Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

• •• ••» » • • »• • • • » » • »• • • • • •• ••» • •» • • • • •• • • • • • • • • • • » • » »•• • •» • • • #•• •» • • • • • » • » »• • »• • • • • » • • • • • • • • • • /. Türkiye liginde bugün 2 maç vart BEŞIKTAŞ' FERIKOY Inkaıada: Gençlerbirliği flacettepe İSTAVBULDA Şampiyonluktakı iddiasını kaybetmemek içın sahadan mutlaka galibiyetle aynlması gereken Beşıktaş, bugün saat 14.30 da Dolmabahçe stadında Ferikby ile kar şılaşacaktır. Küme düşme tehlikesi 0e kar şı karşıya olan Feriköy karşısın da Siyahbeyazlüar maçm favon sidir. Kırmızıbeyazlılann bütün mücadelesi bir beraberlik koparmak için olacaktır. ANKARADA 19 Mayıs stadında saat 14.15 de oynanacak Gençlerbirliği Ha cettepe maçı daha çok Hacettepe yönünden büyük önem taşımaktodır. Kl&smanda orta sıralan lşga) eden Gençlerbirliği ile dördüncü durumda bulunan Hr. cettepe arasındaki bu mücadelenin beraberlikle sonuçlanma ihtımali daha kuvvetlidir. G. SARAY VEFA MAÇINA KAMFTA HAZIRLANITOR Yarınki Vefa m»çına Sarı kınnııılılar kampta hatırlanmaktadıılaT. Yanda Galatasaraylı futbolculardan Turan, Bekir, Mustafa, Turgay ve Metln kampta görülüyor. Türkiye maçlarına bugiin İstanbul ve'Anka • • ra'da oynanacak iki karşılaşma ile devam edilecektir. Bugünkü 2. Türkiye liginin teK karşılaşması ise 14.30 da Aü Sami Yen stadonda t tstanbulspor He Sanyer arasında oynanacaktır. 1 İ Aykaç: "Hiç bir takım hakkında kimseye beyonat vermedim,, Taraftarlara futbol ziyafeti çekeceğiz«H aftanm maçı» olarak nitelendirilen Fenerbahçe Eskişehirspr maçına bir gün kala SarıLâcivertli takım son antrennıanını yapnus ve istirahate çekilmiştir. Dün sabahki idmanda hafif ile şu hususu belirtmek isterim ki, sakat olan futbolculardan Yılbu yolda hiç bir basın mensubu ar maz, Şükrü v e Selim son bir kadaşa, neşredilmek üzere, herhandefa daha denenmişler ve oyna gi bir beyanat vermiş değilim. yabilecekleri anlaşılmıştır. Öte Çok kere vukua gelen ayak üstü yandan sakatlığı ciddî görülen ve tesadüfi bir sohbet konuşması Numan, Eskışehır maçında tasırasmda, hiç bir gaye gütmeden kımdaki yerinı alamıyacaUtır. ileri sürülmüş objektif bir teknik Bu maçla ilgili olarak konumütalâaya verilen bu yön, gerek ?an antrenör Basri Dirimlilı. <ts Fenerbahçe kulübüne, gerek benim tanbul'a gelecek olan Eskişehır sahsıma karşı yermde bir davraseyircısine, ve taraftarlara Fenış değildir. nerbahçe olarak futbol ziyafeti Fenerbahçenin büyük emekler çekmek istiyoruz» deroiştir. bahasma meydana getirdiği TürESKlSEHtR KAFlLESt kiye ligindeki bugünkü müsait durumunu olgun bir spor anlayışının BUGON TOLA ÇIKIYOR en saygılı hisleriyle karşıladığımı Yarınki maçı ızleyecek olan bu vesileyle ifade ederken, bu müm Eskişehirsporlu taraftarlar butaz rakiple, bütün spor hayatında gun yola çıkacaklardır. olduğu gibi, gcreken her sportif Taraftarlano maçı ızleyebilmücadeleyi, yalnız meşnı yollarmesı için kolaylık sağlanrmş. ki dan yapmak yetişiş ve anlayışında ralanan 1 özel trenın bilet fiatolduğumu bilhassa belirtmek isteları ucuzlatıldığı gıbı, otobüs, rim. mınibüs ve dolmuj ücretlerinde Fenerbahçe takımının ânzi oldude tenzilât yapılmıştır. Yönetığunda şüphe bulunmayan duralacılerin taraftarlara ilân e'tiği mayı bir an evvel atlatmasını tefıatlara göre gidiş • gelış olarak ıkıncı mevki özel «ren 36. Oto menni eder, San lâcivertli renklere başanlar dilerim.» bus 25, minibüs 30 ve 5 kişilik gruplan ,götürtip g«tirecek dolmuşlar is« «0 âr lir«dır. • AYKAÇ: «BEYANAT VERMEDİMJ» BASKETBOt Yumrukların büyük mücadelesi G. Saray A. Ordu tehit >•••»••»•••»•»»»•••••••»••»•••••••••••••»•••• maçı bugün KUÇUK AHMET ANTRENMANDA Deplâsnanlı Türkiye Basketbol ligınin önemli tehir maçlarından biri bu gece Spor Saraymda Galatasaray ile Altınordu arasında oynanacaktır. Saat 20.30 da baslayacak olan maç ta son karşılaşmalarında düzelen Galatasaray galibiyete daha yakın bulunmaktadır. Ancak Altınordunun da Türkiyenin en iyi basketbol oynayan ekiplerinden biri olduğu düşünülürse bu geceki müsabakanm çetin geçeceği ortaya çıkar. Şampiyonluğa büyük ölçüde tesir edecek olan maçta herşeye rağmen Sarı kırmızıh takım 3 puan peşinde koşacaktır. Türkiye Boks Şampiyonası dün gece izmir'de başladı Çetin GÜREL Bildiriyor tZMIR Türkiye Ferdl Boks bırıncilıkleri dun gece Atatürk Spor Salonunda başlamıstır. 11 bolgeye mensup 71 boksörün ilk gece yapılan seçmelerinde şu teknık sonuçlar alınmıştır: 51 Kilo: Vedat Kiter (tst.) Fuat Temel (îçel)e, Selim Koyunoğlu (Ist.) Doğan Çakır (Malatya)a ittıfakla, 54 Kilo: Yeli Karahan (Ankara) Salih Demırbaş (Zonguldak)a eksenyetle. 57 KiJo: Seyfı Tatar (Ankara) Ahmet Gursoy (îst ) a abondone, Hayati Gardıyan (Erzıırum) Zekı Hancı (İçel) ya, Eraslan Doruk (Ankara) Haykar Ayık (Izmir)e ıttifakla, 60 Kilo: Şevki Denız (Erzurum'' Suleyman Aydın (Ankara )a ittifakla Hasan Ünal (İst.) îsa Çekinmezer (Ankara)e ıttifakla, Hamdi Yıgıt (Konyal.Yusuf Metin (İçel)c eksenyetle, Yeter Sevimli (Ank.) Necmettın Agran (Çorum)a ıttifakla. 63J Kilo: Hüseyın Çolakoğlu (tst.) Mustafa Yenıleyen (Malatya)e ıttifakla, Ali Kılıçoğlu (Konyaı Bayer Konak (Kocaelı)a eksenyetle. 75 Kilo: Şefü Pırımoğlu (Erzurum) Necmettin özagır (Izmir)e, Nazıf Kuran (Ankara) Ahmet Berkman (Ankara)a ittıfakla galip gelmişlerdir. Müsabakalara bugun saat 14.00 ten itıbaren devam edılecektır. Ordu takımımız Kuveyt'te 20 galip KUVEYT, (a.a.) unya Ordulararası 1968 69 Futbol Şampiyonası ile ılgıli ılk karşılasmasını Kuveyt'te, Kuveyt ordu takımı ile yapan Ordu Futbol Takımımız bu maçı 20 kazanmıştır. Müsabakanın ilk dakikaları denk bir tempoda geçmiş. ilk golümüzü 32. dakikada Zekı atmış. devre 10 bitmiştir. Ordu takımımız 65. dakikada i B TA*/M VAŞIWDA. D y C£VAfi> SU OC. BAŞAMA 3 BOKS BULGARLARLA MİLLİ TEMAS YAPAGAGIZ .. HAMi SÜGEÖHCE &İ kinci golü atmıştır. Zeki, Tuncaydan aldığı bir pasla üzerine gelen iki rakıp oyuncuyu ekarte ederlte katecinin solundan fileleri görmüş ve maç da takımımızın baskısı altında 20 sona ermiştir. LİGLERDE MAÇI OLANLAR Bugün Kuveyt'i 20 yenen Ordu takımımızın kadrosunda bulunan futbolculardan bu hafta Türkiye lig lerinde maçı olanlar bugün saat 11 de uçakla Istanbulda bulunacaklardır. Yarın Vefa ile karşılaşacak olan G. Saray futbol takımı maç saatini kampta beklemektedir. Öte yandan Teknik Direktör Eşfak Aykaç, dün verdiği beyanatta bir gün önce hiç bir gazeteciye beyanat vermediğini söylemi; ve ;unlan eklemij tir: Fenerbahçe takımı hakkındaki ba zı teknik görüşlerim, efkârı umumi yeye, hoyrat bir üslupla intikal et miş bulunmaktadır. Keyfiyetten duyduğum üzüntü t'STfFA TE ŞİMDÎ HEBMCS Bi/Z ı'MİHCt APAH âAje J /. B A Ş T ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) tçişleri Bakanı Faruk Sükan «şahsen izin verdiğl takdirde», Bul gar boks millî takımı özel bir karşılaşma yapmak üzere mayıs ayı içinde Türkiyeye gelecektir. Boks Federasyonu, Ankarada yapılacak bu karşılasmanın hazırl ıklarına şim diden başlamıstır. ınıpıycıdı Büyük sürpriz i. Olimpiyat Şampiyonu plâstik bir burun taşıyor OA£ M£gAKI /"Ç/A S/JZA ACA&A MAZHAJB. TORUJ *I£S/AJİN Göztepe'nin rakibi Voyvodina lurnuva sonuncusu oldu ÎNNSBRÜCK (Fehmi ALAGÜN bildiriyor) 21 şubat çarsamba gunü Novisad'da Goztepe ile Avrupa Fuar Şehirleri Turnuvasının 3. tur maçını oynayacak olan Yugoslav Vojvodina takımının katıldığı Vivana Uluslararası Kapah Saha Futbol Turnuvasında sonuncu olmuştur. îlk maçında ikinci ligd'en Wacker takımına 75 mağlup olan Vojvodina, ikinci maçında da înnsbruck takımına 101 gibı farkh bir skorla yenilmiştir. Vojvodina'nm aldığı bu iki mağlubiyet burada hayretle karsılanmıştır. Bu müsabakalarda Muratoviç, Vojvodina'nm en iyi oyuncusu olarak temayüz etmiştir. £HA/ Ste/S/' G ŞÖVIE &VOGOİJ. j İ D N «Sı'z SL Ğ Buz Hokeyinde Çekoslovakya Rusya'yı yendi B 1951 de ona! 'artık kayamazsın, demişlerdi.. ... 9 defa Dünya, 1 defa Olimpiyat Şampiyonu oldu A ESKİ^EHİR, (H. lnöntepe) B GRENOBLE, (Ajanslar Radyolar) 4/ A DAN St/er <'t/o SOA/OEO.T VANDı LE&İMİZM KASlTft MAÇ İOARE eTT/MU£ ı & &H£ KANf OBG'CfM GM», DET>İĞi SAATTZ? AtfTHAT STAOINOA ONC£ AAHA»tSON OLÎA1P/A LAB/A/t fr.OAUÇE tCA. / i 1 koşu: Favori: Nilufer. Plâse: Saadet 12, Afet. Sürpriz: Varda. 2. koşu: Favori: Emel, Plâse: Cavidan, Çiftnal, Sürpriz: Benek. 3. koşu : Favori: Uçar 99, Plâse : Ande, Arzum. Sürpriz: Ponpon. 4. koşu: Favori: Yardley. Plâse: Mine 2, Cayuga. Sürpriz: Bozl. 5. koşu: Favori: Mert. Plâse: Güllü, Barajnan. Sürpriz: Ünaldı. 6. koşu: Favori: Biribl, Plâse: Caron. VurtıaJc. Sürpriz: Conk Bayırı, Nataşa. 7. koşu: Favori: Major Question, Plase: Du Bari. Sürpriz: Vıerajo. 8. koşu : Favori: Tırpan. Plâse : Uğurlu, Tokuçlu. Sürpriz: Vagmur, Demiral. iüksel uz hokeyi musabakalarında, Çekoslovakya, turnuvanın sonuçlanmasına pek az kala, bu yılki Olımpiyatlann belki en büyük sürprizini yaparak, dıinya ve Olimpiyat şampiyonu Sovyet Rusya takımını 54 yenmiştir. Çekler, üç devrelik oyunun ilk kısmını 31 önde kapamağa muvaffak olmuşlardır. İkinci devrede aynı başarılı oyunlarını surdüren Çekler, bu devre sonunda 42 önde gitmeğe devam etmişlerdir. Nihayet son devrede attıklan tek gole karşıhk 2 gol yemelerine rağmen Çek takımı maçı 54 kazanmayı bilmiş ve Sovyetlerin «nâmağlup» unvanını sılmiştir. Diğer karşılaşmalard'a ise şu sonuçlar alınmıştır: Kanada • îsveç 30, A.B.D. • Doğu Almanya 32. BAYANLAR 3X5 KM. MUKAVEMET YARIŞI AUTRANS Dün yapılan Bayanlar arası 3X5 kilometre mukavemet kayak müsabakasını, 57 dakika 30 saniye ile Norveç kazanmıştır. Ikincilıği tsveç, üçünculuğü ise Rusya almıştır. PATİNAJ SÜRAT YARIŞI 1300 metre erkekler arası patinaj sürat müsabakasında. dun gene üstüste 2 rekor kırılmıştır. 1956 yüında Cortin d'Ampezzo'da iki Rus, Grishine ve Nikhailov tarafından 2 Dak. 08 San. 6 ile tesis edilmiş olan lekor, dünkü yarışmalarda önce yine bir Rus olan Alexandre Kerçenko tarafından 2.07.1 ile kınlmış, fakat arkasından kayan Holândaü Kees Verkerk 2.03.4 ile yeni bir dünya rekoru kırmıştır. Ancak bu rekor halen tescil edilmiş dünya rekorundan daha iyidir (eski rekor 2.035 dur TC yine aynı sporcuya aittir). Ancak bu sonuç şındiö duruma göre ancak Olimpiyat rekoru olabıiecefctir. Zira Norveçli Magne Thomassen 5 Şubatta Da1 vos'ta, 1.50O metre sürat raüsabakasında 2.02.5 yap' mış ve bu derecesi dün tecil edilmiştir. ı öte yandan, dün yapılan dörtlü kızak yanş1 EUGENİO MONTİ mssjida Italyan ekıbi 1.09 84 ile bırincı gelmıçtır. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••* abası Eugenio Monti'nin doktor olmasını istemişti ama o ı 'karda kayak kaymaktan başka bir şey düşünmuyordu. Nihayet büyünîüs ve bütün îtalya onun bır Dünya Şampiyonu olacağına kanaat getirmisti. tste o anda buyuk bir tâlihsizliğe uğramış ve 1951 senesinde bir müsabakada düserek ayagını 8 yerinden kırmıstı. Doktorların «Artık bir daha kayamazsın» sözune çok içerlemişti. Şansını otomobil yanşında denedi, fakat ısınamadı bir türlü otomobile. Nihayet bir arkadaşı onu kızak kaymağa teş vik etti. Ve işte Monti 2 kişilik kızakta 9 defa dünya şampiyonu oldu. 958 de St. Moritz'de 100 Klm ile giderken kızağı birden ters dönmüs ve 150 metre sürüklenen Montinin yüzü tanınmıyacak bir hale gelmişti. Doktorlar tam 7 ayda 6 defa ameliyat yaparak Monti'nin çehresini değiştirdiler. Ve artık Monti yüzünde «lâstik bir burun» tasıyordu. Buna rağmen Monti kızağı bırakmamıs ve büyük gayesine Grenoble'da ulaşmıstı. Artık 9 Dünya Şampiyonluğunun yanı sıra 1 de Olimpiyat şampiyonluğu ünvanını elde etmişti. ttalyanların bu şöhretli kızakçısı 1964'de de «Fair Plây» mükâfatım kazanmıstı. Bu mükâfatı Monti 964 Olimpiyatlanntfa kızaklan ârıza yapan Ingiliz takımına yaptığı yardımdan ve bundan dolayı da birinciliği kaybettiğinden dolayı kazanıyordu. Ve artık Monti Grenoble'de Kış Oümpiyatlannın en hızlı adamı olarak da bir isim yapıyordu. ntrenor Gegıç'ın büyük ümit bağladığı ve bu yuzden Fenerbahçe'den Eskişehırspor'a transferıni gerçekleştirdigi Canan Açıkgöz: bu yıl da ESESLERIN ilert beşlisinin sağiç yerinde top alışı, götürüşü, siirati, müthiş enerjisi, şahane goUeri ile Eskisehirspor'un bir dinamo su haline gelmistir. Canan, enteresan blr tesadüfle geçen yü Fenerbahçe'de oynarken San • Lâcivertlilerin, Eskişehırspor'u 31 yendiği maçta; aradan verdiği nefis pası ile Ne» dım'e ikinci golü attırmış, bu sezonda Eskisehirspor'un Fenerbahçeye 30 galip geldiği karşılaşmada, eski takımına karşı oynamış; Nihat'la verkaça girerek bu oyuncuya verdiği pasla Eskişehirspor'a ikinci golünü kazandırmıştır. Canania, üçüncü kez oynayacağı Fenerbahçe Eskişehirspor maçı içm konuştum. Sunlan sövledi: Fenerbahçe ve Eskişehirspor'da oynarken, her iki takımın kalelerine birer gol attırdım. Simdi ise Fenerbahçe Eskişehirspor maçlannın üçünciisünü oynayacağım için artık sıra bana geldı. Bu kez, kendim gol atacağım... Biri yeni, diğeri eski takımım ama, ben her şeyden önce giydiğim formanın hak kmı vermeğe çalışan bir futbolcuyum. Avrupa Giireş Şampiyonası ANKARA FİLA tarafından 141516 haziran tarihlerinde İsveçte yapılması kararlaştınlan Dünya Serbest Güreş Şampiyonasının iptâli tehlikesi belirmiştir. İsveçliler, belirtilen tarihlerde tesis durumlanmn müsait olmadığmı ileri sürerek şampiyonanın başka bir memlekette yapıl masını istemişlerdir. Hattâ bu arada, Türk Güreş Federasyonuna da şampiyonanın Türkiyede yapıl ması için teklif gelmistir. Federasyon Başkanı Cihat Uskan'ın belirt tiğine göre bu teklif reddedilecektir iehlikede Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası Aydm'da yapılacak AYDIN 1215 mart tarihleri arasında Aydında yapılacak olan Türkiye Masa Tenisi Şampivonası h^ırüklan tamamlanmak üzeredır. , f . ^a. 2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog