Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Mantık Al Tayr Ferideddini Attar Çeviren: Abdülbaki Gölpınarlı Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Dünya Edebiyatmdan Tercümeler» serisinde üçüncü defa basılmışür. Bakanlık yayınevleriyle bütün kitapçılarda 700 kuruş fıyatla satılmaktadır. (Basın: 20947) 7765 AC ' ujJ ' (guı ' umhuriyet KURUCUSU: YÜNIJS NADİ 1S781 Telgrai ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefoniar: 22 4 2 9 0 2 2 * 2 96 2 2 4 2 97 2 2 4 2 6 8 2 2 4 2 9 9 Ay Battı John SteiaUg fr'İA romaıları arasında ozel ve'Meğislk k Ay Battı'da scn dunya s A r ordulannm katpece bfr b l | tç'i Jsülâ edışi s'rasında bır K ogcHBabasınk geçen claylar ele ahısBi^^Vsoıı d M k auygutandırıcı bır' Han otejlar; gerçekten ilgınç pr» uyaîkdur Mevcudu bıtmiş olan bu^f yınları arasında yenideiM yatı 4 liradır. (Ilâncılık: Cuma 5 Temntuz 1968 Yedi trafik kazasında 12 ölü, 64 yaralı var • KİREÇBURNUNDA BELEDİYE OTOBÜSÜNE ÇARPAN KIZILAY'A AİT ARABADA İKİ KİŞİ ÖLDÜ Izmit, îstanbul, Ankara ve Aydın'da dun meydana gelen yedı trafü kazasında 12 kişi olmuş ve 64 kışi yaralanmıştır. «Derby» Fabrikasını işçiler işgal etti Kazlıçeşme'de «Derby» Lâstik Fafnkası, dun sabah, binden fazla işçı tarafından «işgal» edılmiştir. Işgal olayı, (Kauçukİş» Sendıkasının, dün imzalayarafı topluiş sozleşmesi nedeniyle meydana gelmiş ve bu sendikayı tanımayan Lâstikİş Sendikasına bağh işçiler, fabrikayı kontrollen altma almışlardır. Herhangi bır çatışmaya meydan vermemek ıçin, olay yerıne Toplum Polisi sevkedılmiştir. İstanbul'da Şehnrmzde dün meydana gelen uç trafik kazasında 4 kışi olmuştur. Kazaların ilkı Maslakta Cemal Dınç'ın kullandığı 34 AZ 129 plâkaiı taksının ters yoldan gelen bır kamyonla çarpışması sonucu meydana gelmış ve yolculardan Yuksel Koç ısımlı bır kadın derhal olrauştur. Kaçan katnyon şoforünu jandarmalar aramaktadır. Kuçükçekmece'de Ismet Akbıl'ın kullandığı 34 HU 502 plâkaiı özel otomobıl Mustafa Topal'a çarparak olumune sebep olmuştur. Şehrımızdekı en büyük trafiK kazası 06 EE 704 Plâkaiı Kızılay Genel Müdurlüğune ait bır steyşın vagon'un 16 30'da Kıreçbumun'dan Sanyer'e gıtmekte olan bir Beledıye otobusune çarpması sonucu meydana gelmış ve resmi arabada bulunan 27 yaşındakı şofor Orhan Vurak ıle yanmdakı Cevher Güzel adlı 20 yaşlarında bır genç kadın derhal olmuşlerdır. Otobusun şoforu Murat Manglrt ellâda teslim edilirken ise ayaklarından yaralanarak has|madam Roland'ın kopartaneye kaldırılmıştır. kdığı feryadı büirsiniz: «Ey 'hürriyet, senin uğruna ne İzmit'te 7 ölü einayetler işleniyorN demiş. Bu tZMlT, (Ce\dct Takup bildiri•oziı biraz değiştirelim: Ey Atayor) tzmıt'teki ıkı trafik katurk, senin adına ne dolaplar donzasında 7 kısı olmuş, uçu komadürülüyor!» diyelim, içinde yaşada olmak uzere 52 kisi yaralandığımız ortamın tam rengini vermi} mıstır. olaraz. Bırıncı kaza onceki gece saat Hayat felsefesi itibariyle aklı her 03'te Ankara Asfaltının Kosetcyden üstün tutan, Türk kurtulukoy cıvarında olmuştur. Gazan«UDI en buyuk engel olarak basma fer Bılge'ye ait sofor Tayyıp kalıp doğmalan gösteren, ömrü boTurkkan yönetimindeki Ankara* yunca bunları kafamızdan sökiip dan gelmekte olan 34 AK 029 atmaya çalışan Ataturk, elbette her plâkaiı yolcu otobusu, İstanbul türlu donmuşluğa, putlaştırılmaya (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) karşı idi. Stalin'i, Hitler'i ve Musso lini'si ile diktatorluğün pek revaçta bulunduğu bir devirdc yaşadığı, istese her diktatörden daha koyu bir diktatör olmak imkânlarına sahip bulunduğu halde o yolu nefretle red eden tek adam odur. Ataturk, ö'nayak olduğu devrfm hamlelerini dalma dantşarak, tartışarak. inandırarak, milletle elele başarmıştır. Düşün «gürlüğünün toplum ya•amında en biiyük itici güç olduğunu Ataturk hepimizden önce kavramış. bunu ber fırsatta tekrarANKARA (Cumhuriyet Bürosu) lamaktan bıkmamıştır. Bundan Ankara Ünıversıtesi Tıp Fakülötürüdur ki ne Hitler gibi bin yıl tesinden mezun olan 126 oğrenci, surecek bir nizam kuruculuğuna dun Fakültede düzenlenen bir tdkalkışmış, ne Mussolini gibi Sezar renle diplomalarını almışlardır. Tö taklitçiliğine yeltenmiş, ne de Starende CHP Genel Başkanı Ismet lin gibi mareşal üniforması giyintnonü de hazır bulunarak bir konuş meye özenmiştir. ma yapmış ve öğrencilerin diploma larını dağıtmıştır. Çağımızm en biiyük komutanlaKonuklarla öğrenci velilerinin ha nndan biri, belki birincisi olmasızır bulundukları tdrende bir kona rağmen uiusal Kurtuluş Savaşınuşma yapan Fakülte Dekanı Prof. na tüm rütbelerinden sıyrümış bir Adnan Öztürel, Fakültenin hizmet halde, bir (ferdi millet) olarak lermi anlatmış, arkadaşları adına başlaması Atatürk'ün görünüşe de söz alan bir öğrenci de öğrencilik değil öze tanıdığı üstünlüğün. şaşleri sırasmda çektikleri sıkrntılan maz belgesi değil midir.? dıle getırmiştir. Ama, biz Atatürk'e ne yaptık? Ulusuna sonsuz bir inançla bağ(Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) lanan, Türk toplumunun ancak bir düşün ortamı içinde kalkınabileceğini yakından goren, yeni koşulların yeni yöntemler gerektireceğini bize sdyliyen. bu itibarla devrimciliği rejimin temel ilkeleri arasına koyan bu eşi bulunmaz büyük adamı, ölümunden sonra putlaştırıp bir köşeye dikme hevesine koyulduk. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Atatürk'ten bu yana gelip geçen hemen bütun iktidarlar, Ata Ankara ve İstanbul ıçme, kulsevgisini gençliğin yüreğinden söküp lanma ve endustrı sularımn sağatamıyacaklarını anladıkça. akıllalanması ıçın 800 milyon lıra karı sıra bir kumazlık düşündüler: dar bır odenek ayrılmasını onKendileri devrim yolundan sapmışgoren kanun tasansı kanunlaşlardı ya, devrim ilkesine bağlı kamıstır. lan gerçek Atatürkçüleri sanki ATasarı, İstanbul, Ankara ve tatürk'e karşı imişler gibi gösterip nufusu 100 bınden fazla olan sekorkutmak. sindirmek, gerekirse hırlerde su ıhtıyacının beledıyetüm sustunnak. Yapılan eleştirileler tarafından değil, Devlet Su re, savunulan düşüncelere aynı Islerı tarafından japılmasını onyontemle cevap verecek yerde: gormektedır. •Ataturk böyle söylemezdi, AtaKanuna gore, beledıyeler bu turk bu fikirlere karşı idi» gibi ışler dolayısıyle D S İ ne borçAtatürk'ün bir ömür boyu savunlanacaklardır duğu akıl yolunu bırakıp gene esBu ta^arı da Senato'dan donki usfil nakil yoluna kaymaktadırmuş ve onceki gece Mechs'te kalar. bul edılerek kanunlasmıstır. Ataturk öleli 30 yıl olmuştur ve bu 34) yıl içinde Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve kültürel sorunları çok daha karmaşık, çözümü çok daha güç bir hal almıştır. «Ataturk şöyle derdi, Ataturk böyle derdi!» diyerek 1968 Türkiye'sinin somut dertlerine çıkar yol arayan iyi niyetii insanlara göz dağı vermeye kalkışmak. çıkannı şu bozuk düzenin sürüp gitmesinde görenlerin oyununu örtemiyecek kadar ilkel bir davranıştır. Ataturk sağ olsaydı, bugün ne yapardı? Özel scktöre mi onem verirdi, devletçiliğe mi yonelirdi. yoksa ?u, ya da bu ölcüde bir karma ekonomiden yana mı olurdu? Bu sorulan ard arda sıralavıp beğendiğiniz sistemin onune Ataturk bayrağını dikmekle bize karşı olanlann fikirlerini curutebileceğimizi sanıyorsak hem kendimizi aldatmış, hem dc Atatürk'ün aziz hâtnasını hasis emjllerimize âlet etmiş oluruz. Bu manevi bir suçtur. Ve bu su(U igliyenleı cezasız kalma»acaktır FRANSA Dönen Dolaplar Pokistan, CENlO'dn kolacok Özgen ACAR ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Pakıstanın yeni Dışışlerı Bakanı Arsad Huseyın, «Pakistanın CENTO'daki üyelifinin bugünkü esaslara göre avnen devam edecegini» gazetemıze verdığı bır demeçte açıklamıştır. Ikı Dışışlerı Bakanı arasında yapılan gorufmelerden sonra Basbakan Demırel, konuk Bakanı onceki gun kabul ederek kendısıyle tanışmıştır. Bu goruşmeden sonra Pakistan Dışısleri Bakanı bazı sorularımızı şu şekılde cevaplamıştır : Soru: Ankarada yaptığınız göruşmeler hakkında bılgı venr mısınız? Cevap : Gerüşmelerimiz, her zamanki gibi faydalı, karşılıkh anlayış havası içinde geçmiş ve basanlı olmuştur. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) İstanbul'da işçilerin giriştiğı ilk işgal olajı, dün Kazlıçeşme'de olmuş ve 1700 işçi, «Derby» lâstik fabrikasını işgal etmiştir. Resimde, işgalti işçiler gorülmektedir. Seçim öncesi kuıulan 500 gecekondulu "Adalet Mahallesi,, yerle bir edildi Yılmaz GÜMÜŞBAŞ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 2 Hazıran seçımlerı arafesınde vatandaşa gosterılen musamahadan yararlanılarak Kalaba Papaz deresı ustundekı kooperatif ve hazıne arsalan uzerıne yapılan 500'e yakın gecekondunun yıkımı, dun öğleden ıtıbaren Jandarma kordonu altında ve Toplum Pohsı'nın nezaretinde başlamıştır. Gerekh emniyet tedbirlerinin alınmasmdan sonra gecekondu sahasına gırebılen yıkım ekıpleri, grayderlerm de yardımıyla herbıri 1520 bın TL.'na mal olduğu ılerı surulen gecekonduları saat 12.30 dan ıtıbaren yıkmaya başlamışlardır. İşin uzamaması ıçuı emniyet gorevlısı olarak sahaya gelen Toplum Polıslen de bır kısım malzemeyı kurtarmak içın kendı evlennın yıkım faalıyetıne katılan vatandaşlara, ekıplere yardım etmışlerdır. Yıkım sırasında onemli bir olay kaydedılmemış, Polıse karşı koyan ıki gecekonducu nezaret altma alınmış, bir kadın uzuntuden erken doğum yapmış, bır çocuk ve bir kadın da tuğlalarla evlerini yıkan grayder şoforüne saldırmışlardır Bu arada pekçok kadının bayıldıkları, j'a da fenalık geçirdikleri gorulmuş, Beledıye ambulânsları bayılanlarla fenalık geçırenleri hastanelere taşımıştır. Bozkırı kavuran sıcağm altında yaşh gozlerle Papaz"deresine bakan sakallı gecekonducu. «Yazın» dedı. •Bu kalleşliği yazmazsanu ahrette (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Saat 7.30 daki vardıyayı bırakan bınden fazla ışçı, fabnkayı terketmelerı gerekırken, dışarı çıkmamıs v e ışbaşı yapmaya ge len dığer arkadaşlannı da alarak butun bınayı fıilen işgal etmışlerdır. Sabahm erken sa«tir.de, jonetıcı ve memurlarmı ıçerı almı>an tahmınen 1700 ışçı. top lu sozleşmeyı ımzalamaya hazır lanan Kauçuklş Sendıkasını «Sarı Sendikacılık vapmakla» ıtham etmışler ve patronta ancak toplu sozleşmeyı DÎSK'3 bağlı bulunan Lastiklş Sendıkasının yapabıleceğmı bıldırmışlerdır. Ayrıca, dun gazetecilere bu konuda bilgı veıen bır ısgalcı. «Biz Vali veya buna ben zer bir tarafsız idare adamtııın kontrolü altında, fabrikada, oylama yapılmasım istiyoruz. Tapılacak oylama sonunda bangi Sendikayı istiyen isçi çogunluk tavsa, o Sendikanın toplu sözleşme müzakerelerine oturması nı arzuluyoruz» demıştır. öte yandan, toplu srizleşmeyi imzalıyacak olan Kauçuklş Sen dıkasının bır yetkılısı ıse, son olayın Lâstiklş Sendıkasına bajlı işçiler tarafından çıkarıldığını, DtSK yönetıcılerinın bu işçıleri kışkırttığını, ileri sürmuştur. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Teknik Üniversite asistanları dün yaptıklan bir ortak toplantıda. kendileriyle ilgili çeşitU sorunları görüşmüşlerdir. Soruşturmalar hakkında öğrenci liderleri konuştu: tt İktidann tutumu, huzursuzluk kaynağı olacak,, Kıbrıs Tiirklerinin istekleri 4 noktada toplanıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kıbrıs topluluklar arası görüşmelerin dördüncüsü dün sabah Lefkoşede yapılmıştır. Türk topluluğu adma Rauf Denk taş, dün Rum kesimine giderek Ledra Palas'da Glafkos Klerides ila buluşmuş ve daha sonra görüşmeye Türk kesiminde Denktaşın evinde devam edilmiştir. Klerides Denktaş görüşmesinde^ Türk cemaatinin istekleri fu dört noktada toplanmaktadır: O Türk topluluğunun güvenliği, A Yönetime katılmalan. d İktisadî ve sosyal haklarda eşitlik. O Türkiye'nin güvenliği. Bu gorüşmelerin ağustos ayı son larına kadar bu şekilde istiksafi ma hiyette devam edeceği ve eylul ayı içinde muhtemelen taraflann görüşmelere resmen ve heyetler ha linde devam edecekleri samlmakta dır. Heyetler arası görüşmeler bugun için imkân dışı olarak kabul edilmekte ve iki temsilcinin aralarmda bir anlaşmaya varmalanndan sonra bu husus mümkün görülmek tedir. Üniversite ve yuksek okullardaki işgal ve boykot olaylarının sona ermesı ıle açı'an soruşturmalar oğrenciler arasında tepki yaratmıştır. Ankaradakı oğıenci liderleri «yapılacak her hareketı toplu olarak karşüamağa hazırız» şeklınde konuşurken, T.M.G.T. Genel Başkanı da: «Iktidar, bu tutumuyla huzursuzluk kaynağı olacaktır. demıştır. Bu arada Ankaradan sonra Istan bul Savcıhğı da olaylarla ilgili bel geleri toplamak üzere harekete geç miftir. " Oğrenciler direnecek Inönü yeni doktorlara diploma verdi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Universıtedeki işgal olayları sebebiyle savcılıkça açılan soruşturma devam etmektedır. Fakültelere ve polise yazılan yazılara cevap lar gelmeye başlamıştır. Toplanması gereken belgeler henüz tamam lanmadığından meselenin mahkemeye intikali bir sure daha uzayacaktır. Ote yandan, bazı ceza hukuku otorıtelermın meseleyle yakından ilgilendıkleri ve savcılık tâkibatına karşı olduklan öğrenilmiştir. Bunlar, konuyu geniş şekılde araş tırmakta ve işgalin suç olamıyacağını ısbatlayacak belgeler toplamak tadırlar. Bu cezacılardan bazıları(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) İstanbul ve Ankara'nm içme suyu için 800 milyon verildi Oğrenciler, Temmuz Eylül sınavlarından birisine girebilecek îstanbul Ümversıtesi Senatosu dun ogleden sonra Rektor Egeli'nın başkanlığında bir toplantı yaparak. Temmuz ve Eylul aylarında uygulanacak sınavlarla, yayın yönetmelığını gonişmüştür Toplantıdan sonra gazetecılerle gbrüşen Rektör Egeli, Fakültelerin Temmuz ve Eylul aylarında ikı sınav açacağını ancak öğrencılerın bu ıkı smavdan yalnız birisine katılabıleceklerıni söylemiştır. Rektör daha sonra kıtaplann standardize edıleceğıni belirtrruş ve fıatlarda yuzde 40'ın üstünde bır mdirım yapılmasmın soz konusu olduğunu açıklamıştır Bu arada Eczacüık Fakultesi Dekamnın B. Berlin üniversıtesıne gıdeceğı hakkındakı bır soruya cevap olarak da Egelı şunları soylemıştır: (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) • Demirperde gerisinden bu yılın ilk toplu iltica olayı dun olmuş ve 11 kişj Türkiyeye iltica etmiştir. Be simde. Transilvanya gemisinden iltica eden Romenler gorülmektedir. Döviz rezervinde Türkiye sondan birinci ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Mılletlerarası Para Fonu tarafından hazırlanan «Uluslararası Malî Istatistikler» raporunda belırtıldığıne gore Turkıye, 45 ulke içinde dovız ştoku bakımından sondan bırıncı, altın stoku bakımından da sondan dokuzuncu gelmektedır. 31 ocak 1968 tarıhı itibariyle Turkıyenın dovız rezervı 20 milyon dolârdır. Aynı tarıhteki altın durumu ıse 97 milyon dolâra tekabul etmektedır. Demirperde gerisinden dün ı ı kişi daha iltica etti SON ALTI AY İÇERİSİNDE TÜRKİYE'YE SIĞINANLARIN SAYISI 530'A YÜKSELDİ Alâeddin BİLGİ Son 6 ay içinde «Demirper de» gerısı memleketlerden çeşıtli vâsıta ve vollarla Tuı kıye'ye iltica ederek churrıyeti» seçenlerin fayısı, dun iltica eden 11 kişıyle 530'a yukselmiştir. İltica eden 1 1 kışıden biri Ermeni asıllı bır Rus, bin Bulgar ve 9'u Ro manyalıdır. Antranik Pedegıyan adlı Eus Sovyet sınırından, Sımoneon Ru sev Gerev adlı Bulgar da. Bul gıristan sınırından memleketimıze gırmış. 9 Romanyah ise, ön cekı gün ümammıza gelen «Tran silvanya» adlı yolcu çemisınden iltica etmiştir. ögretmenler Federasyonu kongresinin ilk gününde politıkacılar konuştu 51 bin öğrenci imtihana giriyor Üniversitelerarası sısteme dahıl üniversite ve vuksek okuilara gıriş sınavı bugün Ankara, İstanbul, îzmır, Trabzon, Erzurum, Bonn, Chıcago ve New York şehırlerinde yapılacaktır. 51 bin öğrencinin katılacağı sınavlar sabah ve öğleden sonra olmak Uzere test şeklınde yapılacak, aday kaydmı yaptırmış olan (Arkası Sa. 7, Sü. 5 del Sovjet sınırından iltica eden Ermeni asıllı Antranik Pedegiyan gorülmektedir. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Öğretmen Dernekleri Mıllî Federasyonunun dün çalışmalarma başlayan 21. Kurultayında CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevıt ile TIP Genel Başkanı Mehmet Ali Avbar bırer konuşma yapmışlardır Ecevıt konuşmasında öğretmenlen gerçek demokrasinin öncülerl olarak nitelemış ve Türkiyeda herkesın, dokunulmazlığı olan siyasîler kadar uıandıgını söylemeK te hür olmasın< ıstemiş, Aybar ise öğretmenlerln son yıllarda göğüs gerdikleri sıkıntılann gittikçe ağırlaştığını belirtmiştir. Kurultay (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) I Galatasaray ı İstanbul Erkek Lisesi ı Kadıköy Koleji GİRİŞ SINAVLARINI KAZANANLARIN LISTESİ 5. savfamızda İltica eden Romanyahlar Fransı? secımlerinı De Gaulle co^unlukU kazandl Gazeteler ezlcl «Demirperde gerisindeki yaşantılarından bıktıklarım ve özgur bir hayat yaşamak için kaç tıklannı» sovlıven 9 Romanyalıdın Gheorghe Pırvan v* efi (Arkau Sa. 7. Sü. 2 de) İki yılda sekiz banka soyan şebeke yakalandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ikı sene önce Mersınde Zıraat Bankasının kasasını oksıjenle erıtmek suretıyle soyan gangsterler Ankara Poiısı tarafından Buraa'da yakalanarak Ankara'ya getırılmıstır. (Arkası Sa. 7. Su. S de) NADİR NADİ Hele sükür, namıısumu kurtardun!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog