Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

2 büyîiğü karşı karşıya getirecek ilk özel mâç: * V isfanbul Halter Ajanı iddia ediyor: G. SarayF. Bahçe ilk kez Erzurum'da • Başkan Faruk Ilgaz: «Ziya kendini affettirmeye çalışsaydı daha iyi olurdu. Kendisi ve Fuat hakkında hiçbir ard fikrim olmamıştır» dedi..' Fenerbahçe'de Zıya Fuat ikılısi ile yoneticiler arasında soz duellosu büvürken, San Lâcivertli takım da yann Erzurum'da i ü defa yapacağı maçın son hazırlığını tamamlamıştır. Zıya tarafmdan itham edilen Başkan Faruk Ilgaz, «Benım Zıya ve Fuat hakkında hıçbır ard fıknm olmamıştır. Zıya kendısını affettirmeye çalışsayuı daha iyı olurdu» demiş ve bır futbolcunun şohretini korumasını bılmek gerektiğıni soylemiştir. FENERBAHÇE, ERZURUM'A GIDtYOR Fenerbahçe, profesyonellığın başlamasından bu yana ilk defa bugun Erzurum'a gıdecek ve yann Erzurumspor ile karşılaşacaktır. Bugun saat 10 00'da Erzurum'a gidecek olan San Lâcivertli kadroda şu futbolcular bulunmaktadır: Datcu, Rasım, Ercan, Yılmaz, Osman, Ostojiç, Nedim, Muharrem, Niyazı, Levetıt, Şukrü, Cevher, Canan, Ersoy, Gaffur. Serkan, sakat olduğu îçin kadroya alınmamıştır. "Pazar günü Erznrumspor ile bir hanrlık maçı yapacak olan Fenerbahçe'nin son idmanmda Didi, Levent'i çalıştıruken (Fotoğraf Ali ALAKUŞ) "Münih'te Dünya rekoru kırarız/# Cahit Gür'e göre, Ismail Bayam'in, gençlerde 157,5 kilo olan dünya rekorunu kırması muhtemel, Suvar kardeşler, ilk 6'ya girebilir. Olimpiyatlara gıdecek 4 haltercimız, antrenmanlarda devamh Türkiye rekoru kırmaktadırlar. Dort aydan 'beri kampta bulunan haltercilerimlzin kırdıklan bu rekorların sayılmadığını belirten yoneticiler, «Bir müsabaka olsaydı, şimdi en asağı 10 Tiirkiye rekornnon kırıldığına şahit olnrdannı» demektedırler. OLÎMPÎYATLARDA NE OLUR? Konustuğurauz yöneticilerden îstanbul Halter Ajanı Cahıt Gur, «Gençlerde tsmail Ba>am'ın 75 kiloda dünya rekornnu kıracağını, 67,5 kilods Salih Suvar ile 82,5 kiloda Mehmet Smar'ın ilk 6 halterci arasına gireceklerinin tahmin edildifi» ri soylemış ve şoyle konuşmuştur: «Yekun 415 yapan tsmail Bayam 425 kiloya çıktığı takdirde gençlerde ilk 6'ya girebiür. Ba>am 157,5 kilo olan dünya re. korunu da kırabilir. 2 Balkan rekoruna sahip Salih Snvar'ın 450 kiloya çıktığı takdirde 30 müsabık arasında ilk 6'ya girebilecefini söviivebilirim. Meh(Arkası 7. sahifede) Münih Olimpiyatlarına katüacak tek bayan sporcnmaz öıden Ezinler, ber çün aralıksız çalısmakta ve bazı erkek rskrimcileri dahi venmektedir. Fotoğrafta, Ezinler çalışırken.. (Fotoğraf: AH ALAKUŞ) Ali Sami Yen staHında' saat 20.30'da başlayacak maça, her iki takım da as oyunculardan kurulu kadrolan ile çıkacak. tki dev eklp Galatasaray ile Beşiktas bugün ilk cıddî sınava çıkacak ve özel maçta yenl sezon için guçlerinı sergıleyecektir. Ali Sami Yen Stadmdakı karşılaşma saat 20 30'da başlayacak ve her iki takım da as oyun. culardan kurulu kadro ile sahaya çıkacaktır. Besiktaş antr^nörü Abdullah Gegiç, çok maç vaparak takımı lige hazırladiğım söylerken. Galatasaray antrenörü Brian Bırch de «Sezon basında güçlü rakiplerle oynamak hero Hg hem de Avrupa Kupasmdaki rakibımiz Bayern Münih'e hazırlanmak açısmdan önetn taşıyor» demlştır. öte yandan Beşıktaş, yann da Şeref Stadındt üç takım halınde hazırlık maçı yapacaktır Bu maçlarda sıravla Besıktas Genç Takımı, Besıktaş «B> kadrosu ve Besiktaş «A» kadrosu sahaya çıkacaktır. Ezinler, antrenmanda erkekleri de yeniyor Tuncer BENOKAN Olimpiyatlara katılacak tek kız sporcumuz özden Ezinler, eskrim çahfmalarında erkeklerle antrenman yapmakta ve mıllıler harıç, diğerlerıni hep tuşla yenmektedır. Bes sene once antrenor Rıza Arseven'ın ortaya çıkardığı esknmcımiz Özden Ezınler, flörede uzun çalısmasının başarısını Akdenız Oyunlannda gormuş ve ddnya sampiyonu Fran=ız Demaılle'nın arkasından ıkinci gelmıştı. Ezinler'in şohret olması da bu oyunlarda Yugoslav Jeftımıyades, Italyan Lorenzonı ve Ispanyol Rodnguez'ı peşpese yenmesı idı. 20 yaşındaki eskrımcimız Olimpiyatlar ıçın hıç bır tahmin yapamıyor. Sadece «Akdeniz Oynnlannda 3 milleti yendifime göre herhal. de şanslıyım» dıvor ve ekliyor «Altı aydır nluslararası müsabakalara katılmıyornz. O zamandan bn zamana onlarda gelişme olmustnr. Burada erkeklerle oynnyornm. Daha çok tecrübe kazamyomm». Her gun 4 saat çalısma yapan Ezmler, florede raaç j'apacağı bırçok rakıbıni tantchğını belirtırken şöyle konuşuybr: «Olimpiyatlarda güçlüleri güçlülerin karsısına çıkartıvorlar. O aodaki havaya baglı sonucumuz. Güçlüyüm. Bu spora yavas yavas oğrendiğimi zannediyonım. Korkmuyomm da. Herhalde ba;ann bnnlara bağlı olacak. Bu nedenle Olimpiyatlarda herhalde 13 galibiyet alacağun..» Esknmcimız özden Ezınler ile Dağcıhk Kulübu salonunda konuşurken, erkek eskrimcıler de bu sporcumuzdan Cmıtii oiduklannı çunkü kendilerıni yendiğını behrtmeden geçemiyorlar Fazla içki kullanan 4 Rus futbolcusu kadrodan çıkarıldı HAMBURG Rus Mülî Takımının dört ünlu futbolcusu fazla içkı kullanmalan nedeniyie fcadrodan çıkanlmışlar ve kendılenne venlen «spor ustası» ünvanlannı kavtjetmıslerdir. îçlennde, 55 kez Mıllî Ta kım kaptanı Churtsılava'nın da bulunduğu Banıschefsky Abramow ve Tsheftschenko, sezon sonuna kadar sahalardan uzak kalacaklardır. Rus Futbol Federasyonu Genel Sekreten Angerski, bu tip futbolculara üntl ne olursa olsun hıç çekinilmeden aynı cezaların uygulanacağuıı açıklamıştır. Kamacı geldi Profesyonel boksorumüz Ceroal Kamacı, dun gece New • York'tan yurda dbnmüştur. Kamacı, Avrupa Şampıyonlugu ıçın Eylul ayında Fransıa Zaml ile yapacağı karşılasmaya Turkıye'de hazırlanacagını soylemiştir. Boksörümüzün antrenörü Bernat ile, antrenman yapacağı zenci boksör Kittlis de Pazartesı akşamı şehrimize gelecektır. Törkiye Binidlik Şampiyonasına devam ediıiyor Doğu Liginde 5 maç var Doğu Liginde bugün SporTo» to'ya dahıl beş maç oynanacaktır. Maçların programı şöyledır: ERZURUM'DA: 14 00 Kombma Aşkale 3 Mart 16 00 Pasinler G.K Ilıca t. Ocağı 15 30 Erciş Gençlık Erekspor CHUBTSILAVA 13 45 Sankamış . Karsspor 15 45 D Spor Ardahan 23 Şubat KARSTAÎ NOTLAR... 0 OlimpiyaÜara katüacak spor culardan bazıları daha şimdiden kaçamak yapma yollannı aramaktadırlar. Özellikle Almanlar, gazetelere •Olimpiyata katılacak sporcu, Olimpıyat Koyü dışında oda anyor. yollu küçuk ilânlar vermektedirler. • Batı Alman Takımı ilgililermden biri ıse bazı atletlerin, ıçıne kapatıldıkları <Getto>dan hıç değılse dinlenme günlerinde çıkabılmeyi umduklannı ve bu sporcuların Olimpiyat Köyunde erkeklerle bayanlar arasında yapılan sıkı ayırımdan iğrenti duyduklarnu soylemiştir • Paris'ın ünlü modacılarından Chanel'in yeni kreasyonlan da kırk yıldır ilk kez Paris'in dışmda bir yerde kamuya sunulacak. Münıh'ın «Baverischer Hof» Oteli, tum salonlarını 1 Eylul gunü Chanel'e ayırdı. • Olimpiyat komitesi, acele olarak, yaşları lTden büyük ve tercıhan İngihzce bilen 150 tane haberci anyor. Bunlarm görevi, sonuç listelerini tribünlerdeki basın mensuplarına çabucak iletmek olacak. Kabul edilen adaylar, yatacak yer, giyim ve bedava taşıt dışında günde iki dolar da harçlık alacaklar. 0 Münih Olimpiyat oyunlan vesüesiyle 11 ülkeden gelen 700 sanatçıdan oluşan 14 folklor ekıbi Olimpiyat kentinde gösteriler yapacaklardır. Yaklaşık olarak 875 000 mark'a malolacak olan bu festival gıderlerinin onda dokuzu Olimpiyat organizasyon komitesi tarafmdan odenmektedir. NOTLAR... kımında dumencilık yapmıştır. • Kiel'de yapılacak olan yelken yarışmaları yanında, aralarında beş de bayan bulunan dunyanın en ıyi 35 su kayakçısı, 1 ve 2 Eylul günleri yapılacak olan gayri resmi bir yanşmaya katüacaklardır. Su kayağı resmen Olimpiyat dallarına kabul edilinceye kadar uluslararası federasyon geniş ölçüde seyirci çekmeğe çalışmaktadır ve bu kezki gos teriye de 10 15 000 seyirci gelece£i umulmaktadır • Turkiye Mılli OhmpıjTit Konseyi, Münıh Ohmpıyat kafılesindeki 47 sporcunun amatorlüklerini onavlamıştır. Konsey, atıcılardan Osman Gıraud ile Yunus Guneş ın amatorluklerı ıçın yapılan ıtirazı da yersız bularak, reddetmıştır Konsey ayrıca, Bulgarlstan'dan goç eden atlet Hikmet Şen'ın Münıh'te koşması ıçın Bulgarıstandan, itırazda bulunmayacagına daır gelecek vazının beklenmesıni kararlaştırmıştır. • 1936 Berlin oyunlarmm unutulmaz 100 ve 200 metre altın madalyası Jesse Owens, bu oyunlarda organizasyon komitesinın konuğu olacak ve 2 Eylul gunu kendi bıyografisinin Almanca metnıni ımzalayacaktır. # Kıel'de yapılacak yelken >anşları merkezine Olimpiyat meşalesini ulaştırma şcrefı, Alman takımmın dumencisi 16 yaşındakı Phılip Lubinus'a verilmıştir. Genç Philip, üç kuşaktır dümencilik yapan bir aileden gelmektedır ve büyük babası 1936 oyunlarma katılan Alman yelken ta 1972 Turkıye Bınıcilik Şampiyonasına bugun yapılacak uç yarışmayla devam edılecek, günun müsabakaları Junıor engel atlama şampıyonası finali, orti. sınıî engel atlama teşvık ve Turkıye kulüplerarası şampıyonlugu seklmde geçecektir. Maslak'takı yarışma sahasında saat 14.30'da Turkıye Junior engel atlama şampıyonası fınalı lle başlayacak musabakalarda Metın Kalmık atı «Atom» la favorıdır. Ikınci yarışma bır teşvık musabakası olacak ve her binicı parkur izıni kendısı seçecektır Turkıye Kulüplerarası Yuksek Sınıf Engel Atlama Sampıvonluğu gunun <on yarışması olacaktır. BALKAN ÜMİTLER TÜRNUVASI RODEZYA OLİMPİYAT .:*... KAFİLESİ MÜNİH'TE MLNIH Olimpiyatlara alınmaları konusunda genış çaplı bır kampanya açılmış olan Rodezya kafüesı, dun T.S I. 19 da Munıh'e varmıştır. Uçaktan iruşınde demeç veren Rodezya Olımpıvat kafılesı baskanı M Stevrart, «Münih'e siyayet değil, spor yapmağa geldiklerini» soylemış, Afnka ulkelerının Rodezya'nm Ohmpiyatlara ahnmaması yolunda açmış olduklan kampanya hakkında yorum yapmayı reddetmıştır. Rodezya'nm Olimpiyat kafilesindekı 37 sporcudan 7'si zencıdır. Idarecıler arasında da 1 zenci bulunmaktadır. Hatırlanacağı üzere, Rodezyalî sporcular, ülkelerınln ızlediği ırk ayırımı sıyasetı jnızunden 196<i Meksıka Olimpıyatlanndan çıkaiilmışlardır. Şehirden, tesislere en seri vasıta: Bisiklet 1972 Munıh OlımpiyaÜarını, tesislerden saatte 85 bin kişi ızleyecektır. 'Olımpıyat tesıslerıni dolduracak seyırcıler de rekor teşkıl edeceklerdır. Yapılan araştırmalara göre, Münih Olimpiyatları en çok rekor kırılan Olimpiyat olacaktır. Musabakalardan sonra, tesısleri dolduran seyirciler 10 dakika içınde djşarı çıkabüecek ve tesısler boşalacaktır. Bu durum herhangi bır afet ve yangın anuıda beş dakıkaya düşürülecektir. Yapılan provalar, Münih'e araba ile geleceklerin çok zorluk çekeceklermı gdstermiştır. Munıh'ten Olimpiyat tesislerine araba ile 85 dakikada gelinmesme karşılık, metro ve tren ile bu rakam 35 dakıkaya düşmektedır. Bısikletle bıle Olimpiyat tesıslenne arabadan daha çabuk gelınmıştir. Tesıslerle şehır arasına özel bisiklet yolu yapılmıştır. Arnavutluk. Romanya'yı 20 yendı • Yugoslavya da Bulgaristan'ı 21 mağlup etti İZMİR. (Comhuriyet Ege Burosu) Balkan Umit Mılli Takımlan Futbol Turnuvasının dun gecekı karşılaşmalarında Arnavutluk, Romanya'yı 20; Yugoslavya da Bulgaristanı 21 yendıler. ilk maçında Turkıye'ye 20 yenilen Arnavutluk, Romanya karşısında ortaya koyduğu dın futboluyla grup şampıyonluğunda iddıalı olduğunu gösterdi. Sağaçık Tlır'ın ayağından 33 da kıkada ilk golunü kazanan Arnavutluk, 90. dakikada da solıç Agron'un sert şutuyla sahadan 20 galıp aynldı. «Binicıhk Federasyonu Başkanı Rıfkı Alkan, 9 Ağustos gecesi TRT'de yayınlanan bir ozel roportaj metnını gazetemize gondermıştır. TRT'de dinlenen programa bır gun sonra Süvan Okulu Komutanı Albay Ramız Egelı bır yazıyla cevap vermış ve bu metnı gazetemize yollamışUr Rıfkı Alkan'ın yaptığı konuşma ile Albay Ramıı EgeU'nln genel anlamda cevaplanm kapsayan her iki yazı aynı gun gazetemize ulaşmıştır. ÂşağıcJakı satırlarda Binicıhk Federasyonu Başkanı ve Suvari Okulu Komutanının yazılarını bulacaksınız». Rıfkı ALKAN Binicilik Fed. Başkanı 1972 Bınicılık faahyetıne gore 13 Ağustos gtınu (Yann) 96 numaralı müsabaka dan sonra Federasyonca Olimpiyata katılıp katümama kesın karan verileceKtır. 18 Hazaran 1972 Olgunlaştınna Yansmalannda yapılan Olimpiyat lçm çahşan atlann ilk deneme yanşması atlama dalında Olimpiyatlar da bizi temsil edecegi ümıdı mızı artınnıştır, fakat Dundan sonra geçen Olımpıyat çaiışmalanmızdaki nlç beklenmeyen aksaküklar Oraidı mızı kırmıştır Elimızdekl MılH Bmtcilık Yönetmelığı ekıp şefine ıstediği ab istedıği bınıciye ver me ımkânım tannnış olması na rağmen tatbikatta bunu gerçekleştırmek mümkıin ol madı. YansmaJar gurubunda dre se edıldiği takdirde Olırcpıyatta bızi temsil edecek uç at mevcuttur Ulaş, Yuksel Olimpiyada katılıp kaiılmayacagımız yorın belli olacak ve Yen. Olaş Ue Usteğmen Dağlı, Yuksel üe üstegnvn Atülâ oldukça uygun gidıyorlardı. 18 Hazaran denerne sınde Yen Ue Atillâ anlaşa madıgını bır daha gösıermış oldu Bızler Kemal Oucu' nun bu atla anlaşabıleceğı kanaatında ıdik Denememız de de kanaatımızın aoğru ol duğunu gordük Bu aü ahp Kemal öncü üe resmen çalışmasma muvalfak olamadık. îşte bu nedenle çaiışma lanmız zayıfladı Ayazağa Bınicılık Atlama Sahası 1946' dan beri faalıyette olup hpr geçen yıllarda da noksanlık lan kalaınlarak BalkanJarda eşl ohnayan bır at'.ama sanası nıtelıgıru almı^tu 1961 yıhnâan berl Federasyon her yıl en azından r.u sanaya 30'ar bın üra sartederek bu hale gelmeslnde oü yuk bu etken olmuştur BâJ boyle ıken srvıl Dımalpnn bu sahaiac askerier saoar ıstıfade ımkânım oulamaına lan Istanbul AtU Spoı (4ulubü'nün Eylülde Vunanlı larla yapacağı müsa batod» bu sahadan ısttfade gıiçlü( 4rka.<n 7 sahifede; YUGOSLAVYA :2 BULGARİSTAN : 1 Gecenm ikınci maçında, turnu vanın ıkı iddıalı ekıbi Yugoslavya ve Bulgaristan ilk yarıda guzel bir futbol ortaya koydular Yugoslavya. daha 3 dakikada sol açık Kovacevıç'm ayağından ilk golunu kazanırken, Bulgaristan buna 40 dakikada sağaçık Panov'un ayağından cevap verdı. Ancak ıkıncı yarınm 48. dakikasında yine Kovacevıç. takımmı 21 galip geüren golü attı Her ıkı golde de Bulgar kalecısi hatahydı. DÜNYA SATRANÇ ŞAMPİYONASI SPASSKY, 13.PARTİYİ KAYBETTI REYKJAVİK, (AP aa) Dunya Satranç Şam pıyonu Sov>et Borıs Spassky, dun gece Ameııka şampıyonu Bobby Fıscher ile yaptığı 13. karşılaşmayı. vahım bır hata sonucu. kaybetmıştır. Bu partıden sonra fark, Fıscher'ın lehıne 3 puana çık mıştır Spassky ile Fıscher'ın onceki gece oynadıkları 12 o>un, 41 hamlede dune ertelenmıştı Dun akşam devam eden 13 karşılaşmada Spassky, 9,5 saat suren oyundan sonra 72. hamlede oyunu terkederek yenılgıyı kabul etmiştır. Partinin, beyazlarla oynayan ve kesinlıkle avantaj'ı olan Spassky tarafından kaybedılmesi, satranç ustaları tarafından «Olmayacak 5«y» olarak nıtelendırılmiştır. 13 karşılaşmadan sonra Amerıkalı Fıscher'ın Dunya Satranç Şampıyonu olması ıçın 4,5 puana ihtiyacı vardır ve karşuaşmayı iz leyen satranç uzmanlarma göre, artık Spassky'nin ünvanmı koruması, çok zordur. AT YARIŞLARI "Alkan, bizi hayrete düşürdü,, ALBAY RAMIZ EGELİ (Suvari Okula Komutanı) Binicıhk Federasyonu Başkanı Rıfkı Alkan, TRT aracıhğıyla yaptığı açıklamada herkesi hayrete duşuren cevaplar verdi. Bıraz gülünç duruma düştü, çokça gaf yaptı ve bılmediği halde bılgiçlığini ileri surdü... Rıfkı Alkan dedi ki: «Deneme müsabakalannda atlama dalı Olimpiyatta bizi temsil edecek dunımda görüldü.» Sımdi bız de diyoruz ki, o deneme müsabakalannda Ceyhan hariç bütün atlar hata ve red yaptüar.. Ve o ümit verdiği söylenen atlar ne yazık ki 1.40 m 150 m de zorlandılar. Eğer ümit verme bu ise bir diyecegimiz yok... Ayrıca konkur daltndan hiç soz edilmeyişi de düşündürücüdür.. RüTcı Alkan o denemelerden sonra bir çalışma olmadığını söyledi. Biz de diyoruz ki, Rarniz Egeli Ue Selim Çakır'm münakaşaları sonunda biniciler tamamen birbirinden kopmuş, buna da Binicilik Federasyonu seyirci kalmıştır.. Bu arada Mılli Takım kampı adı altmda toplanan biniciler Turkıye Şampiyonası yaklaşırken ortada bırakıhnıştır. Aynca binicilere olimpiyad için yaptınlan kostümler de bir hedive olarak sporculara bırakümıştır Federasyon Başkanı, etdeki Millî Binicilik Yonetmelığinin ekıp şefine istediSi atı. istediği bınıciye verme imkânı tanıdısını dıle getirdi. Biz de dıvoruz ki. bu çfivlenen doSnıdur Fakat ortada secilmis bir MiW Takım olmadığma pöre ekio şef kimdir' VP < Itisi hansi selâhivetle atlan binicilere daeıtacaktır' Dahs önce sadece biı Olimnivatn hazırhk çal|C;ması vapıldı ve oraya vönptici otarak Albav Ramİ7 Egeli getirildi. Ekip bellı olmartı*ına eöre atların dağıtımını kim vapa<^)kT KPMI ki Genelkurmay Dairesi Başkanı Bınbaşı tlhan Önen'ın NOPI adlı atını Ü'teğmen Ates Daglı'ys tah=isine izin vermemiştir Ayazasa Binicilik Sahasına her yıl. 1961 'den bu vana 30'ar bin liralık yatınm yapıldığından söz edildi Eeer 10 kamvon ince kum ile manialan bovama Darası 30 bin lira tutuvorsa tiir divecegımiı vok. Cünkü her yıl bunun dısmda o sahava hiç bir yardım olmamaktadır Ve eetceV anlamda bir vansma sahası niteligin) ffpcen vıl Kraliçe II Eiizabeth gplmeden oncp askprİPT tarafından hazırlanarak kazanmıstır Aynca 1T72 Türkiy* Şampiyonası için biniciler bu sahavı istemelerinp ra&men. Federasyon bu isteği cevapsız bırakmıstiT. SATRANÇ MODASL. Spassky \e Fischer'in şu günlerde yaptığı miıcadele dunyada satranç oynamanın moda olmasına yolaçtı. Herkes. her yerde satranç oynarken A\usturyalı Sieglind Mascel Isolda), ttal\a'nın Adrıatik kıyılarında rastladığı Alman P:tra Gaul ile hemen aulaşıp kum nzerinde bu modaya nymaktan kendıni alamadı... Spassky ile Fiscber'in yenişemedigi 12. oyun FISCHER SPASSKY Vezıreri (Ortodoks) 1 C4 e« 2 Af3 d5 3 d4 Af6 4 Ac3 Fe7 5 Fg5 h6 6 Fh4 oo 7 e3 Abd7 (Fischer 12 dakika Spassky 5 dakika) 8 Rcı ct> » Fd3 dc 10 F:c4 bö 11 Fd3 ah 12 a4 ba 13 A:a4 Va5+ 14 Ad'i Fb4 (F. 49 dk. S. 11 dk ) 15 Ac3 c5 16 Ab3 Vd8 (F 63 dk S. 35 dk.) 17 oo cd 18 A:d4 FbT (F. 65 dk. S. 37 dk.) 19 Fe4 Vb8 20 Fg3 Va7 21 Ac6 F:c6 23 F:c6 Kac 23 Aa4 Kfd 24 Ff3 aS (F. 90 dk. S 73 dk.) 25 Kc6 K:cfi 26 F:c6 Kc8 <F 100 dk. S. 88 dk.; 27 Ff3 Vatt 28 h3 Vb5 29 Fe2 Vc6 30 Ff3 Vb5 31 b3 Fe7 (F. U0 dk S 103 dk.) 32 Fe2 Vb4 33 Fa6 Kc6 34 Fd3 Ac5 (F. 125 dk. S. 135 dk.) 35 Vt3 Kc8 36 A:c5 F:cS 37 Kcı Kd8 38 Fc4 Vd2 39 Kfı Fb4 40 Fc7 Kd7 (F. 148 dk. S. 145 dk.) Ertesi gün devam etmek üzere 41. hamleyi Fischer zarfa koymuştur. 41 Vc6 Vc2 42 Fe5 Kd2 43 Va8+ Sh7 44 F:f6 gf 45 Vf3 f5 46 g4 Ve4 47 ŞR2 Sg6 48 Kcı Fa3 49 Kaı Fb4 50 Kcı Fe7 51 gf+ ef 52 Keı K:f2+ 53 S:f2 Fb4+ 54 SR2 V:f3+ 55 S:f3 F:eı 56 berabere. Maç basladığından beri Fischer, ilk kez zamanında gehniş, geç kalmamıştır. Tanm kalan oynna devam edildlği nrada, salonda 500 kadar seyirci bulunuyordo. 1. Koşn: Favon: Şirın 11, Plâse: Dağ>eli. 2. Koşu: Favori Beykoz, PlâseHıde 1. 3. Koşu: Favori. Badyaer, Plâse: Tıpasa. 4. Koşu: Favon Murathan 2, Plase Gulşah Medet, Surprız: Menh 1. 5. Koşu: Favorr Toygar, Plâse: Q. Judgement Dartanyan, Sürprız: ÇUekeş 6. Koşn: Favori: Dolores, Plâse Jasmın Le Juste, Surpriz: Yavuzhan 1. 7. Koşu: Favon: Serhat 4, Plâse: Güvenay Esmer 1, Surpnz: Neclâ 39. 8. Koşn: Favon: Zarahan, Plâse: Yıldırım 102 Sezış Sür prız: Nasıp 8 Yüksel ERÜÇ mmmn DİĞER SPOR HABERLEPİMİZ 7. SAYFADA..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog