Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

BU H4FTA 7 MflÇ Ordtı Takımımızın gollerini Rıclvan ve Zeki attı BELÇİKA Yl 20 YENDİK STAD: Dotatabahf* HAKEMLER: Bekirof «I Atanaof ((), Grev (S). TÜRKÎTE: Nihat (5) T»lçın (6), Nnntn '5) Ayfer (7), Necdet (8), Yılm.ı (7) Nihat (5) (Rıdvan 7), Yasuf (6), Abdullah (7), Selçuk 16), Zeki (8). BELÇtKA: Trapenıen (8) (De poortereı 8) Hermons (t). Mar mcpout (5) . Belen (6), Rullen (5) (Vsn Capellen 7), Put (6) • Won Der We« (5). Leroux (7), Wan Puymdroeck (8), Lejour (S), JonıİHeno (6). ORDU TAKIMIMIZ BU GOLLERLE GALİP GELDİ Saim KAUR O TÜRKİYE BELÇİKA MAÇINDAN BİR GÖBÜNÜŞ Ordu takımımız şampiyonluk yönünden büyük önem taşıyan, dünkü Belçika maçını. baştan sona kadar üstün ovnıyarak net bir sonuçla kazandı. 2 0 G. SARAY A. ORDU MAÇI 21 OCAK'DA K ötü hava şartlan Türkiye Knpası, Ikinei ve Cçfineü Tnrkive Ligi maçlanna tesir etmiş ve karşılafmalann bir kınnı tehir edilmiştir. Dün lzmirde oynanması gereken Galatasaray • Altınordn Türkiye Knpası maçı, Galatasaray'ın Innire gidememesi sebebiyle 21 Ocak'a kalırken, Ikinei Türkiye Ltginde Bevlerbeyi Giresun, Galata • Trabıon ve Sivas Boln, Üçüneü Türkiye Liginde ise Tekirdag Nazilli, Lfileburgaı Hatay ve Mngla Elâzığ maçlan tehir edilmiştir. AH Sami Ten stadınd» oynanan Beylerbeyi Giresun m»çı durum 1 • 1 berabere iken hava mnhalefetinden dalayı maçın S2. dakikasında hakem tarafından durdnrnlmustur. Dün oynanmıyan Beylerbeyi Giresnn ve Galat» Trab««n maçlan bngün Aİi Sami Ten stadında 11 ve 12.45 de oynanacaktır. ö t e yandan Tekirdağ Naıilli karsılaşması da bngnn yapılacaktır. Kardan çok iyi teraizlenmesine rağmen »ğırlığım muhaiaza eden, beyaz rerain üzerinde mücadele zaman zaman çok sert. zaman zaman da zevkli eereyan etti. Misâfir Belçika ordu takımı, tıpkı milli takımlarının yaptığı gibi kalelerini fazla elemanla ve saha markajı yaparak korumaya dikkat ettikleri ve go lü de seyrek de olsa geliştirdikleri konrataklardan aradıkları heraen belli oldu. Bu durumda tam doksan dakika bastıran takımımız ilk devrede pek çok gol pozisyonuna girmesine rajmen başta Nihat olmak üzere lorvetin becerikli davranmaması yüzünden gol atamadı. Yalnız iki şut direkten döncfüğü için şansın ünlü kaleci Trappeniers'in de dikkatli kurtarışlarının gol atılamamasında rolü olduğunu kay detmek gerekir. Misafir takımın aşırı ıert bir tempo ile münhasıran defans yapması ve doksan dakikayı böyle roahkum bir oyunla tamamlıyacağını zannetmesi yanlıştı. Nitekim takımımızın çok pozısyon kazanması Belçikalılann isabetli bir sistem seçmemiş olduklarının açık deliliydi. Maça takımımız hızlı bir tempo ile ba;l«dı, ilk fırsat Selçuga düştü. Çektiği sert ?ut direkten döndü. Oevam eden hücumlarımız sırasında Yusuf'un her pozisyonda çalımı benimsemesi diğer forvet elemanlarını güç duruma sokuyordu. Ordu takımımız l'inci dakikadf en kaliteli hücumu geliştirdi! Zeki'nîn 'Abdullah'» «VtafAğı ileri pasa santrforumuz ve kaleci ayni anda yetiştiler. Top çarpışma sonucu ceza sahası uzerinde bekliyen Nihat'a geldi. Kale boştu, vuruşu dışarı gitti. Az sonra aynı Nihat'a vole ile gol yapmak fırsatı doğdu. Neyazık ki vole »utta avut oldu. 30. dakikada ise biitün defansı çalıma dizen Yusuf'un gutu yan filelere çarparak gol olmadı. Devre, Nihat'ın yerine Rıdvanın girmesi ile 00 sona erdi. İkinci devreye Belçika kalnine De Poortere geçmişti. Misafirler 49. dakikada santrforları Van Puymdrocek'ın anî gelişen atağı sonunda gol yapma sansını eld'e ettiler. Fakat kalecimiz gecikmesine rağmen, topu kale çizgısine çok yakın bir yerden çeldi. Bundan sonra ağır baskısın» devam eden takımımız Belçika defansının sertleşmesine rağmen 61. dakikada karamboldan f»ydalanan Rıdvan'ın şutu ile ilk golü kazandı. Artık sonuç belli olduğundan, takımımız daha rahat bir tempo ile güzel oynamağa basladı. Her an ikinci gol bekleniyordu. Nitekim 79. dakikada Yusuf'un çektiği ceza vurusunu Abdullah kafa ile Zekiye aktar* . Zeki'nin vuruşu ikinci gol olarak Belçika kalesine girdi. Maç böylece sonuç değismeden 20 sona erdi. 1 Belçika karşısında çok üstün bir oyu n çıkaran Ordu Takımımız ancak 61. dakikada galip duruma geçebüdi ve yukandaki resimde görüldüğü şekilde Rıdvan •ert bir şutla Belçika kalecisini ma; lup etmeğe muvaffak oldu. Rıdvan'ın attığı golden sonra Belçi kalılar sertliğe başvurdular fakat bu onların aleyhine oldu. Nitekim 79. dakikada Yusuf'un çektiği frikikten gelen top Abdulp lah'ın kafasından sekince Zeki ikinci golü atmakU güçlük çekmedi. PTT'NİN TEK GOLÜNÜ 6. DAKİKADA METİN KAYDETTİ • ••»•••••••»•»•»••••••••»•»»•••••••»•»••••< lürkiye Kupasının ilk maçımda Bandırma Feriköy'e şans tammadi: 10 STAD: Şehir. HAKEMLER: Macit Sandana (8), Ceanl Alemdar (8), Nflıat Panter (8). • • ..*•»• • • ••• ^ B A N D I R M A S P O B : ö ı k a y (S) Ahmet (7), CUut (7) Orhan (5), Nevzat (7), Zülfü (6) B. Cengis (6), Soner («), K. Cenfiz (5), Cavit (4). Salih (5). FERİKÖT: Necdet (6) Erol (6), Müjdat (7) Zekerira («). Ahmet (7). Arif (7) Stavro (6), Necdet (5), Halil (S), t»met (6), Bilgin (6). BEŞİKTAŞ 1 0 MAĞLÜP S T A D : 19 M a y ı s HAKEMLER: PTT: suf tan Mustafa Gerçeker ( 7 ) , Ceraalettin Tnnç, ( 7 ) , Sabahattin Ynrttaş ( 7 ) . T o m i s l a v ( 1 0 ) Y e t i k ( 7 ) . A y d ı n ( 6 ) A y h a n ( 6 ) , Yn( 7 ) , E n v e r ( 7 ) M e t i n ( 9 ) , Z e k i ( 6 ) ( E s e n A l i 6 ) , AI(6), Ertan ( 6 ) (Atillâ 6), Köksal ( 6 ) . B E Ş İ K T A Ş : Sabri ( 5 ) Erkan ( 5 ) , F e h m i ( 6 ) C e v d e t (5), K a y a ( 6 ) , S a m i ( 5 ) Erdofcan ( 6 ) , F e t h i ( 5 ) ( S ü r e y y a S), F a r n k ( 6 ) , S a n l ı ( 6 ) , K. A h m e t ( 6 ) ( G ü v e n 7 ) . Vural SAYGILI Basri ATILGANER BANOtRMA ürkiye Kupasında ikinci tur'un ilk karşılaşmaaında Bandırmaspor Feriköy'ü 79. dakikada B. Cengiz'in kala ile attığı golle 1 0 yenmeğe muvaffak oldu. ?erden 5 santimlik kar ve 3 recelik soğuk bir havada oynan müsabaka genellikle karşılıkakınlarla geçti. Bandırmaspor . dakikada B. Cengiz'in golü ile puvan durumu lip duruma geçtikten sonra oru korumasını bildi... Ve mdTakımlar M A T P OGB baka da 1 0 Bandınnaspor'un F. Bahçe 18 9 1 18 9 24 libiyeti ile sona erdi. Beşiktaş 18 9 3 23 12 22 uıdırmaspor'nn Feriköy ile yaGöztepe 16 8 3 2C 18 21 ,cağı ikinci maç, Çarşamba güBnrsaspor 16 5 3 18 12 18 i İstanbul'da oynanacaktır. Eskişehir 16 4 20 14 18 Demirspor İC 4 20 18 17 4 14 15 17 G. Saray İS 4 15 11 16 Altay 16 6 17 14 16 İS G. Birliği 5 22 23 15 İC Menin 5 12 14 15 16 PTT C 16 23 15 Altınordn 7 17 25 13 16 Haeettepe 7 13 20 13 16 Şekerspor 8 12 2» 12 16 Feriköy 9 15 22 11 A. Gücü 16 8 9 17 9 16 Vefa T ANKARA ürkiye Kupası ikinci turunun ilk maçında PTT güzel bir oyundan sonra Beşiktaşı 1 0 yendi. Siyah Beyazhlar daha ilk dakikadan itibaren ellerine geçirdikleri fırsatlan değerlendiremeyince 6 ncı dakikada Zekinin sağdan ortasını tâkip eden Metinin kafa şutu kaleci Sabrinin parmakları arasın dan filelere takıldı. Ve 10 galibiye tin verdiği rahathkla defansa önera vererek oyununa devam eden PTT liler yeni transfer ettikleri Yugos lav kaleci Tomislav'ın güzel oyunu ile de Beşiktaşa gol atma imkânı vermediler. I Törkiye Utin& FARUK'L'N HÜCUMU B e ş i k t a ş ' ı n dün Ankara'da P T T'ye 1 0 m a ğ l u p olduğu m a ç t a Faruk'un bir ş u t u k o r n e r l e kesiUrken. Telefoto: ( H A C u m h u r i y e t ) AXKARA İ S T A N B U L Bursaspor Ligin ilk devresini dörduncu bitirdi ürkiye Deplâsmanlı Baskett>ol maçlarına dün de devam edildi ve Istanbulda r.Ü. zorlu bir karşılaşmadaa mra Muhafızgücü'nü son iki dakada 71 • 63 mağlup etü. Devre29 • 28 Î.T.Ü. nün lehine biten ırşılaşmada şampiyon adayı Tekkliier iyi bir oyun göstermedir. Muhaiızgücü oyunu çok zaan önde götürdü. Fakat son b ıkikaya 58 55 mağlüp girdi. Ve ,Tinu da rakibine kaptırdı. SALON: Spor Sarayı HAKEMLER: Kemaniç (Bulgar) (6), Yılmaz Erol (6). İ. T. Ü.: Kemal 7 (22), Haluk 4 (6), Cihat 4 (4), Halit 7 (13), Reşatf* 7 (16), Hüseyin 5 (10), Nuri 4 (10). 1VIUHAFIGÜCÜ: lbrahim 8 (12), Engin 4 (4), Ferhan 6 (16), Erdal 8 (25), Tuncel 4 (4), Yurdun 5 (2), Birol 4 (0). Bundan önce oynanan maçlara Altınordu, Beşiktaş'ı 72 59 ıağlup etti. Devresi 33 • 26 Altinrdu'nun lehine biten karşılaşmaa Nedret 25, Osman (Beşiktaş) 5 sayı yaptılar. Diğer maçta Kadıköyspor, Janiarmagücü'nü çok çekişmeli bir naçtan sonra 66 • 65 yendi. Devesi 29 • 27 Jandarmagücü'nün leıine biten maçta Muzaffer (Kadı:öyspor) 24, Birol (J Gücü) 23 ;ayı yaptılar. ŞEKERSPOR 65 • 60 GALİP tZMİR Dün burada oynanan basket ma;ında Şekerspor rakibl Karşıyaca'yı 65 60 yenmiştir İlk devre 33 31 Şekerspor'un jalibiyetiyle sonuçlanmıştır. FENERBAHÇE GELMEDİ öte yandan Altayla karşılaşmatı gereken Fenerbahçe basketbol takımı, uçak seferlerinin Iptal »dilmesi dolayısiyle Izmir'e gidememiş ve bu maç da ba&k» bir laskette ilü, Altınordu, Kadıköy ve $. spor galip T Eskişehir Bursa'da fena çarpıldı: 3 0 STAD: Bursa. HAKEMLER: Faruk Talu (7), Burhan Trak (7), Ozdemir Erentok (7). BURSASPOR: Osman (8) Mufit (7). lıfan (7), Ismaü (7), Ahmet Tuna (7), Taner (7) Mesut (7), Stefanoviç (6), Vedat (8), Ergun (5), (Haluk 8). Ersen (7). ESKİŞEHİRSPOR: Yusuf (5) İlhan (6). Necdet (7) Kâmuran (6), Muzaffer (6), Ruhi (5) Nihat (7), Canan (5), Fethi (8), Burhan (6), (Süleyman 5), Ender (7). Oyuna süratli başlıyan Beşiktaş, ilk dakikada PTT kalesine sarktı. Akmı Yusuf kornerle önleyebildi. Korner aüşmı Faruk yapta. Top ka lenin dibinde Sanlının ayağma gel di. Fakat bu oyuncu fırsatı değer lendiremiyerek topu avuta attı. 6 ncı dakikada Zekinin sağdan kaçarak yaptığı ortayı iyi tâkip eden Metinin nefis bir kafa vuruşuyla PTT galip duruma geçti. Golden sonra Beşiktaş PTT yan sahasına yerleşti. 19 uncu dakikada Faruk, 30 uncu dakikada yine Faruk yüzde yüz gollük fırsatları değerlendiremeyince ilk yarı, 10 PTT nin galibiyetiyle sona erdi. İkinci yarıya PTT defansa önem vererek çıktı. 69 uncu dakikada Cev detin frikik atışında kaleci topu ka çırdı. Faruk vurdu fakat şans eseri top direğin dibine çarparak kur tuldu. Bu Beşiktaş için en büyük fırsattı. 88. dakikada Cevdete kafa atan Aydın hakem tarafından oyun dan atıldı ve maç da PTT nin galibi yetiyle sona erdi. • •• 2. SAMSUNSPOR GÜKEŞSPOR'U 4 0 YENDİ Türkiye Ligi maçlann» dün de devam edilmiştir. KASIMPAŞA 1 TAKSİM 1 Kasımpaşa ve Taksim takımlan arasında dün Ali Sami Yen stadında oynanan karşılaşma 11 berabere neticclendi. Maçın neticesini tâyin eden goller ikinci yanda kaydedildi. Kasımpaşa: Saip (6) B. Erol (5), Yener (6) Tevabil (6), l'urdaer (5). Bilgin (6) Erdoğan (6), Orhan (5). Alâettin (5), K. Erol (6), Beyhan (6). Taksim: Ara (6) Niyazi (6), B. Garbis (5) Yordan (5), Cahit (6), Açop (5) Turan (5), Corc (6), önder (5), Erşan (5), Recep (6). Hakem: Nazif Oturgan (6). DİGER SONLÇLAR Balıkesir: 2 Malatya: 0 Konya: 0 Kocaeli: 0 A.D.Spor: 1 Kütahya: 0 Kastamonu: 1 Kayseri: 0 Samsuıı: 4 Güneşspor: 0 öte yandan Ali Sami Yen stadında oynanması gereken Beylerbeyi Giresun ve Galata Trabzonspor maçlan hava muhalefeti dolayısıyla hakem tarafından tehir edilmiştir. Maçlar bugün aynı saatte Ali Sami Yen stadında oynanacaktır. Proğram şöyledir: 11.00 Beylerbeyi Giresun 13.00 Galata Trabzon Ayrıca Boluspor Sivasspor maçı da tehir edilmiştir. Gözfepe najprije u N.Sadu i» ııasta\ıt 8rvfo.^lvi i nasiuiK « Kava \*f*«*j*Wskitı * mrslom prfd*t.*s ntkom u kanu GöJtepfoaı. tki»«m koj» j« prieJıroinırjvv momiad Atlffifo MnıJHd. V«jva£ı» s« nakan * ipa* ipor«omjrli > ovcm «njir^konı rkiftmn eka (prmia» Po »om »ı«jr»»ıtmu. k»ii Irrb» jo» saıno («Btlını !>» urvi stjirfl \esiodtt\e i <Mıirvtı (Ktriat « ae !1» i o »ritaanüm*, e, t» S* *"** t?.ion»Uc. DoMr Je ttrA *» en nü« imua o& escil*eUa n ıaa«e tt t» «««eipfîatr». Jt» îaxti ( mİMt» a m«mf«41. tvr4! Kijltav, oil» Dnlcü it bi» a» ı»j«dZafTeb'd« 7>Tutlanan Sportaky VOJVODİNA IGRA U VELESAJAMSKîH GRADOVA 21.128. F6BRUARA BeşiEfaş'fa Kongre hazırhğı basladı Hakkı Yeten'in Talât Asal lehine başkanlıktan feragat etmesi üzerine şimdi Beşiktaş kulübünds fevkalâde kongre hazırlıkları başlamıştır. KARARIİDARE HEYETİ VERECEK 21 Ocak'taki mali kongreden sonra, yapılması düşünülen fevkalâde kongrede hakkında kararı Beşiktaş idare heyeti verecektir. Gelecek hafta Salı günü yapılacak idare heyeti toplantısında hem Hakkı Yeten'in başkanlıktan feragatı ve hem de fevkalâde kongrenin tarihi hakkında karar alınması beklenmektedir. LİSTE NAS1L OLACAK Fevkalâde kongre ile iş başına gelecek yeni idare heyetini Hakkı Yeten ile Talât Asal karşılıklı oturup tespit edeceklerdir. Ifade edildiğine göre, yeni idare heyeti değişik isimlerden teşkü edilecektir. Enver AYHAN BURSA skişehir'i 3 0 gibi net bir şekilde yenea Bursaspor ligde ilk yarıyı dördüncü olarak bitirdi. Kömür tozuyla çizgilerin tesbit edildiği karla kaph sahada oynanan maç çok zevkli ve çekişmeli geçti. Oyunun ilk yarısı Eskişehirspor'un hâkimiyeti altında geçen maçın ikinci yarısında Bursaspor açıldı ve OJTIna tamamen hâkim oldu. Eskişehirspor ilk yanda kurduğu baskılı oyununun semeresini Bursaspor defansınrn güzel oyunundan dolayı alamadı. Sahanın ağır olmasma rağmen ilk yanda Eskişehirliler iyi top taşıdılar ve Bursa yan sahasından ayrılmadılar. İkinci devrede durum tamamen değişti. Ergun'un yerine Haluk'u oyuna alan Bursaspor derhal üsAN'KARA Bastıran katünlüğü ele geçirdl ve 45 dakirakış dolayısiyle maçlann ipka devam eden ezici bir baskı tâl ya da tehir edilmesi üzekurdu. Oyunun ilk golünü 55 inrine bu hafta SporToto deci dakikada, sakatlığı sebebiyle ğerlendirmeleri 11 maç üzeileride oynayan Ahmet Tuna rinden yapılacaktır. Bu dukaydetti. Ersel'in ortasına 6 pas rumda, sâdece 11 ve 10 maçı içinde sahane bir kafa vuruşu dojru bilenler ikramiye alyapan Ahmet topu kalecinin elmağa lıak kazanacaklardır. leri üstünden filelere gönderdi. Deferlendirnjeye girecek 65 inci dakikada Ersenin Hamaçlar şunlardır: luk'a, Haluk'un da Mesut'a uzatBursa Eskişehir 1(30) tığı topu bu oyuncu 6 pas üzeKasımpaşa Taksim 0(11) rinde kalecinin de ileri çıkmaToprıkspor • Izmirspor 2(01) sından istifade ile yerden kaleGüneşspor Samsun 2 ( 0 4 ) ye gönderdi. Devamh bastıran Kastamonn Kayseri 1(10) Bursaspor 87 nci dakikada da Bahkesir Malatya 1(20) 3 üncü golüne kavuştu. Ahmet Ad. D.Spor Kütâhya 1(10) Tunanın yerine oyuna giren K. Konya Kocaeli 0(00) Mustafa'nın pasım yakalayan Kınkkale Çanakkale 1(10) Mesut, kateciyi de çalımlayarak Davntpm«s> • K .td. Ynr. 2(01) güzel bir gol kayc'»tti ve maç da Bey.Spor • Eı. D.Spor 0(00) bu sonucla 30 bitti. E SPOR TOTO Yugoslav basınına göre Voyvodina Göztepeden fazlasiyle çekiniyor ZAGSEP Burada çıkmakta olan «Sportskr No dir. V* Voyvodm» Göztepe maçma fubat ayı Içüıde ya vosty adlı bir spor gazetesinde yayınlanan bir yazıya pacağı S özel karfilafma ile hazırlanacaktır. Voyvodina birinel hazırlık maçını 4 şubatta bir göre Avrupa Fuar Şehirleri Kupasında Göztep» llt karşılaşacak olan Voyvodina takımı a fubattaki ma mahalli lig takımı ile yaptıktan üç gün sonra Radnlçkl ile oynayacaktır. Voyvodina, 11 jubatta ise Romen ça kadar 5 hazırlık müsabakası yapacaktır. Gzeted* çıkan yazıda aynen | u hususlar belirtil lig lideri Steau takımı ile, 14 fubatta da Çek llgi yed' ctsi Skola Union ile ksrfilasacaktır. Voyvodina mektedir: • Voyvodlna'nm rakibl Göztepe Avrnpa Fnar son hazırlık maeını Göztepe maçmdan 3 gün önce maŞehirleri Knpasmda bajan kazanmııtu. Türk takrau halli ligden Slavlya ile yapacaktır. Bu beş maçmı da nın öıelllkle Atletieo Madrid gibi knvvetli bir ekipi Novi Sad'daki kendi sahasında oynayacak olan Voy•Icmcfcle aldıtt sonuçlarm tcmdüfl olmadıği meydan vodina, her ne mretle olnrsa olsua Gortepe'yi elemek dadır. Bn yüzden Voyvodmı Goztepe'den çekinmtkte Balkan Kır Koşusu 24 Martta şehrimizde yapılacak Balkan Kır Koşusu 24 Martta şehrimizde yapılacaktır. Koşuya, Türkiye, Yugoslavya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan takımları iştirak edecektir. Balkan Şampiyonası erkek büyükler, erkek gençler. bayan büyük • ler ve bayan gençler olmak üzere 4 kategori üzerinden koşulacaktır. 3. TÜRKİYE LİOİ MAÇLAR! 3. Türkiye Liginde de 7 maçancak 4'ü oynanabilmiştir. BEYOGLUSPOR 0 ESKÎŞEHİR DEMÎRSPOR 0 Şeref stadında oynanan Üçün cu Türkiye Ligi maçında Beyojlnspor lider Eskişehir Demir spor'la eolsüz berabere kaldı. Beyogluspor: Ali (6) Poida (5), Hristo (4) • Panayot (5), Taki (6). Lami (5) Necmi (6), Kandilidis (5). Hüseyin (6), Kalfin (5), Eyüp (5). Esk. Demirspor: Fuat (6) (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) tan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog