Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

F. Bahçe devreyi lider bitirdi • / ' / / , ' , ' ' , STAD : Dolmabahçe Tank HAKEMLER : Willi Thier (Alman) <«) Yamaç (6), Yavuz Tnnç (6) BEŞİKTAŞ: Sabri (6) • Erkan (5), Fehral (5) Sami (7), Kaya (6), Cevdet (7) Erdogan (6), Yusuf (5), K. Ahmet (8), Sanh (6), Fa ruk (6) GALATASARAY: Yasin (4) • Bekir (3), Doğaıı (3) • Mustafa (5), Talat (3), Turan (4) Yılmaz (3) [Mehmet (4)], Erfün (6), Ayhan (5), Metin (5), Uğur (6). Çok ağır sahada oynanan, kafıtesız fakat heyecanlı geçen karşılaşmanın gollerini K. Ahmet ve Ergün kaydettiler Adanır "G. Saray hezimetten kurtuldu,, dedi Ekrem KARPAT Reha ERVS GALIB1YET! KAÇIRAN BESİKTAS OLDU « 1 IIUIİOIII stediğiniz kadar iyi oynayın, istediğiniz kadar er iki soyunma odasında da takunya sesinde» bol gol pozisyonuna girin, şayet neticeye gidebaşka bir sey duyulmuyordu. Arada sırada is« miyorsanız bütün bu gayretleriniz bir anda sılimonlu çayı karıçtıran kaşık ve bardak se»fıra iner ve kısacası akıntıya kürek çekmiş olurleri duyuluyordu. Her iki tarafta, futbolcular üzüntülüydü, galitunuz. biyeti kaçırdıkları için... Her iki tarafın futbolGerek futbolcu. gerek teknik acfam ve gerekse cuları konuşuyordu, karşı taraf hezimetten kurseyirci olarak golsüz (utbolün bir sonuç vermedituldu rfiye... Işte böylesine bir hava içinde yönetiğini kabul etmek lâzım artık. Hele oynadığınız cilerin söyledikleri: bir lig maçı olursa bunda hiç tereddüt etmeyin. HAKKI YETEN: «Çok dah» iyi oynadık. FaDünkü maç en taze misâldir önümüzde. Herkesin kat şanssızdık. Futbolcularımız sabanın kötü olnde gördüğü gibi Beşiktaş, Galatasaray önünde oyuşundan istedikleri gibi vuramadılar topa... Sayılnun büyük kısmını hâkim oynamasına ve rakibinmıyan golümüz nizamî idi... den çok daha fazla pozisyona girmesine rağmen RF.CEP ADANIR: «Şansı Galatarasayı hezimetiki puanı garanüye alamadığı için sahadan 11 ten kurtardı. 5, 6 fark yapabi.eceğimiz maçı berabere bitirdik. Şanssızdık.» berabere ayrıldı. K. AHMET TAI.ÂT'IN MÜ0AHALESİNE RAtiMEN BEŞİKTAS>1 1 0 ÖNK OVX İIÎİRKKN SUPHİ BATUR: «Bu netice bl Beşiktaş'ın yanısıra Galatasaray ilk v» son 1"' zim için çok önemli. Rlz de Bedakika hariç pek varlık göstereşiktaş da iyi oynadık. Evlâtlamedi. Sarıkırmızılı takım denm maçın önemini hiç akıllann fansda çok büyük hatâlar yapardan çıkarmadılar.» ken, orta sahada cfa dilediği gibi EŞFAK AYKAÇ: «Çamur bitop kullanmak fırsatını bulamazim aleyhimize oldu. Teknik mj dı. Akınlar pek seyrek ve fernâda futbolumuzn siistrremcdi olduğundan önemli tehlike dik.. Tfkımftuı memnnıtnn. tleyaratılamıyor, ara svra sadece ride çok. it&a. vyi neti<y»l*r alaMetin'in ince pasları ile Uğur'cagıı. Biz de en az Beşiktas ks un aîaklşrı göze çarpıyordu. dar fırsat kaçırdık. Bu fırsatlaHemen söyleyelim ki bütün rı degerlendirebilseydik netice jFUTBOLCUNUN ÇİLESİ Dünkü maçta futbokular iyi ve kötü taraflarına rağmen çok degişik olurda.» göriildüğü gibi birbirleri Ue olduğu kadar bu derece berbat bir zemin üzeJ •vesuilede ••1''>rinde futbol oynamak için gayret gösteren her iki takım futbolcularını da tebrik etmemiz ge rekir önce. Oyuncu ile adeta alay eden böylesine feci bir saha da ortaya konan futbol, kaliteli olmamakla beraber heyecan yönünden vasatın bir hayli üstündeydi. Maça her iki takım da 424 dizilişi ile başlamıştı. İlk üç dakika içinde Galatasaray'ın girSTAD: Şehir tfiği iki mutlak gollük potisyoHAKEMLER: Zeki Gürkan (7) • nunu değerlendiremeyi?i ancak Hilmi Ok (7), Yüksel Erkan (7). şanssızhkla izah edilebilirdi. IsMERSİN İDMAN YURDU: Fikte bu pozisyonlardan sonra Beret (7) Battal (7). Halim (7) • Saim KAUR = çikta? ağırlığını ortaya koymağa Kadri (7), İhsan (7), Refik (7) • ve bilhassa kontraataklarla GaAli 7), Tarık (5), Osman (6), Kahampiyonlukla yakın ilgisi bulunan Beşiktaş G. = latasaray'ı yanlardan vurmağa KEVKALÂDE BİR SOL VOLE İLE MAÇ IN BERABERLİK GOLÜNÜ ATIYOR. raman (6), AIp (6). Saray ve F. Bahçe Şekerspor maclarının bera H başlamıştı. 14. dakikada kalesi *U. LFt\ J»M «W^» •. • • •.a.^.'v,. . . GENÇLERBİRLİĞİ: Selçuk (6) bere sonuçlanmaları, lider SanLâcivertlilere ilk ^ önündeki şandeli uzaklaştırama• Ekrem (4), Faik (5) • Ali (4), devreyi iki puan farkla önde bitirmelerini sağladı. yan Yasin'in hatâsını Talât örtüCevdet (6), K. Tevfik (5) • Diranî ••• ' = yor ve Yusuf'un mutlâk gollük (4), Hayrettin (5), Salim (5), BurYılın ilk büyük raaçı olarak nitelenen dünkü = çutunu uçarak kafayla çıkarıyorhan (6), Zeynel (S). Beşiktaş G. Saray maçı, sahanın top kontrolünü fev 2 du. Ama tehlike geçmemişti heMERSİN kalâde güçleştirecek kadar bazı yerlerinin çok kay = nüz. Yusuf bu defa sağdan bir gan. bazı yerlerininde batak olması yüzünden beklen E faul atmıs Yasin yine hatalı bir enellikle Mersin İdmanyurdiği kadar kaliteli oynanmadı. 5 hareketle yumruklayacağı topu dunun baskısı altında geçen Heyecan yönünden yeterli say.labilecek dünkü 3 tokatlayarak. K. Ahmet'in önüilk yarının, ancak 44 üncü karşılaşmada galibiyeti kaçıran takım, bir gollük far 3 ne düşürmüstü. Beşiktaş'ın en dakikasında sonuç degişti. Ali'nin kı kâfi görerek ikinci devrede hücum yerine defansı 3 kıdemli ve en gayretli çocuğu ara pasuıı iyi takip eden Tarık, erken benimseyrn Beşiktaş oldu. Halbuki SiyahBe 3 bu fırsatı kaçırmayacak ve yerkısa mesafeden Selçuk'u mağlup yazhlann maç süresince elde ettikleri fırsatlar rakrp Ş den bir vuruşla takımını 1 0 & • etti. Devre 1 • 0 İdmanyurdunun lerinkinden hent sayıca fazla, herade gole çevrilme Z ne geçirecekti. galibiyetiyle sona erdi. lerl bakımından çok daha kolaydı. Maçı rahat oy ; Bu golle Beşiktaş daha da aSTAD: 19 Mayjs 67 nci dakikada Ali'nin 30 metnaması gereken Galatasaray'm ise temposu gerçek ; ; çılrnıştı. 36. ve 37. dakikalarda, HAKEMLER: Mustafa Gerçeker (1), Cemalettin Tunç Cî), Sahareden attığı sert şutu kaleci elinten ağırdı. Defanstan çok geç top çıkması başlangıç î • kontraataklard'an doğan iki bühattin Yarttaş (6) den kaçırdı. Topun kaleye girmeta aksayan Beşiktaş müdafaasına markaj yapmasına Z • yük pozisyonda Faruk ve K. FENERBAHÇE: H n ı m (6) Numan (6), Levent (7> Seüın sine rağmen, hakem, anlaşılmadolayısiyle tutunmasma fırsat verdi. Aî'han ve V : • Ahmet gerekli şekilde vurama(6), Ercan (6), Ydmaı (7) Ogün (4), Ziya (5), Abdullah (3) yan bir kararla golü saymadı ve ğur'un iyi kaçınlamaması ise gol pozisyonu yaratıl ; : mışlardı toplara. 38. dakikada (Birol 5,) Fuat (6), Yaşar (5) (Erdinç 6). favül atışı verdi. masını güçleştirdi. Bu yönden beraberliği G. Saray • ise Yılmaz'ın yerine giren Mehiçin başarı saymak gerekir. Beşiktaşta, Sabri. Sami. : ; ŞEKERSPOR: Atilli (7) Oğuz (6), İsmail (6) Mehmet (7), 70 inci dakikada Kahraman'ın met devrenin son dakikasında Cevdef, K. Ahmet, Faruk. G. Saravda i < MısdK : ; ?ileri pasmı iyi kullanan Osman, Selâhattuı (6), Güngör (8, Mücahit (5) (Tayfun 6), Doğan (6), I Metin'in verdiği pası avuta ataV (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) • 18 içinden attığı sert şutla İdmanEro) (5), Vahap (6), İbrahim (6 Fahıettin 6). ; rak bir golü heba etmisti. yurdunun ikinci golünü çıkardı. • îkinci yarı ilkine oranla daha Golden sonra Gençlerbirliği can; hareketsiz geçti. Bunda her iki lanmışsa da sonuç değişmedi ve ; takım futbolcularının da ağır maç da 2 • 0 Mersin İdmanyurANKARA Ş sahada yorulmalarının büyük rodunun galibiyetiyle sona erdi. 1 lü vardı. 65. dakikada FaTuk'vın Eşfak AYKAÇ ; Z şutu Yasin'de kaldıktan sonra, ider Feneıbahçe buz tutmuş 19 Majns Stadyomunda Şekerspor'a Ali İhsan AKKAYA bir puan bırakmak zorundr kaldı. Şekerspor'lular sahaya bera£ 70. dakikada daha doğrusu kimalatasaray Beşiktaş maçı beMen«8J üzete büyttk senin beklemediği bir anda Gaberlik için çıkmışlardı. Geri hatlardaki kurduklan düzen 90 dabir mücadele halüıde cereyan ettı. Her turln ta E latasaray beraberliğe kavuştu. kika boyunca iyi işleyince, istedikleri oldu. dışındaki berbat bir sahaya rağmen taraflar 5 1leri bir pasa dalan Uğur nefis Sarı Lftcivertliler bilhassa ikinci yarıda bunaltıcı bir baskı tmrî b"r oyun oynad.lar. Ancak top kontrolu»« Ş çalımlarla Erkan'ı ekarte ettikcok dular. Şanslan yaver gitseydi, pekâlâ sahadan birkaç farkla galip çıhale getiren çamur ve su bink.nt.ler. ma ten sonra çok güzel bir orta yapkabilirlerdi. Ama, meşin yuvaılak lilelerle kucaklaşmamaya ahdetmişti değerlenmesine imkân bırakmad.. E mış fakat kaleci Sabri'nin yum£ . w S . . taraflann, ço>, sık,bir ™ar S sanki... ruğu kısa düşünce meşin yuvarhale getirmeye çal.şan Galatasara> 1 1 Lider F. Bahçe oyuna süratli lak daha yere 6*eğmeden ErgünUatta başladı ve Şekerspor yarı saha31 ün gerçekten çok güzel bir sol sına yerleşti. 2. dakikada Yıl5 volesiyle bir anda ağlarla kucak Deplâsmanlı Türkiye BasketOGİN'ÜN ŞEKERSPOR KALESİNE YAPTIĞI NETİCESİZ BİR AKIN. maz'ın frikiğine Fuat'ın attığı ~ laşmıştı. 11 bol Ligi maçlarına dün de dekafa şutu Atillâ'nın kucağında î™ Ancak Ergün'ün bu golü ne vam edilmiş, Fenerbahçe. GakaloTıktan sonra, 17. dakikada Ya ^ kadar güzelse ayni oyuncunun latasaray ve Altınordu rakipleşar'ın ortasına Abdullah kafa Z; golden sonra tribünlere karşı rini yenmişlerdir. vuramadı. Yanında boş vaziyet2 yaptığı hareket de 0 derece çirGALATASARAT : 83 te duran Fuat da ikinci harekeŞ kindi. Bu golden sonra iki taraALTAY : 34 ti yapamayarak büyük bir fırsa~ fın da yürüyecek hali kalmadıİlk devre 4218 Galatasarayın tı kaçırdı ve devre golsüz ka0 (00) ğından karşılaşma biraz sonra Vefa Alhnordn galibiyetiyle kapandıktan sonra pandı. Abdülkadir YÜCELMAN | 11 sona erdi. Ankaragücü • Feriköy: 2 (01) Galatasaray ztyıf rakibi karşıtkinci yarıya Fenerbahçe yine sında kolay bir galibiyet almışUr: Hacettepe • Es. Spor: 1 (10) hızlı başladı. Ancak 48. dakikaİZMtR 83 34. 0 (M) daki bir Şekerspor akınmda VaAltay • Bursaspor: alatasaray prestıj, Beşiktaş ise puvan için oynadı. = aman zaman sağnak halinde FENERBAHÇE : 91 STAD: Alsaneak hap'ın şutu Hazım'da kaldı. 0 (11) Ama prestij mücadelesinin puvan mücadelesin yağan yağmur altında oyG. Saray • Beşiktas Dün oynanan 3. Türkiye Ligi ŞEKERSPOR : 50 HAKEMLER : öratr Karsdag <«) Sermet Kafden daha zorlu ve daha zorunlu olduğunu dünkü ~ 52. ve 59. dakikalarda Ziya iki nanan maçta Göztepe De0 (00) maçlarında şu sonuçlar alınmışŞekerspor F. Bahçe: Fenerbahçenin bariz üstünlüğü tancı (6), özcan Gürkaynak (6) maçta Galatasaray açıkça isbat etti. ^ mirspor önünde zorlan dj 2 2. pozisyondan yararlanamadı. 66. tır: altında geçen basket maçı 9150 Göztepe Demirspor: 0 (22) DEMÎRSPOR: Tekin (5) Cemal (5), Bakkı (4) • Galatasaray gerçi moralsizdi, G. Saray gerçi iste S 16. dakikada Ceyhan Göztepe'yi dakikada d'a Fuat'ın kalecinin al sonuçlanmışfar. Çanakkale, 1 Ceyhanspor. 0 M. İd. Yurdu G. Birliği 1 <20) îsmet (5), Muzaffer (7), Timuçin (7) Cadiği gibi oynıyamadı, ama Galatasarayda bir Ergün Z 1 0 öne geçirdikten sonra 25. daİlk devre 33 24 kapandıktan Konya Id. Yurdu: 1 Tarsus tından geçirdiği topu Oğuz kale hit (5), Sedat (4) [Kadir (4)], Sait (S), Bivardı. Çanla başla mücadele etmenin ve tek başına 3: B. Spor İsken. Spor 0 (00) kikada Sedat beraberliği termn sonra Fenerbahçe Şekerspor'u, İd. Yurdu: 1 da olsa bir takınu kurtarmanm örneğini veren bir 3^ çizgisi üzerinde çevirince maç rol (5), B. Timuçin (S) etti 1 1. 40. dakikada B. TimuÇ. Spor • Cey. Spor: 1 (10) 91 50 gibi farklı bir sonuçla Düzcespor: 7 Muğlaspor: 0 futbolcu.... Ve tek başma mücadele eden Ergün şaha Ş GÖZTEPE : Ali (4) Mehmet (5), Çaglayan (5) çin kafa ile D. Spor'u öne geçirdi basladığı gibi sona erdi. yenmeği başarmıştır. Düzcespor • Muğlaspor: 1 (70) Davutpaşa: 2 Elâzığspor: 1 ne bir vole ile nefis bir gol atarken tribünlere doğru E Hüseyin (6), Sabahattin (5), Nevzat (4) Nive devre 2 1 kapandı. IZMtR'DE ...Ve bu şekilde Fenerbahçe ŞeElâzığspor Davutpaşa: 3 (12) Beyoğluspor. 0 tskenderun: 0 yaptığı çirkin harekeüyle de o güzel golünü bir anda 3^ hat (5), ErUn (4), Halil (4), Gürsel (4), Certkinci yarıya Göztepe İyi bastzmirdeki maçta ise Altınordu kerspor'a bir puan varmesine rağNazilli: 3 Kırıkkale: 1 nfıra indiriverdi. Uğur ise sol tarafta sıkışık durum = Hatayspor • Çor. Spor: 0 (11) han (5). ladı ve 64. dakikada. Halil yakın Jandarmagücü'nü 86 73 yenmişHatayspor: 1 Çonımspor: 1 larda kalmasına rağmen koridor haline getirdi Be ~ men 1. Türkiye Liginin ilk devremesafeden attığı golle maçın 2 2 tir. İlk devre 39 32 kapanmıştır. Eskişehir Deırürspor Lülefiktas sağ kanaduu âdeta felce uğratıverdi. 3: sini ilder bitirmeğe muvaffak oldu bitmesini sağ'adı. burgaz maçı ise tipi dolayısiyle (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) H tehir edilmiştir. İ H Kalitesiz, fakat I heyecanlı bir maç! I Mersinld.Yurdu G. Birliği'nı 2 0 yendi $ SARI LACIVERTLILER ÇOK GOL KAÇIRDILAR F.BAHÇE, Ş.SPOR'A TAKILDI.O0 Vural SAYGILİ G ifadesi idi... L Dev bir maç we S 1 3. Türkive Ligi Maçlan Demirspor Göılepe'den bemberlik kopardi: 22 z Çetin GÜREL SPOR TOTO Baskeüe F, Bahçe, Galatasaray ve Altınordu galip luuınuıııııııuuıımııınuıııııi" fcr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog