Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

ULUSLARARASI TENİS TURNUVASI Tokımların özel Masa Tenisinde maçları Bulgarları başlıyor yine yendik ESKİŞEHİR, (Hasmet İNÖNTEPE büdiriyor) eni sezon hazırlıklarına bas layan Eskisehirspor, lıg maçlarına kadar 8 hazırlık karşılaşması yapacaktır. Eskişehirspor'un bu hazırlık maçlan programında dikkati çeken bir durum, 5 müsabakanın deplâsmanda oynanacak ol masıdır. Kırmızı Sıyahlılar, 6 Ağustosta Eskişehirde Kutahyasporia karsüaşacak, 9 Ağustos'ta Istanbulda Galatasarayla oynayacaktır. Spor Yazarları Kupası için 13 Ağustosta Eskişehirde 16 Ağustosta da Ankarada Ankaragücü ile karsüaşacak. Eskisehirspor daha sonra Boluda 25 Ağustosa kadar kampa gırecek, bu arada 20 Ağustosta Satnsunda Samsunspor, 23 Ağustosta Boluda Boluspor, 27 Ağustosta da Bur sada Bursasporla oynayacak Son hazırlık maçlnı da 3 Eylulde Bursasporla Eskişehirde yapacaktır. Öte yandan, UEFA Kupası için Fiorentına'ya 20 Eylul tstanbul. 27 Eylul Italya tarihlen teklil edilmıstır. Atatürk Spor Salonunda yapılan nıüsabakalarda kız takımımız 5S, erkek takimıhıız ise 51 galip geldi Y Fenerbahçe futbol takımı, Ağustos ayı içmde üç yabancı, uç yerli olmak üzere 6 ekiple hazırhk maçı yapacaktır. . Dunden ıtibaren kendi tesıslerınde antrenmanlanna Dıdı ybnetiminde devam eden Sarı Lâciyertü takımda Canan.Yaşar "ve Nfedim sakat bulunmak•tadır. Fenerbahçe'nın şımdılık kesınjeşen maç tarimeri şöyledir 2 Ağuştos: Fenerbahçe Bey koz. 6 Ağustos: • Fenerbariçe Luton Town. 8 Ağustos: Fenerbahçe Man chester City. '13 Ağustos: Erzurumspor Fenerbahçe. 16 Ağustos: Fenerbahçe (T. S.Y. Kupası). 26 Ağustos: Fenerbahçe Bo rissia Monchengladbach. Fenerbahçe • 27. tstanbul Enternasyonal Tenis Turnnvası dün yapılan finallerle sona ermis ve tek erkeklerde G. Afrikah rakibi Bertram'ı 3 sette 6/1,. 6/1, 7/5 yenen Gisbert Şampiyon olmuştur. Resimde, İspanyol te I nisçisinin bir «backhand»i. ' (Fotoğraf: Ali ALAKUŞ) I Nenco'nun tekrar Bisiklet Takımımızın . başına getirilmesi Federasyonu karıştırdı Bulgar antrenör Millî lıinici Fevzi Atabek, Kraliçe n. Elizabeth'in verdifi kupanın Federasyoa. tar»fından alınmak istenisini arkadaşınuz Tnrgnt Gfingör'e anlatıyor(Fotoğraf: Er'dal KÖSEOĞLU) GİSBERT j şampiyon j Sadettin ATEŞ «Gisbert Şampiyon». Graebner'ın elenısmı gordukten ve dığer raketleri tanıdıktan sonra. daha 4. gunden tenısten anlayan her kışının soyledığı ve beklediğı bu sonuç dıin gerçekleştı ve herkesi eze eze geldiğı fınalde «Şahane lspanyol»a Bertram da karsı duramadı. O da dığerlen gıbı, Gisbert ıçin antrenman veren bir adam olmaktan oteye gıdemedî ve 1.5 saat suren fınalde 1/6, 1/6, 5'7' lık setlerle sampiyonluğu hakkı olana bıraktı. Oyunun başlamasıyla bırlıkte şimşek gıbı «forhand» leri harıka servısleri ve flâş gıbi çakan «backhand» lerı ıle Bertram'ı şaşkına çevıren Gısbert, kolayca 6/1'e ulaştı. Ikinci sette skor dahıl, değişen bir şey yoktu tspanyol yine ezıci üstünluğü ile fırtına gibi esiyor ve karşısındaki genç G. Afnkalı'yı çaresız bırakıyordu. Son sette bir ara 5/5'e varan skor «Yoksa Bertram bir seyler mi yapacak» dedirtmege baslamıştı ki, tspanyol yine üstünluğü aldı ve 7/51e Şampiyonlugunu ılân ediverdi. Aslmda gayn müsavi kuvvetlerin bu mücadelesi bir final maçına değil, 1. veya 2. tur oyununa benziyordu. ÇİFTLERDE GİSBERT ŞAMPİYON Bertram'm isini halletükten eonra 20 dakika dinlenip partneri Mandarino üe Dlrlikte Gra ebner • Holacek çiftlne karsı çıkan Gisbert 6/3 verdikleri fli setten sonraM maratoo oym> da. Brezilvalmın bütün hatalanm tek başuafcapatarak,11/9 la taînmını dîlzlüge çıkarttl. 3. sette ise tamamen blr tnonü oyuncusu olan Graebner, Holacek'tn de oyunu t>ozunca B/2Tîk skor Gisbert • Mandarlno'yu 21 öne geçirdl. Son sette Maa«Jarinonun da dü>elis1vlp tistön lüklerini kabul ettiren şampiyonlar, seti ve maçı aldılar: 3/6, 11/9, 6/2, 6/3. MUHTELtTLERÎ BERTR*M *LDI • ÇİFT ERKEKLERDE (GRAEBNER HOLACEKJ'İ 2 SAAT 15 DA1 KİKALIK BİR MÜCADELE SONUNDA YENEN (GİSBERT MAN ' DARİNO) BİRİNCİ OLDULAR. MUHTELİTLERİ (BERTRAMROS1 SOUW) KAZANDI... ," • . .• •. • '* Bulgar bisiklet antrenörü Nenco'nun tekrar bısikletçilerimizi çaüştınnası için Federasyon taraiından Türkiye'ye getirilmesi Federasyonu karışjırmıgtır. Teknik Komite Başkanı Ünal Tolun'ile Asb*şkan R.gıp özer halen memleketimizde bulunan Alman antrenor Helmutt'un üzerinde durmuşlar ve Millî Takımımızı bu antrenörün çalıstırmasını istemişlerdir. . öte yandan Federasyon Baskanı ve diğer üyeler de Bulgar 'antrenör ile blr senelik mukavele yapılmasını sağlamışlar ve A. ğustos'un başında 'bu antrenörun yurdumuza getirileceğini açıklamışlardır. Bu durumda Federasyonda bazı istıfaların beklendiği söylenmektedir. Kraliçe Elizabeth'in Atabek'e verdigi kupayı Federasyon ki maç yapmak • üzere gelen Bulgar genç masa tenısçüeri son maçlannı d» kaybetmişlerdır. Atatürk Spor Salonunda yapılan kızlar arasmdaki genişletılmiş karşılaşmayı Türk kızla n 53 kazanmışlardır. Asuman Inlikçı, Derya Sokol ve Günay Ofluoğlu"ndan kurulu Türk takımı Volşeva, Dımıtröva v« , Vecka'dan kurulu Varna takımına karşı 30 öne geçmesıne rağmen daha sonra Bulgarlar artca arkaya 2 g&lıbıyet almışlardır. Türk takimından Asuman tplıkçı. rahet bır maçtan sonra durumu 42 vapmış, fakat Bulgarıstan gençler şampıyonu Vecka, Derya Sokol'u yenmce durum 43 olmuştur Asuman Iplıkçı'nın Volşeva'yı çe kışmeli bır sekılde nıaglup etmesinden sonra Ankara Var na adı altındakı bu temsıli maçı kızianmız 53 almışlardır. Bu maçta Asuman tphkçı uç galıbıyet. Derya Sokol 1 galibı yet 2 mağlubıyet, Günay Ofluoğlu 1 şalibıyet 1 mağlubıyet almıştır. Erkekler arasındaJd karsüaş maya Ankara takımı, B takımı ıle çıkmıştır. Tuğrul Akas, Tuğ rul Arfunkalve Gürcan Karadede'üen kurulu Turk takınıı rakıplenne fırsat vermemişler ve karsılasmayı 51 kazanmışlardır. Bu karşılasmada Tuğ. rul Artunkal ile Tuğrul Akas ıkıser galıbıyet, Gürcan Kajadede 1 galıbıyet 1 mağlubıyet ajmışlardır. I geri istiyor Turgut GÜNGÖR Millî binici üzüntüsünü şöyle dile getirdi: «Hayatımı öne sürdüm. Geceleri atımla birfikte uyudum ve sonunda o şerefli kupayı aldım. Onu nasıl benden isterler..» ANKARA TRT Genel MUdurlüğünden btr yetldli, Münih Olımpiyatlarmın Türkiye'de televizyondan izleneceğıni, bunun ıçın gerekli her türlü tedbirin alındığını bildırmişlerdir. Olimpiyatlar için TRT gerekli tedbiri aidı Küçükpazar sezonu açtı Kuçukpazar Kulubü, Pazar gunu Avcılar Kulubü ile yapmış olduğu maçlarla yeni sezonu açmıştır. B Cumhuriyet'in TOTO tahmini Erz. Dağcılık . Erz Kombına: 0 Er. 12 Mart Erz Pasinler: 1 Erz Palandöken Erz. Il«ea: 1 Kars D Spor . Iğdir Araı : 1 Van Genç Van tkı Nisan: 1 Ağn Dağcılık Ağn Murat: 0 Murgul Bakır . Art 7 Mart: 2 Artvin Çoruh Art Gençlik: 1 Erz. Doğu Erz. Dağcılık : 0 Erz. 12 Mart . Erz Kombina: 1 Erz 3 Tem Erz Aşk 3 Mart 2 Kars Kalesı Karsspor : 1 Van Erciş G. . Ercıs 1 Nisan: 0 Ard 23 Şubat Kars 38 Ekim: 1 D. Beyazıt G Ağnspor G.: 0 Kar« D FenprIgrtır SürmMt 1 inicilik Federasyonu, Atlı spor Kulubü sporcusu Fevzi Atabek'e gönderdiği >azı ile •Prenses Anne Kupasını ge ri istemiştir. 1 Ağustos (bugün) tarihınde kupanın teslim edılmesini bildıren Federasyonı. Başkanı Rıf kı, Alkan imzalı yazı, 30 Temmiız tarıhinde yazüarak. aynı gün tebliğ edilmiştir. Fevzi Atabek" adına gondenlen yazıda Kraliçe II. Elizabeth' ın geçen yü verdiği armağanla Binicilik Federasyonunun «Şalanj Kupası» tertiplemek istediği bildırilmiştir. ATLISPOBTN CEVAB1 Atlıspor Kulubü bu yazıya 5 madde halinde cevap vermis ve istegin usulsüz yapüdığını ıleri sürerek, binici Fevzi Atabek'in kupayı vermeyeceğmi iletmiştir. Atlıspor Kulubü aşağıdaki nedenlerle isteğe karşı çıkmıs ve red cevabı vermiştir: «Binicilik Federasyona müsabaka yönetmeliğinin 23. madde sinin a, fıkrası nyarmca; ferdi yanşmalarda verilecek hâüra mükâfaatlan binidlere aittir^ •Bu davranış Medeni hakuktaki müktesep hak anlayışına aybndır. 23 Ekim 1971'de veri len Kupa, 30 Temmuz 1972'de is tenmektedir. Aradan geçen 9 ay içinde kupa kaybolabilir. sa hlrnış olabilir. halel gelebilir.» «Prenses Anne Kupasuu kazandığmda Fevzi Atabek jünior sınıfmda yanşıyordu. 18 yaşı do lonca Senior sınıfma geçmiştir. Tekrar Jfiniorda koşamıya cağma göre nasıl aynı kupayı tekrar kendisi kazanabOir. Kal dı kl 5 yılda 3 kez kazanılması gereken Şalanj, jünior sınıfta yoktnr.» •lönetmeliğin 38. maddesinin 2. hkrasmda Atatürk Kupası dı smda Federasyon Şalanj tertip edemez, denilmektedir.» Galatasaray Abant''ta çalıştı • Yeni futbol sezonuna Abant'ta hazırkuıan Galatasaray takımı dün Ingiliz antrenör Brian Birch'in yönetiminde çalısmıstır. Çalısmadan sonra Birch, «Futbolcularımı hırslı ve zinde buldum. Bayern Munıh e karşı başarılı olmak istıyoruz» demiştir. Resimde, Galatasaray'ın Abant'taki antrenmanından bir an. SporToto'da 1972 . 1973 sezonunun ilk hafta değerlendirmeleri sonunda 13 bilen 23 istırakçinin 2 bin 898 lira alacakları bildirilmîştır. Binnci haftanın diğer jonuçlan soyledir: 12 bilen 550 kisi 121. lira 11 » 4777 » 13,50 » 10 ,' » 19279 3,00 » TOTO'DA 13 MAÇI 23 KİŞİ BİLDİ Münih Olınıpıvat meşalesıni Istanbul'da taşıyacsh atlet ve sporcu Ijıılunrpdclı^ıncrdn «tlptızm Ajanı .Selâbattin Yıldız, giiç durumda kalmıştIT Bunu gidermek amacıvla SplShattın Vıldıı yann saat 17'de Dolmabahçe Stadında atletlerle biı topUntı vapmavı kararteştırmı^tır Fotuğralta, Kırkilessis'te Olimpiyat mesalesinin ateslpnişi göıü'.üyer. ; * , Futbol Federasyonu Basın Sözcüsü Nâzım Özbay'a göre: Münıh'e ^öoderilmeyen vönehrıler Federasyonlardan istıfa edeceklrr Munıh oümpiyatlanna katılacak olan Mılli Takımlanrruz, 1 Ağustostan ıtibaren yogun bir çalıgmaya gireceklerdir. • Bütun kafileler 19 Ağustosta Atmanya'ya hareket edeceklennden 19 gunlük sıfcı bir çaişma d<wresinden sonra sporculann form durumları anlaşılmıs olacaktır. Beden Terblyesi Genel Müdürlüğü, olimpıyatlara katılacak vönetld ve teknik adamlan tespit ettığinden Münih"e gitmeyen yönetıcıler. fecierasyonlardan teKef tekeı ısttfa edeceklenni açıklamıslardır. Bırçok letierasyonlaraa oaşkanctar. çok bu ı.*e' gpnüJ verpn vonetıoıler «>porruyu bnlnp çıkarmak ve vetıştirmpk bnr düştüeiJ balde q^donse bız olimpıvatlara sondPrılmiTon i ! Bir başban ve antrenör sönd"nlivot Hflnih'te biçbır bransta söı «ahihı niahia<iıtımıt gibi sporcu lanmız müsabaka yenne bile gfiç vanrlar» damışlerdır. "Cemil Islanbulspor'un molıdiL Bizim de muhatabımız tstanbulspor'dur Galatasaraylıların takındıkian tutumun sebebini anlamadığmı iiade eden Cankurtaran, «Bizim de muhatabımız tstanbnlspor'dnr. Galatasaraylıların davramsının sebebi anlaşılmıydr» demis, sbzlerlne şunlan eklemiştir: «Cemil konnsn bir problem olmakta devam ediyor. insalUh iyi olor.j S stanbulspor Kulubü Başkanı Nirun Şahin* I giray «Fenerbahçe 100 miryon lirs'd» verse I artık Cemil'i alamaz» demiştır. «tstanbnlspor Knlübfi Tönetim Knmln, Fenerbahçe'nin yaptığı davranıslara karşı olarak böyle bir karar almış ve bu knlüple her türlü münasebetini de kesmistir» şeklinde konuşan Nirun Şahingiray, «Cemil, Galatasaray'a kiraIanmıştır. Gidip gitmemek onnn elindedir» demistir. , Ceza verilecek . Iki ay saklanan ve kulube uğramadığı da açıklanan Cemil'e Istanbulspor Kulubünün ceza vereceğini belirten Şahıngıray, «Bnnnn nedenleri sorulacak ve Cemil'e ceza verilecektir. Bn ceza bfiyfik bir ceza da olabilir» demıstir. tanbolspor'la Cemil arasında bir meseledir. Hastalık ve sakatlık dısında bir profesyoael fntbolcu, kulübünün istediği yerde ve istediği zamanda fntbol ovnamay» mecbnrdnr. Sadece tstanbnlspor Knlübü Cemil'i Galatasaray Knlübüne verirken bn oynnenya da sormalıydı..» AtabeJs?in sö'zleri Fevzi Atabek de, Federasyon taraftndan ıstenilen kupa sıyla ilgili olarak «Knpamı calmak istiyorlar. Ben alınterimi akıttım. Hayatımı öne sürdüm. Geceleri atımla birlikte ayndnm. Ve sonnnda o serefli knpaya sahip oldum. Nssıl isterler onn benden? ÖIfirflm de knpamı vermem. Binieiliği bırakınm yine onl»ra vermem» demıştir. Emin Cankırrtaran: «Cemil istediği yfcre gider» Fenerbahçe Genel Sekreterı, transferi günün konusu olmakta devam eden tstanbulsporlu Cemil Turan'ın durumuna değinerek, «Cemil istedifi kuliibe gider. YBnetmelik bnnı Smirdir» demiştir. Hiç para alm^acak «lstanbulspor*un Cemil'in Galatasaray Kulübune verilmesiyle 1,5 milyon lira para aldıfını, fakat bn oynncnnnn bir sene Galatasaray' dan hiç bir transfer parası almıyacağını» sdyleyen Kulüp Başkanı Şahingiray, şöyle konuşmuştur: «Bn oynncn Mr sene sonra Galatasaray ile »ynı masaya otnmp transfer ücretlni konnşacaktır. O zaman tekrar Istanbnlspor'a dönmek veya Galatasaray'da kalmak kendi rtindedir.» Futbol Fed'erasyonu sozcüsü Nazım özbay, Cemil'in transferi üe ilgili olarak şbyle konuşmuştur«Cemil, lstaııbulspor'un malıdır. Konn, h Gtlnürı snn maçıntip itan • koCfl M^'irp'lar llk <;<>'' ilmalanna rağmen guçlu rakıpleri Bertram Rossouw'a boyun egdiler: 6/4, 3/6, 2/6. 3i. Balkan Oyunlarına 205 erkek, 92 bayan atlet katılıyor tZMİR 4, 5, 6 Ağustos farinlerinde, îzmır'de yapılacak 31. Balkan Atletızm Şampiyonasına 5 devletten 205 erkek ve 92 bayan atletin katılacağı açıklamnıştır. Balkan Atletızm Şampıyonası Organızasyon Komıtesı' Başkanı Erdenay Oflaz, şehre olan uzak., lığı ve çeşitli noksarüıklar neışlennın tıenüz bır sonuca bağlanmamış olmasına rağmen tzdeniyle atletızm kampmın yenmir Valisi Namık Kemaı Şennin değıştirildiğini, buna göre türk «Oynnlar kesin olarah ABalkan Oyunlarına katılacak ko talürk stadmda rapılacaktır» nuk kafilelerin değişik otellerde demtstiT kalacaklannı söylemiştir. Oflaz Konunun herşevden önce Türdaha sonra. oyunlara katılacakSiye bakımından prestij meselelannı bildiren Romanya. Yunasi oldufunu ve aluslararası Olr nıstan, Bulgaristan ve Yugosorganizsvon İçin en tyl gekllde lavya kafilelerinin önümüzdekl çaba sarfedilmesi sprpktigtn] 1 günlerde tzmir*de olacaklannı fade edpn Vall Senfflrk Bavında sözlerine eklemıstir. dırlıft Bakanhgınm da çalışmaBalkan Oyunlan tarihlnin yak sı ile stadtn oyunlar için açılalaşması ve Atatürk stadı teslim cağuu. sözlerine eklemtştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog