Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

Çeyrek finalin 6. takımı bugün belli o/tıyor Yusuf, Anderlecht'in 600 bin liralıfc teklifini reddetti ve şöyle konuştu G Saray Ordu önünde Saat 14.00 de Dolmabahçe'de başlayacak maçta Sarı Kırmızılılar 2 iark yapmak zorunda ürkiye Kupasında çeyrek finale kalacak altmcı takım, bugün saat 14.00 de Dolmabahçe stadında oynanacak Galatasaray Altınordu karşılaşmasmdarı sonra belli olacaktır. Bundan bir hafta önce Alsancak stadında oynanan ilk maçta Altınorduya 2 1 mağlup olan Sarı kırmızıhların tur atlıyabilmeleri için bugünlcü revanşı iki larkla kazanmaları gerekmektedir. Galatasaraytn tek farklı galibiyeti halinde ise, »• verajlar eşit olacağından müsabaka 15 er dakikalık iki devre halüıde uzatılacak ve beraberlik yüıe de bozulmazsa çeyrek finale kalacak takımı kur'a tâyin edecektir. Lig maçlannda bıraktığı kötü Intibaı, kupada alacağı iyi bir derece Ue silmeye çalışacak olan G. Saray, bugünkü maçtan ümitli görünmektedü. Futbol Şubesi Kaptanı Eşfak Aykaç da, «Rakibimizi Dolmabahçede çıkaracağımız güzel bir oyunla eleyecefimizl zannediyorum» demiş ve Sankırmızılı kadroda disiplin cezasına çarptmlan Talât'ın yerine Doğan'ın oynıyacağını açıklamıştır. Öte yandan ilk maçta elde ettikleri avantajı revanşta kaybetmiyeceklerinl söyliyen Altınordulular da, «Biz revanşı rahat oymyacağız. Bu bakımdan tur atlanumamız için hiç bir sebep yok» demişlerdlr. 2. TÜRKİYE LtGİNDE 2. Türkiye ligüün Beyaz Grup maçlarından olan Taksim Beylerbeyi karşılaşması bugün saat 14.00 de Ali Sami Yen stadında oynanacaktır. Belçika basıru Ordu Takımımızı övüyor Naci KORTAN Brüksel'den Bildiriyor T A. Şampiyon Kulüpler lumuvasında | G. Saray Me karşılaşacak olan SARIKIRMIZILI FLTBOLCL'LAR TENİ ANTRENÖRLERl TURGAT İLE fKAIAN FEMERBAHÇE KAMPA GİRDİ Yann M. îdman Yuvdu ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Futbol takımı dün sabah yağmur altında son çalışmasını yap mış ve öğleden sonra da kampa girmiştir. Dün kampa alınan Fenerbahçe kadrosunda su futbolcular bulunmaktadtr. Yavuz, Ali, Şükrü, Levent, özcan, Selim, Ercan, Yılmaz, Fuat. Ogün. Seref, Nedim. l'atar, Raşit ve Krdiııç. Teknik Dırektör Molnar'ın verdiği bilgiye göre Mersin ma çında Şükrü, Nedım, Şeref ve Yaşar takımdaki yerlerını aiacaklardır. KAYNIYOR A K y . SEBEF ALEYWİN£ 1QO BİN ÜRAUK TAZMİKKCT OAVASI ACACAKAMŞ ORHAN SERUP 9UNU DUVUNCA BıR ARfcADA. SIM1ZA SUNLARI S(W. IEMEKTEN KENDİNİ ALAMADI. " A R T i K BASKA CAREM K A U MADI. BÜTÛN MALIM. MÜLKUMÜ HANIMIN ÜSTÜNE VAPACAĞIM. HAKSIZ DEuİLİM DE. Ğil Mi ? » Üç voleybolcuya «Gümüş tabak» armağanı verilecek • U^ULAN ATLE T İ Z M PEDERASVONU İÜN SOYLE DİypK LAR. « A R T l K DEDİKOOU eiTTİ.1.» NEOEN DİVİMCE DE HEMEN SUNU FISlLPIYORLAR. «DıŞARlDA KİMSE KALMAOI Ki. HEfJKES FEPERASYONPA.'» Yann akşam Spor ve Sergi Sarayında oyynanacak Galatasaray Steau voleybol maçından önce Milli formayı 50'den fazla giyen 3 voleybolcuya «Gümüş tabak» armağan edilecektir. Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen törende Değer Eraybar, Nasuhi Ünlü ve Yalçın Gördürür'e hediyeleri verilecektir. İ I * ' i g* nceki gece oynanan ve Ordu Takımımızın DünI I >'a Şampiyonluğu ile sonuçlanan maçtan sonra V d ü n Belçikada yaymlanan gazeteler, spor sayfalarında bu olaya geniş yer ayırmışlar ve bu arada futbolcumuz Yusuf'u ön plânda tutmuşlardır. YUSUF \^E KUMPANYAS1 Belçikanın büyük gazetelerinden «Het Volk» gazetesi, «Yusuf ve kumpanyası 1967 Dünya Ordular A L T D İ O B D U L I J L A B KAMPTA Futbol Şampivonluğunu kazandı» başlıklı yazısında Türk Ordu Takımınm baştan sona kadar îstanbuldaki 20 Uk avantajı korumaK için oynadığuv. kaydetmekte va şunları yazmaktadır: «Yusuf, her zaman Yusuf... Bu futbolcu sahada maçt seyredcn vatandaşlarına gerçckten ;rurur. Belçikalılara zevk veren bir oynn çıkardı. Türkiye Şampiyonu Bcsiktaşm bu yıldız futbolcusu için, başına musallat olan 3 • 4 Relçikalıdan kurtulmak ve sıyrılmaU işten bile dcjrildi.» LAATTE NEffS Tlrajı 300 binin üzerinde olan Flamanca «Laatte News» gazetesi ise, Türk takımmm sert müdafaası karsısında Belçikanın ilk yanm saatte gole gidememesimn kısır sonuca yol açtığım belirtSTEAU TAKIMI OYUNCULARI TOPLU HALDE mekte ve: «Türk takunında öze'.likle Yusuf ve Selçuk nefis harrketlerle topu inhisarlan altına aldılar» demektedir. TÜRK tŞÇİLERt «Dernier Heur» gazetesi de Türk Iççilerinin, kendl takımlarının gur bet illerde değerinden çok şey kaybedeceğinl bildikleri için grjp lar halinde maça geldiklerinı ytumakta ve «tstiklâl marsı Türkler tarafından koro halinde «öylenirken kendimizi Boğaziçi kıyılarında sandık» demektedir. «YUSUF'A 600 BİN LİRA ÖDEMEĞE HAZIRIM» Türk Ordu Takımmın ŞamplYalçın PEKŞEN yonluğu ile sonuçlanan Belçika • Türkiye «Dünya Ordulararası Fut ı n şiddetlisinden bir yağmur kimseye göz açtırmıyordu. Spor Sabol Şampiyonası» maçmdan son1 rayının arkasmdaki tel örgüyle çevrili, batakhk haline gelmiş sara verilen yemekte, Yusuf ve ı hadan geçerken Romen Steau tatammın voleybolculan hallerinden Türk Ordu Takımı yöneticilerl ve hiç de şikâyetçi görünmüyorlardı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Turgazetecileri ile konuşan Andernuvasmda Galatasaray voleybol takımı ile yapacakları maç için gellecht Kulübü Genel Sekreterl mişlerdl ama, daha ziyade meraklı turistlere benziyorlardı. Kürk kal.Steppe, «Beşiktas bıratarsa, Yapakh Başkan, bunu şöyle ifade etti: «Dünyada görülecek 3 şehir var: sufa derhal üç milyon Belçika Roma, Paris ve İstanbul». tşte şimdi bu üçüncüsünde idiler. frangı (yaklaşık olarak 600 bin lira) ödemeğe hannm» demiştir. Kaldıklan pansîyondan Spor Sarayına götürmek için kimse gelSteppe, sözlerini, «Yusuf kadar memişti Galatasaraylı idarecilerden. Kendiliğinden kalkıp gelen bir soğukkanlı ve vücut yapısı mütercüman, 11 voleybolcu, bir doktor, 1 antrenör ve 1 başkandan mUkemmel, zeki ve irtüoı futbolcu teşekkil kafileyi Spor Sarayına götürüyordu antrenman için. az, gördüm. Ancak kendisine çok Teşvikiye ile Spor Sarayı arasındaki yolu yagmur altında yayan dtkkat etmesi lizım» diyerek taolarak yürürken sporcular antrenmanlarına başlamış oldular. Kendi mamlamıştır. tâbirlerince «turşu gibi olmamak için» koşuyorlardı. Yine de şikâyetçi Fenerbahçeli yöneticilerden bir halleri yoktu. Hattâ bir ara Başkan, «Bunlar olur, yeter ki yann, | Müslim Bağcılar'a çok benzeyen öbürgün bizi biraz gezdirsinler. Dünyada görülecek 3 şehir var de | Steppe Meekers'in bu teklifine miştim ya.» karşıhk Yusuf «Beşiktaş'ı çok Spor Sarayında, biz sahanuı kenarında ağın monte edilmesini seviyorum ve avrılmavı düşünseyrederken voleybolcular soyunup geldiler. Yerdeki nereden geldiği müyorum. Gitseydim Real Madbilinmez cam parçalarını hep birlikte topladılar. Spor Sarayınm gerid'e giderdim» demiştir. düdileri olan kumrular, evvelft biraz ürkmüş gibi yaptüar, sonra triDün Frankfurt'a geçen Ordu bünlere kurularak antrenmanı seyrettiler. Takımı kafilesi, bugün yurda dönecektir. Steau takımmın bugünkü kadrosunda, Avrupa Voleybol Şampiyonası için memleketimize gelmiş 3 voleybolcu var: Bartha, Cristianı Kış Olimpiyatlanna ve Cretu. Bu seneki millî takıma ise 8 oyuncu vereceklermiş. Halen Romen liginde 1 inci durumda olan Steau'lular maçın neticesinden katılacak kayakçılanmız emin görünüyorlar. Takımın «Kürk kalpaklı Başkanı» o sırada sabelli oldu lona gelen bir Galatasaraylı idareciye, «turistik gezi planlarmın» ana haüarını çizerken yüzünde en küçük bir endişe işareti dahi bellrANKARA (Cumhuriyet Buronı) miyordu. 618 Subat tarihleri arasında Fran sanın Grenoble şehrinde yapılacak Pazar günü saat 20.00 de Spor Sarayında başlıyacak olan müsa10. K15 Sporları Olimpiyat oyunlarıbakaya takımlar muhtemelen şu kadrolarla çıkacaklar: na memleketimizden Ajprıdan Yasar Galatasaray: Değer, Tanzer, Haldun, Yavuz, Şevket, Erkan. Ören, Sankamnnjtan da Rıdvan ÖzSteau: Bartha, Cristiani, Cretu, Porosnicu, Manu, Rotaru. kay, Nacl Ogün ve Şeref Çınar a dındaki kayakçılar katılacaklardır. " GiTSEYDİM REAL • MADRİD'E GiDERDiM. Steau'lular kendilerine çok güveniyorlar E ORDULARARASI DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU KUPASI YILMAZTN E1İNDE Güreş Federasyonu açıklandı: ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Güre? Federasyonu dün Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünde yapılan ve üç sa&t devam eden bir toplantıdan son ra açıklanmış, Cihat Uskan yeniden Federasyon Başkanlığına getirilmiştir. Başkan Uskan'ın verdiği bilgiye göre, Genel Sekreterliğe Ertuğrul Malkoç. Plânlama ve Koordinasyon Komitesi Başkanlığına Alp Karabıber, Yardımcıhklanna 15e, Kemal Feyizoğlu, Mevlut Göksan, Saffet Bölgeleri Federasyon teskilâtlandıracak Akbıyık, v e Ümit Demirag g < tirilmişlerdir. Federasyonda gcrev alan d ğer kişiler «unlardır: Binncı Ünıte Başkanlığm Ayhan Ataman, Kamp ve Kur lar Yöneticiliğine Ali Merdoğa: Güreşçi Aramaya Ali Candemı Ikinci Ünite Başkanlığına Te fik Artun, Malzeme kısmına N cı Esengın 3. Ünite Başkanlığır Sadık Koparan, 4. Ünite Bs kanlığına Ismail Hakkı Ba yındır, Silâhlı Kuvvetlerle M nasebete Yüzbaşı Mehmet ö kan. Yaym Kütüphaneye Cuı hur Saltuklar. Hakem Komii sine Kemal Erkmen, Malî Işl re Mehmet Saraç getirilmişle dir. Yeni Federasyonun açıkla masından sonra bir konuşma pan Genel Müdür Ulvi Yenı bölgelen güreş dahnda Feder; yonun teşkılâtlandıracağını, Tü güreşıne hızmet etmek ısteyı herkese kendisinın ve federas riun müzahır olacağını söy miş ve «Çalışmalatımızda b kesle beraberiz* dernıştır. SAKAUYASPOR UN 8RE. 2İLYALI FUTBOLCUSU VAWDlR TR&NSFER ÜC. RETİMİ AL&MAMIS VEZOM. GULDAK MAC'MA PAGİT. MEMİS. ŞAKARVASPOÇLU İDARECİLER BUNUN UZE. RİNE VALPlRl KADRO 01. Sl 8IKAKMI51.AR. BREZİL. VALI PAEASIZ KALINCA BİR PE K&LDIĞ.I OTELDEN KAPl DI&ARI E P İ L İ Ç FUTBOLCUVU AKAYÛNLÛR S İ GE CELERİ ONU İKİ İ6KEML& ÜZERİNDE d Yetıal'ın, UEFA'ya yaplığı teklifler yakında prüsiilecek ANKARA (Cumhuriyet Bfirom) Beden Terbiyesl Genel Müdürü ve UEFA Profesyonel Futbol Komisyoyonu üyesi Ulvi Yenal'ın. futbolda zaman kaybını önlcmek ve oyunu daha Uginc hale geürmek İçin UE FA'ya yaptığı teklifler 10 Nisanda Cannes'daki UEFA toplantısında g8rüsülecektir. Ulvl Yenal'ın komtsyona veımlj olduğu teklifler şunlardır: 1 Taçın ayakla atılması, 2 Sahanın ik) yansını ortadan bölecek çizgilerin meydana getirdl ği orta sahada ofsaytın kaldırllması, 3 Penaltı cizgisl dışında ve sahanın neresinde olurss olsun, ağır ve kasıth hareketlerüı penaltı ile cezalandırılması, MODERN BİR Golfun sportif yönünden başka bir de turistik anlamı vardır! 6 olf sporu uzaktan bakıldıgında küçücük bir topun arkasından çeşitli sopalarla koşmak gibi gözükürse de aslında büvük mâna tasıyan bir spor daîıdır. Her yaşın sporu olarak gösterilen golfu bugün dünyada yapanlann sayısı süratle artmaktadır. Turistik bölgelerde bnceükle aranan golf sahalan degişik simalann toplandıklan bir yerdir. Tıpkı Babil kulesi gibi... Turistik seyahate çıkan modem dünyalılar seyahat programlanm golfa göre ayariarlar. Işte golf bu yüzdendir ki sportif olmanın yanısıra turistik bir anlam da taşır. Hattâ tstanbul, Hilton yapılacağı yıllarda Hilton oteli beynelmilel şirketi ikincl başkanı Dean Carpenter, İstanbul Golf Kulübüne bir yazı göndererek kulübün turistik önemini belirtmiş ve kulübün ihyast ve yeniden onanmı için yardım teklifi yapmıştı. Fakat kulübün yönetim kurulu bu teklifi kabul etmemiş ve çeşitU fedakârlıklarla gerek kulübü, gerekse araziyi lhya etmişti. Ve biz yine sözü idare heyetl adma konusan Şinasi Erel'e bırakıyoruz: «Maliye Bakanbjh 8.11. 1957 tarihli yazısı ile kulfibü lahliye etmemizi istedi. Devletin kendi mülkiyeti altında bulundurdu ğu bir arazl parçasını diledlgi eibl tasarruf etmesi elbette tabii ve kanunî haklan cümlesindendir. Ancak. 2,5 milyona yaklasmış ve nluslararası bir 5nem tasıyan su turistik tstanbnlda bsska bir folf sahası olmamaaı tcınacak, belM de ntamlacak bir dtırumdur. H«I« merout olan ds elden Basketbol Liginde Röportaj: Abdülkadir YÜCELMAN giderse.» şinasi Erel, daha sonra da söslerine şunlan ekliyordu: «Sayın Orgeneral Cemal Tural'a yazdığıtnız mektupta da belirttiğimiz gibi tamamı yüksek konıuta ve Genel Kurmaya mevdu bu çok genis arazl parçasından golf sahasını, icabediyorsa hudut değişiklikleri yaparak bize bağışlaraalarını istiyornz. Şim> di olduğu gibi o kısmı gene yemyeşil ve bakımlı tutalım. Sahayı tstanbul golf kulübü ile beraber 50YLE RMABERCS . &ECEN YIL HANGİ GU. S A T R E N Ö R Ü 130 BıN ÜRA ALÛI?» OİYE GRE. KOROMEN MİLÜ ÛÜ. RESANTREMÖRÛ MEH. MET OKTAV EVDE EŞİNi VE ÇOCUKLARINI ıK. NA EDİNCEYE KAPAR AKLA KÛRAYI SECMlSBİZE TElEFON £TTİ « SUNU ACIKLAYIN Y0K5A 8UNCAYİL. UK EVlMİM P Ü Z L Nı 0OZULACAK » 33 defa Avusturya millî takımı formasını giyen ve 30 yıl önce Türkiyeye antrenör olarak gelen ve Galatasarayı şampiyon yapan antrenör Hans Tandler 67 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Hans Tandler vefal elti YANPA RESMl CÖRÜUN GONUİ GÛLER «0VU 8İR £ 5 Kİ5EHİR5PORJ.U BABA. S» OA OYLE. YAKINPA RA OÜNVA EVİNE Gİ. RECEKTİ 8AYAN ÛOMÜL. FAKAT BABASI SART KOŞTU. ZMIN İ İ i SPORUN REMÇıi OIAM KIRMIZ1 VE SİYAH PAMADiN AMNNESI İSE E BEYAZ OLUK., PİV0 I5RAR EPİNCE 8U 6V. LENM6 İ5't OE SUYA Düyrü. siıyvpi PAMAT NAMZETLERİMPEN ilK iş OLfcRAK E.SPORU TU. TUP acn 1. KOŞU: Favori: Corvette, Plase: Zeyno, Lâv, Sürpriz:Bajor Question. 2. KOŞU: Favori: Alarslan, Plase: Mert, Alkuruş, Sürpriz: Barojhon. 3. KOŞU: Favori: V. de Chev reuse, Plase: Karabayır. Sürpriz: Lupo. 4. KOŞÜ: Favori: Okay, Plase: Nilüfer, Antonet, Sürpriz: Varde. Kader. 5. KOŞU: Favori: Güleç, Plase: Sevgi, Ecem, Sürpriz: Necme, Sapho. 6. KOŞU: Favori: Kamigza, Plase: Farah, Sürpriz: Corin. 1. KOŞO: Favort: Alkıı, Pla 1e: Oyvar. Kıymet, Sürpriz: Ceng.vtr, Qerd«nlı. T i k u l KKCC 63 YILLJK TARİHÎ KUFA Harb Akademileıinin jolf sahası olarak daha bakımh ve daba yüz ağartıcı bir halde yasatahm. Biz bunu istiyoruz.» 63 YBLLK KUPA Gerçekten kulübün turistik değe ri kulübün kuruluşu olan 1905 yılmdan beri kulüpte şeref köşesini süsleyen bir kupadan da gayet iyi anlaşılıyordu. Kulübün kurucuları daha ilk yü tertipledikleri bir müsabakadan itibaren şampiyon golfçülerin Uimlerini işlemişlerdi kupanvn üzerine. Işte bugüne kadar 62 şampiyonun adı yazılmış ku paya. Fakat 15in en enteresan tarafı da 1905 yılında ilk defa kupaya adını yazdıran E.G. Thomson'dan sonra tek Türkün adını yazdıramamış olması. 62 defa isim yazdı ranlann çoğu elçilik mensupları ile ?ehrimizden gelip geçen yabancılar... Bu da kupanın tariht yö nüne bir de turistik anlam ekliyor. NETİCK llgililerin ifadelerine göre İH milyonluk tstaubulda golf sporunu büyük gayretlerle yürütmeğe çalışan îstanbul Golf Kulübü idarecileri Şubat ayınm ilk haftalarında Hazine il 6 mah kemeli olduklan için hâkim önü ne çıkaeak. Belki Golf Kulübü idarecileri bu mahkemeyt kaybedecekler belki de kazanacaklar. Ama hiç jüphe yok ki gönül »porumuzun zarar görmeme?ini arzuluyor. Ostelik 1965 seçım beyannamesinde de golfu popüler hale getireceğini iddia eden ve bu konuda propsganda yapan bir partinin iktidard» oldugu bir devirde... Altınordu ile Kolej oynuyor Deplâsmanlı Türkiye Bask bol iigine bu gece de Izmir Ankara'da oynanacak maç ile devam edilecektir. Gecenin en cnemli maçı, mir Atatürk Kapalı salonuı şampiyonluk için mücadele den Altınordu ile namağlup , kara takımı Kolejlıler arası: oynanacaktır. Kendi sahasu oynama avantajına sahip 0 Altınordu maçın favorisi ola görülmektedir. Diğer taraftan Ankara'ya lâsnaan yapan İTÜ, Şekers ile oynadıktan sonra Beşil da yine Başkent'de Jandar gücü ile kozunu paylaşacal îstanbul'da ise bu gece maç nanmayacaktır. Karşılaşmaların programı ledir: ANKARA'DA 19.00 Şekerspor . ÎTÜ. 20.30 Jandarmagücü • Besi ÎZMİR'DE 17.30 Altay Suspor 19.00 K. Yaka M. Gücü 20.30 A. Ordu Ank. Kolf Beşiktaş'ta Muhalei karar vertii: Seçlm Pazar günü Bejiktasm malt kongresl 3 Sıraselvilerdekl Rek» salonunda pılacaktır. Ancak bu malî koı de verilecek bir takrir Ue kc seçlm kongrestae dBnecek ve 1 me gidilecektir. Ideallst grup İle Amlgolar g Oncekl gece muhalefetin başkan yı Taiat Asal İle görüjüp fllüı UJln* vanmslaxdıx. ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog