Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURİYET 8 Eylül 1968 SAHtF£ TERFI LISTESI Huseyin Samur, Güngör Akspl. Cumhur Gungör, Ahmet Sarı, Surtıri Çınar, Nusret Koçkaya, Husevin. Akkılıç, Hımmet GünKör, Mazhar Serdar, Veysel Erdem, Fuat Akba;. fsmail Öztürk, A. Seyit Denkten, Fevzi Avsar, A. Mükerrem Yavuz, Mustafa Çava. Sıtkı Karayan. îsmet Tan. Mehmet ören, Has»n Bor, Bahattin Akkaya, Mu<tafa Buyuk. Nurı Kınkçı. Lütfü • Erbay, A. Nuri Gunvaran. Musa örkaya. Osman Şahin, Ekrcm Soğukpınar. Bahrı Keieş, Ökk»s Ercan, Mehmet Bayrak, Rıfat Furta, Burhan Cantürk, Ebuzer Im, Tahsin Parmaksız. Talât Gul. Neş'et Kara, Halis Kaman, Zekâi Tombul. lsmihan Şentürk, Adnan Kırcı. Erhan Ergin. Abdurrahman Kısa. Cevdet Keser, Eşref Demir, Osman Cinbas, Nevzat Yılmaz. Hüseyin Köksal, Kemal Çelebi, Hicabi Demirkol, Hüseyin Öz. Satılmıs Yılmaz, A. Seydi Avabakan. Kâzım Coskun. îsmail Güneş. Nıhat Dursun, Lutfi Bakıcı. Ha<îip Kıranlar. Ali örtürk, Aüşan Yalçın. Ertan Erdnn. Ha«im Oğuzhan. Ali Demir. Abidin Koç. Mehmet Dedeler, Mehmet Mulumlu, Atillâ tmrence, Halil Çaîıskan. Yılmaz Uzundemir. Mahmut Altay, H. îbrahım Püsküllü. Hasan Gökav. Cahit ünsal, Ali Babadağ, Mustafa Avatn, Fevzi Yazar, ömer Avtimur, Huseyin Kurt, Nurettin Oruç. Mehmet Çakıcı, Yasar Zebil. Ali Mutlu. Kemal Akan. Ahmet Sanlı. Salim Ö?en, Tufan Ak»r. Hüseyin Taç, Ahmet Akyüz. Fevzi Güngör, Recep Babayijit. Ahmet Sevik, Güven Ferah, Tahsin Poyraz, Servet Çakır, Turan Oluk, N. Ruhi Koç, Ahmet Süliin, Tacettin Keskin Kara Kuvvetleri taş. İCsref As'an. Ismaıl Sur, Kâzım Çetin, Cevat Başpehlivan, Muammer Karapmar, Ali Nizam, Cafer Bac, özdemir Boyacı, Sabri Özbey, Osman Türk, Fahri Alkava. Kenan Öztürk, Remzi Erdağ. Rifat Bilecik, Enver Dursun, A. fhsan Çetin, Ekrem Tas, Halıl C^kar, Serafettin Polat, Ziya Ba^tark, Cemal Fırat. M. Kâzım Özbek, İsmet Karaaslan, Huseyin Kavas, Mustafa Akşın, Kaya Boluiu, Necdet Ertekin. Özden Erçetin, Mehmet Boraran, Nazmi Yılmaz. Ömer Tamer. Orhan Kısaç. Halil Çahskan. Muhıttin Bilir. Mustafa Temizel, Mustafa Yetis. Vural özcfemir, Ethem Tasçı, Güngör Özdemir. Kâzım Cıvas, İsmet öztürk. Vedat TürkmK Yusuf Yı'dız. Rafet Er. Hamdi Serap. Avni Yılmaz, Avni Atillâ. Enver Asır, İsmet Alış, H. Hüseyin Tekin, Veli Bozkurt, Kâzım Şibal, Y. Kemal Teber, A. Rıza Çetin. Yasar Tarhan. Davut Hanlı, Coskun Atbineroğlu. Süleyman Aksu. Ali Güney, A. Rıza özdemir, Ismaü Kurt. Mesut A. Soylu, Halil Kaya, Hüseyin Çınar, Bdri Taç, llbeyi Uçak. M. Ali Demirel, Abdurrahman Deniz, Idris Sert. Fahri Inanç. Ta'ip Selcuk. Ahmet öztürk. M. Emin Dolmabiber. Gazi Av, Fuat Tozluyurt, Salim Akar Hava Kuvveileri 3. Kd. Bçvs. lufra Yttkselenler: TT. MK, : Şaban Çınar, ömer Yener, Kemal Kantoğlu, Ahmet Caba, Münir Seval, Salih Demirel. N. Kemal Hosgör, Ali önoğlu, Mahmut Seçkin. Cemalettin Karagülle, Naci özdoğan, Yaşar Humnçoğlu, Ali Gedikrrf'ethi Aykan, A. Yaşar Iğde, Ziya Sueriten. Ömer Karakoç. Ya$ar Demirel, Mehmet i.rsoz, O. Nuri Kobay, llhami Ozkıper, A. Coşkun Kazinoglu, Hüseyin Şahin, Ibrahim Aydın, Cemal Yılmaz, Saim Ersoy, Adnan Taneri Selâhattin B. Tunaoğlu, İsmet Karabiber, Halit Gökçmar, Şerif Turgut, Sadi Demirel, Binali Koçoğlu, Emin Çevik, Sait Güler, Ibrahim Ünağ, Mithat Karaârslan, Enver KaragüllU Vas fi Güldar, Selâhattin Metintaş, M. Turan Kömürlü, Mustafa Koçak, D. Neemettin Dinç, Abdullah Bingöl, Ibrahim Yüksel. Hayrettin Çetintemel, Naci Çevikalp, Sabri TUrkyılmaz, Ramiz Çelebioğlu, Yusuf Küpeli, Ahmet Yük sel, H. Avni Çolak, Atillâ Buğdaycı, Salih Köroğlu, Sedat Uğurgör, Yaşar özden, Turan Mer can, M. Arif Taftar, M. Ali Aker, Hüseyin Dürüst, H. Basri Gürsoy, Ibrahim Kocaoğlu, Alim Kırışık, Mehmet Akyol, Namık Ankan, M. Emin Ergül, Rafet Candan. özdemir GUngör, M. Sami Gönenç, hhan Eke, Mehmet Yardım, Rıza Birik, Cemal Erdal, Şener Çelikkanat. Celâl Çerezci, thsan Dereli. Ali Baltacı. Mahir Tannkulu, Mustafa Mülayim, Ayhan Soner, Abdullah Bay ram, Mehmet özdemir, Cavit Baykal, Çetin Kaya, A. Doğan Dinçer, M. Kemal Çetinkaya, Yılmaz Anıt, A. Fethi Serpen, Kayhan Erdemir, Ramazan Sahbaz, M. Zeki özen, Yusuf Yayla, Fikrl Çeltik, Kadır Yolcu, Müslim Pekli, Kemal Nalbant, Nurettin Sancı, Ismail Pişirir, Fikret Çetin, A. Kemal Çakmak, Mehmet Alpaydın, N'utki Taner, Ihsan Kapoğlu, H. Muzaffer Ulaşan, A. G. Bozkurt, S. Altan, T. Şilisu, M. Kemal Donuk, Mesut Özbıltekin, A. Necati Tutumlu, Mustafa Akalm, Niyazi Varlıer, Arif Atik. A. Ramazan Duruscy, Dursun Çilingir, Faruk özler, N. Bayram Varol, Asaf Koçyığit, Celâl Sirin, Zülfü Şağman, H. Ibranım Çeşme. Leraıl hevgı. Lüt fü Pehlivaner, Rifat Emir, Rafet Uçucu. Ismial Çomlefcçioğlu Rus tayfalan ziyarete giden pastaa, casus diye yakalandı Önceki gece Yolcu Salonunda bir genç tfaha casus zanrı ile yakalanmış ve nezaret altına alınmıştır. Olay, şehrimizde bulunan bir Sovyet gemisinin iki tayfasının önceki gün Abdullah Selsıvasın pastahanesine gıtmeleri ile baslamıştır. Gemiciler pastaneden ayrıhrken. Abdullahı Yolcu Salonu önünde bağlı duran gemiye davet etmış^rdır. Abdullah da gece Yolcu Salonuna gıtmiş, gümruk memurlarından Rus gemicilerini sormuştur. Durum hemen polise ihbar edılmis ve Abdullah derhal vakalanarak Siyasi Şubeye goturülmüstür. Neye uğradığını anlavamayan pastane sahıbi, «Ben. Ruslarl» konnşmanın yasak oldu|unn nereden hilevim. Beni davet ettiler ben de srittim, Casus ne is vapar?» demistir. Siyasi Poliste ifaıîesi alınan pastane sahibi Abdullahın sonunda casuslukla ilgisi olmadığı anlaşılmış ve «erbe=t bırakılmıştır. BtR GEZtDEN GERt KALAIV Deniz Kuvvetleri DENtZ PİTADE : Saban Eski, Yüksel Sezgin. İKMÂL : Yılmaz Gültekin, Atillâ Acar, Enver Kışlalı, Mehmet Yolyapan, Hulusi Sarkmaz, Hilmi Celık, Murat Kahraman, M. Ali Ercan, Salih Duman, Erdinç Öğreten, Ulkü Perçin, Cengiz Şenalp, Hasan Mıhçıyazgan, thsan Özköy, Bahattin Bavdar. Teoman Kocabaş, Cemalettin Özer, Kemal Palaz. Hasan Sancak, Süleyman Gü müş, Mustafa özo?lu, Izzet Çay, Mehmet Bağcı. tlhan Oğuz. Vahittin Zafer, Seyfullah Dede. Vedat Yavru, Abdurrahim Özer, Basri Toktamış, Süleyman Şen, Edip Denli, Behzat Turan, Muhsin Çıtak, Ali Durmaz, T. Hasan Suma, Nazmi Akman. Ünver Nur tan, Abdülkadir Gıcır, Kâmil Ezer Ayhan Tannöver, Erol Tavacı. SülejTnan Çelik, Yıldmm Uluer. Necmettin özyıırt, M. Seref Akyamaner. Ali Akçan, A. Doğan Şenel, Şenol Atasoy, Halil özz«y bek, Murat Ansoy, Mehmet Kısa, Şakir Kurus, Nusret Haberal, Ahmet Kıyak Salih Kalafat Hüseyin Üresın, Cengiz Eruygun, Oktay Dölen, Aydoğan Ünsal, Yıhmaz Çağlar, ömer Yanar. BANDO : Burhan Şakar. TEKNtSTENLER : Celâl Şahinler, Tahsın Yanık, lh»an Hoşcan. Sami Kasapoğlu, R Pervaz Özbeyler, Ibrahim Yenice, Ayhan Üstün, Osman Kuyucu. Yaşar Duran, Erdoğan Dişel. SIHHİYE TEKNİSYENİ : thsan Gündüzyeli, Yunus Eren, Güneş Işü, A. Ali Yüdırım, Nejat Polat, Muhsin Yıldırun, Cevat Tuzcuoglu. İDARİ : Ali Görgez. Ismail Yıldız, Sezai Güler, Aliaddin Koldağ, Münip Akbulut, özcan özgür, Ahmet Takımoğhı, Ata Bahri, Çetin Çolak, Yekta Varilci, Bahri Özbekâr, Mehmet Cerman, Veysel Karlıdağ, Hamdi Yalçın, Aslan Gencer, Fuat Baraner, Asım Çakı, Alâaddin Abacı, tlyas Küçük, Kaya, önal, SUleyman Erdoğan, Salim Kesici, Irfan Özsu, M. Ali Özdemir, Halil Re»at Zor. Erdoğan Yüceliş, Naim Altınel. Aziz Bozok, Erdoğan Ersöz. Arif Sapancı, Fikret Aydmlı, Raif BUyüktopçu, Mustafa Cengiz, Şahabettin Aktan, Censiz Kaynak, Ni hat Eren, Cıhat Aksoy, Nevzat Vural, Hüseyin Bevazıt, Nihat Gü neş, Muammer Samuk, Ercan Kızılırmak, Mustafa Gelibolu, Ni hat öke, Macit özdag, Y. Tevfık Ba\Tak, Mehmet Çetiner, Adil Guven, Erol Işleyen. I. Kademrye Tfikseten Kıdemll Ba^çavosUr: l r TOPÇD : 6 ) Ahmet Ziya Aksoy, Aytaç özarar, Hasan Erkut, Güngör Öztamam, Yüksel Gülen, M. Şeraefttin Sontur, Muzaffer Işıkdöğan, Süleyman Karahan. SEYİR : Ekrem Güven, Altan Işbeceıen, Sadullah Bay, Sabahattin Ta)azer, Yılmaz İz, Atıl Ergun, Erol Sögüt. PORSUN : Zejnel Korkut, R. Yılmaz Yancıoğlu, A. Yaşar Ceylân. D. S A, : Yılmaz îçer, Affan Yılmaa, Yaşar üysal, Metin Çağlan. TELStZ : Lütfi Çağlar, Remzi Kıyıcı, Salih özdemirtaş, Kemal Ersen, Kadir Orman, Yusuf Yardım, Cemal Bircan, Cenk Okyay. ÇARKÇI : Esen Atay, 1. KUmil Atayol, M. Ata Dalay, .Dinç Eroğlu, Aydın Kara, tsmet Bacak, A. Necati Erdoğan, Salih Könpe, Ali Yalçın. KAZANC1 : Ünal Başaran, Gtiner Pekmezci, A. Yılmaz Soygür, Mehmet Zorlutürk. Çetin Kırca, özcan Dinçdoğan. MOTORCU : E. Aykut Ersoy, Orhan Bostancı, Zeynel Eres, Cengiz Ösün, Selçıık Selüloz. ELEKTRİKÇÎ : Ismail Tuğrul, Metin Akbaş, Hüseyin Ergün, Cevdet Keni, İsmet Güzelarda, YUksel Atalay, Mete tnan, Tahir Özormancık, Yavuz Ülcan. TARASAVL'NMA : Arif Kızıldağ, Necmi Bakır, Dorkan Sessizer, Sebahattin Birsel, Turgut Çakırahr, Abdullah Özçelik. Kayhan Akkuş. YUksel Saran. Sabahattin Gümeli. ELEKTRONtK : Yılmaz Akçasoy, Yılmaz Karnıtok, Conker özkan, Y. Vecihi Sönmez. thsan Dıraz, ömer Oflas. tKMÂL : Vural Oklagil, Temel Şimsir Sebahattin Ünlü, tsmail Toktaş, Orhan Ertürk, Emin Demir, Hasan Özkan. Derun özkor. Metin Demıralp, önder Pakyiiz, Cemil Yıldız, Mustafa Esenoğlu, Nurhan Tötürge, Adil Koç, Osman Gülşen. Rasim Yedikardester Yaşar Hoş, Hayati Seval, M. Hikmet Atalay. BANDO : Hüsevin Çakar, Vizamettin Kes kin, Ali Adıgüzel, Ayhan Sarman. özdemir Moğol, Osman t nal, Osman Yılmaz, Hayati De mirgen. Sevhun Şarman. Sendoğan Dayıoğlu, Tuncer Saraçoglu Erş^ür Yıldınmbulut. Avnur Av han. Remzi Saraç, Kenan Mat tsmet Özkan. Oktay Dönmez, Ö mer Açıltaş. TEKNtSTEJH : Mehmet Taner. SIHHİYE TEKNİSTENİ : Nurettın Yetişçen. Hüsevin Calışkan M Kemal Altın, tsmail Kalaycı, Kenan Cürek, Fikret Yılmaz Ataman Dunıl, Halit Karataş. özkan Ayerdem. Erdinç Keklik. Necmi Kocak. Aslan Borekçiler. Tufan Böge. Esmer YUce!, Ender Kamber. Sıtkı Kalkandereli Tahsin KuMu, Eşref Karacab«îk, Bekir Celep. tDARl : Özer Eee. Eray OUneri. tlhan KızılırmBk. Atılran Çogal. Yılmaz Sahin, Fethi Edir, Tacettin Türe, Orhan Kayacan. İşte altma tek satır dahi yazılmaya lüzum olmayan bir sahne. Resme bakmak, vatandaşm ne\i istediğihi anlamaya yeter. Mardin masında Akıncılar köyü yıllarca susuzluktan kavrulmuştu... İşte testi kırarak çefmenin açıhşını kutlayan köylü kadını. Yıldınm 68 tatbikatı başladı ÇANAKKALE «Yıldınm 68» Tatbikatı, dün gece saat 01.00 den itibaren başlamıştır. Tatbikat nedeniyle Belerfıye hoparlörlerı gece saat 23'ten sonra anons yapmış ve tatbikatın başladığını bildirmiştir. Sivil Savunma Müdürlüğünce daha önceden tesbit edilen görevliler, araçlarla köylere giderek muhtarlara tatbikatla ilgili tebligatları vermişlerdir. Sefer! zamanda yurttaslann birliklerine zamanında intikalini saj'amak v e yeni bazı silahların kullanısını öîretmek amaeıvla düzenlenen «Tıldırım 68» tatbikatına katüanlar. gece yarısından sonra Gelibolu 2. Kolordu Komutanlıgı emrine sevkedilmişlerdir. 21 gün sürecek olan deneme tatbikatına 7 tertip erat alınmaktadır. GüneyDoğuAnadoludan bir Başbakan geçti ALAEDDİN BİLGt Sovyet askerlerinin dost ve kardeş bildikleri ( ! ) Çekoslovakya'yı ışgal ettiği gunlerde, Guneydoğu Anado'u'da da, Başbakan Demirel, «yıldırıro harekâtı» na gmşmiş bulunuyordu. Ne var ki, «yıldınm harekâtı» nın tatbik sahasına gıren 7 ilimizın dışında yaşıyan tüm vatândaşlar, Çek'lerle ilgilendikleri için, 7 gün devam eden Güneydoğu gezisinde d« neler olup bittiğini öğrenemerfi. Oysa, birçok ybnden oldukça ilgınç bir geziydi bu.. ^MllMHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'.'IIIIIIIIIIIIIIUIMIIIIlillllMllllllllllltllllllllllllinilllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^ ,^* v Emlâk Kredi Bonkası yoptığının farkında mı? I! Sıgortalı Işçiler Yapı Kooperatifinin, Bakırköy Bahçelievler Basın Sitesi'nde bir daire sahibiyim. Burada bulunan ortakların maaşları 600800 TL. arasındadır. Ve ayda taksit olarak daire tıplerıne göre 250350 lıra arasında taksit ödemekteyiz. Bir müddet evvel banka hepimizden 4000 8000 lira arasında bir alacak çıkartmıştı, ki bu parayı vermemize imkân ve ihtimal yoktu. Bunun üzerine Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürlüğüne vaziyetimizin feci o'.duğunu, bu vaziyet karşısında bu parayı hiç bir ortağın veremiyeceğini bildirip bize yardımcı olmalarını istedim. Bunun üzerine Genel Müdürlükten istidama şu cevap geldi: Makbnz No.su: 19426/477 13/5/1968 Tarihli dilekçenize cevap. Sosyal Sigortalar Kurumn finansmanı ve bankamız araeıh|ı ile edindifriniz meskenlere ait taksit borçlantıızın tasfiyesi bnıusnnda ileili «nbemize terekli talimat verilmiştir. " : ^ * * ^~ Tflrkiye Emlâk Kredi Bankssı A.O. Genel Müdürlügü Mnzafter Akyol tbrabim Kutluel Bu yazının üzerine derhal şubeye bas vurduk ve alâkalı tnemur, bizler size yazı ile vaziyeti bildireceğız, dedi. O tarihten sonra bizden fazla para istemediler ve biz de muntazaman paralanmızı ödemeğe başladık. Şimdi is gene Emlâk Kredi Bankası Bakırkgy Şubesinden 27/8/1968 tarihli bir yazı almış cfurumdayız ve istenen mikdarlar ise 13.000 ile 5.000 TL. arasındadır ve 45 gün zarfında ödenmesi veyahut icraya verileceğimizi söylerler. Genel Müdürlük vasıtasıyla bunun açıklanmasını rica ederim. ric» ederiz. cumhuriyete ınektuplar Aç ve İşsizlere elektrlk Heuyiannm» bataadntn #rtf™i^teÇmö*|*tl«^dll Hastanede bir kiitüphane kuracağız ^ Ji Yurdumuzun en dofusunda Igdır Devlet Hastahanesinde hekimlik yapmaktayız. Bizi buralarda görev yapmaya sürükleyen tek özellik, senelerce ihmal edilmiş doğunun insanlarının ıstırap ve bitmeyen çilesidir. Doğulu halkımızın kültürel yön den kalkınmasını sağlamak amacı ile hiç değilse hastahanemizde tedavt gördükleri süre içinde bilgilerini ve görgülerini arttıracak, VECDİ ŞENER düşüncelerine ybn verebilecek klBakırkSy Bahcelievler Basın Sitfsl taplan haiz bir kütüphane ve o D2 Blok No. 306 kuma salonu kurmaya karar verdik. Ve burada, kitap bağışı ile ufak da olsa bir kütüphane taslağmı meydana getirmiş bulunuyoruz. Kütüphanemizin amacımıza hitap edebllmesi için Sayın Cumhuriyet okurlanmn yardımlannı talep ediyoruj!. Gönderecefiniz kiMuhterem ^aîeteninn 13 61P88 tap, slzleri şükranla vfidetmek fır«Bakteriyologlar (Intaniyeciler) tarihli nüshaçm:n «Po«ts Kutu* satını sağlayacaktır. Bağışlannıa ; mütehassıs hekimlerin büyük bir su» sütununda (PTT Pszar gün bekleriz. • kısmının en mühim yardımcılan leri mutlaka çalısmalıd'r) hoşlıdır. Sosyal Sigortalar Hastahane gı altında Mehmet Akav imzası Iğdır Devlet Hast. Bas Tbb. \ lerinde izinler koordine edilme ile vayınlanan vazı tetkik ertiltM. Opr. Dr. Kemâl KARASC : diği ve çok garip bir talimat Mevcut işyerlarimizin 67 si tl Iğdır V. Savas Dispanseri ; uyannca S.S.K. dispanserlennin olmak üzere 1.6.1968 tarihi Itiba. Bas Tbb. \ bakteriyologlan tahlil ve araştır riyle 192 isyerimiz lıergün gece Dr. Naflz CLÜCTKD : maların ancak bir kısmını yaptık gündüz mesaive açjk bulundularından (Sigortalılar ar.tibiyog rulmaktadır. Iİdır Merkez S. Ocafı Tbb. : ramlaı Jçın yukarıdaki sebepten Dr. Elçin ARIKA.N ; GeceGündüz mesaiye açık ötürü boşuna hastahanelere gön PTT isyerleri duında kalan m*h derilmektedırler), 15/7 ;lâ 1/8 ta dut mesaili isv<>rlerımizin mesanhleri arasında (1) hiçbir S.S.K. isi sonunria telefon devresi, .Tanhastahanesinde baktenyolog yokdarma Gene! KmnııtanlıSı H» tu. Filhakika K.M. Paşa'daki Is vapılan protokol serpŞince, Jantanbul Hast. ve Nışantaşı Hast. darma santralma irtihatlandınlninküer 1/7 • 1/8 tarihlen arası, mak suretivie halkın telefon koVatandas jandarma davağınŞişli Hast.ninkiyse 15/7 15/8 ta nusmslarmın rtovamlı otarak te dan ne zaman kurtulacak? rihlen arası tzinli ıdiler. Gerek mini saglanmıştır. Bu hat böyle devam ederse, bu koordinasyon eksikligı, gerekDurumıın muh'erem eazeteniz neticenin fecf olaca*mı tphmin se Bölge Sağlık'tan geldiği sbyediyorum. Anayasamızın 14. de tavzihini ric? •»derim. lenen dispanserlerdekiler ile ilgimaddesini kabul etmivorlar. Sayffılanmla li garip talimat, sigortalılar bon r . Saadettin Bil Ahmet GÜNES şuna hastahanelere gönderildikleniastırrna Rıtkanı ÇERMtK rinden onjfir için vakit ve para kaybına, âcil vakalar ıçin de Kurum için JOüyük oara kaybına sebebiyet vennektedır (Ugililer ne kastettiğlmi anlarlar). S. Sigorta Hattahaneleri ve Bakterioloğlor Devamlı telefon konuşmaları yapılıyor İçişleri Bakanına sesleniyorum i = S Ş (1) Sehir içindeki. Ismi mahfuz bir okuyucu Sohillerin pisliği ve deniz çöpçüsü Türkiye'nin en yoksul, en ihmal edilmi} bölgelerinden birinde, Başbakanın yapaoğı gezı, bu bölgede kaderlerine terkedilmi«ler için bir «üıtıit ifit>» niteliftini taşıyordu.. Uçak. Van Havaalanına (buna şimdı de hava limanı diyorlar) indiği sırada. karşılayıcılardan bazılannın ellerinHilvan, yoksulluğun terkedilmişliğin acısını yüreginde ta«ıyan Akbank Emekli Sandığı Genel de taşıdıkları dövizler bu yokKurulu 180 delegenin katılmasıyDofu ilçelerinden sadece blriydi. Dövizlerden dertler tajıyordu... sul'uğu dile getirmekteyrfı. Ama la toplanmış ve sandığın 1965 Dertler dö'vizleşmi; Başbakan'ın karşısına dikilmişti. kâfi degildi.. Çoğunluğu camive 1987 dördüncü devresi faaliyetleyardım talep ediyordu!. (Fotoğraflar: Alâeddin BİLGİ) ri ittıfakla onaylanmıştır. Fakat .. Hükumet Meydanında Toplantı sırasmda Banka Eda fukaraları düşün:», «Doktor Demirel konusmasını yaparken, bir sesle, «Şimdi Çukurcaya Tür meklı Sandıklannın Sosyal Sitam karşısında bulunan bir Vankiye'nin bir ilçesi diyebilir miistiyoruz!.» gortalara devri temayülünün Alı, olanca çücüyle bağırdı: «Dokyiz?» diye manalı manalı sordu. Urfa'da. «80 milyonluk» yatırınayasaya aytan bir davranış olÇukurca'nın bu derdi kökiüydü. tor istiyoruz!.» İlk olarak bilinçmı da dinleyen pek olmadı. B;nduğunu ifade eden üyeler, haklabir an önce derman bekleyen lerce Urfalı Demirel'e «Fabrika li bir istekti bu.. Ve çok sey »öyrınm her türlu imkânlardan yacinstendi, Ne yazık ki, bakan istiyoruz. 70 bin Urfalı Çukuro^ lü: rarls vada '^SlHftlc^tmıl^v^ Is JyöniEİ lenür* istiyoruz» diyerek bağırdı. Demirel'in milyonlsrca liralık Uzun lâfın kısası yatırımdan söz eden konusmasıHılvan'da ise, «Açız! Televizyon değil, ekmek istiyoruz. îkinna sünger çekti âdeta. Van DevGüneydogu'da yapılan 7 günci Varto'ya ho? çeldln» dövizlelet Hastanesinde, tek op#ratör lük gezi, daha çok bir «maraton» riyle karşılandı Demirel. yoktu. Geçici olarak bir ayllğına yansması şeklinde geçti. Başbagelmiş doktorlarla idare ediliUzun lâfın kısası, bundan S10 kan hemen her ilçede, ilde koyordu. yıl öncesinin vatandaşı kalmanuçtu ve arabasına atladığı pibi, Hastanesinde. sağlık ocagınrla mıştır artık. Demirel'in «R«y isyola koyuldu. Gezi bo>aınca hınkendisini tedavi edeeek doktor temeye ırelmedim» demesine rağCHP Belediye Meclısı Grup lerce koyun kurban edildi. Yalve hemşire bulamıyan insan için, men, bir seçim gezisi havasını Başkanlığı. İETT tarafından Hanız, onu samimi bir sekilde karyâtınmdan, milyonlardan söz ettaşıyan ve en azından 200 bin liliç'de alınan bir arsa ile ilgili şılayanlann t e * arzusu: bir ış menin elbette bir anlamı olararun üstünde Devlete masraf ıslemin durdurulması için Belesahası açmasım sağlamak, bir kapısı açan bu gezide, bir kere mazdı. O. doktor istiyecekti. Sağ fabrika veya okul diye Başkanlıgına başvurmuştur. koparmaktı.. daha anlaşüdı ki, vatandas, çalık hizmet'erinin çöriimlenmesiMuşta «175 milyon liralık bir ya tfade edildiğine göre arsa, lışmak istiyor, tş sahası totiyor1 ni istiyecekti!.. tırunm Altmovay* rapıldı£mı» ÎETT AlımSatım YönetmeliğiTüm tantanalı karşılama törenHakkâri'de ise ınsanlar açtı.. söylediğl sırada. Demirel'e bir ne aykırı olarak alınmıştır ve leri, kesilen kurbanlar, alkışlar Işsizdi. Yolsuzdu.. Karşıdan karvatandas, «Fabrika istiyoruz» diödenmesi gereken para da mühep bu arzuyu gerçekleştirme dişıya gerilmis tel veya ip köprüye bağırdı. Bitliste, gene vatanhim bir yekun tutmaktadır. leği ve isteğini tasıyorL İerden, bir «komando» cesaretiydaşlar. «öğretmen Okulu istiyoruz. Tahammülümüz kalmadı» le dere ve nehirleri geçebilen Sonuç olarak; GUney • Anado • dıyerek, Demirel'in konusmasını Hakkârililerden yüzde 98'i de lu'dan «Bir rüzgâr gibi gelip eenoktaladı. Siirtte de öyle. Böl çen» Başbakanın bu geziden 6ğKürtee konuşuyordu. Evine alagenin en uyanık ve canlı ilçesi rendiği önemli husus herhalde İZMİR, (Cnmhuriyet Ege Bü caBı elektrik için cebind'e ödiveolan Batman'da ise. Demirel'i cek parajı bulunmayan Hakkâri«lâf salatalan» İle vatandas karosu) 35 yaşında Mustafa Elliler, 6.5 milyon lirava mal ola çileden çıkaracak çıkışlar yaptı rınlarının doymadığı gerçeği olcan adlı bir briket işçisi, karısıvatandaslar: «Basbakanım biraz cak hidroelektrik santralının temustur! nı ölumle tehdit ettiklerinı ıddia melini atmaya gelen Başbakan ettiği Mustafa ve Guisum DeDemirel'in konuşmasmdan tek mirel adlı karıkocayı tabanca kelime anlamadı, Bir hayvancılık ile vurarak oldürmuştür. sahası olan bu yerde, her eeyden Bir süre önce Gedız'den şehrıönce, büvük bir üretme çiftliğimıze geldiğını ve Gulçeşme sem nin kurulması gerekirdi. Tek getinde hemşehrısı Mustafa Demirçim kaynagı olan hayvancılık el'in briket ımalâthanesinde çahem degerlenecek, hem de Iran lışmaya başladığını söyhyen kave Irak'a yapıtan canlı hayvan atil Mustafa Elcan polisin bilÜniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makina dirdiğine göre, dün saat 1 sı kaçakçılığı önlenmis olscaktı. Fa4 kat Demirel, bunlardan sözetralarında, patronunun evıne git*d Mühendisliği Bölümüne Asistanlar Ahnacaktır. miş, işe gırdiği zaman borç verAç ve issiz insana, elektrik vediği 5 bin lira alacağını ıstereceğini, onu karanlıktan kurİsteklilerde aranılarak şartlar: miştir. Mustafa Demırel'ın .Yataracağını ( ! ) söylemekle yetınrın cel borcunu vereyım» deme1 İngilizcevi der« verecek kadar bilmek, si üzerine işı münakaşaya dö t di.. Oysa değineceğı en önemli 2 35 yaşından kücük olmak, konu «dil» dâvası olmalıydıl.. ken kaatil, bu sırada tabancası3 Makina Mühendieliği veya onunla vakından ilgili nı atesleyip ilk önce patronunu, Her^eyi kontrola dallardan birinde vükspk öj'enimini tamamlamıs olmak. daha sonra da karısı Gülsüm'ü 4 Orta Doğu Teknik Universitesinden (veva not sistubi ilçe: Çukurca öldürmuştür. Olaydan sonra katemi aynı olan vükselj ögrenim kurumlanndan «3:00» veya çan kaatii yakalanmıştır. H.E.S. temel atma töreninde daha yukan) diger Yüksek Okul ve Üniversitelerden «iyi» 21 pare «dinamit» atısıyla karşıveya daha vukan dereep ile menın bulunrnak. lanan Demirel, bir ara, ilçelerD OĞ V M İstekliierin Üniversitemiz Personel MüdflriüBu veva den gelen heyetleri de k«bul etti. Dertlerini dinledi. Heyet, tüm NİLGtN ve KAYA Makina MühenriîçHSi BSiümündpn alaoaklan müracaat formOLGAÇ dert küpüydü: «Blr doknnsan, lannı doldurarak en ffec 14 Evlül 1SR8 cumartesi günö ssat Oğullarının doğumunu bin ah dinletecek» halleri vardı! 12 00 ve kadar iade Ptme'pri VP 1 Evlül 19(58 oarartesi ^üR akraba ve dostlarına Şemdinli ılçesinin Beledive Başnü saat 15.00 de vapı'araV imtiHanHa hazır bulunmaiarl m'tjdelerler. kanı, kasasında sadece «33» lirasarttlr Avnca yapılacak İr.srili"» imtiV>an pfîm" tpnrlilprine Dz. Hastanesi Gölcyk sının bulunduŞunu söyledi. HakbildirilecektirfBasın: A. 1178324086'10380) kâri Beledive Başkanı ise her 4/9, 1968 Akbank Bmeklı Sandığı Genel Kurulu toplandı CHP'liler bir arsa alımının önlenmesini istediler Bir karıkoca öldürüldü Orta Doğu Teknik Universitesi Rektörlüğünden İ Beyazıltaki sigara | sıkıntısı önlendi = = S Ş E E £ Ş E E E S E E Ş S E E = S E Z E E 3 ~ "" Gszetenizin 16.7.1968 tarihli nüshasınm 5 inci sahife «Cumhuriyete Mektuplar> sütununda «Tekel mad deleri satıcılarının dileği> başhğı altında. Şuayip Çetin tarafından yaymlanan yazı incelendi Bakanlığımızca olumlu karşüanan neşriyat üzerine, /îileklerini tespit etmek için iş yerine gönderilen vazifeliye, adı geçen tarafından, göslerilen yakm ılgiden dolayı teşekkür edilerek. bağlı bulunduğu Beyazıt Satış Deposu'nda 'aman. zaman kulüp ve yeniharnan sigarası sıkıntısı çekildiğinin beyan edilmesi üzerine; Bahiskonusu noksanlıklann ikm a l i zımnında. ilgililere gerekli Ulimat verilmiştir. 'şbu mektubumuzun Gazeteniz** uygun görülecek bir şekilde ele alınarak okuyuculann ittilâına arzedilmesinı rics ederim Saygılarunl» Ekrem CÎMİLLI Teftl} Korulu Baskanı Gümrük ve Tekel Bakanı A. f Belkı vırmı yıldır Sarsybnrna ile Rnmkapı arasında herçün sabah aksatn mnntazaman, sahilden açılmaya dahi lüzum görmiyen pis bir motordan, binlerce kürek çeltik kabukları denize dokülmekte ve ^iizel sahillerimizi kirletmektedir. S»hil plâjlannd» burnumaıa kadar gelen bu kabuklar, ıste her gün Canknrtaran sahillerinde denize sorumsnzca küreklenen bn mfilevves çöplerdir. Evet, yirtnı yıldır Belediye teşkilâtından bir tek sornmln kirase bu pervasızlığı sörüp de bn kirli v e kirleten ellerl kıramamı?tır. Bu çirkin njanzara hâlcn berırün sabab aksatn gene devam etmekte, Haliçte oldnğu söylenen bir çeltik fabrikasının bu artıkları Cankurtaran • Knmkapı arasında denize dökülmektedir. Herhalde bu pervasızlığa bir dnr demenin zamanı gelmiş olsa çerektir. tkinci bir husas da H limanın pisliğidir. Galata köp' rijsünün Kminönü ve Karaköv ayakları eivarından Hal ve Ralıkhaneye kadar nzanınız; biricik «altın boynuz* amuza reva tförülen pi«lik ve alâkasızlıjı ibret ve dehsetle sevredeceksiniz. Rugün Pire'de dahi deniz çripcnsü vıllardır faaliyettedir. Karavı temizliyemiven Belediveden bu isi yapmasını nasıl bekleriz diyecekfiiniz. Çok basit: tki. 0ç sandala yerlestirilecek çöp bidonlsn vanına kepçe ile mücehhez birer çöpçü kovup hiç durmadan iç liman sahillerinde gezdirtmekle.. zor mu. masrsflı mı? Hiç zannetmiyorum.. Temiz ve titiz oldngnnu bildigimiz ve isittifimiz Baskan doktor Fahri Atabev'den ve ytrdımcılanndan $u çüzel sehir için b6yle köçfik iki hizmet Istemek. pek meşçul olmalarına ra|men, acaba çok madur dersiniz?. tihsn VARDAR (Ataköy L50/5) yıl 30 bin lirava vakın açıkla bütçesinı kapattıSıfn bildirdi Bu Cumhuriye 10403 • se'faletin kıharra ifarie edıli«ıvrtı!. , Fakat en enteresanı, Çukurca 2. ASLİYE HUKUK Belediye Raskanının tsteğiydi. H^KİMLtGtNDEN Irak sınırma 50 metre mesafede EYİJP bulunan bu 1200 nüfuslu ilçeye .. r 1968/85 kim olursa olsun. sriris ve çıkışlar hep kontrole *âb1 tutulDâvara ' YıUnaz öjıal taramuştu. Vilâyetten vesüca almafından dâvalı Kezıye Önal aleyhıne açılan tx>şanma dâdan. hiç kimse girem&di. Bıravasının vapılan aç^t muhakekın ınsanlann bu ilçeye Rirmesimesınde: . nt. bir teneke »az götürmek için bile vesika almak eerekiyordu. Dâvalımn Vize kazâsı, MaÇukurca Belediye Baskanı. Türnavlar mahallesı Serşen cad. No: 9 dakı açık adresıne dakiye'nin hiçbir sınır ilçesınde vetıye teblığ edılpnedığinden uygulanmayan bu vasaklamanın ve halen açık adresı bılinmekaldınlmasını tsteyecekti Basbadıfi cihetle dâvahya davetikandan. Ama. istivpmedi 1 . Basvenin ilînen tebllgine karar. bakana bu konuda oİ56ev d1vevsrilnııştır. medi Söylenmesme üst makamlarca snspl olunmustu. tstekleri, Karar gereğınce dâvalı Naicinde cöreklenip kaldı. Sonra zıye'nın muhakemenln yapı'aca*ı 9.9.1968 fiünüsaat 9,55 da ga7Ptpriiprp rlfinprpk alcak de mahkemede bulunması veya kendısinı bir vekile temşil fi Evlül C. Ahır 13 ettlrmesi dâvetiye yerine ı!ânpn teblij: olunur. U^.19g8 (Basın: «059^10370) KAYIP: Şebekemi kaybeftrm hü246 Önder ŞENYÜCEL (Cumhuriyet: 10405) V. 1 S 39 12 12' 15.S011S.3S 20 09! 3.48 1 10,53: S 36] 9 14]12 001 134' 9 11 Bayındırlık BakanSığı Karayolları Gene! Müdürilisü Yollar 14, Bölge Müdürlüğünden (Bursa) 1 Bölgemiz için 4 adet 20 tonluk asfalt tankının imâl ve montsj işi 2490 sayılı kanunun 31. maddesine göre kapalı zsrf usulü üe yaptırılacaktır. 2 tsin keçif bedeli 62.86?. lira olup muvakkat teminatı 4.393 4ü liradır 3 fhale 1891968 çarşamba günü saat 15 30 da Bursada Karayolları 14 BSlge MüdCrlüâü binasında vapilacsktır 4 8ıı i?P ait sartname ve »kleri her gün mecaı saatlerı dahilind* Ankara'da KarsyoMarı Genel Müdürliieü Malzeme Sube Müdür'ügü ile tstanbul'da I Bıırsa'da 14 Bölge Müdürlüğu Malzemf \mirliklerinde görülebilir 5 " ^ksiltmeye girebilmek için: • tsteklilerin 1968 yılı Ticaret ve Sanayi CMssı belgesini. «irketlerin hali faaliyet belgesi ile bu iş için 4 393 40 liralık muv»kkat teminat mektup ve makbuzlarını havi 2490 savılı kanun» göre hazırlıyacaklan teklif mektuplannı ihsle günG en gec saat 14.30'a kadar makbuz mukabilinde Komisvon Bajkanlıjın» tesllm etmeleri lâzımdir. b. Postsda vâki olacak gecikmeler ile telgrafla vapılnn mürac««ılar kabul edilmez. tlân olunur (Basın: B. 963 23889/10385)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog