Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SABfFE DÖRT 10 Nîsan 1968 CUMHTJRtYET HİTLERtN LANETLENMfŞ DOKTORLARİ ONSOZ Dachau, Buchenwald ve Auschwitz'de gelincikler bir kez daha açtılar. 1935 ten sonra doğmuş gıuıumuzun milyonlarca genci, Nasyonal Sosyalizmin kanlı dönemini çoktan unuttular. Ana, babalannın geçirdikleri korkunç tecrübeler onlar için artık yalnız tarih savfalarında rastlanan geç~ mişe ait üginç amlardan oteye gitmiyor. Zaman geçmişi öylesine bir insafsızkkla olduruyor ki, bu genclerin bir kısmı Nasyonal Sosyalist rejiminde bu korkunç cinayetlerin gerçekten işlenip işlenmediklerini bile soruyorlar kendi kendilerine. Aşağıda. okurlanmıza bazı parçalannm çevirisini sunduğumuz «Lânetlenmiş Doktorlar» kitabı, Nazi rejiminin en az tanman, fakat aynı zamanda da en korkunç olan bir donemini anlatmaktadjr. Faşist diktatörlıikte, kobay olarak kullanılan irısxnlar ustunde yapılan tıbbî drnemelcr dönemi. bu konuda araştırma yapmak amacı ıle korkunç deneylerıne baslamıstı Fakat asıl amacı Hramler ın gozune gırıp kendını bır Lnıiersıteye Profesor tavın ettırebılmektı Rascher ın %ardımcısı Walter Neff, Nurenberg te yargıçlara şunları so\lemıstır. «tkı (uze vakın tutuklu Dr. Rascher ın dene% lerınde kuilanılmak uzere Dachau \ a getırıldı Bunların yetmışınden fazlası denevler esnasında oldu Aralannda on altı tane de Rus savas esın bulunmaktaydı Ölumle so nuçlanacak olan deneylerı Rasc her, kamp vetkılılerıne bıldın\or onlar da bu deneUerde kul lanılacak olan kobaylan tutuklular ara'indan ozel olarak seçnorlardı Kanıma gore, basınç odasındakı hıçbır olum 'es»dufı ve kazaen olmamıstır Rascher esırlerı (kobaylan) bıle bıle oldurmustur » Ba=ınç odasındaki tutukluların durumunu dısardan seyreden başka bır tanık ta Nurenberg te şu şekılde ıfade vermıştır «Mahkumlar kulaklarına ve goguslerıne taz\ık eden basınçtan kurtulabılmek ıçın dehier gıbı çırpınıvor, ellerı ıle kulak lannı ortu>or ve tırnaklan ıle yuzlerını parçalıyordular » Yargıçlar kurulu. heit Romberg e şu soruvu sormuştur" «Bu acıklı olava tanık olduğunuz halde odadakı mahkuma kurtarmak ıçın neden basınç ko lunu gerı ıtmedınız' Rernbergın verdıgı cevap ı<e çok ılgınçtır «Bunu vapabılmek ıçın, Ra«c her ıle mucadel e etmem gerekırdı Ben bir boksor degılım » Büyük Başlangıç Doktor Sıgmund Rascher duvardakı takvıme baktı Takvım 22 Şubat 1942 vı gosterıyordu Evet o gun, kısa bojlu, ufak tefek SS doktoru, Sıgmund Sascher'm hayatının en mutlu gunlermden bırı>dı Uzun bır suredenberı Hımmler'le vaptığı ozel konusmalar mejve verraıs ve Nazı rejımının ıkı num»ralı şefı, Dr Sıgmund Rascher e ıstedığı deneylen yapması ıçın ızın vermıştı. 22 Şubat 1942 de Dachau1 dakı toplama kampında 3 jncu Reıch ın tarıhınde ılk kez ınsanlar ustunde tıbbı araştırmalar çalısması baslamıstı. Rascher eğer bu deneylerde basan gosterebılırse. jakın dostu Hımmler onu muhakkak bır Ünıversıteje Pro fesor adatırdı. Doktor Romberg'ın sesı Rascher'ı dalmış oldugu tatlı dusten uyandırdı: tşte maskesıni çıkartıyor. Basınç odasını, Rascher ıçın Dr Sıegfned Ruff hazırlamıştı. Bu, uzun, dıkine tup bıçımınde bir oda olup, dışında hava basıncını arttırmıya ve eksıltmıye yarıyan bır takım araçlar %ardı Yerden ıki metre yuksekhktekı bır demır çubukta, bır paraşutçu takımı ıle bır çıngırak asılıydı Turlu kollar ve volanlar. odadakı hava D(.sıncını ayar lamıya yanyordular. Dr. Rascher ıle yardımcısı Romberg dıledıklerı an odadakı basıncı 22 000 metre yukseklıktekı duruma gor e ayarlıyabilirlerdı Bu gun, basınç ıgnesı 15,000 tnetreyı gosterıyordu. Çızgılı pantolonlu, cılız adam kararsızdı. Oksıjen maskesını tutan elı buzulmuş durumdaydı. Neff duşundu Eğer çıkartmazsa Rascher onun canına okuyacak. En sonunda kobay (tıbbt deneylerde kullanılan hayvanlara verılen ısım) karar verdi Mstkeyı çıkardı. Ansızın de • neme odasındakı suni hava basıncının zavallı adam ustufidekı etkılerı gorulmıye basladı Gozlerı yuvalarından fırlıvtcakraış gıbı buyumustuler; Kobayın ba$ı arkaya gıtmış, buruo delıklerı açılmış, ağzı, kenarlarından yanlara doğru çekılmııtı. Rascher not aldı: Tehlıkeh havacı hastalıgının belırtılen başladı . Kobavda çırpınma ve tıtremeler gorulüyor. Dr Rascher yavaş. vavaş bacınç volamnı dondurmıye devam edıyordu Yuksekhk ığnesı 14,5 kılometreyı, kronometre ıse 30 sanıyeyı gostenyordu Ansızın, basınç odasındakı tab Yazan: Christıan BERNADAC Derleyen: Ergun BALCI te paraşutçu bıçarenın kol'an ıle bacakları kaskatı kesıle^ek, vucudu arkava dogru genldı Dr Rascher vemden not aidı Opıstotonos (Vucut kas'arının genldığı bır tetanos turu) Dr Rascher not almıva feam edıyordu Yukseklık 14 3 kılometre, kollar one doğru kaskatı uzanmış, Kobay kopek ^ıbı oturmıj a çalışıjor, Bacakları avrılmıs ve kaskatı Deneme odasındakı adarrın rengı, bır kızarıp bır aararıvoı, ağzını açıp nefes refese umut suz bır şekılde oığenerıne oksıjen almıva çabalıjordu. Çırpınısları gozlennın vuvala rından fırlarcasına açılmaları nefes aliMndakı du7ensi7İık, j u zundekı acı ıfadesı, bır ba'ıkçının, vakaladıktan sjnra vere at tıgı balıgın umutsuz, son çırpınış lannı andırıjordu Altıncı kılometrede, aoam agzından kopukler saçara* horrurdanmıva başladı Ka«ları surek lı buzulup gerılıvorlaıdı Homurdanmalan gıdeek tız perde den çığlık halını alıvordu liaM anıden one duştu 1kence başlıvalı tam jırmı dakıka olmuştu Sahte paraşutçunun yere ınme«ı zamanı gelmıştı Dr Rascher son notlarını kajdettı Tız perdeden çığlıklır. vuz kasları buzulmus durıırnda Kobay dılını ısırıyor Adam deneme odassndan çıktıktan sonra, Rascher sorguja başladı Benı duyuyor majun T Nasılsın1" Cevap versene Beş dakıka sonra lorusunu tekrarladı !vı mısın? Adam hafıfçe basını salladı Tekrar elbıselennı gıy Yapmayın ne olursunuz' Dokuz dakıka sonra ad«m guçsuzce dogruldu, Sadece bır da'tıkacıs Doğum yılını soj !e Yanlız bır dakıkacık Adam başını sola çevırdı umutsuzca dogum vılını hatırlamı>a çalıstı Bır dılım keaebılır m n ı m ' Derın nefes alabıltr mijim' Rascher cevap vermedı Çok teşekkur ederın Bır dılım kesebılır m ı v ı n ' On beş dakıka sonra Şımdı juruyeceks n Çok teşekkur ederım Sendelıyerek yurunnve çabaladı. Doğum yıhn' 1928 (Adam 1 Kasım 1908 de doğmuştu) Hangı şehırde 7 Mesleğın9 1928 Derın nefes aljbıhr mıvıra' Rascher başını salladı Çok mutluyum Rascher, tabancaMnı çıkarıp, havaja ıkı el ateş cttı Mahpusta herhangı bır tepıcı gorulmuvordu Bılıncını anrak jırmı dort saat sonra kazanabılecektı. Öbur gun denemeiere de vam ederız dıje mırıldandı Rascher Nazı rejımının ıkı buyuk mımdrı HıtJer ve Hımm'er, ınsanlar ustunde tıbbı dcnejler va pılmasını prensıp olarak kabul etmışlerdı Nurenberg Mahkemesırde olum cezasına hukum gıydııılen, Hıtler Almanyasının en buvuk tıp otorıtesı, Karl Brandt Nu renberg'te yargıçlara, Hıtleıın 1935 te geçırdığı bır boğaz anıe hvatından sonra bu konuyu duşunmıje başladıgını scjlemıştır Amelıyattan sonra Hıtjer, tıbbı denemeler ıçın hukumlulerın kullanılmj'annın ıvı b r fıkir olacagını sov)emıctıt Rascher oır doktorın oğlu ıdı Kendı de babası gıbı doktor olmuş ve otuz >asıida ıken kendınden on altı yaş buyuk olan Vını Dıehl ıle evlenm'ştı Nını Dıehl'ın 48 jaşından sonra ıkı çocuk doğurması Alroan anaUrının buyuk hayranı Hınmler ı fe\ka!ade memnjn etmıs ' e bu Kamp doktoru cesetler arasında sekılde Rascher ler Hımmler' ın >akın dostları arasına gırmış lerdı Aslında bu çocuklart Nım doğurmamış, fakat Rascher'ler onları bır jetımhaneden almışlardı Hımmler sonradan bunu ogrenınce hırsından kopurmuş ve Rascher ı oldurtmus, karısını ı^e toplama kampına attırmıstır Rascher, Nını ıle evlenmeden on ce Nazı alejhtarı olan babasını Gestapo'ja haber vermış ve top lama kampına attırmıstı Rascher sık sık havacı doktorlarla ılıskı kuruvor ve bılhassa >erden çok \uksekte uçaklanndan atlamak zorunlulugunda kalan havaeıların vucutlarının, basınca dırenebıime yeteneklerı «onusunda duşunuvordu Sonunda bu hususta Hımmler e "J)tr mektup yazarak hava ba»ıncı denemelerı ıçın hukumlulerı kullanmak ıstedıj,ını bellrttı Hımmler derhal gonderdığı cevapta bu fıkrı pek parlak bul dugunu jazmış ve Rascher e, ıstedıgı savıda hukumluyu deney lerınde kullanabıleceğını bıldırmıştı Bu lzın uzerıne Dachau toplama kampında yukanda anlattığımız turden korkunç deneyler başJamıştır Ingılız, «Spıtfıre» a\cı uçakları. Alman uçaklanndan rtaha \ukseklere çıkabıldıklenrıden Alman uçaklarının da yukselmelen zorunlu oluvor ve bu vuk«eklıkte, uçaklanndan atlamıya mecbur kalan Alman pılotları çogunlukla kurtulamı^orlar ve olu\orlardı Dr Raicher, guja YARIN: Donma dencmeleri BÜLMACA 06 25 06 30 07 00 07 0» 07 70 07 50 07 45 08 00 0815 08 45 0« 00 09 iî 0130 09 40 1000 10 05 10 50 10 40 11 00 11 45 12 00 1210 12 21! 12 40 1100 13 11 1310 14 00 14 n 14 30 14 45 15 00 15 05 15 20 15 40 16 00 17 00 17 05 1" 3<1 17 50 19 00 19 15 19 50 20 00 2010 2100 21 10 21 40 "2 00 22 45 2100 23 55 Acılıs Droıram Gunavdın I Köve haberler Gunavdın II Haberler ve hav» dunımj İlânlar ve haflf müzik Istanbulda buırün Hafıf Batı muzlii Beraber ve solo sarkılar F Eee orkestrtsı tlmıt Tokcandnn turkuler Vıvolonsel solalan Ovun havaları Ev ıcın Ara hsberler Hafıf Batı muzıei H Peksenden sarkılar Arkası varın Sabah konseri M Demırkırandan sarkılsr Ara haberler ilânlar S Uv«undan turkuler Kucuk orkestra ABuvükatamsndan sarkılar Haberler ve R G de burün Saz eserlerı Reklam Drofframlan O Avs&r orkestrası Sollstler «ecidl F Akel orkestrası Dort ses ve dort sazdan turkuler Ara haberler S Kutbavdan sarkılar R vavlı caleılar topluluiu Mlnvatür müzik Okul radvosu Ara haberler Mevdan faslı K o v odası Reklam DroeraıMarı Heberler v « hava durumu F Tuncellden sarkılar Aıle sohbetı Yurdun se»i Orneklerle tivatro 24 saatin olavları IMnlar Sonat saati M Yıldırımdan sarkılar Reklam Droeramlan Haberler Plâklar arasında Ozetler Drocram kapanıs IST4NBCL IL R^DYOSU 16 55 1" 00 1" 30 18 00 18 % ltOO 19 30 2015 21 00 21 45 '2 00 2n 00 2130 01 00 Acılıs ve t>roeram Dlskotegimızden Kucuk konser Genclere muzlk Senfonık muzık Sevılen sesler Aksam konsen Genclerle beraber Ooeralardan secmeler Hafıf muzık Gece konseri Caz muîift Hafıf Batı muzlii Pro'ram v e k a o n u 123456789 Kabede bulunan putlardan bırın n ce «sevınç ıçindekı kimse» belıri', adı bır erkek adı 8 Yaşlanm^ yılırı kısımlanndan 5 «Bırdeiınsanlann saçlarına dUşmeye baş bıre yataga gır1» karşıhgı ıkı sozhvanlar (çoğul), çıplak olan ada lü bır emır, nota 6 Bır çe»ıt ma elbıse verenin ona aynı zama ı yumurta pışırme tarzı 7 Bada verecefı emır 9 Herhangı lık tutanların 1 23436789 kullandıkları a bır kımseye veja kanun ve nıza ma sajgı gosterme hareketı raçlardan 8 YUKARIDAN AŞAĞIY*Etrafı su ile çev 1 Herhangı bır ışte kazanılan rılı verde yapımu^affakıjetler (çogul) 2 A lan eglence (ikl rupa ıle Asya arasmdakı bır akar soz) 9 Tersl su ıle bır dağ sılsilesınuı adı top «guzel bır şek'llantıda ıçkı dagıtan kışı (Dıvan E de ıkıye boldebıjatı terımı) 3 Denız ıstas dur'» manasma >onu tersı «en aşağı kısım» dır OunkO bıılmaraniD ıkı SOZİU bır e4 Kuş ağzının yansı, çevnlın halledılınıj sekli mir SOLDAN SA6\ 1 Son zamanlarda aramızda sıkı dostluk ruzgarları esmeve başhjan b r komşu ülkenın h ı ' kı (çogul) 2 «Hınd Avrupa ır kından valde» anlamına ıkı soz. bır çekımın kısaltılraışı 3 Korı şu bır ulkenın başkentı, herhangı bır duvgu veya harekette çok ıleu ve muoaîâğalı davranma ışı (eskı terım) 4 Guney bdlgemızrle hoş ve turıstık kıyı şehırlenmız den bırı ıskamb.lde bır kagıt 3 «Amade sert ve kımeth du rumdakı vucut et ve sımr kıs mı'» manasma bır soru edatı vo bır söz 6 sahıp tersı «susuz luk ve hararetın son derecesıns Belmış bulunma» karşılıgı eskıdfn Dıvan Edebıyatmda kullanılan bır terım ıdı, sonradan ılave edılnı ş parça. 7 Müslümanhktan once DÜNKÜ BULMACANÎN NAS1L HALLEDiLECEK \ul,andaki raUnılı bulmacada w« • dece 4 tane anantar (ıpucu) ve 8 tane sonuç vardır Bo^ kalan I* kaıenııı ıcıne 1 den 9 a kadar uvgun bırer laKam kojarak ve toJlama, çarpma, çık<jrtma, bolme ışaretlerıne dütkat ederek soldBD Suga \e vukarıdan aşagı^a btılutarada gosterıiın sonuçlart bulunuz. Bııa/ vaktınızı al.r anw. boş \aktınızı hoşça «eçırmış olursunux i i i I!| |( İ &| Iİ \ { Dişi Bond ) OLDU ĞoEJ. * PEENSESN MOOESTY BLAISE bscÜr = • ( Tiffany .101168 TlfFANY JONES DUNDEN BUGÜNE Ne %apıjo dııe meidk ettun Korkuıuktan egılerek baktım elmde «u dolu bır bardak vardı ve tukuruvoıdu ıçıne Yan lmıvordum tlkın tukrugunu ağzında topluvor \» tukurujor Altları jumuşak plaj terhklerımle gurultusuz gel mıstım Ajak sesleumı duymamıstı Kendısıru yalnu «anıjor, rahatça surduruyordu ışuıı Durup bekledım bııaz Sonunda dogruldu. Don du, bahçeve çıktı Ben de ındım Arkasından gittım Karşıdan ızlıvordum onu dokmemek ıçın bardagı ıkı elıyle tutmuş Onune baka baka dıkkatle adım atıyor Bujuk çamm altında oturan babaannesıne yoneld Su>u getırıp ona verdı dogruca Seher hanını Nasıl da ıçım yanmıştı' Çok jaşa evlâdım Su getırenlerın çok olsun U^aklaı hızmetçıler sana hız met etsın dıye hajır dualarla bardagı alırken, karşısına dıkıldım Içmevın Pısür Çocugun juzu allak bullak oldu Koşarak kaçtl. Seher hanım s^sırmis bakakalnııstı Ne var' Nıçın"* Ne oldu 9 dıvordu Kısa bır sure duraksadım canmdan çok sevdıgı, ustune tıtıedıgı toıununun kendısıne karşı boylesıne hamce bır kotulugu, belkı pek çok uzer ve kırardı ıh tıjar kadını Aklıma ılk gelen valanı sovledım Yukarıdan bırşey sılkelıjorlardı Geçerken tozlandı Başka sorulara kar«ılık bulmak zorunda kalmamak ıçın uzaklaştım hemen Kuçuk kızın bu davranısı uzun uzun duşundurdu benı Denızde >uzerken kajalarda guneşlemrken, hep zıhnımı kurcahvordu valnızca arsızlığmdan, pıs lığinden, edepsızlığınden mı yapmıştı' Yoksa babaannesıne duydugu gızlı bır hmcın, bır duşmanlıgın belırtısı mıydı bu° Nedenını merak edıyordum Kumluktan donuşumde Sevınç, karşı komşulanr ikızlenyle bahçede ovnuyordu Benı gorunce, bı ağacın arkasma çomeldı, buzulerek, devekuşu gıb saklandı Yakalasam şunu dıvordum daııisam ayıplasarr utandırsam Cezasız kalmasına gonlum razı olmuyoi Ileıde, arka tarafta annesı çamaşır serıjordu Ona so>lemeyı uygun buldum Yanına gittım GorduklTimı anlattım Benı buvuk bır ılgı ve hevecan'a dınledı Verdı ğım bı!?ı ıçın teşekk ır ettı Evde, pışnıanlık dujdum belkı fend hııpalar, do r ıı İFLf: ı.V' ANKARA 06 25 Acılı« oroeram 07 30 Haberler ve hava durumu 07 00 Ko>e haberler Gunavdın II O'Oo 0 Haberler ve hava. durumu 08 00 08 10 verdı kuçuk kızı Fakat daha sonra tarasadan asaaıva bakınca Jvoıkumun gereksızlıgını anladım Kadın Sevınç ı ku cagına almıştı Ana kız coşkun bır sevecenlıkle bırbırletme sarılmışlar, opuşup koklaşıyorlardı Kendı safhgıma guldum Deger mı boylelerının çocuğunun terbıyesıyle uğ raşmaja''' xxxın Sofradan kalkmıslar yandakı odava geçmışlerdi Nevın hanım hızmetçıye seslendı Kahve jap bıze Hepımıze guzel bırer pazar kahvesı Karı koca bezık oynuyorlar, ogle yemegınden sonra Ozer gazete okuvoıdu Ayla telefonu açmış AIo 03 mu' Samsunla goruşebılır mıyun efendım'' Kocasını arıyor Yılmaz balkonun onunde oturmustu Kollarıaı kavuşturmus sessız duruyor Durgundu çok Çocuklugunda da, zaman zaman boyle tuhaf acı bır durgunluk geiırdı ona amcasmın evmdeyken On lann genış salonlanndakı luks mobılvalannı kendılerının eşyalarıyla karşılaştırırken bır kuçukluk duy gusuyla ezılırdı hep Herşey, başka hıç bır yerde gor medığı kadar zanf kıoaıdı Oteye berıye konulmu? vazolara bıblolaıa hayranhkla bakardı Hatırlıvordu Pek kuçuktu daha Bunlardan en beğendıgını kım«e giımfden gızlıce ceketmın altına saklamış, gotuıuvor Kose>ı donunce bırakıvenrdı >olun kenarınaakı boş arsa>a Suadıyede, yazlıktay^alar kıvıdan denıze atar Gomulsun suların dıbıne' Çalmıyordu Kendısıne almıyordu Ama onların da olmasın' Sonıa baska bır sefer, gene geldıgınde, bakardı, kayıp gumus tablanın jerınde daha bır guzelı, dalgaların surukledıgı vazocuk yenısıyle degıjtırılmış Artık umutsuzluga kapıhrdı ne vapsa eksıltemı yecek tuketemıvecek onların mallarını Kendı guçsuzlugunu anlayınca da butun kalbıyle Allaha valvarırdı Bır vangın çıksm vansın butun esyaları Hıç bır *evlen kalma=m Insallah tnşallah ınşallah Sımdı denızden kufur kufur esen ruzgarın karşısında serınlerken Ankaranın sıcaklığmda guneşten kızmış bır çatı katmdakı kendı aılesını anasını babasını du=unnvordu Bu sRatte onlar da \emekle rını yemışler Annesı mulfakta bulaşıklan yıkıjor {Arkaat var) 0S40 0O20 09 00 00 15 09 oi 10 00 1100 11 05 11 2S 11 55 12 00 12 15 12 30 13 13 13 14 14 14 00 15 '0 00 13 05 StAlO Io00 16 00 16 15 1B55 17 00 17 30 l"50 1900 19 3 D 19 50 19 3") 20 10 20 30 20 4o 21 00 21 10 2130 22 00 22 03 22 45 •3 00 3 4= 23 Ş.S Sabah muzliı Ankarada busıin Sarkılar ve ovun havaları Salıh Uveundan turkuler Besın • Beslenme Sabah konseri *rka«ı varın Ara haberler Utnlar Okul rad\ osu Hafıf müzık M Guverden sarkılar Konser saatı Ara haberler ilânlar ^ Candan turkuler Kıbrıs saatl C Bolvadın ve E SaM"faD 'arkılar Haberler ve R G de bueur Hafıf müzlk Reklam Droeramlsrı O Turenden turkuler S Derandvn sarkılar Albümlerdnn secmeler Ara haberler İlânlar Okul radvosu F Tnrkandan turkuler D Balkandan svkılar Plaklar ansınd» Ara haberler ilânlar Yurttan sesler Kov odası Reklam oroeramları Haberler ve hava durumı Y Cınardan turkıUer Hafıf muzlk Sılahlı Kuvvetler sa? G Akından larkılar Suor dereısı Kucuk konser 24 saatin olavlan ılâ" Bu dılın ustaları Frkekler T sarkılar Hafıf muEik TBMM saatı Haberler Gece konsen Gece varısına do§ru Oıetter Droeraın ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog