Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

'Cihat Uskan Roma'daki toplantıda Turkçe mı konuşacak, • FEDEKASYONDAN ÎSTÎFA EDEN UZMAN ÜYE SANAN •FTLA TOPLANTISINA YABANCI DİL BİLEN BÎR ÜYENtN GONDERİLMESİ DAHA YARARLI OLURDU. DEDI.. Türkiye FEDERASYON SÖZCÜSÜ NAZIM ÖZBAY Kupasma yarırr '•'"' 8 maç ile devam edilecek Türkiye Kupaa iHc tur rövanj maçlarının sekızı, yarin oynanacaktır. ' ' Istanbul'da Fenerbahçe t Altay, Ordu'da Orduspor Galataı saray, Adana'oa Ad Demırspor Beşıktaş., Ga^ıaniep'te Gazıantep spor Luleburgazspor, Mersın'ae Mersın td Yurdu Esk Havagucu, Sıvas ta Sıvasspor . PTT, Karabuk te Karabukspor Gozte pe ve Antaljada Antalja D Spor Bursaspor karşı karşıya geleceklerdır Gunun en onemlı karşılajması, Istanbul D Bahçe Stadırlda Fenerbahçe ıle Altav arasında oynanacaktır Izmır'dekı ılk maçta 10 galıp gelen Fenerbahçe kendı saha ve sejırcısı onunde bu avarrtajmı koruvarak, geçen yıl kendışını kupadan eleven Altay dan ınUkam almak ısteyecektır. Galatasarav ıse Istanbul da elde ettıgı 51 hk skoru korumaya çahsırken, formahte maçı oynaj acaktır Adana'da Demırspor ı]e karşılaşacak olan Beşıktas'm rovanj ta ışı zordur Ilk maçta rakıbmı 21 venen Beşrktaş, bu avantajını bır beraberlık ıle korumak litevecektır Dığer maçlarda Gaziantepspor Bursaspor, Mersın Idmanyurdu ve Goztepe 2 tura aaha >akın gorulmemektedırler ] Turkıve Kupasına Perçembe | gunu de Bevkoz Trabzon Genç lerbırlığı, Vefa Kavserı Yolspor v e Adanaspor Trabzonspor maçları ıle devam edılecektır Ote vandan Eskjşehırspor raki bı Kıbns kupa şampıyonu gelmedığınden otomatıkman 2 tura yukselmışür. Yugoslav antrenör: "Bu yıl beraberlik rekoru kıracağız Yanlıs transfer yapan Beşiktas şimdi bunun cezasını çekiyor Muzaffer, Faruk ve Davut'un satılması bence büyük hatadır "MAHALLE* FUTBOLU OYNUYORUZ,, lendırebılecek bır tek futbolcu raaalesef mevcut değıldır. Takımların son zamanlarda almış olduğu netıceler ve attıkları gol sayısı bunun en banz mısalıdıı. Takımlann bu halı Turk Mıllı Takımının son îtcl maçında da kendını gostermış ve forvet elemanları ellerıne ge<}en sayısız fırsatları değerlendırememıştır Şurası bır gerçektır kı, Mılli Takuna yukselmış bır futbolcu ya Mıllı Takım çalışmalannda Gegiç i i ANKARA Gureş Federasyonundan ı&tıfa eden uzman uye özkul Sanan dun bır demeç vererek «Gureş Federasyonu Başkanı Cıhat Uskan şu anda Roma da Uluslararası Gureş Fede rasyonu toplantısma katılmıştır. Bu îoplantıda 1973 jılının Chıslararası Gureş Musabakaları tak Time alınmaktadır Yalmz Turk çe bılen Uskan F I L A toplantısında Turkçe mı konuşacaktır? Cıhat Uskan ın bu koşüllarda gıi resımıze Roma'da ne katkısı olabılır'' Uskan'ın yenne bu top lantıya vabancı dıl bilen bır üye gondenlmesı daha yararlı olurdu» demıştır. Futbol Fede/asyonu sözcüsü Kazım» Ozbay, dun bar demeç vererek Mılh Takımın kavnagı olan takımlann bu haftakı oyunlarını eleştınnış ve «Turkı\e lıgı takımlannın bu hafta çıkardüüan oyun bır mahalle futbohı sevıj'esındeydı» demıştır Fenerbahçe MKE Ankaragucu ve Galatasaray Adanaspor maçlarını seyrettığını ve Türk futbolu hesabına uzüldugunu belırten Futbol Federasjonu sozcusu Nazım Özbay, şunlan soylemıştır «Turkıye lıgı takımlannda futbolcularm buyuk çoğunluğu buvük bır formsuzluk gostermesteaır özelhkis kale onlennde elıne geçen fırsatı değer top kontrolü \e şut oğretılme*. Futbolcunun Mıllı Takımda ala cağı takım havası, beraberlık ruhu ve taktıktır Dıger butun boısuslar kuluplere aıttır » Futbol Federasyonu so7cusü Özbay, sozlerını «Turkıye lıgı külüplerının sahaya çıkarftığı ekıplerın ortaya ko>duğu iutbol bır mahalle futbolunden farksızken Turk Mıllı Futbol Takımından bırşey'.er beklemek muhal olur« dıverek bıtırmıştır. ( a a ) Beşiktaş'da gol atacak futbolcu yokM ANKARA Beşiktas antrenöru Ahdullah Gegıç, taktmım eleş tırmış ve <gol atacak adamınuz jok. demıştır. Takımının gol kısırhğını vunıcu bır elemanın bulunmajışına bağlayan Gegıç, şunlan soylemıştır: ' Colorado halkı Kış Olimpiyadına "Hayır,, deyince 1976 Denver Oyunları tehlikeye girdi Amenka Bırleşık Devletlerinin Colorado eya'etı organızasyonunu uzerıne aldığı Denver 1976 Kış Olımpıyadının \apamavacagını açıklamıştır. Colorado eyaletınde yapılan referandumda oy çoğunlugu Olımpıvadm Başkent Denver'de organızs edılmernesı uzerınde toplanmıştır. Bu durum butun spor dunvasında gunun konusu olmuştur Uluslararası Olımpıyat Komıtesı de ( C I O ) bu değışıklığı bır karara baglamak uzera toplanacaktır C I O Başkanı Lord Kıllanm uç Asbaşkan ıle goruştukten sonra Icra Komıtesını toplayacak ve yenı bır yer seçılecektır tcra Komıtesı bu yetkıvı kendısınde bulamadıgı takdırde Olımpıvat Komıtesi Genel Kurulu toplanacaktır 1976 Kış Olimpiyadına talıp olan dığer sehırler arasmda en kuvveth aday Kanada aan Vancovver'dır Dığerlen arasınaa Fınlandıja'da rempere, Avusturya'da Innsburck bulunmaktadır. Bu arada Amenka Bırleşık Devletleri prestıjını tsurtarmak ıçın Kıs Olımpıvadmm Lake Placıd veya S Valley'de vapmak isteyeceğl ılerı surulmektedır Alp Karabıber'in durumu FİLA nm Roma'daki toplantısma FİLA Hakem Komıtesır.e seçılen Alp Karabıberın gonderılmeyısı uzerınde duran Ozkul Sanan bu konuda şunlan sojlemıştır «Savm Genel Mudür demeçle rınde Federasjorlardan hele ha kem konularmda uluslararasj komıtelerde uyemız bulunması gereğı uzerınde durduğunu açık lamıştır Durum boyle olduğu halde FILA Hakem Komıtesıne seçilen Alp Karabıber kendı pa rası ıle dahı toplantıva gondenlmemıştır Bu ne demektır? Bu Cıhat Uskan'a istıfa et demektır Cıhat Uskan Karabıber' in Roma'va gondenlmesını ıste mış ancak sayın Genel Mudur bu ıstegı onavlamamıştır Cıhat Uskan Federasyon Başkanı olduktan bu yana tam altı yurt «usı sevahate gıtmışur Herhalde hjç konuşamadığı Roma top lantısı son gezısı olacaktır Karabıber ı Roma'va gondermemek Cıhat Uskan'a kıbarca son lh*ardır » özku! Sanan Güreş Federasyffnunun huzur ıçınde olmadığını belır'erek konuşmasını şoyle tamamlamıştır «Bu gıdısle Gureş Federasjonu Yaşar Doğu Uluslararası Turnuvasını yapar ve istıfa eder » G. SARAY WROCLAV İLE RÖVANSI YARİN, İTÜ İSE WİENERBERGER İLE PERŞEMBE GÜNÜ OYNUYOR Geçen yııın Turkfye Kupası Şampıvonu Galatasaray Basket bol 'îakımı, yarın Polonva'da Polonya <=ampıvonu Wroclav ıle Avrupa Kupa Galıplerı Ikıncı Tur rovanş maçını oynarken, geçen yılın Iıg şampıyonu ITÜ Basketbol takımı ıse, Perşembe gecesı Is'anbulda Avusturya ta kamı UBSC Vıenerberger ıle A\rupa Şampıyon Kulupler ılk tur rovanş maçı ıçın karşı kar sı\a gelecektır. BALKAN ESKRİM BtRİNCİLİĞİ YARİN ANKARA'DA BAŞLIYOR ANK4RA Balkan Eskrım Bırıncılığı jarın saat 8 30 'da Ankara Ataturk Spor Salonunda erkekler flore eleme'.erı ıle başlayaciktır Balkan Esknm Bınncıiıgıne Turkıye, Yunanıstan, Bulgarıstan, Romanya, Yu goslavja 16'şar eskrımcı ıle ka tılmaktadırlar Eskrım Federasvonunun düzenledıgı Balkan Eskrım Bırıncılığı programına gore yanşma ların her gununde sabah eleme ler, akşanı ıse fınâl karşılaşma sı yapılacak'ır Yarın flore ve kılıç, erkekler fınalı, 16 Kasırn erkekler ve bayanlar flore, epe fınalı. 12 Kasım flore ve küıç erkekler takım fınalı 19 Kasım epe, flore bayan takım fınallerı oynanacaktrr Fınaller saat 19 00 da Pazar gunu ıse fınal maçları saat 17 00 de baslayacaktır. •Beşiktas vanlı? bir transfer yapmıştır Şımdı bu transferın cezası çekılmektedır Faruk, Mu zaffer ve Davut bırakılmıştır Bu I bence buyuk hatadır Lındholm da sakat olunca Be|ıktaş'ın kanatlardan oynama gucu sıfıra ın mıştır 9 maçta 7 beraberlık alan takımım, bu yıl yeni bır rekor kıracaktır tlerdekı maçlarda da Besıktaş berabere kalacaktır De mek kı Beşıktaşta gol atamavan forvet elemanları vazıfelerinı yapamıyorlar. Kayhan Ve Kahraman genç fakat tecrubesızdır Eger ben Beşıktaş'a bır tesaduf soiucu değıl de transfer başında durum boyle olmazdı. Be^ıktasTı futbalcular psikolojık bır etkenle mudafaa ovnamak tadır Bunun başlıca nedenı gol vendığı zaman gol atılamamasıdır. Sanlı ve Vedat uzun zaman sahalardan uzak kalmıştır Nıhat ıse amelıyattan sonra eskı halıne donememıştır » Abdullah Gegiç daha sonra Ender'ın transferine değmerek sozlerıni şoyl a bitırnvştır: Sadece ve sadece çok gol atan ve de en az gol >ıyen fulbolculara fnı kupa verılır'' Işte bunun bo^le ölmadığını Guney Afrıka hgındcki Port Ehzabeth takımının kalecısı Harry ısbatlamfş Ve 10 maçta tam 40 gol yıyerek ulaşflması kolay fakat kola> olduğu kadar da guç bir rekorun sahıbı oluveımış Sonra da kendısıne en çok gol yiyen kalccı veya bır başka de\ımle «elı delık« kalecı adını takıp bır de şılt sahıbı *'> olmuş. Fakat Harry'run bır başka rekoru da bır maçta 11 golü hçm de tek başına yemesı ımıî »Fotoğraf . Assocıated Pressi •Sımdi piyasada transfer edilecek ıkı futbolcu var. Ender ve Cemıl Cemıl ıse yan hağımh Dığer futbolculann mukavelesı var Bu ıki futbolcuyu ber »atr» nor ıster Ender gelırse tabu ki guçienırızj Futbolda haftanın panoranıası 3 takım 13 pııanla liderliğe oynuyor Turkıye lıgınde 9 uncu haftavı da gerıde bıraktık. Fakat haftalarla bırlıkte futbolumuz da gerıje gıdıvor Guzei, kalılelı maçîara hasret kaldık Takımlann ılk varıda 6 haftalık mucadelelerı kaldı Fenerbahçe peşıne takılan Ankaragucunu Dolmabahçede zor durdurdtı. Ankaranın Sarılacıvertlı takımı da gucunu kavgada buldu ama lıder buna pek yanaşmadı Şımdı 3 takım Fenerbahçe, Galatasaray ve Eskışehırspor aynı puanda Bursaspor, Ankaragucü 2 puan gerıden ulıvorlar onlar» En az gollu geçen hafta 9 un cu hafta oldu Sımdıye dek 133 gol atıldı. Bu gollen de Vı futbolcu attılar. En başanlı takım. Eskısehırspor Haftanın oyuncusu: Emin (Şekerspor) Haftanın hakemi: Fehmi PaZarcı. Haftanın karması: Güngör (Adanaspor) Emm (Şekerspox> Muharrem (Vefa) Lutfu (Boluspor), Gungor (Sekerspor) Fuat (Fenerbahçe), Guray (Mersın Id. Yurdu», Nevzat «Goztepe), Metın (Galatasaray), Bavkul (Bursaspor) B Mustafa (Altay) Gol kralhğı: 10 gol Osman (Fenerbahçe) 4 gol Ahmet (Boluspor) 3 gol Btanlar Doğan, Muzaffer (Gıresun). K Burhan, Şevki, Fethı (Eskısehîrspor). Mujdat, B. Coşkun (Ankaragucu). Tahsm (PTT), Fevzı «Goztepe), Adem (Samsunspor) Zekı, Needet 'Mer an I Yurdu) 2 gol atanlar Gokmen, K Meh met, Tuncay. Metın <Galatasarav). B Orhan, Mılıç, A Osman (Adanaspor), Cengız, Erdem (Bo luspor) Omer (Vefa). Doğan Meh met 4 (Goztepe) Guvenç (Bursaspor). Alp (Mersın td Y ) Temel, Raşıl (Samsun* B Mu=tafa (Altav), Canan (Eenerbahçe). FİLA Güreş Federasyonunu çığniyormuş Alp Karabıber'in Roma'daki FILA Hakem Kurulu toplantısına gonderılmemesi uzenne THAnın sorularını cevaplayan Gureş Federasyonu Genel Sek reterı Sadettın Yamanlı «FILA Turkıye den çağırdığı uyelerıne ismen adreslenne dâvet yapıyor. Dâvetı alah uve de yolluk ıçm Gur^ş Federasjonumuza başvunrvor Oysa once FILA'nın da\"t\ Gureş Federasvonu kanalın dan geçırmesı gerekır. Nıtekım Ronıa toplantısında Başkan Cıhat Uskan bu konu üzennde du racak uvelenn Federasyon kana lı ıle dâvet edılmelerını aksi halde tum gıderlerının FtLA ta rafırdan karşılanmasını ısteyeceKtır» demıştır. Wroclav Galatasaray 8 Kasımda Spor \e Sergl Sa rajnnda japılan 'lk maçta seyır cı a\antajına rağmen beklenılen oyUnu çıkaramayarak rakibıne 73 55 yenılen ve boylece uçuncu tura çıkma sansını yitıren Galatasaray Baskethol Ta kımı Polon' a'nın Wroclav şehrınde yapılacak karşı'aşmada sa dece prestıjı ıçın o\iıayacaktır CEMİL KONUSU ' BU HAFTA BİTİYOR SANDAL BU GECE RÎNGE VEDA EDİYOR 6 altın madalyalı boksorümuz Celal Sandal, bu gece saat 20 de Spor ve Sergı Saravında yapılacak jubıle ıle tstanbullu sporseverlere veda edecektır Celâl Sandal, bu akşam yapı lacak jubılesınds, şu anda kılosuna uyan ve Turkıye'nın en formda öoksoru olan Hasan De ğırmencı .le karşılaşacaktır Bu maçtan once ıse, Ankara1 dan davet edılen Mehmet Kumova, ŞeVfı Tatar, Mehmet Tatar, •Ertan" Yılmaz, eskı «ohret Yeter Sevımlı gıbı mıllî boksor Jerle Istanbulda şohret japmış elemanlar karsılaşacaklardır Sandal ın jubılesıne dâvet et tığı boksorlerden bın de son yıl laraa kendısı ıle buyuk maçlar yaptıgı Hakkı Sozendır Ote yandan 'dun gece düğünunu yapan Avnıp» şampıyonu Cemâl Kamacı da Sandalın jubılesıne gelecektır Jubılede takdımcılığı özturk Se rengıl vapacaktır Sohretlı fıhn yddızı Hulya Koçyığıt, Fıkret Hakan ve Turkıye'nın son çıkardığı guzel, Fe>zal Kıbarer de gecenın davetlılerı arasmda bulunmak tadır 1. AMATOR KÜME'DE HAFTANlN PANORAMASI Cengız DARCAN ' l Amator Kume Lıglecl, Cu.marte 1 ;! ve Pazar gunlerl vapılan maçlar.a (tehır maçları har*ç) 9 hafta "=aren ılk yan ma" ratonu, 2 hafta sonra başi^mak uzere sona erdı 9 uncu haftanın iddıalı maçlarında, Top Tavfun Yıldız mu=abaka=ımn bırınci devresınde ıkı takım ovuncularının bırbırlerıvle doğu=melerı, Hay dar Pendık maçının, hakemlerın gelmevısı nedennle tehır olma1; na rağmen, seyırcılerın trıbunlerdeJcı ;oz duellosunun ıkavgava dqnuşmesı, Bayram hafta=ına golge du<;urdu * \ ve C» Grubundakı eskı lıderler, Sumerspor ve Tuzla vıne llder koltuğuna otjrdular (B D E. F ) Grubunda ise. Pendik, Y S Selım Top Tavfun ve Çapa ılk varının llder takımlan Son haftan'n goze hoş gorunen ve gercekten lvı bır ovun çıkaran Cıbalı Topkapı'vı 61 jenerek 9 haftanın en iyi skorunu yap*ı. Maçlara ara verılmısken, savın vetkılılerden isteğımlz, amatorce mucadele orneğı veren gerek futbolcu ve hakemlerıri her maçtan sonra ı<=rarla havk rrf'kları sıcak su .problemir m halledılmesıdir Maltepe ve Kartal stadlarında ne bir dam la sıcak *u, ne de vu7 vıkavabılmek ıçm soğuk su var Bu me'selenin en kı=a zamanda halledılmesi, amatorlere verılen en buvuk deger olacaktır. rek),,Eı'doğan (Sakarya) Sa dık (Zeyrek>, Ozalp (Zeyrek), $uayıp (Cıbalı) A Osman (Cıbah), Ismet (Cıbalı), Atıllâ (Cıbah), Atülâ (Topkapı), Ilker (Topkapı) Takımlar: "O. G. B.M. A . T . P Pendık 6 5 . 1 ,3 2 11 Cıbalı 7 3 5 1 9 3 9 Havdar 6 3 3 5 1 9 Sakarva 7 2 4 1 5 5 7 Şehzadebaşı 7 3 1 3 5 6 7 Zev rek • 7 4 3 2 6 4 Topkapı 7 2 5 6 15' 3 Dıkilıtas 7 2 5 3 7 2 Okııl Spor Yurtlarında 4 voleybol maçı yapıldı Celâl ÇAVDAROĞLU Okul Spor Yurtlanna dun 4 voe\bol maçı ıle devam edılmış ve su sonuçlar ahnmıştır: K4DIKÖY KIZ LtSESÎ : 2 MALTEPE L. :1 Kadıkov Kız E n ' Hâle (8), Yıldız (8) Av*e (6) r Guler (7), Şevda (6) Nerırın (6) TTattepe Lısesı Serap (7), Zuh'e (6), Emm» (6), Advlje (6) Serap (5), Sevtap (6) Setler 15/9, J3/15; 15/9 EREVKÖY KIZ L. O. M4LTEPE L. O. :î : 0 Erenkoy Muzevyetı (8), Eylul (7), Renın (8), Tunca (7), Saadet (7) Demz (7) Maltepe Meral (5), Petek (5\ Guler (6), Muzaffer (5), Mehhka (5>. Canan (6) Setler 15 H, 15,0 KADJKÖY KIZ ENS. ESEYA\ KIZ L. : 2 : 0 Fenerbahçe bu akşam yapacağı yonetım kurulu toplantısında Ce mıl konusunu katî olarak bır ka İTÜ Ubsc Vınerberger rara bağlıyacaktır Vıyanamn «Stadd Halle» saUzun sureden beri jılan hıkâ lonunda 9 Kasımda yapılan kar yesıne donen Cemıl'n transfeıı şılasmada rakıbı UBSC Wıener konusu bır sonuca ulaşamamış berger ıle yaptığı maçı hakemle ve bunun uzerıne Fenerbahçe Yo rın banz taraf tutmaları yunetım Kurulu bu ışı bıtırmeğe zunden 81 68 kavbeden ITU bas karar vermıştır ketbol takımı, Perşembe gecesı Fenerbahçe Kulubu Asbaşkanı Spor ve Sergi Sarajında saat 2010 de yapılacak ılk tur ro Eşref Aydın • Artık bu bırkaç gun ıçınde Cemıl meselesını b'tı vanş maçına ıddıalı hazırlanmak receğız. Ya Istanbulspor Cemılı tadır. oynatmamıza uın verecek, ve>a \>ız îstanbulspor ıle >aptığımız mukavelevı feshedeceğız» Fenerbahçe Kulubu jönetim kurnlu Ender'ın boş kaldığı su sıralarda Cemıl meselesını bıtırıp eğer gerekırse Cemıhn >erme Enderi transfer etmek yoluna gı decçktır. AÖN4 Macarıstan'm ASC Budapeşte takımı ıte Sovyetler Bırlığının CSKA Moskova takımı, Avrupa sutopu şampıyonasuıda fınâl grubuna yıikselmlşlerdır Atına da yapılan «B» grubu maçlarında ASC, Ispanja'nın tstanbulspor Kulübü Dıvan Barcelona takımmı 8 1 ve CSKA Heyetı, Fenerbahçe ıle Îstanda Yunanıstan ın Etnıkos takımı bulspor kuluplen arasmda öıtinı 4 2 yenmışlerdır laf yaratan Cemıl konusunu go Fınâl grubuna çıkacak dığer ruşmek ve bu konuda kesın bır ikı takım «A» grubu maçlarmkarara varmak ıçm, yann akdan sonra bellı olacaktır «A» şam saat 17 00 de kulup lokalın grubunda Isveç'ın Stokholm, de toplanacaktır. Romanya'nın Rapıd, Hollanda' nın da Roven ve Yugoslavya' nın Partızan takımlan bulun^ maktadır Fmâl grubu maçlan 23 Arahlt tarıhlennde, henuz tespit edılmıyen bır şehırde ojnanacaktır Sandal'ın • biyografisi Celâl Sandal 1943'un 23 Nısanında Kayserıde doğmuştur 14 yıldan ben boks yapmaktadır Beş defa Balkan, 1 defa da Akdenız Oyunlan Şampıyonu, 9 de fa Turkıye Şampıyonu olmuştur. Butun bu şampıvonlukları hep 67 kıloda elde etmıştır. Ve kılosunu uzun sure koruvan boksor unvanını da kazanmıştır Kendısı evli ve bır çocuk babasıdır 45. defa millî olmuştur. Ankara Emnıyet teşkılatında polıs olarak çalışmakta, aynı zamanda Ankara Emnıyet Kujubunun formasmı taşımaktadır C GRUBU: Haftanın Takımı: Tuzla Haftanın Oyuncusu: Hasan ( ö zenspor) Haftanın Hakemi: Erol Polât Haftanın Karması: Necdet (Tuz la) Gun (Maltepe), Yunus Demırspor) B Hasan (K. Ayasofva), Kemal (Tuzlai, Sahh' (Maltepe) Şener (Altınay), Hasan (Ozenspor), Naü (Tuzla), Gunduz (Ozenspor), Gunay (Demırspor) Takımlar: O.G B . M . A . T . P Tuzla 7 5 1 1 9 5 11 K Pazar 8 3 4 1 6 4 10 Ozenspor 8 3 3 2 13 10 9 Altınok 7 3 3 1 9 6 9 Maltepe 8 3 2 3 7 6 8 Demırspor 8 2 3 3 10 11 7 TeDebaşı 7 1 4 2 6 8 6 Altınav 8 2 1 5 8 12 5 K. Aj asofya 7 3 4 7 12 3 Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Ruslaı ve Macarlar finale yükseldi İst. Spor Yönetim Kuruhı, Cemil için yann toplanıyor .D GRUBU: Haftanın Takımı: Y. S Sehm Haftanın Oyuncusu: Osman (Kâğıthane) Haftanın Hakemi: îsmef Yıldızerler Haftanın Karması Bakı (Kâğıthane) Şerafettın (Y. S Selım), Tacı (Ramı) Ahmet (Aksaray), Osman (Kâğıthane), Alı (Paşabahçe) Ahmet (Y S Sehm), Sedat (Y S. Selım), Ibrahım (Paşabahçe), Ertan (Y. S Selım), Adnan (Bağ larbaşı) Takımlar: O. G. B. M. A.1. P Y S Selım 9 6 3 16 6 15 Kağıthane 9 5 3 1 9 4 1S Ramı 9 4 4 1 10 6 12 Tel<ız 9 4 2 3 8 10 10 1 T. Ü 9 3 3 3 12 8 9 Aksaray 9 2 5 2 10 7 9 Paşabahçe 9 2 4 3 9 9 8 Yalova 9 2 3 4 8 15 7 Guzelhisar 9 2 1 6 8 16 5 Bağlarba'sı 9 2 7 2 11 3 A GRUBU: Haftanın Takımr Halıç Haftanın Ovuncusu: Celâl (Taçspor> Haftanın Hakemi: Kecep Şentuna Haftanın Karma^ı: Hakkı (Hahçi Nun (Bakırkov), Kemal (Sultantepei Irfan (Kar tal), Bahrı (Taçspor), Armağan 'Sultantepe) Oplâl (Taç spor'' Su'evman ^Sumerspor), Sejhan (Halıç), Nuretün (Ha Takımlar: Sumerspor Taçspor Bakırkoy Altınmızrak Kartal Halıç ' K Çekmece Sultantepe Şehremıni Acıbadem llkatfım Haftanın Haftanın balı> Haftanın alan Haftanın k&rva) O.G. B M. A . T . P 8 6 2 11 4 12 9 3 6 9 4 12 8 4 3 1 10 4 11 9 3 3 3 11 8 9 8 3 4 1 8 6 9 8 3 3 2 8 6 9 8 1 5 2 3 4 7 7 1 4 3 3 5 6 8 1 4 3 5 9 5 8 1 3 4 5 11 5 7 1 6 4 16 1 Cnmhnriyet'in Toto tahmini Beşıkias Altav 0 Vefa Gıresun^por 1 MKE Ankaragucu » PTT 01 Goztepe Fenerbahçe 0 Bursaspor bamsun=poı 01 Eskı«ehır Şekerspor 1 Boluspor Galatasarav (12 Mersln 1 î Adanaspor 01 Sarıver Afyonspor 1 Manısaspor G Antepspcı 01 Orduspor Denı?lı=por 1 Hatayspor Bandırmaspor 1 Konva<;por tstanbulspor 20 Antalyaspor Trabzonspor U Sakaryaspor D Ç Karabuk 1 Mardin<;pnr P Ofıs Gençlık 1 Kadıkov Kız Lı Fıgen'(8), Sevınç (8) Guhuaı (6), Seda (8) Gulderen (6), Anış (6) Esevan •Am (4) ŞahonrK Setler Kız L Zegun (5), Eva (6> Vartuhı (5), (5) T^kuhı (4). 15 fi 15/2. ERENKÖT KIZ I i '' i2 MEHMET BEY\ZIT L, : 0 Erenkov Kız L Fusun (7), Berna (8), Canan (6), Bırsel (8), Ferhan i"t) Handan (7) Mehmet Bevazıt L l>knur (6) Emel (4) Ajfer (5), Gu' lasfı ı6), Yasemm (6), Alev (5) Setler 15/10, 15/1. öncekl gun Batı Almanya'nın Munster takımı ıle Avrupa Şam prj'on Kulupler Kupası rovanş maçını ovnayacak olan ÎETT Vo leybol Takımı, buçun otobüsle Almanya'ya hareket edecektır. Maçla ıigılı olarak konusan Kulup Başkanı Necdet Altınel ve antfenor Eaver Goçener, tur atlamamalan ıçın hıçj bır sebep olmadıçım sovlemısler. takımın çok formda oldugufıu ve sakatla n bulunmadığını behrtmışlerdır. İETT bugün fllmanya'ya gidiyor Didi, «Cemil ve Ender transfer edilirse daha rahat şampiyon oluruz» dedi Fenerbahçe Teknık Direktorü Dıdı, «Cem.1 ve Ender transfer edilirse Fenerbahçe şampivonluğa dsha yakın olur» demıştır. Daha sonra Penerbahçenin gol problemıne değınen Dıdi, sozlerını şoyle bıtırmıştır: | «Fenerbahçe gol sıkıntısı çe I kiyor Osman dışında kalan fut ' bolcular gol atmakta guçluk çe kıyorlar Işte bızım ıçm en büjruk problem bu. Osman kendi sezısı ile gole gıdebılen Avrupa çapında büyük bır kabılıyet, Gol yolunu bulması, yalnız benırn taktiğİTi ile değıl kendisıyle övUnüyorum.» E GRUBU: Haftanın Takımı: Okmeydanı Haftanın Oyuncusu: Serdar (İETT) Haftanın Hakemi: fsmaıl Şen Haftanın Karması: Tezer (Selimıye) Hayrı (IETT"> Osman (Yıldız) Yasar (Okmey danı) Serdar (İETT), Muammer (Yıldız), Ümit (IETT), Serdar (Sırkpcı). Avhan (Okmevdanı), Fahrettın (Top. Tayfun), Salıh (Okmeydanı) (Devaou 7. sayfada) «Î5TJE; SİMDİ NAKAVT 7 7 OLDUN» Avrupa Şampıyonu boksorümuz Cemal Kamacı, dün gece Hılton Şadırvanda yapılan muhteşem bır duğun torenı ıle bekârhğa veda etmıştır Kalabalık bır davetlı topluluğunun hazır bulunduğu geceyı, başta Celâl Sandal olmak uzere Kamacı'nm butun boksor' arkadasları ızlemışler ve kendısıne, «tşte şımdı nakavt oldun. dıje lezahurat yapmışlardır Resım, Mıllî Takım antrenorlerınden Bulent Sumer, Fusun Kamacı'mn elını havava kaldırırken, Cemal'ı mutlu yenılgının memnunluğu ifinde tesbıt edıyor. (Foto^ıaf: Ali ALAKLŞ) B GRUBU: Takımı Cıbali Oynncusu: Jsmet (CiHakemi: Coşkun GozKarması* Kadir cSa K. Mustafa (Zey Spor Toto 13 macı 89 kisi bildi SPOR TOTO nun 16 hafta kesın cfeğerlendırılme sonuçları bellı olmuştur Buna gore 13 bılen 89 kısi 3080. TL 12 bılen 2.068 kısı 132.50 TL 11 bilen 18 437 kni 14.5« TL 10 bilen 77X70 kisi 3.56 TL ikramıj e alacaklardır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog