Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

CSarav Rumen MBî Takımmı STAD: Dolmabahçe, HAKEMLER: öıdemir Erentok (S), Zeki Etyemez ( ( ) , Tnncay Söıer (C), GALATASARAY: Y«ıin (C) . Ekrem (7), Aydın (6) . Mnsaffer (7), Tuncay (7), Olcay « ) . Metin (C). Ayhan (7), Mebmet (g), Ahmet (7), Ugur (6). RUMEN MİLLİ TAKIMI: Stefan (7) . Kre tn («), Lnpescn <7) . Mokınn (7), (Deleann S), Ank» (6), Dinn (7) (Satmamareann () . Vifaleana (6), DembrowtM (7), Dobrin (8), Nunweilltr (7), Luceıcu (7). • TÜRK FUTBOLUNUN DÜNKÜ TEMSİLCİSÎ GALATASARAY, RUMENLERt 1ff YENERKEN BAŞARILI BİR FUTBOL ORTAYA KOYDU... FOTOĞRAFTA, OLCAY, RAKÎP KALEDE GOL ARARKEN GÖRÜLÜYOR... Romen takımının dünkü bo zuk oyununda yorgunluğun ve Galatasarayın adam adama oyununun etkisi şüphesiz çok fazlaydı. Fenerbahçe karşısında bilinçli defansım orta saha adamlanyla takviye eden Romen takımı, Sarı Kır mızılılann orta sahayı Meh met'in gayretiyle ellaıinde tutmalan yüzünden oyunun insiyatifini kısa zamanda kaybederek rakiplerinin üs tün oyununa boyun eğmek zorunda kaldılar. Galatasaray kontrataklar la sonuca gitmek için oyunu daha çok açıklara süriiyor, böylece rakibi açmaya çalışıyordu. Ancak Romen takunırun kademeli defansı IU Galatasaray sadece sa£ açıktan akın düzenledigl ıçin aşmakta güçlük çektl. Sarı • Kırmızılılar sadece sagaçıktan degil de, sol kanatta Uğur vasıtası ile de akın düzenleseydi sonuca daha rahat gidebilecekti. Bu arada sağbek Efcrem'in gününde olması Gal&tasaray ın hücumda daha etkili olmasını sağladı. (Devmmı 6. sayfada) Ustün oynayan • AHMET. CEZA SAHASI tÇİNDE DÜŞÜRÜLÜNCE HAKEM PENALTI VERDt. TÜNCAY DA KALECİYİ SOLA YATIRARAK, MEŞİN YUVARLAGI SAĞDAN FİLELERE GÖNDERDt. <Fotoğraf: Ali ALAKCŞ) Kış Olimpiyatlan sona erdi I Dün de buz hokeyinde Çekoslovakya'yı 52 yenen Sovyetler, toplam olarak 8 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya aldı. Doğu Almanya ise sürpriz yaparak İsviçre ve Hollanda gibi güçlü ekipleri geride bırakarak OlimI p i y a t ı ikinci olarak kapadı. Erkeklerde slalomu ispanyol aldı. . .... | I • I | ^•••^B ^^^tm ^B^^ ^^^^ ^^^^m ^^^^ ^^^m ^^^^m ^ ^ ^ ^ ^^^^™ ^ ^ ^ ^ ^ ^™^^ ^ ^ , • Erhan GÜRER • Sarı Kırmızılı farklı kazanmalıydı Abdülkadfi* YÜCELMAN 6. Soroy ların tek sayısını Tuncay, penaltıdan kaydetti. Hakem, 01cay'ın ikinci yarıda attığı golü ofsayt gerekçesi ile iptâl etti Sapporo'da en çok pliını Ruslor SAPPORO, (Ozel) B lr gün önce Fenerbahçe karşısında bilinçli ve kaliteü futbollerini sergüeyen Romen milli takımı dün Galatasaray karşısında aynı başarıyı gösteremedi. • Güreş Federasyonu dağıhyordu Biz halen boş olan Federasyonlara yeni başkan ve üyeler tesbitiyle uğraşıyoruz. Bir de güreş gibi çok önem verdiğimiz bir spor dalında Federasyon Başkanı kim olursa olsun gelecek istifayı kabul etmeyeceğiz. Çünkü göreve getirdiğimiz kişilerden büyük bir sınav sonunda hesap sormak taraftanyız ve bu işin uygulaması, Münih Olimpiyatlanndan sonra yapüacaktır. 99 # MEHMET, BÎR SAKATLIK ANINDA HAKEME ŞÎKÂTETTE BUL17NURKEN. umen MillUeri önüne çıkan Galatasaray, Turk fut bolunu alnınıa akıyl» tem sil ederken gösterdiği oyun, aldığı tek gollü galibiyetten daha değerliydi. Sarı Kırmızüı onbir, özellikle ikinci yanda devleşip karşısmdaki Balkanlann güçîü Mülilerini zaman zaman «oynath.» Ne var ki, bu güzel oyun ve galibiyet, Mehmet'in bir hareketi ile gölgelenecek duruma geldi. llk yanda Mehmet, Dinu ile çarpışarak sakatlanıp çıkmasma yolaçtıktan az sonra Lücescu'ya vurduğu kasti tekme, bütün iyi niyetli görüşleri bir anda silip attı. Bu hareketleri seyreden ve Mehmet'i sahadan çıkarmak değil ihtar dahi vermeyen orta hakem Özdemir Erentok da bu ğgüzel futbolu gölgeleyenler içindeydi. R Kış Olimpiyat Oyunlan, VI dün yapılan son karşı•*•* laşmalarla sona ermiş ve kati madalya tablosuna göre 8 altın, 5 gümüş, 3 bronz madalya alan Rusya 1. olmuştur. Dün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyledir: Slalom Erkekler: Slalom yançmasında altın madalyayı Fran co Femandez Octoa isimli bir İspanyol kayakçı kazanmıştır. (Devamı 6. saytad») (Der«mı «. Sayfada) Maça çıkmadan önce bilmediğiniz şeyleri içmeyin İst. Spor özel maçta Lüleburgaz'ı 4 0 mağlup etti LÜLEBUKGAZ Istanbulspor dün Lüleburgaz'da oynadığı özel maçta Lüleburgazspor'u 4 0 mağlup etmiştir. Özellikle ikinci yanda başanlı olan San • Sijahlıların gollerini Müjdat, Alpaslan, Ali ve Yetiş kaydetmişlerdir. DİĞER ÖZEL MAÇLAR Bursa: 2 Çeme More (Bul?aristan): 1. Giresun: 2 Samsun: 0 G. Tepe: 3 Ödemiş Kültür: 0 DSKAN KARAKÜÇÜK Uskan'm istifasma Bakan engel oldu rurgut GÜNGÖR Ankara'dan bihfiriyor üreş Federasyonu Başkanı Cihat Uskan geçen hafta içinde görevinden ayrıldığını bildiren istifa mektubunu Bakan Adnan Karaküçük'e ver. miştir. Cıhat Uskan son zamanlar(îa basın tarafından yıpratıldığını ve Federasyon Kurulu için de anlaşmazhk bulunduğunu. bu arada Özkul Sanan ile Mu. harrem Atik'in de yumruk yum ruğa kavga etmeîerinin bardagı taşıran son damla olduğunu. bu nedenlerle daha fazla g ö . revde kalmasraın imkânsızhğınt yazmış, fakat Gençlik Bakanı cistifa.yı kabul etmeyerek, Güreş Federasyonu Başkanını güney illeri kezisine götürmüştür. Bir hakem moç yönelirken mışıl mışıl uyudu Hakemin içtiği meyva suyuna uyuşturucu bir madde atıldığı yolundaki şüpheler, daha sonra yapılan tahlil sonucu kesin olarak ispatlandı TJluslararası Futbol Federasyonu tarafından çıkanlan aylık «FİFA Haberleri» dergisinin Ocak sayısmda ilginç bir olaya yer verilmi?tir. Habere gör* Bulgaristan'ın Kiselja şehrinde bir futbol hakemi maç idare ederken sahada uyuya kalmı$tır. Beşiktaş . G. Saray maçından blr (Foto: Turhan Birgil THA> DEPLÂSMANLI BASKETBOL LlGt Final havası içinde geçen karşüaşmada, Galatasaray i 1 k yanyı 3534 geride kapadı. SPOR TOTO Ank. D. Spor Shras: (11) • Toprakofis Zonguldak: (11) « Tarsus 1. Y. . A. Ordu: (2«) 1 Konya İ. Y. Ad. D. Spor: (00) • f$ak . Feriköy: (31) 1 Kütahya . Şekerspor: (10) 1 Kocaeli Balıkesir: (10) 1 Sanyer Sakarya: (3*) 1 Güneşspor Bandırma: (01) 0 Manisa PTT: (11) 0 Antalya . Konya (Tehlr) Afyon . G. Birliği: (11) 0 Kayseri . Ordu (21) l tzmirspor • Hatay (20) I 6 Olay şu şekflde geçmiştir Bulgar hakem maçın devre arasmda serinletici bir jey içmek istemij ve kendisine meyva suyu verilmiştir. Oyun yeniden baı ladığmda elinde düdük sahada oradan oraya koşması gereken ha kem birden ellerinin uyuştuğunu ve üzerine bir miskinlik çöktüğü nü hissetmiştir. Zorla ayakta du ran ve yavaş yavas sallanmaya başlayan hakem, bir müddet sonra gözlerini de açamaz olmuş ve yeşil çimler üzerine uzanarak derin bir uykuya dalmı?tır. Oyun, misafir takımın 51 iehinde iken böylece kesintiye uğramıştır. Hakemin devre arasında içtiği meyva suyuna uyujturucu bir madde atüdıgı yolundaki $üp heler daha sonra yapılan tahlil sonucu kesin olarak ispatlanmı;Dünkü güreş müsabakalanndan blr an. (Fotograf: İbrahim KÖSEOĞLU) Beşiktaş 70 68 galip HAKEMLER: Tevfik Artnn <2), K»ya Eren cik (2), BEŞİKTAŞ: Fehmi 10 (7), Davis 19 (6), Abdullah 4 (5), Ateş 20 (7), Battal 12 (6), Faruk 5 (6), GALATASARAY: Nedret 6 (5), Doğan 11 (7), Nusret 14 (8), Mehmet 7 (6), Fnat 12 (8), K. Nur 4 (6), B. Nur 14 (6), M n . zaffer • (3). Şampiyonası yopıldı Hasan ÇAKALKURT eşiktaş, tam bir final havası içinde geçen karşılaşmad» Galatasaray'ı 7068 mağlup ederken ligdeki iddiasının henüz sona ermediğini ispatlaıîı... Formsuz hakemlerin yanlış kararlarıyla biı hayli elektriklenen karşılaşmada Galatasaray. hakemlerin kurbanı oldu ve kazanabileceği bir mıçı 2 sıyı farkla kaybetti. Kalite bakımın(Devamı 6. sayfada) HABBİTELİLER J u i o ve Karate thtisas Kulübü Judo Şampiyonası dün Amerikan Dershanesi Salonunda yapılmış ve şu sonuçlar alınmıştır: Kızlar: 1 Sevil Boz (Amerikan Dershanesi), 2 Melek ö r s lü (Amerikan Dershanesi), Erkekler: 63 Kilo: 1 Ruhi özkazanç (Çapa), 70 Kilo: 1 Saffet Tuna (Amerikan D.), 80 Kilo: Şemsi Özkan (Pertevniyal L.), Jnnyorlar: Hafif Siklet: 1 Rahmi Tugaylı (Marmara Kol.), Ağır Siklet: 1 Yusuf Akyurt (Marmara Koleji). Gençlik ve Spor Bakanı Ad nan Karaküçük bngün için Federasyonlarda herhangl bir degişikliğin söz konusu olaraıyacağını hazırlanan pıân ve programla Münih Olimpiyatlan İçin çahşmalara başlandığını tfade etmiş, «Biz hâlen bos otan Fedrrasyontara yeni bafkan ie öyeler tesbîtiyle ntraşıyonıı. Blı d( güreş fiW coh J5n«T> vorrtiH (Devamı S. myfada) B İstanbul Bölge Güreş Birinciliği dün yapıldı îstanbul Bölge Güreş Birinciliği dün Fatih Güreş Kulübünde yapılmıştır. Heyecanlı ve çekifmeli geçen karşılaşmalarda şu lonuçlar alınmifbr: (Devamı 6. aayfads) Diğer spor haberleri 6. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog