Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

7 FARKI KORUYABİLECEKMİ? Rövanş bu gece FenerbahçeASVEL Bursaspor maçı için Bursa'ya gidiyorlardı Kaza geçiren Ankaragüçlü Hastanesine nakledilirken... kaleci Erol Keskin (kolu sanlı) ile Idareci Kemal Cermen, Ankara (Fotoğraf: Mustafa İSTEMİ) Ankaragücü'nün Kaleci Erol ve idareci Kemal Cermen agır yaralı. Karşılaşma tehir edildi ALÎ OZDEMİR otobüsü Ali Özdemiı'in ayağı kırıldı Sivas'm yetiştirdiği Milli güreşçilerden ve halen Sivas'm gureş antrenörlüğünü yapan Alı Özdemlr, Sivas Güreş takımının lisanslannı Ankaraya getirirken yolda bir trafık kazasına uğramış ve bindiği otomobü öndeki bir başka araba ile çarpışarak paramparça olmuştur. Bu kazada ayağı kmlan Ali özdemir hastaneye kaldınlarak tedavı altına &lınmıştır. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yann Bursa'da Bursaspor ile oynayacağı Türkiye kupası maçı için dün sabah Ankara'dan hareket eden Ankaragücü futbol takımı Bursa'ya giderken Polathya 30 kiometre mesafede bir trafik kazası geçirmiş ve kafileyi götürmekte olan otobüs, şarampol'a yuvarlan • mıştır. Kaza sonunda yedek kaleci Erol ile ıdarecılerden Kemal Cermen ağır, Şehmuz ve oteki futbolculardan 10'u hafif şekılde yaralanmışlardır. Yarahlar, Polatlı Devlet Hastahanesine nakledılmış ve omuz kemığı kırık olan Kemal Cer, ı k tedavısını mütaakıp An m e n Hastanesine getırılmıştır. k a r a Ötekı yaralılar ise trenle Anka ra'ya gönderılmıştir. MAÇ TEHİR EDİLDİ Her şeye rağmen çok ucuz at latılan bu kaza hemen Ankara' da duyulmuş v e Futbol Federas >onu Başkanı Orhan Şeref Apak maçın tehir edildığini bıldırmıştir. Ankaragücü'nün kazaya ugTadığı haberı Futbol Federasyonu tarafından Bursa'ya ve maçın hakemlenne bildirilmiştir. Bursaya gıden ekıpte 16 futbol cu, 3 idareci, 1 antrenör ve 1 antrenör yardımcısı bulunmaktaydı. Kafilede bulunan futbolcular şunlardır: Aydın, Erol, tsmaıl, Remzi, Şehmuz, Nuri, Yüksel. Abdullah, Candan, Metin, Teoman. Fıkret, Doğan, A. Rıza. Yılmaz, Sanip. devrildi >«»»»>•••»•••••••< enerbahçe basketbol takımı bu gece Lyon kapalı salonun da Avrupa Kupa Galıpleri Basketbol Turnuvasının ıkıncı tu run revanş karşılaşmasını İstan bulda 7 sayı farkla yendıği Fran sa lıg hderi Asvel ile yapacaktır Sanlâcıverthler bu muhım ma ça şu tertipte çıkacaklardır: «İlker, Hüseyin, Erdal, Ferhan Halil.» FENERBAHÇE NE DİYOR? Fenerbahoe antrenörü Altan Dinçer, dün uçakla hareket edıl meden önce 7 sayı farkı muhafa za eimek için bu maçta buyu< gayret göstereceklerinı söylemı» ve güç de olsa tnr athyacağu» derruştır FRANSIZLAR NE DİYORLAR? PARtS Asvel takımının an trenoru Maurıce Buffuere, revarş maçı hakkında, «tstanbuldaki gibi oynarsak 10 fark yapar tur atlanz» demıştır. Antrenör, oyun cuların kendılerine itımadı oldu ğunu soylemış ve Fenerbahçe hak kmda şöyle konuşmuştur: «Fener bahçe kuvvetli bir ekip. Bithassa müdafaada çnk iyj organize edüraiştir. Bize karşı Zona müdafaasında tevkalâde jir taktik denediler. Sonlara doğru işi biraz ferdî oynna döktüler». Antrenör, ılk maçta iyi bir oyun çıkaran Hu seyin Kozlucanın bu maçta başanlı olamıyacagını da sbzlerine ek l«miştır. F Beşiktaş. Hakkı Yeten vesorunlar.. ? KAIAN KAYNIYOR ISTAHBULUN TEKtfAP&U &POR SALOhJU OIAN $PoA SBBGf SAIZAV oyiES//j£ so. Ö SO. Ç B/CAK DESEK MÜB#. Vf2. &ECEN İ 4 i^l "Ikilikartık ortadan kalkmalı Röportaj: Abdülkadir YÜCELMAN utbolcular Şeref Stadının çamurlu sahasmda PTT için son çahşmayı yaparlarken saha kenarından saclarına kır düsmüş, yüzü senelerin verdiği tecrubenın izleri ile dolu Hakkı Yeten, Pallmall'dan derin bir nefes çekti ve konuşmaya başladı: « Benim Başkanlıktan çekilmem kulüp menfaal lerine uymuyor. Cumartesi günü bir toplantıya dâvet edildim. Oâvet muhallflerden gelmişti. Bana birleşmc teklif ettiler. Talât Asalın başkanlığını teklif ettiler. Benim de idareci arkadaşlanm var, kendileriyle koDasayun dedim. Salı günü toplanacağız dedim, çarşamba günü de eğer anlaşma olursa bir deklârasyonla duruma »çıklanz dedim. Yoksa Talât Asal lehine başkanlıktan feragat edeceğim demedim. Talât Asalın şah sı için hiç. bir şey söylemiyorum. Kendisi dostumdur. ahbabımdır. Fakat su kulube 38 senemi verdim. 1930 da girdint Beşiktaş camiasına. O günden bu güne kadar fedakârca çalıştım. Hayatunı bitirdim Beşiktaş için.. haya varmıs ve muhalifler bir tarafta gruplasırken iktidar grnpn da kulis faaliyrtini artırmıstır. Ancak grnplasmalar >apılan bazı toplantılara rajmcn nzlasraa fırsatı ve imkânı henüz bnlamamıMardır. Asa^ıdaki röportajda, Besiktas Knlubü Başkanı Hakkı Teten'in gerek anlaşmazlık, serekse senel konnIardaki snallere verdiği cevapları snnnyoruı. süB esiktaş'ta nron safreden beri devam eden karısıklık hâd TUNCER FERHAN HCSEYİN Dü&ü VESESİ â>TM££' "ZlDnk* c/> I SPOS SA«AWVE»A Btft B4SKST 2. Türkiye Liginde Kırmızı Grup maçlan F VEFA KULÜBÜMÜH İKİAIO B/OŞHAM/ OS. /6 GrfifÜBr TÜ/ZK/VE KEN £/yE/V£VA1 TÖ)?. 7ZJTİJMC/? BİZ C> 20 giınlük bir aradan sonra 2. Türkiye ligindeki kırmızı grup maçlanna bu haftadan itibaren devam edilecektir. Günün yegâne karşılasması Ali Sami Yen Stadında saat 14.00 de Sarıyer ile Beykoz arasında oynanacaktır. SARIYER • BEYKOZ İLE BUGÜN OYNUYOR Dİ ÎSTAN&ULUN eC &ÖVLE İSTANBUl. GüfSEŞ. BİR OBĞİİ Basketbol ve voleybol'da bu haftanın programı Basketbol ve voleybol maçıarına bu hafta da devam edilecektir. Maçların programı şöyledir: BASKETBOL (Bugün) Spot ve Sergi Sarayı: 14.00 te Darüşşafaka . Cihangir (Türkiye KupasO. 15.15 te Deniz Harb Okulu Anadoluhisar (Türkiye Kupasıi, 16.30 da Bakırköy Vefa (Birinci Küme>. 17.45 te Beykoz Boğaziçi (Birinci Küme) VOLEYBOL (Yann): Spor ve Sergi Sarayı: (Alt SalonuV. 10.00 da Deniz Haıb Okulu Rasımpasa (I. Kümet. Soor ve Sergi Sarayı (Üst Salonu): 10 30 da Beşıktaş Sişli <TOz) 11.30 da Rasimpaşa Fenerbahçe (KızK ITÜ Kapalı Salonu: 12.30 da Beyoğluspor Bakırköy 11.00 de İTÜ Beykoz (I. Küme), (I. Küme), 14.00 te Fenerbahçe Levent (I. Küme). Daha o sıralarda Besiktaşın Beşiktaş oldugu benim omuzlarda taş.ndığım gunlerde Arsenal Ç Ş S " ^ ni gitmedim. Fenerbahçe binlerce lıra yereyım dedı. Beşıktaşı bırakmadnn. Bugün de bu camıayı bırakmak istemiyorum. Beşikta?ı büyük görevler beklemektedir çünkü... Zaten bir şey söyliyeyim mi, etrafı karıştıran birkaç kişi. Beşiktaş camiası büyuk bir topluluktur. Gazetelerde benim Başkanlıktan feragat ettiğime dair haberler çılunca büyük tepki oldu. Hiç kimse benim ayrılmamı istemiyordu çünkü.. Su Besiktaştaki ikiliği bir ortadan kaldırabilirsek yapamıyacağuuız şey yoktur. Simdi bizim iktidar gruptı var biiir, muhalifler var ikiiii. idealistler var Uççççç, Amigolar var dööoört.. Bu dort gruptan iki veya üç temsilci çağıracağım. Ve soracağım onlara.. Ne istiyorsunuz. Eğer benim Başkanlıktan ayrılmam Beşiktaşın menfaatine uyuyorsa Beşiktaş icin bunu seve seve yapanm. Fakat bakalım bu temsilciler ne diyecek İdarecilik kolay zannediyorlar. 9 kişilik idare heyeti çoğu zaman 5 kişi ile toplanır. İsimler değil şa hıslar iş yapar. îs başına gelmek değil çahşmak fajda sağlar.. Ben i>iymişim de, bazı arkadaşlanm iyi değilmiş. 25 senelik arkadaşlarımla konuşmıyayım mı yani.. EN AZ 4 PUAN FARK Beş'ktaş Kulübü Başkanı Hakkı Yeten arkadaşlmıza «ligin Uk yarısını 4 puan farkla bitırecektik» derken. Asker futbolcular meselesi de bir ayrı mesele.. N'umana izin veriyorlar. bizim Ahmet'e vermiyorlar. Ahmet bizim en güvendiğimiz elemandır halbuki. Su sporları tesisi mi dediniz. Geldiler Şeref Sta dının yanma bir tesis yapacağız dediler, peki dedijc sonra yapamadılar. Her şeye rağmen şunu söyliyeyim ki Beşiktaş iddia sahibidir. Başa güreşecektir. Şampiyonluğumuzu cngelliyecek bugün için bir kuvvet yoktur. utbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak. A Müli futbol takımının 1968 yılı içüıde ilk maçını 13 martta Tunus ile oynayax»ğını açıldamışür. Bu karşılaşma geçen yıl 22 ocaJrta Tunns'ta oynanan ve 00 bıten maçın revanşı mahiyetindedir. A Mıllî takımımız yine Mart ayı içinde Orta Şark turnesine çıkan îsviçre Milli takımı ile özel bir musabaka yapacaktır. Bunun dışında Millî takımınıız 27 nisanda Varşova'da Polonya Millî takımı ile karşüaşacaktır. DlYARBAKIR'IN MtRACAATI Diyarbalnr ll'i, Futbol Federasyonuna müracaat ederek 3. Türkiye Liginde oynamak istediğini badirmıştir. Bu husustaki karar önümüzdeki günlerde ahnacaktır. Yetkililer, Diyarbakır'ın 3. Türkiye Ligine alınması için bütün şartlarının uydugunu söylemişlerdir. öte yandan, Esöşehirspor, Bulgar CSKA takınunı getirmek üzere Futbol Federasyonundan izin istemiş ve bu izin verilmiştir. Adana Milli Mensucat da bir Çek takmunı getirmek üzere Futbol Federasyonuna müracaat etmiştir. Aynca, Merkez Hakem Komitesi Musavırliğine Sabri Almak getirümışttr. 13 Mart'ta Tunus'la F oynuyoruz •'. . ^ ^ H ^ ^ ^ ^ CAN BARTTJ Senato'da Can'ı kimin tedavi etîirdiği soruldü Kapalı Salon Atletizm Birinciliği îstanbul kapalı salon atletizm birinciliği yann saat 14 de Haydarpaşa Lisesi kapalı salonunda yapılacaktır. Bu müsabakalar büyükler, küçükler ve yıldızlar arasmda olacaktır. ANANEVİ KOŞD Pertevniyal Spor Kulübünün ananevi kır koşusu bugün saat 14.30 da Aksaray Vatan caddesinde büyükler, gençler, yüdızlar ve okullar arasında yapılacaktır. ANKARA Cumhuııyet Senatosunda, profesyonel futbolcuların Sosyal Sıgortalar kapsamından çıkarılması ile ılgılı müzakere sırasında, AP istanbul Senatoru Rıfat Öztürkçıne. Fenerbahçelı Can Bartu'nun amelıyat raasrafının, kım tarafından ödendığını sormuş, «Bu tut bolcunun masrafları, Sosyal Sigortalar Kurumu ma. voksa Kn lübü tarafından mı odenmistir?» demıştır. öztürkçıne, profesyonel futbolcuların Sosv^ıl Sıgortalardan gerektığı kadar fa.vda lanamadığını. da sozlerıne eklemıştır. Senator, «tutbolcular bU yaşına kadar futbol oynayamıyacak lanna gore, Sosya) Sıgortalardan emeklı de olamıyacaklar» dıyerek, futbolcuların Sosyal Sıgortalar bünyesinden çıkarılmalarının yerınde olacağını ilen sürmüstür. /STGN^ &JJUUN GÜgEŞİNa BİR KÜND£ ATT/ . Kt ~OPA<ZLA?A8İLJg. S£ CİN ÇAPHGS/ FlfZTT. NADASI DESJİZEUÇ. TU. aSHÇ OE SAPKO S/M TL/rAV/M OE/S. TL/ROA//AMZ VAR.» BU Ö BİZ CE rtO'r' . 65 VE İLE Slh İ.E PEHOBÖ'r'. ) â Cİ8İ . NİCE 1. KOŞü: Favori: Samanyolu, plâse: Benelr • Pülçü, sürpriî: Unaldı. 2. KOŞU: Favon: Pınar, plâse: Mona Lisa • Eflâtun, sürpriz: Kudüm • Nataşa. 3. KOŞü: Favori: Kamigza, plâ se: Avenger, sürpriz: Farah. 4. KOŞü Favori: Güleç, plâse: Sapha • Hâtıra sürpriz: Çira • Caşu. 5. KOŞC: Favori: Başan, plâse: Asmara • Rose The, sürpriz: Du Barry Empire. 6. KOŞU: Favon: Tırpan, plâse: Aka • Günaydın, sürpriz: Mi ne. 7. KOŞC: Favori: Kervankıran, plftse: Kıymet ürfalı sürpriz: Yagmur • Ümithan Vüksel ERÜI. Sonra gözleri Boğazdan geçen bir tankerin duma nına dikildi .. Ve konuşmasma devam etti: Şu gördüğünüz saha manolya bahçesi idi. Surayı ellerimizle temizledik. EHerimizIe taşları taşıdık. Hey gidi günler bey. Hüsnü. Osman neredeler şimdi . ürkiye güreş lıgi bugün 38 Bakın bir şey söyliyeyim mi Beşiktaş hiç bugünkü ka bolgenin katılacağı 7 il merdar parçalanmamıştı. Ama gececek bugünler muhakkezındeki müsabakalarla başkak. layacaktır. GrekoRomen stüde Transferde iş yapamadık mı diyorsunuz? Hayır yapüacak bu müsabakalara her efendim transfer komitesinde şimdi muhalefette olan bolge en kuvvetli ekibı ile çıkatskender Yakak ve Şevket Belgin de vardı. Eskişehirli caktır. Bu müsabakalarda birinIsmail. Demirsporlu Muzaffer, tstanbulsporlu Yıldıcı ve ikinci olanlarla Federasyon nmı, Ender'i Feriköylü Arif'i almak istedik ama alaTeknik Komitesinin tesbit edecemadık. Zaten artık başka bir kulüpten bir futbolcu $ ğı bazı güreşçiler. Tayyar Yalaz almak hayal oldu. Aslında bizim büyük transfere ihKupası müsabakalarına çağnla tiyacımız yoktu. Eğer hakemler bize azizlik yapmasacaktır. Bütün bölgeleri tarayacak lardı biz ilk devreyi dört puvanla önde bitirirdik. olan bu lig sonunda böylece en kuvvetli güreşçiler Millî takıma .... Bakın sayayım size. Eskişehir macında Veii Nec • kadar yükselme imkânı bulacak det Arıg, bir golümüzü bir de penaltımızı vermedi. F. X lardır. bahçe maçmda Faruk Talunun iki hatası bize iki gole * Bugün Türkiye ligi güreşlerinin mal oldu. Buradan en az iki puvan kaybettik. Fener J bahçe ise Göztepe. Hacettepe ye Beşiktaş macmı yine X vapüa«.ğı 7 grup merkezi şunlar l l k hakemlerin yardımı ile aldı. î İşte bunları h hesaplarsak J • dtr: îstanbul, Ankara, tzmir bizim dört puvan farkla önde olmamız gerekiyor. Hal J Malatya, Adana, Çorum, Erzu buki bir Futbol Federasyonu, hakemlerini ikaz etme ^ T Türkiye Güreş Ligi bugün başlıyor Beşiktaş Divan Başkanı C. Caka istîfa etti Beşiktaş Uıvan lcra Komitesi Başkanı Camt Caka, «3ü seneyi doldurmadığı hakkında > çıkanlan dedikodulara üzulerek gorevınden ıstıfa etmiştir. Caka'mn yerine İkinci Başkan Ekrem Sungar vekâlet edeceknr. Olimpiyada gidecek kayak millî ekibi belli Grenoblede yapüacak Kış Olımpıyatlanna katılacak Kayak Milli Takımımız dun açıklanmıştır. Mıllî Takıma seçılen kayakçılar şunlardır : Bahattın Topal, Zekl Kryıldırım, Mehmet Gokçe, Mehmet Yıldınm, Cıhan Alankuş, Ahmet Kıbıl. Ünıversıte takımı ile Innsbourg'da bulunan özer Atesçı müsabakalardan sonra Grenoble'a li, tarnfsız olmalı. Federasyonun normal vazifesi bu J dur zaten. DENtZ HARB OKULD tST. CNlVERStTESÎNl Derdimiz bir değil ki.. Bakın meselâ Fenerbahçe J GÜREŞTE SENDİ nin. Galatasarayuı kupa maçlarını tehir ettiler. Bize, Heybeliada Deniz Harb Okulu ise «mutlaka gelin. dediler. Kuşetlide güç bela bir yer salonunda yapılan özel karşılaş bulduk ve Ankaraya gittik. Çocuklar sabaha kadar mada Deniz Harb Okulu güreş uyuyamadılar ve maça öyle cıktılar. Bizim öteki takımlardan farkımız ne.. rakımı tstanbul l^niversıtesi ta Besiktaşın malî kongresi Beşiktaş kulübünün malî kongresi yann Taksımdekı Reks salonunda vapılacaktır Ancak, çogunluk sağlanamıyacagı tahmm edilen kongre 28 ocak'a kalacaktır. KAYAKÇR.AR TOPLU HALDE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog