Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

«4 t» '/|fc yenilginin tepkileri büyük oldu » • • • • • Yöneticiler, herşeye rağmen üzgün değU « Bursa'da bir idman maçı yaptık» TÜŞ Türkiye Binicilik Sampiyonası bugün başlıyor Tuncer BENOKAN urkı>e Bınıcılık Sampiyonası bugün saat 10 da Ayazaga Smarı Okulu bınıcılık parkurunda at terbıvesı musabakalanyle başlıj acaktır Şam(.ıvonaya reşıtlı bolgelerden 130 at ıle 60 bınıcırna katılması beklenmektedır Ilk 3 gun hafıl, orta /a zor sınıflarda buyk bır mucadele olacaktır Geçen sen Naıl Gonenlı nın kazandıŞı at terbıyesı varışraalannı bu sene kımm alacağı tahmın bıle edılamemektedır Otonteler ve antrenorler «ıkı canlı varığın yapacagı bır musabakada tavon bellı olmaz» »eklmde konusmaktadırlar Ote vandan bılhassa at terbıyesı rrmsabakalannda atların gostereceğı 20 30 hareket dıkkatle ızlenecektır Atların istenen hare ketlen yarjıp yapmaması netıcevı doğuracaktır Bal (can Şampıvonasında at terbıvesı musabakalarınm yapılacağını gozonur.de bulunduran ılgılıler bu mıı bakalara buyuk onem vermektedırler Arazl yanşmalan, konkur komple ve mânıah vanşmalar bu şampıvona da buyuk bır one*n ta^ımakıadır Bılmmıyen bır arazıde atlann mâ malart tereddutsuz .şmalan va kondüsyon durumlan bu yanşma larda bellı olacaktır 21 2F Eylulde memleketımız'le Bulgarıstan Yugoslavya ve Romonyanın katılaca." Balkan Bınıcılık Şampıyonasına gırecek mill! bınıcılık ekipımiz 12 gün devam edecek Türkıye Şampiyonasında seçılecektir f BURSASPOR'UN ILK GOLUNDEN SONRA F BAHÇE D E i A N S I MUNAKAŞADA Meksika Olimpiyadı'na doğru::? Bu akşam 19 30 da baslajıp tı gun devam edecek gueş seç ıelerıne Bursaiılar buT, uk ılgı ostermektedııler. llllllllllll lllllllllllll ANKARA Selım Sırn Tarcan, .alonunda dort gundenberı devam •den Turkıye gençler serbest ve jreko romen gureş bırmcılıklen iun netıcelenmış ve dunya gençler serbest ve greko romen gençler arnpıyonası ıçın kampa ahnacak ;ureşçıler bellı olmuştur rURKIYE BtRINCILIKLERINDE DERECE ALIP SEÇILENLER: (SERBEST) 52 KILO 1 Seyfettın Turk nen (Bahkesır), 2 Zıva Atalay CAntalya), 57 Kılo 1 Erdal Ka rakaş (Erz ), 2 Necatı Mustafa İst), 63 Kilo: Ahmet Ozkok (G Antep), i. Ismaıl Erdogan (Kon pa), "0 Kilo: Hayrettın Gureşçı (tst) 2 Erdal Pışmışoğlu (Art <nn), 18 Kilo Asım Bulbul (Erz >, 2 Müslım Koç (K monu), 87 Kilo: Turan Sahın (Tokat), 2 Selâmı Akman (Çorum) 97 Kılo: 1 Metm Sazak 2 Ahmet Oz çelik (Antalya), Agır Sıklel Lut fu Özdemır (B Esır), 2 Dursun Oruç (Zonguldak) GREKO • ROMEN 1 52 Kilo: Ahmet Tamur (Adana) 2 Zıyaettın Yıldırım (Erzıncan), 57 Kilo: Mücahıt Gungor (Ist ), 2 îsmaıl Hışım (Izmır) 63 Kı Io: 1 tbrahım Arslan (Eskışe hır), 5 Seyıt Hısımlı (Adana), 70 Kilo: 1 Izzet Soysal (Malat ya), 2 Cemal Barakanlı (Ist), 18 Küo: 1 Tevfık AydemiT ( İ s t ) , 2 Mehmet Eryılmaz (Tokat) 87 Kilo: Mehmet Uzer (Izmir) 2 Anmet Bosna ( I s t ) 97 KiloFEDERASYON TARAFINDAN DÂVET EDİLENXER Ahmet Gtiçer, Mahmut Konak, All Yıllıkaya, Clhan Can, Adem Okur, Ekıem Çakar, Hüunet Ke•er. Mahmut Yalçın. îürkiye îençler Güreş Şampiyonası sona erdi teknenın gırdığı Pırı Reıs >arı«mı 24 5 saatlık bır mucatfeleden sonra İ Y K den Kemal Yucel kazanmıştır 8 teknemn bıraktığı, 6 teknenın devam ettıfı varış ruzgar eksıklığı sebebıjle bır gun uzamıştır Tekneler Kalamış'tan hareket etmışler, Yassıada, Sıvrıada, Kalamış, Buyukada, Sedef adası, Bostancı'vı dolasmışlardır, Adalarda akıntıyı zorlukla geçmeğe ? a hsan tekneler dağümıslar, netıcede Kemal Yucel ekıbı Kalamıs a ılk gıren tekne oltnuştur tbrahım Horoz ekıbı ıkın cı, Muza££er Ermek ekıbı uçuncu gelmışlerdır. tstanbul Bavanlar Yuzme Sampiyonası Uç yeni Turkıye rekorunun kınldığı dunku müsabakalarla «•ona ermiştır "Pîrî Reis Rupası,,nı Kemal Yücel kozondı M DRAGONLAR MUCADELEDE ANK\R\, (Cumhurıyet Bnrosu) Yaşar Doğu salonunda 3 gündenberı devaiı etmekte olan Turkıye Halter Bırıncılıklerınde 3 yenı Turkıye rekoru kırılmıştır Sadık Pekunlu nun koparmada, Suat KUÇUK ve Fe hı Ulker ın Muazzama'da kırdıkları rekorlara ragmen ohmpıyat barajlan asılaman ıştır tlensı ıçm çok ümıt veren A danalı haltercı Suvar'ın çok ağırdan ba$ladığı içın muvaüak ola maması uzuntu yaratmış, dığer yandan Sadık Pekunlu'nün kopar mada 135 kılo ıle lcrdığı ve 140 kılo ıle preste egale ettığı Turkıye rekorlan memnunluk uyandırmış tır Horoc siklet 1 Azız Şahın f Ankara) 247 kılo Tfly »iklet: 1 tbrahım Goren (İstanbul) 255 Id Io Hafıf siklet: 1 Suat Kuç'ik (Ankara) 320 kılo, 2 Fethı Ulker 'Adana) 310 kılo Orta siklet: 1 Ömer H. Aydın (Adana) 317,5 ki Io Yarı ağır 1 Güner Çevır (tstanbun 360 kılo Orta «fn. 1 N4ZMI B4Rİ Sadık Pekunlu (Ankara) 420 kılo Ajhr siklet: 1 Ali Tan (Ankara) 355 lolo. Halterdefiçyeni Türkiye rekoru! F Beşiktaş G. Saray ! İ llllllllllll lllllllllllll lllllllllllll lllllllllllll 4 co Beşiktaş: Sam er. G. Saray: VefaŞekerspor mac Tgpmadı PTTOrduspor* G BirliğiEskisehirspor: DemirsporFsVî«ıehİT«î|»OT 5 • 6 2 Buvuk mactır her zaman uç ıhtımalle sonuclanabılır. Yalnız galıbı\et sansmı onre Beşıktaşa tanımak gerekır I>ı tran«fer tapan Şekerspor guç lu PTT onunde ılk ımtıhanı veri^or Macın berabere sonuclanması ıhtımalı fazla Eskışehırspor onunde cok farklı ıkı sonuc almış ıkı rakip karşı karşıva Moralı dıızeun D Spor topar lanamamıs G Bırlıeine sanslıdır Ilk karşılaşmada Izmırspor'u 20 yeniden ve henuz forma gırmemış Altınorduva bu maçta da şans tanımamak perekır Turknc Kupa galıbı Altav bu jıl Riıcunu artırmıs Izmırspor onunde hır kerre daha fa\orıdır. Eşıt çııcte gorunen bu ıkı rakıpten hıc bîrı peşın fa%orı sorıılmemektedır Yeter kı Bevlerhevı saha aıantaiını deeerlendırsin Bu Mİ henuz fnrma snrmemis Sa rı\er Fdırnespor onunde galibıjete vakmsa da beraberlık gozden uzak tutulmamalıdır Denk ku\\et!er arasında cere\an edecek cetın bır mac saha ve se\ırci a^antaiı Kutah\asporun olıınra »"»lıb'vpte vnkm olıır 102 1 ıınınıııııı lllllllllllll lllllllllllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l O Şekerspor PTT 1 1 1 6 1 * G. Birliği Demirspor Göztepe A. Ordu Izmirspor Goztepe: tzmirspor: Altınordu: AlUy: lzmırspor: Goztepe: Alta>: AltınorduBeylerbeyi: Sanyer: Kocaelıspor: FdimesDor" SanverBeşıktasEdirnespor: Kocaelispor' Kuıah\aspor: Afyonspor: Kayserispor" Konvaspor 1 0 1 3 8 1 3 1 I 4 1 1 0 5 1 1 0 2 2 1 Altay Beylerbeyi Kocaeli S. Bayanlar Yüzme Sampiyonası S Türkiye Rekoru ile kapandı Kutahya S. Kayserispor Kastamonu: 1 G Bırlitıne >enılmıven Kasta«ömrumun rarısı kortlarda Sıvasspor: 3 Kastamonu S. monnsporun seMrcısı onunde Orgeçtı» dnen Nazmı Barı, dort Orduspor 2 dusporun heraberlık dahı almasi Mİ aradan sonra tekrar raketı Orduspor Sıvasspor0 zor ele alıp onumuzdekı pazartesı gunu başlıyacak olan 23 îstan^danaspor: 4 Avnı şehrın ıkı seckın takımı Ulu«;lararası Tenıs turnu\asm\danaspor transferde ıkısı de hamle vapamada kuvvetlı rakıplerıyle bo>Dunku yarışlarda yenı rekorlan buyuklerde 400 dı Gucler esıt olunca taraflara peAd. D. Spor Ad Demirspor 3 olçu'ecektır netre serbestte Nılgun Sokmen 5 57 0 gençlerde 100 YıL'arca Turkı%e şampıjonlumetre kelebekte Roksan Okan 1 303 ve 4x100 metr<> j Samsunspor• gunu elmcfe bırakmn an ve haGıresun onunde aksı sonuc alanerbest bayrakta î Y t takımı 5 30 0 ile kırmışlardır Gıresunspor: 2 lar karşı karşna Bu hafta formsuz len 38 vaşmda bulunan Barı Samsun S. Trabzonspor: 2 Samsunsporun galıbnet alması çuc «son dort turnmava katılmaTrabzonspor Bu suretle üc gun suren şampıyona boyunca bü Hiresun'oor0 olmakla beraber mıımkun dım. Fakat \ıne de ıddıalmm uklerdc üç gençlerde altı yenı rekor tesıs edılmıştır Metnleketimıze gelecek olan teAtvonspor: 2 Şampıyona gonunda genel puan tasnıfi ise soyledirnıs Mİdızlarıvla cetın musabakaHafta\ı net bır galıb^et ıle ka\fyon S. KutahvasporD lar \apmava hazırım > şekhnde payan Afvonsporun kendı sahasınGENÇLER Konvaspor: 1 konuşmaktadır Konyaspor da Koma\a galıp gelmesl normal Kavserlspor: 2 sonuc olur. 1 İstanbu. Yüzme Ihtısas 213 puan III Nazmı Barı Uluslararası tur117 puan I nuvada tekrar korta çıkacak ol3 Adalar Susporlan Klübü ması ıle L'gılı olarak ıse sunla73 puan III rı so\lemıstır 'Halen çençltrın = 3 Yeşüyurt YEDERLER: 5 ovnadı|ı tenısten hoslanmnoBU1UKLER: E Bcykoz Fenkoy (2> GaJata Kaıagumruk (0) = rnm. Turkıve bırıncılı|ının fıKarşıyaka Bandırmaspor (10) = nahndekı bir mac bıle ağir fı = 208 puan 1 Adalar Susporlan Klübü Baranlararam Ytttme Şampiyonasında Rok<ian Okan lira gibt oMianıyor. Birçok teyıne rekor lardı İS r»sınd»ki genç vuzucümuı 100 M puan 2 tstanbul TUama thtiıaa: Btteimltde bn tfi yflıfltebllecck 1 metreTİ 1303 tle yüıerek Uerial için yeniftmlUerre». îîlllllllllllllllilllllllirillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIMIllllllllllllllllllllllİÎ » Yaaflyurb MPMBİJ llrik yek. «U. Resünde Roksan'ı tealsd« tt 1 ı İ lllllllllllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l II1I1EMII1I1 Nazmi Bari raketini yeniden ele alıyor 8 Sanyer Edirnespor lllllllllllll tlll llllllllllll BURSA, Meksıka Ohrapi ıtlarına katüacak rerbest ve •eko • romen gures takımlarıızın tesbıtı ıçın ılk seçmeler agun şchnmızde yapılacaktır. Halk huzurunda, tamamen bey îlmılel gures kaıdelerıne gore apüacak <eçmelerde, kesın ka. ır hakemlere aıd olacaktır ederasyon ılgılılen va antre orler hıçbır mudahalede bulu amayacaklar, bır ıhtılâf olduğu ıkdırde netıceyı beş kışıl'k bır ırı tâyın edecektır Kur'a ıle eşlendınlecek gureş ler ıkı mınderde muradele eeceklerdu Bır mınderde gerest gureş tdKimına mTisup 33 ureşçı kozlarım paylaşırken, dı erınde 24 greso romencı kapı »caktır Seçmeler sonunda rnağ jp olanlar Ohmpıyat kampını •rkedeceklerdır Milli Güreş Takımımııın eçmeleri bugün başlıyor G Sarayın Vefaya ksrşı uğradığı kesm yenılgının yanküan devam ederken «Turkıyenın muhteşem kadrosu> olarak nıtelendınlen Fenerbahçpnın Bursaspor onunde butun hatlanle çozulmesı futbolseverlenn ılgısını Fenerbahçe uzerjıe ç»vırmışt>r. Yonetıcıler takım kurarken ınsıyatıflerını kullanmak yerıne gönul rız*sı ılo oazı ovuncularm mevkılerını değıştırmek ıstemışlerdır Meselâ yıllarca I«tanbi'lspor ve Fenerbahçede orta haf oynajan Ercan sol bek, sol l.af Yılmaz da sol ıç oynatılmak ıstenmış ve ru garıp tekhfler futbolcular tarafından "ed edılınce basgosteren tartışma takımın moralmı etkıledığı gıbı ılk onbıre dahıl olmak ıçın futbolcular arasında mevcut huzursuzluk da bovlec<> su ustune çıkmıştır F Bahçeh tutbol<u'aı tnaç su resınce zararlı etkıden kendılerını kurtaramamışlaıdır Fenerbahçe ıdarecılerı ıse bu mağlubıyetın uzuntu konusu olmaması gerektığım behrtmışler ve yenılgıyı bazı b» sıt nedenlere bağlamak ıstetniîlerdır Genel Sekreter Eşref Aydın «Sezonu geç açtık Istanbuldm maç ovnıvaeak sah» bnlamadığıma içın Bursava gıttık. Antrenman m» cı yaptık Bır ara maç meydan ma harebesı şeklinde de geçti Maeın sonuen 11 olurdu Hakera birind gol faulden atılmıştı, saydı, ikuıci gol ofsavttı, »aydı. Ve boylece lark h venildik. Fenerbahçeh yonetıcılere gore, Fenerbahçe takımmın mağlubıyeü şu nedenlere dayanmaktadır eni sezonun ılk buyuk maçı C\) Takımın kondusyonu. neiesı bu pazar Beşiktaş ıle Gala yoktur tasaray ardsında oynanacak (f) Takım henuz kurularnamıştır tır Alı Samı Yen Stadı'nda va (f) Şampıyonluk havasından kur pılacak bu karçılaşma lcın her tulamıyan futbolculanmız bu ılk ıkı takım da bazırhıdaîa başlamaçı nedense cıddıye almamıştır 6 takımın ıştırakı ıle Kadıköy mışlardır Orta saha adamlarının lâubalı dav Altunızade sahasmda vapılan VoGeçtığımız pazar gu«u ıkı ta ranmışlardır lejbol Turnuvası na geçtığımız Pa kım halınde hazırlık maçı ornızar gunu devam edılmıştır Kar Ayrıca Fenerbahçelı yonetıcıler \an Sıvah Bevazlılar bcilece şılaşmalarda en buyuk surprızı; 3 cıddı maç yaptırdıktan sonra tabutun kadrovu antrenor Cınç'e Fenerbahçe yı 3 2 yenen Itfakunı anlıjacaklarım belırtmışler bır kere daha gostermıs'eıd'r ıye Gençlık yapmıştır Bu sene \e bu arada hakemlere de dıkkat Haftıvı çalısrridkla coç>Tecek edeceklerını açıklamı|lardır Yone Tanzer ve Bahattın ı alan Itfaı\ eolan Bcsıkta'Iılar G Sarav kar tıcıler mudafaada çok oyuncu top lıler, 2 kumede şampıyonluğa oysı^ına en ^uçlu kadrolarıle çı landığını bu futbolcuların forvette nayacaklardır Dıger sonuçlar şoykacaklar ve .'i'n ılk govde go«ovnamak ıstememelerı yuıunden ledır teriMnı yapacaklardır BesıVta>ı muşgul durumda kaldıklarını ıfaG Saray Beykoz 3 2, İ E T. en fazla duşunduren konu hpnuz de etmışler ve Nunw.eıllere de bır T Altınyurt 3 0 beklerının f o ' m tutmamıs ol ver bulamadıklarını belırterek «bu Maçlar her Pazar gunu ojnanmasıdır tun zorluk bu futbolcudan çıkıyor» maktadır Turnuva 4 hafta daha Galata^arav Besık'aş ı!e o\nı demışlerdır devam edecektır vacağı Spor Toto mdçına her gun antrgnman vapsrak hazır lanacaktır Kutbolculır dun ta Fenerbahçe çarşamba gunu tsbah toplu halde Alı Samı Yen tanbulspor ıle yapacagı ozel maça Stadı'nda antrenor Kaiepf rnvn, çok onem verecektır Bulgarıstana ın nezaretınde kultur fızık v e gıtmıyen Molnar kalan futbolcuları Istanbulspor maçına hazırlıyakondüsyon çahşmasını \aoinisSpor Toto'nun ıkıncı hafta decaktır Yenı transferlerden Cenap, lardır Aksam da çalısmalara ğeı lendırmesı dun sonuçlanmıştır. Nunweıller, Sahm ve Can ıle bırdevam eüılmıs once mudafaa Buna gore lıkte dığer futbolcuları sıkı bır sonra da forvet ovuncuları bı 13 bılen 1 kısı 298 308 50 TL. r çalışmaya tâbı tutacaktır. rer saat çalıştınlmışıa dır 12 bılen 37 kışı 8062 TL F. BAHÇE DUN Çahsmalar ner gun 3 ?aat 11 bılen 566 kışı 527 TL BULGARİBTANA GİTTİ aynı «ekılde Jevam .'decektır METIN SAN'LI 10 bılen 5423 kışı 55 TL Fenerbahçe futbol Ukımı, SparVefa mağluhıvetı Sarı Kır takla Balkan Kupasında yapacagı mızılı taraftarları jzmus fakat IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIII maç ıçın dun sabah otobusle Bul>onetıcılen u^memıştır gaııstana gıtmıştır Teknık vonerıcı ıl» bi'lıkts fut Çarşamba gunu Sofya'da oynaya bol takımının yonetım gorevını cak olan karşılasma ıçın gıden futvapan Turgan Ece «Vefa maçı bolcular şunlardır Galatasara\ ırı fıakıkı değer'nı Yavuz, Alı Sukru Yılma? Şeref, ortaya koymaz, gun s e c*'k7e ta(Devamı " . uhifede) Haftanın takımı Bursaspor henuz kımı anlıya^apız» demıstır Istanbulspor5 gucu bılınme\en Istanbulspor oİst. Spor Sulejmanıye• nunde ılk bakışta fa\orı fakat Bur Bursaspor4 Bursaspor saspor zafer sarhoşluğuna kapıFenerbahçe1 lırsa ış degışıı Sezonun illc büyiilc maçı Siyah Beyazlıları defans düşündurüyor Beşiktaş G. Saray bu hafta oynuyor Y Altınyurt Voleybol Turnuvası devam ediyor I kişi 13 bildi En son neticeler 1 DÜŞÜNCELER 1 Tahmin i o 1 llllllllllll llllllllllll lllllllllllll Csl lllllllllllll Tsj o o • o 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog