Bugünden 1930'a 5,431,332 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAHİFE ALTI 24 Ağustos 1968 CüMHURtTET •:•:>>•:••.•.:•:•:•::>.•:< ::y.vs.:>Sv.*v. .sv.v.v.'...v. mm&* Cüneyt Arkın ünlü Amerikah yıldızlarla birlikte oynayacak Tamer Yiğit \e Sevda Ferdağ «Menderes Koprusu» fılminin bir sahne<<inde goruluvor. Cümhuriyel 24 Ağustos 1929 tarihli Cumhuriyetten gn: Burhon FEUEİc HIRSIZ VAR! uri: Ahmet: Hayırola Konsolos Bey!. Üsiittünüz mü?., Hayır Ahmet Beyefendi! Onuttum.. Neyi unuttunuz?. Benim apartımanın anahtarım içeride unuttum.. Nasü unuttunuz?.. Ahmet Beyefendi!. Nasıl unuttunuz ne demek?. Aptal gibi unuttum.. Estafurullah.. yani acele bir yere giderken mi unuttunuz? Hayır monşer! Eczahaneye gi decektim. Anahtan ber zaman yeleğin cebine koyardım.. yelegi çıkarırken anahtan çıkarmayı unut tum.. eczahaneye giderken velegi Haa! Gordfim.. ben oradan geçerim ama o kapalı.. Ahmet: Zaran yok! Camı brarsın! Nuri: Cam kmlmadan olmaı ınıT Konsolos: Açıktır, yalnız yukandan aşağı açdır.. pencere çerçevesi gibi değil.. Ha anladım.. ağzı yukanya açık.. tamam tamam.. ben onu da ha da açanm.. ama.. şimdi ağabey, biz önce şu btrinci balkona çıkv lım... Sen de, ben de.. ondan sonra sen bana omuz verirsin, ben ifeinci balkona çıkanm. Oradan ben banyonun penceresine geçerim.. Recep! Hava çok soğudu! Yağmurdan «onra öyle oldu Nuri Bev! Daha Ağustosun başındavız. Bu sene kış erken geleceğe benzer. Bu »ene yaz gelmedi ki Nuri Bey:.. Haklisun!. Çayın taze midur? Biraz bekliyeceksin Nuri Bey: Daha tam demlenmedi.. Ahıtıet yok mu?. O bugün karşıya geçti. Kartalda bir akrabası varmış! Ona gideceğim dedî. Nerede ise gelir! Bir şev mi var? Yok, bu akşam «Szleştiydik de.. Gelir gelir.. saat erken.. Ne erkeni.. (saatine bakarak) yedj buçuğa geliii!.. E vedi buçuk geç mi?.. Paksana havaya!. Nasıl karardı? Hava kapalı da ondan.. O sırada Konsolos Bey telâşla içeri girer.. Bonjur beyler!.. Pardon bonsuar.. Turhan GURKAN Akşam şerifler hayır olsun Konsolos Bey!.. Ahmet Bey yok mu?.. Üç yılda 49 fılm çevıren sıne Biz de şimdi onu konusuvorma oyuncusu Selda Alkor, onugiymedim.. anahtarsız çıktım.. Clan dfiseyim falan deme!. ı duk. Verede ise gelir.. bugün Kar Bunda telâşlanacak bir şey Yok ağabey.. baksana.. bal < muzdekı av Kervan Film taratala gitti. fından çekılecek «Giıl Ayşem» yok!. Bir çilingir getirtiriz... Kartala (ritti öyle mi?. Kar Rahmi: konun parmaklıfına bastım mı? , lılmınde rejısorluk >apacaktır. talda ne işi var? Koyde başlajıp <;ehırde bıten \e Bu saatte çilingir nerede a Banyonun penceresini bulujorum.. I Kartalda bir krabası var. Oaşkı uğruna surunen bir kadı ğabev?. sonra da kendimi çekerim ben.. raya gitti. nın hayat hıkâyesını anlatan Ahmet saatine bakarak: Hadi bakalım.. gel bakayım. Akrabası mı var?.. O balde «Gül Aysem» ın başrolunde de Sahü. Sekize geliyor.. naaapagece gelmiyecek dempktir.. bas önce elime.. hah!.. Sonra d» o\nı\acak olan Alkor'a, Nihat Zilım şimdü. Bir otelde yatsanız! Nuri: yalan eşlık edecektır On yıl katopuklannla Monşer!. Pantalonla mı yata omuzuma.. yavaş Yok gelecek mutlaka!.. Bana dar once Sttha Doğan'ın yonetrım?.. basma be!.. Canımı yakıyorsun!söz verdi. ğı birmct «Gül Ayşem» de MubRahmi: Olmadı mı hâlâ.. Verdi de neden gelmedi? terem Nur, Atalay özçakır oy Ağabev! Arkad» pencere fa Oldu aiabey!.. Bir daldka» Konsolos Bey! Sizde bir te lan yok mu?. Ben girerim... kaçınnamışlar. fılm gışe rekorları kırIâseluk var. Neden Ahmedi bu ka cı kat?.. hah.. tamam.. diyen Rahmi birinmıstı. Yenısının senaryosunu dar acele arayorsun? Sadık Şendil vazmıştır. Gorunci kat balkonuna atladı.. Konsolos: Selda Alkor, Monşer!.. Telâşelik degil atu yonetmenı En\er Burçkin'dır. Ağabey.. çimdi sıra sende. tkinci. 45 plâoının nahtar meselesü. Alkor, onbes gun kad'ar once Hadi Nuri. Omuz ver Ahmet ağa Yiiksek be?.. Ağabey bir keçekimi sırasında Ne oldu?.. Ne anahtan? Ümit Utku vonetımınde çevrı beyime.. re eitsek ha!.. rejisorluk Bizim evin anahtan.. len «Baharda Solan Çiçek» fıl Yok.. Ahmet sen bana omuz Ahmet: japtığı e Kayıp mi oldu?. mının başro'unde oynarken, ılk Ulan düşer müşersin! Bası ver ben çıkayım.. Sen aşağıda kal! başrolunde Hayır!. İçeride kaldı! rejısorluk denemelerıne gırışmıs, Olur, olur.. hadi.. yavaş ol. mıza iş açarsın! Konsolos Bey!.. o>nadığı son fılmın uç dort sahne'îinı kendı Kilidin içinde mi?.. övle bir girecek nencere falan var ökçenlen basma be!.. Omuzum efilmi «Babarda çekmi'itır. önumuzdekı av ov Nuri Bevefendi! Siz her za mı?. rildi.. Solan Çiçek» te nıyacağı ve alkohk. eroınman man çok zeki idiniz?. Bazan.. Rahmi: 4rka tarafta pencere var.. abir tıpı canlandtracağı «Yara» Bazan mankafa olivim. Hak ma kapalıdır... Ha! Pardon,. ban Ver elini Nuri ağabey... Yafılminin de bazı bolumlennın Menderes ın Aydın'dakı çıftlı kin var Konsolos Bey! Nedir der yonun küçük penceresi açıktır.. vaş.. beni aşağı alacaksm! Tut şu yonetmenlığmı Alkor yapacak din sriyle pakalum.. belkim biz de malum • âliniz aerasyon için» demiri.. haaaah... At ayağını şu ğınde ılk kez bir fılm çevrılmış. tır bir yardım yapanz! korkuluğun üstünden... Tamam. tır. Yapımcı özdemır Bırsel, ço Ne için?.. Bir ay kadar once Eazıno sah Monşer.. eczahaneye gittim.. cukluğunun geçtığı Aydın, tz Havalanmak için.. yalnız M Şimdi sen bana omuz ver ben şu nelerıne çıkıp, halk turkulerı okapının anahtarını almayı unut çuk bir penceredir. ikinci katın balkonuna atlayımmir, Çeşme, Efes, Meryem Ana, kuvan, bu alanda da boyunun tum. dayan arkanı duvara Selçuk ve Adnan Menderes'ın Rahmi: olçusunu aldıktan sonra anlaş Ne zaran var! tçeride kimse Duvar nerede be.. arkası camçıftlığınde çekılen fılmın, polı Ben girerim Konsolos Bev! mazlı şekL'de avrılıp, yenıden yok mu?.. dur. tık hiç bir anlamı olmadığını Monşer, düşersiniı.. yiiksek smema>a donen Alkor «Sınema Aman Nuri Beyefendi! tçe Şu köşeye dayan.. kilitle elbelırtmış «Drin» Köprüsü, Kwabenı tuttuğu surece ondan ayrılride artam olsa anahtar almaya lü yerdir.. lerini.. dur ben kunduralanmı çı yı Köprüsü, Waterlo Köprüsü mıyacağım. Ovunculuk donemım zum kalır mı? karayım.. hah... Aç ellerini.. sıkı Rahmi: gıbı, başlangıcı ve fınalı Men bıtse bıle, perdede rejısor ola Kalmaz Konsolos Bev!. Yok vok Konsolos Bey!. Ben tut başını.. hooop'... derken içederes nehn uzerındekı bir koprak gorev yapacajım. Rejısorriden bir fervat.. O halde neden soruyorsunuz? hlğutnd'ekı fclm, denene olacak. rude geçen olaylardan adını aAksaraydaki çitlenkik ağacımn taa Konsolos Bey!. Bir işi tam Hırsu vaaaar... bırsu v»r™ Iddıalı deâılım ama, çok heveslan bır dramavantur fılmıdır» anlamak için her tarafını sormak tepesine.. Bekçi . Bekçi . Hırsız var .. lmm. Cmit Utku gıbı 34 gun demıstır. «Menderes Köprüsü» lâzım. Nuri: Nuri: de bıten sışırme değil, ha«ılât nun senaryosunu Sadık Şendil Bulduk mu belimızı Ahmet. Siz polis misiniz? yapacak fılm çevıreceğım Metin Apartıman ağaç mı Rahmi?. j azmış, Sırn Gültekin yonet ne olacak şimdi.. bizi pırakmayın Erksan gıbı tıtız hareket edece Ben polis değilim ama akltm Düşrr müşersin! Basımız» i» amıs, goruntu yonetmenhğını burada.. ğım» demektedır. Sınema ile turerer böyle işlere.. Mustafa Yılmaı yapmıştır Başçarsın! Ahmet: kuculukten kazandığı para ile lıca rollerde tzzet Günay, Tamer Hadi be'... Sen bilmediğin ise C halde söyleyin bakalım!. A Telâşlanmayın . Rahmi .. sen yıl sonuna dogru Levent'te kaYiğit. Sevda Ferdağ, Pervin Par, çıkmaya bak yukanpa'ı bir sınema salonu yaptırapartımanda kimse yok!. Ben de karışma!. Kadir Savun, Hüseyin Baradan, Ağabey .. cağını söyleyen Alkor, Beyoğlun Ben yapı yapanm.. bu işleranahtan içeride bırakmışım.. ne Reha Yurdakul, Muallâ Sürer, da da bir tıyatro açmayı duşun Çık diyornjn» Nvri o m m den de anlarun. olacak? mektedır Yenı bına yapılamaz«a, Asım Nipton, Hakkı Haktan ver .. bu kez Fındıkzade'dekı «Nilgun» Ne olacak?.. Bir çilingir geleAhmet: e namıslardır. Sevdığı kıza goz Rahmi guçlükle ikinci kat balsıneması değışıklık japılarak tıdıken enı=tesını oldurmek suçuncek~ kapıyı açacak.. Uzatmayın!. Hadi gidelim konuna çıkar.. Ahmet: yatro halıne getınlecek \e «Al dan tutuklanan bır cezaevı ka Dur orada .. kor Tıjatrosu» boylece kurulçağının, âmansız bır takıp so Bu sırada apartıman halkı, penmus olacaktır. Alkor tıjatronun cerelere, balkonlara çıktılar.. binunda, polis şefı olan ağabe\sı hem sahıbı olacak, hem de sahrinci kattaki balkona çıkarlarken, tarafından Menderes Koprusunneye konacak pıjeslerde rol aKuri kedi gibi bir çeviklikle a* de kıstırılarak jaralı halde e'e lacaktır. şağı sarktı.. ve Ahmedin yardınu geçırılışını anlatan fılmde, asıl ile bahçeye indi. Rahmi, ikinci kat suçlunun olcfurulenın karısı olA. Menderes'in çiftliği balkonunda kaldı.. içeridekiler.. duğu ve kıskançlık yuzunden cı Kaçıvorlar.. kaçıyorlar.. diye najetı ı^ledığı mejdana çıkacakfîlm plâtosuna rîöndü bağınrlarken bahçeye üç kişi çıfcEskı D.P . Basbakanı Adnan tı.. ellerinde sopalar.. bir de bekçi.. Davranmayın!. Konsolos: Basüstüne!. Davranmıyalım Ne geziyorsunuz burada? Tamam!. Ben de onun için Konsolos Bey!. Rahmi sen de gel.. Bir kadın: Nuri sen de gel» Ahmet Beyi... Asıl hırsız üstümüzdeki kat Geleyim ama ben pencereye ta.. atnanın kapılan tutun kaçmaDerken Ahmet ve Rahmi içeri falan çıkmam.. sın.. bizim baldınn evine de bungirdiler... Rahmi gülerek: Yok be!.. Sen omuz verir lar girdi.. kardes bövle akşam us Kartaldan geliyoruz.. tamam tü giriyor. iki saattir vollarda kaldık.. bu sın!.. Bu hengâmede bir de polis... bizim dolmuşlar vok mu?.. Allah Recep: eksik etmesin. Vallaha!. Oradaki Hadi AUah selâmet versin. t Girince.. babçedekilere: minibüsler... yi haberler... Ne oluyor yahu! Durun b» Eyvallah Recep Efendi!. kahm (4hmede) Hangi kata giNuri: riyordunuz? Oğlum.. önce bir selâm ver Apartımanın alt katından bahçe tkinci kata! pakalum.. sonra Kartalı anlat! Sahibi burada ınıT Ha sahi be!.. Merhaba bey ve çıktılar.. apartımanın kapıcısı Konsolos: ler.. Konsolos Bey.. keyifler na yok!.. Bir kadın ber gün jelip antrevi temizlermiş. Bahçeden bak Buradayun.. sıl?. tılar... Rahmi: Siz de btryurmıKonsolos: Banyo pencerpsi hangisi?.. Halk: Hilmi Bevefendi? Keyifler Balkondakinı unutmaym. Sağ tarafta köşede pek parlak değil! Polis balkona bakarak: In ulan aşağı: Ağzım bozma ağabey! Biz olan değiliz~ tn nlan.. fazla konuşma! Karakolda 1 Okıılumuz kalorifer ve sair onanmı 2490 sayılı ka Ağabey. Çok kafam bzarsa nun hukumlerıne gore kapalı zarf usuliyle eksiîtmeye k o inmem vallahi!.. nulmuştur Ulan itfaiye getirtirim2 Isın kesıf bedelı 93 882 00 liradır. Getirt!. Ne olacak? 3 Eksıltme Tunceli Lisesi Mudurlüğü odasrnda ihale Clan hiç de böylesini görmekomısvonunca 2/9/1968 Pazartesi giınü saat 11.00 de yadim.. pılacaktır. Tathlıkla ı lursa merim ama ulan falan dersen inmem4 Eksıltme şartname<:ı ve dığer evrak Bayindırük v e Peld.. beyefendi!. Lötfen iner Lıse Mudurluğunde gorülebılır misiniz? 5 Eksıltmeve eırebılmek için, Estafurullah.. Inelim desa) 7416,15 liralık gecici teminat, tuuur.. b) 1168 vılma ait Tıcaret Odası vesikasım, Tabiî iniş daha kolay oldu.. polis: c) Muracaat dılskeelen ile birlikte verecekleri ek Hadi buvttnm!. Karakola.. silrme sartnameçınde b<»Vırrilen ve usulune gore hazırlanmış, Nuri: olan plân ve tech'zat Kevnnnamesmı sermaye ve kredı ım Neden karakola gidiyonız. kânlarım hıldıren malî durumu bildirisıni. tekmk personel Ulan sen ne numaracı herifbevannamesını. taahiıt be\annamesı, Baymdlrlık Bakanlısin be!.. Hera hırsızlık yaparken Metin Erksan, genç kız oyuncu bulamadığı için çekımuıi bır sure ertclediği ğından alınmış olduklan (C) grubundan işin keşıf bedeli yakalanmış.. hem de neden ka«Kuyu» filmini cevirmek uzere Dinar'a gitmiştir. Fotoğrafta «Kuyu. kadar müteahhıtlık karnesini ibraz suretiyle II Belge Korakola gidelim.. demez mi?.. (Beknun oyunculan Dcmir Karahan, Nil Göncü (yeni oyuncu). Hayati Hammısvonundan alacaklan veterlik belgesmi teklif mektuplan çiye) Al sunlan dışanya. zaoğlu, hareketlerinden once gorulü> orlar. Öbür oyuncular Muazzez Kurdoğlu, Suna Pekujsal, Hakkı Haktan daha sonra gideceklerdir. Nnri: ile birlikte zarfa kovmalan lâzımdır Biz hırsız değfliz. Biz.. 6 İstekhler teklif mektuplannı 2/9/1968 Pazartesi g ü • • • » » • » •• • • • • • • » • • • » • • • • • ••• •• » • • • • • • • • • » • » • Sen onu karakolda anlatırnü saat 10 00 a kadar makbuz karşıhğında İhale Komisyo« • suı! nu Başkanlığına vereceklerdir. Ahmet*. 7 Yetenlik belgesinın Tunceli Bayindırlık Müdürlügun Uzatmayın!. Karakola gideden alınması için son muracaat tarıhi 29/8/1968 Perjembe lira. gunu mesaı saati sonuna kadardir. Elslemin BnGnde rezalet be!. Tam ve yarım gun çahşacak, ana lısanı Almanca olan sek Rezalet, mezalet! Bu adamın Telsrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul Tazttesi biz) karskola gbtürmek.. 4 > reter ararayor. Turkçe bılmesı şart değıldır. edilmez Kevfıyet ilân olunur. Ve karskola gitmek için apartı\l Muracaat: Y. Müh. Selâhattin Vngan, Gazi Mustafa Kemal nandan çıktılar.. yola dlzîldller. < • Bulvan 8/2. Tel: 12 82 52. Has: 32359903 (Basın: 228149902) • • » • • • »»• • •• • » »»•• • • • • • • •• • • •»» • • » • ••»» » • • • • • Wilhelm il nin durumu BtRÜKSEL, 22. <a.a.) Berlın muhabırımız, Alman\ a Dahıhye Nazırı Severıng ile bır gorusme japmıstır. Bu s>oru=mede muhabınmız, sabık Alman Kavçerı Vılhelm'ın Almanya'va donebılme«ının mumkun olabıleceğı kanaatıne varmıstır. Fakat Almanja'da hukumdarlk reıımının gerı cfonup donmejeceğı hususunda sorduğu bır soru%a da su cevabı a'mıstır: «Cumhumet, Alman mılletınde saşlam bır surette kokleşmıştır Mufrıt sag cenah fırkalavı Almanva'nın harıci sivasettekı mu^kullerden yenı kuvvet bulmaktadır Komunı<;tler ise memleketın ıktısadî vazıyetınden ıstıfade edıvor. Bovle olmakla beraber Almanların vuzde 7075'i Cumhurıyete sadıktır Sabık Kay serın, sımdıhk Almanva'va avdetı dusunmedığını, ıstedığı zaman ge'mesıne de bır sakınca olmadığını sovleyebılırım. Zaten Cumhurıyetın hımavesı kanunu artık vururlükte değıldır.» tavsı; esı uzerme cıkan tartısmanm şıddetlenmesı karşısında hjy rete duşen ılçılıler, bu hususta gazetelere bırer demeç vermış ve cmezbahada bol mıktarda kuzu ve kovun etı bulunduğunu, kedi e*ınm yenılmesıne hiç luzum hasıl oîmadığmı» bıldırmıs'erdır. Hattâ havvan bolluğısna nazaran et sarfıvatının a3 bıle olduğunu temın etmışlerdır. ^ Şangha^dan gelen haberlere gore Rusların hudutta J'iğ* k l a n kuvvet 40 O O bulO' ı mu^tur Dnarbakır buğdavlannın Bura analız daıresınde vapılan tdhlılınde bu bufidav» ların 21 glotını olduğu ve bazı buşdavarın pek az jetışebıldığı ıçm bunlann zıraatçılere numune o'arak daeıtılma'ina karar verılmıstır. Ankara'da gaz buhranı başlamıs olduğu haber verılmektedır Haberı doğrula\an muhabırımız Ankara'vı bastan basa dolastığı halde bır teneke gaz tedankıne muvaffak olamadığını da bıldırmelc tedır. Selda Alkor rejisörlüğe başladı • 4 4 Et meselesi Bavtar Santur beyın kedi etının yenılebıleceğı hakkındaki » • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • » ••••»••••••••••••••••• Eleman Aranıyor Buyuk bir yabancı sirket çok iyi lngüizce bilen, Türkçe ve İngüizce dılleri arasında mükemmel tercüme yapabılecek bir sekreter aramaktadır. • J • • t Müracaatların PJC 48 TEŞVİKİYE adresine bir fotoğrafla birlikte İngılİ7ce olarak yapılması rica olunur. İlâncüık 83669921 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • ••••••••••••••••»••••• Cüneyt Arkm Amerikan artistleriyle oynıyacak O\nadığı TürkArap ortakyapım larında Ortadoğu'da da ilgi gören Cüneyt Arkın, çevnlecek ılk «TurkAmerıkan» ortak fılmı «Yağmurluk» ta, Amerıkalı unlu yıldızlarla bırükte oynıyacaktır Türkiye, ttalva, Fransa ve Lübnan'da çekılecek seruven fılmına, Crdün asılh Amerıkalı rejısor Mohi Qoandour yonetecektır. Eylul Ekıra aylannda çekılmesı kararlaştırılan fılm, Arkın'ın tanhlennın uvmayısı yuzunden gerı kalınca, yabancı artıst kadrosunda da değışıklık yapılacaktır Oyuncu adavlannrfan hangısının tanhı arahk ayında bos<>a, fılm onunla çevrılecektır Adavlar arasında S\lvia Koschina, Audrey Hepbourn, Marisa Mell bulunmakdır Fransız televızyonundan sınemaya geçen Christine Olivi« er'm rolu ı<:e kesınleşmıştır. Fılmın Turk vaDimcı^ı Muzaffer Arslan «James Bond'u ve hayalı kahramanh yenı sınema akımı. hızını ıyıce yıtırdı. Şımdı eskıye donus var. Tıpler de normale donmeğe başlıvor. Yağmurluk, hareketlı, heyecan veren seruven ve süspans fılmi olacak. Amerikan katıhşıvla yerlı fılm kosullarına Rore çevnlecek» demektedır Muzaffer Arslan, ayrıca basrolünu Türkân Sorav'm ovnıvacagı «Cemile» fılmıni de Türk tran Hindistan ortak yapımı olarak hazırlamaktadır Türkân Soray Cünevt Arkın avnı fırmanın Evlul Ekım'de çekeceği «öldüren Ba har» fılmınd'e yıllardan sonra ılk kez bir araya geleceklerdır. VEFAT Merhum Tuğbay AH Akça'nın refıkası, Remriye Temizsöz, merhume Hatıce Akagun. Dr. Hamdı Akça, Zehra Senkut, merhum Yusuf Akça ve Necmettm Akça'nın kıymeth annelerı, sslıhatı nısvandan, Şefika Akça 23'Ağustos/1968 tarihinde Hakkın Rahmetine kavuşmuştur Cenazesı 24 Ağustos Cumartesı gunu oğle namazını muteakıp Uskudar Doğancılar Camimden kaldırüarak Karacaahmet'tekı aüe makberesıne defnedılecektir. ~ Allah Rahmet eylesin. AtLESİ (Cumhurıyet: 9922) TEŞEKKÜR Sevgill eşlm r e babamız vcfati dolayısı ile cer.aıe mera«ımıne iştırak cdenlere ve çelenk gonderenlere: telgraf; mektup ve telefon üe Uziyette bulunan ve bi at evimıze gelerek acımızı paylaşan zevata tesekkürlerlmizi »ra ederit Ecla Kulin; Stnum Canker; Orhan Kolın Cumhuriyet 9919 '•••••••••••••«••I' DOKTUB Nusret RULİN'in Tarık Z. KIRBAKAN Uerl Sae ve Zfthren HastaUkian Mutehassısı Isufcjâl Cad PartnatKapi Na.ee r»i: « ıo ra KAYTP Şebekeml kaybettim. 1524 ERC.US Cumhuriyet 9913 Gayrimenkul Satışı: "Kezban., ikinci defa renkli olarak çevrif/yor Muazzes Tahsın Berkant'ın «Kezban» romanı ikinci kez fıl me alınmaktadır Hülya Koçyiğit, tzzet Günay, Selma Güneri, Yusnf Sezgin, Gülistan Güzev, Refik Kemal Arduman, Ayfer Ferav, Süleyman Turan'ın rol aldığı fılmı, Erman Film adına Orhan Aksoy yonetmektedır. tstanbul, Gıresun, Izmır Efes'te renkh olarak çekL'en «Kez ban» da, Batı sınemacılığında olduğu gırjı bır fotofğaf dırektoru (tlhan Arakon), bır kameraman (Mike Rafaelyan) gorev almıştır. 1956 da avnı fırmanın <u\ahbe\az çevırdığı ilk «Kezban» fılmını Dr. Arsevir Alyanak vonetmış, goruntu yönetmehğını Kosta Psaras yapmış, Göksel Arsov, Muhterem Nur. I.evlâ Savar ovnamışlardı Dosya No: 968/169 Beşıktaş, Ortakoy Mahallesi, Ayaydın Soka^mda» kâin 43 Kapı, 24 Pafta, 380 Ada, 7 Parsel sayılı 94 M2 sahalı Sultan Beyazıt Vakfından evın şuyuun ıza'esı için satılmasına karar verılmıstır. İMAR ÜLRLMt : îmar Mudurluğunun 20/1/1968 tarıh ve 7651 No lu ırnar tezkeresınde: gayrıınenkulun buluncfuğu mahal 1/1000 mıkyash 951 tasdık tarıhlı Ortakoy ımar plânında ayrtk nızam ınşaat sahasında kalmakta olup, parsel aynk nızam şartlarına gore ınşaata musaıt olmadığı cıhetle ımar durumu verılemıyeceğı bıldmlmıstır. TETKİKAT : Gayrimenkul Ortakoyun ust tarafında merdıvenlı Ayaydın Sokağının ustunde 43 kapı, No.lu bahçell kârgır evdır İki kathdır Çatı uzerı kıremıtle ortuludur Beden dıvarlan kârgır, dahılı kısmı ahşap ve yağh boyalıdır Elektnk mevcuttur. Zemın Katı Sokaktan 3 beton basamakla tek kanatlı ahsap kapı ile gırılen sofada 2 ocfa ve mozayık taşlı WC dır. Bodrum Katı: Sofadan ahsap merdıvenle ınılmekte zemınlen çımentolu taşlıkta bır oda ve arkada âdı ocaklı ıçerısınde helâsı bulunan ma'bah ve arkasında bahçe ve ıçmde kuyu buiunmaktadır. Kıymetı: 25 000 Liradır Ilk açık arttırması 30/9/1968 Pazartesi gunü saat 10'dan ll'e kadar İstanbul Sultanahmette Adalet Sarayında 10 uncu îcrada yapılaraktır Artırma şartnamesı herkesın gorebümesı ıçm 14/9/1968 gununden ıtıbaren dauerle açıktır. Ilk açtk arttırmacfa teklif edılen bedel muhammen kıvmetın •/• 75 ını butmadığı taktırde, en çok artıramn taahhudu bâkı kalmak uzere, artırma 10 gun ddha uzatilarak onuncu 10/10/1968 Perşembe gunu saat 10'dan ll'e kadar tstanbul Sultanahmette Adalet Sarayında 1 uncu Îcrada 0 yapılacak açık artırmada en çok artırarıa ihale edılecektır tpotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılerın ve ırtıfak hakkı sahıplerının haklannı, faız ve masrafa daır olan ıddıalarını. dayanagı belgelerle on beş gun ıçınrie tcra daıresıne bıldırmelen ıcap eder Ak«ı halrfe haklan Tapu sıcıhle sabıt olmadıkça satıs bedehnm pavlaşmasından harıç kahrlar Talep edıldığı ve 100 kuruşluk posta pulu gonderıldıgınde, şartnamenın bır orncgı gondenlebılır Fazla bılgı edinmek ıstıvenlerın 1968/169 do;ya numarasıle memurıyetimize muracaatlan ılân olunur (Basm Tashıh 5432/9907) istanbul 10. uncu icra Memurluğundan Tunceli Lisesi Müdürlüğünden Alîı re/isör aynı filmde rol alacak Turk Smemasında ılk kez altı fılm rejısoru, aynı fılmde fıguran olarak oynıyacak,tardır. 1 Eylul'de Memdub Ün yonetımınde îzmır'de çekımıne baslanacak «Çakırcalı Mehmet Efe» fılmınde rol alacak rejısorler Memduh Ün, Duygu Saçıroğlu, Natuk Bavtan. Nejat Savdam, Orhan Elmas. O. Nuri Erçün'dur. Fılmın asıl rollennde ise Fikret Hakan, Senıa özcan, Hü sevin Baradan, Avnur Akarsu ovnnacaklardır Renkli olarak çekilecek fı'mın goruntu vonetmehğinl Cahit Engin yapacıktır, 1 Aimanco Sekreter :
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog