Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

••••••••••••••» A. Süvari. F. Bahçe'deki kriz hakkında konuştu: TtSEMAÇSon günlerde durmadaa maç yapan F. BahçeHlerin hayatı kamplardan stadlar» gidip gelmekle feçiyor. Bugün Vefa il« olan san lâcivertliler istirahatle geçirdikieri kampta. karsılasacak Manchester'siz bir bardak su lütien! Abdülkadir YÜCELMAN snchester City, Manchester City, Manchester City... Başka lâf edilmiyor artık.. Hele Fenerbahçe Teknik Direktörü Molnar'ın ağzından düşürmediği tek kelime: Manchester.. Gma getirecek kad'ar, insanı bıktıracak kadar sözü edilen bir isim: Manchester.. Evet, Avrupa Şampiyon Kulüpler Tunıuvasında Manchester gibi bir takımı iitülemek, ikinci tura geçmek ve Türk futbolunun adını duyurmak muhakkak ki iyi sey, mutlu bir sonuç ve gerçekten de ulaşılması güç bir gaye.. Fakat duvar sistemi ile alınan 90 dakikalık bir basarmın arkasına gizlenmek ve her fırsatta o unutulmıyacak 90 dakikftyı 1leri sUrmek de o dereca keadlnl bilmezlik... Manchester'deid duvan anladık, fakat Gençlerbirliğine karşı bitkinlik, Eskişehirspora karsı tutukluk ve üle de 433'teki ısrar neden? Şurası bir gerçek ki, ilerideki 3'lü Cenap, Abdullah ve Necîim geriye kaydıkları takdirde sonuca ulasacak pozisyonlara girememekte ve dolayısiyle de Fenerbahçe'nin gol atması sadece şansa dayanmaktadır. Sistem icabı sırtında 20 numaralı forması ile Fenerbahçe yan sahasında oynayan Yılmaz, santra civannda dolaşan 8 numaranın sahibi Can sadece «Geçilmez» unvanını Eskişehirde penaltı i!e sarsan geri dörtlüye yardım etmekten öteye gidememektedir. Fenerbahçe ancak yapacağı bir sistem ve oyuncu değişikliği ile hücum sırasında rakip kaleye 7 futbolcusu ile yüklenebilirse neticeye ulaigin alt gıralarında dolaşan Fenerbahçe bugün şabilir. Aksi halde «Manchester provssı» sözleri alsaat 15.30 da Ali Sami Yen Stadında Vefa ile tında oynanan komedVa uzar durur. T» ki, 2 ekimkarşılaşacaktır. Fenerbahçe; G.Birliği ve Esde yapılacak Manchester City maçma kadar... Fenerbahçe'ye korkak oyun yakışmıyor ve Fenerbah kisehirspor maçlannın moral kırıcı sonuçlarından çeli taraftarlar gol bekliyor Sayın tgnace Molnar... ionra bugün Vefa karşısında iki puvan için oynıyacaktır. M «Başarı takımları gevşetti» ÎZMİR (Çetin GtTîEL) Fenerbahçenin Avrupa Şampiyon Kulüpler turnuvasında Manchester'e karşı aldığı sonuçtan, Göztepenin Fuar Şehirleri Kupasmda Marsilyaya karşı kazandığı gaiibiyetten Eonra her iki takımın da ligdeki başarısızlıkları üzerine konuştuğumuz mılli takım anîıenörü Adnan Süvari şunian söylemiştir: . Gerek Fenerbahçe ve gerekse Göztepe yabancı takımlara karşı ııstün başarı elde ermişlerdir. Ancak ne yazık ki aldıkları bu başarıiar onları gevçetmiş ve ligdrki başarısızlığa uğramışlardır. Bunua bir sebebi de ligdeki takımların yabancı takımlara karşı haşarı kazanan Fenerbahçe ve Göztepeye karşı hırslı, sert ve kapalı oynamalarıdır. Tahii böyle ' olunca da bahsi geçen her iki takım da başarı sağlıyamıyor». MİLLÎ TAKIMIN İSKELETİ BOZULDU Milli takım antrenörü Adnan Süvari daha sonra 23 Ekimde Avrupa Milletler Kupasındaki rakibimiz Irlanda ile yapacağımız maça değinerek şunları söylemiştir: Bu haftaki maçları da izlcycrek öniimüzdeki hatta milli takım nday kadrosunu açıklıyacağız. Ancak şu andaki durum beni çok düşiinduruvor. Zira milli takımın iskeleti bozulmuş ve as futbolrular forma girememişlerdir. Hal böyle olunca da yepyeni bir milli takım kurmak zorundayız. Yeni seçilecek elemanların da nasıl bir sonuç alacaklarını ve nasıl kudretli ve kuv\etli olacaklarını kestirmek gerçekten de giiçtür. İşimiz çok zordur ve zorlu ekipler de bizi beklemektedir.» Fenerbahçe, Vefa ile bugün saat Akdeniz'de korkulu bir pazar 15.30 da A. Sami Yen'de oynayacak I »••• •••< >••••••••••••••••••»••• Fenerbahçe Amerıka'ya telgraf çekti: ii Ogünacelegel,, Fenerbahçe kulübü dün Ogün'e «Manchester City maçına gel» şeklinde bir telgraf çekmiştir. îdareciler, futbolcuların yorgun olmalarını ve sakathkları düşünerek sağaçık mevkiinde Ogün'e yer vermeyi düşünmektedirler. îngiltere'deki maça «gel» haberini geç aldığı için gelemediğini bildiren Ogün'ün bu sefer ne cevap vereceği merakla beklenmektedir. Fenerbahçe Teknik Direktörü Mo'.nar, «Vefa kargınnds Mancbester maçının taktiğini deneyeeegim. Bu arada rakibimizden iki puvan alarak Türkiye Ligini de ihmal etmedigimizi ispatlamak i«tiyorn*» şeklinde konuşmuştur. Vefa'da ise golcü santrfor Zeki kadro dısı bırakılmıstır. Her şeye rağmen gerek Beşiktaş. gerekse Ga ' latasaraja karşı mağlup olmasma rağmen tatmin * kâr bir oyun çıkaran Vefalıların Fenerbahçeden \ bir puvan koparmaları da ihtimal dahilindedir. Muhtemel kadrolar : u Binicilik Romenlerle puan Dün yapılan 1. Balkan BinlctHk Şampiyonasının Konkur kompîe müsabakalannın ikinci kısmı olan Arazi yanşması yapılmıştır. 24 Km. üzerinden yapılan ve 25 sabit mâniah olan bu tehlikell müsabakada binicilerimiz muvaffakiyet göstermişler ve öncekl gün bu yanşmanın bir kısmı olan at terbiyesi müsabakasında Romenlerle aralarındaki puan farkını kapatmışlardır. Bugün yapılacak olan 3. kısım (final) yarışmalanndaki duruma göre, Romen veya Türk ekibi birinci olacaktır. Bulgarlar ise Arazi müsabakalarinda aldıklan fazla kötü puanlar dolayısıyla birinciliktekl ıddialannı kaybetrnfşîerdtr. NETİCELER 1 Ast. Alâaddin Aydın (Türkiye) «Bambu» ile 2 Vlâd Kostantin (Romanya) «Sprit» ile 3 Hristo Denev (Bulgaristan) «Avalina» ile. •k Arazi müsabakalarında Ferdi olarak yanşan Asb. Erdal Alkan, bir mâniayı atlarken düşmüş ve köpriicük kemifi kınlmıştır. + Şampiyonanın en iyi biniciIprinden Romen Bnb. V. Barbuecanu, sulu hendekte suyun lçinde a:tan düşerek hem kendi ferdî, hem de takımınm puan durumunu düsürmüştür. * Pazar günii yapılacak Balkan Ekip Şampiyonluğu için binlcılprimiz sıkı şekilde çalışmakta dır. SAVAŞ DERVENT l i 1 B//S POŞT GO/2E FENERBAHÇE: Yavuz ŞükrU, Levent Serkan (Selim), Ercan, Yılmaz Erdinç, Can (Fuat), . Nedim, Nunweiller, Abdullah. ' ' VEFA. Ergin (Raduloviç) i Selâhattin, Doğan Savaş, Fikri, Abdülmetin Yılmaz, Güray, Er $ TAKTIK VERİYOR Yarın Beşiktaş ile karşılaşacak, olan Mersın gun. Bekir, Saviç. * Idman Yurdlu oyuncnlar antrenörlerj Tnrgay'ın talimatını dinliyorSELİM'E tZtN VERtLMEDİ ff lar. Selim'in yorgunlugunu ileri sü % rerek antrenör Molnar'dan izin is 3 tediği haberi dün Fenerbahçe Ku j3 lübü'nü kanştırmış ve haber, ge § rek Molnar ve gerekse Selim tarafmdan «maksatu» olarak nitelenürtlmistir. Selim Manchester City maçında takımındaki yerinl alacaktır. tZMlR'DE Izmirde Alsancak'ta saat 20 de başlıyacak maçta tzmirspor ile Göztepe karşılaşacaklardır. Sezon başından beri cfevamh olarak puvan kaybeden Göztepe'nin bu maçtan puvan alarak ayrı'ması muhtemeldir. ANKARA'DA Ankarada 19 Mayıs Stadında Şekerspor ile Altay oynıyacaklardır. 19 Mayıstaki maç saat 15.30 da başhyacaktır. Bu maçtan sonra Altaylılar yarın uçakla Norveç'e gideceklerdir. 2. TÜRKİYE LÎGİNDE 2. Türkiye Lıginde 3 karşılaşma yapılacaktır. Âli Sami Yende: İJ'CJ. fzitJbokui. v e gs. Saat: 13.30'da: Karagümrük • Trabzonspor 19 Mayıs Stadında: Saat: 13.45'de MKE A. GücüBeykoz GfJZ SO Gatıtoi&ebe o y na. mj$. F'zjfbölczı. Alsancak Stadında: SOT22JOZJ Saat: 18'de: Ülküspor Kocaelispor. Dün Adana'da tören/e karşılanan SICAK HAVAYA KAVUŞTULAR Mersin İdman Yurdu ile karşılaşmak için Adana'ya giden Beşiktaşlılar sıcak havalara kavuştular. Yukarda SiyahBeyazhlar uçaktan inerlerken. BEŞİKTAŞ TA A. ŞAHİN KADRO DIŞI Tuncer BENOKAN Adana'dan yazıyor arın Mersin idman Yurdu ile Mersın'de karşılaşaçak olan Beşiktaş takımı dün uçakla Adana'ya varmış ve kampa girmiştir. Çesitü ikaziara rağmen özel hayatına gereken ihtimamı göstermeyen Ahmet Şahin, terminale geldiği halde Mersin'e götürülmemiş ve kadro dışı bırakılarak kencfisine 500 lira para cezası verilmiştir. ; | j '' j Sutopu Şampiyonası Boyfece F.Batı tzsrrz VERMİŞ. DEMEC/OA&. izmirli otoriteler, hakem mevzuunu eleştirdiler • Y 1. Y. îhtisas G. Saray bugün finali oynuyor İZMİK Türkiye Sutopu Şampiyonası' na dün de iki müsabaka ile devam edilmiştir. İlk müsabakada Galatasaray, Hatay Yüzme Ihtısas'ı 260 yenmiştir. İkinci karşılasmada ise Ist. Yüzme îhtisas, kuvvetiı rakıbı Adalar'ı 42 mağlup etmistir. Bugün sona erecek şampiyonanın finali tst. Yüzme îhtisas ile Galatasaray arasında oynanacaktır. Beraberlık halinde dahı îst. Yüzme Ihtisas'ın şampiyon oJacağı maçta. G. Saray ancak Ealıp gelırse bırıncl olabilecektır Bugün kampa giren takımda şu futbolcular bulunmaktadır : Sabri, Kecmi, Yavuz, Erkan, Fehmi, Ali, Vedat, Sanlı, Kaya, Süreyya, Davut, Saim, Kuzman, Yusuf, Sami, Faruk, K. Ahmet. Siyah Beyazlı takımın antrenörü Çıriç, uçak alanında kendisinç sorular soran gazeteci'ere şu şekilde cevap vermistir : «Mersin'de tutbolcuların moralini bozacak herhangi bir olayla karsılasmamak için takımı 2 gtin önceden Adana'da kampa alıyoruz. Takım tertihi bakkında simdiden bir şey sövleyemem. Ada" na'da yapacağımız biriki antrenmandan sonra katî kararımızı vereceğiz. Formda olan her futholcunun bu maçta oynayabileceçini söyleyebilirim. Fakat ıoMERStN, (A. llısan AKKAÎA cukların morali vüksek ve her bildiriyor) bakımdan kendilerine güveni>or1 arın Tevfik Sırn Gür StaSta •»'• B e n i m d e o n l a r a *"™<*lm ^,^H« D » ; W » I 9 L^rci^^. sonsuzdur.» dında Beşiktaşla karşılaşaçak olan Mersin İdman Yur Takımla beraber gelen Beşikdu. dün yaptığı antrenmandan taş yönetıcileri ise Mersin id•=onra kampa girmiştir. man Yurdu'nu daha evvel se»retmek fırsatını bulamadıkları f Genç antrenör Turgay Seıen, nı belirtprek. «İdman Vurdu hı«Çocuklar vereceğim taktiği iyi zim için bir kapalı kutudur» nctatbik edebilirlerse, Beşiktaşı miş!er. formda oian Arif ve Tnyenmememiz için hiç bir sebep rık'a karşı bazı kozları oldusuyoktur» demiştir. Turgay Şenu behrtmışlerdır ren'in koyduğu konuşma yesaSaat 16 da yapılacak antrenmanğına uyan Mersinli futbclcular cla sakatlığı kısmen geçmış ol^n msç hakkında sadece, «Pazar Kuzman son olarak denenece^günkü oyunumuzla tarattarları tir. nıızı memnun edeceğimizi umu, yonız» demişîerdir. Kulüp Başkanı Mehmet Karamehmet ise maç hakkında. «Keşiktaşh fntbolcnlar ve bütün kulüp mensupları kardesimizdir, antrenörümüze ve futbolcularımıza cüvenimiz sonsuz dur. Beşiktaşı yenmek, lifde iyi Avrupa Şampiyon Kulüpler bir derece almak azmindeyiz» Turnuvasrnda îspanya'nın Real demiştir. Madrid takımı Limasol'u (Kıbnsı Yönetim Kurulunun bu maç 6 0 yenerek çeyrek finale kalıçin tesbit ettiği 500 lirahk prim mıştır. İspanya'nm «beyaz şimşekdışında taraftarlar arasında açı Ier»i ilk maçı da 6 • 0 kazanmış lan kampanya büyük ilgi görlardı. müştür. Fuar Şehirleri Kupası'nda ise Akdenizin bütün sporseverleri îsveç'in A.İ.K. takımı kentli sahatıeyecanla maç »aatini beklemek s.nda o\nadı?ı maçta Norveç'in tedirler. Maçın biletleri. pazar Okeid takımını 2 • 1 mağlup etsahahından itiharen s'ari eişelemlştlr. rinde latış» çıkarılacaktır. Rl tJ/Ç OJM0ZS& SOHOff OE&T. Sfi /O/i O/VC&AS DB ÎZMtR, (ÇETtN GÜREL) Son zamanlarda bazı kulüp yöneticileriyle gerek leşküât kademeleri ve gerekse Türkiye Futbol Hakem Birlığı arasında meydana gelen karşılıklı söz düellosu üzerine Izmir futbol otoritelerinin görüşlerini sordum. Ve şu cevapları aldım: ADNAN SÜVARİ: «Hakem derdi çıbanbaşı olmuştur. Halledilmesi gereken bir problem mevcuttur. Memleketimizde ka lifive olarak az hakem var, genellikle 12 nci Maddede hatalar işleniyor. Arada öyle hakemiere tesadüf ediyoruz ki 32 futbolcuyu baştan çıkarmaya kâfi geliyorj» GÜNDÜZ KILIÇ: «Hakemlerin bazı bataları normâl karşılanmahdır. Şahsen hakemlerimi zin daha iyi yetistirilmelerinin sart oldnğnna inanıyorum.» Turgay Şeren: Beşiktaş ı yeneceğiz „ Y İMZA TOPLUYORLAK lenaj ve Apak'ın jstifası için ünza toplayan Adanalılar. MPSP TENİSİ FEDFBffS. İSONU LR Ö M/'S V£RİLEN RfiNDEVU. SRFIT ÖMCE tJ. Olimpiyat öncesi Basketbol Turnuvası Meksiko'da başladı MONTERREY Olimpiyat öncesi Basketbol Turnuvası'na dün Meksika'nın Monterrey şehrinde başlanmıs ve şu neticeler alınmıştır: tspanya: 105 Endonezya: 69 Ctlk devre 4834) Polonya: 68 A\aısturya: 64 (îlk devre 29 41) ADANA, (HA) dana Demirspor Feriköy maçında çıkan hâdiseler sebebiyle, Şehir StacU'rar; üç ay kapatılması, Adana'da yapılması kararlaştınlan büyükler Sutopu Türkiye Birinciliklerinin de îzmlr'e alınması üzerine, haksızlığa uğradıklannı iddia eden Adana'lılar, «ölmek var, ddnmek yok» diyerek paçalan sıvamışlar, ilk olarak «istenmeyen adam» olarak İlân ettikleri Beden Terbiyesi Genel Müdürü Ulvl Yenal ile Tutbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak'ı lstifaya dâvet ettnişlerdir. Birkaç sene öncesine kadar, güney rilâyetlerinl, sporun her branşında muvaffakiyetle temsil eden ve Sutopunda da şampiyon:uğu 22 seneden beri elinden b2rakmayan Adana Demirspor kulübünün taraftarlan, istifa etmeleri için Beden Terbiyesi Genel MUdürü İle Futbol Federasyonu Başkanı aleyhine bir l m a kampanyası açmışlardır. tmza kampanyasına, İlk gün binlerce Adana'lı katılmı«tır Adanalılar Yenal ve Apak'ı "Istenmeyen adam 5? ilân ettiler REAL MADRID Limasoru 6 0 yendi  BİRİNCİ KOŞU: Favori: Ozal • Plâse: Hürdazlı Sürpriz: Alkış I. İKİNCİ KOŞU: Favon: Fontainbleu, Plâse: Lady Dyana Plâse: Harptemposu. Sürpriz: Mine 2. ÜÇÜNCÜ KOŞO: Favori: BÜVÜSdikili. Plâse: romns I Plâse: Başbuğ. Siirpriz: Ceviân 346. DÖRDÜNCÜ KOSl': Favori: Levlâ 434. Plâse: Bedeıi. Sürpriz: Necme 101. BESİNCİ KOSU: Favori: Presto, Plâse: Galatasaray. Plâse: Karyoka. Sürpriz: Rose Marle ALTINCI KOSTJ: Pavorı: Bınçım, Plâse: Ayşecan. Plâse: Alarslan, Sürpriz: Savrul. Sürpnz: özgül. YEDİNCİ KOSD: Favori: Bayram 18. Plâse: Taniu Plass: Selçukhanım. Sürprız: Şeniâ. SEKl2;İNClı KOSU' Favori: Salamanka. 'plâse: Belfond Sürpriz: Palet DOKUZUNCU KOŞU: Favori: Birkal. Plâse: Hedland I Plâse: Ardahan. Sürpriz: Es Sürpriz: Samiha V>. KRÜÇ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog