Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Yeşil Beyazlılar fırsat verince Beşiktaş yine kazandı DAVCT MAÇIN GOLÜNÜ A f l l O R . Maçın 25 dak'kasında Vefa kalecısinin topu rahatça bloke etmesi bek lenirken elınden kaçırması uyanık davranan Davut a gol atrmüc şansuu yaratmış oldu. EE STAD: Ali Sami Yen HAKEMLER: ö m e r Kıradag (S), Bnrhan Trık (5), Cemil Yıldıı (7) BEŞtKTAŞ : Sabri (5) Erkan (5), Fehmı (5) Vedat («), Süreyy* (6), Sami (5) Davut (S), Ynsnf (5), Ahmet (5), Sanlı (6), Faruk (6) VEFA : Ergin (4) Doğaa (5), Çetin (S) Nedim (7), Fikri (5), Savas (5) • Yümaı (6), Güray (5), ZeM (4), Bekir (J), Saviç (4). KAMACI'DAN MEKTUP VAR "Boğulacaksan büyük derede boğul, Saim KAUR aft&nın sonucu ilgi il« beklenen Beşiktaş Vefa maçını ilk 25 dakika dışmda hızlı bir tempo ile oynayan Sıyah • Beyazıı takım, rakip kalecının blokaj hâtasım değerlendırerek yıne 1 0 kazandı. Ancak Beşiktas hücum hattı kollektıf oyunu gerçekleştirme yonünöen başarılı değildi. Bilhassa Yusuf'un topla fazla oynaması akmlann hızını kestiği kadar rakip defansa da toparlanmak ıçin zaman kazandınyordu. Santrfor Ahmed'in de aynı şekılde çalışması Beşiktaş'ın velimini bir hayli düsürdü. Böylece Sanh, Davut ve Paruk'un cansiperane didinmeleri fayda sağlamadı. Vefaya gelince defans, kalecinin yaptığı tek hâta dışında başanh ldi. Buna karşılık forvet etkisizdi, nitekim her iki devrede denenen tertipler yeterli görünmedi. MAÇIN CEREYANI Maçın il* dakikalaruıda Vefa yerden kısa paslı oyunu ile zaman raman orta sahaya hâkira oldu. Fakat kale önünde pozisyon bulamadığı için üstün oynadığı anlarda tehükeli olamadı. Buna karsılık Beşiktas. oldukça dağınık ve netice almaktan uzak, yavaş bir tempo içinde akın da rakibl gibi kale önünde semereli olamıyordu. 25 dakıkadan sonradır M, Beşiktaş hızlı bir tempoya girdi ve gol pozisyonlan yaratmaga başladı. 25. dtkikada Sanlı sola kayarak topu ortaladı, yetişen Yusuf topu kaleye şandelledl. Ergin bloke edemeymce pozisyonu yakmdan kovahyan Davut, hafif bir vuruşla topu kaleye soktu Beşiktaş 10 galip duruma geçtikten sonra, cidden guzel oynamağ.ı başladı. Nitekim 27. dakikada Sami. sola kaçtı. topu çizgiye kadar sürdü. Ortaya yuvarladığı topa yetişen Yusuf'un sağ şutu dıreğe çarparak dışarı gıtti. Hâlbuki Yusuf bu pozisyonda sol ayağım kullansaydı gol atmak şansı daha fazla olurdu. Bunu 29. dakıkada Sanh'nuı ortalayıp Yusuf'un ayağından kalecıde kalan bir şut takıp etti. 35. dakikada ise Beşıktaş kalesi Erkan'ın paniğe kapılması ile devrenin en ciddl tehlikesini geçirdi. Vefa Beşiktaş kalesi ağzındaki karambolu değerlcndiremedi. Kazandıkları korner de sonuç vermeyince, devre 10 Beşiktaş'ın lehine kapandı. ; İKÎNCİ DEVRE ! lldnci devre Beşiktaş aynı kadroyu korumasına karşılık Vefa'da kaleci Ergin'ın yerine Radoloviç, Zeki'nin yerine de Abdulmetin alındı. I Bu değişiklikle Nedim santraiora, sağhafa da Abdulmetin geçmiş ı cluyordu. Maç ilk devresine nazaran daha sur'atli ve daha zevkli cereyan etti. Vefa beraberlik golünü çıkarmağa, Beşiktaş da durumu iki farklı bir galibiyet haline sokrhak içın 45 dakika dıdindi durdu. 55. dakıkadd da gelişen bir Vefa akınında Güray topu sol tarafa kadar gütürüp ortaladı Pozisyonu kollayarak koşmakta olan Yılraaz, cidden fjizel bir lufa vurdu. Top kaleyi bulsa gol muhakkaktı. Fakat şans, tot>u avuta gönderdi. Bundan sonra Vefa hücum teşebbüsünü eline aldı. tht üste geliştirdiği bu Jkmlarda ceza sahası önünde |Ut pozisyonu bulamadığı için teblikeli olamadı. Aynı durum Beşiktaş için de tekrarlandı. Kale önüne kadar gelen forvetler şut denemedikleri için emekleri değerlenemedi. Böylece iki taraf da başka sayı yapamadılr ve maç, son dakikalarda kalecilerin birbirinden güzel iki kurtanşmdan sonra 10 Beçiktaş'ın galibiyetiyle sona erdi. Saat 15.45 de Ali Sami Yende mm H en ın Wien und dlrofwillRevanch F. BAHÇE GENÇLERBİRLIĞİ ırınci Turkıye ligi maçlarına muhtelıf şehırlerde oynanacak beş karşılaşma ile devam edilecektır. Fenerbahçe lıg • dekı ilk mucadelesmi Gençlerb'.rlıgi ile yapacaktır. Ankarada ise PTT • Galatasaray, Izmir'de Altınordu Mersin Id • manyurdu, Bursa'da da BursasporŞekerspor karşı karşıya gelecek • lerdir. Saat 15.45 teki maçta Fenerbahçe Gençlerbirlıği ile karşı karşıya gelecektir. Manchester'le oynadıgı Avrupa şampiyon kulüpler turnuvası ilk rur karşılaşmasında, Jaymetli bir beraberlik koparan SarıLficivertliler kendi saha ve seyircileri önünde Gençlerbirliği karşısında favori kabul edilmektedîr. tstanbul seyircisi önünder daima başahlı maçlar çıkarah Ğençlerbirliğinin bu defa morali yüksek Fenerbahçeden bir puvan dahi alması beklenmemektedir. E S S = E S = S 2 Ş = S Ş E İST.SPOR İZ.SPOR S Ali Sami Yen stadında günUn M S k karşılaşması saat 14.00'te bu yıl E tekrar birinci Türkiye ligine terfi H ^den tstanbulspor ile tzmirspor Ş E arasmda oynanacaktır. P.T.T. G.SARAY Son yıllarda kuvvetlı bir ekip haline bürunen PTT saat 16.00 da Galatasarayla kozunu paylaşacak • tır. Gençlerbirlıği karşısında aldığı galıbiyetle ilk haftayı 2 puvanla kapatan PTT'liler, saha avantajından faydalanarak Galatasarayı da mağlup etmeye çalışacaklardır. A.ORDU • MERSİN tD. YURDO Altınordu saat 16.00 da Mersin tdmanyurdu ile yapacağı maçta ligın ilk haftasındaki başansını sürdürmeye çalışacaktır. Kırmızı civertli ekibin ise kendi sahasında yapacağı bu maçı galibıyetle kapaması beklenmektedır. BURSASPOR ŞEKERSPOR Bu yılın iddialı ekiplerinden But. saspor, yann saat 15.30 da Şekersporla yapacağı maçta, alacağı ga lıbiyetle Mersin İdmanyurduna kaptırdığı puvanlan telâfı etmeğe çalışacaktır. FENERBAHÇE FAVORÎ ikinci Türkıye Lıçı: VEFA STAD1: 11.00: Karagumruk Güneşspor 12 45: Beykoz Edırne ALSANCAK STAD1 14.00: Ülkuspor H. Tepe ANTALYADA: 16.00: Antalya Bandırma ORDUDA: 15 30: Oıduspor Sarıyer BOLUDA: 15.30: Boluspor B. Beyi AFYONDA: 15 30: Afyon Manisa ZONGULDAKDA: 15.30: Zonguldak Kutahya SAMSUNDA: 15.30: Samsun • Kastamonu KOCAELİDE: 15.30: Kocaeh Balıkesir GİRESUNDA: 15.30: Gıresun • Konya SİVASDA: 15.30: Sıvas Ad D. Spor DÜZCEDE: 15.30: Duzce Kajseri DENtZLİDE: 15.30: Denızlı • Sakarya TRABZONDA: 15 00: Trabzon • Ad. Spor B biıu<jore""V mm ifa IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIU Gururdan kaçmalım HALtT DERİNGÖR = Maç öncesi yszımda, Fenerbahçe ruhu şahlanırsa başarı kazanı Ş labıhr dem ştım. Futbolun vatanı olan Ingıltere'de gerçekten Fener = bahçe ruhu jahlanmış, ön yargıları altust eden bir başarı kazanıl £ mıştır. ~ Bızler Avrupa'da ojmadığımız bir çok maçlarda korkuyla çıkarak r önceden yeniıgıyı kabul etmışızdır veya bu yenilgiyi en ucuz şekılde ; atlatmak içın taktikler kurmuşuzdur. Bu düşünceden dolayı da ka ^ zandığımiî tek tük başarılar buyük sürprizler yaratmıştır. Fenerbah = çe de bu kompleksle sahaya çıkmış fakat sonuç korkulduğu gıbi çık r mamıştır. Arjcak futbolda oyun bozmak, karşıdaki oyuncuyu oynat ^ mamak veya gol atmayı düşünmeroek, iyîfutbol oynamayı, zarif ha ^ reketler yapp?ayı ve gol atmayı, düşünmekten daha kölaydır. Fener r b^hçe îsta:ılu>ul'da oynıyacağı maçta yukardaki ikinci şık'ı denemek metburiyetindedir. Ancak bu düşünceyi uygulamak isterken City ta kımı bir müdafaa cenderesiyle karşılaşmayacak ve daha serbest hareKet etmek imkânı bulacaktır. Işte bütün tehlike bundan sonra başlayabilir. Fenerbahçe. Ingütere'de kazanmış olduğu başarı ile moralman çok iuvvetlidir. Buna basın ve halkın da katılması, daha da çok kuvvetlendirecektir. Bu atmosfer içinde geriyi kuvvetli tutarak ortada maç' uyutmak yerine, uyanık tutmak isteyen iki enerjik adamla maçı kazanma sansları yüksek olabilir. Ancak bu kuvvetleri sıfıra iı.dırecek şev (GURUR) dur aman ondan kaçmmalıdır. KAMACI'NIN GALİBİYETİNDEN BAHSEDEN AVUSTL'RYA «AZETELERİ Eskişehirspor D.Spor'u20yendi STAD: 19 Mayıs HAKEMLER : Mnzaffer Sarvan (8) Ziya Albayrak (4), Sait Acarbay (4) ESKtŞEHİRSPOR: Mümin (7) • İlhan (S), Necdet (S) Abdurrahim (5), Ismail (5), Nuri (S) Nihat (7), Eethi (7), Vahap (S), Kimran (7), Ender (7) DEMİRSPOR : Altay (5) Nejat (S), îbrahim (6) îsmet (5), Yalçın (5), K. Timnçin (5) Cahit (6), Birol (6), Naim (4) [B. Timnçin (6)], Kadir (6), Sedat (7). EskiftvrupaŞampiyonunun Cemal'e yenilmesi T Fethi'nin attığı gollerle hâdise oldu VÎYANA (öıel) ek profesyonel boksorumuz Cemal Kamacı'nın 1967 Avrupa yarı orta boks şampıyonu Cony Rudolph'u sayı hesabiyle yenmesı Avrupa basınında genış yankılar uyandırmış ve «büyük sürprız» olarak vasıflandırılmıştır. Bu arada Cemal Kamacı'nın Viyana muhabırımız vasıtasiyle gönderdıği mektup da oldukça i'ginçtır. Kamacı'nın yayınlanması dileğiyle gönderdiğı mektup şovledir • «Büyük bir maç yaptım. Eski Avrnpa sampiyonnnn mağlup ettim. Cony Rodolph 67 Avrnpa şampiyonn. Nasıl anlatayım.. Haber boks camiasında bomha tesiri yaptı. Han?i gazeteyi alsan bizim maçın resmi. Televizyon bile her aksam bnndan bahsediyor. tstanbnldayken menecerımden bir mektup almıştım. Bir Almanla dövüseceğimi söylüyordu. Maçtan 3 giin evvel Avusturyaya geldim. Bır şrün kala da bana «Radolph'la oynar mısın?» dedi. Düsündüm. «Bojulursan büyük derede boful» dedim ve kabnl eltim. Maç günü gazeteler yarım sayfalarını Rudolph'a ayırmıslardı. Viyana'da televizyonda da gösterdiler. Ben yan tarafta öylece bakıp duruyordum. Fakat içimde bir ses durmadan «kazanacaksın» diyordu. Halk, iki rannd bile dayanamıvacağıma dair bahse girisiyordu. Nihayet karşılastık ve büyük zafer kazandım. Simdi rövans istiyormus. Ben Axtr zaman hazınm. Maç herhalde Almanya'da olacak. Yine yeneceğime inanıyoram onn. Fakat katiyen sımarmak vok.» Tİllllllılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllltllllllllllllllir Vural SAYGILI ANKARA, Fethi'nin attığı 2 gol ile 20 mağl skişehirspor Demirspor'u ı lup etti. MAÇIN CESEYANI Eskişehirspor Spor Toto Kupayıpriaki rovanşını Demirspor'dan almak için daha ilk dakikalardan itibaren Demirspor kalesini abluka alüna aldı. Santra ile beraber hücuma geçen Kırmızı Siyahlılar, daha ilk dakikada Fethi'nin kafa şutu ile Demirspor kalesini tehdit ettiler. 39. dakikada Ender, ileri uzatılan bir pasa daıdı. 18 içinde K. Timuçin topu elle kesti. Hakemın verdigi penaltıyı Fethi gole çevirdi ve ilk yarı 10 Eskişehirspor'un lehine ka"Stad: Alsancak pandı. Hakemler: Ahraet Şener (6), 46. dakikada, Fethi, iki kişîyi Celâl Çerezci (6), tlbami çalımladıktan sonra topu DemirSezer (6). spor filelerıne taktı 20. 47. dakiALTAY: Tanzer (7) Yılkada Ender uçuncü golu de attı. maz (8), Zinnnr (7) EnFakat hakemın ofsayt kararıyla u r (7), A. Rıza (7), Aygol sayılmadı. fer (7) Behzat (5), A>teGolden sonra sonuç değışmekin <6). Mnstafa (S), Feridi ve maç Eskışehırspor'un 2 0 dun (6), Aydın (?), (Rogalibıyetı ile sonuçlandı. land 5). GÖZTEPE: Güngör (6) K. Mehmet (9), Çağlayan (6) Hüseyin (5), B. Mehmet (5), Â. thsan (5), Cenap (4), Ertan (7), Fevzi (3), Halil Seyırcılerı u>utan son derece (5), Cihan (6), (Ali (?)). basıt hareketlerle dolu bır maç seyrettik. Netıcede Calata ve Çet/n GUREL Aydınspor bırer puana razı oldu lar: 0 0 . Sadettin ATEŞ • zmır'in bu iki büyük ekıbinin I mucadelesi gayet zevkli cere• yan etti. Altay kendısme karşı bır turlü şansı tutmayan Göztepe'yı bu defa da mağlup etti. MaGol: 13. Dk. K. Doğan, 57. Dk. çın tek golü 34. dakikada oldu. Mehmet. Mustafa'nın şutu Sarı KırmızıU takımın kalecisi Güngör'den dönünce yetişen Ferıdun topu filelere gonderdi. üaha sonra netice değışmedi ve Altay maçı 1 0 Ankaragücü Karşıyaka'yı Meh kazanırken sahanın yıldızı olarak met'in 9. ve 50. dakikalarda attığı Göztepe sagbeki K Mehmet göfollerle yenerken tek golü Atılla'rundtl nın ayağından yedl (Dak. 36). Resimde büyüklerde ikinci olan Engın Mirel bir maniayı aşıyor. E 1. Balkan Binicilik Şampiyonası başladı Göıiepe: 0 BÜYÜKLERDE ENGİN MiREL 2 NCi OLDU Balkan Bin:ciiik Şampiyonası dun Ayazağa Suvari Okulu Parkurunda toren'e başlamıştır. Törene Türk, Bulgar ve Romen milletlerine mensup 6O'ı geçkin, binicı katılm'.ştır BÜYÜKLER: Balkan Sampiyonasının ilk ayağı yapılmış ve yarışmaya 3 devlet, 16 binici, 31 at ile katılmıştır Büyükler müsabakasında 1.30 metre yüksekliğindeki 12 engelı rakiplerinden daha az saniyede atlıyan Romen ekibinden binbaşı Vasile Pıncı'yu, Gratis isimli atı ile birinci gelmıştir. 63.2. Pinci'u 1. koşu : Favori: Deniz 8. Plâ,e: Kaynar. Sürpriz: Güler 34. 1 dakikada geride izliyen Engın Mirel ise, Uvava isimli atı ile ikin2. koşu: Favori: Ozal. Plâse: Cevahirhan. Plâse: Savrul. Surci olmuştur. 64.2 ile. priz: Canberk. Romen Vasile Pmci'yu, Riyal 3. koşu : Favori: Silverston. isimli atı ile, (65.4) üçüncü, ÜsPlâse: Thunder Ball. Sürpriz: teğmen İbrahim Murat, Yüksel Sea GuU. ısımli atı ile (66.2i, dordüncü, Le4. koşa : Favori: Presto. Plâvin Okçuoğlu. Golden Rod isnmse: Tatlıhayat Katya, Sürpriz: li atı ile (67.3> beşinci olmuşlarMıss Dıor. dır. Bulgar ekipleri dereceye gı5. k o ş u : Favori: Cognac. Plârememişlerdir. se: Cındy. Sürpriz: Gypsy Girl. TEKNİK SONUÇLAR 6. k o ş u : Favori: Kayalı. PlâGençler müsabakasında şu iose: Seyland I • Başbuğ. SUrpriz: nuçlar alınmıştır: Yadel. 1 Rachev (Bulgar) Esmeral7. koşu : Favori: ES. Plâse: da ile 67.04, Ayşecan. Sürpriz: Bayram 18. 2 Bülend Bora (Türk) Afak 8. koşu: Favori: Golden Arile 67.09, row. Plâse: Arslangücu. Sürjıriz: 3 Ferhan Yücel (Turk) HınNılhan. go ile 62.01. 4 ceza puanı, 9. koşu: Favori: Tarhan Plâ4 Vasilev (Bulgar) Eguana se: Tarkan Mızyal. Plâse: Zarile M.06 »an. 4 ceza puanı, han. Ifikael ERÜÇ S. DERVENT L D1SKTE DÜNYA KEKORU KIRAN SILVESTER 68,40 m. ile disk atmu (liinya rokorunu yenileye' Galata : Aydınspor : 0 0 Silvester'in 7176 lık | derecesi sayılmadı RENO, Feriköy : Toprakspor : 1 1 P Ankaragücü : 2 Karşıyaka : 1 AVRUPA SNİPE ŞAMPİYONASI (ÎZMİR) 14 devletin iştıraki ile Karşıyaka yarış parkurunda başlayan Avrupa Snipe Şampiyonasında su sonuçlar ahnmıştır: 1. YARIŞ. A. Grego S. Nıkoliç (Yugoslavya) ekibi birinci olurken Hayri KarabUg^n Altan Yalman'dan kurulu ekıbimiz 11. oldu. 2. YARIŞ• F. L Inıetrand B. Luudgren (tsveç) ekibi birinci oldu. Yugoslav ekibinm terkettıği bu yarışta Hayn Karabilgın Altan Yalman ekibi 6. oldular. ResLnde m'iMbakalardan bir «n görülüyor. erşerr.be günü Reno'da 68.40 metre ile yine kendisine ait olan eski disk atma ıekorunu (66.54) kıran Jay Sılvester, atışlar esnasında sayılmayar. bır 71.76 yapmıştır. 2 kg.lık diskin 70 metreye fırlatılması uzun zamandan beri ımkânsı. bir atış oiara'. gorünjiyordu Ancak Silvester'in kırdığı 68 4« hk rekoı bunun da yakmda kınlacağını gostermiştır. Silvers'in 71.76 lık derecesırin sayılmam^sına sebep olarak saniyede 9 metre süratle esen rüzgâr gösterilmişlır. Hakıkaten atmalarda büyük bir faktör olan rüzgâr. şasırtıc. derecenin ortaya çıkmasma sebep olmuştur. Şimdi Jay Sılvester yeni rekoru ile dısk atmada Meksiko Olimpiyatlarmın favorişi olarak gozükmektedir. Fakat Meksiko'da ruzgânn durumunur ne olacağı bılinmediği gibi, bir Oerter'in kendisini beklediğıni 4t unutmamak Iâ7im. •••••••••••••••••••»••••••»•••••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog