Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

İolnar «Yılmaz defansta daha faydah olacak» ded. Sakaryaspor maçında Yılmaz'ı santrfor mevkiinde oynatan Fenerbahçe Teknik Direktörii Molnar, maçtan sonra «Bizim yeni santraforumuz Yılmaz oünıyacak.» demiştir. Molnar sözlerine şoyle devam etmiştir: «Yıbnaz hakikaten iyi idi. Ancak onun bize defanst» daha faydalı olacağına inanıyorum. Yılmaz ancak her maçta bana iki gol atacağinı garaati verirse santraforda oynatınm. Ama yine de düşünece YILMAZ VE DEDİ? Yılmaz da maçtan sonra şoyle konuşmuştur: «Bu maç benim i çin Slçü olamaz. Ben Istanbulspor genç takmunda 7 sene bu mevkide oynadım ve 31 gol atarak gol kıralı oldum. Bu maçtan da bir gol atarak çıktım. Profesyonel futbolcuyum. Bana ne görev verirlerse onu yaparun. Ben FENERBAHÇEMN DUN SAKARYASPOR KARŞISINDA YER ALAN ce giydiğnn formanın numarası 3 ORTA ELEMANI SELİM, YILMAZ VE FUAT BAŞLAMA değil, Fenerbahçe mühimdir.* VTHUŞÜ SIRASINDA Yeni Beden Terbiyesi s > v Kanunu tepki uyandırdı ANKARA âlen Başbakanhkta bulunan ve önümüzdeki gunlerde Meclis'e sevkedilmesi beklenen Beden Eğitimı ve Spor Ge nel Müdurlüğü Kanun Tasarısının hazırianışı sırasında Fedc rasyonların görüşünün alınma dığı öğrenilmiştir. Nıtekim konuyla ılgılı olarak dun kendıleriyle konuştuğumu/ iki Federasyon Başkanı, «Ben den dnymamış ol» kaydıyla bu endişelere katıldıklarını açıkla mıslardır. Tasarı Federasyönlara danışılmadan hazıılanmış ( H SİİRPRİZ! Santrfor oynayan Yılmaz I gol attı f.Bahçe, Sakarya'yı 2 ~ 0 mağlup etti STAD: Şehir SEYİRCt: 5«M kiji HÂSILAT: 18.00* lira. HAKEMLER: Abdülkadir Ay berk (7). Ferit Çoker (7), C«mi Hakman (5). F. BAHÇE: Ali (7) • Numan (8), Levent (6) (Ümran 5) Nedim (8). Özcan (7). Serkan (S) (Raşit 6) Abdullah (5) (İlhan 7). Selitn (7), Yılmaz (7), Fuat (5) (Erdinç 7). Yaşar (7). SAKARYASPOR: Doğan (7) Erdal (7), Erdoğan (i) OkUy 17). Muammer (8). Fâdıl (t) Beşir (5), B. tbrahiıtı (8), Serhun (7), Rahmi (7). Rıfkı (S). İlhan UYGUN SAKARYA enerbahçe. dün Sakaryaspor ile yaptığı ozel maçı iyi bir oyun çıkarmamasına rağmen 20 kazandı. Bu karşılaşmada santrafor o>nayıp bir de gol atan Yılmaz, va sat bir oyun çıkardı. Aynı çevrelerın verdigi bilgıye göre, tasarı sadece Genel Mudürlukte dar bir kadro ve hukukçular tarafından hazırlan mış, tasanda bulunan ve direk* olarak Federasyonları ilgilendı ren 13 madde ise tam bir merkeziyetçilik fıkrıyle Federasyon yetkililerinin gorüşü alınmadan tasarıya konulmuştur. Ta sarıdaki Federasyonla ilgıli bu hükümlerin hepsinın de önenı li olması ve çoğunun gerçekler le çelişir durumda bulunmarı. bu konudaki endışeleri arttır raakta ve gelecekte büyük mese lelere yol açabileceği ılerı »u rulmektedır. Tasarı Federasyon la ilgıli şu hukumleri kapsa maktadır: Federasyon Başk^n larının seçimı ve daha sonra Başbakan veya görevlendirecf ği Bakan tarafından yapıiacak atama, seçimin yenilenmesi. Fe derasyonların kurulusu, Federasyon Genei Sekreterlcrımn tâvını, Federasyon Komıte ve Ku rulları, görev nıtelıgı, çalışma tarzları, mukâ/aat ve ceza verme yetkılerı, Iı<!an5 meselesı uluslararası iliskıler. Tasarının Meclı^'te gorüjülme ?i sırasında bazı Federasyon yıinetıcılerının Milletveküı ve Senatörlerle şahsi temasa geçerek duydukları endışeleri açıklaya cakları ve bu maddelenr. değıstirilmesini isteyecekleri dSrenilmiştır m TÜRK TAKIMINJN 13 yASIVDAK: KÜÇÜK PAYAKÇISI AHMET KIBIL GRENOBLEDA ÇAIJ!?ıRKEN F OZER JLE ŞEREF DU.\ HAVA ALANiNDA CAN TARAFfNDAN UĞVBLANIRhF N Şeref ile Özer İtalya'ya gitti F F. Bahçede bu yıl sakatlanmayan 5 futbolcu kaldı enerbahçe Teknik Diıektörü Molnar, «Sakat oyuncularınıızdan bir millî takım kurabiliriz» diyerek dert yanmış ve sozlerine şu şekilde devam etmiştir. «23 kisiltk kadrodan bugüne kadar sakatlanmıyan 5 futbolcu kaldı. Bize «Türkiyenin en genis, en klâs futbolculardan kurulu kadrosu» sizdedir diyorlar, dogrudur fakat bu kadrodan 1112 kişiyi bile bir araya getirmemiz lig başından beri mesele oldu.» Molnar'ın verdigi bilgjye gore, futbolcular içınde sadece Yavuz, Hazım, Ali, Levent ve Raşit sakatlanmamışlardır. Bu arada sakatlıklan en fazla sürenlerin başında Şükrü, Şeref, Birol, Can, Özer ve Serkan gelmektedir. Fenerbahçenin sakatlar listesini açıklarken üzuntü duyduğunu belirten Molnar, «Kâğıt üstündeki kadro hiçbir zaman elimizde olmadı. Bu durumda lig liderliğini muhafaza etmemiz bile başarıdır» demiştir. SERfcF VE ÖZER GtTIl Fenerbahçe ve millî takımın iki futbolcusu Şeref Has ve Özer Kanra menisküs ameliyatı olmak üzere dun saat 11.55 de uçakla Roma'ya gitmişlerdir. Ar.SAN EDISKUN Sezon başındanberi sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe takımında MASA TENİSİ yerini alamayan kaptan Şeref hareketten dnce «Tek düşnncem bir an evvel iyileşip Fenerbahçe' ye ve millî takıma faydalı olmak ve takımımızın şampiyonluk iddiasuıda benim de liissemin bulunmasıdır.» demiştir. Fenerbahçeli futbolculan hava alanında Can Bartu uğurlanuştır. Oyunun ilk 15 dakikası orta sahada geçtikten sonra 18. dakikada Yılmazın şutu direktc döndü. 20. dakikada ise Selim'in sert şutunu kaleci kurtardı. Fenerbahçenin santrafor oynattığı Yılmaz iki kişi tarafından marke edıldiği için pek etkıli olamadı. Fakat buna rağmen 32. dakikada çok güzel bir kafa şutu attıys» da kaleci Doğan aynı gü zellikte topu çelmeğe muvaffak oldu ve ilk yarı golsüz kapandı. Ikinci yanya genç bir kadro ile çıkan Sarı lâeivertliler daha iyi oynamaya başladılar. 65. dakikada Yılmazın şutunu kaleci Doğan kur tardıktan sonra 72. dakikada genç futbolcu İlhan Fenerbahçeyi 1 0 one geçiren golü attı. 82. dakikada ıse Yılmaz sağdan or talanan topu ş;k bir kafa ?utu ile kaleye sokarak Fenerbahçenin sahadan 20 galip ayrılmasım sağladı. izmir'deki basket maçında F.Bahçe Altay'ı güçiükle yendi: 83 79 Güreşçi yetiştiriyor İspany» Federasvonu tarafından angaje edilen ve Ispanya mılli gtıreş latımmı çalıjtıran Adnan Yurdaer, bazı genç kabiliyetlerle roejgul olmakta ve onların kısa zamanda gösterdikleri ilerlemeve de hayret etnıektedir. Resimde. 97 kllod» Ispanyayı temsıl edecek olan Anel Adnan hoca İle gbrulüyor. İZMtR Hav» muhalefeti yüzünden evvelce tehir edilen Fenerbahçe • Altay Deplftsmanlı Türluye Basketbol Ligi maçı dun gece Afatürk Spor salonunda kalabalık bir seyirci kitlesi önünde oynanmıştır. Maç, başUuo,. sona kadâr çfiTtlSmeli bir şetalde geçmif ve ilk.,yarıyı 43 • 36 onde bitiren Sarı lâcıvertlıler zorlu bir mücadeleden sonra sahadan 83 • 79 galip ayrılmışlardır. Takımlar ve sayılar şöyledir: FENERBAHÇE: Tuncer 11, llker 21, Güner 16, Ömer 2, Halıl 14, önder 11, Hüseyin 8. MUHAFIZGÜCÜ KOLEJİ YENDİ ANKARA Düngece yapılan Turkiye Ligi Ba.sketbol maçında Muhafızgücu Ankara Kolejim 7554 yenmiştir. GRENOBLE (Ajanslar) Kış Olimpiyadı'nda yansmalar dün başlamıştır. İlk müsabaka olan 30 kilometre mukavemette İtalyan Franco Nones, 1 saat 35 dakıka • 38 saniye 2/10'luk derecesiyle birınci olarak ilk altın madalyayı kazanmıştır. Norveçli Odd Martinsen 1.36.28.9/10 ile ikinci, Finlandiyalı Ero Mantyranta da 1.36.55.3 ile üçüncü olmuştur. 30 km. lik mukavemet yanşırından biri olan «iniş müsabakaları. bugun yapılacaktır. nı. ya bir Norveçlinin veya da Yine bugünkü yansmalar arasınbir Finlinin lcazanması beklenıda .Bayanlar arası artıstik patinaj», yordu. Fakat Franco Nones admve üç «buz hokeyi maçı» da bulunda bir îtalyan kayakçısı, şimdiye maktadır. Buz hokeyinde yarın karkadar daima ya İskandinav'larm, şı karşıya gelecek ekıpler şunlarya da Rus'ların kazandığı bu yadır: nşı birinci olarak bitirerek O•A. grupu: Çekoslovakya Allımpiyatlann ilk sürprizını yapmanya, Kanada Fınlandıya. mıştır. • B» grupu: Norveç Fransa. AMERİKANIN ŞANSSIZL1ĞI Bu Olimpiyatlardan çok şeyler bekliyen Amerika, ilk şanssızhğına dün uğramıştır. Bugun yapılacak iniş müsabakasına hazırlanan Billy Kidd'in dizini incitmeTurkiye liginde bu hafta maçt sıyle, Amerika, belki bir altın o'mayan Beşiktaş, ha/tayı boş gemadalyadan olmuştur. Kıdd, S!a çirmemek için pazar günü EdirIom musabakalarına bile katılane'de Edirnespor ile ö«el bir maç mıyacaktır. oynıyacaktır. Başka bir Amerikah, Artistık Teklifin Edirne'den geldiğinl Patinaş Dünya Şampiyonu Peşsöyleyen Kulup Mudürü Hayati gy Fleming ise, mecburl figurleOrcan, bu maç için pazar gün'i rın ilk gününde puan listune pugidilip ayni gun dönüleceğıni ifaan toplayarak rakiplerini bir hayde etmiştir. Siyah • Beyazlı idali geride bıraktı. reciler, Edirne maçını tam kadBUZ HOKEYİNDE ro ile oynayacaklarını söylemıv Kış Olimpiyat Oyunlarının Buz Hakeyi turnuvasmda, İkinci grup i • ' « « „ A ta bulunan Yugoslavya Japonya I s k e n d e r u n . 2 Çoruitl : 0 nan * yı 51 yenmiştir. İSKE.NDERIN İNİŞ MÜSABAKALASI BL'GL.V Dün oynanan tehir maçında Kış Olimpiyatlarının en heyecan Iskenderunspor Çorumspor'u lı ve en çok ılgi çeken yarışmala20 yenmiştir İlkaitınmadalyayf, İtalyan Nones kazandı Beşikfaş. Edirnespor ife özel maç yapacak Cumhuriyet m Okul Spor Yurtları ve Oyun Yuvalan arasındaki ksrşıJaşmalara dun de çeşitli slad ve salonlarda devam edilmiştir. Aluıan sonuçlar şoyle olmuştur: Okııi Robert Koleji ile Vefa Lisesi arasuıda oynanan basket maçını 6637 Robert KolejTiler almışlardu. İlk devre 28 9 Koiejlilerin lehine bitmistir. Hakem Taylan Emcioğlu (10) ve Sabahattin Merdan (10) idaresindeki takımlar şu kadrolarla oynamıslardır: Robert Kolej: Kemal K. (9), Meh met (7), Remzi (7), Burhan (8), Levent (6), Teodoros (7), Vahit (6), Ömer (6), Şevket (7), Selim (8), Osman (7ı. SABBİ, NECMİ İLE ANTRENMANDA (Fotoğraf: S. GİZ) G. Saray Lisesi: 5 İlk Öğretmen Ok.: 2 Alman Lisesi : 5 Marmara Koleji : 3 Son haftalarda Beşiktas'ın en formda oyuncusu: Sabri DtNO Şeref Stadı: (Bülent Durademir) Bu stadda yapılan tek maçta Istanbul Erkek Lisesi Pendik Lisesiui 10 yenmiştir. Hakem Halit Uzer (9ı, Atillâ Asal <8>, Metin Cerrahoğlu (8Vnun yonettiği karşılaşmanin tek sayısmı Ümit <Dk. 55) kaydetmiştir. Takımlar şu kadrolarla sahaya çıkmışlardır: İstanbul E. L.: Yavuz (10). Osman (6), Sait (6), Avni (7>, Hasan (8ı, Salim (7). Engin (5), Erdal (6ı Alâettin K. (7), Bülent (9), Ümi' (10). Pendik Lisesi: Çetin (6). Ali (5> Sacit (11, Tarık (7), İbrahim (101 Bedri (8). Yavuz (6), (Deniz (7' Ceyhan K. (8\ Sinan (9), Doğaı (8\ Cahit (7), (Abdi 7). Futbol maçları çok gollü geçti Yöneten: Kemal ENÖKTEM uzun yıl bekledim „ Erkeklerde \ Bahce Kızlarda T. E. D. Şampiyan oldu Istanbul Masa Tenisi Teşvik ırnuvası sona ermış ve erkekrde Fenerbahçe, bayanlarda ıse E.D. Kulübü birınci olmuşlarr. Müsabakamn teknik sonuçlan yledjr: rek Erkekler: Ümit Paker enerbahçe) rek Bayanlar: Aysan Ediskun .E.D.) Jift Erkekler: Toma HacımıDğlu Yusuf Ishakoğlu (Beyluspor) nift Bayanlar: Aysan Ediskun jumru (T.E.D.) iarma: Toma Hacıminaoğlu • la Özkant (Beyoğluspor) Vefa Stadı: (thsan Peker Mecidiyeköy Lisesi, Şişli Kole? musabakasını 21 Mecidiyeköy Li sesi kazanmıştır. Hakem TevfU Alkan (8), Orhan Tuncer (8), Yıl maz Tulhan (7)'mn yonettiği ma çın gollerini Mecidiyeköy Lisesinden Kemal (Dk. 7) kafa ile, Tuncay (Dk. 11» atmışlar. Şişli Kole jınin tek sayısuıı Sadık (Dk. 71ı kaydetmiştir. Mecidiyeköy L.: Erdoğan W (Aydın 5>. Metın (6), Muhittin (7>, Halit H), Cihan (8), Abdul C8), Tuncay (6). Kaya (7), Kemal (8). Taşkın K. (7), Çetin (7). Şişli Koleji: Faruk (6), Seiim (6), Hüseyin <7>, Cengiz (7), Nejat (&\ Naci f6\ Sadık (8), Kaya (7), Refik K. (7), Feyyaz (7), ÜIker (6). Bu stadda oynanması gereken Yapı Sanat Enstitüsü Site Koleji maçında, Site Koleji'nin lisans ve oyuneuları eksik olduğundan Yapı Sanat Enstitüsü hükmen galip sayılmıştır. Tiirkiye Kupasında 4. tur iiaçlarının program! belli o!dr ıırgay, Nunwei!er't üzere 'ya gidiyor ANKARA Turkiye Kupasının 4. Tur karsılasmalannın programı tesbit edilerek dün Futbol Federasvonu tarafından açıklanmıstır. Türkive Kupasının 4. Tur karsılaemaları için Futbol Federasyonu tarafından tesbit edilen proaram soyledir : Eskişehir'de: 20 3/1968 Eskişehirspor PTT Ankara'da: 27'3'1968 Demirspor Fenerbahçe; 17/4/1968 PTT Eskisehirspor tstanbul'da: 17 4/1968 Fenerbahçe • Demirspor; 10/4/1968 Galatasarav Bandırmaspor Bandırma'da: 20/3/1968 Bandırmaspor Galatasaray Ankara veya Bursa'da: 3/4'1968 Ankaragücü veya Bursaspor Altav îalatasarav antrenörü Tur<;qv Izmir'de: 24/4/3968 Altay An•en önümüzdekı ^ezonda kukaragucu veya Bursaspor. ağı takım. veni kadro için Ankara veya Bursa'da ve Izıdıden çalısmalara ve tpmasmir'de oynanacak bu son iki kara başlamı^tır. Stlaşmanın kati yerlerı ile takımeren 15 Şubata kadar Roları 21 Şubat'ta Bursa'da oynaı ve Rumen nacek Bursaspor Ankaragucu bn'rntn \'ımw( ıl»r ı!e ksti I Türkıve Kupası tehir maçından rak anlaşacağını aeıklamıştır. I sonra bellı olacaktır. Rakibini 14 yenen İstanbul Erkek Lisesi taknnı (Foto: Faruk ARAR) san (Dk. 12" ve Cemil (Dk. 63) atmışlar, bunlara Galatasaray'dan Nasuhi <Dk. 15>, Faruk (Dk. 22), Tunç (Dk. 39). Vakur (Dk. 55), Mustafa (Dk. 78) cevap vermiştir. Alman Lisesi ile Marmara Kolejı arasında oynanılan ikinci maç kalıteli ve zevkli geçmiş, Alman Lisesi Marmara Kolejini farklı mağlup etmiştir (53). Alman Lisesinin galibiyetinde sahanm yıldızı olan ve 4 gol atan Erol'ün büyuk payı olmuştur. Hakem Muhitt;n Soner (8), Nejdet Türkantoz 18), Sinan Er (8)'in yonettiği karşılaşmanın gollerini Alman Lisesinden Erol (Dk. 8, 82, 50, 65) iJe Emin (Dk. 30) atmış, buna Marmara Kolejinden Ömer (Dk. 37), İbrahim (Dk. « ) . Bumin (Dk. 79) cevap vermiştir. Takımlar şu kadrolarla oynamışlardır: Alman LJsesl: Hasan (6\ Hüsnu 5', Ancela (5), Vahram (6>, Asım (7), Taner (6), Cafer (5), Pandeli <6), Mehmet (7). Erol K. (10), Hamdi (7), Emin (6). Marmara Koleji : Muhsin (5), Mehmet (5), Bumin (7), Ömer (7), Hüseyin (5), Tarık K. (4), Nejat (5). Sami ( 5 \ Vedat (4), (Turgut 5), İbrahim (5). Cemal (6>. yılında BeyoŞluspor küme duşunce genç bir kabıliyet olan kaleci Sabrı'yi hemen Beşıktas ıstemıs, Fenerbahçe ise bütün imkânlarını kullanarak meşhur ekibi ile Vefa Lisesi: Süleyman K. (7), onu Sapancaya kaçırmıştı. Fakat Sabri, çok arzuladığı bir kulup Kürsat («ı, Ayhan (5), Fuat (6), olan Besiktas'ı tercih etmisti. Iste o tarihten bu yana Sabrı, BeşıkAhmet (6), Tuncer (5), Serdar (5), taş kalesini ağların arkasından gormu.' ve Necmı'nın yedeğı olarak Yakup (5ı, ibrahim (6», Alpasuç yıhnı kale arkasında geçiımısti. Kolay değıldı arzulu bir gencın îan (5). fıle arkasından mesin topu üç yıl seyretmesı. Kolay değildı yarını tkinci basket karşılaşmasında bugünden düsünmek... ıse Sışlı Terakki Lisesi SultanahIşte Beşiktas'ın genç kalecısı Sabri de böyle söylüyordu: «Üç met Tıcaret Lisesini 66 . 59 yenmişyılı yedek olarak geride bıraktım. Necmi ağabeyin yedeği olmak da tir. Zevkli ve çekişmeli geçen kar bir şerefti aslında. Fakat ben de bir seyler yapmak istiyordum.. sılaşmanın 1. devresi 2fi . 25 Şişli Besiktaş'a faydalı olmalıydım. lşte bugun Necmi ağabeyle birlikte Terakki lehine sonuçlanmıştır. TiBeşiktas'ın file bekçiliğini yapıyomz. Tek arzum millî olmak ve milcaret'lılerin yenilgisinde kaptanları li formayı da senelerce tıpkj Torgay afabey gibi uıun sfire giyŞevket ve Kenan'nın 5 favul alarak mek.. lşte bugünkü düsüncelerim bunlardır.» ojTindan çıkmaları rol oynamıştır. Evli ve iki yaşında bir çocuğu olan Sabri, muntazam hayati ile Hakem Sabahattin Merdan (10), ilerısi için de büyük ümit vermekte ırfı Ve arkadaşları onun kısa Taylan Emcioğlu (10) idaresindezamanda büyük gayesıne ulasacağını kesınlikle ve rahatlıkla söylu!u takımlar şu şekilde oynamışlaryorlardı. dır: CUMHURfYET'lN NOTD 1967 1968 futbol sezonunda dev adımlarla ilerliyerek fistün bir fornı gösteren futbolculardan bıri de Şişli Terakki L.: Mehmet K. (7), Salıh (6). Atillâ (7), Şeref (6), Ze süphesiz Beşiktaş fcalecisi Sabri'dir. Kuvvetli oldufu kadar sagJam ve çevik bir bünyeye sahip olan Sabri, kalecilik sanatı için gerekli ki (7), Emil (6). bütün fizik özellikleri haizdir. Aynca teknik yönden; yakıudan, dikSultanabmet Tic. L.: Şevket K. katini dağıtmadan iyi top ızlemesi, \ücudunu pozisvonlara çöre mü«7), Bordan (7ı. Kenan (7), Nahi kemmel uydurması, kuvvetli refleksi, uzun plonjonları ve emin blo(6'.Taner(6ı. Etigen(5ı, Cavit (6). kajlariyle tam not alan Sabri'nin simdilik eksik çörüııen tarafı, hava toplanna tam hâkim olamaması. bir de vumruk vurusların/n veBu salonda oynanması gereken tersizligidir. Suitanahmet Ticaret Istiklâl Lisgsı voleybol maçı ertelenmiştir. Veta Salonu: (Nezih Aktaş) Bu salonda yapıjan tek basket maçında Daruşgafaka Lisesi Orta, İstanbul Erkek Lisesi Ortayı 4121 yenmiştir. İlk devre 1610 Dariişşafakahlar lehine sonuçlanmıştır. Hakem Hilmi Parten (9) ve Turgay Ergen (8)'in yönetimindeki takım kadroları şöyledir: Kadıköy H. Eğitim Salonu: Beylerbeyi Sahası: (Masan Dönmez) Bu sahadaki ilk karşılaşmada Galatasaray Lisesi, zayıf rakibi İlk Öğretmen Okulunu 52 yenmiştir. Zevkli geçen ksrjılssmanın golletıni tlk Ögretmen Okulundan th (İsmail Gökdeniz) Bu salonda oynanılan tek voleybol karşılaşmasında Mecidiyeköy Lisesi, Vefa Lisesini 155, 156 setleriyle yenmiştir. Hakem Muzaffer Darüşşafaka Lisesi Orta: Tayfun Tunçalp (10)'nun yonetıminde taK. (8). Salih (9ı, Yusuf (8), Mesut kım kadroları şu şekildedir: Mecidiyeköy L.: Cengiz K. (8>, <8), Kâmil (7), Mümtaz (8), Asun (7). Cahit (7ı. Ihsan (7), Talât (7), Turgut (8). Tank (8). Bülent (7), Oğuz (7). Istanbul Erk. L. Orta: Kaya K. Vefa Lisesi: Hasan K. (6>, Fer(8), Turan (7), Dündar (7\ Gazanruh (5), Refik (51, Tuncay (6>, Ater (6), Ömer (6>, Bülent (7>, Orcar (6>, Tuncer C5), Barbaros (6), Burhan (6j. han '6). Yanevski Kadırgal Saim'i denedi Besiktaşın son antrenmanına Kadırfalı ve eskl Galatalı Saim de k»tılmış ve Beşörta şın antrenörü Yane Yanevski, bu forvet oyuncusu 1fe uzun süre mesgul olniustur. R* stmde. Yansvskî. Arap Ssım il» bırUkte antrenmanda..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog