Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

Yugoslav antrenöre düşünmesi için pazartesi gününe kadar mühlet verildi EFDAL NOOAN Efdal Nogan ile İsviçreli antrenör Tobi, Hereke'de tartaklandılâr ürek Federasyonu Başkam Efdal Nogan ile isviçreli ant renör Tobi 4 tek dümencili milli takım seçmeleri sebebiyle çıkan bir olavdan sonra Herekeliler tarafından tartaklsnmıslardır. Herekeliler bir ara antrenör Tobi'yi ve otomobilinl Sapanca gölüne atmak istemişler, fakat araya giren idareciler buna mâni clmuştardır. 4 tek dümencili yarışına Fenerbahçe, federasyon yanşmda yanşmıyan Taylanı sokmak iste miş ve federasyonda bu tekHfi müsbet karşılamıştır. Hereke ise Fenerbahçe ekibinin degişme sinden faydalanarak 4 tek'e Ke mal Çıpa'yı sokmak istemiştir. Federasyonun Çıpa'ya jtiraz etmesi üzerine Herekeliler Federasyon Başkamnın ve antrenörün üzerine yürümüşler ve tartaklamışlardır. Ertesi gün ya pılan seçmede ekipler 2000 metreyi teker teker gitmişler ve bi rinci kronometre ile federasyon yöneticileri larafından tesbit edilmiştir Herekeliler sonradan buna da itiraz etmişler ve seçmede 3 teknenin normal yarışması icab ettiğini böyle bir seç menin dünyanın hiç bir yerinde yapılmadıfmı ifade etmişler ve 6 saniye ile yanşı kaybettiklerini de belirtmişlerdir. R ntrenör konusunda dün bir toplantı yapan Beşiktaş idare heyeti Yugoslav Yane Yanevski'nin teklifini incelemiş ve mukabil bir teküf yapmıştır. Yugoslav antrenörün istediklerini kabul eden idare heyeti yalnız 30 bin liralık tranc fer teklifi ile Yanevski'nin Yugoslavya'ya gidiş geliş yol masrafını reddetmiştir. Yugoslav ant renöre düşünmesi ve kararmı bil dirmesi için Pazartesi gününe kadar zatnan verilmiştir. Yanevski'nin vereceği karar menfi olduğu takdirde Beşiktaş idare heyeti Çekoslovakyadan bir antrenör getirtmek için harekete geçecektir. TRANSFER KAPAMTOB Beşiktaş idare heyeti ayrıca transfer konusunu da görüşmüştür. Beşiktaşın sadece iç transferde 500 bin lira civarında bir ödeme yaptığını ifade eden bazı idareciler dış transferin kulübe büyük paraya mal olacağım belirtmişler ve «Eskiden bir Mer sin, bir Bursa, bir Eskişehir yoktu. Bugün bu gibi kulüplerin ortaya çıktnası futbolculann fiatlarım arttınnıştır» demişlerdir. Bu durumu göz önünde bulunduran Beşiktaş idare heyeti bir santrhaf oyuncu aldıktan sonra dış transferi de kapatmağa karar vermiştir. Beşiktaş Yanevskinin A bazı şartlarını kabul etmedi T Transfer sonuk geçiyor Transfer ayının 14. günü çok hareketsiz geçmiş, Îstanbul kulüpleri tek faaliyet gösteremezken 2'nci ve 3'üncü lig takımları ise transferlerini düşündukleri oyuncularla anlaşma zemini aramışlardır. ESEN ALİ P.T.T. Lİ OLDU Bursasporun genç millî futbolcusu, Ankara P.T.T. takımı ile anlaşmıştır. Esen Ali P.T.T. den 26 bin lira transfer ücreti almıstır. BEYKOZ tÇ TRANSFERK 100 BtN LİRA HABCADI Beykoz kulübü iç transferini 100 bin lira ile halletmiş ve SarıSiyahlı renklere yeni oyuncu «1mak için faaliyete geçraistir. FENERBAHÇE, FUAT İLE ANLAŞIYOR Feriköylü Fuat ile uzun bir süredenberi temasta bulunan Fenerbahçeli idareciler Feriköylü genç futbolcu ile gelecek haf ta içinde mukavele yapacaklannı açıklamışlardır. Fenerbahçeli futbolcular aynca Birbl'un da serbest bırakılacağıru işaret ederek, «Birolu her hangi bir futbolcu ile değiştircbılirız» şeklinde konuşmuşlardır. 106 METBE KVRBAĞALAMA YAKIŞININ STABTI VERILJKKEN Puvanlı YGzme Müsabakaları başladı Gtnçler sutopu maçında Adalar bir maçta 21, İ. Y. İhtisas da 10 gol kaydettiler F.Morkal veA.Bozdoğan rekor kırdılar ABDÜLKADİR YÜCELMAN ürkiye Kulüplerarası puvanlı yüzme yarışları dün Burgazda başladı. Gençlerin mücadelesi yeni yeni kabiliyetleri müjdelerken hakikl mücadelenin cereyan ettiği sutopu maçlannda da seyirciler gole doydu. TEKNÎK NETİCELER 100 metre knrba|lama : (Büyükler) (\) Ümit Ogunoğlu (Adalar) 1. 29.4; (5) Sezai Söker (t.Yl.) 1^9. 7; (3) Faruk Akdoğan (Ad. D. Spor) 1.29.9 100 metre kurbaglsms : (Gençler) (T) Faruk Morkal (Karataş) 1.21.6 (YTR); (5) Ismail Koçak (Antalya) 155.1; ® Sedat Türkeş (Karataş) 1^8.8 800 metre serbest (Büyükler): (î) Ünsal Fikirci (DHO) 10.42.8; 6) Ayhan Karataş (Ad. D.Spor) 10.46.4; (3) Tuncay Şenyüz (l.Yİ) 11.32.6 800 metre »erbert (Gençler) : (t) Ahmet Bozdoğan (D^por) 11.11.7 (YTR); (5) Ahmet Sulu (Adalar) 12.00.2; (3) Cemil Şahbaz (Karataş) 12J7.4 400 kanşık ferdi (Büyükler) : (î) Ümit Ogunoğlu (Adalar) 5.56^; (î) Behcet Kurtiç (l.Y.l.) 6.12; (S) Sezai Peker (l.Y.1.) 6^4 400 kanşık ferdî (Gençler) : (T) Faruk Morkal (Karataş) 6.14.6; (5) Ismail Koçak (Antalya) 6.26.5; (3) Kadri Yılmaz (Karataş) 6.35.3 4x100 metre serbest bayrmk : (Büyükler) (T) 1.YJ. 14^7; ö) Adalar 4J2.6; (3) G.Saray 4^4 4x100 metre serbest bsyrmk : (Arkası 7'nci sayfada) îstanbul gençler tenis şampiyonası bugün bitiyor Îstanbul gençler tenis şampiyonası final müsabakaları bugün Tenis Eskrim Dağcıhk kulübünde yapılacaktır. Saat 10.30 da tek erkekler fuıalini Remzi Aydın Bedii Oray 11.30 da da tek bayanlar fmalini HUlya Salihoğlu Rozita Feldmen yapacaklardır. BAŞBAKAN ŞAMPİYON TAKIM İLE Memleketimizde yapılan 24. Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasınj kaıanan Serbest Giireş Milli Takımımızı, dün Başbakan Demirel kabul etmiş ve güreşçilerimize birer saat hediye etmiştir. Resimde, Demirel güreşçilerimizle birlikte görülüyor. Marmara Grubu Halter Birincilikleri yarm Bursa Atatürk stadmda îstanbul, Kocaeli, Balıkesir ve Zonguldak bölgelerine mensup 28 haltercinin kaülmasiyle yapılacaktır. Halter Birincilikleri "Bundan sonra da disiplinli ve gayretle çalışmız,, diyen BAŞBAKAN DEMİREL GÜREŞÇİLERİMİZE KOL SAATİ HEDİYE ETTl ANKARA Başbakan Süleyman Demirel, serbest stilde Avrupa Şampiyonluğunu kazanan milli güreşçilerimizi, dün Başbakanlıkta kabul etmiş ve kendilerine birer kol saati vermiştir. Başlarında Devlet Bakanı Kâmil Ocak, Beden Terbiyesi Genel Müdürii Ulvi Yenal, SporToto Müdürü Rauf Meleksoy. Güreş Federasyonu Başkaru Cihat Uskan. Federasyon Genel Sekreteri Hasan Bozbey, antrenör Celâl Atik olduğu halde, Başbakanlığa gelen millî güreşçilerimiz, saat 12.50 de Başbakan Demirel tarafından kabul edilmişler ve kazandıklan altın kupayı da beraberlerinde getirmişlerdir. Başbakan Demirel, millî güreşçilerimizin taşıdığı alün kupayı göstererek, «bunu mnhafaza edeceksinlz. Mühim olan bndnr» demiş, daha sonra antrenör Celâl Atik ve milli güreşçilerimizi ayn ayn tebrik etmiştir. Yöneticilere de tebriklerini bildiren Demirel, «Milletimizin gücünü gösteren bu millî spor dalında kazandığımız başarıdan dolayı büyük iftihar duydum. Çalışmalannıza, bundan sonra yine disiplinli devam ediniz ve artan bir gayretle çalışınız. Bizden daima teşvik göreceksiniz. Gayretleriniz, başarılarınız olacaktır» demiştir. Başbakan Demirel, daha sonra antrenör' Celâl Atik, millî güreşçilerimiz Mehmet Esenceli, Ha san Sevinç, Nihat Kabanlı, Seyit Ahmet Ağrah, Mahmut Atalay. Hasan Güngör, Ahmet Ayık ve Gıyasettin Yılmaza tekrar tebriklerini bildirerek birer kol saati hediye etnüş, bunu resimlerin çekilmesi izlemiştir. GENEL KTJRMAYDA Şampiyon güreşçilerimiz daha sonra Genel Kurmay Başkam Orgeneral Cemal Tural'ı ziyaret etmişlerdir. Federasyon Başkam Uskan, Tural'a bir şampiyonluk madalyası vermiştir. Genel Kur may Başkam, güreşçilere gümüşten yapılmış birer şekerlik hediye etmiştir. Ceyhan'ın hedefi 2.Türkiye ligi ••••• Röportaj: ÇOBAN YURTÇU BAŞKAN ŞAHİN ÖZBİLEN ARKADAŞIM1Z İLE KAMAK â Ü B E Ş SAAAPİ<r»ON»ASlWC*^ KLAfelOls) MİM. D E K U E E Ö V L E K A V I V O « ? D U Kİ SİR. S f i . Vİ*eci «VMMU.'ıı CEDİ. «• ÖOIslLARA Û N C b $ &ĞET BISIKLET OUKJYJStS? DİR ŞAMPİYOHUNU DAHA KAYBETTİ ö i e SEVI'RCİ «âi«ZA. . &u ^ $ FALAN , VA»JT| İ.ATÖR elgraf.. Telgraf.. Telgraf.. Adana milletvekillerinden, senatörlerinden telgraf yağıyor Ceyhanspor'a» Hepsi de «Uçüncu Türkiye ligine alındınız, tebrik ederin» diyorlar bu telgraflarında. Halbuki, CUMHTJRİYET, bu müjdeyi Uk veren gazete olmuş. Ceyhanltlaı ellerind* «Cnmburiyet» oldufu halde birbirlerine müjdeler vermişler. «HEDEFIMIZ 2. MfLLt L İ G ^ CEYHANSPOR İDARE HEYETİ TOPLU HALDE Bir ilçe halkının bir noktada nasıl birleşmiş, nasü kaynaşTAKIM1N İSKÜLETİ VAR destekleyecefini biz biliriz» demış olduğunu Ceyhanda görCeyhan Gençlik'in Yeşil • Be miştir. düm. Hepsi de hiçbir parti far yaz rengini, Ceyhanspor'un da TETlŞTtRDtKLERİ kı gözetmeksizin Ceyhanspor adını alarak (Ceyhanspor) halıYeni kurulusun heyecanı içiniçin birleşmiş, ellerinden gelen ne gelen 16 yeni yıldızlardan de olan Ceyhanlılar, bütün imgayreti geri bırakmıyorlar. Ceyhansporlulann futbol takı kânsızlıklara rağmen Ceyhan'ın Belediyenin genç ve enerjik mının güvenilir bir iskeleti var: birçok tanınmış sporcu yetiştirBaşkam Şahin Özbilen'in etra Kaleci Remzi, Haf oyuncusu Ze diğini söyletnekte ve bunlann fında kenetlenen genç yönetici ki, Oktay, Aydın, Celâl, Yılmaz, adlarım sıralamaktadırlar: ler, kendisine yardımcı olarak Koço, Kemal, Hacettepeli OkBeşiktaşlı Faruk, HacettepeU eski futbolculardan Dr. Meh yay, Kâzım, Süleyman, bu iske Osman Çiller, Adana Demirspor met Nazsız'ı seçmişler. Hepsi leti teşkil ediyorlar. lu Aydın, tlhan, Dilo Yaşar, Kode : FUTBOLDA PROFESYONEL, caelisporlu eski Vefalı Burhan, «Hedef, şimdilik 2. Türkiye UOİGER DALLARDA Adanasporlu Erol, Basketbolcu giâin diyorlar ve çeşitli şekilAMATÖRCE FAALİYET Tuncer Kebaner, Güreşci Muslerde azimlerini belirtiyorlar. Kulübün tkinci Başkam Dr. tafa Kurt. YÖNETÎM KURULLARI Nazsız, futbolde profesyonel o... VE SON SÖZLERl Başlanna, gençligine ve tutu larak faaliyet gösterirken, özelBeledıye Baskanı Şahin özbimuna çok güvendikleri Beledi likle güreşte ve su sporlannda, len, Ceyhanlılara çok güvendıği ye Başkam Şahin özbilen'i ge atletizm, basketbol ve voleybol ni bir defa daha tekrar ettikten çiren Ceyhansporlulann diğer de amatör olarak çalışacaklannı' sonra şöyle demiştir: yöneticileri şunlardır: söylemiş : «Onümüzdeki biriki yıl içtn2. Başkan Dr. Mehmet Nazsız, «Halk, bütün spor hareketle de Ceyhan, spor sabasmda büüyeler: Yusuf Korkmaz, Erdo rini kanıksamıştır. Faaliyete ge yük söz sahibi olacaktır. ÇünkS ğan Nazsız, Orhan Özbay, Sabri çer feçmez, 42.000 nüfusîo Cey ortam çok müsaittir^ Yigit, Ali Arıcan. han'ın bizi nasıl bafnna basıp YARIN : ÇANAKKALE I I i N 4AZiM I », oiyoftou. Avrupa Voleybol Şampiyonası için V£JZ CıSTd «âÛREŞÇİ Ç n OİVe BA. 8AZI SASIM PİMONAPAN 5ONRA GüCHŞ OTCRİTCSİ OLUP ESKİ SİKPE PILACAK. erıN VEEİC. BCSİKTAŞA TİLI(2J2 X 1965 Dünya Şompiyonu Simpson, Fransu îuru'nun 13. etobında con verdi MARSİLTA nnya profesyonel bisiklet şampiyonu tngiliz asıllı Thomas Simpson*ua 54. üncü Fransa turnnon 13. etabında güneş çarpması yüzünden ölmesi biitün spor çevrelerinde ve dnnyada büyük fizüntü varatmıştır 29 sene önce İngilterenin Ooncaster şehrinde doğan Thomas Sirnpson. şimdiye kadar biç bir tur kazanmadığı halde ferdî yanşlarda bir çok birincilikler ahnış ve 1965 senesinde Frsasada yapılan dünya ferdî yol ranşını kazanmıstır. Mücadele gücü ile ün yapmış olan Simpson, son Fransa tnranda çenel klâsmanda 7 nci durnmd» bnlunuyordu. Şimdiye kadar istirak ettiği Fransa tnrlannı şanssızlık yüzünden terkeden Simpson 12 nci etaptan sonra gazetecilere verdiği demeçte «Inşallab bu sefer bütün şanssızlığı yenerek genel felâsmanda ilk 5 e gireceğim, kendiml çok lyi hissediyorum, fakat son etapta başıma fena halde güneş geçü. Sıcaklık 34 dereceden faKİa» demi$ ve sanki füneşin hayatma mal olacağım anlamış gibi 13 üncü etap olan Mar silya • Carpentrasın varısında birdenbire yere vnvarlanmış. tnrnn doktorn tarafından ilk vardım rapılmasına, belikopter ile Carpentras bastahanesine kaldırümasına. tedavi altına aünmasına rağmen şampiyon üniö bisikletçiyi kurtarmak mümkün olamamıştır. Tbomas Simpson, şimdiye kadar büyük yanşlara katılmış, samoiyonluklar almıştır. Yıldızı son senelerde fyi parlıyan Thomas, 1963 senesinde dünya şampiyono olduktan sonra ttalyanın ikinci böyük yanst olan Lombardiya turnnu da kazanmıstır. Bu turdan İS gün sonra ds Milano • San Rerno arasmda yapılan 255 kilometreUk yarışı da 234 müsabıkı peride bırakarak kazanmaya mavaftak olan Simpson. aynı zamanda «ütçülük yapmaktaydı. FRANSA TURUNDA ÖLEN THOMAS SİMPSON V. Çolakoğlu iFinallere girme şansımız çok yüksek» 26 Endm • 8 Kasırn tarihleri a rasında memleketimizde yapılacak olan 7. Avrupa Voleybol Şam piyonasmın kur'8Jannı çekmek t çin Istanbula gelen Avrupa ve Belçika Spor ve Voleybol Tesölâtı Başkam M. Westerlatn, Federasyon Başkam Vahit Çolakoğlu ile birlikte tzmlre hareket etmiştir. Kendisl Ue görüştüfümüz Vahit Çolakoğlu, M. Westerlain'to kur'alan çekmekten baska, sampiyonanın yapılacağı tesisleri ve yapılan hazırlıklan görmeye geldiğini beljrtnnş ve gördtiğu A n kara ve Istanbuldaki sahalan beğendiğini söylemiştir. Kur"a]aT hakkrndaJd bir sonıya da Vahit Çolakoğlu şöyle cevap vermiştir: «Grtrpnnrazda ttalya ve Çekoslovakya fibi takımlar olmasına rağmen vine de sansb sayibru. Şampiyonanın memleketimizde va pılaeak olması nazan Iribars • • lınırsa. fmallere girme şansımız çok Tüksektir. Gnrplann hanıri şehirlerde oynıyacaklannı tesblt etme hakki Federasyona bırakıldıei için. bnno biz tesbit edecefiz tklirn sartlanna ahsik obnsları dolayisiyle • r ec tatnmımızın bo ^k f hmdngn mıpu Ankarava kn tskımımızın holnnfiııçıı cruuu ise Istanbula almak istiyorumj» I ~ Z 3 Ytlm büyük yanşmasım sunar SEÇTİGİM GÜREŞÇİLER Tanm Asnn Serbest Güres Takımı Yanm Asnn G. Romen Güreş Takımı CEVA8I ŞLJ: e6p NONİVETLE .. DEIZ. P.eAMC7.e1NiiNi ı & e "UJTf=Sıs| Sîff ı'STiSPOG. MA. İZMİR SuBESİ 8ASKANI ERDOâAN SUrJ GuC'UM MASASlKiPA Ki ©İfe T A R İ F E H B E " KHSİN MEPSAKNIÇ6. İW. PEMESİNS MAKI NE P S U N G U R Ag. 1. KOŞU: Favorı: Gün Plâse: Cleber Fuego, Sürprir: Karçiçeği Lady Diana. 2. KOSU: Favori: Ece, Plâse: Enginhan Zahide: Sürpnz: Fatmacan 3. KOŞD: Favori: BayTam. Plâ se: Doruhan, Sürpriz: Şeyb 4. KOŞD: Favori: tlona, Plâse: Sky Lark Lâlehatun, Sürpriz: Pınar Presto 5. KOŞU: Favori: Samanyolu, Plâse: Hâtıra, Sürpriz: Topuz. 6. KOŞU: Favori: Şahbaz, Plâ«e: Serap . Antonet Sürpriz: Hamde Ümit II 7. KOŞU: Favori: Avanger, Plâ se: Kamigza • Bon Fire Sürp riz: Ergene. 8. KOŞU: Favori: Akçay, Plftse: Payidar Siyahinci. Sürpriz: Kurt Fatih îüksel ERÜÇ D 8 . Not: Seçüecek güreşçüer kendi stillerinde bir takım kuracak şekilde olacaklardır. YAJUŞMACININ Adı ve Soyadı : ...„.„...., AdresJ ı «. İmzası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog