Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

CumfturİYef BASIN UYMAYI AHLAK YASASINA EDER TAAHHÜT Sahfb! ! NAZIME N4Dİ • Genel Yayın MildürO" ECVET GÜHESÖJ Sorunüu Yazı Islerl MudunV KROL DALLI Basan v« Yayan CUMHURİYET MATBAACILIK ve GazetecUik T. A. 5. Cağaloğlu Halkerl iokak No. 3941 tLLERt: Küçflksaai Meydanl Edırn» Hanı Adana Telefon «550 * \NKARA Atatürk Bulvarı Tener Ap Yenlsehir Telefon: 12 09 20 12 09 6« 12 95 44 17 57 35 • IZM1R: Fevzıpaşa Bulvarı, Afjaroğlu Isham, 104105 Tel 31230 ABONE Seoelik 6 ayhk S aylık ve Türkiya 75 00 40 00 22 00 İ LÂN Haric! 198 00 99 00 49 50 200 ura BajUk (MaJrtu) 43 » 2 3 4 5 lncl •anUelerd* (uotlml) a 7 nc) tahtfeleı 40 » Nlşan Nikâb Evlenma, Dofum (MaJrtu) 83 * Olum. Mevllt, Teşekkut ve kayıp arama S cm 100 » Olum. Mevllt, Tesekkuı (23 cü) S em 150 » SAY1S1 KUKDŞ Kansını ve akrabasını öldürüo intihar etti ESKİŞEHIR Hekimdağ Bucağında 35 yaşındakı Mehmet Yavuzel, kopeğının kovalanmasına kızarak, av tufeğıyle amca çocugu Bürolar, Muayenehaneler, Yazlığa gidenler ve Bekârlar için Vergi listeleri IBastarah I Inrl ^aytadal mır Dokum Fabrıkalan A Ş 3 406 161, A\gaz Anomm Şırketı 2 905 830, Mensucat Santral A Ş. 2 673 709 Aksu Iplık ve Dokuma Fabrıkalan 2 884 349, Sınger Dıkıs Makmalan Şırketı 1 634 967, Altmvı'dız Mensucat Sanayıı 1 363 000, Pfızer Ilâçları 1 529 000, Elekro Metal Sanavı 1 292 562, Bozkurt Mensucat Sanavıı A Ş. 1 317 082, Mobıl Oıl T A Ş 1418 316, Turk Oromobıl Lastık \e Makına A S 1 723 152, Turk Petrol ve Madenl Yaglar A S 2 320 235, Emayetaş Madeni Eşya 1 192 467, Turk Ticare: Eankası 1 027 359, Auer îmalât A Ş 1 235 570, Unver Ticaret Lımıted Şırketı 1508 035, Fnıko Mevva Suları A Ş 1 104 640, Gıslaved Kauçukları Sanayı 1838 906, Santral DJcış Sanayii 1 195 903, Yapı Kredı Bankası A Ş 1772 396 Gubre Fabrıkalan 944 673, Denızc 1 < Lımıted Şırketı 819 224, Çelüc Motoor Şırketı 987 943, Bento Lâstı'< \e Plastık Şırketi 791 373, Tekst'l Lımıted Sanavıı 673 259, Î E . Kıımaevı A Ş 627 501, Arı İnşaat A Ş 629 097, Anadolu Anonım Turk Sıgorta Şırketi 445 616, Koç Burroughs' A Ş 424 037, Vakko Tekstıl Gıvım Sanayıi 746 609, Pamukbank 301 676, Tamal Ticaret '«11 732, Kutlu Tıcaret Evl 454 924 F «k Lâstıklerı Guney TevlzU 4H278, Istanbul Derrur Çelık Sam\ıı ve Ticaret Şırketi 436 706, Pıl ve Fener Sanayıı Şırketi 2P2 301, Tam Sıgorta 255 777, Tımla Ince Mekanık îşlerl 220 914, c ı r k Değırmenlerl 212 817, Turk D hılıps Ticaret A Ş 239 729, Selftnık Bankası 203 962, The Coca Cola 297 619 nu ve kendl kansını Oldürmüj, sonra da ıntıhar etmıştır Tahkıkattan arüaşıldığına gore kaatıl, amca çocugunu oldurmesl uzerıne, «Niçin böyle yaptın, elini kana bovadın?» dıyen kansını, yolda oldurmuş, sonra da cesetırun başına geçerek tüleğinl, halkın gozu onunde, kendısıne doğrultmuştur. BURS4 Telsızci Polis Memuru Metın Ardoğan, Kültıirpark'takl bır gazınoda, hesap meselosınden çıkan tartışma sonunda başına vurulan bır şışeyle, kor olmuştur Sanık gazıno sahıbl tbrahım Turug, tutuklanmıştır. BAŞINA ŞİŞE VURULAN POLİS, KÖR OLDU Yavuz Abadan'ın vasiyetini eşl MM Başkanına gönderdi ANKARA, (Cnmtanriyet Bürosu) Bırkaç gun once vefat eden Profesor Yavuz Abadan'ın re;ımle ılgılı vasıyeünı yerıne getırmek gayesnle eşl Profesör Nermm Abadan dun Mıllet Meclısı Baskanhğına bır yazı gondermıştır. Profesor Nermm Abadan, Profesor Yavuz Abadan'ın doçentl Dr. Mete Tuncay elıle Meclıs Başkanhğma gonderdığı yazısında Yavuz Abadan'ın vefatmdan kısa bır «ure once kendısmı ıki olavın, Çetın Altan'ın dokunulmazlığının kaldırılmak ıstenmesının ve Elbıstan olaylarının uzduğunu belırtmekte ve bu konudakı goruşlerını nakletmektedır. nvon 95 üRH TRKSITLE ikramiye NOT: Bu buzdolabı ile kullanılabüen portatif özel üst tablayı bedeli muhabili satıcıdan alabüirsiniz. EN'UYGUN BUZDOLABI: 4,5 AYAK HDFTnDH 5O000 ÜRR k Büyük boy buzdolaplarının bütün imkânlarına sahiptir: hacimli iç gövde kullanışlı kapı içi manyetık kapı büyük buzluk • geniş sebzelik otomatik defrost 5 yıl garanti her hafta 1 çekiliş, her hafta 50.000 lira ikramiye yalnız Arçelik'tedir. Demirel gur voktur. tcrayı yetki ıle teçhız etmekten korkmamak lâzımdır. Çok ağır ijleyen devlet çarkını daha ıvı ışler hale getırmek içın uygulama kanunundan başka tedbırlerı de kasım donemınde getıreceğız. Turk halkı gerçekçıdir. Bu ka nun tasarısım gavet ıvı anlayacaktır. Bu tasarı \esılesıle muhalefet duşuncelerını so>leyecektır Bu onun en tabıî hakkıdır. bız de gorus lenmızı ıfade edeceğız Mâzıden kalma ıtıyatlar yıkılmahdır, Lâf. korkusu içınde devlet ıdaresı mum kun değıldır. Lâftan korkarsak hal kın karşısına programımızı tatbık edemeden \aatlerimizl yapamadan çıkarız. Engellerle karşılaşabiliriz. Geri donmek bahıs konusu değildlr. Bu engellen aşacağız, bizi hıç kımse dâvamızdan bir santim gerilemiş gormıyecektır » Daha sonra Grup dağılmıştır. îş adatnı, armator, doktor, ginemacı, artıst gıbi bâzı tanınmıs kısılerin, beyannaraelerine gbre odedıklerı vergi mıktarlan ıse, •o\ledır: Refık Bezmen 1128 403, Ahmet Hashaş 1330 000, Yakup So\ugenç 599 201, Mehmet Alı Aybar 9 159, Fahrı Belen 2 125, Rahmı Duman 132 263, Alı Sohtonk •5 789, Ayhan Işık 227 279, Nerıİ man Koksal 23 439, Nezahat Bayram 5 893 Tıjen Par 1755, Ercument Batanay 2 425, Selda Alkor 33 164 Goksel Arsoy zarar, Havrı Baran 325 271, Medeni Berk 50 737, Muzaffer Tem» 2 835, Necmı Rıza Ahıskan 5 697, Mehmet Alı Has 1265, Cemal Lokmanhekım 3 375, Prof Gıvaı Kokut 194 063, Prof Neşıt Ereı 16 675, Prof Bahrı Arel 10 695, Prof Necmettın Polvan, Prof Kâzım Arsan 39 191, Mahır özerdfm 1805. Avnı Korur 7 760, Hazım Bumın 3 064, Haldun Taner 1 675, Adıl Atan 1561, Ekrem Bora 11 619. Abıdın Cevher ftzden 11 941 Muzaffer Hepguler 28 115, Dr Husamettın Gokav 56 339. Fahrı Belen 2 125, Nızamettın Nefcı 6 768, Fevzi Fevrıoglu 240, Gunselı özkava 222, Necdet Çoruh 6.243, Hahl Bezmen 65 810 BAZI İŞ ADAMI, DOKTOR, ARTİST VE SİNEMACILAR.. I •a 6i Elbistatı olayları fBastarau 1 Incı Sahifede) koylulerı ıdı.. Aradan gunler gejtıği ıçın, inlanhk dı?l olayları tum a\rın tıları ıle anlatmanın fajdası yok. Sadece pos bıyıklılara kar?ı gınşılen saldırının ne denli bır saldırı olduğunu anlamak ıçin, bır tek koyluyu dınlemek yeter. Aradan tam 15 gün geçtiğı hal de, olaylann butun dehsetı gozlerınde okunan ve nasılsa poı bıyıklanm kesılmekten kurtarabılmıs 60'lık koylu Mustafa Mısır; «Bevım bır Kerbelâvdı sar^ kı» diyerek konuşmasına başladı. «Gokten sankı taş ve sopa >ağıyordu. Ortalığı Kerbelâ%a çevırmışlerdı. Vıranh koyunden Huseyin Çın'ın halı penşandı. Onu yakalamışlar, yere yatırmış lardı. Go'ğsune bırı oturmuş, bı\ıklannı elıne almıştı.. Öte elın de de bıçak tutuvordu . Vera ba ğırıyordu (selâvat getır. Alı M ınkâr et) dıye. Sonra da bıyıklarını kesıvordu bıçakla. Dığerleri de otesıne berısıne ındırıvor du sopaylan . Halbukı, Huseyin 2 yaşındakı çocuğunu bulmak ıçın nasılsa gırmıştı o kalabahga. Yokia, kaçacaktn Kaçanıadı. Hoş kaçamazdı da!. Enselemıslerdı bır kerem > O gunku olajlar sırasında varalananların sayısını bılen yoktu Sadece hastahaneye 2030 kadarı gotürulebılmısti. Zaten jaralıları hastahaneve taşımak ta bır cesaret meselesıydı. Bu nedenle, çok yaralı, olaylar sırasında surune surune kalabalık arasından sıyrıldı Koyune guçbelâ kapağı atabıldi.. Pos bıyıklılara hucum faslından sonra, sıra Elbıstan içınde jerleşmış Âlevılerın ıs jerlerıne s.aldırı>a geldı.. Doktor Ocak'ın muayenehanesi parçalandı. Ecza cı Oğuz'un eczahanesi de bu sal dınların başlıca hedefiydı. Kasalar, raflar kırıldı, on bınlerce lıralık ılaç, 5 rretre otesınden akan Cevhan nehrıne atıldı.. Şuursuz bır sekılde ordan oraya ko şusan, bağıran bmlerce insan, bu Bırlık Partısı'nın bulunduğu bır Âlevıje aıt otele hucutna geçmekte gecıkmedi. Bırlık Partısı'nın o «12 yıldız lı aslanlı» bayrağı parçalandı. Tabelâsı, kırtasıyesı, oteldekı >a taklarla bırlıkte yandı.. Bırlık Partısının Başkanı Mıthat Dede ıse, komşularının daha onceki ıhbarı ve yardımı ıle dukkâmn darabalannı ındırmış, 8 arkadaşı ıle bırlıkte ıçerde kalarak, ecel terı dokme pahasına kendılerım kurtarabılmış lerdı Kahveler, lokantalar, dukkânlar, sevyar satıcılann tablaları hep bu arada kırılan, parçalanan ye yağma edılen yer'er arasındaydı.. Bu msanlık dısı olaylar üçbuçuk saat, uçbuçuk asırlık kar deşlığe, dostluğa, ındınlen uçbuçuk ton ağırhğındakı bır bal yoz oldu!.. Kardeşlık, dostluk, bırlık ve beraberhk duvgulan bu balvozun altında ezıldı Htm de oldurulurcesıne, bır daha da canlanmamacasına'.. GELDİLER AMA.. Maraş'tan komandoların gelışı, cıvar ıl ve ılçelerden polıs ve jandarmanın Elbıstan'a sevkedılısı, hep bu olaylardan çok sonraya raslar. Kafalarla bırlıkte gonullerdeki sevgılerde kırıldıktan sonra Elbıstan'a ulaşan emnıyet kuvvetlerınm yapacağı artık bır ış yoktur. Nıtekım de olmamıştırl Gerçı aşıretlerin, bu olajlardan sonra ayaklanacağı, Yukan Yapalak koyu başta olmak uzere Elbıstan'ı basacağı, tas ustun de taş bırakmıyacaklan soylen tılerı kısa bır sure sonra yayılmışsa da, bu soylentıler gerçek leşmemıştır. Bozguncu kışılenn uydurmasından oteye geçmemış tır. Bu nedenle de, gelen kuvv etler, eskı yerlerıne bırkaç gun sonra çekılmışlerdır. Savcı Kurettın Sepken, 61 klşı hakkmda «tahrıp ve yağma» suçlarından sanık olarak dâvâ açıldığını bıldırmıştır. Bu şahıslardan hâlen 6'sı tutukludur. Bınlerce kışmın ıstırak ettığl bu tahrıp ve yağma olayından sorumlu olarak tutuklanan şahıslar arasında • ne garıptır ki • 15 yaşlannda ıkı de oğrenci bulun maktadır'.. Denebıhr ki, tam 460 yıl Bnce Şah îsmaıl'ın Elbıstan'a girerek japmış olduğu korkunç tahrıpten bu yana, gelıp geçmiş en bu karşı duyulan husumet ölçusunde bır husumet henuz duyulmu? değıldır. Bu yuzdendır kı, ola>ların baslamasından hemen sonra, Târk Ceza Kanımunun 163j'4 maddesıne gore mahkemeye verılen Kılıç, tevkıf edılmıs ve dort gun cezae\ınde tutuklu kal dıktan sonra, halkın gıttıkç» artan ofkesı yuzunden bır gece gızlice muhafaza altında Mersıne surulmustur. GEVŞEKLİK Olaylann nedenlerl üzerınde bırleşılen bır dığer nokta şudur, ıdari makanızmanın gevşek lığı, hattâ vurdumduymazlığı hususudur Halk, «Neden pohs \e jandarma sevırcı kaldı'» dıye sormakta ve bunu da, çe^ıth şe kılde jorumlamaktadır. Aslında vatandaş bu noktada haklıdır Zıra, yaptığımız incelemede, Kavmakamın Maraş'tan, zamanmda yardım ıstemedığı gerçeğını orta\a çıkarmıştır Gerçı, olaylann başlangıcına kadar ılçede polıs olarak 1 komıser ve 5 te memur bulunmak tadır. Olaylar sırasında, merkez 3andarma karakolunda ise gorev lı jandarma sayısı, 1 çavuş ve 12 erdır. Bunlardan, aktıf gorev >apabılecekler ıse yanjanyadır. Bu duruma gore, Kaymakamın ve jandarma komutanının belırt tığı gıbı bınlerce kışıye bu kuvvetle karşı kovmanın lmkânı joktur. Ne var kı, daha başlangıçta, meselâ doktorun dovulmesı sırasında • bu az emnıyet kuvvetının de is gorebıleceğı, unutulmamalıdır' Son olaylar, yılda 100 bın ton pancar yetıştıren Elbıstan'ı ıktısadî yonden felce uğratmıştır. Koylulerden Âlevı olanlar, kasaba ıle ırtıbatlarını kesmıs gıbıdırler. Demırcılık koyunde muhtann 62 yaşmdakı kardeşı Alı Temur «kırgınız gıtmıyeceğız» derken tum âlevıler adına konusmustur. Bu arada Sunnıler arasında buyuk bır pışmanlık vardır. Olajlardan ıkı hafta sonra ku rulan Elbıstan pazarmda dolasır ken, ancak 4 tane pos bıyıklı gorebıldık Oysa, olaylardan once pos bıyıklılar dolup taşardı E'bıstan'da.. Şımdılık, perde arkasmda oyunu sahneye koyan lar kendılermce başan kazanmış gıbıdırler. Fakat, bu ıkılığın, avırımın uzun surmemesı, uevlet otorıtesının ıadesı zorunludur. Bunun ıçın de, buraya ata nacak ıdare adamlarının, daha ılk gunlerde kasabanın esrafınca hazırlanan tuzağa düşmıyecek kadar uyanık olması gerekecek tır. Bakanlar Kurulu 3.5 saat toplandı ANK4R*. (Cumhuriyet Bürösu) Bakanlar Kurulu, Başbakan Demlrel'in başkanlığında dun saat 18'den 2120've kadar toplanrruş, yapılan resml açıklamaya gore toplantıda, Ikıncı Beş Yıllık P1&run 1968 ıcra proğramı dilımi uzerinde durulmuştur Bu proğramın hazırlıkları, Ağustos'ta tamamlanacaktır Türk Otomotiv Endüstrileri A. Ş. Fabrikalarındak 1 muhtelif servlslerîmizde vazif elendirilmek üzere askerliğini yapmış: L Makina Yüksek Mühendisi veya Makina Mühendısi, Makına ve Elcktrik bölümü mezunu Teknıker, San'at Enstitüsünun Makına Bolumünu bitirmış enspektör, Teknik Reslrn veya Tesvıye Bolumü mezunu Taknn Ressamı, Kalıp Te«viyecısi alınacaktır. elemanlar için asgari ij Para darlığı (Bastarafı 1 incl sabıfede) bnndan daha ivi bir oara >f kre di politikası izlemesi de bekiene mezdi. Para darlıjı ekonomık gelışme mızı etkılevecek olçuve nlastığına gore devlet plânlam» teşkilfitının derhal bu örİPtnll sorunumuzu ele alıp incelemesi ve ne enflâsvona, ne de durçon Inğa mevdan \ermı\pcek bır ç3 zürne bizi eötürebilecek tedbirleri duzenlemesi gerfkır.» Malıye Bakanı Cıhat Bılgehan Ise, para darlığı konusunda özetle şunlan sojlemıştır« Haziran ve temmuz ayların • da her yıl gonilen normal duruntlardır. Merkez Bankası, kendisi • ne has politikasını izleyerek, ge> rekli tedbirleri almıstır. Durum, normaldir.» Enosis (Baştararı I tncl sahlfede) kararlıdır Toprak karşıhğı Eno«1? aslmda Kıbrıs konusundaki Turk goruşu ile de bağdaşmanaktadır l. Muhendıs'er için azamî yaş 32, dığer tecrübesi 5 yıldır. LEFKOŞE. (AP) Kıbrıs hük"ımetırın resmı bır sozcusu, Yunan Hukumetmın, Kıbru me«eleemın çozumlenebılmesı içın Makanos'a hıçbır plân gonderr'piığını açıklamıştır. Sozcü, «Bojle bir plân yoktur» demıştır Sozcu eazetelerde çıkan bır «Yunan Plânı»nın varlığı hakkında soru soran gazetecılere cevap vermek uzere, bojle bır açıklama vapmısttr Gazetelere gore; bo\le bır plın, Kıbrıs Içışlen Bakanı, Yor^acıs e, Atına'da venlmı^tır. Yorgacıs, 7 saat suren oncekı ger»kı bır kabıne toplantısında, <nn Atına zıvaretı hakkmda bılgı vermıstır. Toplantıda, genelııkle Atına Lefkoşe ılışkıleri uzeınde durulmuştur. AtınaLefkoşe ılışkıleri, Atına Radyo«u'nun, Lefkoşe'dekı hukumette \e hukumete vakın çevrelerde hulunan ENOSİS alejhtarlarına catması ve bunların ısten el çek'ırılmesını ıstemesı uzerıne, çok gorgınlesmıstır I\i haber alan çevrelere gore, S'ıınan askerl hukumetı, Turkıye ı'e anlaşarak Ada'da bır «üs» verılmesı plânına yaklcşmıyacaktır. «YUNAV HÜKÛMETİNtN KIBRIS İCİN HİÇBİR PLÂNT YOKTUR» ' OTOMOTTV SANAYÖNDE ÇAUŞMIŞ OLANLAR ve YABANCI DIL BILENl^R TERCİH OLUNUR. 3 TALİPLERIN HER GÜN SAAT 8 00 17 00 ARASI GEBZE ÇAYIROVADAKI TOE FABRİKALAJU EDARE ÂMIRLIĞINE MURACAATLAR1 İLÂN OLUNUR. Bilgehan ne diyor? Genç/fğf bir yere (Bastarafı I tnci Sayfada) Tenkıdlerı cevaplandıran Mılli Efiıtım Bakanı llhamı Ertem, juksek oğretımın perışanhk ıçınde olmadığını ıfade ederek, şunlan sovlemıstır: «Yurdun muhtelif yerlerinde 10 unı\ersıte kurulması hakkındakı kanun tasarısı, tamamlanmak uzeredır. Üni\ersitelerl, vurdnn her tarafıtıa >a>aca^ız. Hacettepe Ünıversıtesi, bır emrı\âkı dcjıldir.» Tasarmın maddelerı, hıçbır değisiklık >apılmadan kabul edılmış ve Hacettepe Unıversıtesi kurulma<:ı hakkmdakı tasarı, bo\lece kanunlasmıstır. Senato toplantısı, bugun saat 15 e bırakılmı«tır. •• • • •• • • • • # • • • • • •• • • » • • » » • •• • • • • • » » • • • » • • • • • • • • • • • » • • •• • ••• • » • • • • • •« Cumhuriyet 7873 Çorlu Asker? Satınalma Komisyon Başkanlığından: Askerl Ihüyaç tçin kspalı zarf usulü fla asağıda dnsi, mlktan Ue muhammen bedeli ve geçid temlnatı yazıü <xlunt hlzasında gostenlen gün »e saatte satın alınacaktır. BTJ işe alt evsat ve şartname Ankara, tstanbul Levazım Amlrlığinde ve Komlsyonumuzda her gün mesai saatlerl dahüinde görülebillr. Tekliî mektuplanniD Uıale saatınden bir saat evvel Komlsyona verilmesl meobundlr. Postada vaki geçıkmeler kabul olunmaz. Mahammen Geçid bedeli temlnatı C 1NSt Mlktan Blrtml Lr. Kr. Lr. Kr. Tarüıl Saati Kanşık odua Fırın odunu 450 275 Ton Ton 66250 00 33000 00 4062 50 2475 00 (Basın 18591 ıojo 25 7 1967 10.30 1014 sayılı 7882) Genel Kurul (Bastarafı I ıncı sabıfede) Amerıka ve muttefıki Batılı ulkeler, ıkı uzlaştıncı karar sureti konusunda tam bır goruş bırhğı sağhyamamışlardır Kıral Hüseyin, memnun PARIS ürdun Kıralı Huseyin, dun Fransa Cumhurbaşkanı General De Gaulle ıle 15 dakıka süren bır goruşme yapmıştır Kıral, Elysee Saravından ayrılırken gazetecılere, kendısının ve butün Arapların yakın dostu olan De Gaulle ıle gorusmekten çok memnunluk duyduğunu belırtmıştir. Şehir Galerisi törenle açıldı Beledne Baskanı I'scan Tak^ımde \ enı vapılan Sebır Galerısını, dun torenle hızmete açmıştır. Boylece, Taksım Parkı janındakı 19 dukkan, 2 kafeterya \e bır gazınodan meydana gelen blok da, bütunüyle faalıyete geçmıştır. TEŞEKKÜR GtJVENÇ ~" ıle ERTüGRUL GÖLLO Nışanlandılar ÇELİKPALAS Basarıh bir amellyatla kulaklanmdakl rahatiızlığı tedavi ede rek benl huzura kavusturan Hacettepe Tıp Fakültesl Rastanesl K. B. K. Klinlgl Şefl Dr. Dğur Akbulut'a, Dr. Can Özsahlnoğlu'na. Dr. Sefa Kaya'ya, Dr, KAmil Ceylanoğlu'na, Dr. Faruk Polat'a, yakın aiâk&larını c»Irgemeyen Hemsirelere, Hastane personeltae jOkranlanmı sunarım. sval AKITÜRK Cumhurtyet 7909 AGI KAYIP r îzmit Köseköydeki Tekerîek Lâstiği Fabrikamızda çallştırılmak ve yetiştirilmek uzere elemao aranınakta» dır. . ^ Taliplerin : I, Azamî 35 yaştnda olmaları, 2. Lıse mezvuıu bulunmaları {Fen kota meznnları tercih edilır.) 3, Askerlik hızmetlerini ifa etmiş olmaLarı lâzırndîjr.' Muracaat edeceklerin TÜRKPÎRELLİ LASTİKLERI A. Ş. nın Salıpazarı Dursun Han Kat 7 deki Utnur» (Mudurluk Personel Burosuna doğrudan doğıruya bâşvunaaa.iarı. Dr. î. Nazmi HOŞAL'a Sağlık Bakanı Dr. Vedat Âli özkan, yaptığı açıklarnada Kaysen'nın Sarız ılçesınde konuşma «ına halkın engel olmadığını, ikı konuşma yaptığını ve kendisi nın değıl konuşma adâbına avkırı hareket eden bır öğretmenın yuhalandığmı, buna rağmen o oğretmenın Sarız hükumet ta bibmi sıkâvetının dikkate alın dığını belırtmıştir. Sağlık Bakanının açıklama8i Cumhuriyet 7914 TEŞEKKÜR Vefatı İle blzleri derin acılara garkeden kıymetli efim ve biricık babamız c«nazeye gelen ve blzzat tazlyede bulunarak acılanmın pay laşan akraba ve dostlarımıza ajrıca Harb Akademllerl Kumandanhğı, Yeşılkoy Panslyonlu İlkokulu, Yavuzselım tlkokulu ve Demeğı, hastalıği sırasında yakın ilgllerini gordugümüz Sayın Dr. KâmU Karakayah'ya içten teşekkürlertoüıl tunarız. E$l Mübem Bln»Bl Kııı: Hâle Alkay Dunadı: BalU Alkay ALTIN Cumhnrlyet Resat Hamlt Azlz Napolyon 24 »j*ı kfllee 101.5» 101.79 171.00 172.00 129.00 130.00 109 00 110 00 114.00 115.00 14 98 15 00 Erzurum Muftuzade Sevh îsmaıl Hakkı merhumun ve Paşazadelerden merhum Mahmut Başol'un damadı, merhum Saatçı Mehmet Efendi ve merhume Cemıle Kurulav'ın nçulları, Semve Kurulay'ın esı, Kad ri Kurulay, Zehra Hitay'm babaları. Senıye Ozcerav'ın kardeşı, Sadettm ve Nedıme Başol'un enıştelerı. Ruştu, Baki Şendır'ın yeğenı, Trakya Bolgesi Sılis tşletmelen Ticaret ve Sanayi Ltd Ştı kurucularından, KÂMİL BtNGÖL'ün AHIVIET NAZMİ KURULAY 4 Temmuz 1967 Salı gunu Hakkm rahmeüne kaiuşmuştur Cenazesı 5 Temmuz 1967 Çarşamba gunu ıkmdı namazı nı muteakıp Fatıh Camıınden kaldırılarak Edırnekapı'dakı aıle kabrıstanına defnedılecektır. Tanrı rahmet eyleye.. AİLESt Fabrlka ve kooperattf bahçıvanlara, kuyu kazılmı; ta ıu bulamıyan, benl bulsun Kuyu mutehassııı Ramir ÇERKEZ Tlf. 21 « 9«, 0 V. | 4J2 12.18;18.1g[19^4|21.45| 2.33 Imsak Müide 5 Temmuz: Rebiülevre] 27 t 2 1 i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog