Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

3 şehirde 3 moç îstanbul'da • Ankara'da Feriköy Bandırma A. Gücü Bursa rar Izmir'de G. Tepe Eskişehir "TÜRKİYE KUPASI. NA YARIN DEVAM EDiLiYOR 1 Adana liseler Türkiye güreş şampiyonu oldu ADANA Hakemler musabdkaların tadını tuzunu kaçırdı Hakkı UFUK bildiriyor Tehir edilen maçlar jiazar günii oynanıyor I r • ürkiye Kupası 3. tur maçlarına yarın üç şehir de oynanacak üç karşılaşma ile devam edüecektir. İSTANBULDA 1 n DONMA TEHLİKESİ GEÇİRDtLER Eskişehirsporlu lar Bursa'dan otobüs ile dönerlerken yolda kalmıslar ve donma tehlikesi geçirmişlerdir. Resimde Eskisehlrsporlular otobUsün dısmda göriilüyorlar. Belçıka Ordu Takımı Kafile Başkanı konuştu: 'Bu def a Türkler önde Mz arkada kaldık!, Beşiktaş Stadı 30 bin kişilik 3İacak! K eçiktaşın fuiya tarlasında yapılacak stadınm 10 bin kişilik olmasına dair İstanbul Nâzım Plân Bürosunım verdlğl bilglye karsıhk olarak Beşiktaş kongresinde seçilen stad komitesi üyesi Enver Abiral bo konuda bir açıklama yapmıştır. «Besiktas camiası 30 bin kişUik blr atad arznlamaktadır» diyen AENVER ABİRAL biral sunlan ilâve etmigUr: karada Imar Iskân Ba "'« 30 bin Mşllik sfad kanhğı tarafııMJan o««yplinı ve proiesl Istanbnl lamnış. Belediye korMoImar Müdürlüğii tarafın runda 1 ay asılı kalmıj dan tasdik edilmi;, An ve katiyet kespetmiştir. O rdu takımımızın Belçıkayı 2 • 0 mağlüp etmesınden sonra önceki gece verıJen yemekte konuşan Belçıka kafile başkanı Albay Lessıre şunları söylemiştir: «Türkleri 1987 Mayıs ayında Izmirde oynanan maçta 20 yenmiştik. Türkler son galibiyetleri ile bizim tzmir zaferimizi gölgelediler. Her iki tarafın da asü sanatı askerlik. Fakat bu defa Türk öndeydi, biz arkada kaldık.» GECEYE NEŞE VERENLER Generalinden erlne kadar berkesin gönlünce eğlendiği gecede neşe saçanlann başında Fenerbahçeli Abdullah ile Numan ve Beşıktaşlı Yusuf gelmiştir. Horalann tepıldigi, çiftetellllerın oynandığı gecede attığı ikincj gole rağmen uzüntülu gorünen Zeki «Ayyıldızlı forma zafere uUştı. İnşallah Vefayi da kurtaracağız» demiştir «Yaşa, varol Harbıye» seslerı ile Ordu takım:mıza rnensup futbrjlcuiar, salonu çırdatırlarkfcn Belçikalılar hayret etmekten lcendılerini alamamışlardır. Türkiye Belçika ardu takımları fınalm ikınci maçını 25 Ocakta Belçıkada oynıyacaklardır. Basketbol ve Voleybol'da G. SARAY'EV ÜÇ ELEMANI DEGER, HALDO" VE YAVUZ Söz sohibi tek takım: Galatasaray Yalçın PEKŞEN Sstanbul volevbol liginin ilk devresinin en kritik I haftası sona erdi. Ne olacak, ne olacak diye me• rakla beklenen Galatasaray • Fenerbahçe maçı oynandı ve Galatssaray her şeye rağmen voleybolda tek söz sahibi takım olduğunu ortaja koydu. FENERBAHÇE YİNE LİDER AMA... Geçen cuma, Spor Sarayında oynanan iddiab Galatasaray Fenerbahçe maçı bu hafnnın puan durumuna fazla bir değişiklik getirmedi ama, neticeye tesir edecek durumlar ortaya çıkardı. Fenerbahçe bu hafta yine lider, Galatasaray 2 maçı eksik oldufu halde 2 nci durumda. Bu demektir ki, Sarı • kırmızılı takım maçlarını tamamladıçı zaman en öndeki yerini alacak. Bu hafta Spor Sarayında Fenerbahçeyi perişan eden Galatasaray I|R şampiyonluğunu bimseje bırakmıvacak gibi görünüyor. Oyuncuları dağınık ve yaşb, takım formsu» diye düşünülen Galatasaray, Fenerbahçe karşısında çıkardığı oyunla haftanın takımı. Ancak şunu da uputmamak lâzımdır ki, Sarı • lâcivertli takım. l'R başındanberi bu kadar Uötü bir oyun çıkarmamıştı ve bundan sonra da cıkaracaçını zannetmiyoruz. DİGERLERI Bu haftakı diğer maçların iki tanesi yine tehir. Oynanan iki maçta I.T.IL nün Beyoğlusporu 3 2, Bakırköyün Leventi 3 1 yenmesi normal netice. Lig başındanberi 8 maçın telıiri puan dururolarında garip durumlar meydana getirdi. Rasimpaşanın 9 uncı olması gibi. Fenerbahçe ve Galatasaraydan sonra gelen İ.T. t . ve I.E.T.T. yerlerıni muhafaza edecekler gibi çörünüyor. Diğer takımlar arasında devre sonuna kadar biiyiik değişiklikler olabilir. İSTANBUL VOLEYBOL LİGİNDE SON PL'AN DURUMD O G M AS VS Takımlar P 11 7 15 6 5 1 Fenerbahçe 1 » 12 4 4 Galatasaray 5 » 12 4 4 İ. T. U. 7 8 11 5 3 İ. E. T. T. 10 5 2 7 12 Beyoçluspor 5 2 13 7 10 Dz. H. Okulu 6 1 16 7 5 BakırkÖT ( j 6 18 5 Levent 3 7 S 2 11 Rasimpasa 4 4 13 1 Beykoz Haffonın takımı yine Beşiktoş idi BEŞİKTAŞ KAPTAM ÜNAL BIE MACTA SAYI YAPAKKEN j Pazar günü Bandırmada Bandırmaspora 1 • 0 venilen Feriköy yarın tstanbulda oynıyacağı maçta bu dezavantajı kaldırmak için oyruyacaktır. Ban1 dırmaspor, İstanbulda Feriköy ile berabere ka .dığı takdirde 4. tura geçecektir. Feriköy takımı meneceri tsmail Erçin, «Bandırmada kötii oynamadık. Fakat sanssızca yediğimiı AHMET AYIK HEMŞEHRH ERİNİ SELÂMUYOB bir gol bizi yıktı. Fakat İstanbulda Bandınnasporu iki farkla mağlup edecefiz» demiştir. ANKARADA Ligdeki durumu pek parlak olmıyan Ankaragücü de yarın kendi sahasında Bursaspor ile oynıyacaktır. Bursaspor, Ankaragücu maçına eksik bir kadro ile çıkacaktır. Kaburga kemiği kırılan Ahmet Tuna ve Eskişehirspor ma çında sakatlanan Ersel ve Stefanoviç takımdakl yerlerini alamıyacaklardır. ESKİŞEHİRSPOR İZMİRE TREN İLE GİTTİ Hava şartlarınm musait olmayıst SIVAS (Yücel Yönal) deplâsmana çıkacak takımları düurk güreşinde son devrin büyük güreşçisi Ahmet Ayık için Sişündürmektedir. vash hemşehrileri ya stadyuma ya da spoı salonuna Ahmet Bursadan dönerken donma tehAyık'ın tunçtan bir heykelini chkmek uzere teşebbüse geçmışlikesi geçiren Eskişehirsporlular Izmire tren ile gitmişlerdir. Eskilerdir. Bu maksatla millî güreş hakcmlerimuden Nurettın Kapşehirspor Gortepc ile yapacağı tan'ın başkanlığır.da bir komıte kurulmuş ve faaliyete geçilmiştır. Kupa maçına çok önem vermekteKoraite ayrıca Sivas Belediyesinın Ayık'a bağışladığı 300 metredır. kareük arsa üzerine bir ev inşa ettirmeğe de karar vermiştir. tZMİRDF Geçen yılın Kupa finalisti Göztepe de yarın kendi sahasında Eskişehirspor ile oynıyacaktır. Göztepe, sahaya kaieci Aliden mahrum bir kadro ile çıkmasma rağmen yine de maçın favorisi olarak kabul edilmektedir. Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasarayın tehir edilen Türkiye Kupası maç ları pazar pünü yapılacaktır. Futbol Federasyonu ilgilileri, Türkiye Kupasında 3 tur maçlaISKENDERLN A\han Ü N L t nnın 3 Şubat tarıhine kadar •• » urkıye'nın en genç takımlarından bırı olan ls mamlanarağını açıklamışlardır. kenrferunspor futbol kadrosunun bir ozelhğı vaı kı. hıçbir profesyonel kulupte yok sanırım. t« kenderunspor'un 20 kışilık kadrosunun tamamı bekâr futbolculardan teşekkul edıyor. Takımın en genç futbolcusu Kemal'den (19 ya şında) en yaşlı futbol(5usu Cemıl'e (28 yaşında) kadar hepsi de bekârlıktan memnun olduklarını s o y luyorlar ama, takımın hırçın futbolcusu Kemal kulağıma eğiliyor, «Aroan ağabey. lâf aramızda, be kârlık benim canıma tak etti vallahi!» dıyor. «Niye Sışh Spor Kulubünde yapılan Oevlenmiyorsnn?» diye sordum. Meğer aralarında bıı kullararası halter takım müsabaanlaşma yapmışlar. Kim evlenırse diğerlerine bu kaları Ihsan Mermerci Lisesinin zıyafet çekecek ve de elbiselerıyle dcnıze atılmaya birinciliği ile sona ermiftir. 10 orazı olacak. Bu yüzden evlenmeye çekinıvormus çokula mensup 43 sporcunun katılcuklar dığı müsabakalar bütün bir gün Futbolcularm yanlarından avrılırken kalecı devam etmistir. Mphmet arkamcfan seslendı: «A^abey ben evlenmeISKENDERL'NSPOR'LN 2» YAŞINDAKİ Teknik sonuçlar şoyledir: fe karar verdim. Ziyafet neyse ama denize atılmak Horoz Siklet: 1 Mahmut Yolçan mecburivetinden dolayı ba işi vazın yapacagım!» KAPTAN1 CEMİL (Y. T. Okulu) 223 kilo. 2 Zahir Nalbulan < Ihsan Mermerci Lisesi ı, Tüy Siklet: 1 Necdet Evren Uktısat F.ı 237,5 kilo, 2 Soner Çevır (Sultanahmet S ) , Hafif Siklet: 1 Çetin Koc (Iktisat F ' 232,5 kilo, 2 Mustafa Palabıyık ılhsan Mermerci L.), Orta Siklet: 1 Sedat Misket <îhsan Mermerci L. > 215 kilo, 2 Sanyer: Sanyer Ihsan Özgen (Gazetecilik Enst.>, Karjıyaka: Yarı Ağır Siklet: 1 Nejat AkbıBeykoz Beykoz: yık (Mecıdiyeköy L.) 262,5 kilo, Bandırma: 2 Yılmaz Akyosun (Y. T. Okulu'. Karagümruk: Karagümrük Ağır Siklet: 1 Bülent KaptanoğEdirnespor: lu (Mecıdiyeköy L.) 180 kilo, 2 Adanaspor Adanaspor: Isfendiyar Çankaya (Bakırkoy Manisaspor: Lisesi), 1 İhsan Mermerci Lisesi 24 puAltındağ: Altındağ an. 2 Mecidiyeköy Lisesi (Ave Ülküspor: rajlai 24 puan, 3 Vcfa Lisesi 21 E Geçtığimız hafta karakış seAntalyaspor: Antalyaspor puan, 4 Y. T. Okulu 12 puan. E bebiyle bazı takımlar yollarda Denizlispor: kalmışlar ve bazı nıaçlar da ha Ülküspor: İstanbul Üniversitesi = kemler tarafından tehir edilmiş Ülküspor Altındağ: tir. masa Tenisi takımı § Meteorolojının varJıçı b'lgıye Orduspor: Orduspor Aydınspor: gore soğuklar daha 10 gün sü Ahmet Ayık'ın Sivas*ta heykeli dikilecek T 20 futbolcusu da bekar olan takım : İSKENDERUNSPOR Oküllararası î ürkiye Liseler Serbest Güreş Şampiyonası, 22 liseden 143 güreşçinin katılması ile gayet zevkli müsabakalarla bitmiş ve neticede Adana Lisesi birinci olmuştur. 2 Ahmet özok (Gazıantep) Müsabakalar sırasında hakem3 Velittin Tatoğlu (Maraş) lerın yanlış kararlannı seyirciler 78 KİLO: protesto etmışler ve bu arada bir haksız kararm neticesi Maraslı i1 İbrahim Çetindü (Konya) dareciler hakem masasına yürii2 Şahin Bitkin (Zonguldak) müşlerdir. Yine müsabakaların fi 3 Coşkun Turan (Maraş) naüerinde 52 kiloda Ahmet TeTakım tasnifinde Adana 22 pumur (Adana) ile Nezir Erhan anla birinci, Zonguldak 16 puan(Samsun) güreşinde hakemlerm la ikinci, Maraş 15.5 puanla uçünbırbirini tutmıyan puanlarından cü olmuştur. sonra Samsunlu güreşçinin galıp • ilân edilmesi ortalığı karıştınnış ve minder bir anda portakal yag muruna tutulmuştur. MUsabakaların sonunda Adanalı 70 kilo güreşçisi Ruhı Var en teknik, Gaziantepli Sacit Subaşı en centilmen güreşçi seçilmişlerdir. 1. ve 2. Türkiye .Ligının İstanMüsabakaların teknik sonuçları bul Bölgesine mensup takımları şoyledlr: arasında B takımlar lişi 'surul48 KİLO: masına karar verilmiştir. 1 Mahmut Sezgin (Çorum) Kulupler tarafından destefcle2 Mustafa Üçyıldız (Zongul.) nen bu teklifi, Futbol Federasyo3 Hızır San (İstanbul) nu Başkanı Orhan Seref Apak 52 KİLO: da, müsait karsılamış ve bu işls 1 Kenan özen (Malatya) İstanbul Futbol Ajanı Selâhattin 2 Ahmet Temur (Adana) Buda'yı görevlendirmiştir. 3 Nezır Erhan (Samsun) Hazırlanan taslağa göre, B ta56 KİLO: kımlar ligıne 1. Türkiye lıpr.de 1 Osman Paksoy (Adana) oynayan Fenerbahçe, Beşiktaş, 2 Kâzım Yıldınm (Yozgat) Galatasaray, Feriköy ve Vefa ta3 Ahmet Peltek (Maraş) kımları ile 2. Türkiye liginde yer 60 KİLO: alan Kasımpaşa, Galata, Taksim, 1 Zeki Altın (Artvın) Karagümrük, Sanyer, Beykoz ve 2 Beyazıt Son (İstanbul) İstanbulspor takımlan iştirak 3 Bekır Gök (Denizli) edeceklerdir. 65 KİLO: 1 Erdal Pışmişoğlu (Zongul.) 2 Kadir Avcı (Adana) 3 Ekrem Goksu (Kayseri) 70 KİLO: Stad: Ali Sami Ten. 1 Ruhı Var (Adana) Hakemler: Omer Palatlı (8) • Nebil Okçuo&lu (7) Oktay ö ner (8). Giresunspor: Ahmet (4) • Hüseyin (8), Sadettin (8) • htnet (8), Erol (8). Sükrü (8) • Cnal (5). Hayrettin (5). Servet ( ( ) , Ruhi (7). Mnhlis (8),. Beylerbeyi • Üner (3) • Tavnı (6), Ali (4) Ümit (5). Ozcan (7). Nazmi (5) • Nuravdın (4). K. Ahmet (7), B. Ahmet (8), Ce lâl (4). Sabahattin (6). Bevlerbeyi ile Giresun dünkü maçta 22 berabere kaldı. Goller: 4. dakikada Ruhı. 20 dakikada Nazmı (B. Beyi kendi kalesine) 52. dakikada K Ahmet, 64. dakikada özcan Seref ÇAGlHAN T B lakımlon ligi kuruluyor Beylerbeyi: 2 Giresunspor : 2 Birinciliği Trabzon Galata maçı tehir edildi Trabzon Galata maçı ifk yan bittikten sonra ikinci yarı başlarken hakem tarafından hava muha lefetinden dolayı tehir edilmiştir. İlk yarıyı Trabzon 10 galip bitirmiştir. T E K İ R D A G : 2 • NAZİLLİ: 0 3. Türkiye Liginin tehir maçında Tekirdağspor Nazillispor'u 20 yenmiştir. SPOR TOTO En son neticeler Tahmin 10 SPOR İ MAÇLAR BU İ HAFTA DA İ TEHÜKEDE 10 II maçı 34, 10 ! maçı 2461 kisi bildij Spor • Totoda ilk tasnıfte şu sonuçlar alınmıştır. 11 maçı bıle 34 kişi, 10 maçı bilen 2461 kişi. Bılindiği gıbı bu hafta 11 maç yapıldığı için Spor Totoda sade ce 11 ve 10 maçı bılenler para alabileceklerdır. • ; \ İ • \ : • 10 Ankaraya gidiyor Tuncer BENOKAN s ürkiye Basketbol Lıgmde geçtığimız haftanın en roühim maçı l.T.Ü. ile Muhafızgücü arasında oynandı. l.T.Ü.'lüler henüz forma gırmemiş Muhafızgücü karşısında hiç de başarılı bir oyun çıkaramadı. l.T.Ü.'lüler Erdal, Ferhan, Engin ve K. Tuncer gibi 4 Fenerbahçeli oyuncudan teşkil edilen rakiplerine pek önem vermedi. Bu yüzden de bir galibiyetten oluyorlardı. Haftanın takımı yine Besiktaş'tı. Siyah Beyazlılar ciddî bir şekilde çalışmalannın mükâfatmı aldıkları sonuçlarla görüyorlar. Muhafızgücunü açık farklı bir mağlubiyete uğratan Beşiktaşlılar, Altınordu karsısında da basanlı oldular. Yenildiler ama kuvvetli rakiplerini de terlettiler. Türkiye Liginde denk takımlar hemen hemen belli oldu Bu takımlar Jandarmagücü, Kadıköv spor, Kurtuluş, Altay, Şekerspor, PTT. Bu 6 takım birbirleriyle mücadeleli maçlar çıkarıyorlar. Licte Fenerbahçe lıderliğı muhafaza ediyor. Ankara Koleji hiç maglubiyet almadı Antrenörleri Armağan Asena Koleü başarıya götürecek. En iyi basketbol oynıyan ekiplerden biri Kolej. Muhafızgücü ilerde form tuttuğu takdirde tehlikeli olacak ama fazla oyuncusu yok. Erdal. İbrahim iyi oyunlar çıkarı yorlar. Jandarmagücünü Birol yürütüyor. Bu hafta, haftanın karmasına girecek olan oyuncular çu sekilde olabilir: Fehmi (Beşiktaş), Mu?affer (Kadıköyspor), Ünal (Besiktas), Erdal (Muhafızgücü), Ümit (Kurtuluş). TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ SON PUVAN DÜRTJMT) . O. G. B. M. A. I P. 806 611 30 10 10 Fenerbahçe 11 8 3 857 659 27 Galatasaray 532 415 24 8 8 Ankara Koleji 8 7 1 591 486 22 İT.Ü. 12 3 7 716 821 20 Kadıköyspor 7 6 1 555 445 19 Altınordu 9 4 1 4 550 634 18 Altay 4 4 501 496 16 Besiktaj 9 3 1 5 538 «S02 16 Sekerspor i2 2 10 682 804 16 Kurtuluş Jandarma Gücü 10 2 7 672 704 15 10 2 8 587 733 14 PTT 10 2 8 55R 708 14 Karjıyaka 6 1 Suspor 3 357 364 11 3 Muhafızgücü 2 132 152 2 T 1921 ocak tarihinde Ankara'da yapılacak olan Türkiye Üniversiteler Masa Tenisi Sampiyonasına katılacak İstanbul takımı yarın Başkente hareket edecektir Bu sampiyonaya katılacak Istanbul takımı şu şekildedir: Tek erkekler: Çaban Selâhat tin. Osman Vardar, Cahit Kaxahan. Tek kızlar : Meltem Toprak, Engin Canbek, Tuna Kermen. Çift erkekler: Şaban Selâhattın, Nâzım Gümüshaneli, Cahit Karahan, Muharrem Özbakır. Çift kızlar: Sümeyra Taşarcan, Engin Canbek, Tuna Kermen, Semiha Yarmacı. Karma: Nâzım Gümüshaneli, Meltem Toprak. Cahit Karahan, Sümeyra Tasarcan. receğinden bu hafta Kırmızı Grup maçları cü Türkiye ligı de gırmektedır. Bu hafta la ev sahıbı takımlar sağlıyacaklardır yapılacak ve üçüntehlıkeye çoğunluk aalibıvet Afyonspor Manisaspor Denizlispor Karşıyaka Bandırmaspor Edirnespor Aydmspor Petrol Ofis G. Zonguldakspor Sakaryaspor Afyonspor: İstanbulspor: Manisaspor: Adanaspor: Denizlispor: Antalyaspor: Karşıyaka: Sanyer: Bandırmaspor: Beykoz: Edirnespor: Karaeümrük: Aydınspor: Orduspor: Petrolofis G.: Sakarrasoor: Zoneuldakspor: Uşakspor: Sakaryaspor: Petrnlofis G.: L'şak'por: Zongnldakspor: tstanbulspor: Afyonspor: Y. TarsiK td. Y.: Konya Id. Y.: Davutpaşa: Konv» İd. Y.: Elânğspor: Davutpaşa: Çorumspor: Düzcespor: Konya td. Y.: Davutpaşa: Muğlaspor: Düzcespor: 1 1 0 1 10 10 Su içinde nefes tutma rekoru: 2 dakika 35 saniye FORT LAUDERDALE (Florida) (a a.) 41 yasındakl Fransız yuzucu Jacques Mayol Pazar gunu Gulfstreamm ılık sularına dalarak yeni bir nefes tubna rekoru kırırnştır. 70.4 mptre derinliğe dalan Mayol, su altında 2 dakika 35 saniye nefes almadan durmuştur. Bu dalışla Mayol 19 Arahk günü Connacticutlu Robert Croft'un daldığı 65 metre 25 santimlik derinliği dp asmıştır Croft gunde uç paket sigara içtığini soyliyen blr deniz kuvvetleri yuzbaşısıdır. Croft'un rekorundanberi bu dalıs icm antrenman yapan Mayol. 70 metreye inmede guçluk çekmedıgi nı, fakat tekrar su yuzune çıkmadan önce nerede isc kendinden geçtığinı söylemiştir Mayol, sadece ordek ayaklsrı ve mayo ile suya dslmıstır Nefes almadan durdugu •ure de pnomogttometra ile ölçülmujtur. E = E S = E E E = E E = E E E = E = Takımlar F. Bahçe Beşiktaş Göztepe Bursaspor Eskişehir Demirspor G. Saray Altay G. Birliği Mersin PTT Altınordu Hacettepe Şekerspor Feriköy A. Gücü Vefa OGBMA X P 16 9 6 1 18 9 24 I 9 4 3 23 12 22 K 16 8 5 3 26 18 21 16 5 8 3 18 12 18 16 6 6 4 20 14 18 16 5 7 4 20 18 17 16 5 7 4 14 15 17 16 4 8 4 15 11 16 16 6 4 6 17 14 16 16 7 1 8 22 23 13 ]« 5 6 5 12 14 13 16 5 5 6 16 23 15 16 4 5 7 17 25 13 16 4 5 7 13 20 13 16 4 4 8 12 20 12 16 4 3 9 15 22 11 16 1 7 8 9 17 LİG GB 6 4 7 4 4 5 2 4 3 4 3 2 5 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 2 1 M A Y P 16 5 16 2 22 19 14 2 12 7 12 3 14 11 12 2 13 2 11 2 7 4 11 2 9 9 9 2 10 10 3 5 7 3 15 17 4 11 9 3 10 9 5 8 10 4 4 8 6 13 14 4 6 14 7 7 27 JO Uşakspor tstanbulspor Tarsus td. Davutpaşa Elâzığspor Çorumspor Konya İd.Y. Muğlaspor 02 10 10 ÜÇÜNCt Takımlar O Es. D. Spor 10 Kınkkalespor 9 Çanakkalespor 10 Nazilli 10 Düzcespor 9 Tekirdağ 9 Çorumspor 9 Hatayspor 8 Beyoğluspor 9 Tarsusspor 9 Lüleburgaz 8 Kon. İ. Yurdu 9 Davutpaşa 1» İskcnderun 9 Ceyhanspor 9 Elâzığspor Muğlaspor II 12 13 Fedekler: Es.Demirspor Ceyhanspor (1), Düzcespor Lüleburgaz (1), Iskenderunspor Kınkkalespor (2). K1RMIZ1 Takımlar O G B M A Y P : İstanbulspor 19 15 4 3 7 9 34 19 9 5 5 20 14 23 Antalya 19 8 6 5 16 10 22 Denizli 19 8 6 5 30 19 22 Zonguldak 19 8 6 5 18 14 22 Sakarya 19 X 6 5 21 17 22 Adanaspor 19 7 6 6 21 12 20 Sanyer 19 5 10 4 20 16 20 Edirne Altındağ 19 5 9 5 20 16 19 6 18 18 19 Karşıyaka 19 6 10 15 18 19 Petrol Ofisi 19 5 8 6 15 25 18 Ülküspor 19 4 9 6 14 14 17 Bandırma 19 5 7 7 17 21 17 Aydın 19 6 5 8 17 22 17 Karagümrük 19 4 9 6 12 18 17 Afyon 19 5 fi 8 20 24 İB Ordu 19 4 7 8 15 21 15 Manisa 19 4 i 11 11 28 12 Beykoz 19 4 2 13 13 32 İC Uşak BEYAZ GRUP Takımlar OGB M A YP 20 14 3 3 37 16 31 İzmirspor 20 12 6 2 29 13 38 Samsunspor 20 13 4 33 18 29 Balıkesir 20 12 6 38 20 26 Kütahvaspor 20 10 5 5 31 17 25 Kocaelispor 19 10 5 4 2fi 15 25 Trabzonspor 20 11 7 25 25 24 Ad. D. Spor 19 8 7 4 23 11 23 Boluspor 20 7 S 5 20 17 22 Beylerbeyi 19 6 7 6 16 17 19 Galata 20 4 9 7 22 25 17 Güneşspor 20 5 7 8 22 30 17 Konyaspor 20 5 K 9 14 26 16 Kastamonu 20 5 6 A 1S 30 16 Giresunspor 20 5 5 10 19 24 15 Toprakspor 20 5 5 10 20 29 15 Kasımpaşa 20 3 6 11 10 22 12 Kayserispor Taksim 20 11 15 36 12 20 Malatyaspor 13 14 34 10 Sivasspor 19 2 4 11 11 31 8 .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog