Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

154. KARŞILAŞMA ŞAMPİYONLUĞUN DÜĞÜMÜNÜ ÇÖZECEK ımnııııını Saat 15.15'de Beşiktaş 59, ; başlıyacak maçta F. Bahçe 57 defa kazandı jjaskerler de ıııımı ı» . I ı oynayacaklar FENEBBAHÇELILER KAMP YAPTIKLARI OTELJN ONUNDE D BEŞ1KTAŞLJLAR KAMP ÎAPTIKLARI OTELDE olmabahçe stadında bugun oynanacak olan «Dev Maç» da lıg hden Fenerbahçe ıle geçen yııın şampıjonu Beşiktaş yarım asrı geçen tarıhlerı içınde 154 defa karşı karşıya geleceklerdır Ikı ra kıbın bugune kadar yaptıklan 153 maçın 59 u Be şlktaşm galibıyeti ıle sonuçlanmıs tır Fenerbahçe ise 57 defa sa hadan gahp ayrılmıştır Iki tatam 37 defa da berabere kalrmşlar dır. San lacivertlıler, Sıyah beya?; h kaleye 230 gol atmışlar, Beşik taş ise Fenerbahçeye 212 golle mu kabele etmıştır Beşiktaş kalesine ilk Fenerbah çe golunü Cafer Çağatay, Fenebahçe kalesme İse ılk Beşiktaş golunü Nafl atmışlardar. Fenerbahçe kalesine en çok gol j ' atan oyuncu Hakkı Yeten olmu? i tur Hakkı Yeten tam 3TTde'fa Sa n lâcıvertli kalenın fılelerını ha valandınnış, buna nukabıl Be şıktaş kalesme en çok gol atan fuf bolcu (15 gol) Nafi Bastoncuduı Fenerbahçe rakıbıne karşı en farkh galibıyeti 1958 yılında 7 0 1 bır skorla almıştır Beşiktaş i se 1941 yılında en farklı olarak rakıbınl 71 mağlup etmıştır. 1943 1945 yıllan arsında 12 maçta Fenerbahçe, Beşıktaşı ma* lup edememıştır. 1954 1959 yıllan arasında İse Beşiktaş üstuste 18 maç Feneı bahçevı yenememıştır fâ.Saray Ankara'da G.Birliği, Demîrspor Izmirde \A. Orduf Bursa Mersinde Idman Yurdu ile oynuyor ampıyonluk mucadelesınde lıder Fenerbahçe'ye tur attırabılecek veya «ksıne Besıktaş'a aynı amaç uğrunda umıt verebılecek nıtelıktekı buyuk maç bugun saat 15 15 te Dolmabahçe Stadında oynanıyor Taraflann muşterek eksıklıklen, Mıllt Takım kadrosunda bulunan futbolculann yorgunluklan ve moral kırıklığını henuz geçırememış olmalarıdır Buna karşıhk ordu kadrosunda bulunan Yusuf ıle Abdullah, takımlarındakı jerlennı alabıleceklerdır Pek çok bakımdan ftdeta fınal anlamında onem taşıyan bu maça ordu yonetıcılerının anlavış gostermelen sevınç uyandırmıştır Çunku lid'er Fenerbahçe gahp gelır ve\a berabere kahr>:a gerı kaîan maçlarda Beşıkta^'a bir daha vakalanmıyacak ve bu yıl sampıjonluğun kesın sahıbı olabılecektır Bu nedenlerle maç gerçekten ılgı çekıc! ve çok değıık bir atmosfer altında çetın geçmeğe aday gorunuyor. Elde edılen <on bılgılere gore Fenerbahçe"nın Yavuz Şukru Levent Selım Ercan Yılmaz Ogun, Fuat, Abdullah Vedım (Can), Yaşar şeklındekı kadrosuna karsılık Beşiktaş da Sabrı Yavuz, Fehmı Samı Sure\\a Ka^ a K Ahmet, Yusuf, Ahraet, SanTı, Faruk tertıbınde ver alacaklardır BEŞİKTAŞ: YA2 YAZABİUBSEN Yalnız Can'ın durumu henuz bellı değıldır. Son karar bugun verılecektır ••••>•••••••••••• ••••< ••••••••••••••••#•••• Maça en guclu kadrolarnle çıkacak olan her ıkl takımdan Fenerbahçe mn beraberlık avantauna »ahıp oltfuğu ıcın defansta daha temkınlı fakat Goztepe maçında oldugu gıbı, kapanık olmaGLRAV, UÇARAK ATTIĞI KAFA ŞUTU İLE VEFA'YI GALffln'ETt l'LKSELTIYOR (Fotoğraf. Tulây Dhitçıoğlu) mak üzere dıkkatlı ojnaması beklenmektedır Beşiktaş içın ise durum çok değışıktır Sı\ah Beyazhlar ancak gahp gelebıldıkleri takdırde ıddıalannı koruyacıklarına gore, maçta, gol atarak one geçınceve kadar ofansıf ovunu benım»emelen gerekecektır Kabu! etmek gerekır kı, açık ovunun Besıktas içın buyuk nski vardır Fakat başka çıkar yolu da voktur Çunku Fenerbahçe'yı kendl fahasma çekerek kontrataklarla gol araması çok zordur Maç bu Stad Dolmabahçe teknik çerçeve dısma çıkmadığı Hakemler: Malka (Alman) (8), takdırde sahavı guler vuzle terk Fehnu Pazarcı (4), Zıya Aletmek sansı daha fazla Fenerba>rak (4) bahçe lehınde goru'mektedır VEFA Radolovıç (6) Tuncer ABDULLAH GEGÎÇ (4^ Çetın (5) Savaş (51, Beşıktaş'ın galip gelmesi ise Fıkrı (71, Abdulmetın <5) olağanustu bir ovun gostenlme(Eskişehirspor Antrenörü) (Nedlm 5), Mustafa (4), sıne ve Sıvah Beyazlı defansın Gurav (71, Zekı (6), Bekır hatasız çalısmasma kalmaktadır «TUrk futbolunun sistem ttlrleri içüıdeM sorunlannı, kendl gö(6), Savıç (6) Bızce ıhtımah en fazla gorurüşume gore ele alırken; 424 sistemi mi? Yoksa, 433 sistemi nen sonuç beraberlıktır H4CETTEPE Baskın (6) nin mi? Türk futbolunun bünyeslne uygun bir nitehite olup, olmaArıf (6>, Osman (5) Udığını bugünkü kadro, teknik koşullar, futbol kabıliyeti, modern GALATAS4R4T G.BtRLlCt ğur (51, Nurı (81, Suphi futbolu oynıyan mevkilerdeki elemarüann mevcudiyetıne göre İzah Ankara 19 Mavıs Stadında saat ı6i Murat (51, Turan (5), etmeye çaJıstım» 15 te oynanacak olan G Sarav, Kokten (6>, Esat (5), IhG Bırlığı ıle bır prestıj maçı oysan (5) SİSTEMLERtN GENEL GÖEÜNÜŞÜ: nayacaklardır ALTINORDU D SPOR Asaf AYÇIL O Türk futbolunun şimdild sistemi 424 ve 433 tflr ama, Alsancak Stadında saat 15 3fl bngün dünyada başka sistemler de tatbik edilmektedir. da Altınordu ile Dsmırspor çeDefansta sigorta adam volan santrhaf içın uygulanan üç sistem Faruk Ilgaz : tın bır puvan mucadele"ii vapaehlıkeli bolgede bulunan Vegeçerli dnrumdadır: • caklardır. D Spor'un beraberhk fa Hacettepe'jı de 1 0 mağ«Semt sahalan a ) 53S • elde etmesı başarı savılacak. lup etmeğe muvaffak oldu. b ) 1423 X MERSÎN ÎD. TÜRDTJ Ama durumunda da bir değışıkyapmak şart» c ) 1333 • BURSASPOR lık olmadı. SABAN BIKINCI OLl'RKEN Atına'da vapılan Uluslararası AtleMersın Stadında saat 15 te ovBir de 424 de modifikasyon olarak defansif şBhret ve rnhla Beledıye Başkan Vekili Fa Oyuna fırtına gıbi gıren Vefa, tızm Mıüngmde Şukru Saban ıle Aşkm Tuna'nın ıkı guzel şampınanacak Mersın îdman Yurdu nık Ilgaz, «Her semte bir spor 4 1 2 sistemi nygiılanmaktadır. üst uste akmlaria Hacettepe kayonluk kazandıklarıru jazmıştık Yııkarldakı resımde, Şukru Saban'Bursaspor maçının Mersınhler tesisi vapmak sart Bunu bır lesme yuklendı 7 dakıkada Saın 10 bın metreyı kazaiışı goruluyor. 0 Her sistem genellikle iyidlr. Esas sistem, kadronun kaUteU ele • tarafından kazanılması beklenan önce gerçekleştirmelivız» vıç ın soldan ortasmı ıyı takıp emanlanna göre tatbik edüır. En iyi şeldlde bir »raya getirilen onblr »ektedır demıştır. den Guray topu kafa ile koşeoyuncn, sistemden daha kıymetlidir. Bu batamdan iyi kalitell kadro, • den ağlara taktı 1 0 Bugune kadar tstanbulun her sistemi oynar. spor tesısleri bakımmdan lh Golden sonra Hacettepe oyunu O Türkiyede en çok 42< re 433 sistemi oynannuktodır. mal edılmış olduğunu belırfn denk duruma getırdı ve yaptıgı Ilgaz, Beledıyenın Beden Ter 4 2 4 sistemi, Avrnpada yavas yavas yerinl 433 slstemine akınlarla Vefa kalesını tehdıte biyesı Umum Mudurluğü İle başladı 12 ve 20 dakikalarda terketmektedir. işbirlığı yapması gerektığme iKokten, Hacettepeyi mutlak bır Bunnn başlıca sebebi tse; 4 8 3 sistemi stakts depttsman ve İST4NBCLD* şaret etmış re «En bsa zsgolden ettı 37 dakikada Zekjnm manevra bakunından daba çok boş yer bırakıyor. Uzun ve derinle(Dolmabahçede) Roksan Okan da 100 M. sırtüstünde kendisine kale ağzında attığı tehlıkeli şutu manda iki teşkilât rasında i«15 15 F. Bahçe Beşiktaş mesine paslarla çok genişfcontratakimkânı sağladığından, çabuk ve Baskm uçarak kornere çıkardı birliğine vanirp yeni tesislerin ANKARADA kolay gole zemin banrlamakta ve aynca hızİJ oyunu büyük çapta ait olan rekoru yeniledi ve ılk yan 10 Vefanm lehıne kayapımına başlanmahdır» şek (19 Mayıs stadında) etkilemektedir. pandı. lınde konusmuştur. 15 00 G. Bırlığı G. Saray " mıt Oğuzoğlu dün 15 dakika ara ile kelebekte ve serbestte ıkı TürIlgaz, bu arada, Belediyenin 433 SİSTEMİNtN AVANTAJLARI: • tkmci yan çok sert geçti 51. IZMİRDE kıye rekoru daha kırdı malı olan arsalardan faydalsdakikada Zekı'ye kafa atan 15 00 A. Ordu D. Spor Heybehadadakı Denız Harb Okulunun kapaU yuzme havuzunda ya424 sisteminde iki orta saba adamı var. Bn omnculartn 90 + nılması yoluna gıdılebıleceğın! Uğur'u hakem dışan çıkarttı ve pılan Turkıje rekorunu yenılerken 1964 senesınde Duygu Demırlıoğlu MERSİNDE dakika flen gerı çauşarak normal gorevlerini tam mânasiyle vapa • soylemiş ve daha sonra sozl»oyun da 1 0 Vefa'run galıbıyetıyle tarafından Amenkada lnnlan rekor tanhe kanşıyordu. Ofuzoğlu 15 da15 00 Mersın Bursa madıklan görulmüştur. Çunkıi, vucutlannın tahamrnül edemiyeceklerı J nne şunlan ilâve etmıştır sonuçlandı. kika sonra gırdığı 200 metre serbest yansında da 2 13 ıle yenı ve hakı2. TURKÎYE LIGİ bir efor sarfetmek zorundadırlar. • «Hemen harekete geçilebilirs» katen kıymetll bır rekor elde edıyordu Eskı rekor 2 14 4 ıle Ajhan KiİSTAXBÜLD\ Oysa ki; 433 sisteminde 3 orta saha oyuncusu böytik bir svantstanbulun spor tesisi derdı rataş'a aıttı (A Samı Yende) bes yıl içinde halledilebilir.» taj sağlamakta ve üç oyuncu daba rahat çalışmaktadır. 10 00 Tajfut Kag tspor Koksan Okan da rekorlanna 13 30 Beykoz Pe*roloös bır venısını daha ılâve edıyor NEDEN 433 DAHA UYGUN? ve 100 metre sırtustunde 119 3 (Şeref stadında) Türk futbolu için bence 433 sistem! taem daha kolay ve hem ıle >ıne kendisine aıt rekoru ye11 00 K. Paşa Kütahya de daha fazla yararlldır. mhyordu. Ya Behçet Kurtıç 13 00 Sanyer Manısa HAKEMLER Doğan Babacaa Artık yuzme hayatının sonuna A Turkiyede çok az kalitede orta saha oynncnsıı oldağnndan ANKARAD4 (7) Sermet Kaftana (4), geldl dedığımız Kurtıç O da (19 Mayıs stadında) Necati Bılgıç (7). 3 adamla bu ışı başarmak daha kolaydır. • sezon başında olmasına rağmen 13 15 Altmdag Adana 1 KOŞU: Favori: Kökhan, B 42i de; çok az boş ver var. Ver • kaç, dnpling ve pas + ALTAY Varol (7) Yılmaa 100 M sırtustunde 108 5 gıbı ı\ı (A. Gıicü sahasmda) plâse Kaya, sürpnz: Berk için, çabuk ve buyuk teknik lâzundır. Bunun ıçin de «Turk futbolun • (7), Oğuz (7), Tuncay (5), bır netıce ahvordu kı bu da 100 13 00 Toprakspor • Trabz 2 KOŞU: Favon: Jubıle, plâda» benüz suratli ve buyük teknik gelişmediğinden, çabuk gol için * Enver (6), Alı Bıza (8), Rometre sırtustu rekorunun kısa tZMIRDE se • Tonton Guleç, surpnz: Ça4 3 3 sistemi uvgun duşmektedir. • land (5) Aytekın (7), Doğan bır gelecekte tarıhe kansması 13 15 Olküspor • Aydın kıremıne (6), Mustafa (7), Aydın (5), demektı. 433 SİSTEMİNDE ATAKTA UYGULANACAK 15 00 Edırne • Ordu 3 KOSU Favori: Akberrak, Ayfer (7), Ender (5). Denız Harb Okulu havuzu mu15 15 Uşak • K. Yaka plâse Bucalı . Gurun, surpnz: ŞEKİL: P T. T Cavıt (4) • Esenali kemmelden de mukemmel bır te 15 00 Antalya Sakarya Jale . (4), Tuncay (4), Altan (4), 433 sisteminde atakta, Ud varyant knUamlır. sıs olarak Turk sporuna hızmet 15 00 Bolu Samsun 4 KOŞU: Favori Selten, plâKoksal (4), Yusuf (5), En Birinci şekfl: 2 santrfor, bir açık. ederken, gonul ısterdı kı spor ış15^0 Balıkesır tz. Spor se Fırst Lady, Katıa, «urprız: ver (4), Metın (7), Zekı (51, lerımızı tedvıre memur Devlet 15 00 Kastamonu • Gıresu,i Nılhan tkincı şekil: 2 açık, bir santrfor. Ferıdun (4), Ersan (6), Ay Bakanı Ocak ve Genel Mudur 15 15 Ko^aelı Sıras 5 KOŞU Favori: özdural, Turk fntboluna bu sistemde ilonci varvantı nvgnlamak normal < J han (4), Musa (4) Ulvı Yenal yurdumuzdakı tek plâse Hılâli zaman, surpnz: 14 30 Malatya Konya ve kolay duşmektedjr. + Benırhan tesisi gorsunler ve gençlere ım15 15 Afyon • Denızli İZMÎR Binncı varyantta; İH kaliteli santrfora thtiyaç dovuldngu jibl ^ 6 KOSU: Favori: Samanyolu kan verıldığı takdırde ahnacak 14 30 Zonguld Bandırma DUn Alsancak stadında bir brÜMtT OĞUZOĞLU hangi tarafta (sol veya sag) açık yoksa, bu çörevi yapacak çok atak + plase Bavram • Çamuralı, surpnetıcelerl de ızlesmler Dz H 14 45 Kayserı Ad D SpT tına gıbı esen Altay, P T T. yl 4 • 0 Okulu her jıl mıhonlarca hrabir bek lâzundır. J nz Özgul 3. TURKÎYE LtGİ arıbi ağır bir hezımete uğratıver nın toprağa gomuldugu veja ha7 KOfeU Favori Rocky MoTürldyede bu tip atak ve modern bek çok azdır.. Fenerbahçefe • 14 30 Esk D Spor Çorum cü. vaja uçurulduğu bır zıhnıvete untaın, plâ=e Golden Lıon, surp 14 30 tskend Lüleburgaz Şükrü, Eskişehırli tlhan. Necdet, P.T.T. ü Yetık'ten başka atak içın + karşı tesısını açıvor ve gençJere rız Marmara 14 30 Çanakkdle B Spor îlk devreji Aytekın'in gollenv modern bek, pek göremedım. • Ikıncı Turkıye Lıgı maçlanna «por japma ımkanı verıvor Re8 KOŞU Favon Golden Beat, 14 30 Nazıllı Ceyhan le 2 0 galıp bıtıren Altay, ikınc. dun de devam edılmıstır AnBnnunla beraber blraz da kollektif oyunu doğuran sistemlerl, el • korların kınldığı Denız Harb Oplâse Svracuse Alemşah surp14 30 Tekırdag Kınkkale \anda da Avfer ve Mustafanm » kulu vuzmp bavıi7'in<îan ışte bu kara da vapılan maçta (Juneşspor deki kadrota gore uygulamak, antrenörluk sanatı olduğunu bellrt J nz Saıka Angplıque 15 Wl Elâng Tarsus ta Y v Sınrisn ıkı gol ln^a kszanar»1? hıslerle a\ nlıvoruz memız icabeder.. • ?nrlu bır (jvunrİRn sonra Taksım'l Ydksel 14 •?" Duzce Dü sahadan 40 galıp avnldı 14 30 Hatay Mugla Çetin GÜREL »•••••••••••••••• •••••••••••••••• joJu ıle 1 ü ienerken, hAbdukadır *CCELMA.\ İ~K\ $ Sekefspor EsRişehir'i 31 yendi ANK1R* Şekerspor dün Eskışehırspor karşısında çıkardığı cesur oyunu bırbırınden guzel uç golle suslemesını bıldı 32 ncı dakikada Atalay'ın ayağından jedıgı golle venık duruma duşen Şekersporlular DUI dan sonra açılarak Muharrem (Dk 25) Muharrem (Dk 40) ve Mıla (Dk 54) vasıtasıyla attıkları gollerle sahadan 3 1 galıp ajrıldı lar. GUMLŞBAŞ GEGÎÇ'tN GOZU ÎLC Güray'ın uçarak attıgı giizel kafa golü ile: TÜRK FUTBOLUNA | HANGİ SİSTEM DAHA UYGUNDUR? Vefa H.Tepeyi 10 yendi ANKARA Kumede kalma mucadelesınde olan Ankaragucu dun durçun bır gununde vakaladığı Goztepe den 1 golle 2 altın puan alma<:ını becerdı Ilk devrede kazandığı penaltıvı Alı'nın kurtarmasnla onemlı bır fırsat kaçıran A Gucu'ne 2 puan getıren golu 64 dakikada Coskun attı Vural SAYGILI A. Giicü G.TepeJden 2 puan aldı: 1 0 Basketbol'ria I Galatasaray Muhafızgücü'nü 7366 yendi Depla^manh Turkı e Baketbol Lıgı ne dun tstanbuı da • a \pılan ıkı kar'iilaşma ıle devam edılmıstır Haftanın en onemlı karsılaşması olan Galatasara\ Muhafızgucu maçı son derece hevecanlı olmus ve ılk devresını 41 30 onde bıtırd'ıgı maçı, San Kırmızıh ekıp 73 66 kazanmıştır Savılar şovledır GALATASARAY Şengun (14, Nur (10) Nedım (2) Semıh (8), Fuat (16) Ozer (2) MUHAFIZGÜCU Ferhan (18) Erdal (15) îbrahım (12) Muzaffer (9) Ruştu (6), K Tuncer (2), Engın (2), Yurdun (2) ALTINORDU : 89 KLRTLLIS : 65 Gecenın ılk maçında Altınordu, ılk devresını 4526 galıp bıtırdığı karsılasmada, Kurtulus u 8965 jenmıştır Kırmızı Lacıverthlerın (29) savısmı Barış (22) sajısını da Zekı japmıslardır i GCNÜN PROGRıHı Umit Oğuzoğlu 15 dakikada iki Törkiye rekoru kırdı Ü Alfoy 4 Pn 0 CİHAT ARMAN İSTÎFA ETTÎ MERSİN Mersın Idmanvurdu antrenoru Cıhat Arman dun gorevmden ıstıfa etmıştır Arman, yonetıcılerle bazı hususlarda anlaşamadığını ve bu yuzden ıstıfa ettığını soylemıs, daha sonra kulup lokalıne gıderek, oyuncularla vedalaşmıştır Mersın Idmanvurdu'nu sezon sonuna kadar mıllı atletlerden Sevfı Alanva'mn çalıştıracağı ıfade edılmıstır Ikinci Türkiye Liği'nde. tanbul'da da Galata, Bevlerbevi ıle 00 ve Istanbulspor, Karaeumruk ıle 11 berabere kalmıslardır lstanbulspor un golunu Kasapoğlu Karagumruk un golunu de Cengız atmışlaraır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog