Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Kurada G. Saray ile Eskişehir birbirine düştü ANKARA Turkiye Kupası lkıncı tur ad çekımı dun Be den Terbıyesı Genel Müdürlüğunde yapılmıştır. îkıncı turda en şanslı takım yıne Şekerspor olmuştur Şekerspor 13 num<jrayı çekerek boş takım olarak tıçuncu tuıa geçmıştır Şeker spor bırıncı tura da boyle geçmıştı Ad çekınü sonunda ilancl tur da takımlar şoyle eşlenmıştır Goztepe Bursaspor, Mersın îdmanyurdu Gazıantepspor, Es kışehırspor Galatasaray, Beykoz Fenerbahçe, PTT Adana spor, Vefa Beşjktaş Turkıye Kupasının flanci t«nında Fenerbahçe, Beykoz'un Beşıktas, Vefa'nın, Mersın îdmanyurdu, Gazıantepspor'un adlarıru çekerek gorunuşte kolay takımlarla eşleşmışlercUr. Esfaşehırspor Galatasaray ın birbı nne duşmesı Kupa da soz sahı fiı olacak takımlardan bırmı da ha ıkıncı turda elenme durunıu r na getırmıştır Goztepe Bu sa sporla, PTT Adanaspor'la zor lu maçlar >apacaklardır Turkıje Kupasının ıkınci tur maçları 13 27 Aralık 1912 gunlerı oynanacaktır Ancak ıkıncı turun ılk maçlanndan Vefa Beşıktaş maçının 14 Aralıkta ,e Kupada 2. tur ad çekimi yapıldı tîç •• •• UNLU Maçların ilki 13,,rövansı F. Bahçe Beykoz'la, Be27 Aralık tarihleri arasiktaş Vefa ile, G. Tepe ATLET sında oynanacak. ŞekerBursa'yla, Mersin Gazispor, üçüncü tura yine antep'Ie, PTT de Adana DAHA kura ile geçti.. ile karşılaşacaklar.. PROFESYONEL OLDU LOS ANGELES Atletızmde profes3 onelKk dunjaya yavılma>a başlamış, bır Madagaskarh ve ıkı Amerıkalı atlet daha profesj onel olmuşlardır Kozluca'nm jübilesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7466'yendi Mıllî basketbol takımının ve Fenerbahçe nın unlu basketbolcularından Husev ın Kozluca'nm dun akşamkı jubılesınde Fenerbahçe Galatasarav ı Î466 >enmıştır Spor ve Sergı Sarayında yapılan jubüede Husevın Kozluca, potalara veda etmış bu arada Fenerbahçe ılk kez kı takım haîlnde 'Mını futbol maçı japmıştır lVer dakıkalık ıkı devre halınde geçen karşılaşmada Ercan Necatı, Tımuçın \e Ersov dan kurulu takım Osman, Zıva. Canan, Serkan tertıbınd"»kı takımla 55 berabere kalmıştır Basketbol tekautler maçında, Can Bartu Sengun Kaptanoğlu gıbı şohretler j e r almış, bu maç da berabere (2727) bıtmı§tır Jubıle maçından once çesıth kulup \e kuruluş'ar Kozluca'ya hedıveler ve kupalar vermıs, daha sonra urtlu basketboıcu 15 dakıka Fenerbahçe takımında yer almıştır Takvıyelı Fenerbahçe ile Galatasara> ın basket takımları arasındakı karşılaşma ıse, 7466 Fenerbahçe"nın gahbıvetıvle sona ermış Ilk \arı>ı >ıne Fenerbahçe 3J3J onde kapatmıştır Yaşar Doğu Turnuvası' için dün Istanbul'da toplanan Federasyona Cihat Uskan katılmadı Izmırde 22 Aralıkta başlayacak Yaşar Doğu Turnuvasının hazırhklan ıçın Gureş Federasvonu dun Istanbul da, Federasyon Asbaşkanı Muzaffer Işık ın başkanlığında toplanmış tır ıkıncı turun ıkıncı maçları olan F Bahçe Beykoz Beşıkteş • Vefa karşılaşmalannın 27 Ara lıktan sonra oynanması teklıfı Futbol Federasyonunca kabul edılmıstır Turkıye Kupası üçüncu luru çeyrek fmâl maçları adı a'tm da sekız takımla yapılacak bu tura Şekerspor dan başka gsçen yılın bırıncısı MKE Ankaragucu de katılacaktır Profesyonel olan Madagaskarh Jean Louıs Ravelomanantsoa un lu bır sprınterdıı Ravelomanantsoa'nın 100 m dekı derecesı 10' dur Madagaskarh bu atlet Amerıkalılcr dışmda profesyonel olan Avustraljah Tony Benson'dan sonra ıkıncı >abancıdır Pro fesvonel olan Amerıkah atletlerden Warrev Edmonson da sprınterdır Edmonson geçen vıl ruzgarlı bır havada 100 m'vı 9'9'da koşmuştur Fakat bu atletın devam'ı derecesı 10'dur Ikıncı Amerıkalı atlet de yarı uzun mesafecı Tom Von Ruden dır Profesjonel atletlerın ılk turnesı ıse 23 martta başlavacaktır Bu tarıhte atletler Yenı Meksıko nun Albuquerque şehrınde yarışacaklardır I Türkiye'nin bir çok yerinde yapımına başlahan tes/s/er bir türlü bitirilemiyor Yurdumuzda sporun kalkınması ıçın çaDalar sarfedıhrken ılk basamagı olan tesısler tam bır duzensızlık ıçındedır Bu tesısler yurdun oırçok vennda yapılmakta, fakat bır turlu bıtınlememektedır. Bunun en gü zel ornegını Anadoluhısar bpor Akademısı verırken dığerlerı de zmcırırı bırer halkası olmaktadır Konu ile ılgılı olaylardan ıkı ornek de sunlardır: Gureş Federasyonu Başkanı Cıhat Uskan, îstanbul da olduğtı halde toplantıya katılmamış TAKEMLAR tır Federasjondan Uğur Sayın, Sehm Yetkın, Adnan Tok FeFenerbahçe Zckı (121 Kemal rıdun Akunal ve Taştan Koçak' f4> Huseym (8) Battal U0\ m bulunduğu toplantıda, YaAbdullah U9> Erdım <2>, Tufan (6>, Hur (2) Engın (8), Enç şar Doğu Turnuvasında gureşçılere verılecek armağanlar ka(3) 4 rarlaştınlmıştır Turnuva sonunda derece alan gureşçılere Galatasarav Nusret (8), Fuat <4> Sıdney (18), Mehmet (9), / tstanbul Darphanesınde uze, (Devamı 7. Sayfada) Alı <«), Izzettın (6), Yavuz (13). BAFRA STADI λAMSLN Ahraet Gulveren Satnsun'a bağlı Bafra ılçesınde ınşaatına başlatılan stad ıçın, muteahhıa bankadan b O O bın lıra çektığı haıde 15e başlamamış, bu vuzden de yapım ya rıda kalmıştır Ilgıhler taralından verılen bılgüere gore faamsun Yapı Işlerı 8 Bolge Mudurlugu tarafından ıhale jolujle Bafra stad yapımını uzerıne alan muteahhıt Mehmet Kuyumcu, ınşaat malzemesı almak uzeıa bankadan once 250 bın hr<i, daha sonra da aaü bm hra çelt mıştır Stad yapımıyle ılgıh hıçbır çalışma yurutulmemesı üzerına konujla ılgılenen Bafra Kaymakamı t>ukru Ozmen, durumu Yapı Işlerı « Bolge Mudurluğune büdırmıştır Bolge Mudurluğunun araştırması sonunda ıse mşaatın kontrolu ile gorevlı Mustafa Lrolun da Bolge Mudurluğunden ıstıfa ettığı an laşılmıştır. Bu durum karşısında ılgılıler, kımseyı sorumlu tutamamışlar ve stad inşaatının tekrar başlavabılmesı ıçın çeşıtU yollar aramaya başlaraışlarcur. Tehdıt olayı ile ilgili 29 kişinin ifadesi alındı Cemil konu'undaki soruşturma dun de devam etmıştır. Emnı\et Mudurluğu Asayış Şubesı Mudürluğu tarafından bugune dek Istanbulspor Kulubunun 3 mustahdemı, 3 gazetecı, 5 gazlno personelı, 2 pavyon kadını, 4 Istanbul«por Kulubu Dıvan \vesi, 6 Istanbulspor Kulubu u>e<=ı F Bahçe Kulubu Genel Sekreterı Emın Cankurtaran, Galatasarav Kulubu Baskanı Selahattın Bevazıt, olaMn santğı Sultan Demırcan, Demırcan' ın veğenı \e akrabası ile Istanbjlsporlu futbolcu Cemıl ve F Bahçelı futbolcu Fuat olmak urere 29 kısının ıfadesmı almıstır Sorusturma devam etmekte olup Gençlık ve Spor Bakanlıgı da ıkı mufettışını Istanbul a gondermıştır BURSA VELODROMU BURS\ Ferıdun Evrenosoğlu Ikı yıl once yapımına başlanan Bursa velodromu ıçın a j n lan odenek bıtmış ancak ış bıt memıştır 1 mılvon 7 U bın lıÜ raya ıhaleyı uzeruıe alan muteahhüt, geçen süre ıçınde fıyat artısîan neöenıyle ınşaatm tamamlanamadığını beIırterek Beden Terbıyesı Genel Mudurluğunden ışın taslıyesını ıstemıştır Yapımı tamamen duran velodromda ıse her taraf ot, çalı ve yabanı bodur agaçıarla kaplanmıStır Yarış pıstındeıa beton aralıklardan bıle çıkan bodur agaçlann temızlenrnesı ıçın ayn bır üıalenın yapılması şart halıne gelmıştır. öte yarıoan, Kasım ayı sonunda hızmete açüacagı onceden behrtılen Ataturk Kapah bpor Salonu da ortada kaımı» tır Beden Terbıyesı Bolge Mu dürü Cıhat Uemırören yetkılı tekmk eleman kadrosu verılmeden tesısı teslım alamayacak lannı sovlemıştır Kapah salonun Düyuk bır bolumunün nhşap olması ve en kuçuk bır ıh mal sonucu vanarak kul fıalı ne gelmesı ıhtımalının bulun ması yuzünden tesısın bakım n yapacak bır uzman kadrosunt ıhtıyaç olduğunu belırten Cı hat Demıroren aksı halde bo' le bır rıskın altma kımsenu gıremıyeceğım büdırmıstır. DÜNYAYI BÎTIRENLERÎN YARIŞL. MOTOSIKLET SPORU ÎLE tLGILENENLERIN SAYISI HER GEÇEN GUN ARTIYOR OZELLIKLE YENI NESÎL HIZ'A VE MACERAYA MERAKLI ÜSTELIK TUM AVRUPA GENÇLÎĞINİN TEK ARZUSU ASYA ULKELERININ SİHİR DOLU MEMLEKETLERtNI GORMEKTt BU NEDENLEDIR KI SPORT ILLUSTRIERTE GAZETEStNIN PARIS MUHABİRI UTZ KİESEWETTER MOTOSÎKLETÇİLERE AÇIK ÇAĞRIDA BULUNMUŞ VE PARİS . KABIL ARASI 13 000 KİLOMETRELIK BIR YARIŞA DAVET ETMlŞTlR ANCAK YARISÇILAR MOTORLARI ÎLE KABIL E KADAR GİTMIŞLERSE DE DONUŞÜ UÇAKLA YAPMISLARDIR UÇAĞA MOTORLARINI DA ALMIŞLARDIR SPOR ILLUSTRIERTENİN PARIS MUHABIRt KÎESEWETTER «İNS\N İLERDE BIR SEYLER ANLATABILMEK IÇtN HAYATINDA HIÇ OLMAZSA BtR DEFA BİR Ç1LGINL1K YAPABILECEK CESARETI KENDISİNDE BULMALIDIR. DEMISTIR. UTZ KİESEVVETTER D\HA SONRA YOLCULUKL^RININ EN GUZEL 2 GUNUNU ISTANBUL'DA GEÇİRDIKLERINİ SOZLERİNE EKLEMtŞTİR. BİR GENÇ, MAHALLEDE FUTBOL OYNARKEN ÖLDÜ Maslak'ta bır futbol maçı, bir gercm oluiıujle sonuçlanmıştır öncekı gun Maslak ta futbol sahasında oynanan mahalle maçında Muammer Satı (16) adm da bır genç duşerek yaralaiımış, arkadaşlan tarafından hastaneye kaldırılırken yolda olmuştür Olaya eL kojan Savcılık soruş turmaya başlamıştır Borca gırip Ispanya'ya giden Altmay'ı şimdi de ' Yugoslavya düşündürüyor tbrahim KÖSEOĞLU Ispanya da Matfrıd takımını 8,2 gıbl açık farkla yenen Altınay Grekoromen Gureş Takımı yurda donmüç ve havaalanında gureşçılen 35 dızıhk bır mınıbus konvoyu karşılamıştır. Yeşılkoy'den Kulube gelen gu Besiktas Yönetim Kurulu üyesi Muzaffer Çakıray, istifa etti Beşıktaş Dıvan Heyetl ve Yonetım Kurulu üyelerınden Muzaffer Çakıray, dı^n Dıvan Heyetı ve Yonetım Kurulundan ıstıfa etmıştır îstıfasının nedenını şundılık açıklamayacağını behrten Çakıray ılerıae bır açıklama yapacağıru sojlemıştır Karaküçük: «Maçlara biletsiz girme sorunu kısa zamanda çözümlenecek» ANKAR% Gençlık \e Spor Bakanı Adnan Karakuçuk 19 Ma\ıs Stadında yapılan maçlara 6 000 den fazla biletsiz seyırcı grrmesme karşı çıkmış ve «Bu sorun kısa zamanda çozumlenecektır» demıştır Beden Terbıyesı Genel Müdurluğunde \ apılan toplantıda kendıs^nı Beden Terbnesi Genel Mudurü tsmaıl ffakkı Güngor un temsıl ettığım behrten Gençlık ve Spor Bakanı bu konuda sunları sovlemıştır«Genel Mudurluğumuz bu konu uzerıne eğılmıştır. Gerekll bulduğumuz çozum yollarını Bakanlıgımıza teklıf edecektır» Bisikletçi * Eddie Merckx'in dünya rekorn 49. 431 metre olarak saptandı CENEVRE Uluslarara<=ı Bı sıklet Federasyonu, dun Belçı i kah bisikletçi Eddıe Merckx ın ' «Bır Saatlık Bısıklet Dun>a Rekoru»nu 49 431 met'e olarak saptamıştır Federasvon, uzun ıncelemelerden sonra Merckx ın dunya rekorunun daha once açıklandığı gıbı, 49 408 68 metre olmadığınl »çıklamıştır. Federas\onun bu kararmcfan sonra Eddie Merckx'ın «Bır Saatlık» rekoru, 22 metre daha uzamıstır (AP) Olayların Içindcn Evet şu Cemıl konusunda j a sı'ah patlamasajdı ne olacaktı? Y ne kulubu ile mukav elesı olouğu halde maça çıkmayan bır futbolcunun durumuna kımse e1 atmıvacaktı Yıne kulubu ile rrukavelesı olan futbolcu ıle>konusup onu avartan bır baçka kulup ıdarecısme kımse «Ne \apıyorsun efenoV» demıyecektı Yıne gazeteler bahsı geçen kışılerm boy boy fotoğraflarmı basıp, spor «ahıfelennı doldu racak ve ulkede herkes gerçek sporu ve sporcuyu bır kenara atıp, dedıkodu ile uğraşacaktı Ancak Turkıj e de sporun dev let tarafından vürutulduğü hıç kıms«run aklma gelmıyordu Ve h ç kımse çıkıp da sporu muzun şu gulunecek halıne reşçıler ıçın Altınav Kulubunde bır toren vapılmış ve bu arada KSjlup Başkanı Nıyazı Cıvelek dspanja'da aldıgımız başanjı Yugosla\ja'da japılacak fınal musabakalarında da gostereeeğız AncaR şunu sojleyejım kı, bu musabakajara gıderken hıç bır yerden yardım gormecftk Çocuklar dahı kendı jeteneklerının çok ustune çıkarak fedakârhk yaptılar Havaalanında bızı Gureş Fe*dera"=yonu Başkanı da karşıladı Bız, Federasyondan karşılanmak degıl vardım beklerdık» demıştır Önumuzrfekı a>lar içensınde Yugoslavya'dakı fınal karşılaşmalarına katılacak olan Altınay Kulubunun Başkanı Cnelek, parasızlıktan yakınarak, konuşmasını sojle ozetlemıştır. «Madrıd e gıderken hıç bır yerden jardım gormedığımız gıbı, gerek gureşçıler, gerekse yonetıcıler, eşden do=ttan borç para aldılar Şımdı bu paraları nasıl ode\eceklenm dusunurlerken bır de karsımıza Yugoslavtada %apılacak fınallerm malı problemı orta\a çıktı Ancak Turk guresının prestnıni Avrupa'da kurtarmak ıçın, tum olanaklanmızı kullanacağız Hem de gırtlağa kadar borca gırerek Hedefımıze ulasmak ıçın tum zorluklara boyun eğmeye razıyız » Yarınki G. Saray maçı için beş bin Eskişehir li IstanbuTa geliyor Sporda Tartışma Yılda 80 kuruş ile spor yapılmaz ESKtŞEHÎR Eskışehlrspor lu beş bın taraftar Kırmızı öıyahhlann yarın Galatasaray ile yapacağı maçta lıderlığı devam ettırebılmelerı ıçın Istanbul a gelmeje hazırlarurken Kulup Başkanı Celal Solpuk «Şampı yonluga ozenmıyoruz Şartlar bızı hder yaptı» şeklınde konuşmuştur Eskışehır'de gunun konusu olan Galatasaray maçı ıçın taraftarlar otobus şırketlerı ile anlaşmakta trenlerde yer ayırtmaktadırlar Lıcferlık tahtından, gonul verdıkleri takımlannı mdırmemek ı ıçın mucadeleje tezahuratlan ile katılacaklannı soyleven ta raftarlar, «Bundan bojle E«kışehırspor u deplasman maçla SEDAT AHB\B rında \alnız bırakmajacağız» Okulu son suuf oğrencisl demektedırler Istanbul Gazetecilık Y. Buna karşılık Esklşehir Kulubu Başkanı Celal Solpuk, şam Bazı gerçeklert neden görmez(De\amı 7. Sayfada) bkten gehrız bılmem. Orta •ınraat altında değıldır, sakatlaMacıt ORTUNÇ (Atlet Ogr.) nırsa ılgılenen olmaz kaderıne Guıelıs Sokak No: 7/9 ter Abıdınpaşa / Ankara Federasyonlarda ışten anhyan, Son Olunpıvaüarda neden ba gelışmeler için yon vencı kışıler 1 Sansızdık Olmaga da devam kanaatımızce hıç joktur Amator edıyoruz Sporda amatorluğun sporun ılerlememesınde Basın da Turkıj e'dekı ve dunyadakı dusuçludur, yayın organları da ~ rumlannı karşüaşürırsak, yuBu basın yayın kı amator spor rekler actsı durum meydana çı cu ıçm (yıne arkadan nal toplukacaktır >pr) dıye alay etmışse, amatorun sorunu nedır gozjer onüne serBunu her sporcu, her ılgılı bil memışse, kamuoyunun destegıni mckte, kaderıne razı gozukmeksağlamamışsa, sporculuktan pro tedır Sporcu kaderıne razı gofesvonelhğı anlamışsa, o basın zukmektedır Çunku: ıdman ya spor kulturünden gerçekten yok pacak verı yoktur, caddelerde sunlugu ılân etmış demektır Fut CO2, CO gazları otomobıl eksozu bola çok şey ayırdımz ne elde ıçınde kırlı zehırlı havada ıdman ettınız"> Amatore yukleneceğıne, yapmaja çalışır. Dığer yanda Av futboldan ne elde etmışler, onrupa ulkelerı sporcuları ormanlara sor Bır vanda 16 mılyon nulık yerde o guzehm temız havada fuslu 45 mıljar amator butçelı ıdmanını yapmakta başarıya gıt memleket, bu yanda 36 mılyon mektedır Sorun bu kadarla da nufuslu 25 mıljon amator butçe bıtmıyor, amator sporcu yaptılı bır koca ulke sorunumuzun ğı spor ıçın suçlanamaz, kımse sorumlu değıldır Sporcunun , esas kokunü gorduk mu'. Her ferde 80 kuruj spor payı du§u karnı açtır, gıdasızdır Kımse ış vor vermeğe yanaşmaz, ıstıkbah te Balkan Kır Kosıısuna Ismai Akçay da çağrıldı ANK*R\ 25 Martta Tstaı bul da yapılacak olan Balka ulkelerı Kır Koşusu Bırıncıl ğıne Atletızm Federasjonu Bı yukler dalında 23 koşucuyu d \et etmıştır Değışken olan ka roya 1972 Olımpıyatlannda M raton janşmasmı bırakan ve a tık koşmayacağım bıldıren I maıl Akçay da aünmıştır. Münih bitti, hedef Montreal da su goturmez bır gerçek vardı 46 sporcu ile katîldığımız Munıh Olımpıj'atlarmda elde ettığımız brr gumuş madalyalık başarı ( ) onceden pekâlâ • tahmın edılıjordu Bır surprız mı beklıyorduk bundan gayn Ata sporumuz gureşı bızden oğrerup, şımdı bıze satan dığer ulkeler karşısında bojle bır vemlgıve uğravabıleceğımız bılınmı>or mujdu sankı1*» Münıh'ten once yapılan çeşıt11 sportıf temaslar Akdemz O yunlan harıç bunu gostermedl mı? Muruh'tekı ağır yemlgıden sonra mı tedbirler atmak yoluna gldüıyor? Yenilginın geleceğı bnceden büındığı halde (ki bu diinva spor otontelerince de behrtılmıştı) bütün dünyanın dikkatini üzerinde toplayan böjle bnemlı bır spor olayına neden katıldık' Montreal'e ddrt sene var Dört senede neler yapılmaz ki tyj bır idarecı ve eğitici kadrosu İle Montreal'i pekâlâ fethedebthnz. Dort yıl vadell olarak sıstemlı bır çalışmada hedef Montreal olursa ıstenılene ulaşmada hıçbır engel goremlyo rum Çok sükür mületçe herşevimiz var. Kazanmarnak için sebep goremıyorum. Ya silâh patlamasaydı? Abdulkadir YÜCELMAN «Dur» dıyemıyordu. Ve eğer, sılah patlamasaydı ne Futbol Federasjonu, ne Genel Mudürluk ve ne de Gençlık ve Spor Bakanhğı ujkusundan uyanacaktu Ve eğer, sılâh patlama sa\dı, bız yıne adı 6 aydanberı gazete sutunlannı dolduran futbolcuyu baş tacı edecek, futbolcujnı ayartan ıdarecılen bağnmıza basacaktık Değişen hıç bır şev olmavacak, sorumsuz sorumlular yıne koltuklarında oturacak Cunkü boyle Belmış oteden b,erı . Oncekj gunkü Cumhuriyet'te Gureş Federasj onundan ıstjfa eden teknık uzman özkul Sa nan, Federasj onun gerçek yüzü nu apaçık yazmıştı Bu anlatılanları orgutte hıç kımse bilmij or muydu? . Bılıyordu muhakkak . Veya bümesl gerekırdl şuphesız Çunkü mllyonlar teslım edılen bır federasyonda neler olup bittığını bümek araştırmak ve oğrenmek Içın sorumlu kışllen görevlendınnıştı devlet. Ve yıne özkul Sanan' dan öğrenıyoruz gureşımizın neden bır adım llerhyemedığlnı, mılvonlann nerelere ve nasıl gıttığını.. Ve dıyoruz ki sadece Gureş Federasvonunda değıl dığer federasyonlarda da bu tıp övkuler anlatılıvor. Bu nereje dek gıdecek? Ne zaman federasyonlarm kapah kapılan kamuoyuna açılacak9.. Ne zamana dek bu kevfl yonetim yünitülecek? tlle de bir silfthın patlamutnı nu beklemek gerekıyor.Kendı olanaklarıyle tspanya'\a giden ve Madrid'i 8 2 mağlup eden Altmayh gureşçiler dukleriade toplu halde göriılüyorlar yurda don BAŞKANSIZ YELKEN FEDERASYONUNU PROGRAMINI,( GENEL SEKRETER HAZIRLADI Başkansız bulunan Yelken derasyonunun yenı sezonda çalışma programını Genel Se reter Halıl Gur hazırlamışt Atanacak yenı Başkana da c ceden hazırlanan bu progra uvgulamak kalmaktadır Programdakı harcamalar i rıntıları ile yazıldığı ıçın yı Baskan bunlar uzerınde btıy değışıklıkler vdpamavacaK ne varsa onu uygulamak zor da kalacaktır Bu vuzden goreve başlavacak olan Başk çalışma programma değşın 1 suncelerını bu sezon ıçın uv lama ımkanı bulamav acaktı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog