Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Tutbol Federasyorru önemli kararlar aldı OLAYLI A.GÜCÜ MAÇINDAN SONRA SAMSÜN STADI 14GÜN KAPATILDI Futbol Federasyonunun litanbul'da yaptıgı ve 6 saat süren toplantısından sonra alınan kararlar, Futbol Tederasyomı sozcusil Nâzım özbay tarafından açıklanmıştır. Yapılan açıklamada, Samsunspor Ankaragucü maçından sonra çıkan hâdıseler yüzünden Samsun Şehir Stadının 14 gün kapatılması ve Samsunspor Gıresunspor maçının Kayseri'ye alınmasına karar verildifi re bu arada îngıltere'nin amatör mıllî maç teklıfının de kabul edıldıği belirtılmıştir. Alınan kararlar şöyledir: • Putbol Pederasyanu yaptığı toplanüda 30101972 tarıhinde oynanan Samsunspor Ankaragücü Bırıncı Türkıye Ligi maçından sonra çıkan hâdıseleri mcelemış. hakem re müsahıt raporlannı tetkik etmiş, netıcede Samsunsporiu aeyircilerin sebep vermış olduklan UzUcü olaylardan dolayı v© şimdiye kadar federasyonumuzun bu hususta yaprnış olduğu müteaddıt sert ihtarlara rağmen bu tutumlarında israr eden Semsunspor'lu sporseverlerin yeni bır hâdıseye meydan vermeleri üzerıne Samsun sahasmın 6 Kasım 20 Kasım 1972 tarihlerı »rasında kapatılmasına Te 12 Kasım 1972 tanhinde Samsunda yapılması lâzım g«len Samsunspor Gıresunspor maçının Kaysen stadına alınmasına karar venlmıştir. Futbol takımmuz 22 Kasım 1972 tarihinde îstanbul'd» D. Bahçe Stadında Romanya A mıl lî futbol takımı ile bır karsılasma yapacaktır. Bu karşılaşma içın Romarrya Mılll Futbol Takımı 30 Kasım 1972 tanhinde 23 kışılık bir kaIıle ıl« yurdumuza gelecektir. # UEFA Genç Takımlar Turnuvası eleme müsabakalan ıçın Sovyet Rusya ıle yapacağımız maçların ılkinın 2 Arahk 1972 tarihinde Sovyet Rusya'nın Tiflıs şehnnde yapılması ıçin Sovyet Rusya Futbol Federasyonunun teklıfı kabul edılmiştir. öte yandan aynı toplantıda A mılli takımı ve teknık dırektör Coşkun Özan'nın durumunun Eorüsülmedıjh ofcrenılmıstır. BASKETTE KUPA Ü Ü GUNU G. Saray üü ücüncü ÎTÜ ise Viyana'da VVienerberger ile yarın karsılaşacak turiçin bııgün Wroclaw ile ilk raundu oynuyor Galatasaray Basketbol takımı Avrupa Kupa Gahpleri Tumuvası ıkincı tur maçuıı bu gece saat 20'de Polonya'nın Slask Wroclaw takımı ıle yapacaktır. İlk maçta Arnavutluk Vlaznıa takımını eleyen Sarı Kırmmlılar bu maça. galıbiyet ıçın çıkacaklardır. Sakatlığı geçen Mehmet, Amerikalı oyuncu Sıde Nence ve Muhafızgucünde oynayan ve bu maç içm izın alınan K. Nur'un takıma girmesi ıle Galatasaray güçlenecek ve rakıbı ıle çekisecektır. Izzet, Nusret ve B. Nur ve Alı'nın ıyı bır gunünde olduklan takdirde Galatasaraym Polonya takımına karsı 10 sayı fark yapacağı soylenmektedır. Antrenör Cavıt Altunay bu konuda şoyle konusmuştur «Galatasaray güçlü bjr kadroya sahıp fakat nedense daha oturamadı. Polonya'nın gucunü bılmıyoruz. Buna rağmen ben ümitlıyim. Amerikalı oyuncu' Sıde Nence ıse Galatasaray takımına alısamadığını fakat bu gece daha ıyı bır oyun çıkaracağını soylemıştır. Galatasaray bu maça Mehmet; K Nur, Izzet, Sıde Nence, B. Nur şekhnde cıkacaktır Bu maçın revanşı 19 Kasımda Pölonyada oynanacaktır. Üçüncü tur ıçın bu aksam Polonya'nın Wroclaw takımı ile Uk raundu oynayacak olan Sarı Kırmızılılar, yaptıklan son antrenmanda goruluyorlar. Bugüne dek F. Bahçe'yi 20, G. Saray'ı 15, Beşiktaş'ı 14 yabancı antrenör çahştırdı ' Futbolumuzdaki yabancı an^ renor furj'asında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Altay 49 antrenorle çalışmışlardır , Yabancı antrenör angajesınde ilk sırayı, 20 ar.trenbrle Fenerbahçe âlmış, SarıLâcıvertlıleri 15 antrenorle Galatasaray, 14 ant renörle Beşiktaş ızlemışlerdır. Futbolumuzdaki yabancı antrenör çıgın, 1924 yılında Galata saray'm getırdıği Ingıliz antrenor Billy Hunter'le başlamış, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 1928 de Macar Ted Bella ve yıne Macar olan Herrzınger'le akımı devam ettirmışlerdır. Altay ılk yabancı antrenoni 1957 de getırmiştir. En çok İngiliz antrenör getirildi Türkıye'ye gelen yabancı çalış tıncılar arasuıda ilk sırayı îngüizler almaktadır. Macarlar ikinci, Yugoslavlar üçüncü sırayı ışgal etmektedırler. Günumüze kadar 17 Ingıliz, 15 Macar, 9 Yugoslav antrenör çeşitli kulüp lerde çahşmıstır. Fenerbahçe günüraüze kadar Ted Bella (Macar), Schveng (Macar), Eyıot (ingiliz) Mc Germik (Ingıliz), Nemec (Macar), Alex Prayer (Ingıliz), Peter Molley (ingiliz), Mc Donallv (îngiliz), Molnar (Macar), Beer (Ii}gıhz), Szekelly (Macar), Mihaıloviç (Yugoslav), Markos (Macar), Kokotovıç (Yugoslav), Oscar Hold (Ingıliz), Gegıç (Yu goslav), Ionescu (Romen), Teasca (Romen) ve Didı'yı (Brezılya) getırmiştır. Galatasaray Yabancı antrenor çığırını açan Galatasaray, Bılly Hunter'le baş lamış, daha sonra Lamberg (Ma car), Pefnam (Ingıliz), Petty Feed (Ing'.liz) Beagget (Ingıliz), Schveng (Macar), Leckhoad (ingiliz), Rasko\\skı (Polonyal, Peter Molley (îngılız), Lazsle (Macar), Remondim (îtalyan), Kaloperovıç (Yugoslav) ve Brian Bırch'le (Ingıliz) devam etmiştir. Ingıliz antrenbrlerih fazlahgı ile dıkkati çeken Galatasaray'ı, halen îngiliz Brıan Bırch çahştırmaktadır.. Yarın Wıenerberger ıle geçen yılm rövanşmı oynayacak olan Bordo Beyazhjarın ük beşı. Türkiye basketbol ligi şampiyo nu tTÜ yarın gece Vıyana'da Avrupa Sampiyon Kulüpler Basketbol Turnuvasmın ılk maçını UBSC Wıenerberger takımına karfi oynıyacaktır. Geçen sene bu takımla kaffılaşan ve îstanbul'da 9184 galıp gel mesine rağmen Viyana'da bu farkı koruyamayıp 958* yenılen ÎTÜ aynt zanıanda geçen senenin revanşmı yapacaktır. Viyanadaki maçta hsksız yenil diklerini belirten l.T.Ü.'lüler bu maçtan ümitlidirler. Radyonun takımı olan ve bu sezon ismıni değıştirerek ITÜ'nun karşısıns çı kan UBSC'nin de kolay yenilecek bır takırrr olmadığı ifade edılmektedır. 2 uzun Amerikalı oyuncuya sahıp Viyana takımımn karşısma her ne kadar ITÜ Hüseyin Alp, Zeki, Kemal gibi aslarla çıkacaksa da defansta zayıf kaldığı takdırde sonucu lehine çeviremiyecefatir. Antrenör Mehmet Baturalp bu konuda şöyl e konuşmaktadır. «1. T Ü. güçlü bir ekip. Sadece defansından korkuyorum. Daıma söyledığim gıbi l.TÜ.'yü Türkiyede yenecek takıra olmadığı ıçın bizim ojuncular hiç bır zaman defans yapmaya luzum görmemişlerdir. Bu nedenle daıma sayı yapmak prensıbını benımseyen oyuncularımız karşılarında güçlü bir defans gördükleri takdirde şaşırmaktadırlar. Viyana ta kımında ribaunt hâkimiyeti. defanst güçlü görülduğü takdirde bütun gOcümüzü biz de defansâ verecejHz, ama ne kadar dayanacağız. Ünal. Hâluk. Hüseyin Alp, Nuri'nin rakiplerine karşı iyi bir defans yaoacağını tahmin ediyorum. İTÜ. UBSC takımımn karşısına şu beşle cıkacaktır. Hüseyin Alp, Zeki. Ünal, Nuri, Kemal • Maçı Kruno Brumen (Yugoslav) Pavel Bezek (Çekoslovakya) yöneteceklerdir. l.T.Ü. ikuıci maçını 16 Kasımda Istanbulda oynıyacaktır. Tur atladığı takdirde Simmental (İtalya) 04 Bayern Leverkusen 'B Almanya) galibi ile karsılaşacak tır. ALMANLAR KENDI. TAKIMLARI MÜNSTER'E İETT ÖNÜNDE ŞANS TANIMIYÖRLAR Gökhan BAHŞl Hamburg'dan bildiriyor Avrupa Şampıyon Kulüpler Voleybol Turnuvasındakı ılk karşılaşmasını Pazar akşamı Îstanbul'da İETT ıle yapacak olan Alman Munster takımımn, son maçında Hamburger'e yenılmesı morallerını bozmuştur. Munster kaptanı ve antrenoni Kuıdermann, Hamburger'e karşı çok kotu oynadıklannı belirtmış, yenılgıye alışmamış bır ekıp olduklannı ve bu yuzden de morallennın çok bozuldıığunu, bu moralle Istanbul'a gıdeceklerını sozlenne eklemıştır. Hamburger kaptanı ve dntrenoru Meetz Klaus ise Munster'ı eleştırerek, yenılmeyecek bır ekıp olmadıgını, smaçlarda kuvvetlı fakat mudafaasınm zayıf oldugunu ilerı sürmuştur. Alman Voleybol Federasyonu yetkılılennden Hans Kock da Hamburger maçında Munster'ı zayıf buldugunu belırterek, «Istanbul'dakı maçta Turk takımına şans tanımak gerekır. Akıllannı kullandıklan takdirde Munster'ı yenebılırler» demiştır. Torpedo bugün Bursa, yarın da oynuyor G.Saray'la Beşiktaş Beşiktaş gunümüze kadar Herzınger (Macar), Mice (Turk asıllı), Enccuı (Ingıliz), Meazza (îtalyan), Puppo Sandro (Italyan), Remondmi (îtalyan), Kutik (Macar), Spayiç (Yugoslav), Melchıer (Avusturya), Yanevski (Bulgar), Cırıç (Yugoslav), Milev (Bulgar), Teoderescu (Romen). Gegiç'i (Yugoslav) getırmistır. SiyahBeyazlı ekibi halen Türk asıllı Yugoslav antrenor Abduîlab Gegıç çalıştırmaktadır. Yabancı çalıştırıcılar ıçinde Macar Schweng önemli bır yer almaktadır Schweng, Fenerbah çe, Galatasaray ve Karşıyaka'da aııtrenorlük yapmiştır. (THA). Baskette haftanın panoraması Istanbnl'da bn hafta yapılacak basketbol maçları tehir edildi İTÜ ve Galatasaray basketbol takımlarının Avrupa kupaları maçları dolayısıyle her ikı takımın da 11 ve 12 Kasım tarihlerinde 'îstanbul'da Ankaragücü ve DSİ spor takımlan ile yapacakla rı musabakalar ilen bır tarıhe ertelenmişür. Aynı tarıhlerde Îstanbul'da ya pılacak ikinci deplasmanlı lig maç laıı ıse oynanacaktır. Kolej BlauGelb ' ile iki maçı da Ankara'da oynayacak ANKARA Avrupa Kupa Gahpleri Voleybol Turnuvasında Kolej ilk turdaki Avusturyanın BlauGelb takımına karşı iki karşılaşmayı da Ankara'da yapacaktır. Her iki kulüp arasında varılan anlaşmaya gore ilk maç Cu martesi, ikincisi de pazar günü ojnanacaktır. BlauGelb takunı yonetıcıleri Kupa'da iddialı olduklarını ileri sürerek bu anla?mayı yapmışlardır. So\7etler Bırlığının Torpedo takımı bugun Bursa'da Bursaspor ile karşılaşacaktır. Turkıye Spor Yazarlan Dernegı ve Spor Kulübünün dâvetlisi olarak yurdvnuza gelen Moskova Tor peuo takımı bugun ılk maçını saat 14.30'da oynadıktan sonra yann da îstanbul'da Dolmabah çe'de saat 14.30'da Galatasaray önüne cıkacaktır Moskova Torpedo takımı Sovyetler Bırliğı Kupası'nm sahibidır. Kadrosunda yedı mıllî fut bolcu bulunan Torpedo çok hız lı bir futbol oynamaktadır. KALITESIZ MAÇLAR IZLİYORUZ Turkiye basketbol liginin ikinci haftasını da gende bıraktık. Basketbolumuz her geçen gün kalıtesüu kaybedıyor. HAFTANIN TAKIMI: Kolej. HAFTANIN HAKEMLERİ: Yümaz Erol Dimitri Skorda HAFTANIN OYUNCUSÜ: Tommy (Beşiktaş). HAFTANIN BEŞI: Tommy (Beşiktaş), Ali (G. Saray), Banş (Kolej), Dofan (Şekerspor), Ferhan (Fenerbahçe). ITÜ bugüne dek kupalarda ne yaptı ? Türkiye basketbol ligi sampiyo nu İTÜ beşinci kez Avrupa Şampiyon Kulüpler turnuvasında oy namaktadır. 196768 yılmda ÎTÜ bu turnuvada ikinci tura kadar gecroek başarısını gostermiştır. Polonya Wislayı 9170 ve 6956 mağlup eden bordo beyazlüar Israıl Maccabiyi Istanbulda 8379 yendıkle ri halde Tel Avivde bu farkı koruyâmamış ve 7259 mağlup olarak üçüncü tur hakkını kaybet miştir. Daha sonraki yularda ÎTÜ güçlü rakiplerine karşı dayanmasım bılmiş çok maçlarda galip gelmesine rağmen istLkrarsız oyunu yüzünden ılk turlarda elenmijtir. Aldığı sonuçlar şöyledir: 1969: İTÜ Zagreb Lokomotiv 8296. Z Lokomotiv ITÜ 8275 1970: ÎTÜ Prag Slavia 7766. P. Slavia ÎTÜ 10377 1971 İTÜ Radio Koch 9184 Radio. K. İTÜ 9586. ÎTÜ 1965 66 sezonunda Türkiye ikincisi olarak kupa galipleri tur nuvasma katılmış Yugoslav Partizan takımına 7175 ve 5880 mağ IUD olarak ilk turda elenmiştir. İTtTNÜN TABİHİ 1953 yılında üçüncü kümede basketbol oynıyan ÎTÜ kısa zamanda gücünü kabul ettirerek 1954 yılmda ikinci 1955 yılmda da birînci kümeye geçmistır. 196L yılında yapılan bir hamle ile İTÜ Türkiye şampiyonalarmda dereceye gırmışür. Voîeybolda haftanın panoraması Turkiye Voleybol Liginin dordüncC haftası sonunda (maç noksanı olan Göztepe hariç tutulursa) İETT, yenılmeyen tek takım olarak liderlığe yükseldi. Ligin ilk deplâsman haftasmda ağırlık Istanbul'a yüklenirken, son sıraları paylaşma mücadelesi içindeki Petrol Ofıs Denizgucu maçı da heyçcanlı oynandı. Istanbullu voleybolseverler cumartesı günü ikı yenılmeyen ekıbın çekişmeslnı zevkle izlediler. İETT, lig başından ben en iyi oyununu oynarken, 'Kolej'den de Semih'ı takdir etmekten kendılerinı alamadılar Kritık maçların diğerlerinde Muhafızgücü yorgun bır ekıp göruntüsündeydi. Buna karsılık Eczacıbası sinirlıydı Kolej'e karşı da bu yuzden yenildi Ankara maçiarının ilginc ekibı ı?e Göztepe oldu. Liçn son sıralarındaki Petrolofıe'e iki set verirken. Sosval Sigortavı 31 yenme başarısını gösterdi. Haftanın göze çarpan dıger özelliti maçlann hakemlerivdi. Ne Ankarada ne de tstanbulda basarılı olamavan hakemlerımiz, çoğu zaman ovuncuların etkisi altırda kaldılar. HAFTANIN TAKIMI İETT HAFTANIN OYUNCUSÜ: Semih (Kolej) HAFTANIN HAKEMİ: Yılmaz Akınlar (İETT M Gucü) HAFTANIN ALTISI • Samı (1 ETT) Semıh «Kolej). Murat (M. Gücü), Azız (Eczacıbası), Erdal (Göztepe). Nural (Petrolofis). TOPLU SONUÇLAR: lstanbul' da: ÎETT: 3 Kolej: 1 (8/15. 15/2. 15/10. 15/101 Ecrscıbaşı: 3 Muhafızgucü 2 O.V4. 9/15. 12/15 15/11. 15/6) ÎETT 3 Muhafızgücü • 0 (15/11, 16/14, 19/17). Kolej: 3 Ec Ligin yenihneyen tek takımı: İETT zacıbası: 1 (15/7, 10/15. 17/J5, 15/12). Ankara'da Sosyal Sıgorta: 3 Demzgücu: 1. (.16/ 14. 12/15, 15/12. 15/7) Göztepe 3 • Petrolofıs 2 (14/16, 15/9, 10/16, 15/4, 15/13) Petrolofis: 3 • Denızgücü 2, Gdz tepe: 3 • Sosyal Sigorta: 1. F. Bahçeli Numan'm jübılesi bugün Fenerbahçe'nin eski. «nilH futbolcularından Numan Okumuş, bugun Dolmabahçe staduıda yapılacak ]ubile ile futbol hayaünı kapıyacaktır. Saat 14 30'da yapılacak jübilede Fenerbahçe ile Türkiye ligi karması karşı karşıya gelecek ve Numan bu maçta son kez San lâcivertli formayı giyecektir Bu maçta Türkiye ligi karmasında şu futbolcular yer alacaklardır: 12 Kasım'da İETT ıle Îstanbul'da Avrupa Şampıyon Kulüpler oynayacak olan Alman Munster takımı.. Voleybol Turnuvasının ılk Eskisehirspor'dan Fethi, Bursaspor'dan Mesut. Samsunspor'dan B. Temel, Göztepe'den Ali, Altay'dan Ayfer. Galatasaray'dan Ekrem, Muzaffer, B. Mehmet, Ankaragücün'den Köksal, Beşiktas'tan Sabri. Zekeriya. Vedat, Yusuf, Sanlı. tstanbulspor'dan Cemıl, Alpaslan, Vefa'dan Raşit, Erdinç. Öte yandan jübile maçından 5n. ce Hava Harp Okulu bandosu da bir gdsteri yapacaktır. Puan durumu O G M AS VS P İETT Kolej • Eezacıbaşı Muhafızgücü S. Sigorta Petrolofıs Göztepe Itfaıye DSİ Spor Galatasaray Bevoğluspor Demzgücu 6 6 6 5 1 6 4 2 6 3 3 6 i 3 6 1 5 3 3 4 2 2 4 1 3 4 1 3 4 4 3 3 Türkiye ligi puan durumu Kolej Î.T.U. Şekerspor Kadıko> spor G. Sarav Ankaragücü DSÎ. Spor Fenerbahçe Beşiktaş Muhafızgücü PTT Türkiye 2. ligi puan durumu 4 3 1 325 269 10 3 3 306 222 9 3 3 230 204 9 3 2 1 229 226 7 2 1 1 168 147 5 3 12 226.243 5 3 1 . 2 218 2S6 5 3 1 • 2 230 365 4 3 1 2 203 226 4 3 220 247 3 3 2 147 197 2 2 18 16 15 12 12 10 9 8 6 5 2 4 7 12 6 11 9 10 12 9 14 15 4 7 9 9 12 9 Kulüp Ms O B M A T K«. 1 1 71 59 Karşıyaka 77 67 Derüşşafaka 1 1 1 ı 72 71 Kurtuluş 1 1 71 72 Modaspor 1 1 87 77 Vefa 1 1 59 71 Altay Avrupa Atletizm Takvimibelli oldu BUDAPEŞTE Macaristan' m başkentı Budapeşte'de toplanan Avrupa Atletizm Bırliğı, Avrupa Atletizm takvımini tesbıt etmıs ve yapılacak uluslararası karşılaşmalarla ılgılı bazı karar lar almıştır. Avrupa Atletizm Tak\amınde yer alan onemlı Uluslararası karşılaşmaların programı şoyle dır: • AVRUPA KUPAS1 12 Agustos tarihinde ya olan eleme karşılaşmayerleri ve guruplan şu tesbit edılmiştir: 11 ve pılacak larının şekılde ya Romanya Rusya Yugos lavya). En iyi üç derecemn geçerh ol duğu 4 yarışmacıyla katılacaklar dır ulkeler bu karşılaşmalara. En çok puan toplayan sekız ülke 22 ve 23 Eylül'de Bonn'da fınal ıçın yarışacaklardır. • GENÇLER AVRUPA ŞAMPIYONASI 1973 Şampiyonası 2425 ve 26 Ağustos'ta Duısburg'da yapılacak. 1975 Gençler Şampiyonası ıçın seçılen şehır ise Atina'dır. • 1974 AVRUPA ŞAMPtYONASI 2 ilâ 8 Eylul tanhleri arasında kı bu karşılaşmalar nedenıyle teknık olanaklan gelıştırilecek olan Roma Olımpiyat Stadında yapılacak 1974 Avrupa Şampiyonası. • ULUSLARARASI KARŞILAŞMALAR 1973 ve 1974 yıllan ıçin bir program yok. Ancak 1975 yılı içın bazı projeler sozkonusu edılmıştır. • AVRUPA KUPASI Avrupa Kupası fmallen 1973 yılında Edınbourg'da \apılacak tır. 7 Eylül'de bayanlar 8 ve 9 Eylül de erkekler fınalı olarak programlaştınlmıştır • AVRUPA SALON ŞAMPİYONASI 1973'de Rotterdam 1974'de Goteborg. 1975 de ise Katovvıçe de yapüacaktır • AVRUPA ATLETÎZM BtRLtGt KONGRESt Avrupa Atletizm Bırliğinin bundan sonraki konşresi 4 ve 5 Mayıs 1973 tarihinde Lyon'da toplanacaktır. • 1973 YILININ TAKVtMÎ 1819 Hazıran'da Helsmkı'deFınlandıya Batı Almanya • Fın landiya • Italya. 2425 Temmuz1 da Donetz'de Rusya Bırleşık Amerika 1621 Ağustos'ta NXoskova'da Ünıversitehler Olımpıyadı. Adanaspor Başkanı Arabacıoğlu, istifa etti ADANA, (a.a.) Adanaspor •Başkanı Dr, Celâl Arabacıoğlu başkanhktsn 'stıfa etmıştır Arabacıoğlu Yonetım Kurulu toplanamayınca ıstıfasını Yönetim Kurulundan bir üyeye vertnıştir Arabacıoğlu ıstıfasında. «Bu günkü Yonetım Kuruluyla çalışmak imkânsız hale gelmıştır. îstıfam Adanaspor ıçın böyJece daha hayırlı olmuştur» demışUr. TOTO'DA HERKES NE DİYOR? Takımlar Fenerbahçe Ankaragücü Galatasaray Adanaspor Şekerspor Beşiktaş Altay PTT . Bursaspor Vefa EsVşehırspor Bolu!>por Mersın Id Y. Göztepe Samsunspor Gıresunspor Kocaelıspor Bahkesirspor Usakspor Aydınspor Iskenderun Zonguldak Kütshya Ankara D. Spor G. Bırliği Antalyaspor D C Karabuk Hatay G Antep Kayserispor Tokatspor Çorumspor « 3 7 3 1 7 6 5 4 6 5 4 1 4 4 1 7 7 2 5 7 7 6 6 4 7 5 6 6 6 6 4 2 3 1 1 3 ','• 70 100 60 70 100 90 55 50 55 70 50 55 60 90 60 35 O.T. 1 1 0 1 1 1 0 01 0 1 0 1 1 1 1 01 C.T. 1 1 0 1 1 1 10 01 1 1 10 10 1 1 1 1 Türkiye Sağır Dilsizler Kupasının finali, bugün Vefa'da yapılıyor Türkiye ?ağır Dilsizler Ku pasının fınal müsabakası, bugun Aksaray Sağır'ar Takımı ıle îstanbul Dılsizler takımı arasında vapılacaktır. Müsabaka saat 15O0'te Vefa Stadında yapılacaktır. REYKJAVİK (Belçıka • Danimarka • îrlanda • Fransa Hol landa). İNNSBRUCK (Avusturya • Fın landiya Batı Almanya • îtalya Macanstan İspanya • Isveç îsviçre). SOFYA (Bulgaristan Çekoslo vakya Doğu Almanya Polon Okan Uvsaler evlendi TRT spor muhabın ve spikerı Okan Uysaler ıle Ayşe Berkant evlenmıslerdır Tebrık eder saadetler dılerız.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog