Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Güreşlerden Notlar.» EKOSE GOMLEKLi ANTRENOR. Ekrem KARPAT üncü Avrupa Serbest Gureş Şampiyonasının L ikinci tur karşılaşmaları Dolmabahçe sta" dını dolduran gureşseverler tarafından zevkle ve heyecanla izlendi. . Govde gösterisı halinde geçen müsabakalarda kâğıt üzerine not ettiğım izienimler şoyle : •• İlk seansta Gıyasettin o kadar başı bozuk * bir oyun çıkardı ki, Italyan takımını çalıştıran Nuri Hoca bile minder kenarına kadar gelerek Gıyasettin'» talimat vermekten kendıni alamadı. • Dünkü müsabakalarda seyircilerin en fazla sempatisini tophyan ekıp Afrikalı misafirler; Tunuslular oldu... Bılhassa Ahmet Ayık'ın güreşini minder kenarından dikkatle ızlıyen Tunusluların heyecanı türübünlerden gorulecek kadar dıkkati çekti... •ic Renkli bir sinema şeridini andıran musabakalann uygunsuz kıyafettekı saha komıseri Muzaffer Tunçalp'e dün iki arkadaş daha çıktı: Bunlardan bıri başına takke giyen FİLA Başkanı Roger Coulon, diğeri ise ' başına kasket ve sırtma ekose bır gomlek giyen Milli akım Antrenörü Celâl Atik'di. FİLA Başkanına takke ne kadar yakışmıyorsa, Milli Takım Antrenörune de AyYıldızlı eşofman yerine giydiği ekose gömlek o kadar yakışmıyordu. ir Seri güreşlerden sonra B minderinin hali gorulecek cinstendi. İkinci seanstan sonra bozulan bu minderi ancak 7 kişi buyük çahşmalar sonucu eski ha line sokabildi. ir Musabakalann en ilgi çekıci taraflapndan biri de Rusların güreşçilerimizin yaptığı müsabakalarda filmlerini çekmeleri oldu. Bilhassa Ahmet Ayık'ın güreşini yakından izliyen Rusların bu hareketini gören bir seyirci «Rnslar, Hindistandaki mtigabakalara şimdiden hazırlanıyorlar» derken hiç de haksız değildi hani... •tc Dün ilk seansta mindere çıkan Isveç ağır sikleti kuvvetm den ziyade güneşten yanan bronz teni ile dikkati çekerken, bir seyirci haklı olarak şöyle konuşuyordu: «Isveçli giireşe değil, îstanbnlnn güneşini görmek ve yanmak için gelmiş.» * Türk takımından gecenin son müsabakasmı yapan Hasan Güngör, Romen rakibine karşı çok tutuk güreş çıkarıp berabere kalınca seyirciler tarafından yuhalandı. 24 ESENCELt GALtP GELDİG1 MAÇTA RAKİBİNt ZORLÜTOR. ÜBÖDtMtZ AHMET AYIK TUŞ'A GtDtTOR (rotoğraf: îbrahim KÖSEOĞLU) Takım halinde Türkiye, Rusya ve Bulgaristan iddia taşıyor 8 SİKLETTE FİNALE GİRMEMİZ GUÇ Ruslar 52 ve 57 kılolarda elendi FENA PUAN DURUMU 52 57 63 f 97 EKİPLER :o 1 0 0 5 0 78 87 Ağır S 1 Türkiye Rusya Bulgaristan Yugoslavya İsveç B. Almanya Isviçre Macaristan Polonya Avusturya İngiltere Italya D. Almanya Romanya Çekoslovakya Finlandiy» 3 E 5 E 4,5 E 4 4 3,5 E 4 4 E E 4 E 2,5 3 5 1 3,5 3,5 2,5 0 5 1 4 5 0 2 33 E E 2 E E E 5 E E 2 E 2 4 E E 3 1 4 3 5 E 3,5 4 4,5 E 5 4 4 E 1 1 53 2 kgganan Yüzme Maratonunun her iki etabını da İkinci etapda Nejat Nakkaş'ı geçen Morkal Maraton Şampiyonu oldu 3 E E E E E 4 E 4 33 4 53 E 33 53 E 4 Bulgar Vasili Atanasov müsabakadan sonra Fotoğraf : Abdülkadir Tücelman E E Abdülkadir TÜCELMAN m vrupa Serbest Güreş. Şampiyonasının ilk gününde yapüklan 8 müğ\ sabakanın 6'sında galip gelip, birinde berabere kalan ve birinde de ^ ^ mağlup olan takımımız dün yapılan 2. Tur müsabakalannın ilk seansında iki galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet 3. tur karşılaşmalarmda ise 2 galibiyet ald}.. İKİNGİ TUR îlk gün Batı Almanyalı rakibine mağlup olan Mehmet Esenceh'nin dün Romen Tatalaga ile yaptığı müsabakamn ilk devresi çok sönük geçtikten sonra her iki güreşçiye de birer ihtar verildi. Fakat Tatalaga daha sonra köprüye geldi ve bu sırada aldığı pu anlarla Eseneell güreşi ittifakla kazandı. Hasan Sevinç ikinci gUreşinl Rus Pavel ile yaptı. tki güreşçi de müsabakaya çok yavaş başladılar ve bu yüzden birer ihtar aldüar. 2. Devrede dur?unluk devam ettiği için güreşçilere birer ihtar daha verüdi. Güreşın sonlanna doğru Hasan Sevinç'in tek dalışı bır sonuç vermeyınce güreş berabere sonuçlandı. Nihat Kabanlı Doğu Almanyalı Jirman ile yaptığı maçı ittifakla kazandı. Nihat Kabanlı temkinli ve heyecanh olarak başladığı güreşin ilk devresinde rakibine tek dalarak içten tırpanla kopruye getirdi. Ve ustun oyununu diğer devrelerde de gösterdı, minderi ittıfakla galıp terketti. Seyit Ahmet Ağrah Macar Traczsi'ye karşı aktif güreşti ve Macar 3 ihtar alarak dıskalıfiye edildiğinden Seyit Ahmet Ağralı müsabakayı 40 kazandı. Mahmut Atalay şöhretli Rus rakibi Şahmuradov ile yaptığı müsabakayı berabere bitirdi. Hasan Gungor Romanyalı Bola ile yaptığı güreşte berabere kaldı. İlk devrede taraflar otomatık birer ihtar aldıktan sonra ikinci yarıda da pasif güreştiklerinden birer ihtar daha aldüar. Ve müsabaka berabere sonuçlandı. İlk güreşini tuşla kazanan Ahmet Ayık, dün de Batı Almanyalı rakibi Kehl'i 2.59 dakıkada tuşla mağlup etti. Başladığı andan itibaren rakibini kıstırmağa çahşan Ahmet Ayık, 2. dakika dolarken rakibinin kolunun altmdan dalarak göğüs çaprazı ile Kehl'i mindere indirdı. Bu arada Kehl yanm dönüğdünden Ahmet Ayık, kle takarak rakibini önce köprüye sonra da tuşa getirdi. Gıyasettin Yılmaz Rus Vladamir ile yaptığı müsabakada ittıfakla mağlup oldu. Ancak bu mağlubiyet ne Rus güreşçisinin üstünlüğünden ne de hakemlerın yüzünden olmuştu. 57 KİLO Hasan Sevinç ilk derrede rakibi Macar Victor'u köprüye getirerek aldığı 3 puanla güreşi ittifakla kazandı. Bu arada Bulgar ile Rus güreşçisinin yaptıkları müsabakada Rus Pavel maçı ittifakla kazanmasına rağmen elendi. 52 KİLO BVLGAR YÜZÜCÜ DAKIKADA ORTALAMA 80 KULAÇ ATT1 YUZMEYI BULGAR V. ATANASOV KAZANDI . 57 KtLO 63 KİLO 70 KİLO luslararası yüzme maraton yanşmasmın ikinci ve son etabı da son» ermiş ve müsabakayı Bulgar maratoncusu Atanasov kazanmıştır. Sabah saat 6 da Burgaz adasında başlıyan Maraton yanşmasına Bulgar Atanasov. Kınef, Nejat Nakkaş, Selâhaddin Morkal ve Ersin Ayduı katılmışlardu. Yanşın başmdan itibaren yin« birlikte yüzen iki Bulgar yüzücüsünden Atanasov saat 7 ye doğnı yarışın başındanberi yanında bir paket gibi taşıdığı arkadaşını ge ride bırakarak sür'atli ve düzgün kulaçlarla arayı açmağa başlamıştır. Bu arada biraz geride Nejat Nakkaş ile Selâhattin Morkal da rotalarını değistirmişler, Nakkaş, Kınalı tarafma giderken, Morkal Bostancı rotasını tercih etmiştir. Yarışın bu temposu devam ederken önde giden Bulgar Atanasov'un dakikada 80'e çıkan kulaçları ararun iyice açılmasma yol açmıştır. Fenerbahçe burnunu döndükten sora Kalamış Yelken Kulübüne saat 9.35 te ayak basmıştı. Esas mücadele ise Bulgar Kinef ile Selâhattin Morkal arasmda olmuştu. Birbiri arkasına Fenerbahçe burnunu dönen Kınef ile Mor kal arasındaki çekişmeyi Kinef kazanmış, ikinci etabın sonucu Ma ratonun neticesini ilân etmişti. fFotoğraf: Tunçer BENOKAN) İKİNCÎ ETAP KLÂSMAN1 FAVORİLER Galatasarayın Erdinç, Mehmet'ten müteşekkil 2 (T) Vasil Atanasov (Bulgar) çifte ekibi yarışın favorisi olarak gösterümektedir. 3.35.43 (2) Kinef Valantin (Bulgar u PüflNLI flTLETtZM BIRİNCtLİKLERİNÎN İLK GÜNÜNDE Merkez Danışma Kurulu Spayiç'in itirazını usulsiiz buldu MERStNLlLER iKtNCÎ DURUMDALAR Bölge Müdürlüğünde, Beden Terbıyesl Genel Müdur Vekılı Rauf Meleksoy baskanlığında toplanan Merkez Danısma Kurulu, Beşıktaş antrenörü Spayiç'in ıtırazını usuJ ybnünden reddetmıştır. Muzaffer Emre, Ulvı Yenal, Suat Bolayıt Zekı Rıza Sporel ile Sağlık. Milli Eğıtım ve tçışlen Bakanhklannın temsılcılennden kurulu heyet. Spavıç'in talımatnameye gore en geç bır hafta sonra ıtıraz etmesı gerektiğini, Beşıktaş antrenörünün ise 12 gün sonra müracaatta bulunduğunu ilen surerek. bu itirazı usul yönünden uygun görmemıştir. GALATASARAY 13908 PUANLA BİRİNCİ DURUMDA YİUri büyük yartfmasınt sunar Tnncer BENOKAN alatasaray, Mersin Atletizm, Fenerbahçe, Ankara Jandarmagücü, Zonguldak Stad Atletik ve Izmir Karantina takımlarının katıldığı Türkiye Puanlı atletizm birinciliklerinin ilk gununde Galatasaray 13.908 puan topladı. 100 METRE: (T) Okyay Şerefoğlu (G. Saray) lü.9, © Soner Coşkun (Izmir) 11.1. 1500 METRE: (T) Muzaffer Yakay (Zonguldak) 4.01.9, (2) Turan Şahin (F. Bahçe) 4.04. 110 ENGELLt: (f) Murat Kaçar (G. Saray) 15.5, (5) M. Ali Göğsü (Mersin) 15.6. TÜKSEK ATLAMA: (T) Ersin Istanbulluoğlu (Mersin) 1.85, © Merdol Gerçin (F. Bahçe) 1.85, 400 metrede milli takıma alınmayan ve Avrupa Kupasına katılmayan Geşaş bütün mıllileri geride bıraktı. Ci) Mehmet Geşaş (G. Saray) 50.4, (2) Tayfun Soybaşlı (Mersin) 51.1. 12 kişinin katıldığı 5000 metre yanşını 3 tur M. Ay önde götürdü. Sonra Akçay öne geçti ve Şeref Üçoku çekti götürdü ve son turda da rakibinden koparak yarışı 60 metre önde bitirdi. (D Ismail Akçay (J. Gücü) 11.03.4, © Şeref Üçok (G. Saray) 15.13.8. 4x100 metre bayrak yarışında Galatasaray Mersini mağlup etmesini bildi. Son 100 metrede Aşkın Tuna bütün gayretine rağmen ipi göğüsliyemedi. (î) Galatasaray 43.6, (2) Mersin 43.7. Uzun atlama : (T) Aşkın Tuna (Mersin) 7.19, (2) Gürol Dinsel (Mersin) 6.88. Cirit atma : (T) Kâzım Akpolot (Mersin) 52.78, (2) Yavuz Küçükpaymdır (G. Saray) 52. Gulle atma : (T) Erol Üzen (Mersin) 13.90, (2) ömer Çakır (J.Gücü) 13.70. PUAN DURUMU (T) Galatasaray: 13.908, (5) Mersin 13.837, 0 ) Fenerbahçe 12.530, ff) J.Gücü 11.880, (S) Karantina 11.625, © Zonguldak 10.208. G SAPANCA GÖLÜNDE BEŞ DALDA 78 KİLO 87 KİLO Kürek Millî Takımı seçmeleri yapılıyor A A Temmuzds Bulgaristanın Sofya şehrinde Bulgaristan Idirek # U m ; l l î t a k l n u U e yarışacak kürek müll takımımızı tesbit et• " mek üzere bugün saat 11 de Sapanca gölünde 5 branşta milli takım «eçmesı yapılacaktu1. HANGİ BRANŞLAR? Tek çifte, 2 çifte 4 tek dümen^VELİEFENDİ'DE' cili, 2 tek dümencüi 2 tek dümen cisiz smıflarmda vapılacak bu seçme ve Pederasyon Kupası mü sabakalanna Galatasaray, Fenerbahçe, Samatyaspor, Anadoluhlsan, Ankara Ortadoğu Teknik öniversitesi .Anktıra su sporlan ve Hereke fcürek takımlan featıla1. KOŞU: Favori: Alkış. Plâse: caklardır Çifnal . Alaca. Sürpriz: Hedlan FAVORİLER KtMLER» 2. KOŞU: Favori: Sanyakut. Fenerbahçe ile Galatasaray çePlâse: Karyağdı Dark Diamunt kişmesi halinde geçmf < beklenen Sürpriz: Jorgina müsabakalarda Fenerbahçenin da3. KOŞU: Favori: Tekila. Plâse: ha sanslı olduğu tfade edümet Euridice. Sürpriz: Tanyeri tedir Tek çiftede Fenerbahçeden 4. KOŞU: Favori: Şahbaz. Plâse: Kazım Bayülken ile GalatasarayUğur 42 Hanedan. Sürpriz: Gudan Erdinç Karaer*Ji çekişeceğl iki çiftede Erdinç • Mehmetten düm 5. KOŞU: Favori: AdanagüzelL kurulu G. Saray ekipinin favort Plâse: Habibi Şafak. Sürpriz: olduğu. 2 teklerde F Bahçeden Isık Nejat • BUlent ekiplerinin birindlikleri başka ekiplere bırakmıy»6. KOŞU: Favori: Zahide 87. Plâcağı. 4 tekte Fenerbahçe ekipise: Uğur 48 Sevil. Sürpriz: Gonnin G. Sarayı geçebileceği otoritecagül Mavzika ler tarafından belirtllmektedir. 7. KOŞU: Favori: Second One Plâse: Santona Pınar. Sürpriz: AVCILAR BAYRAMI Violet Besalet 8. KOŞU: Favori: Sevto. Plâse: 23 TEMMUZDA Pikehan Kythinia. Sürpriz: Golİstanbul'un en esH Aveılık v* den Drean Atıcılık thtlsas kultibünün an'anet. KOŞU: Favori: Demiral. Plâvi Avcılar Bayrami 23 Temmu: P«u : Yağmur . Bucalı. SOrpriı: tır fünü Nıt*t »uyund» jrapılacakKurt • S«n>n U. Yükael EEÜÇ üı. 3.54.53.7 6) Selâhattin Morkal 3.55.12.3 (!) Nejat Nakkaş 3.57.22.8 GENEL KLÂSMAN (T) Vasil Atanasov 7.56.08 (?) Kinef Valantin 8.15.18.9 (3) Selâhattin Morkal 9.07.12 (i) Nejat Nakkaş 9.09.02 SEÇTİGİM GÜREŞÇİLER Tarmı Asnn Serbest Güreş Takımı 1 2 3 4 5 3 4 5 Asnn G. Romen Güreş Takımı 97 KİLO AĞIR SİKLET SANTA CLARA (id.) CaUfornia'nın Santa Clara şehrinde cereyan eden uluslararaö] yüzme yarışmalannda üc dünya rekoru kınhnıştır. 400 metre serbest erkeklerde 11 yaşındaki Amerikah yüzücü Mark Spitz, Fransız vüzücü Alain Mosconi'nin 4"9" 2/10 ile elde ettiğl rekoru 4'8" 9/10 ile tanmştır. 17 yaşındaki Amerikalı Bayan yüzücü Pam Knıse de 400 metre serbest bayanlarda 4 dakika S8 saniye ile yine Amerikalı olan Martha Randalla ait dünya rekorunu 4 dakika 36 saniye 4/10 Ue kırmıştır. 200 metre (dört) bayanlarda yine Amerikalı yüzücü Claudia Kolb 2 dakika 27 saniy 5/10 Ue yenl bir dünya rekoru elde etmls tir. Yüzmede üç dünya rekoru kırıldı 6 7 8 6 8 XABIŞMACIMN Adı ve Soyadı : Adresi : .... fmzaa ÜÇÜNCÜ TUR " 52 KİLO Mehmet Esenceli ile Barsukov arasında geçen rıüsabakada E senceli devamJı olarak Rus rakibi karşısında atak yaptı. îlk iki devre beraberlik^e sonuçlandı. Üçüncü devrede pasif güreşen Rus, blr ihtar almea, Esenceli müsabakayı puanla kazandı ve Rus Bar•uJtov elendi ANKARA Kayak MiIU Takımımız Alp ve Slalom ekıplerl 1 Ağustosta Aband'da bir aylık kampa girecektir. Antrenör Hans Kaponigin verdiği çalısma programma göre Kayakçılar Aband çalısmasında kürek antrenmanı ve krot yapacaklardır Federasyon Baskanı Asım Kurt bu çalısmalar için bir antrenman sah umarlamaya karar vtnni|tir. Kayak Millî Takımı Aband'da KISAGA YARIŞMANIN KURALLARI l'anşmacılar yukandaki fişe son 50 yıl içinde güreşen elemanlardan birer takım kurarak katılacaklardır. Fişler 15 ağustos 1967 fönü Cnmhnriyefe varacak sekilde (YARIŞMA Comhuriyet Gazetesi Spor Servisi İstanbnl) adresine yollanacak, kazananlara ilân edilen ödüller verilecektir. • TENlS İstanbnl Jünror tenis birinciliği 11 Temmnz Salı giinö TED kortlannda yapılacafc olan miisabakalarla başlıyacaktır. Bu müsabakalara Nur Gürak. Remri Aydm, Bedii Oray, Ahmet Gençsoy, Atıf Kızıl ve Sait Bayda pibi şöhretler de katılacaklardır. Öte yandan Balıkesirrie ygnılması düşünülen Türkiye Jiinvor birinciliği müsahakaian da TED kortla nna alınmiştır. • PENTATLON 5 gündenberi Foça Jandarma Okulunda yapıl makta olan Silâhlı Kuvvetler Pentatlon yansmalan Jandarma Genel Komutanlığı takımınm şampiyonluŞu ile sona ermiştir tkinciliği 17217 puanla Kara Kuvvetleri takımı kazanmıstır. • ATLETİZM Atletizmde atlama kaWelprinde d<"?i«iiklik yapılmıstır. Yaoılan deçivikliğe aöre yüksek. nzun ve 3 adım atlamada bir mii«a*>ılt ? daV'"<» icinde atlavıçını yaparaktır. D«kika«ını eeciren atlet atlanoş eösterilerekrir. Sırıkla atlamada za»"an ise 3 dakikava cıkanlmıştır. Bu kaideler Balkan sampiyonasuıda tatbik edilecektir. • BASKETBOL Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Osman Sol^VoŞIu Uluslararasn Bas ketbol Federa'îvonı eenç takımlar komite>;ine âzâ olmuftur Öte yandan F Î B A kaidelerde bazı deği''klikler vapmıstir. Basketbolda son 5 dakika kalkmıs esl;isi "bi son 3 dakika olmustur Son 3 dakıkada eeri pas kald'rılmı1:. bu arada atılan 2 favuloen ikincisini atan takım istedigi takdirHe bu atışmı dışarıdan kullanabilecektir. a ^n«îabaka hn\nınm top Hı<=r. çık'ıŞı anda kronometre durdurulacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog