Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

randevu bugiin • • • • • • • • • • KALOPEROVİC ÇiRİÇ Saim KAUR Bugün Ali Sami Yen stadmda Beşiktaşla G. Sarayın gerçekten llginç bir karşılaşmaları var. Bu maç lig arifesinde her yandan bir gövde gösterisi, bir güç denemesi anlamı taşımaktadır. Çünkü tarafların birbirine çok benziyen eksiklilkerine karşılık hangisinin b u n l a n iyl giderdiği, hangisinin tedbirde kusur ettiği artık bugünden itibaren anlaşıl• Ali Sami Yen de maya başlanacaktır. Beşiktaş G. Saray 17.00 Şöyle ki: Geçtiğimtz sezonda # Vefa stadında: her iki takım da b a ş a n göstereB. Beyi Kocaeli 15.00 memiş ve şampiyonluk yanşını Sanyer • Edırne 17.00 finişten çok önce bırakmak z a O Ankarada İS Mayısta: runda kalmışlardır. Şekerspor • P.T.T. 14.30 Bu nedenle her iki kulüp de G. Birliği • D. Spor 16.45 transferde pahalı oyuncu aktar0 İzmir Alsancakta: masını göze almış, teknik yönetiGöztepe • A. Ordu 18.30 ci ve antrenörlerini değiştirmiştir. İzmirspor • Altay 20.30 İlk çalışmalardan sonra Beşiktas. hazırlık maçının hepsini net 0 Balıkcsiıde: skorlarla kazamrken Galatasaray Balıkesir • Aydın 16.00 aynı başanyı gösterememiş, hattâ % Manisada: Vefa yenilgisi bayal kmklığı bile Manisa • Ülküspor 16.30 yaratmıştır. 9 Kütahyada: Bu farkh gelişmeye bakarak a16.30 Kütah. Kayserl caba bugünkü maçın favorisi Beşiktastır denebilir mi? # Afyonda: İSKENDER YAKAK «Mersin İdmanyıırdu ile bir anlaşmazlığımız yok» diyen Beşiktaşhlar nteş püskürüyor ORHAN ŞEREF APAK GÜNÜN PROGRAMI BEŞIKTAŞLJ FUTBOLCULAR ANTREN MANDAN SONRA DİNLENİRLERKEN Ali Sami Yen'deki maçta daha iistün oynamasına rağmen Istanbulspor, Bursaspor ile yenişemedi: 0 0 Asaf AYÇIL Bu soruya büvük takımlar arasındaki maçlann seyir tarzını bilenler «Evet» cevabını veremezler. Cünkü ortada gerek tertip, gerek form ve oyun bakımmdan kararlı hale giden bir Beşiktaşla, bil tün eksiğini defansta görüp for vetini aynı bırakan ve fakat henüz tertibini, oyun tarzını bulamamış bir Galatasaray var. Bu du rumda olan rakipîerin m a ç l a n ek seriya çok sürprizli geçebilir. Bu nedenle farklı sonuçlar alımrsa yadırganmamalıdır. Muhtemel kadrolar: Beşiktaş: Necmi • Yavuz, Pehmi • Sami, Erkan, Kaya • Davut, Vedat, Ahmet, Sanlı, Faruk. Galatasaray: Nihat Talat, Tuncer Onursal, Muzaffer, Turan Ergin, Ergün, Ayhan, Metin, ügur. 0 # # # Afyon • Konyaspor 16.00 Boluda: Bolu Zonguldak Kastamonuda: Kasta. Orduspor 16.00 ADANADA: Ad.Spor Ad. D.S. 16.30 Samsunda: Samsun • Trabzon 16.00 özel karşılaşmalar: Eskişehirde: Eskişehir Sakarya Düzcede: Düzcespor Vefa Antalyada: Antalya Mersin 16.00 S T A D : Ali Sami Yen H A K E M L E R : Zeki Giirkan (6), U f n r Bilecikli (5), E r h a n Sunar (5) İŞTANBLLSPOR: Yılmaz (6) Hayrettin (5), «Celâl (5)» Yalçın (6) Ahmet (7), Yıldırım (7). Bülent (S) Zorbay (6), Kasaboğlu ( 7 ) , Abmet (6), Cemil (9) Bilge (5). B U R S A S F O R : Osman (6) Müfit (7), Haluk (5) tsraail (7), (Ahmet (7), Toncay (6), «Taner (5)», Mesnt (7), Ersel (5) Cemal (5), Canan (6), Necati (6). endl sahasında oynadığı özel maçta Penerbah çe'yi 4 1 yenen Bursaspor yine Fenerbahçe'nin diğer tertibine karşı oynadığı başanlı bir maçtan sonra 0 0 berabere kalan ve bu yıl tekrar birinci lige dönen Istanbulspor ile dün Ali Sami Yen Stadı'nda karşılaşh. K ;OK Türkiye Yüzme Grup Binnciliklen sona erdi Marmâra Kupası Yal Yarışları dün başladı ÇEKİŞMELÎ GEÇEN MAÇTA BURSA SPOR'UN BtR HÜCUMU GÖRÜLÜYOR... Bursa'dan gelen taraftarlarla İstanbul seyircisinin doldurduğu kapah tribünlerrfen yükselen coşkun tezahürat arasında oyuna her iki takım sezon başı olmasına rağmen çok hızlı başladı. Dakikalar üerledikçe gerek Bursaspor'un kollektif oyunu ve gerekse İstanbulspor'un enerjik hareketleri, seyircilerin alkışları, maçı zevkli bir hava içine b ü r ü m ü ş t ü . Bursa'nın yeni t r a n ı ferlerinden Tuncay ile Canan ve bu sezon Sarı • Siyahlı takımda yer alan Sarıyer'li Ahmet ile Cemil ve Beylerbeyi'nden a h n a n Ahmet takımları hesabma büyük kazanç olduklarını göstermişlerdir. İst. Spor oyuna hızlı başladı. 3. dakikada Ahmet'in Cemil'e verdiği pası, Osman yakaladı. 21. dakikada Necati Hayrettin'i geçti v e b u oyuncunun attığı «ut avuta çıktı. 25. dakikada da Cemal'in altı pasa intfirdiği topu bu sefer Canan şutladı ise de kaleci Yılmaz ü s t direkten ağlara giden topu çeldi. Çekişmeli ve karşLİıkh akınlarla geçen ilk devre de böylece 00 kapanmış o!du. îkinci devrede İstanbulspor rakibinden daha iyi bir oyun çıkararak zaman zaman kaleci Osmanı müşkül duruma soktu. 57. dakika da Yıldırımın Necatiyi 18 içinde düşürmesinden verilen çift vuruşta Bursaspor faydalanamadı. Bundan sonra tstanbulspor oyunun insiyatifini ele aldı. 58 ve 59. dakikalarda Cemil üst üste iki fırsatı kullanamadı. Maç da başladığı gibi golsüz sona erdl. GOYDE GOSTERISI ANKARA Türkiye Yüzme Grup Birincüikleri dün sonuçlannuştır. Alınan teknik sonuçlar şöyledir: 200 Metre Serbest: 1) Faika Erler (tst.) 3.03.4, 100 Metre Karbağalama: 1) Lâle Kohen (İst.) 1.36.9, 100 letre Serbest: 1) Roksan Okan 1.15.6., 4x100 Karışık Bayrak: İstanbul Takımı 6.19.4.4x100 Karışık Bayrak: İsanbul takımı 7.00.00, 100 Metre Sırtüstü: 1) Mehmet Gütekinler lAnt.) 1.32.8, 200 Metre Kelebek: İsmail Koçak Ant.) 2.44.2, 200 Metre Kelebek: 1) Metin Mendikli (Ant.) 3.07.8, 100 Metre Serbest: 1) Şaban Apan (Ant.) 1.10.8, 00 Metre Kurbağalama: 1) İsmail Koçak (Ant.) 1.23.0, 100 Metre Kurbağalama: Metin Mendikli (Ant.) 1.28.6, 400 Metre Karışık Ferdi: Dinçer Gülaçan (Ant.) 7.42.0, 4x200 Ser best Bayrak: 1) Antalya takımı 11.45.8. BÜYÜK BAYANLAR : 100 metre kurbağalama: 1) Gülten Koşkun (Adana) 3.20.4 100 metre serbest 1) Nilgün Sökmen (İst.) 1.20.0 Marmara Yelken Kulübünün dü 200 metre zenlediği «Marmara Knpası Yacht H Nilgün Sökmen (İst.) 3.01.2 Yansması Caddebostan'da başla200 metre kanşık ferdî l ı Gülten Koşkur f Adana) 1.43,6 mı«tır. ERKEK BÜVTİKLER: Yan?maya cA» klâstan 3, «B» 100 Metre Sırtüstü: klâstsn 4, «C» klastan da 3 tekne 1) Güven Özhan (Ankara) 1.27.2 katılmıçhr. Kupa'ya katılan tek200 Kelebek: 1) Metin Mendikçi (Antal.) 3.07.8 neler şunlardır: 100 Metre Serbest: •A KLASTA : 1) Sedat Gündoğan (Antal.) 1.09.4 Adnan Gürün, «Zârif», Fahir Çe 400 Karışık ferdî: 1) Vedat Otlu (Antalya) 7.31.8 4x200 Serbest Bayrak: 1) Antalya takımı 11.26.3. kikbaş Oktay Ere? «Karya», Levend Özgen «Levend«. •B> KLÂSTA : Orhan Çintav « L i l y . Bülend Ya ncı «Keyfîm., Semih Tuğlu «Plâi«lr», Vedat Alemdar «Koç». « O KLÂSTA : Ahmet Seci Edin «Vega^, Prof Dr. Süleyman Dırvana Seddulbahlr, Turgut Gürer «Kubl», adb teknclcri 11» k»blm»kt»dır. utbol F e d e r a s y o n u n u n u n Osman'ı Mersin Idman Yurduna b l " rakması Beşiktaş camiasında büyük üzüntü uyandırmış v« bu kararın Anayasaya aykırı olduğu ifade edilmiştir. Beşiktaş idaıecisi İskender Yakak dün bu konuda kendisiyle konuşan b i r arkadaşımıza şunları söylemiştir: «Osman hakkındaki Federasyon k a r a n Beşiktaş'a resmen tebliğ edilmiş değildir. Karar metni ve mucip sebepleri malum olmadığı için idare heyetimizce konu bugünkü durumu ile henüz müzakere mevzuu olamamıştır. Evvelce de beyan ettiğim gibi Osman konusunda Beşiktaş'ın Mersin tdmanvıırdu ile karşılıklı bir anlaşmazlığı yoktur. Anlaşmazlık Petrolspor ile Beden Terbiyesi arasındadır. Bu konuda Devlet Surası kararı Beden Terbiyesi aleyhine, Petrolspor lehine netirelenmiş ve Osman'a Mersin Idmanyurdu adına teşkilâtça hatalı olarak verilen lisans iptal olunarak Osman, Petrolsporun malı olmuştur. Her kulübün yapabileceği gibi Beşiktaş, Osman ve Petrolspor ile anlaşarak 1 temmuz tarihinde kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun bir mukavele yapmıştır. Beden Terbiyesinin başlangıçta yaptığı hatalı idari tasarrııf Şura k a r a n ile iptâl olunduğuna göre, bugün Federasyon heyetinin hata üzerine hata işlediği. Osman hakkmda verilen kararda açıklıjjı ile görülmektedir. Yaptığımız ttttfcaTeie biç k**le abnmaıtuf, mer'i kanun ve yönetmelikler, ULVİ YENAL hattâ Anayasanın hiçbir kimse ve organ menbaını Anayasa ve kanunlardan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz hükmüne rağ men Federasyon, Anayasa, kanun ve yönetmelikler dışı idarî bir yetki knllanmıştır. KUZMAN BUGÜN GELİYOR ö t e yandan Siyah Beyazhlar, Osman'ı kaybetmenin üzüntüsüAVKARA (Cumhnriyet Bürosu) nü ge.len yeni bir haber ile bi Ankarada yapılan Halter 3irinraz u n u t m u ş l a r d ı r . Dün kulübe cilikleri esnasında ortaya çıkan bir telgraf çeken Kuzman, «Sadövülme hâdisesine Beden Terbiat 15.00te Yeşilköy'deyim. Beni yesi Genel Müdürü ü h i Yenal el ni karşılayın» demiştir. koymuş ve Federasyon yöneticilorine soru açmıştır. Bilindigi gibi Meksika Olimpiyatlarına gönderilecek haltercilerin bir seçimi mahiyetinde olan birincilikler esnasında Teknik Ko Avrupa Şampiyon Kiilüpler mite üyesi olan İhsan Kırgü'ün. ha Kupası'nda Fenerbahçe'nin râkikemlere baskı yarjarak derecelerl bi olan Manchester City Chelsea sun'I olarak yükseltmeye zorlama ile oynadığı lig maçında 1 1 sı neticesinde olaylar patlak verberabere kalmıştır. Diğer maçmiş ve bu sakat tutuma âlet ollarda ise şu neticeler a h n m ı ş t ı r : mak istemiyen jüri üyesi Gültekin L. U n i t e d : 3 W. H. U n i t e d : 1 Tiryaki bahsi geçen şahıs tarafın Arsenal: 2 Sheffield:l dan herkesin içinde yumruklanS u n d e r l a n d : 2 Ipswich T o w n : 2 mıştı. W. B. Albion: 1 Liverpool: 1 Federasyon yöneticîleri, Yenal'a M. U n i t e d : 1 B u r n l e g : 1 yazılı olarak verdikleri cevapia, Tottenham: 1 Everton: 1 olayı dogrulamış, fakat gerek jüS a u t h a m p t o n : 1 Newcastle: 0 ri üyelerine, gerekse hakemlere Stoke C i t y : 1 Queens P a r k : 0 hiç bir şekilde baskı yapılmadığını iddia etmişlerdir. Diğer taraftan halterle uzaktan yakından ilgilenen herkes. Teknik Komite üyesi İhsan Kırgül ün bu gibi olaylara her zaman meydan vermeye müsa t isabî bir karakterde olduğunu belirtmişler ve «Ankarada bu hâdiseyi çıkaran şahıs, Avrupada yapılan çeşitli enternasyonal turnuvalarda da benzer hareketlerde bulunmuştur» demişlerdir. ((Osman hakkındaki Federasyon kararı Anayasaya aykırıdır» F Halter'deki döviilme olâyma Yenal el koydu M. City Chelsea ile berabere: 11 DUNKU MLSAB\KALARD\ ENC.EL A S \ \ BİR BİNİCİ GORLLL1OR.. DUN OYNANAN DİGER MAÇLAR Vefa Stadı'nda oynanan maçlarda şu neticeler almdı: Beykoz: 1 Feriköy: 1 (Goller: Bilgin, Zeki). Galata: 1 Karagfimriik: 0 ıC.ol: Zayit). Ankara'daki maçlarda alman so•mçlar ise şöyle olmuştur: Güneşspor: 2 Hacettepe: 1 (Goller: Erdal. Selçuk ve Şeref). Ankaracücü: 3 Toprakspor: 0 (Goller: Coşkun (3)) İzmir'deki maçta ise şu netice alındı: K»rsıy»kı: 1 Bandırmtıper. 0 ( f o l : Orhan kendl kaletin») Türkiye Binicilik Şampiyonası dün Ayazağa'da başladı Binicilü Federasyonunun düzenlediği «Türkiye Binicilik Yanşmaları»nın «Konkur Hipik» müsabakalarına dün Ayazağa'da atlı yarışmalar grubu sahasında başlanmıştır. Kalabalık bir seyirci kitlesinin izlediği müsabakalarda alınan sonuçlar şöyledir: Birinci yarışma «Hafif Smıf» yükseklik 1.10 1 B. Boran «Küheylan» ile 74. 2 F. Atabek «Berkan» ile 79. 3 O. Üstün «Tunderbird» ile 81. İkinci yarışma «İlk Grup» yükseklik: 1.10 (B 2 grubu). 1 C. Barlas «Velasti» ile 27.8 barajli 2 T. Çapa «Klng up» ile 27.9 4 hStâ J A. Baldlnl «Ltmbretta» İle 29.8 4 hAtâ İkinci yarışma «İlk Grup» yükseklik 1.10 (İkinci grup) 1 T. Çapa 2 A. Baldini 3 E. Yücel «Mansion» ile «Kipman» ile «Karapençe» ile 27.9 28.4 29.6 İkinci yarışma «İlk Grup» B yükseklik 1.10 ( B 1 kategorisi) 1 L. Okçuoğlu «Gerzan» ile 27. 2 T. Yavru «Önder» ile 27.3 3 T. Yavru «Peter Pan» ile 27.6 t'çüneü yarışma «Hafif Sınıf» yükseklik 1.20 1 Albay S. Koç «Hanlı» ile 36.8 2 T. Çapa «Monitianca» Ue 37.6 3 T. Yavru «Oner» ile 42.6 Spor Tolo Neticeleri Istanbulspor Bursaspor: Beykoz Feriköy: Galata KaragUmrük: Karşıyaka B & n d ı n n u p o r . 0 0 1 1 1. KOŞl": Favari: Merem. plâse: Alaca Pınar 6., sürpriz: Okay 2. KOŞU: Favor': Fılız 15, plâse: Çakıremıne 1 • Kaynar, sürpriz: Sapha 110 Şahlan. 3. KOŞC: Favnri: Eroica, plâse: Âlemşah. sürpriz: The Bug. 4. KOŞU: Favori: Le Provencal, plâse: Nazır Cengiz, sürpriz: Colette Hurricane. 5. KOŞTJ: Favori: Pıkehan, plase: Lovely Prince. sür priz: Rıngo. 6. KOŞU: Favori: Atahan plâse: Zarahan Mizyal s ü r priz: Gaye Gece 7. KOŞU: Favori: Karasu plâse Topuz, Baharbahir, s ü r p n z : Saffe Doruhan 8. KOŞU: Fa"ori Picky Montatn. plâse: Golden Lion sürcriz: Verones. 9. KOŞU: Favori: Emel, plâse: Gökden Merth sürpriz: Kervankıran Alakurt Yüksel ERÜÇ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog