Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

TRA$... TRA$... EMEKLB* «SUAHİ ATOM HUŞMÇAUMM HUANM HIÇOıMAZSA IRAŞMZ RUUTOtSON umhuriyet Kurucusu: FUNUS NADİ 42 98 22 Rtmprador OYUNU MACIT CEVAT (Oyun üAperde» 5 lıra Komprador Bî^Mva sınıfının dışı bıraktığı jBdk.ımı1^n korkunç ÖNCt KİTABEVI^A^lı^ad Jtfcr 8 Cağalo»l^^^nbul 1964 7481 v 1 ıı ; 1 c »ayı: ,4B,ı ıoa^ı Telgraf ve memup Teiefoniaı22 42 adresl90 Cumnunyet tstanbul Posta Kutusu t^tanbul No 246 22 42 97 22 42 98 22 42 09 25 Temmuz Cumartesi 1970 SENATO, PERSONEL KANUNUNU MÜZAKERE ETTİ DPT'de görevli bazı uzmanlar bildiri yayımlayarak yöneticilerin kanunları çiğnediğini ileri sürdüler Memurun ticaret yapması önlendi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Cumhurıvet Senatosunda dun, Personel KanuBU Tasarısının maddelerı gorusulmeye başlanmış, »emurların tıcaretle uğrasmıyacakları hakkındakı 4. madde ıle 1, 2, 3 ve 4 derecede kadro ıhrfas edılebılmesı ıçın Bakanlar Kuruluna yetkl veren 7 madde uzenndekı gorusmeler tartısmalara jol «çmıştır. Memurlar ve ticaret Tasarının 4. maddesi devlet Tnemurlarının tacır ya da esnaf sayılmalannı gerektırecek faaliyette bulunmalannı, tıcart mümessıl, ticart vekil, kollektıf çırketlerde ortak olmalannı, ticaretle sanayi müesseselennde görev almalannı onlemektedır: Tasannın bu maddesinın 2. fıkrasına konulan bır hükümle bunlar dışmda kalan kazanç getincı faalıyetlerden hangılennın memurlar tarafından yapılamıyacağı hususunun ayrtca, kurulus kanunlannda ve çalışma yonetmelıklennde göstenleceğı belırtılmiştır Bu ıkmci fıkranın belirl. olmadığı gerekçesıyle tabil senator Mehmet özguneş sos almış ve şunlan sdylemıştır: « Din adamlan, snbaylar, ve hftMmler. ke«inlikle ticaretle cfnşmamahdırlar. Şımdi ajhnı vermiveyim ama. Divanet tşieri Başkan Yardnncısı olan n t , Gima'da dıs tıotret müsavirl RÖrevinl alımştır. KÜTeyt'e yitmiş ve (KflvpTt bfsden sebze is(Arfcaıı Sa, 7, Stt. 4 de) "Haıine şeriotçı çevrelere akıtılıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Plânlama Teşkilâtmda görevli bazı uzman ve uzman yardımcdan dün imzasız bir bildiri yayınlayarak bazı konularda vöneticileri suçlamışlardır. Bildiri şirvledir: «Bız, Devlet Plânlama Teşkilâtmda görevli olan uzman ve uzman yardımcılan, aşağıdaki gerçeklen kamu oyuna açıklamayı bir vicdan ve vatan borcu büınz: 0 Devlet Plânlama Teşkılah ulkenın kalkınması ıçın vapılması gereken bılımsel çalışmaları tamamen bır tarafa bırakmıştır. Plân ilkelerı ve kanunlanmız her konuda açıkca çiğnenmekte, yoneticüer ellennde olan korkunç yetkilerle ozel sektoru ve şeriatçıları butun olanakları kullanarak zengın etmcktedırler (T) Plânlama kadrosu devamlı olarak vonetıcılerın akrabalan torpUlılen \e sağcı polıtık goruş (\rkasi Sa 7. Su. 2 de) 25 YIL SONRA HİROŞİMA'DA İLK DEFA BİR TÜRK YAZARI, ESKI HİROŞIMA'YI BULDU. HÂLÂ KANAYAN YARALARI GÖRDÜ VE... Yazdı Basın ve Işçi Bayramları kutlandı Turkıye'de sansurun kaldın' masının 62. yıldonumu ve «Basın Bayramı» dola>ısı ıle çeşitlı kutlama mesajlan yayınlanmıştır tstanbul Gazetecıler Cemıyetı. Tarabya Oteunde gece bır yemek duzenlemış, gazetecılık basarı yanşmasına katılarak derece alanlara armaganları venlmıştır Başbakan Suleyman Dernirel, Istanbu' Gazetecıler Cemıyetı Baskanı Burhan Felek'e gonderdıgı kutlama mesajmda «Basın hurn.vetının butun ıcaplarıyla korunmasını \e peliştiribnesini lıepımızın ve ona sahıp olmasını bılen değerli basın toplnluğumuzun asil vazifelerinden savanm» demij, De\let Bakanı Turhan Bılgın basmın son vıllarda ozelhkle teknık bakımdan onemlı gelışmeler gosterdığını soylemıştır CHP Genel Sekreteri Bulent Ecevıt'ın kutlama mesannda ıse, «Türk demokrasisinin yaşamasına ve toplum sorunlannm aydmlanmasına buyuk katkıda bulunan Turk basınının sürekli başanlarını dılerım» denılmektedır. (Arkası Sa. 1 Sfi. S da) OKTÎTTRBAL; JKaleminden yarın Cumhuriyetfte Erez'ın s/vff asker emeklilik faıkmdan haberi yok ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Askerî personel üe sıvıl personelın eroeklılık ı«lemleruun baş.langıç tanhlen arasında ayncalık yaratılmasj bazı tepkılere yol açmıgtır. 657 sayıh Personel Kanunu Ta»ansına son dakıkada eklenen bır madde üe, emeklı olacak memurların bu kanunun hukumlerınden 5'ararlanmaları ıçın başlangıç tarıhı 1 Mart 1971, buna karşuık 926 sajıh Askerî Personel Kanununa dajalı olarak emeklı olacak askerı personelın 1 Mart 1970 tarıh' kabul edılmıştır. Bu durum bu yıl içinde emeklı olacak sıvıl personel arasında buyuk tepkı uyandırmış, >aratılan bu ayrıcalığın gıderılmesı ıstenmıstır Ote vandan, oncekı gun senatoda bu konuda yonelülen bır soruvu Malı^e Bakanı Mesut Erez, «Askerî Personel Kannnn Tasansmda bovle bir hükmun bulundoğanu bilmiTOrdum Çunkü. ben vergi kannnları Ue uirasiTken. bn (Arkası Sa 7. Su 8 de) Bağımsızlar yeni porli kuracaklar AP'den avrılanlar parti içi gelişme beklemeyi yararlı bulmuyor Orhan DURU ANKARA, (Cumhunyet Burosn) AP'den ıhraç edllerek ya da ıstıfa ederek bağımsız duruma gıren parlamenterlerden kalabalık bır grup 3 gun once Bağımsız Senator Ömer Hocaoğlu'nun Gazıosmanpaşa'dakl evıntîe bır toplantı yaparak yenı partı kurma konusunda prensıp kararına varmışlardır. Alınan karar gereğınce en kısa zamanda halkla temaslarda bulunulacak ve ay sonuna kadar yenı kuruluşun gerçekleşmesıne çalışılacaktır • Saklandıgı yerde bir Gtıney Vietnamlı asker tarafından bulunan Kuzcy Vietnam eriellerini kaldırmış teslim oluyor. Bu fotoğraf son gunlerde Guney Vietnam'da Vinth Huj bolgesinde cereyan eden çarptşmalar sırasında çekilmiştir Üreticiler mücadeleye çağrıldı Parlâmento 3 Ağustos'la tatil ediliyor ANKARA, (Cumhuriyet Bnrosa) T B M M 'smin 3 Ağustosta tatıle gırmesı dun kabul edılmıştır AP, CHP ve Guven Partısı Grup Başkanvekıllerının Mıllet Meclısı Başkanlığma verdıklen onergenm kabul edılmesıyle Meclısler 3 Ağustos bır Kasun arasında tâtıl yapacaklardır Izmır'ın zengın aılelennden v« tarınmı; ış adamı olan Osman Ikbal dun sabah ozel otomobılınde olu olarak bulunmuştur Aılesıne aıt Isianbul Gıyım Ticaret TA5 nın Genel Mudurluğunu yapan Osman îkbal'ın kulak arka^ında bır debk gorulmesı once cmavet şuphelennı uzerme çekmış, ancak jıllar once kulağından amelıyat edılerek bır cıhaz takılmı$ olması olajın bır kaza olduğunu ortaja çıkannıştır. Cinayet masası ılgılılennce vanılan açıklamaya gore, mak tulıin alkol duvarını açtığı oğremlmiştir. Kaza sabah saat 615 de Dev let Muhendıshk ve Mımarlık \kademisi onünde olmuştur. Otomobllın Yıldız llkokulu du \aruıa çarpması ve sol on lâstlgının patlak olması, baska bır araç tcirafından sıkıştırıldığı ve ateş edıldığı şüphelerinl arttırmıştır Ceset morga kaldırılmış, mermi ızıne rastlanmamıştır Soruşturma gehştınldıgı sırada naktülun vıllar once kulak amelıyatı aeçırdıfı ve kulak arka Bilgin: 'Afyon için bizi cezalandırmak kimsenin haddi değil, ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Afyon "kımının kısıtlanması konusu, dıin Mıllet Meclısı'nde gene tartışma konusu olmuş bagımsız mılleUekılı Celal Kargılı A merıka'nın tutumunu «Çırkin» dı>e mtelerken, Devlet Bakanı Tur han r.ılgın de, «Afvon için bızi cezalandırmak kimsenin haddı UeKil» demıştır De\ Genç ıse bu konuda yayınladıgı bır bıldırıde «Ha$haş ureticılennı ABD ıle mücadeleve» çagırmıştır Gundem dışı bır konuşma ıle konuyu kursuye getıren Kargılı, ABD Adlıje BaKanmm Turkıye sankı bır mustemleke ımış gıbı Turkıye'yı azarladıgını one sürmuş, Amenka nın ıstekleruıı (Dostluk msanesı) olarak nıteleyen Tarım Bakanı Jlhamı Ertemı kınayarak, «Parlâmentoyu tam bağımsızlık konusunda birleşmeve çağırıvorum» demıştır Kargılı, konuşmayı çok uzatm ca bazı APTıler mudahalede bu lunmuşlardu Kargılı, «Nıxon «çıkladıktan sonra, afvon eken bolgelerin sayısı dorde inmistir» deyınce, bır AP'lı «Turkiye'y! Vix»n idare etmlyor» dıye bagırmıştır Kargılı'nın konuşma;ına once, Dışışlerı Bakanına vekalet eden Devlet Bakanı Turhan Bılgın cevap vermış ve ozetle şunları soylemı$tır Lozan'ı anarken Inönü şiir okudu ANKARA, (THA) CHP Genel Sekreter Yardımcısı Turan Guneş ın başkanlığındakı Merkez Yurutme Kurulu, dun sabah saat 10 45 de Lozan ın 47 ncı yıldonumu dolayısıyle Inonu'yü zıjaret etmışlerdır. Saat 11'de Inonü, Arjantın'm An kara Buyukelçısım kabul ederek yanm saat goruşmuştur Saat 1130 da Pembe Köşkte Amerıkan Bujukelçısının Inonuyu zıyaret edeceğı gazetecılere soy'enmısse de, jarım saat beklendığı halde, Buyukelçınm gelr medığı gorulmuştur Inonu'nun evınden Amerıkan Buvukelçılığıne yapılan telefondan Buyukelçı nın Ankarada bulunmadığı an laşılmış, fakat Dışıslerı kanalıyla tespıt edılen bu randevu ıle ılgılı olayın ıçyuzu anlaşılama mıştır. (Arkası Sa 7, Su. 1 de) Demirel aynlmadıkça Toplantıja katılan bır u\a şunları soylemlştır «Toplantıda Turkıve dekı son polıtık gelısmeler gozden geçırılmi"; ozellıkle Demirel avrılmadıkça AP'de bır gelı<=me bekCVrkası Sa. 7. Su. 7 de) japon doktorları sun'î kan yaptılar Istanbul'dakı Arkeolojı Muzesınde bulunan Sumerlere aıt tabletler, bundai 4 bın \ıl once de Mını Maksı etek savaşı ve vergılerden şıkayetın gunun konusu olduğunu ortaya koyuyor, TOKYO, (ajı) Çarşamba gununden berı Kıyusıyu adasında Kumamoto'da toplanan Metabolızma Uzmanları Kongresıne verılen bır raporda, Dr Tadayoşi Fujıta başkanlığında Kobe Unıversıtesı doktorlarından kurulu bır ekıbın, Karbon ve Fluor kanşımı bır «sun'ı kan» elde ettıklerı açıklanmaktadır Bu «sun'î kan», tabıı kandakı hemoglobınden ıkı mıslı oksıjen taşıyabılmektedır Yenı kan, geçen Mart'ta ıkı kopek uzennde denenmıştır ve kopeklerın sağlık durumu çok iyıdır. Sun'î kanın pıyasaja surulmesı ıçın bır sure daha denenmesı gerekmektedır Ote yandan, Mıchıgan Ünıversıtesinde bır ekıp, oncekı gun trafık kazasuıda olen bır gencın üç organuu, uç değışık tıastaja nakletmıştır. Mini maksi etek savaşı ve vergilerden şikâyet 4 bin yıl önceye uzanıyor Nuri OZDENIZ Istanbuldakl Arkeolojl MUzesınde bulunan Sumerlere aıt tabletler, bundan 4 bın yıl once de MınıMaksi etek savaşı ve vergilerden şikayetın günün konusu olduğunu ortaya koyuyor.. Tarıhi eser kaçakçılığı hakkındakı uluslararası tartışmaların surduğü şu günlerde Turkıye'de bın Amerıkalı, diğerı Alman ıkı arkeolojı profesoru, Turk uzmanlarla bırlıkte Sumer edebıyatını ıncelıyorlar. Ve bugunun sorunlannı onlann tab'etler.nde bırer bırer anyorlar. Libyada darbe usu bastırıldı KAHIRE, (LTK Lıbya Başbakanı Albay Muammer Kaddafı dun gece «Gericiler ve emperjalistler tarafından Lıb»a rejımını devhmek içbı hazırlanan bır dar be tesebbusunun bastmldığmı açıklamıştır Kaddafı Trablu«ıarp ta yap tığı açıklamasında, darbe tesebbusunun bazı eskı polıs yonetıcılen, ıs adamlan ve Kral Idns'ın yardımcıları tarafından duzenlen Profesör Balta Londra'da öldü AVK4RA. fa^) CHP Pa'tı Meclısı Uyesı Prof Tahsın Bekır Balta dun sabah Londra da bı kalp krızı geçırrnış, derhal VVest Norwıch Hastane=ıne kaldırılmıssa da kur'anlamıvarak olmustuı Prof Balta nın cenazesi en kısa zamanda vurda getırılecektır Bu konuda Dış şlerı BakanI161 Londra Buvukelcılıfıne ee Mini mi, maksi miT ABD afyon ekltnl yüzünden Turki/eye ce» verecek Bum ABD ÖTEKİ AYAĞIM DA KALDIR.'.. Sumer edebiyatını yansıtan bır esenn uçuncu cıldlm tamaaılamak için Turk uzman Muazttz Çıg ıle bırlıkte çaliş,n Amt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog