Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

1. Ligte 86 futbolcu kulüp değiştirdi sarfetti PARALAR BANKAYA 1.170.400 lira I Eskişehirspor Bisiklet Turu Doktoru Yalçm Federasyonu itham etti ANKARA Cumhurbaskanlı»ı bisiklet turu doktoru Şahap Yalçın dün du^enledığı basın toplantısında. «Bisiklet sporundan bîhaber. bütün konulara yaban«, mesnliyet dnyensundan nzak bir baskan ile avnı sevivedeki vardımcı kadrosunnn emrinde vönetilen 1. CumhurhaskanlıSı Risiklet Tnnı tam bir fivasko ile sonuçlanmıstır» demntir. Dr. Akalın, tıbbî yönden sporcu'arımız için vermiş olrfuğu raporlara itibar edilmediğmi ve varı^maması gereken bisikletçılerimizin zorla kosturulduğu, sonra da Federasyon Baskanı tarafından kevfi bir şekilde dıskshfive edildiSine değinerek. «Avnı sekilde otomobile totnnan Alman bisikletcisi Bola'va birinci olarak sirmistir. Aynı şekilde bu bisikletçinin de diskalifire edilme«i ıçerekirdi» dıyerek sozlerını söyle bitırmistır • «önce «porculann istirahatinin temin edilmesi lâzımten, illc plâna basın mensupları ile Federasyon yetkililerinin istirahıti alınmıs ve sporcnlar köhne otelIrrde vatmak zomnda kalmıslardır. 600 bin lira düpe düz heder edilmistir. Gerektiği takdirde işi mahkemeye kadar gotüreceÇim.» ır aydan berı dcvam etmekte olan transfer borsası dün akşam ka , panrmştır. Bu bır aylık süre içinde I Turkiye Lıginde 86 futboloıı ' sulup değiştırmışlerdır. Kulup ıdarecılerı, bu yıl yalnız dış trans ferleıe 4 mılyon llradan fazla para sarfetmışlerdır. Tıansfer ayında en fazla para sarfeden kulup Eskışehırspor olmus tur Eskışehır'hler, ıç \e dış transferlere 1.170.400 lıra harcamışlardır. Dış transferlere en fazla para odeyen kulup ise Galatasaray'dır San Kırmızı'lılar dış transferler ıçın 700 bin liradan fazla para odemişlerdir. 1968 yılı I. Lig transfer blânçosu şoyledir: FENERBAHÇE : Girenler: Nunweiller (Romen Dınamo 100 bın), Salım (Gençlerbırhğı 100 bın), Cenap (Altmordu 150 bin), K. Yavuz (Gençlerbırlığı 40 bın). Çıkaniar: Yakup • İlhan (G. Birlığı), Hâzım (Sakaryaspor). BEŞİKTAŞ : Girenler: Osman (Mersin 100 bin), Vedat (Bursa, 100 bın), Zekeriya (Ferıkoy 70 bın), Davut (Altınordu 70 bın), Saım (Kadırga, amator) İbrahım (Silıfke, amator), Turgay (Ankara, amator), Ali (Gençlerbırlığı) 150 bın. Çıkaniar: Fethı (İzmırspor). GALATASARAY : Girenler: Varol (Altay, 100 bın), Nıhat (Beykoz, 100 bın), Akın (Balıkesır, 65 bın), Ahmet (Ta/fun 15 bin), Aydın (Tayfun 12.500) Beyhan (Tayfun, 7.500), Harun (Tayfun, 10 bın), Muhlıs (Gıresun, 50 bin), Ali (Demzgücü 50 bin), Mazlum (Demzgücü 50 bin), Tamer (Jandarma 30 bın), Atılay (Eskişehir, 60 bin), Muzaffer (Demırspor, 144 bın). Çıkanlar: Mustafa (îzmirspor), Doğan ve Yılmaz (Vefa), Paruk (Trabzonspor). GÖZTEPE : Girenler: Güngör (Denizgücü, p 25 bin), Ziya (Lüleburgaz, 70 bın), • Hasan, Bülent (Antalyaspor, % matör), Turan (Tekirdağ, 40 bin), Çıkanlar: Sabahattin (Orduspor). ESKİŞEHİR : Girenler: Mümin (Altınordu, 80 bın), Vahap (Şekerspor, 80 bin), Emin (Kocaelıspor, 40 bin), Nuri (Hacettepe 75 bın), Uğıır (Zonguldak, 25 bın), Kâmıl (Kocaeli, 70 bin), Neyır (Altınordu 40 bin). Çıkanlar: Canan (Bursaspor), Atılay (G. Saray), Yusuf (Samsunspor). ALTAY : Girenler: Atanur (Aydın, 10 bin, Ali Osman (Konya, amator). Çıkanlar: Varol (G. Saray), Ender (Izmirspor). ALTINORDU : Girenler: Ekrerrf (Kütahya, 75 bın), dOndüz (Adaria. 30 bin>, Mujdat (Ferikoy), Tolga (tzm;r Demirspor, 15 bin), Mehmet (Alaçatı, amator). Coşkun (Çanakkale amator). Çıkanlar: Mümin (Esk. Spor), Neyır (Esk. Spor), Cenap (F. Bahçe), Davud (Beşiktaş). ŞEKERSPOR : Girenler: Ahmet (Denizli, S0 bın), Yunus (Mersin, 55 bin), Yığıt (Guneşspor, 40 bin), Kubilay (Adana 30 bın), Cengız Karagümrük, 50 bın). Nâzım (Zonguldak, 50 bın), Ata (îstanbulspor, 70 bin). (Arkası 7 nci sayfada) FUTBOLCU A R SAHAYA Dl\ ŞEHRIMIZDE YAPIL.4N TURKİYE BİSİKLET ŞAMPİYONASINDAN BIR AN Türkıye saate karşı bisikJet takım şampiyonası Konya Bisiklet Takımı 1. oldu ••••••••••••••••a Türkıye saate karşı bisiklet1 Atakoy takım bırincıliğl dun de koşulmus v e 12 ekıp arasında Konya ekıbı takım halnde bırıncı gelmıştır. Musabakanın teknik neticesi »öyledır: 2 35.01 1. Konya 2.38 «9 2. Ankara 2.3S 26 3. tzmır 2 40 54 4. Bahkesır 2 43 24 5. tstanbul 2 44 47 6. Eskişehir 100 Km. lık yarıs 19 tur halın de koşulmu* ve ekıplere üçer dakıka ara ıle start verılmırtır. Yarışa katılan 12 ekıp sunlardır: Hatay, Eskışehır, Balıkesır. Izmır, Gazıantep, Bursa, Denızlı, Konya. İstanbul, Kocaelı. Kutahya, Ankara. Musabakayı an cak 9 ekip bitir»bılmıs. Hatiiy 2 ıncı turda. Bursa 4 uncu turda, Gazrantep te * ncı ttrrdaabandön» etmısl*v(Tir. Bırıncı gelen Konya takımını Nusret Ergül, Sâd'.k Ke!eş. Kurettin gün ve Seyıt K'rmızı trmsıl etmişler. ikinci olan Ankara takımında ise Mustafa Cengız, Mevlut Bora, Ha»an Sert ve Meh met Destan (coşmusl?rriır TÜRKIYE FERDt BİSÎKLET BtRtNCtLtGl Bl'GCN ÎAPILIÎOR Türkıye ferdl bisiklet birinci liğı bugun tstanhııl • Tekırdag yolunda 150 kılometre oinrak j a pılacaktır. Sabah 8 00 f"e 'lopkapı'da toplana.MS olan 12 bölgeye mensup H bı«ıkletçı toplu 5 olarak Bakırkov yol k3vsnğına gelecekler ve 830 da start verılecektir. Bugün gldış dönüş olarak ko şulacak. Tekirdağ yolunun 75. kılometresınden dönecek bısık letçıler start verınde yanşı bıtıreceklerdır. MtMtN YILMAZ NtHAT MUZAFFER Fenerbahçeli futbolcular kampta tartıldı Fizik yapısını koruyan tek futbolcu var: CAN 66 kilo gelen Yılmaz takımın en çok kilo YELKEN YARIŞLARINDAN BİR GÖRÜNÜŞ Balkan Şampiyonası 5 Agustos'ta başlıyor Mî//î Yelken Takımımız bugün belli o/uyor F Bt'RSA illî güreş kampına katı^an sporcuların sayısı 59'a yukselmıştır. 32'sı serbest, 26 sı grekoıomen 59 guresçının bulunduğu k»mptakı çahsmalar sabah ve oğleden sonra olmak uzere ıkı kısma aynlmıstır. Yavuz Selekman'ın yarın, ızınlı olan Hasan Gungor'un ise bu Jkçam kampa katılacakları bil» dirilmıştır. Meksıko Olımpıyatlanna hazırlanmakta olan Gureş Millî Takımında 14 15 ağustos tarıh'erınde seçme yapılacak, 16 ağustos gunu Uludağa çıkacak olan gures millî takımları 9 eylul tar:hıne kadar çalısmalanna burada devam edecektır. Olımpıyat kafılesımn 11 eylul tarihinde Turkıyeden ayrılacağı açıklanmıştır. • Millî Güreş Takımımızın seçmeleri 14 15 ağustos günleri yapılacak M FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR HEYBELİADADA YÜRUYUŞTE BEŞİKTAŞ, G. BİRLİĞİ NDEN ALİ'Yİ ALDI Transfer ayının ılk gunu harıç baska bır transfer faalıyetınde bulunmayan Beşıktas, son bombayı dun patlatarak, Gençlerbırlığı sağhafı Ah ıle mukavele ımzalamıştır. Genç futbolcunun kulubune 65 bın hra odeyen Sıyah Be> azlı \onetıcıler, Ah'ye verılen parayı açıklamamışlardır. AHMET AYIK İLE METİN ALAKOÇ FLTBOL ANTRENMAM TAPARAK NEFES ALIYORLAR Ortaköy Yüzme Kulübü kongresi yapıhyor Ortakoy Yuzme Kulubu'nun yılhk normal kongresı 3 Ağu^tos 1968 Cumartesı gunu saat 12'de Iido'da Kulüp Lokalinde yapılacaktır. Ekserıyet sağlanamadığı takdirde kongre, 10 Ağustos gunu aym saat ve yerde yapılacaktır. Fuihol Hakem Semineri pazar jünii başhyor BOLU, Burada 4 8 ağustos tarıhleri arasmda yapılacak olan Futbol Hakem Semınerinln bütün hazırlıklaıı t&mamlanrmştır. urkıye Yelken Bırincılıkrfnne dün de ikı Fınn ve ık. Flying Dutchenerbahçelı idarecılerin bir ara kadro harıci bırakıp, satmak isrr.>n varışı ı'e devam edJİmiştır. Fınn sınıfında yapılan her ıkı tedıklerı Can Bartu, Sarı Lâcıvertlı takımda, yeni sezona kendısini en ıyı şekılde hazırlayan futbolcu olarak goze çarpmıstır. yariî.tâ da bınncıhği Haluk Kalkış almış; Flying Dutchman sınıfında İse İzmir'den Bilhan MerKendisine iyi bakarak yeni sezeci Ali Değerli ekıbı de her ıki zona hırsh bir şekilde hazırlanan, Bartu, kulüp doktoru Reşat Deryarışın birincisi olmuştu.'. manver'in, Heybeliada'daki kamp Bugün yapılacak 1 Finn ve 2 yerınde yaptığı tartı ve nefes konFlying Dutchman yarışı ıle Turtrolü neticesinde, kilosunu ve fikiye Birincıliği sona erecek ve ziki durumunu en iyi şekilde muBalkan Şampiyonası'na katılacaK hafaza eden futbolcu seçilmiştir. Meşaleyi ilk defa olarak bir kız sporcu taşıyacâk milll yelken ekibimiz belli olaCan, nefes kontrolunda ise göğcaktır. sünü 11 santimetre şişirerek, birinciliği almıştır. Can'ı 10 santi BALKAN ŞAMPİYONASI metre ile solbek Şükrü ve ErHAZIRLIKLARI TAMAMLANDI can takip etmiştır. 5 12 Ağustos tarihleri arasmCan haricinde, Yaşar, Erdinç, da şehrımızde yapılacak olan BalSalim, Levent, K. Yavuz ve Rakan Yelken Şampiyonası'nm hasımin kılolarmın da normale yazırlıklan tamamlanmış bulunmaK kın olduğurm gören Dermanver, tadır. yaz mevsıminde en fazla kilo veren futbolcunun Yılmaz, en faz1. Koşu: Favorı: Nazan, Plâse: Yunanistan, Yugoslavya, Rola alanın da Ümran olduğunu ifaAcbe 60, Surpnz: Samanya, Bulgaristan ve Türkiye'nm Buyuk Olımpıyat stadında dev ci ıle 300 doktor refakat edecek»İEKSIKA de etmiş ve tartı neticesini şöyle pha 6. bır elektronik saat bulunmakta4'er Finn ve 2'şer Flying Dutchtır. açıklamıştır: Ekım tanhinde Mexıco î. Koşu: Favon: Başbuğ, Plâse: dır. Kurek yarış parkuru tama OLIMPIYAT KOYU man teknesıyle katılacakları BalYavuz: (Hâlen 78 kilo, 2 kilo şehrınde başlayacak olan Yeter, Plâse: Sema 2, men hazırlanmıs, boks, eskrım, fazlası var), Ziya: (64 kilo 200 kan Sampıyonasında 30 tekne yaSporcular ıçın hazırlanan O halter ve güreş yanşmalannın XIX. Olımpıyatlann hazırSurpnz: Lâle 21. gram, 3 kilo eksik), Fuat: (72 kilo lımpiyat koyü son derece molıklan büyiik bir hızla ılerlemeknşacaktır. yapılacağı kapalı salonlar bit3. Koşu: Favori: Kızılırmak, Ça200 gram, 2 kilo fazla), Nedim: (78 derndır. Burada kalacak olan tedır. 100 den fazla ülkenın ış rnek uzeredır. Dev yüzme hakıremine 1. Sürprız: UYUNANLILARI.İ kilo 400 gram, 3 kilo fazlai, Yaşar: sporcular, basın mensupları ve tırak edeceği oyunlara l(W0 ı vuzu ise 15 güne kadar bitiıileçar 99 TEKNELERİ GELDİ (65 kilo 400 gram, normale yakın) ıdarecıler içm bütiın konfor tekadın olmak üzere 9000 sporcu cektır. Atlama kulesine 11 kişi4. Koşu: Favon: Çamtepeu, PlâCan: 174 kilo 600 gram, normal ve mın edılmıştır. katüacaktır. Bunlara 2500 idarelık bır asansörle çıkümaktadır. Balkan Şampiyonasına katılase: Conkbayın, Plase: formda>, Ercan: (82 kilo 100 gram, Olımpıyat meşalesıni bır bacak Yunan millî velken ekıbınm Ayça, Surpnz: Kamığza. 2 kilo fazlaV Şeref: (77 kilo 400 yan atlet yakacak, 12 ekım günü tekneleri dün vapurla şehnmıze gram, 2 kilo fazla), Cenap: (14 kilo 5. Koşu: Favori: Âlemşah, Plâse: Olimpiyat meşalesiru Aztek sta400 gram, 3 kilo fazlası var), Sergelmiş ve derhal İstanbul Yelken Yekta, Sürprız: Nurstar. dına getırecek olan atlet Olımkan 162 kilo 100 gram, 2 kilo ek6. Koşu: Favori: Alkış: 1., Plâse: pıyat tarihinde ılk defa bir ba Kulübü'nün kayıkhanesıne alınsik \ Raşıt: (85 kilo, 2 kilo fazla), H. Zaman 23, Plâse: Ayan olacaktır. 20 yaşmdakı Mekmıştır. Erdinç: (66 kilo 600 gram, normalaca, Sürpriz: Ummusıkalı şampıyon atlet Ennqueta le yakm\ K Yavuzı (65 kilo 100 MİLLÎ TAKIMIMIZ han. Basılıo şımdıden «hayatıru sıla gram, normale yakın), Rasim: (76 bır dısiplin altma alarak» tariKAMPA GIRIYOR 7 Koşu: Favori: Vega, Plâse: Cokilo 100 gram, normale yakınl, hi gune hazırlanmaya başlamışlette, Sürpriz: SalamanBugünkü yanşlardan sonra tesSalım: (75 kilo 100 gram, normale tır. ka. yakın ı, AH: (63 kilo 100 gram, 3 kipit edilecek milll yelken ekibımız Bayan Basillo, 80 metre engeH8. Koşu: Favori: Canbey, Plâse: lo fazla\ Ümran: (74 kilo, 4 kilo de Meksıka rekortmeni ve 800 Kadıkoy'de bir otelde kampa ahCavıdan, Plâse: Aksu, fazla), Yılmaz: (66 kilo. 4 kilo ekmetrede de Meksika ŞampiyonuSurpnz: Bucalı. nacaktır Kamp, şampıyona sonusıği var), Levent: (75 kilo 600 dur. Genç sporcu, bugunlerda, gram, normale yakıtO, Şükrü. (65 na kadar devam edecektir. Yöksel ERCÇ genç kuşağın sevgilisi haline gelkilo, 2 kilo fazla», Özcan: (67 kilo, 2 kilo eksıkı. miştir. Nereye gıtse, etrafı hayranları tarafından çevnlmektedır. Uzun bovlu, sıyah göziü ve esmer olan Enriguetta. Meksika'ü bır çıftçinın beş kızından biridir. A^letızme, daha birkaç yaşındayken baslamıştır İlk başlarda yüksek atlayıcı olmaya heveslenmiş, fakat sonradan kısa ve orta mesafe koşulannda karar kılmıştır. BOLÜ Bolu'da kampta bulunan Galatasarav futbol takıOrganizasyon Komitesı Başkamı günde ıkı ıntenman yapnı Fedro Ramırez Vasquez, bümaktadır. tün tesisleıin 7aktinde ha2ar olaBugünkü moden futbolün cağı ve oyunlann teknik bakımkondiyona dayandığını ıfadp edan Olimpiyat tarihinin en müden SanKırmınlıİTîn antrenokemmeli olmasına çalışacağım ru Kaloperovıç «Bugün büıün söylemiştlr. Başkent Mexlco'nun Dunya mıiletlerı kondi'jona bu deniz seviyesinden bir hayli vükvuk önem verıyor. Bir takırmn sek olması, ilk zamanlar bazı öbasarı sağlaması iîin fi7ikman nemli sorunlar ortaya çıkarmışsa kuvvetli olması sarttır. îıjmanda, oyunlar başlamadan evvel bu lar ılk gunlerde futbolculara aay müddetle vapılacak olan alışgır gelebıhr, bunu zaman go< tırma kamplannm bu mahzuru Altay takımı yeni antrenorleri Gündiir Kıliç'ın nezaretinde çalışmaya terecek ve ali'acaklardır. Fut MEKSİKA OLİMPİYATLARINLN YAPILACAĞI ortadan kaldırdıgı bıldlrilmektebaşlamıştır. Yukandaki resimde. Altaylı futbolcııiar ilk antrenbolcuların ıdmaııiarda r<.nla dır. DEV SPOR TESİSLERİNDEN ÜÇÜ manlanndan önce hocalan Günduz ile biriıkte Alsancak stadında btşla ç ı i ' m s l a m ı U n ço'.i mem nunum> demıştır. gorülüyorlar. F ^Olimpiyatlara 73 gün kala Dev spot tesisleci tamaifilanmak üzere K Kaloperoviiş, «En önentli koıtu kondisyondur» dedi ALTAYULAR İDM^.DA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog