Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

147 bin liralık çek bir hikâye değil: Vesikalar Şekerspor Kulübünün kasasında! M ÇIBİÇIN ANTÎIENMANI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosıı) Eskişehırsporlular "tehir,,e ıtıraz edıpce... Eşref Aydın «Mühim değil, oynarız» dedi Fenerbahçe dün Kampa girdi Temmuz 1967 tarıhınde İstanbul'da yapılan Avrupa Serbe>t Gureş Şampıyonası'ndan once, Rauf Meleksoy'un Beden Terbıjesı Genel Mudurluğune vekâletı sırasmda, Şekerspor Kulubu adına Merkez Bankası'ndakı 15 numaralı genel mudurluk hesa bından çekılen 147 bm lıranın bazı antrenor, gureşçı ve gorevlılere da gıtıldıg» kesmhkle tesbıt edılmıştır. Konuyla ılgılı belgeler, Genel Müdurluk Muhasebe ve Şekerspor Kulubu kasalarınd^ bulunmaktadır. Gureş Federasjonu'nun, Şekerspor'a venlmesı gerekçesıyle genel mudurlukten ıstedığı 147 bın lıranın odenmesıyle ılgılı evrakı Rauf Me leksoy onaylamış, genel mudurluk muhasebesınden Şekerspor Kulubu adına kesılen bır çekle para, kulup yetkılüerı tarafmdan Merkez Ban kası'ndakı 15 numaralı hesaptan çekılmıştır. Bu paramn ancak 4 bını kulupte bırakılmış, Kalan 143 bın lıra, Gureş Federasyonu tarafından gerı almarak mutemed Burhan Uçakçı 'araiından o zamankı Serbest Gureş Takım Kaptanına teslım edılmıştır. «EVET 4LINDI...» Genel Mudurlukten boyle bır yardım alıp, almadıklarını sorduğu BJK LILARA AĞIR GELDI muz bır Şekerspor Kulubu yetkılısı, «Evet aldık. Bu ilk defa vapılan birşey değildi. Daha önce Ankaragücü ve Maltespor adına da aynı şekilde para çekilmiş ve başka şekilde vardım yapılanıa \an güreşçilere dağıtılmıştır. Bize de verildi. Ancak bu 147 bin lira değil, 4 bin liradır. Kalan miktar bizden geri alınmıştır Bununla ilgili makbuz ve diğer belgeler bizde mahfuzdur» de mıştır Dagıtılan paramn alımp venlı şıyle ılgılı belgeler ayrıca Fede rasyon kayıtlannda da mevcuttur «Sarf evrakı» mcelendığı takdırde bu husus gorülecektır. PARANIN KALANI NEREDE?... Gureşçılerın ve takımdaki dı ğer gorevlılerın aldıkları pam 106 bm lıra tutmaktadır. HalbUKi çok ınanılır kaynaklar, harcananırj 147 bm lıra olduğunu soylemışler dır Bu duruma göre, kalan 41 bın lıra nasıl harcanmıştır Başbakanın emrıle sonışturma açıldığına eore ılgılıler herhalde bunu da oğreneceklerdır Artık bundan sonra soz sorumlu teşkılâtındır. CUMHURBAŞKANI SUNAY, TLRKIYE SPOR \AZARLARI ÜYELERİ İLE BİRLİKTE DERNEĞİ YÖNETIM KURULU Cumhurbaşkanı Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu ile hasbihal etti Sunay: Teşkilâtm başındaki Bakan bîtaraf davranmalıdır umhurbaşkanı Cevdet Sunay. dun sabah Florya Koşkunde Turkıye Spor Yazarları Derneği Yonetım Kurulunu kabul ederek onlarla hasbihal etmış \e Turk sporunun bugunku durumu hakkında muhtelıf sualler sorarak aldığı cevaplar karşısında uzuntusunu saklamak luzumunu gormenuştır. Spordakı teşkılâtsızlık, dısıplınsizlik, başıboşluk, keyfı hareket, kanunsuzluk ve şıke konularında kendısıne anlatılanları buyuk bır hayret tçınde dmleyen Cumhurbaşkanı uzuntusunu şu sozlerle belırtmıştır «Dediğiniz bu kepazelik spor işine de girerse çok uzulurıim doğrusu. Sporcularımızın boyle hareketlere tenezzül etmesi çok üzücü olur. Buna bir nevi sahtekârhk, madrabazlık denir...» Bu arada spor yazarları Cumhurbaşkanına, Beden Terbıyesi ve Spor Teşkılât Kanununun bır turlu Mechsten çıkanlamadıgını, 1938 de yapılmış olan ve eskı kanuna gore yurutülen spor ışlerının, memleket sporunda dısıplınsızlığı, haksızlığı, kanunsuzluğu korükledığını belirttıklerı zaman Sunay: «Haklısınız arkadaşlar. birrok konularda olduğu gibi sporda da eskimiş, bugüne uvmayan kanuq V*XK A n birçok bekle^en kanun «rasıada bunun da «ıkışıp bu donem çıkacağını ben de ümid etmiyorum» demıştır. Bundan sonra spor tesıslenne ve faalıyetlerıne yapılan yatırımlann yenne sarfedilmedığmı, bır çok aksakhklann meydana geldıfını yapılan spor saraylarınm damlarınm aktığını anlatan spor yazarlanna Cumhurbaşkanı Sunay, hıslerini: «Bızdeki mdteahhıtlerle zatîn dertlıyız» sozlerıyle ıfade etmış, sporun günlük politıkacılar elmde bır sıyasî yatınm konusu oluşuna da, «Gerek Been Terbıyesınin, gerekse bu teşkilâtm başmdakı Bakanın çok bıtaraf davranması lâzım» demış ve aynı konuda sozlerıne şunları da eklemıştır. « Sporda jıraf tutmamalı vs (Arkası 7 nci sayfada) C Kampa katılan güreşçilerin sayısı 54 kişiyi buldu BCRSA, (özel) Şehnmizdekı Güreş Mıllı takımı kampındakı gureşçı sayısı Mehmet Esencelı, tlhan Topsakal, Necdet Uçar ve Mehmet Avcılar'ın :ştırakryle 54 kışıyı bulmuştur Güreş federasyonu üyesı ' e kamp yonetıcısı Osman Öz, 1 ağustosa kadsr kamptakı gureşçı sayısının 60 ı bulacagını soylemış, Muhsın Altın ve Nıhat Kabanlı'nın da yann geleceklerını bıldırmıştır. Gureşçıler, dun sabah Mennos sahasında bır futbol maçı vapmışlardır. Karşılaşma Mahmut Atalay (2), Mehmet Esencelı ve Ahmet Ayık'ın attığı gollerle 2 2 berabere bıtmıştır Kamp vetkıhlerı gureşçılerın haftada ıkı defa futbol maçı yapacaklannı soylemışlerdır. • BEŞIKTAŞLI FUTBOLCVLAR A$NTRENMANDAN SONRA PLVLE^İYCİHLAR FENERBAHÇELİ FUT3OLCULARDAN BİR GRUP Eskisehirspor antrenörü basın toplantısı yaptı Gegif: «Kendimize güvenipotuz* dedi ESKİŞEHIR Hasraet tnöntepe bildirivor: skişehirsporun dün saat 1130 da kulupte duzenledığı basın bırleşımınde transferın genel durumu hakkında bılgı verılmış ve bır konuşma yapan antrenor Gegıç buyuk guvenı içinde şunları sovlemıştır. « Sahsi görüşüm ve düşunceme gore bu sezon millî ligde en kaliteli ve en güzel oyunlar oynanacak ve buyuk maçlar yapılacak. Sampiyonluk barajımn ise 40 pnA anda toplanacağını zannediyorum. Buyuk rakip olarak Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Goztepe, Bnrs3spor, Altay ve PTT yi gör mektevim. Buna rağmen biz kimseyi tehdit etmiyor ve kimseden de korkmuyoruz. Boyle bir ortamda kendimize güvendiğimizi \f kuvvetli olduğnmuzn isbat eder. Bu sezon futbolcnlar üzerinde oyun içinde ve özel havatlarmdakı disiplini tam kurabilirsek. iyi netice alır ve başa güreşebiliriz» demıştir. Bu arada Gegiç «Benim için büyük isim babis konusu değil. 25 kişilik kadrodan herkese esit şans tanıvornm. Kim form tutar ve disiplinli çalışırsa o takıma girer» demiştir. E Fenerbahçe'lı ıdarecılerın 14 eylul'dekı lıg maçının tehır edılmesını ıstemelerınden sonra, dün de Eskışehirspor'lu ıdarecıler Futbol Federasyonuna başvurarak «Maçı ovnamak istediklerini» bıldirmışlerdır. Bunun uzerıne Fenerbahçe Kulubu Genel Sekreterı Eşref Aydm şunları soylemıştır «Bizim için mühim değil. Biz 14 ünde de ovnarız. Manchesterle 18 inde de ovnarız. Sonra ddner 20 sinde vine bir lig maçı vaparız. Bizim çekındiğimiz. kimseden korktuğumuz vok Fakat bir sakatlık olursa dive düşünüjoruz.» FENERBAHÇE K1MP4 GIRDI.. Fenerbahçe'hler dun Heybelıada'da kampa gırmışlerdır. Kampa gıren 21 kışılık Kadroda şu futbolcular bulunmaktadır Yavıu, \li, Rasim, Sükrü. Ozcan, Levent, Şeref, Ercan, Yılmaz, Nedim, Can, Fuat, Yaşar, Ziya, Salim, Cenap, Erdinç, Raşit, Serkan, Iraran, K. Yavuz. SELIM, HASTA Selım, dun bırdenbıre hastalanmış ve kulup Selım'e bır doktor gondermıştır. NUNWEILLER VE BIROL BUGUN KAMPA GIRIYOR... Nunvveıller ıle Bırol, bugun kamptakı arkadaşlanna iltıhak edeceklerdır Beşiktaş Lig başına kadar 7 hazırlık Basketbolcu Zeki, İ.T.Ü.'ye döndii Mılli basketbolcu Zekı, bır yıl Altınordu'da oynadıktan sonra, tekrar eskı kulubu f T U. ye donmuştur 1 T U. luler, geçen yıl Zeki ile bırlıkte Altınordu'da ovnayan Yugoslav Nıkoloç'ı de transfer etmek ıçın teşebbuse geçmışlerdır. 1 T Ü. Antrenoru Mehmet Baturalp, «Bu yıl Türkive'nin en kuvvetli kadrosuna sahip olmak azmindeyiz. Bunu vapmak için hiçbir fedakârlıktan kaçmmaricağız. Gayemiz, Avrupa Sampivon Kulüpler Tumuvasında Türkive' yi en iyi şekilde temsil etoıektir» demiştir. • Y enı sezon içu. Gemlık'de kampta hazırlanan Beşiktaş, Bırinci Türkıyc Lıgının başlayacagı 14 Eylul tarıhıne kadar 7 ozel maç yapacak,tır maçı oynayacak S.yah Beyazlı kulüp yöneticılerınm tespit ettıkleri ozel maçların proğramı şoyledir 4 Ağustos 1968: Vefa (Spor To ^ ^ ^ to Turnuvası) 11 Ağustos 1968 Beyogluspor, 18 Ağustos 1968 Galatasarey (Spor Toto Turnuvası) 25 Ağustos 1968 Eskişehırspor (Eskışehır'de) 30 Ağustos 1968: Ohmpiyakos (Atına'da) 4 Eyiul 1968: Eskışehırspor (İstanbul'da) 7 8 Eylul 1968: Olımpıyakos (îstanbul'da). Ekiz, İzmir'c döndü; fakat görevine dönmüj'or İZMÎR Istıfa ettıkten sonra bır hafta moral iznı alarak once Istanbula daha sonra da Ayvalık'a gıderek dınlenen Goztepe Genel Kaptani Muhıtfın Ekiz, dun gece Izmır'e donmustur. Butun ısrarlara rağmen ı«tıfa «ını gerı almıvacağını bıldıren Ekız kulubume fa\dalı olamadıktan sonra ne çıkar, ıstıfamda kararhvım, dedı PÜZANT. KIZI SETA İLE BİRLİKTE Eski F. Bohçeli fulbolculordan Püzant Yogcı vefat etti Fenerbahçe'nin eski futbolculanndan Püzant Sağcı, uzun bir basUlıktan sonra dun sabah vefat etmiştir. Fenerbahçe'nin Zekili • Alâaddinli takımında uzun yıHar bek oynadığı gibi San Lâcivert fonna altında çeşitli sporlarla da meşgul olan Püzant, tazj Seta'yı da komple bir sporcu olarak yetiştirmişti. Seta da yıllarca Fenerbahçe'nin kız voleybol, basketbol, atletizm ve kürek takımlannda yer almı?, bu süre içinde Püzant da kıanın form ve kondüsyon durumu Ue yakinen ügilenmiştir. Efendiliği ile butün Fenerbahçe caraıasmda kendisini pek çok sevdirmiş olan Püzant Yagcı*mn vefatı büyük bir teessür uyandırmıştır. Kederli aüesine ve Fenerbahçe i başsaftlığı dileriz. 1. KOŞU: Favori: Dılber 22, Plase: Uçar 99, Plase: Kehnbar, Surprız: Çeler. 2. KOSU: Favori: özpulat, Plase Kayalı, Surprız: Banker. 3 KOŞU: Favori: Çamhbel, Plase: Akberrak, Plase: Kervan kıran. Surpriz: Benlıkız. 4 KOŞU: Favon: Bedevı, Pla se Demırhan, Plase: Fırtına 24. Surprız: Doldur. 5 KOŞU: Favon: Atlıarmağan, Plase: Lav Savanora, Surprız • Eltoro • Bonsans. 6 KOŞU: Favori: Haber 1, Plase Melek 7. Surprız: Esece 7. KOŞU: Favori: Viyolet, Pla se: Eflâtun, Plase: Alcyon. Surp rız: Avanger. lüksel KRCÇ MİKRO MVSTAFA JÜBİLE MAÇINDAN ÖNCE TAKLM ARKADAŞLARININ OMUZLARI ÜZERİNDE Mikro Mustafa'nın jübile maçı çok giizel oldu MALATASA, (Bahattin Erdem Bildıriyor) Malatjaspor antrenorluğune getırılen mılli futbo'cu Mıkro Mustafa'nın jubıle maçı Şehır Statfında japılmıstır Fenerbahçe den • Alı, Şeraf, Selım ve Bırol, Istanbulspor'dan: Bılge, Bursaspordan: Ergun'un katıldığı ju i •••••••••••••••••••••••••••••••HiHnmmmi1 Ercan Devekuşuoğlu, İsviçre'de kuîüp değişfirdi Eski Galatasaraylı Mılli Basketbolculardan Ercan Devekuşu, 23 senedır basketbol oynadığı Cenevre'de, halen tsvıçre lıgınde 3 uncu olan Ü.G.S. kulübüne transfer etmiştir. Yeni Toto yılına başlarken Kulup 1 Kulup Z Galata Besiktas Gençlerbirlıği Altay tzmırspor Edirnespor Sarıyer Afvonspor Kastamonuspor Samsunspor t Iküspor Karsıvaka Manısaspor Karaeumriık Topraktpor Ankarajrueti 4 6 1 2 2 8 5 5 5 2 3 5 4 5 5 90 70 80 40 40 50 45 80 65 35 55 45 55 Tah Cum. min tah. 1 2 3 4 5 h 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 YELKEN YAKIŞLARINDAN BIR AN TÜRKİYE YELKEN SAMPİYONASI Türkiye <fFinn>> ve «FlvinR Duchman» sınıfı yelken yarışmalan Fenerbahçe'de İstanbul Yelken Kulubu önunde başlamıştır. «Finn» smıfmda iki yarısma yapılmış ve şu sonuçlar alınmıştır: Öğleden önce: 1 Ersın Öztokat (İstanbul), 2 Kemal Kayın (İzmir), 3 Haluk Kalkıs (İ=tanbul), 4 Ayhan Öngen (İzmir), 5 Uğur Guler (İzmir), Öğleden sonra: 1 Ersin Öztokat (İstanbul), 2 Ayhan Öngen (İzmir). 3 Kemal Kavın (izmir), 4 Zıya Ergun (İstanbul), 5 Haluk Kalkış (İstanbul), Flying Duchman: 1 Ühan Merzecı Alı Deaerlı (Izmır), 2 Gurhan Tuker Haluk Arıcan (istanbul). 3 Receh Yelkenbicer Uğur Avdınoğlu (Izmır), 4 Mehmed Lâle Hayrı Karabılgm (Iımır), yarıgmalara bugun de devam edılecektir. Vefah Erol, Adana Demirspor'da ADANA, (Hakkr DFUK) Adana Demırspor, dün, Vefa'lı Erol ve Samsunspor'dan bonservisi alman »mator mlll! ösdenie mukavele imzalamışlardır. Ferikdy Vefa Eskısehir Goztepe Mtınordu Beylerbevi Kocaelispor Kavserispor Snasspor Giresunspor Balıkesirspor Denizlispor Avdınspor Beykoz Haeettepe GiinPMoor ıııııuıııınıiınıııııuıııı 6 2 Z ledek maçlar 2 1 bile maçıru 15 bmden fazla Malatyalı seyretmıştir. (33) berabere sonuçlanan Şoh retler Malatyaspor karsılaşma«ının gol'erını 60 Dk Selım, 71. Dk Şeref, 84 Dk. Ergun, 70 , 82., Gazetemiz, Toto hizmetlerini bü| 87 Dakıkalarda Enver atmıslartun yonlerıyle ıncelemeğe bu yıl • da devam edecek ve h'zumlu gor J dır Maçtan sonra taraftarlarının duğu uyarmaları vaktinde yapmaH ğa çalısacaktır 5 omuılan uzerınde tasınan Mıkro Nıtekım geçep vıl ödemelcm • Mustafa gazetemıze şu demecı eksıksız ve avm Kaf'a içinde va g vermıştır' pılması son dakıka «prv«;lernın • «Fenerbahçeli arkadaslarım kurulması v+ toto ovnıvnnlara 9 bın kilometrelik yolu katederek guler vüz gosterılmr^ ıcın vaplübileme kostular. Onlara mıntığımız vavın OIUTI'II soruç vernettarım. Futbola vedâ ederken mı$ ve Toto vonp'Tiı »ukarıda sıraladıŞırnız konııları hâl yobenim ıçın bır devır kapanmif luna sokmustu»rite yandan ise yepyenı bir de\ir Yenı Toto »ılının ovnıyanlara açılmıstır. Bnndan sonra Malatv # Turk «poruna yararlı oimavalı ksrdeslerime hızmet edecesını dılerız. tim ve Malatyaspor'n lâyık oldnğn kl&sa rikaracaSım. Biitiin S. K. sporseverlere selâm ve saygılar.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog