Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

Feriköy'ü Türkiye Kupasmdan eleyeri b Bandırmaspor çeyrek finalde STAD: Dolmabahçe HAKEMLER: Hamıa öxdag (7) Cumhur Demir (S). Adnan Aksüt (4) FERİKÖY: Necdet (5) • Erol (7), Müjdat (6) Zekeriya (S), Ahmet (7), Arif (5) Ruli (5), Necdet (5) (İskender «6»), Ekrem (7), îsmet (5), Bilgin (?) (Halil «5»). BANDIRMASPOR : özkay (6) Ahmet (7), Cinat (6) Orhan (S), Nevzat (7), Zülfü (6) B. Cengiz (7), Soner (7), K. Cengiz (6), Cavit (5) (Halil «5»), Erdin (5) (Salih ««»)• A. GÜCÜ : 1 38 il, bu hafta 7 bölgede toplanıyor Bursnspor:0 Türkiye GOreş Ligi boşlıyor Stad: 19 Mayıs Hakemler: Orhan Korkmaz (6) Yılmaz önen (6) • Yılgör öztem (6). A. GÜCÜ: Aydın (6) Remzi (6), İsmail (6) Yılmaz (5), Şehmuz (6), Nuri (6) B. Yüksek (4), Rıza (7), Teoman (5), Sâkip (4) (Abdullah 7), Metin (6), Candan (5). BTJRSA: Yüdız (6) • Osman (5), İrfan (6) Cengiz (5). İsmail (6), Taner (5) • Mesut (7), Vedat (6), Mustafa (6) (Ahmet 6), Ergun (6), Haluk (fi). Asaf AYÇIL andırmadaki ılk maçı 1 0 kazanan Bandırmaspor, dün kü maçta da Ferikoy'e yenilmeyınce Türkiye Kupasında bir tur daha atlamağa muvalfak oldu. Oyunun ılk yansında Bandırmaspor defans yerine hücumu tercih etti ve bu yüzden Feriköy kalesine sık sık tehlıkeli anlar yasattı. 32. dakikada Ekrem"in çutunu özkay çeldikten sonra 39. dakikada da K. Cengiz'in şutunu Necdet önledi ve devre golsüz kapandı. Ikinci yanda Fenköy hiç olmazsa bir gol atmak içın daha aktif oynadı. 53. dakikada bir Fenköy akınında HalU'in âni ka fa şutu yan direkten dışan çıktı. 60. dakikada bu defa Ekrem'in kafa şutu ayni yerden avutu boy ladı. 68. dakikada ise bomboş durumda Feriköy ceza sahasına dalan B. Cengiz'in şutunu Necdet ancak çelebildi. Kınnızı Beyazlılar'm bundan sonraki gayreti bir sonuç vermedi ve müsabaka başladagı gibı sona erdi. Maçtan sonra Bandırmaspor'lular taraftarlarımn coşkun tezahüratı ile sabadan ayrüdUar. Boylece çeyrek finale yukselen tek 2. lig takımı olan Bandırmaspor, Galatasaray Altınordu galibi ile karşılaşacaktır. MERSİN ÇOK İDDİALI Geçen haftaki Mersin Fenerbahçe Türkiye Kupası maçmın ertelenmesinden sonra bu hafta oynanacak çlan Merain Fenerbahçe karşılaşmasının heyecanı daha simdiden fjiitün Çukurova'yı sarmıştır. Bu maçta çok iddiah olduklarinı belirten Mersin İdrnan Yurdlular Fenerbahçe'ye boyun eğmeyecek'erini söylemişlerdir. Resimde, Mersin İdman Yurdu takımı antrenmanda görülüyor. Beşiktaş İdare Heyeti üyeleri birleşmekte tereddüt ediyorlar B eşiktaş İdare Heyeti önceki gece yaptığı toplantidan sonra aldığı kararlan bir bildiri şeklinde açıklamıştır. Beşiktaş İdare Heyetinin bildirisi şoyledir: % Beşlkta; camlasında ötedenbe ri kıncı mücadelelerin ve bu yoldaki ayrılıkların bertaraf edilmesi sadedinde her iki tarafın sarfettiği gayretlerin kulüp menfaatlerine uygun olduğunu idare heyetimiz ittifakla kabul etmiştir. •ürkiye Güreş Ligi bu hrjta 7 bolgede birden başlıyacaktır. 38 I ıl'i içine alan Türkiye Güreş Ligi, boylece futbol ve basketbolI dan sonra nihayet gerçekleşmiş bulunmaktadır. Son Hindistan bezimetinden sonra yurdumuzda daha birçok genç ve kabiliyetli güreşçinin aranmasma ihtiyaç hisseden Güreş Federasyonu uzun süreden beri düşünmü? olduğu güreş liginin derhal tatbikl cihetine gitmiş ve bu konuda gerekli onayı çıkararak bölgelere tamimi yapmıştır. Bu hafta yapılacak olan güreş ligi 7 grup merkezinde yapılacaktır. Merkezler ve bölgeler sunlardır : Istanbut Grnpn: tstanbul, Tekırdağ, Kırklareli, Edirne, Bursa, Sakarya, Kocaeli (Federasyon müsahidi Umit Demirağ) tzmir Grnpn: Izmir, Antalya, ÂSEV! KURT Balıkesır, Denizli, Manisa, Aydın (Federasyon müsahidi Alp Karabiber) Ankara Grnpn: Ankara, Bilecık, Kastamonu, Zonguldak, Eskısehir. Kütahya (Federasyon musahıdı Mevlut Göksan) Çernm Grnpn: Çorura, Yozgat, Amasya, Samsun, Tokat (Federasyon müsahidi Şakir Deniz) Adana Grnpn: Adana, Hatay, Gaziantep, Kayserı. Içel, Konya (Federasyon müsahidi Kemal Erkmen) Malatya Grnpn: Malatya, Siirt, Sıvas, Maraş (Federasyon müşalııdi Hüsnu Aytüre) 818 Snbat tarihleri arasında Erznrnm Grnpn : Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan (FederasGrenoble'da vapılacak 10. Kıs yon muşahidı Raif Akbulut). Olimpiyatlarına hazırlanmakta Bu müsabakalarda birinci ve olan kayak millî takımımızın ıkincı olanlar ile Federasyon ta•eçmeleri Cnmartesi (ünfi Clurafından tesbit edilecekler 1011 şubatta Izmirde yapılacak Tayda/t'.da rapıUcaktır. yar Yalat Kupasına katılacaklarGrenobie'daki Olimpiyatlar» dır Mnkavemet, Bayrak, tniş, SlaİSTANBUL TAKIMININ lom ve Bfiyük Slalom dallarınSEÇİMİNDE FÎYASKO da katilaeak olan takımımızın Istanbul Güreş takımının seçimi fiyasko ile bitmiştir. 10 gü Ulndagdaki seçmelerin de Fereşçinin katüdıklan seçme müderasyon Baskanı Asım Kart ile sabakalanndan sonra takım şu birlikte Beden Terbiyesi Genel şekılde belli olmustur. Mndiirfi Uivi Yenal da hazır bu 52 KUoda Ziya Engüzel (Halnnacaktır. Olimpiyatlara hazırkipsiz), 57 KUoda Suliü Gedik lanmakta olan Mukavemetçile(Rakipsiz), 63 Kiloda Ahmet Oz rin kampı ise Sarıkamıs'da dekurt (Rakipsız), 70 Kiloda Meh vam etmektedir. met Turüt, 79 KUoda Ömer Sonercan, 87 KUoda * Cetin Önal, öte yandan Kayak Federas97 kiloda Süleyman Akbayır (Ra yonnndan verilen bilgiye göre kipsiz), Ağır (Kımse girmedi). Sankamısda Gençler » t i ş t i r m e Dünkü seçmelerde (!) müsaKampı açılmıstır. Ocak ayı sobıktan fazla hakemın olması da nnna kadar devam cdeeek olan dıkkati çekmiştir. Bu Ukırrun bu kampa Güraüsnane, Agrı, Er seçilmesinden sonra da Istanbulznmm, Kars, Bitlis bölgelerine dakı toplu çalışmalan yöneten mensnp İM kadar kavakçı iştiantrenörlerden Müzahir Sille rak etmiştir. «Bu takım çok zayıltır. İstanbulu temsil edemez» demiştir. B FERİKÖY'ÜN BANDIRMA KALESİNE BtR AKINI Vural SAYGILI ANKARA Türkiye Kupası maçında tatsız tuzsuz bir maç çıkaran her iki tarafın kalecısıne ılk yarıda bir defa dahi top gelmeden ve herhangi enteresan bir olay olmadan golsüz kapandı. îkinci yarıya Ankaragücü hırslı başladı. Nitekim bu oyununun semeresini 54. dakikada gördü. Candan'ın ortası önce Rızayı, sonra Abdullahı bul du. Bu oyuncunun pl&sesi ağlarla kucaklaştı. 1 0. Golden sonra Bursasporun beraberlik çabası netice vermedi ve maç 10 Ankaragücünün galibiyeti Ue sonuçlandı. Grenoble hazırhğı Kâyak Millî takımımız cumartesi giinü secilivor Belçika basını Yusuf'u öviiyor GOZTEPE FORVETl ESKİŞEHİR KALESİNDE Eskişehirspor Izmirde Göztepe'yi 1 Oyendi Stad: Alsancak. Hakemler: Nejat Şener (6) Ziya Albayrak (5), Hikmet Kolankaya (5). ESKİŞEHİRSPOR: Hakkı (7) İlhan (7), Necdet (7) • Muzaffer (6), Cengiz (S), Kimuran (6) • Nihat (6), Burhan (4), Fethi (7), Orhan (4), Ender (S). GOZTEPE: Seyfi (7) K. Mehmet (4), Çağlayan (5) • Hö seyin (7), A. İhsan (4), Nevzat (S) • Ceyban (S), Ertan (4), Fevzi (6), Gürs:l (4), Halil (4). "**" İstanbul Tertip Komitesince : A. Ordu Basket Takımı hükmen yenik sayıldı urkiye Basketbol Ligi İstanbul Tertip Komitesi, Izmirden lstanbuldaki maçlar için otomobillerle yola çıkan ve yolda kahp G. Saray maçına yetışemiyen Altınordu basketbol takımmm hükmen mağlubiyeüne karar venniştir. Komıte; Genel Müdürlüğün sarf ve harcırah yönetmeliğine göre baske+bol ligine katılan takımlara yolluk parası olarak tren seyahatini tanımakta olduğundan Altınordu'nun bu seyahati ancak tren ile yapması gerek tiği fikrini ileri sürmüş ve Altmordunun belirli günde Izmirden tren işlen.ediğini tesbit ettirdiği takdirde bu karardan vazgeçüebileceğini bildirmiştır MÜHAFIZGÜCÜ VE F. BAHÇE MAÇLAB1 TEHİR EDILDİ 20 Ocakta Fransada Asvel ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin bu haftı vapacağı maçlar tehir edilmiştir. Diğer taraftan Fenerbahçe kadrosuna Ferhan ile Erdal'ı veren Muhafızgücünün de bu haita yapacağı maçlar Federasyon tarafından ertelenmiştir. BRÜKSEL, (a.a) Türk Ordu Takımının Belçika'yi 20 mağ lup etmesi Belçika'da vankılara sebep olmuş ve basinda çıkan yazılarda bilhassa Yusuf methedîlmiştir. «Les Sport», «Het Volk» ve «Derniere Heure» Gazetelorı Yu suf'u orkestra sefı olarak göstermişler ve «Türk Ordu Takımı Yusuf sayesinde gaMp çeldi» seklınde görüşlerıni l>elirtmıslerdir. Belçika basınınn göre 25 Ocak'daH revans tnsçı ltanbul'a oranla çok daha zorlu geçecektır. Atletizm Federasyonu yeniden kurıduyor Atletizm Federasyorı'j Başkanı Naili Moran 10 gün 'çerisınde Atletizm Federasyonunda Genel Müdürlüjün vpii csa^lan dahilinde değişikük vaiılscağını söylemiştir Mor^n, 3 As Ba<;kanhk, Genel Sokreierlik, Mali, Organızasvon ve Teknik Komiteler ıçın bir çok sah''larla temaslar kurriuSunıı belırtmiş ve yenı federasvonu kısa za manda açıklıyacagını hclirtmiştir. Atletizm Federasvonu Baskanı As Baskan Jerfı Fırathnın ıstıfası ıçın «normâl» demıs ve ısti fanm henüz kendı«:ne çelmediğını beiırterek soyle l:onuşmuştur. «Kendi istifasından kendisi mesuldür. Kendisi lıilir. Relki dinlenmek ihtiyacındadır.» I Çetin GÜREL İZMİR Eskişehırspor Turkıye Kupası maçında Göztepe'yi 10 yendı. Eskişehirspor, Göztepe karşısuıda orta saha hâkimıyetinı elın de tuttu ve zaman zaman da modern futboldan örnekler verdi. tlk yanda kaleci Seyfinin tecrjbesi Eskişehirspor forvetine gol imkânı vermedi. Sankırmızılı ta kımda ise santrhaf B. Mehmedın yokluğu fazlasiyle kendüıı gösterdi. 48 gündür sahalardan uzas kalan Fevzinin tekrar takımında yer alışı forvete bir hava getirmişti. Ama yanındaki arkadaşları bu hızlı tempoya ayak uyduramadılar. DAKİKALAR 12. dakikada Hakkı, Ertan'üi ayakiarına yatarak mutlak bir go lü ö'nledi. 16. dakikada Kâmuranin çok sert ve anî şutunu Seyfi tam köşeden ve iki hamlede iışarı çıkardı. Yine ayni Seyfi 44. dakikada Fethinin ayakiarına ya< tarak mutlak bir gole mâni old'i îlk van golsüz kapandı. İKİNCİ DEVRE Ikinci devrede de güzel oyunlarını devam ettiren Eskişehirsporlu lar bunun semeresini 69 uncu dakikada aldılar ve Nihat'ın attığı güzel bir golle Göztepe'yi kendi saha sında 10 mağlup etmeyi başardılar. Maçtan sonra Izmir seyircisi Eskışehir takımını içten teznhüratln sahadan ^ Ancak, bu temaslann gayeye ulaşabilmek için yeterli olmadığinı, Beşiktaş camiası içinde grupla # # > # > # rın mevcut olduğu ve bunların da fikirlerinin alınmasının isabetli olacağı kanaatine varılmıştır. A Önümüzdeki günlerde, bütün gruplann selahiyetli mümessilleri nin istiraki Ue yapılacak toplantılarda, kulübün yüksek menfaatlerini sağlayan anlaşma zemin ve prensiplerini tesbit ettikten sonra, vanlacak neticeye göre, en kısa za manda kongre tarihinin tek liste şe kil ve şartlarının tâyin edilmesinin camiamız menfaatlanna uygun oldu ğunu efkân umumiyeye arzederiz. Cumhuriyet VOLEYBOLDA SURPRIZ CAN BARTU İLK ÇALIŞMASEVDA 10 gün önce ltalya'da raınısküs amelıyatı geçıren Fenerbahçeh Can Bartu, vurda dondukten sonra bısıklete bınmeğe ve yıpranan adalesını kuvvetlentfırmek için çalışmalara başlamıştır. Bu arada Bursadakı kaplıcalara gidecek olan Can Bartu, ancak bir ay sonra ıdmanlara başlayabilecektır. Öte yandan Tekntk Dırektör Molnar. «Mersin maçı öncesinde hasta, sakat ve asker futbolculanmız vüzünden takım kurmakta güçlük çekiyoruz» demıştir. Con Bartu çalışmaya başlodı Üniversüe kayak takıms bugön gidiyor . , . „ , . ,, . J. 2128 Ocak tanhlerı arasında ' Avusturya nin Innsbruck şehrın de yapılacak olan Dünya Üniversiteler Kıs Oyunlartna kştılacak Türkiye Millî Talebe Spor Teskilâtınm kayak ekıbı bugun saat 9.15 de uçakla 'nnsbruck'a hareket edecektır. Türkiye Millî Talebe Spor Teş kılâtı Genel Sekreteri Atılla Aytaç'ın Başkanlığıııdakı k^fılede sporcu olarak Ö:er Atesçı. Salih Kurdakul, Sacıt Eroğlu ve Uluç Özbayoglu bulunmaktadır Kafıle Baskanı Atillâ Ayiaç. 1920 Ocak tarıhlerı Rrasında tnnsbruck'da yapılan FİSU top lantısına ıştirak ederek rnümüz deki yıl yurdumuzda vapıiacak 1. Dünya Ünıver«ıtelerarası Gü reş Şampıyonası ile i'gili olarîk temaslarda bulunacaktır. inlenme tatili dolayısiyle ı n verilmış bulunan Okul Spor Yurtlan ve Oyun Yuvaları arasındakı müsabakalara dün yeniden başlanmıştır. Sahalann bozukluğu yuzünden Vefa ve Beşiktaş stadlarındaki maçlar tehir edumiştir. Beylerbeyi sahasında oynanılan tek futbol karşılaşmasında Yapı Sanat Enstitüsü, Beyoğlu Tiearet Lisesıni 10 yenmiştir. Hakem Necdet Türkantoz (10), Nihat Çatalkaya (9), Ender Tanrısever (7) nin yönettiği maç, sert ve çekişmeli geçmij, oyunun tek sayısını Yapı Sanat'tan Turgut (Dk. 30) atmıştır. 60. dakikada Ticaretten Doğan'ın kafa gutu direk ten dönerek, Ticaretlileri bir beraberlikten etmiştir. i Yapı Sanat Enstitüsü: Sabit (8) r (> , Hanefı (7t, Muammer (10). Ah (7ı ] J (8), Hüseyin (9), Zeki (4> (Dursun 5), Hasan (7ı, Ümit K D Pertevniyal Lisesi geçen yılın şampiyonu S. Josephe'i 20 yendi Yöneten: Kemal ENÖKTEM namışlardır: Pertevniyal L.: Mustafa K. (10), Hikmet (8>, Ferhun (8), Turhan (9>, Hamdi (8ı, Levent (8), Süleyman <8), Erol (7). S. Josephh L.: Mehmet K. (9>, Tuna (10), İsmail <8>, Demir ı7', Alkaya (81. Onur (7>. Erdal (8', Agop ı7> Marmara Koleji Haydarpaşa Sanat Enstitüsü arasmdaki basket karşılaşmasını 6440 Marmara Kolejlüeri galip bitirmişlerdir. Ilk devreyi 3 0 2 0 Kolejliler önde sonuçlandırmıştır. Marmara Koleji: Ferruh K. (8), Ali <8ı. Bumln (6). Ali (7), Ahmet (6'. Ziva (9). Kemal (6), Re şıt (7'. Mazhar <7>, Ahmet (6). H. Paşa Sanat: Hamdi K. (7>, J Hüseyin (8), Lâtıf (6). Recep (9), < İbrahim (6), Recep (9), İbrahim (6>, Yılmaz (8), Baskın (7), Necmettin (5). Kabataş Lilesi S. Joseph arasında oynanan son basket karşılaşmasında S. Joseph'liler 71 31 galıp gelmişlerdir. Ilk devreyi 3012 S. Joseph önde bitirmiştir. Hakem Sabahattin Merdan (9), ve Nejat Duran (10) un yönettiği maçın kadroları şoyledir: S. Joseph L.: Ercan (10), Süley ' ' man (8). Ufuk (9), Mustafa (8), , | Garbis (10), Hasan (7), Erdin (9), < ) HrUto (7), Bülent (7), Hakkı (8), ] ' Cem (7). Kabataş L.: Rüştü K. (9), Ser ' ı met (8), Murat (7). Alâettin (7), Uğur (9\ Hüseyin (7). Atillâ (7). 1. KOSU Favorı: Teuta, P!ase, Besalet Sarıyaküt. Surpız: Lupo 2. KOŞU Favorı • Muse Plase: Ünaldı Barajhan. S'jrprız: Çamlıbel. i. KOSU Favorı: üevhan, Plase: Demırhan Sapha Sıırprız: Ar»um. 4. K O S t : Favorı: bamatjah, Plase Antonet • Kader. Sürprız: Masallab Okay 5. KOSD: Favorı: i'drah, Plase: Karabayır Torero. ourprız. Lupo • Jandark. 6. KOSU: Kavrorı: Onrle V». nıa. Plase: Mımoza Zeyno, SurDrız: Sprıng 7. KOSU: Favorı: Uenükız, Plase: Merıh • Orkıne Sııpri7. Sıvahıncı • Darbf vpi KR(*C Vefa Salonu (Nezih Aktaş) ' ' \jrta Okullar arasmdaki basket karşılaşmalarmdan ilkinde İstanbul Erkek Lisesi Orta Gelenbevi Oıta'yı açık farkla mağlüp etmiştır ı32 7). Ilk devre (166>, îstanbul L. Orta önde bitirmiştir. Hakem Turgay Ergen (9<, Sadık , Sadak (8) idaresindeki takım kad ' roları şoyledir: İst. E. Lis. Orta: Kaya K. (10), Imer (7), Turan (7). Mete (8>, Gazanfer (8), Dündar (7), Derya (6), Bülent (6), Mehmet (7). Gelenbevi Orta: Abdullah K. (îı, Hüsnü (6), Vural (5), Coşkun (5i, Selim (5), Cengiz (6>, Süreyya (7), Kadir (5), Metin (6). Vefa Lisesi Orta ile Darüşşafaka Orta arasındaki son karşüaşmayı Darüşşafakaldar farklı kazanmışlardır <587). Ilk devre (302) Darıışşafakalılann lehine sonuçlanmıştır. Hakem: Hilmi Parten (10), Sağlam Dönmez (9) un idaresindeki takımlar şöyledir: Darttşşafaka L. Orta: Tayfun K. ' ' • 10), Salih (8), Yusuf (8), Mesut',\ • 9>, Mümtaz (9>. Asım (7). Vefa L. Orta: Mehmet Ali K. (7>, | | Ketnal (S), Serdar (5), Tatarkuli , , (5), Mustafa f5>. Yusuf (6), Mehmet (f). Sadık (5). Beyoğlu Tic. Lisesi: Harun <" 3» (llker 6», Fıkret (7), Doğan (8> İsmail (8). Melih (7), Feridun K (9', Yılmaz (3), (Süleyman 4), Âdıl (6>, Ahmet (9ı. Şakir (4). (Bülent Durademirı Kadıköy Halk Eğitim Salonu (İsmail Gökdeniz İsmail Kibar) Haydarpaşa Sanat Enstıtüsu Marmara Koleji arasındaki Voleybol maçını 20 H. Paşa Sanatlılaı kazanmıştır. Setler (152>, 157). Hakem Halıt B. Menderes (9). İsmail Mete (10) un yönettiği kar şılaşmanın kadroları şoyledir: H. Paşa Sanat: Ali K. (10), Cahh (7i, Lâtıf (7), Mustafa (8), Hüsnu (9i, Müfit (8). Ilhan (7), Selim (9ı Derviş (7). Z Marmara Koleji: Ali K. (6), Os lâmi (4), Ahmet (4), Mutahhar (ö) Pertevniyal Lisesi ile S. Joseph Lisesi arasında oynanılan maç, çok çekişmeli ve heyecanlı geçmiş, Peı tevniyalhler geçen yılın şampiyonu Sen Joseph'lileri (1510), (1513) setleriyle yenerek sürpriz yap mışlardır Ayni hakemlerin idare«ınde takmlsr «u kadrolarla oy( 5 ) B u r a i n (4) Sivasspor 15 kurban kesecek SİVAS Beyaz Grubun talıhsiz takımı Sıvasspor bu hafta Adana Demirspor ile yapacafı maça çok ttnem vermektedir. Sıvassporlular sahaya çıkacak dua edildik r 1. ı ı» »T ' F e n e r b a h ç e h N u m a n a %m a n izin çıktı , S a mi <5). s e ANKARA Bu hafta Mersinde yapılacak Fenerbahçe • Mersin Idmanyurdu Türkiye Kupası maçı ıçın Ordu takımı kadrosun da bulunan Fenerbahçe'lı Numan'a. Ordu Spor Burosu tarafından uın verılmıştu Abdul PARLŞŞAFAKA LISESt ORT\ BASKET TAKIMI (Foto Faruk Arar) ÖZCAN BU HAFTA NÜRNBERG KARŞISINDA Hamburg SV takımında başarılı maçlar çıkarmakta olan kalecimiz Özcan Arkoç, Tumartesi jninü lig lideri FC Nürnbrg'e karşı oynayacaktır. Resimde futbolcumuz Alman Millî Tskımının iki ünlü ovuncusu Schulz ve L»e Seeler Ue birlikte görülüjor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog