Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Profesyonel Boks maçı Kamacı, Kcschia dövüşecek ir süre evvel Avusturya'ya giderek profesyonel boksor diploması alan milli boksörlerimizden Cemâl Kamacı 4 Ma yıs Perşembe günü saat 21.00 de Avusturyah Koschia ile rövans karşılaşması yapacaktır. Avusturyada yaptıgı llk profesyonel maçında çok üstün bir Oyun çıkarmasına rağmen hakemlerin ters kararı ile Koschia karşısında yenik düşen Cemal Kamacı büyük ehemmiyet verdiği rövanş karşılaşmasma uzun bir süredir antrenörü Garbis Zaharyanın nezaretinde çalışmaktadır. Yıkıcı yumruklan ile söhıet yapan Avusturyah boksör «Ce male meshur yumruğu vurama mıştım. Bu maçta rakibimi devireceğim» derken, profesyonel boksörümüz Cemal Kamacı ise su şekilde konuşmuştur: «İlk maçı şansız bir şekilde kaybettim. Rakibimin bütün göhreti ve yumruğuna rağmen kendi ge yircim önünde ilk galibiyetı alacağımı söylüyorum. Çok hazırlandım. Mahçup olmıyacağım». Devlet Bakanî Kâmil Ocak, Vali Vefa Pc ı'az ve Belediye Başkanı Haşim tşcan b i r araya geldiler, Istanbulun spor konusunu görüştüler B ~~ H»ce*tepeliler geçen hafta Beşiktaşı ynkanda fotoğrsfı görülen golle yenmisler ve uçnrumdan biraı olsnn TJJIJ. ı Vn *VriamW*tMBakalım Haeettepeliler bugün de F. Bahçe maçında bSylesine ievkıecekler ve »antrava »evinçle kosan Ç arkad^lanru kncakl. y »«kl,r m.î F o t o ğ r a f . " M u s t a f a ÎSTEMj Türkiye Liginde söz sahibı bir maç FENERBUHÇE • H.TEPE Ankarada F. Köy Ankaragücü; Demirspor Eskişehirspor, İzmirde de Göztepe PTT oynuyorlar TUrkiye ligüıe dahil dört karşılaşma ile 2. TUrklye llgine dahll Ud karşılasma bugün üç ayrı şehirde oynanacaktır. İSTANBULDA All Sami Yen stadındaki günün tek maçı saat 15.30 da Penerbahçe ile Hacettepe arasmda oynanacaktır. Beşiktasın Hacettepeye 10 ye mücadele edecektlr. Pakat her nilmesi ile şampiyonluktaki idşeye rağmen bu maçta Fenerbahçe daha şanslı bulunmaktadır. diası daha da artan San lâcivert liler saha ve seyirci avantajına Bu maçtan önce saat 13.45 te rağmen bugün Hacettepe önünde 2. Turkıye liginden Beyofluspor MONACCO (Radyo) Davis ile Zonguldakspor karşılaşacakoldukça zorlanacaktır. Cezalı oKupasının ilk gün müsabakasında lar dır. lan Selım İle Nedim'in yer almıiki tenisçimiz, Tahsin Gürsoy ile yacağı Penerbahçe, ayrıca sakat VEFA STADINDA Ziya Örenli Monacco'lu rakipleriVefa stadındaki tek 2. Türkiye elemanlarımn çokluğu yüzünden ne 2 0 mağlup olmuşlardır. Tahligi maçında ise saat 15 30 da Beysin Gürs«y oyunu 6/0, 6/1, 7/5 çok müşkül duruma düşmüştür. koz ile Adanaspor karşılaşacakkaybetmiş, Örenli ise ilk oyunu öte yandan Beşiktaş galibiyetl tır. 3/0 kaybetmiş durumda iken müile morali düzelen Hacettepe de cabakayı terketmıştır. tehlikeli bölgeden kurtulmak için ANKARADA 19 Mayıs stadında günün ilk maçım saat 13.30 da AnkaragıicU ile Feriköy takımları oynıyacaklardır. Küme dUşme tehlikesi olmıyan bu İki takunın oynıyacağı müsabaka daha çok prestij vönünden önemlidir. Saat 15.15 de ise kume düşme tehlikesi İle karşı karşıya bulunan Demirspor, Eskisehirspor ile oynıyacaktır IZMtRDE Alsancak stadında saat 15.45 te İSTANSUU Göztepe, P.T.T. ile karşılaşacakVAPIU tır. tklnci devrede çok az maç ka t*EK COK GENC TAKSİVl. zanan Göztepe, kendi sahasında OEN ÇAâuJOSUJWA,CA. olmasına rağmen P.T.T. önünde £ ^ 1 Ol5!' l f ^ ' P V I FATIH6 bir hayli zorlanacaktır. SABAHTAN AKŞAMA K A 1 Tenisçilerimiz Monacco'ya yenildi stanbul Beledıyesinde dün Devlet Bakanı Kamil Ocak'm başkanlık ettiği bir toplantı yapılmış, toplantıya Vali Vefa Poyraz, Belediye Başkanı Haşim İşcan, Beden Terbiyesi Genel MUdür Vekili Rauf Meleksoy, Belediye yetkilileri, Bölge Müdürü Turan Barlas katılmıştır. Toplantıda, fstanbul'un spor tesislerl tüm olarak ele alınmış, bu arada D. Bahçe Stadı yanında yapılacak 10 bin kişilik kapalı spor salonu ve semt sahaları Uzerinde durulmuştur. Toplantıdan sonra basın temsilcileriyle konuşan Devlet Bakanı KAmil Ocak: «Oncelikle Dolmabahce stadı yanında yapılacak 10 bin kişilik kapalı salon konusunu görüştük. Esasen bu bölge Belediyece spor tesislerine aynlmış olduğu için aramızda bir anlaşmazlık çıkmadı. Ancak, bizden yapılacak tesisin plânını Istediler. Kısa zamanda bu plânı Belediye vererek tasdik ettirecefiz ve inşaata baslayacagız» demiş ve şurüarı eklemiştir: «Yapılacak bu salonda aynlacak bir kısım Türkiye Milli Olimpıyat komitesinin merkezi olacaktır». YENİKAPIDAKİ TESİSLER «Bilindiği gibi Yenikapı'da spor tesisi yapmak Uzere Belediyeden bir arsa satrn almıştık. Fakat, burasının büyük îstanbul imâr plânında gar sahası gösterümesi sebebiyle inşaata başlamak için proj müsabakası açamadık. Bu konu Imar ve İskân, Bayuıdırlık Bakanlığı ile Beden Terbiyesinin arasında bir konu olarak duruyor. Mayısm ilk haftasında bu bakanlıklarm yetkilileri ile îstanbul'a gelerek yerinde incelemeler yapacağız. Şu kadarını söyleyeyim ki. biz, burada spor tesisleri yapmakta israrlıyız» demiştir. D. Bahçeye ıo bin kişilik bir salon I yapılacak BİR GARİP KtŞlLER; JUDOCLLAR J L , ... r ı.un bir suredenberı çahşmakta fakat müsabaka yapamamaktadırlar. Judo Federasyonu şehrimizde ve Ankarada bugun ve yarın kuşak terfi müsabakalan tertiplemiş ve judocular için bu büyuk bir hareket sayılmıştır. Resimde çahşmalannı duyurmak için Antalyaya ve Tekirdağa giderek gösteri yapan îstanbullu judoculardan bir grup Antalyadaki bir gosteri sırasında gorulüyor. OLİMPİYAT KOMİTESİ TOPLANT1 HALİNDF. Tunus Oyunları hakkmda karar veren Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Devlet Bakanı Kâmil Ocak'la toplantı halinde. OLİMPİYAT KOMİTESİ SONA ERDÎ Akdeniz Ovunlanna 130 sporcu ile katılıyoruz PULAB. £A\Mİ yET A\LJ OÜ12.1USL) B U VÜEÛVÛ. 9ÜIKJ M = ijE l'UaÎLJ OlJ DUâUMU TZVHKJK eTTİBAPOKDA 9 U N L A I 2 *A. zıuyoı. a juc>o SPOEJJ V A P . M A k v e AUJ6A8AKA. LACJNA KOATIJ>VNAK İSTEVEM 6BMÇLFP PI OLUP j UJM/VAA'VA^J DUOO A3AMI 8'lLjSE T Û T E V İ 8OKS SAM. İ VA. »CENJC7İKIÎ K A V B E T M İ Ş L E N T İ ' î r Cİ GİSİ Sl«aAKillA,M SOUCETÜ ANTRBMOe SÜLENT S Û A ^ C ' İ QÖS. TEI2Dİ. « Ş u I ^ E BAK:!) P E D İ . ' B U 5<JAAS«e VAE VA. K^İTEÇ'İNJ OE AKIT Ö İDλ TÜCKÜyEDE KAC VMLVOOJ F U T B O L S E V E B VAESA O İ$TE O K u y u CLJ iA ıs ı r TEK C ^ J ANTEENÖR Ç T A V S I Y E ETTİĞİ BEiŞlK."T>a^ OlsıSİTEK SEÇİCİ ürkiye Milli Olimpiyat Komitesi İcra Kurulunun tedvire memur Devlet Bakanı Kâmil Ocak'm yaptığı toplantı sona ermijtir. özellikle, 817 Eylül tarıh'.eri arasında Tunus'da yapılacak olan Akdeniz oyunları ile ilgili olan toplantiya Türkiye Milli Olımpiyat Komitesi Başkanı Burhan Felek. Genel Sekreter Suat Erler, Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekili Rauf Meleksoy, Genel Sekreter Yardımcısı Erdo ğan Arıpınar, İcra Kurulu Üyesi Aziz Versan katılmıslardır. Türkiye basketbol ligi bugün ve yann gece yapılacak maçiar Toplantıda şu kararlar alınla sona erecektir. mıştır: Bu gece saat 20.30 da Spor Sa # Tunus'da yapılacak olan rayında Fenerbahçe ile t T Ü. Akdeniz oyunlarına Türkiye basketbol takımları karşılaşa«atletizm, basketbol, voleybol. caklardır. futbol, boks, güreş, halter, yüzAnkarada Selim Sırn Tarcan me ve sutopu, bisiklet, jimnaşSalonunda ise saat 18.30 da Mu tık, eskrim, tenis» dallarında iş hafızgücü Suspor, saat *0 de tirak edecektir. ! Altınordu • Şekerspor oynıya# Bu kararla Türkiye Tunus a caklardır 1 kafıle başkanı 12 Federasyon Başkanı, 13 antrenor, 2 doktor, 2 masor, ve 130 sporculuk bir ka fıle ile katılacaktır. # Türkıye kafilesı Tunus'a Turk Hava Yollan'nın tahsıs eHOUSTON (Texas) Dünya deceği 3 özel uçakla gıdecek ve boks şampiyonu Muhammed Ali, donecektir. Hareketin muhHouston'daki askerlik şubesine temel tarıhi: 6 Eylul, dönüşun başvurmuş ve askere alınması muhtemel tarihi ise 18 Eylul oiçin gerekli işlemin yapılmasına lacaktır. başlanmıştır. 9 Akdeniz oyunlarına katıla cak Türk atletlerının hepsı ıcın At terbiyesi tek tip eşofman ve tek tıp mıllî yarışması yapıldı forma yaptırıiacak. milli forma da örnek olarak futbol milli taBınıcıhk Federasyonunun 1967 çıktı yılı çalışma programında yer a kımının forması olan beyaz ü?e rıne bayraktan kuşak ahnacak, lan, Istanbul gelısme yarışmalagureş takımımız ise muhtemerı, Istanbul binicilerımn istırâlen ılk def'a göğsünde bayıak kiyle yalnız at terbiyesi dalında Ayazağa parkurunda yapılmışbulunan beyaz mavo ile mınde tır re cıknraktır T spor ljlerini bafkanlığında Devlet Bakanı Kamil Ocak Belediye Başkanı Haşim İşcan ile Beden Terbiyesi bölge müdüru Turan Barlasın da hazır bulunduğu bir toplantıda konuşmuş ve Emirgândaki güres kampının milli güreşçilerimize verilmesini temin etmiştir. Boluda kampta bulunan v« Balkan şampiyonası ile Avrupa güreş şampiyonasına hazırlanan gur*şçil«rimiı en kısa zamanda Emicgândaki kampa geçeceklerdir. Emirgan Köşkü güreşçilere verildi Kılıç kendisine yardımcı istedi Selâhattin Torkal Galatasaray'a antrenor oluyor G Baskette F. Bahçe İTÜ ile oynuyor alatasaraya yakın çevrelerden alınan haberlere göre Galatasarayın tek teknjjc yöneticisi Gündüz Kılıç futbol takım;nın başantrenörü olacak, futbol takımını ise antrenor kursundan ıyi derece ile mezun olan daha önce Fenerbahçenin antrenörlüeünü yapmış bulunan Selâhattin Torkal çalıştıracaktır. Haber verildığıne göre tekj nik yönetici ıdare heyetıne yap tığı bir teklifte, Torkalı kendısine yardımcı ve çalıştırıcı ola rak istemıştır. îdare heyeti bu konuda henuz bir açıklama vapmamıstfr, Idarecıler lig ve Rupa maçl nndan sonra Gündüz Kıli',,,' başantrenörlüğünü açıklı>acrr1 lardır. ,t Spor Yazarlarııll Yıllık Kongresi Muhammed Ali askerlik şubesine teslim oldıı Türkiyedeki tek resmî spor ys zarları kurulusu Türkiye Spor Yazarlan Derneğinin senelik kongresi dun Isfanbulda yapılmış ve idare heyetine, denetlemeye ve haysıyet divanına şu zevat seçilmiştjİdare Heyeti: Nâm'ık Sevik, f ' mım Var, Erdoğan Arıpınar, H> " Demirkent, Erol Kaner, Halit ' vanç, Çetin Sencan, Eyüp Kaf Denetleme Kurulu: Abdüll ' Yucelman, Tevfık Unsi. Orhan dat Sevinçlı,. Haysiyet Divam: Orhan M;nt mencioğlu, Cem Atabeyoğlu, »Vecmı Tanyolaç, Burhan Felek, Aydın Bakanoğlu. OMUZLARDAKİ BAŞKAN Altınordu basketbolcuları, İzmir'de Galatasaray'ı yenip şampiyonluğu garantiledikten sonra Başkan Sakaoğlu'nu omuzlarına abp şeref turu yaparlarken. Liseler voleybol şampiyonası başladı Rİ • €€ NEOVV4 VîAVUZ IHSAN VuSUE= KAîrA SAMI P6THI «UAT Şampiyon olacağız,, dedi ve şampiyon oldular Çetin GÜREL Izmir'den yazıyor Şampiyon takımın Başkanuıın daluk'a sahip her takunın şampiyon olabileceğini söyleyen Sakaoğlu, ha çok söyleyeceği şeyler vardı. •Bu sporcularla nAkemmel bir ta Işte bize söylediklerinin özü: kım yarattık» diyordu. «lnnir kapalı salona kavuşunca artık Izmir olarak bir hamle yapmak icap etti. Bu görev de senelerin şampijonu olan Altmorduya düştü. Korkulu ve kuvvetli rakiple rimizi yenerek bugünkü duruma geldik. Gerek hakemlerden ve gerekse federasyonun tutumundan bir şikâyetimiz olmadı, memnunuz. Teknik adamlanmız Samim Göreç ile Şinasi Ertanın emeklcrini de in kâr etmemek yerinde olur. Bir kuliip başkanı olarak Îzmire vazifemi yaptım, takdir edildiysem ne mutlu bana.» Altmordu Kulübü Başkanı, ilk imtihanını veren deplâsmanlı lig hakkında da görüşünü şöyle sıralayıverdi: • Basketbola deplâsmanlı lig çok şey kazandırdı. Ancak takım adedini arttırmak yerinde olacaktır. İlk sene olduğu halde iyi neticeler aldık. Aksak tarafları Federasyon a bildirdik, onlar da makül karşıladılar.» Biz de bu şampiyon mutlu insan ları tebrik eder, başarılarmın devamlı olmasını dileriz. D C J N D A /v\AC ETWE IZEtiOBJIKJLJ (3JBC£=M HAPTA S I V A S ' U ÜÇ H A k E M K.U2.DILAB LİSEUEt^ Ş A M P f V O N A SlMRA. ÜÇ MAKE=y\A SAB A H BAŞLADHAE OL1. OÜkl £pAIll=> S A Y K A I C SALLAMAVA ,axsAt/\ SAKARYA (İlhan UYGUN) Türkiye Liseler Voleybol Şampiyonası şehrimiz kapalı salonunda başlamış ve ilk gün şu sonuçlar alınmıştır. Adana Lisesi: 3 Tokat Imam Hatip Okulu: 0 îzmir Namık Kemal Lisesi: 3 Sakarya Arifiye Ögretmen Okulu: 0 Ankara Atatürk Lisesi: 3 Mersin Erkek Sanat Enstitüsü: 2 Istanbul Saint Joseph Lisesi: 3 Bolu Oğretmen Okulu: 1. BİTİ(2.Dİ1£IS DÖGT C=LJ'SJC>E OrsiAjLTl Ikll M U N A S E B E T S İ SİNJ(İ) KONJUl^/V\ASI : BEDEN TEBBtvESİ GENEL AAÜOÜieÜ VAI2 P E k İ (SALJf^ /MELE»t Sov INIE? KÜÇÜKLER KAiMPI Uludağ'daki son kayak toplu halde. kampına katüanlar Minik kayakçıların Uludağ'daki kampı yarın sona eriyor BURSA Kayak Federasyonu tarafından Uludağ'da açılan Genç Millî kayak kampı süratlı ve istıkrarh bir çalışma duzenı ıçinde devam ediyor. Başta değerlı antrenor Herman Kopanik ol mak üzere, Muzaffer Demirhan, Ihsan Çınar ve Doğan Kırbaç 26 miniği yoğurmakla meşgul... Kamp yarın sona eriyor. KAMPTA KlMLER VAR? Sarıkamı? : Sacit Eroglu, Hik met Karıbulut, Burhan Alanku|, Mehm«t Yurdıkul. Mehmet Yıldınm, Mehmet Gökçen, Ercan Günduk, Ahmet Kıbıl, Niyazı Soyak, Necdet Altın, Celâl Öztaş. Gumüşhane : Mümtaz Demirhan, Himmet Demirhan. Erzurum : Bahattin Topal, Atıllâ Donmez, Murat Tosun, Sezer Baltacıoğlu. Kayserı : Adem Memur. Ankara : Salih Kurdakul. Bursa : Hidayet Turunç, Mus taf» Yılmaz, Ihsan Elmacı, Mustafa Höberek, Cemal Demir, R« mazan Höberek. G E M E l . /^ALJC>^JC VEKİLJ i.. PEtei MEDEN İAAZAL A C I S E N E L /V\LJDÛe OİVE ATIYOR. SOtslBA B E D E N î ı e DE B A Ş kAN oıLJF>, 1 9 6 9 oa DEVLET BAKANLI. ĞlNA D^\ ADAvLlâl. Nll KuyACAK U olay değil, bir Galatasaray, biı Fenerbahçe, bir Muhafızgücünün elinden Türkiye şampiyon luğunu almak. Hem de son günlerin modası haline gelen «doping»sij ve «şike»siz.. Sözün kısası bu şam piyonluk katıksız oldu ve âdeta as lanın ağzından alındı. Yalnız Altınordulu değil tüm Izmirli kutlu yor bu şampiyonluğu. Küçük büyük herkes mutlu. llk defa Basket bolda Türkiye sampiyonluğunu îzmire hediye ediyor Altuıordulular. Çok değil, biraz geriye gidersek kulübün sempatik Başkanı Can doğan Sakaoğlu'nun daha maçlaı başlamadan Şampiyon olacağız» dediğini hatırlarız. Ve işte aynı Candoğan Sakaoğlu bugün «daha önce şampiyon olacağımızı söylemiştim. Bu niyetle ortaya atıldık Görüyorsunuz sözümüzü de yerine getirdik derken, şampiyonluğun beklendığini de imâ ediyordu. Talumın beyni olan kaptan Yılmaz ve Akm'a, bir Hüseyin Alp'e, bir HalU'e, bir Sabriy» v» bir HA K SAKAOĞLU Başkan Candoğan Sakaoğlu şampiyonluk hâtırası olan Altınordu vazosunun yanında. 1. KOŞÜ: Favorı: Alkız 12, Plase: Gürol • Savur. Surprız: Samatyalı. 2. KOŞU: Favorı: Mahan, PIB se: Energy • Mert, Surprız: Ee salet • Keep Awav. 3. KOŞU: Favorı: Çayelı. Pla se: Bayram Surprız: Mert 4. KOŞU: Favorı: Bırkal. Pla se: Sadık Kader Sürpnz: Hanedan • Bahır. 5. KOŞU: Favorı: Çıftnal, pla se: Kamer • Ahu. Surprız: İncı 6. KOŞU: Favorı: Alaajrt, Plase: Antonet • Canali, Surprız: Budın • Ugur 42 7. KOSU: Favon: fejuadrılle Plase Cıcıkız • Bozı, Sürpıız: Fıre Fly 8. KOSU: Favon: Dumanali Plase: Payıdar, Surprız: Al. kuruş 59 9. KOŞU: Favorı: Çalıkuşu Plase Gold Blum Pearl, Sıırprız Nataşa Eflâtun NOT: tktibas edilemez. iüksel tRÜÇ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog