Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

10 hk maçın rövanşı mahiyetinde olan ve billıassa lîder takrnı ıçin • • T • • • LİDER BUGUN ALSANCAKTA ilk yuzme müsabakasında iki Turkiye rekoru kırıldı 100 m. serbestte ümit Oğuzoğlu 0.59.4 yaptı S FENERBAHÇE Bugün Alsancak stad.r.du Goz epe ı.e çok 201 lu bir mücadeleye girişecek olan lider SarıLâeivertli takım Demirspor maçından önce seremonide görülüyor. (Fotoğraf: Tulây DfVITÇİOĞLlj) ezonun ılk yüzme denerae müsabakası dün bu yıl hizmete açılan Heybeliada kapah yuzme havuzunda yapılmıs ve bu yanşmalarda 100 metre serbestte Ümit Oğuzoğlu 0.59.4 ile yeni bir Türkıye rekoru kırmıstır. 100 METRE KURBAĞALAMA Bılindiği üzere 100 metre serbest rekoru 0.59.5 ıle geçen yıl Ayhan Erkek Büyükler: 1 Taner YalKarataş tarafından kırılmıştı. Öte kın 1.23.4, Erkek Gençler: 1 Ahyandan 100 metre kurbağalamada med Sulu 1.27 6, Bayanlar Gençler: Nilgün Borekçi'ye ait 1.37.4 lük re1 Lâle Kohen 1.36.4 (YTR). kor da 1.36.4 ıle Lâle Kohen tarafınYanşmalara gelecek hafta baska dan kırılmıştır. Yarışmalarda ahbranşlarda devam edilecekür. nan teknık sonuçlar şöyledir. 1M METRE SERBEST Erkek büyükler: 1 Ümid Oğuzoğlu 0 59.4 (YTR), Erkek Gençler: 1 Ahmet Sulu 1.02.2, Biiyiik Bayanlar: 1 Roksan Okan 1.16.1, Bayanlar Gençler: 1 înci Kaympkçı 1 23 0, Stad: 19 Mayıs. Hakemler: Faruk Talu (7), Adnan Aksüt (6), Cumhur Deniz (6). Gençlerbirliği : Selçuk (5) Ekrem (6), Faik (6) B. Tevfik ( 6 ) (özkan 6), Cevdet (6), K. Tevfik (7) Temel (6), Burhan (6), Ali (7), Salim (6), Zeynel (7). Altınordu: Tamer (7) Mikael (5), Behçet (5) Îsmet (5), Hayrettin (6), Yavuz (6) Cenap (6) (özer 5), Zadel (5). Cen giz (6), Balov (6) (Bahri 6), Mehmet (6). ANKARA Golleri: 1. dakikada Zeynel, 8. dakikada Ali ve 54 üncü dakikada Mehmet (A. Ordu) attılar. Yılmaz GÜMÜŞBAŞ önem taşıyan karşılaşma saat 25,30 da başlıyor Şampiyonluğun öteki adayı Beşiktaş da bugün Ankarada H. Tepe ile oynuyor. Diğer maçlar G. Saray Ş. Spor, PTT Mersin ve Eskişehir A. Gücü arasında iımir*den noîîar Abdülkadir YÜCELMAN yazıyor İZMÎR er haftası ayrı bir fınal maçına sahne olan 1. Turkiye Lıginın en zorlu ve mucadeleli karşılaşmalanndan bırı bugün saat 15.30 da Alsancak Stadında Goztepe ıle Fenerbahçe arasında oynanacak. Şampıyonluk yolunda 5 puanlık bir avantajla ilerlemekte olan Sarı Lâcivertliler bu iddıalarını devam ettirmek ıçin Goztepe ile çok çetin bir mücadeleye gıreceklerdir. özellikle defansına güvenen Fenerbahçe beraberliğe razı bir hava içinde gorunurken Göztepe'nin 1 0 hk maçın revansı için oynayacağı muhakkaktır. Bilindiği üzere Sarı Kırmızılılar ilk devrede bai» güresirken Fenerbahçe'y» 10 yenildikten sonra aldıklan pej peşe mağlubiyetlerle iddialarını kaybetmişlerdi. Iste bu bakımdan bugünkü karsılaşraa Fenerbahçe ıçin şampiyonluk, Goztepe için ıse prestij yönünden büyük önem tasımaktadır. Saat 15.30 da başlayacak v« tipik bir beraberlik maçı hüviyetinde görünen bu müsabakaya taraflar su tertipleri ile çıkacaklardır: Fenerbahçe: Tavaz • Şfikrfl, Levent Selim, Erean, Tılmaı • Ofün, Can. Abdnllah, Nedim, Tasar Goztepe: Ali • Mehmet, ÇaSIayan • Halil, B. Mekmct, A, 1b*»n Cenap. Ertan, Fevıi, Gür»el, Nihat ANKARADA Fenerbahçe'yi bes puan geriden tâkip eden Beşiktaş, 19 Mayıs Stadında saat 15.00 de Hacettepe i l e karşılaşacaktır. Artık puan kaybetmeğe tahamroülü olmayan Siyah Beyazlılann bugün kaybedecekleri tek puan dahi şampiyonluk ümitlerini silip götürecektir. Beşiktaş'ın en formda elemanı kaleci Sabri'nin de oynamasımn çüpheli nlduğu bu müsabakanın neticesi ortadadır. Bu maçtan ö n c e saat 13.15 de PTT, Mersin ile oynayacaktır. İSTANBULDA Son günlerde bir hayü karısan GaJatasaray da bugün saat 15.15 de Ali Samı Yen Stadında Şekerspor ile zorlu bir mucadeleye girışecektir. Günün diğer karşılaşmasmda ise Eskişehirspor kendi sahasında saat 15.15 de Ankaragücü ıle oynayacaktır. FENERBflHÇE GOZTEPE H G.Birliği: 2 A. Ordu: 1 î Ogün: " Maşallah hepimiz turp gibiyiz,, Çetin GÜREL izMir'den öztepe'nin Çeşme'deki kam pında en gözde adam Sabahattin. Beş vakit namazını kaçırmayan genç futbolcu her namazdan sonra duasını bitirip arkadaşlannı bir guzel üflüyor. Kampta bugünkü maçtan pek söz eden yok. Sessizlik hep bir ağızdan söylenen şarkılarla bozuluyor... Ve bu şarkılann arasında sık sık su fısıltılara rastlamak mümkün. «Molnar'ın kulaklan çınlasın..» Göztepede büyük maçın arifesinde uzgün adamlar da mevcut. Eski bir Fenerbahçeli olan Hüseyın sakathğı, Nevzat da hastalığı sebebiyle oynayamıyorlar. Tek tesellileri ise arkadaşlarının yokluklarını aratmayacaklanna olan inançları. Nevzat «Rüyamda gördflm. Fenerbahçeyi 10 yeneee Beykoz : K. Gümrük : 0 0 Bu (ünkü maçta oynayamayacak olan Nevzat'ı, Fenerbabçeli fntbvlenlar hastahanede ziyaret ettiler ne de tercüman oluyordu. G ffr. Gol» de ErUn »tecak» deyıftetf bütüh g ö t « r gbm haftaların sanssız ıdamı Ertan'a çevrıldi. " " * * * Izmir'de hava kotü, fırtınalı. Ve son günlere nazaran oldukça *** soğuk. Şunu da belirtmek yerınFenerbahçe kampında da sü de olur ki, Izmirliler sobalarını kunet hakim. Onlar da maç saa yeniden yakmaya başladilar. llatini bekliyorlar. Ogün'e sordum: vanın seyirci miktarına etkilı o«Ogün nasıl arkadaşların iyıler lup olmayacağı konusunda şımmi?» diden bir şey söylenemez. Hafta « Masallab heptmlt tnrp ri ıçinde satışa çıkarılan biletlerin satışı ilgi görmekle beraber şu biyl*.» Işte liderlik yolunda büyük anda bir bilet karaborsası söz ko bir engeli aşmağa niyetli Sarı nusu değil Sizin anlayacağınız ıki taraf da bu maçı umursamaz Lâcivertli futbolcuların maç ongibi görünüyor. Tahmin ederim cesi havası bu. Az daha unutuki asıl mücadele trıbünlerde olayordum. Baskanları Faruk Ilgaz' cak. Zira nereye baksanız Feın ultimatomunu da unutmamıs nerbahçeli taraftarlann Izmir'e lar. getiren 34 plâkalı bir otobüs göKaptan Can «GSztepe'ye kar rebilirsiniz. sı Başkanıınuın sözlerini g&z 5Evet lzmir'de bugünkü hava nüne (etirerek oynayacagu» bu. Ama yann nasıl olur onu diyerek arkadaşlarının hisleri pek kestiremem. VEFA'NIN BİB. AH1NINI BURSA KALECİSİ ÖNLSRKEN '**"••" " " " • " (F«Jt*«r«ft Tulây DİVİTÇİOGLU) Vefa Bursa'yı rahat yendi: 31 Stad: Dolmabahçe Hakemler: Rader Macher (Alman) (7) Ziya Albayrak (6), Sait Acarbay (6) VEFA : Radnloviç (7) Tuncer (C), Çetin (5) Savas (4), Fikri (6), Abdiilmetin (6) Mustafa (4). Güray (7), Zeki (7). Bekir (7), Saviç (4). (Şerafettin ö » ) . BURSASPOR: Osman (4) Müfit (4), Nihat (4) Stefanoviç (5), Vedat (5), Irfan (4) (Osman «4») Mesnt (6), Ersel (5), Haluk (6), Orhan (4), Abmet (4). HAKEMLER: Hüseyin Maloğlu (5) Rahmi HaUloğlu (5), Sermet Kaftancı (6). BEYKOZ: Nihat (7) Metin (6), Nusret (6) Adnan (7), Erdoğan I. (6), Erdogan II. (6) Dogan (5) (Metın 5), Kâmıl (4). Cemal (4), Harun (6), Çetin (5). KARAGUMRÜK: Mehmet (7) • Mehmet (7), Ali (6) Erdınç (6), SUleyman (9), Salâhattin (6) Kâeım (5) (İbrahim 5), Erkan C5), Cengiz (6), Mike (5), Yılmaz (7). 1. ligin bu iki eski takımımn mücadelesi çok çekişmeli ve zevl:li cereyan etti. Her İki tarafın müdafaasmm güzel oyunu go'e imkân vermeyince, maç da basladığı gibi golsüz sona erdı. Sadettin ATEŞ DtGER MAÇLAR Adanada'ki musabakada Ad. D. Spor Malatyaspor'u 2 0 yenmış, 3. Turkiye Liginın tek maçında da Konya Id. Yurdu Elâzığ'ı 2 0 mağlup etmiştır. GÜNÜN PROGRAMI tSTANBULDA (Ali Sami Yen Stadı) 15.15 G. Saray Şekerspor ANKARADA (19 Mayıs Stadı) 13.15 P.T.T. • Mersin 15.00 Hacettepe Beşiktaş İZMİRDE 15.30 Goztepe • F. Bahçe Eskisehirde: 15.15 Eskişehir A. GücU 2 . TÜRKİYE LİGİ İSTANBULDA (Dolmabahçe Stadı) 11.00 Taksim • Galata ANKARADA (Ankaragücü Stadı) 10.30 Petrolofıs • Uşak İZMİRDE 12.00 Karşıyaka Antalya 13.45 tz. Spor • Kastamonu Boluda: 15.00 Bolu • Kayseri Konyada: 15.00 Konya Kasunpaşa Kütahyada: 15.15 Kütahya • Kocaeli Sivasta: 14.45 Sivas BaUkesir Samsunda: 14.45 Samsun Toprakspor Giresnnda: 14.30 Giresun Glineşspor Trabzonda: 1430 Trabzon • Beylerbeyl Afyonda: 15.15 Afyon Zonguldak Bandırmada: 15.30 Bandırma Sanyer Manisada: 15.30 Manisa Edlrne Orduda: 14.30 Ordu Sakarya Denizlide: 15.15 Denizli • Olküspor Aydında: 15.30 Aydm • Altındağ Adanada: 14.45 Adanaspor • İst. Spor | 1. TÜRKİYE LİGİ İSTANBULDA (Ali Sami Yen Stadı) 13.30 B. Spor Nazilli Çorumda: 15.00 Çoruro îskenderun Muğlada: 15.30 Mugla E. Şehlr D ^ . Tarsusta: 15.00 Tarsus Î.Y. DUzce Adanada: 13.00 Ceyhan Tekirdag KırkJarelinde: 15.30 Lüleburgaz • Ç. Kale Hatayda: 14.45 Hatay • Davutpasa Baskette, Altınordu F. Bahçe'yi 6865 yendi SALON: Atatürk Spor SaJonu. HAKEMLER: Tevfik Artd (3), Hüsamettin Topuzoğlu (4). ALTINORDU: Banş (10) 26, Zeki (7) 21, Nedret (3) 4, NikoUç (6) 6, Akın (6) 4, Haluk (4) 5, Yılmaz (4) "2. FENERBAHÇE: Halil (6) 17, Tuncer (7) 8, önder (8) 15, Hüseyin (6) 17, ömer (5) 8, Gfiner (5) 0. İZMİR, (YtCELMAN BİLDİRIYOR) ^ • •••••»•»•»•»»»•»•••••• ••»»•••••••••••••»»•»»••»••»»•••»»••»»»•»»••» Asaf AYÇIL üşmemek için çırpınan Vefa, Bursaspor'u da 3 1 yenerek kurtulma umıdıni devam ettirdı. Durumu son derece kritik olan Vefa, oyuna fırtına gibi girdı ve ilk 15 dakika içinde ıki gol çıkardı. Daha 4. dakıkada Bekir'in asırt ma pasma dalan Zeki, durdurmadan attığı şutla Vefa'yı 10 öne geçirdi. Bu golle beraoer Yeşil • Beyazlılar, daha da açılmıştı. Nitekim 15. dakikada Bekir, 25 met reden attığı sert şutla topu önce direğe çarptırdıktan sonra kaleci Osman'ın elleri arasından aglara yolladı: 20. İkinci yanya Bursaspor hızlı başladı. 69. dakikada Mustafa bir topu Ratfuloviç'e çarptırdıktan sonra 75. dakikada Mesut'un kornerinden gelen topu Ersel ağlara göndermekte güçlük çekmedi: 2 1 Oyunun sonlarına doğru tekrar açılan Vefa, 89. dakikada Zeki'nin kafa şutuyla üçüncü golünü de kazandı ve sahadan 3 1 galıp aynldı. D KISA HABERLER VOLETBOL Ausburjda yapılan Batı Avmpa Knpaat Voleybol MacUrınd» Voleybal Milli Takunımız, Italya'ya 3 1 yenilmiştir. Türkiye KızUrarası Voleybol Sampiyonası'na dün de devam edilmis ve şn neticeler alınmıştır: Sosyal Sigortalar: 3 Altınordo: I, Fenerbahee: 3 Kolej: 2. BASKETBOL Türkiye Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda Ankara Koleji, Manisaspor'u 8115, tstanbul Üniversitesi, Fenerbahçe'yi 3216 ve Gazi Bğitim, Stad Atletik'i 8419 mağlup etmişlercTir. Geceki maçlarda ise, Ankara Koleji, Istanbul Üniversitesi'ni 5039, Fenerbahçe Manisaspor'u 5413 yendiler. FUTBOL Milli Takımın Polonya maçı hakkında konnşan Fntbol Federasyonn Başkam Orhan Şeref Apak, «Polony» raaçından pek fimitli desilim» demiştir. Antalya'da baslayan Iise ve Dençi Okollar Türkiye Futbol Satnpiyonumda, Ankara Tıldırım Beyazıt Lisesi Konya Sanat'ı 49, Haydarpaşa Sanat, Adana Ticaret'i 3 1 , Antalya Sanat, Izmir Ticaret Lisesi'ni 2 1 yenmisler. Balıisesir Snnat ile Samsun Sanat ise golsüı berabere kalnuslardır. DEMİRSPOR • FERİKÖY MA ÇINDAN BİR ENSTANTANE DeplâsmanU Türkiye Basketbol Ligi'nin en kritik maçında Altınordu, Fenerbahçe'yi 68 65 mağlup ederken, Sarı Laclvertlilerin şampiyonluktaki bütün ümitleri sılıra iniyor ve 1. T. Ü. şampiyonluğu garantiliyordu. Şimdi arük bütün iş t. T. U. bundan sonraki maçlanna kalmıştı Fenerbahçe'nin sinirli ve tutuk oynadığı maçta sahanın yıldızı Banş'tl. Koskoca Fener'i Altınordu değil tek başma Barış yenmişti adeta. Nedret ve Haluk sahada gölge gibi dolaştılar. Hakemler isa öylesine berbat bir idare gösterdiler kl, verdikleri yanlış kararlar ikl takımı da galip getirebilirdi. Nitekim bu işten kârU cıkan Altınordu oldu. Altınordu ilk yanyı 41 • 39 önde bitirdlkten sonra, ikinci yannm iıemen başında Tuncer'in 5 fauiîe çıkmasından sonra ribaunt bâkimlyetini de ele alarak baştan sona önde götürdügü maçı 68 65 kazanmaya muvaffak oldu. DtĞER MAÇLAR Selim Sırn Tarcan Spor Salonu'ndakl müsabakalarda şu netlceler alınmıştır. Galatasaray: 81 Şekerspor 75 İlk devre 40/35) KoleJ: 63 Beşlktaj: 55 (JUc derre 32/28). lzmir'de P.T.T. Karşıyaka'yı 60 64 yenerken tstanbul'daki tek maçta da Kadıköyspor Altay'ı mağlup ettl 73 56. "Şike, şike,, sesleri arasında oynanan maçta F.EÛY 1 0 GALİP STAD: 19 Mayıs. HAKEMLER: Ohmsen (Alman) (4) Burhan Yakıcı (6), Cengiz Kezer (6). FERtKÖY: Necdet (6) • Erol (6), Müjdat (6) Ethem (7), Ahmet (6), Ismet (6) Mehmet (4). Turgay (6), Arif (6), Bilgin (5) (Ekrem 6), Ruli (6). DEMÎRSPOR: Tekin (4) Ibrahim (3), Yalçm (5) • îsmet (3), Muzaffer (5), K. Timuçin (6) • Cahit (6), Sedat (3), Kadir (3), Birol (3), B. Timuçin (5). Fenerbahçe Altınordn maçından bir an UNİVERSİTE SPOR HAFTASI SONA ERDİ TRABZON, (Ömer GÜNER Bildiriyor) Blr hsftadan berl devam etmekte olan 8. Universiteler Spor Hafta8i dün yapılan parlak blr törenle kapanmıştır. Trabcon Valisi Celâl Kayacan'ın milkâfatlan dağıtışından sonra Trabzon'a reok getiren bu hafta sona ermiştir. Müsabakalann enteresan bir yönü de Futbol Basketbol ve Voleybolda Tekoikiilerin blrind olmalandır. Neticeler şöyledir: VOLETBOL 1 Ort» Doğu Teknlk Üniversitesi, 2 Ank. Iktisadl Tic. tlimler Akad. 8 îstanbul tktteadl, Ticarl tlimler Akad., 4 Ist. özel Muhendislık. BASKETBOL 1 Ist: Teknik Onlversltesi, 2 tstanbi'l üniversitesi, 3 İst. özel MUhendislüc, 4 îst. Şişll Ossel İktısadl Ticarl IUmler. Vural SAYGILI ANKARA erikoy, Demirspor'un yavaş oyunundan faydalanarak sahadan lkl puanla aynlmasını bıldı. Bu arada seyirciler devamlı olarak Demtrsporlu futbolcuları «Şike, şike* dıye bağırarak itham ettiler. Zaten futbolculann havası da bunu gösteriyordu. Feriköy, böylece kurtulma yolunda iki altın puan alarak, Ankara deplâsmamnı kapadı. Oyuna, Feriköy hızlı başladı. 4. dakikada sağdan ortalanan top, Demirspor kalesinı kanştırdı. Karambolde gerilerden gelen Anf, düzErun bir vuruşla topu filelere taktı 1 0. Golden sonra Demirspor, Ferıkoy kalesini bastırdıysa da forvet ojnjncularının fırsatları deferlendiremevışı sebebiyle bundan bir sonnc alamadı İkinci yanya Demirspor sıiratlı bajladı Fakat btıfiin çabasım rag^ıen «onucu değiştıremedl ve maç da 1 0 Fenkoyun galıbıyetıyle r sona erdı. 1. KOŞU: Favori: Cevherhan, plâse: Cet, sürpriz: Ünaldı 2. KOŞU: Favori: Selçukhanım, plâse: Mebru 2 Afet, sürp riz: Fuze 5. 3. KOŞU: Favori: Pikehan, plâse: Nılhan Seno, sürpriz: Golden Arrow 4. KOŞU: Favori: Çamhbel, plâse: Topuz Saffe, sürpriz: Alkurus 59 5. KOŞU: Favori: Birsen, plâse: Tuğram. sürpriz: Tarkan 6. KOŞU: Favon: Alemşah, plâse: Eroika Kaiser, sürpriz: Lovely Prınce 7. KOŞU: Favori: Cathy 8. KOSU: Favon: Orkırle, plâ«e: Menh • Pufçu. surpfjz S. înci. iuksel t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog