Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

50 dakika 10 kişi oynayan Ankara takımı karşısında Sarı lâcivertliler başarısızdı ilk defa ENERBBHÇE:1 H . TEPE: 1 Sarı'Lâcivertliler umursamazlıkları yüzünden yedikleri golle berabere duruma düştükten sonra iki büyük fırsat kaçırdılar STAD: A. S. Yen HAKEMLER Eschweüer (Alman) 5 Isroail Taltırak (5), Ahmet Ulugun (5) FENERBAHÇE Hazım (4) Şukru (4), Numan (5) • Zıya (3), Ercan (3), Yümaz (5) Canan (4), Ogun (6), Abdullah (4), Şeref (4), Erdmç (5) HACETTEPE Surhat (6) An! (3), K Osman (4) B Osman (5), Zafer (6), Nurı (7) Hayrı (3), Onursal (7), Suphı (5), Rıza (6),ttısan(9). Göztepe PTT'yi yendi:31 Stad: Alssncak Hakemler: Sedat özselçuk (4), Ali Topcnoğlu (6), Tnran Mercan (4) GÖZTEPE: Ali (4) Mehmet (7), ÇağUjan (S) Hnseyin (6), Mehmet (S), Ceyhan (5) Mehmet (S), Ertan (5), Fevzi (1), Gttrsel (5), Halil (4) P.T..T: Yavuz (4) Levent (5), Aydın <4) Yılmaı (6), Yusuf (4), Tamer (5) Zeki (4), Altan (5), Feridun (5), Ertan (6), Köksal (S) Ercan TURCAN enerbahçe artık buyuk takım değü. Zıra 50 da kıka 10 kışı oynayan rakıbı onünde tek farklı galıbıyetını korumasını bılmeyen maçtan sonra, taraftarlarının ofkesıne çırkın hareketlerle cevap verecek kadar ılenye gıden bır takıma «buyuk» damgrsını vurmak adalet olçülerıne sığmayacak Evet kuçuk takımlann (Puan ağacı) haline ge len Fenerbahçe dun de kumede yaşarna mucadelesı yapan Hacettepe'ye bır puan hedıye ettı. Maça çok hırslı başlayan Sarı Lâcıvert lüer suratlı futbollarımn ucuna Ogunun golunü bağlayarak galıp duruma geçmışler, sonra da golun verdığı rehavet ıçınd ınsıyatıfı rakıplerıne bırakmışlardı Nıtekım Fenerbahçe kendısını şampıyonluk yolunda bvr adım gerıde bırakacağı golu bu umursamazlığuun ıçınde Ercan'ın buyuk lâubalüıgı sonucunda yedı. Arzulu basladığl maçın daha 4 dakıkasında rakıp kale onunde ılk govde gosterısını yapan Fenerbahçeden taraftarı gol bek lıyordu. Nıtekım 13 ncu dakıkada elde edılen bır frıkık atışı golle netıcelendı. Numamn çektığı serbest vurus 6 pasın ıçıne kepçelenırken Ogun havaya vuk selerek vurduğu tatlısert darbe Ile meşm yuvarlagın sol alt koşeden Hacettepe kalesıne gırmesını sağladı. Gol Fenerbahçe akınlarını bıraz daha devam ettırecek Erdınçın ortası Ogunun kafa pası ıle Şerefın onunden a\uta çıkacaktı. Bu fırsattan •sonra rakıbımn duraklamasınrtan fa^alanan Hacettepe 56 da kıkada Ercan'ın buyuk bır hatasından fa>dalanarak beklenmedık bır anda gole kavuştu Bu oiuncunun ıskasını takıp eden thsan çektığı sutla Fenerbahçe fılelenm aşağıdan vukarı dalgalandırırken Hacettepe ken dısıne luzumlu olan tek puanı alıyor, Fenerbahçe ıse şampıjon luk yolunda kıymetlı bır puanı A S Yenin çimlerîne gomüjnorâo, Maçın bundan sonrası Hayrı'sız Hacettepenın mudafaava çekılmesı Fenerbahçenın ıse semeresız akını ıle geçU Bu arada Ogunun çektığı bır şut Hacettepe kalesının ust dıreğınden donunce maç 1 1 berabere sona erdı. tZMtR Goztepe 3 senedır yenemedığı PTT'yı 3 1 gıbı net bır skorla mağlup ederken, 2 gol atan Goztepelı Ertan da gol krallığındakı yerım sağlamlaştırmış oldu. Gollerı 24 ve 65 ıncı dakıkalar» da Ertan, (Goztepe), 27 ncı dakıkada Ertan (PTT) ve 47 n d dakıkada Fevzı attılar. Baydo BAYKAL F OGUN DUNKÜ MAÇTA HACETTEPE DEFANSINI AŞMAYA ÇAUŞIYOR (Fotoğraf Tulây DrVTTÇİOGLU) KIMLER KIMLER KİMLER KİMLER Yurt çapında bir ilgi uyandıran yarışmaya onbinlerce okuyucu OGÜNtÎN HACETTEPE KALESİ NE NETİCESİZ BİR AKINI Türkiye Liginde kritik bir gün Beşiktaş G. Birliği Izm. Spor Karşıyaka G. Saray îst. Spor Altay A. Ordu karşılaşıyorlar ugun muhtehf sehirlerde 4 1. Turkıye Ligl ve 14 2. Türkiye Lıgi maçı oynaoacaktır. tSTANBULDA Gunun tek 1. Türkiye Llgi maçı saat 15 30'da Galatasaray ıle tstanbulspor arasında oynanacaktır. Son haftalarda galıbıyet yuzu gormıyen Sarı • kırmızılı fakımın îstanbulspor Snundekı fansı rakıbinden pek fazla degıldır. ANKARADA Fenerbahçe ıle birlikte sampiyonluğa gıden Beşiktaş, bugun 19 Mayıs Stadında saat 15.15'de Gençlerbırhğı ıle karşılaşacaktır. Şampiyonluktakı ıddıasını devam ettınnek ıçın bu maçı kazanmak zorunda olan Sıyah beyazlılar ıkı puan almak ıçın çok mucadele edeceklerdır. ÎZMÎR'DE Alsancak Stadında saat 14 00'de Izmırspor ıle Karşıyaka 1. Turkıye Lıgınin belkı de en krıtık tnaçını oynayacaklardır. Bu musabakayı kaybeden takımın kuıne duşmesı hemen hemen kesmleşmış olacaktır. Saat 15 45"de ıse Altay Altmordu ıle karşüaşacaktır. Tehhkelı bolgede bulunan Altınordu'nun kurtulabılmesı ıçın bugunku karşılasmayı kazanroası gerekmektedır. 111 iştirak etti ' J/"1^ B Kimler yarışması bu akşam sona eriyor Cumhuriyet DUSECEE Ofinkfl maçt» Eskisehir defansı bir Demirspor akınını uzaklaştırurken. (Telefoto HA) Demirspor: ı Eşkişehirspor: o Stad: 19 Mayıs Hakemler: Franz Heumann (Alman) (5) Nıhat Panter (5), Nurettın Gokgoz (5) Demirspor: Altay (6) Oktay (6), Hakkı (6) Yalçın (5), Muzaffer (7), Ismet (5) Teoman (7), Fıkn (6), Bırol (5), Vural (5), Tımuçın (5) Eşkişehirspor: Hakkı (6) llhan (5), Mahmut (5) Suleyman (5), îsmaıl (6), Ruhi (5) Nıhat (6), Muzaffer (6), Fethı (6), Burhan (5), Kamuran (5). hirspor sağbekı tlhan boş kaleye topu doldurdu. Fakat Oktay kafa ıle bunu onledi. 29 uncu dakıkada Hakkının ortssına Vuralm kafası, top az farkla avut. 41 üıci dakikada Demirspor kalesının onu kanştı, kale agzında Fethının geri bıraktığı topu Burhan kotıi bır vuruşla dışajı attı. Devre de 1 0 Demırsporun lehıne kapandı. îkmci devrede Nihadm 55. dakıkada koşarak attığı şutu Altay aynı guzellıkte koşeden çıkardı. 62. dakıkada Muzaffer ıle Fethı tekmeleştüer, bundan sonra oyun cular bırbırlenne gırdıler, hakemın ve gorevlüerin mudahalesl ıle ortalık yatıştınldı, fakat bundan sonra oyun bir hayli sertleştı. 70. üıci dakıkada TımuçiD'm or tasma kaleci Hakk' sakatlanma pahasına çıktı ve mudahale ettı. 80. dakıkada Tımuçın'ın şutu kaleye gırerken Vur.il kale ağzında mudahale ettı, fakat fırsattan fay dalanamadı, Eskişehır mudalaası uzaklaştırdı, maç da bu şekılde 1 0 D. Sporun galıbıyetı ile sona erdı. Feriköy: f A. Gücü: 1 STAD : 19 Mayıs. HAKEMLER : Mustafa Gerçeker (5), Cemalettın Tunç (5), Şani Güllü (4). ANKARAGCCt : Aydm (4) îsmail (4), Halim (3) Fıkret (5), Şehmuz (5), Nnn (4) Yuksel <3). Abdnllah (4), Sakıp (5), Candan (3). FERtKÖY : Necdet (6) Erol (6), tskender (7) Zekerija (6), Ahmet (6), tsmet (6) Turan (S), Fuat (8), Rıdtan (6), Arit (S), Bilgin (7). ANKARA Maça hızlı başla\an Ferıkov tek golunu 14. dakıkada kazandı. Bılgın'ın soldan nefıs hareketlerle kale ağzma kadar getırdığı topu Rıdvan jakın mesafeden sol şutla A. Gucu kaleîine soktu: 10 82. dakıkava kadar topla ı>\na^an hep Fenkov'du. Bu dakıkada kale onundekı bır karambolden Yuksel'ın vole şutunu Necdet elınden kaçırınca Abdullah sert bır sutla beraberlığı sağladı ve maç 11 bıttı Erol SİFIHt KİMLER DüjeceJt/er: 1 fl'inci Ligden) % 9 szeterruzın açtığı KIMLER Yarışması yurt çapında büyük ilgl 10 btnlerce okuyucu yarışmaya katüımşttr. 1967 yansması bujün akşatn sdtu «Keektır. 30 Nisan tarıhıni taşıyan mektuplar ve 30 Nısan (Bugun) akşama kadar Cumhuriyet'e getinlen fışler kabul edılecektır. NOTER KARARIYLA Gazetemızde yayınlanan. Spor Toto bayılerınde ve gazetemız bayılennde bulunan okuyucularımız tarafından doldurularak gazetemıze yollanan kuponlar hafta sonunda tstanbul 7. Noten Enver Durmaz tarafından torbalara konularak muhurlenecektır Lıglerde (duşenler, çıkanlar) bellı olunca, torbalar ıne Noter huzurunda açılacak, doğru tahmın edenler tesbıt edılecek 10'u geçtığı takdırde kura ç«kılerek mukâfaat alacak 10 okujucu tesbıt edılecektır. ÖDÜLLER Yarışmada odul kazanacak 10 okuvucuya mektup yazüarak programlan tesbıt edılecektır. Bılındığı gıbj bu yılkı oduller (Fenerbahçe • Galatasaray • Beşiktaş) Lıg maçlan ıle Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının yol, ıaşe. ıbate ve dâvetıyesıdır. 5. Düjecek/er • 1 (2 nci Ligden) 2 . Çıkacaklar : (I inci Lige) Adra : İıim ve Soyodı; . 1l. ATLI YARIŞMALAR Istanbul «Ath Yanşmalar» sezonu dun torenle açılmıştır. Ayazağadakı yanşmalarda şu sonuçlar alınmıştır. 1 Yarışma (Junıorlar) Yuk 110 m 1 Victor Amon (Kamıkaze ıle) 809, 2 yanşraa (Buyukler) Yuk. 1 30 m. 1 Leıin Okçuoğlu (Golden Rat ıle) 61 8, 3 Yanşma (Buyukler) Yuk 130 m 1 Üst Hasan Daflı (Fakıze üe) 58 5 (Bu sende Kemal Öncü 3 olmuştur) 4. Yanşma (Buyukler) Yuk. 130 m 1 Levin Okçuoğlu (Golden Eat üe) 77 4 Yanşmalara bugun de devam edılecektir. Kütahya Eskişehir bisiklet yanşını Gürol kazandı ESKİŞEHİR Bı«;ıklet Federasjonu tarafından tertıplenen Kutahva Eskısehır arası gıdıs donuş bisiklet jarışmasımn 80 Km. lık gıdış yarışı dun 11 bolgeje mensup 55 varışçının ıştırakıyle yapılmıştır Eskısehırlılenn buyuk Ugı gosterdığı yarışma saat 10 da başlamıstır. Teknık neticeler şojledır • fî) Gurol Atasoy ( î s t ) 21015 (5) Hasan Selçuk (Ank ) » (T) Nusret Ergun (Konya) » Yansın ıkıncı kısmı olan donus bugun vıne saat 10 da başhvacaktır AKÇAY Ali ABALI ANKARA Oyunun ilk dakıkalan ortada geçtı. Her ıkı takım da daha zı yade mudafaaya onem vernorlardı. 19 uncu dakıkada Demırsporlular, soldan kazandıkları korner atışını Teoman vasıtasiyle kuUandüar. Teoman'ın vuruşunda top hıç kımseye değmeden doğrudan doğruya Estoşehirspor aglarına takıldı. 10 Golden sonra Eskışehırsporlular hızlandılar. 24 uncu dakıkada Demırspor kalesı run onu kanştı Altayın kaleyı terketmesmden yararlanan Eşkişe SPOR TOTO Sonuçlan F. Babçe Hacettepe A. Gucu Ferıkov D .Spor • Eskısehır Goztepe PTT 0 0 1 1 (M) | (M) 1 (10) (31) 2. Lig'de Zonguldakspor Beyoğluspor ile, Beykoz da Adanaspor ile berabere Dun yapılan 2 Turkiye Lıgi karşılaşmalarında maçlaı berabere sonuçlanmıştır ZONGLXDAKSPOR: 3 BEYOĞLUSPOR: 3 Stad: Ali Samı Yen Hakemler: Nevzat Tansuk (6) llhan Önercan (6), Lemı Caner (6) Bevoğlospor: Aleko (4) B Panayot (5), Eyup (5) Avrarr (6), Îsmaıl (6), Nusret (4) K Pana>ot (7). Necdet (6), Marolı (6) Zafer (5), Katama (7) Zonguldakspor: Eşref (4) [Yal çın (6)] Ahmet (6), Orhan (5) Turan (6), Saım (6), Ali (6) Selahattm (6), Zafer (6), Halıl (6), Darval (9), Ali Rıza (6). Gajet zevklı ve karşıhkh akınlarla geçen maçm gollenm 3 49 \ e 65 ıncı dakıkalarda Katama (B Spor), 14 ve 52 ncı dakıkalarda Dar>al (Z Spor), 60 ıncı dakıkada Halıl (Z Spor) kaydettıler. Oyun da 33 beraberhkle sona eTdı. Asaf AYÇIL Istanbul Morafon Kupas yarışı bugün Istanbul Maraton Kupası buy maraton yanşı buguı saat 14 da yapılacaktır Istanbul Atletızm Ajanhğu hazırladığı musabakaya başta maıl Akçay oldufu halde Tuı yenın butun tanınmış maraton ları katılacaklardır. YARIŞMA Musabaka saat 14 30 da Dolı bahçe stadmın onunden başlı cak, (Taş'ık, Nışantaşı, Ostr bey, Mecıdıyekoy Sanyer SÎ Yolu, Dolmabahçe) parkuru ı necektır ÇEKIŞME VAR Musabakada ş>ampıyon man cumuz Ismaıl Akçay favon terılmektedır Dığer maratoı lar kendı aralarında çekışece dır Huseyto Aktaş yanşmayî tıldığı takdırde Akçay'dan s < en ıyi dereceyı yapacak atle larak gosterilmektedır BASKETBOL: GÜNÜN PROGRSMI ÎSTANBt'L'DA (A.S. î e n Stadında) 15 30 îst. Spor G. Saray (Vefa Stadında) 11 OOBeylerbejı Kutahja 12 45 Galata Ka>serı ANKARA'DÂ (19 Mayıs Stadında) 1350 G. Spor Bursaspor 15.15 G Bırhğı Besıktas (A. Gucu Sahasında) 13 00 Altındağ Ulkuspor ÎZMİR'DE 14 00 Iz. Spor K. Yaka 15 45 Altav Altınordu Trîbzon'da : 15 K Trabzon • K Paşa Samsun'da : 1515 Samsun T Spor Mersın'de : 15 15 14 î Yurdu . Antalya Aydın'da : 15 15 Aydınspor • Sanjer Bandırma'da . 15 15 Bandırma • P Spor Adapazan'nds : 15 15 Sakarya • Manısa Konya'da : 1515Kon>a • Şekerspor Adana'da 1515 A D Spor • D Paşa Izmit'te : 15 15 Kocaeh Boluspor Denizli'de : 15 15 Denızh K Gumruk bırbınne kafa attıkları içm Cemal ıle Remzıyı oyundan attı ve trıbunlerde de bazı uzucu hadıselerın cereyan ettığı maç başladığı gıbı golsuz sona erdı. KOŞ13 1. Favori Zahide 101, plâse Samatyalı, Serap XIX, surpnz: Âfet 111. KOŞÜ: 2. Favori: Alaca, plâse Gulumser, Cengız, surpnz Atikali KOŞÜ: 3. Favorr Eroıca, plâse Golden Beatle, surprız Kaıser KOŞU: 4. Favorr Bargan, plâse' Bucalı, Yıldız 25, surpnz: Ümıthan, Cevahır 1. KOŞt: 5. Favori: Nasıph, plase Doruhan, sürprız: Nurden 1. KOŞV!: 6. Favon Adanaguzeh, plâse: Zahide 87, Alakurt, sürpnzCengızhan 1, Güdüm KOŞU: 7. Favon: Eden Rock, plase' Nılhan, Golden Rock, surprız Golden Dream. KOŞ\3: 8. Favori Seconde One, plâse Besalet, Pınar, sürpriz: Okşan KOŞD: 9. Favori Karahan, plâse Kavtas Übeyyan IV , sürpriz: Demıral, Ugurlu, »t«w. iutih.. ••(llamn. (Fotograf llhan UYGUN) 0 LISELER VOLEYBOL ŞAMPIYONASI Adapazannda devam etmekte olan Turkiye Lıselerarası Voleybol Şampiyonasının dun geceki musabakalarında şu neticeler alınmıştır: Adana 3 Mersin 0, Istanbul (Saint Joseph) 3 Sakarya 0, Bolu Öğretmen Okulu 3 Izmir 1, Tokat 3 Ankara 2. • LISELER BASKETBOL ŞAMPÎYONASI Liseler Turkiye Basketbol Şampiyonası Boluda başlamış, ilk gun şu neticeler alınmıştırBolu Lisesi: 39 Tarsus Koleji: 36, Konya Erkek Sanat Enst.: 65îznrn Ataturk Lisesi: 51, Ankara Ataturk Lisesi: 104 Izmit Lisesi: 32, Istanbul St. Joseph: 88 Adana Erkek Sanat Enst. 50. • BESÎKTAS LİSESt SAMPIYON Istanbul Kız Liselen Basketbol fınâli dun japılmıs Beşiktaş Nişantaşına hukmen, Çamlıca tsUnbul'u 23 . 11 >enmi|. Be»iktaj Kıı Lisesi Istanbul Şampijonu olmuftur. BEYKOZ: 0 ADANASPOR: 0 Stad: Vefa Hakemler: Zulbahar Sağnak 5, Sem settm Tuncay 1, Abdülmetın Kocaoğlu 6. Be^koz" Sıtkı 6 SelâhaUin 6, Ismaıl 5 Abdurrahım 5, Oral 6, Garbıs 5 Erdoğan 3, Ateş 6, Cemal 6, Harun 6, Nusret 5. Adanaspor: Husevın 7 Turgut 6, Yalçın 6 Remzi 6. Îsmaıl 7, Ersm 6 B. Turgut 5, Şahm 5, Alpay 5. Varol 5, Hasan 5. Yan hakemm gelmedisı ve Vefah futbolcu Abdulmetınm yan hakemiık yapüğı jnaçta hakem, Tııraay «Türkiyenin en büyük oyuncusu Metin'dir» dedi 51 defa millî formayı giyen Galatasaray kalecısı Turgay Şeren Kultur Kolejınde oğrencilere bir konferans vermış çeşıtli suallen dc cevap] andırmıştır. Şeren'e Dunya Kupasında, futbolcunun aşk haFenerbahçe sadece 29 ds yatına kadar çeşith sualler sormuşlardır. Şeren dunyanm en iyı da yarım basket (54 53) öı futbolcusuna sualıne, «Yaşın dunyanm en buvuk kalecisıdır. Metm çebilmiş diğer dakikalan t r de goturmuştur de Turkıyeje gelmiş geçmış en ıyi futbolcudurı demıştir. Yukarlda Turgay konieransta goruluyor. , • (Arkası 7. Saa ' ürkıye Basketbol Lıg Teknık Unıversıte, Feneı çe'yı 88 78 yenmıştır Devresı 45 36 ITU'nun lı gıden karşılaşmada, Fenerbî de askere gıden Erdal yer i mıştır V İTÖ: F. BAHÇE: 78
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog