Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 15 Ağustos 1972 Turizm 72 I rmiıı ve Hazırlayan: ORHAN M. SEZGİN NEVSEHIR O ÜRGOP O KAVSER* O MARAŞ NEVŞEHİR'ÎN EN ŞİRİN KASABALARINDAN BİRt OLAN ÜRGÜP, TEMİZ VE KONFORLU OTELLERİ, LOKANTALARI, ÇAY BAHÇELERİ VE DİĞER EĞLENCE YERLERİ İLE TAM BİR DİNLENME YERİDİR. rgüp, Nevçehir'e 20 kflometre uzakhlrtadır. Çevresi Erciyes dağmdan çıkan lAvlann meydana getirdiği volkanik bir yapıym sahiptir. Lâv kayalann çeşitll etkilerl* agınmasın. dan kaya hunıleri, piramitler v» peri bacalan meydana gelmiştİT. Nevşehir'in en jirin kasabalanndan biri olan Ürgup, temiz ve konforlu otelleri, lokantalan, çay bahçeleri ve diğer eğlenca yerleriyle tam bir dinlenme yeridir. Her JBI dıizenlenen Goreme Bağbozumu Festivali Urgöp'ü daha cazip hale getinniştir. Ürgüp halkmın büyük çoğunluğu başta bağcüık ve sebzecilik olmak üzere tanmla uğraşır. Urgüp'ün üzümleri, üzümsuyu ve şarap imali ıçin çok elverişlidir. Ürgüp şarabı bölgenln en unlü içkisıdir. Tanınmış yemekleri: Doğal güzelliği, Te meyveleri kadar Ürgup'ün yemekleri de ünlüdür örneğin, çömlek kebabı, nohutlu yahnisi ve etli manüsı çok meşhurdur. GÖRÜLECEK YERLERİ : Peri bacalan, yer alb manastırlan ve eşsiz tabiat güzelliği ile Ürgup ve yöresi bir masal ülkesini andırır. Görülmeye değer başlıca yerler sunlardır: Derinkuyu: Dünyada bir benzeri daha bulunmayan yedi kat yerin alttna inen bir jehirdır. Sayısız odalar, soyunma yerleri, koridorlar, kaçış bacalan, su kuyularından oluşan bu esrarengız yeraltı şehri, gezenlerin üzerinde unutulmayacak hâüralar bırakmaktadır. Derinkuyu yeraltı çehrinden başka Kaymakb, Özkonak, Çardak ve Karacaören'de de gorulmeye değer yeraltı «ehirlerl vardır. Üchlsar. Urgüp'ün 12 kilometre doğusundadır. Uçhisar'dan Göreme yaylâsını seyretmeye doyum otoıaz. Bütun ihtişamı ile peri bacalan ve güvercinlıkler ayaklannızın altına serilir Çeşmelerinden şarap akan Kaya Oteli gorulmeye değer Hacı Bektaş: Nevşehır Kırşehir yolu üzerindedır. Gorulmeye değer başlıca eseri, Bektaşi tarıkatının kurucusu Hacı Bektaj' Velı'nm XIII. yuzyılda yapılmış türbesidir. Türbe XIX. yuzyılda esaslı jekılde tamir grirmuştur. Her yıl 17 ağustosta başlayıp üç gün devam eden «Hacı Bektaşı Veli'yi Anma Tdrenleri.nı 60 bin kişiye yakın insan izlemektedır. I U! GÖREME Tabiat harıkasının tanh zenginliğiyle kucaklaştığı Goreme, Ürgüp ile Nevşehir arasinda. Kapadokya kaya kıliselennin bulunduğı bolgededır. Nevşehir'e 15 kilometre uzaklıktak Goreme'nın eski adı Korama'dır. Dünya hari kalarından bıri sayılan Goreme vâdisi, eroz>'oı sonucunda meydana gelmiş huni şeklındeki ka. >alarla doludur. Bu kayalann içleri oyularak kılıse, manastır ve konut haline getirilmıs, kili selerın duvarlan fresklerle süslenmiştir. Oyma kiliseler içindeki resimler, Göreme'nın M Ö. VII. . XTV. yuzyılda meskun olduğunu gostermektedir. Fresklerde Surıye Filistin ve Bizans sanatının tesirleri görulmektedir. Gdreme'de 365 oyma kilisa vardır. Bunlardan başlıcalan sunlardır: Tokalı Kilise: Kaya kiliselerin en büyüğüGÖREME PERİ BACALARI ÖW Harıkulâde işlenmi} •freaVlerle Isa Peygamberın hayatmı canlandırmaktadır. Kapınm gırişinde 12 havannin resimleri, Cebrail'in Mer gamberin çarmıha gerilişine ait resimler bu trenle Ankara v« Kayseriye gelinip, Nevşehir'» yem Ana'ya hâmile olduğunu mujdeleyen am lunmaktadır. gıdilir. gosteren resim, ayrıca, Isa'ya ihanet eden MıAnkara'dan: Ankara Nevşehir arası 284 Çarıklı Kilise: Incilin yazılışını gösteren redas ve askerlerine ait tablolar çok büyük de simler buyük ilgi çeker. kilometredir. Yolculuk 4 saat surer. Ankara ğer taşır. Dığerlerı; Azize Barbara, Saklı kilise (Yu otobüs terminalinden Nevşehir ve Ürgüp'e seKaranlık Kilise: Resimlerın en az bozulmu hanna kflısesi), Azız Theodor kılisesi, Kılıçlar fer yapan pek çok otobüs ışletmesi vardır. Otoşu bu kılısededir. Isa Peygamberın doğumuna kılısesi Goreme'nin en önemli eserleri arasın busler sabah, öğle, akşam hareket ederler. Otobüs ücreti 1 5 2 0 lıradır. ait resimler, iıç kralın lsa'ya getırdiği hediye dadır. îeri gosteren resimler ve kubbedekı Hazreti tstanbul'dan: Aktarmalı ve aktarmasız otoîsa'nm tasvırleri birer şaheserdır. büsler vardır. Yol 722 kilometredir. Kayseri, Niğde ve Kırşehir'den devamlı Elmalı Kilise: Goreme kıliselerinin en küÜrgüp ve Goreme'ye gitmek için otomobil surette otobüs, minıbüs ve dolmuş bulmak çüğudür. Burada Suleyman, Davut, llyas, Danyal ve Yunus Peygamberlere, azizlere, Isa Pey ve otobüsten başka araç yoktur. Uçak veys mümkündür. KARANLIK KİLİSE Nerede kalınır? O T E L L E R Tek Yatak TtJSAN CAPODOCÎA OTELÎ (Tel 441) 92, TL. BÜTÜK OTEL (Ürgup, Tel: 6061) 75, TL. TEFE OTELÎ (Ürgurr; Tet«#Tf) . . . . . ~» TO^TlK MOTEL PARÎS (Ortahisar, Tel: 15) 40,TL. TURtST PANSÎYON (Tel: 77) 45 6 0 T L . Çift Yatak 124, TL. 120, TL. 120, TL. 80, TL. 90 7.5, TL. Ö Z E L L Î G Î Restoranlı, yuzme .havuzlu turMik otel. Restoranlı turistık otel. Yuzme havuzlu, restoranlı turıstik oteL Restoranlı, yuzme havuzlu turis^ık otel. Turistik pansiyon DİĞERLERİ: Nevşehır merkezınde, llçelerınde ve turistik bölgelerde otel, motel ve kamp yerleri çoktur. Başlıca kamp yerlerı: MOKAMP: Nevşehır'e 3 kilometre uzaklı ktadır. Kamp ücreti 10, Lıradır. ÇtMENLİ KAMPtNG: Ürgup'tedlr. Yüzme havuzu vardır. Kamp ücreti 1 0 Liradır. Kızılırmak kenannd'a serbestçe kamp yapüabılir. Kamp ucrete tâbi değıldır. YARARLI BİLGİLER : F İSK E NASIL GİDİLİR ? Utel ile müşteri arasındaki hukuki ılişkiler Otel, seyahat eden ınsanlarm konaklama, yeme, içme ve dığer Ihtiyaçla'rını karşılayan ekonomık va sosyal bir işletmedir. Otelde konaklayan sayın okurlarımızın eşyalarının kaybolması, hasara uğraması ve çalınmaları halinde bılmeleri gerskli başlıca hususları ozet halinde verıyoruz: • Borçlar Kanunumuzun 478. maddesıne gore, otelcıler, yolcuların getırdıkleri eşyanm kaybolması, hasara uğraması ve çalınmasından sorumludurlar. Ancak, otelcının bu sorumluluğu, kendısıne yahut personelıne isnad edılen bir kusurdan doğduğu ispat olunmadıkça, her yolcu ıçın 100. lırayı geçmez. • Kıymetlı eşya veya oldukça önemll mıktarda para ya da kıymetlı "evrak otel idareslne emanet edUmemışse bundan otelcl sorumlu değildır. Muşten, kıymetli eşyasını, oldukça önemlı mıktarda parasmı veya kıymetlı evrakını otelcıye bırakmak istedığinde otel ıdaresi bunları kabul etmek zorundadır. Otelci, hiçbır sebep ve bahane ile (Soz gelışi emanet kasası bulunmadığından bahısle) kıymetli eşyayı almamazlık edemez. Bu konuda sorumluluk taşımak istemıyorsa, müşterı ile sorumluluğu gıderici bzel bır anlasma yapmalıdır. • İspat kulfeti müşteriye aittır. Orneğın, eşyanın otele getırilmış olduğu, bunların hasara uğradıgı veya çalındığını ispat etmek müşteriye aittir. Zira, «Herkes ıddiasını ispat etmek zorundadır » • Yolcunun, otel garajına bıraktığı otomobil v.s. gibi taşıt aracmın kaybx veya hasara uğraması halinde de otel idaresi aynı derecede sorumludur. • Muşterı, eşyasını otelın belırlı personelıne teslim etmelıdir. Örneğin, resepsıyoniste, asansorcuye, vale veya oda hizmetçisine. Otel müdüriyetinın haberı oknadan, otelın sorumsuz kimselerine teshra edılen (Ömeğın, ahçı, bahçıvan v s. gıbi) eşyanın kaybından otel ıdaresı sorumlu değıldır. • Zarann doğmasında otel ıdaresınm bır kusuru varsa, otelcinın sorumluluğu 100. lira ile sınırlı değüdir. Eşyaya gelen zarar kadardır. • Otel rr.üştensmı zıyarete gelen kımsenın sebep olduğu zarardan otel idaresi sorumlu değıldır. • Müşterının kusurlu davTanışından doğan zarardan otelci sorumlu değıldır. Örneğin, para çantasını odada masasının üstunde, anahtan da oda kapısının üzerinde bırakarak dışan çıkan müşterının davranışı gıbı Işte hendek, îşte deve.. Turistik kent Istanbul, turızm mevsımımn ortasında köstebek yuvasma döndü. Kaztfmadık bnemlı cadde, sokak yok gibi.. Kimi yerde su borulan değişıyormuş, kimı yere trafik lâmbalan takılacakmış, kımi yerde kanalizasyonmuş, vs. v<;.. Avrupa'da da, başka yerlerde de böyle şeyler olur, yollar gerektığinde kazılır. Amaı 1 Oralarda kazılan yerler, gelıp geçenin içine duşeceği, ayağını burkacağı biçimde açıkta bırakılmaz. (Bizde Beyoğlu gibi her gün bınlerce insanın geçtiği yerlerde bile dizboyu çukurlar fıitursuzca ortada..) 2 Oralann vatandaşlan, yapılan işler bitince sokağının, kaldınmmın eskı halıne getirıleceğini bılır. Bızde ise böyle bir umut yok gıbıdır. 3 Ve nihayet oralarda, kamuoyuna saygılı ybneticıler, vatandaşlara çektırdıklerı sıkmtının nederüerıni, suresini, bu sıkmtının ne elde etmek ıçın katlanılması gerektiğini açıklarlar, arada sırada.. Bilmem, ne buyrulur? A Günün kitaplan GENEL TRAFİK Süreyya San ISTANBUL P O U S OKDLD OGRETÜM OYESÎ Trafik cfüzen ve güvenlıgiyle llgılı en yenl bllgıleri kapsayan ve yurdumuzda kendı türunde llk defa yazılan eser yayınlanmıştır NOT: Daha Snce kitap almak için adını yazdıran arkadaşlsrımın Ifi TL.'lık post» pnlo ile tnüracaatlannı rics ederim. DR. IHSAN ÜNLÜERİN Gazetemızde yayımlanan Mizahl Tıp yazılan ve Radyo konuşmalarmdan derlediği kitabı. Sevgi, Aşk ve TutkularımızTükenmek üzeredir Bütün kitapçılarda.» TURIZM SORUNLARI : Turizm müessesesi 6O8S sa>ılı Turizm Endüstrisini Teşvık Kanununun 2. maddesl gereğmce tayın olunan vasıflan taşıyan oteller, pansıyonlar, gazıno ve lokantalar, plajlar, kamplar vs. gibi kuruluşlar «Turizm Müessesesi» sayılırlar. Turizm müesseselerinin haız olacakları vasıflar, Bakanlar Kurulunca onaylanmış «Turizm Müesseselerine aıt Vasıflar Yonetmelığınde» gösterümiştir. Herhangi bir işletmenın «Turizm Müessesesi» olarak ışletmeye açılabilmesi için, Turizm Müesseselerine ait Vasıflar Yönetmeliğıne uygun olması gerekir. Turizm müessesesi işletme belgesi almamış muesseseler, «Turizm Müessesesi» olarak işletmeye açılamazlar. Vasıflar yonetmelığinin, personel ile llgılı kısmının 1. maddesinde «Tunstik tesislerde çalışan personel meslekl bakımdan yeterli olacaktır» denilmektedir. Çok yerinde, isabetli bir karar. Peki, turistik kuruluşlara belge verilirken, yönetmelıgın bu ftrrur hııkmü yerine getinliyor mu? Maalesef hayır. Avrupa ve Amerika'da meslekl bakımdan yeterlt olup olmama, rjsmî bir belge ile tevsik edilır. İstisnasız herkes, çalısabilmek içın kurslara ve okullara gıder. Buralarda kendısini yetiştırerek, bilgilerini belgeye bağlar. Belgesiz ve ehliyetsiz kimselere turistik tesislerde çalışma ızni verılmez. Keza, personelinın mesleM bakımdan yeterli olduğunu belge ile ispat edemeyen işletmelere de, turizm müessesesi işletme belgesi verilmez. Ülkemizde de artık, turistik tesislerde çalışacak personelin meslekl ybnden yeterli olması şartı objektif kurallara bağlamnalıdır. Zira, meslekl yönden yeterli personele sahip olmayan konaklama işletmeleri, turizm müessesesi sayılmaz. ÇflCDflŞ FİLOZOFLARDA ÖLÜMÜN ANLAMI JUHN TRtNtAN llll'IJIIII Bu öu 1 (BniDSchvieg, G. Marcel, Heidegıçer, Sartre. Lswel> Schae. rer) Ata Koleji Mudürü ve FeLsefe Çevırenı: Faık Dranaz. öze solukta okuyacağınız nefıs roman venl çıktı 10 lıra HABUKA KtlABEVl PK 6 Bevazıt l=t ögretmenl. Etiler tstanbnl tsteyenlere ödemel] eonderilir. Fiatı: 5 liradu. SORUN SÖYLEYELİM FUAT DIKMEN Ingıltere'deki otel ve lokantalarda çalışarak, aynı zamanda okumanız mümkundur. Bunun ıçın otelcılık mesleğindeki bılgı ve tecrubenızi tevsik edecek bır belgeye ıhtiyaç vardır. Otelcilık kursu gorduğunuze daır bır belgeye sahip olduktan sonra, bildıreceğimiz adrese müracaat ederek gerekli musaadeyi alabilirsiniz. METİN TUNAT Dara Kalesi, Mardine 30 kilometre uzaklıktadır. Pers Imparatoru Dara tarafından yaptınlmıştır. Bu ünlü tarihi eser, bır açıkhava müzesidır. NERMÎN AKSU Gemlık, Bursanm ünlü bir sayfiye yeridir. Temiz plâjla r\ her keseje uygun otel ve lokantalan ile gerçek bir dın lenme yerıdır. Kuçük Kumla, Gemlık'e 6 kilometre uzaklıkta, körfez kıyısına kumlmuş nefıs bir tatil koyüdür. Denizin meyva bahçelerı ile kucaklaştığı bu şirin yerd=, birçok kamp yeri vardır Buyuk Kumla, Küçuk Kumla ın yanında, plâjlariyle iinlu bir sayfiye yeridir. Temiz ve ucuz pansiyonların yanında, modern konaklama tesisleri de vardır. GÜNEY Sanat Dergisi Abone: Yıllık 30 TL. P.K. 1353 Istanbul sancez'in cocuklan* 06 ,? 3 FELSEFE KILAVUZU Biigi, ahiâk ve sanat teorileri Yazarı Ald FAIK IIU1NAZ Özel K'J.CJI MLÜUTU ve Felsefe öğretmen) Etıleı Istanbul tstlyenlere odemelı gonderilır. Fıyatı: 12,5 üradır KENDİ YAPTIĞIN UÇAĞIN GÖLGESİNDE YAŞA TÜRK HAVA KUVVETLERİNİ GÜÇLENOİRME VÂKFI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog