Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Lazio'da oynatılmayan ve mayıs sonunda serbest bırakılacak olan I Turgay'm Jübilesi 2 Temmuz'da p an F.Bahçeye döniiyor Reha ERUS Romadan bildiriyor alen Lazio'nun malı olan fakat uzun suredir oynatılmadığı için artık îtalyada unu tulan milli futbolcumuz Can Bartu'nun bir süre önce Fener bahçe Kulubü Başkanı Faruk Ilgaz'a telefon ederek Kenerbahçeye donmek isteğinde bulunduğu öğrenilmiştır 6 yıldanberi îtalyada futbol oynamakta olan Bartu, yine bu telefon görüşmesinde Fenerban çe Kulübü Başkanına takımda ver almadığı için Mayıs ayı sonunda serbest bırakılacağım soylemiş ve Lazio'dan alacağı olan takriben 100.000 liradan fe ragat ettığı takdirde SanLâcivertlı renklere trenslerinin müm kün olacağını belirtmiştir. CAN NE DİYOR? Bu konuda kendisı ile konus tuğumuz Can Bartu, Mayıs ayı sonunda Türkiyeye dönmeğe kararlı olduğunu belirttik*en sonra şu şekilde konusmuştur. « Serbest kalır kalmaz Türkiveye dönece|im. Tabii Fenerbançe'den bsska bir takımds tut bol hayatımı devam ettirnıem bahis konusu de£ildir. Yalnız Lazio'dan 100.000 liraya yakın bir alacagım var. Ba mesele de halledihliği takdirde Fenerbah çe'ye dönmemde baska taic bir mahzur olmayacaktır. Zaten Başkan Faruk Il?az ile yaptı*ım görüsmede bütün bn hususları kendisine anlatmıstım. Şimdi cevap bekliyornm.» AMACI: TEKNtK DtREKTÖRLÜK Resmen açıklamamakla beraber anlaşıldığına şöre Can Bartu ikı yıl Fenerbahçede oynadıktan sonra futbolu bırakacak ve Avrupada bir antrenor kursuna gidecektir. Bartu, bu kursu bitırdikten sonra Fenerba'v çe de Teknik Direktörlük görevine talip olacağını katıvetl» ifade etmiştir. FARUK ILGAZ NE DÎYOR? Can'ın transferı ile ilgılı olarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Faruk Ilgaz şunları söylemıştir: «Csnls teJefonl» Oncckt jçün konnştum. Can, kulübümflzden yetişmis (erçekten biivük bir kıymettir. Kendisine ka pılarımız daima açıktır. Can'lı bir Fenerbahçe çok daha şiiçlü olacaktır. Canı istiyornz, bem futbolcu hetn teknik adam olarak bize yanvacaktır. Bn ko nudaki kararımızı yakında ken disine bildirecejiz.» Millî futbolcu 2 yıl oynadıktan sonra antrenör kursuna gidip SarLâcivertli takıma Teknik Direktör olmak istiyor Can, Şeref ve Lefterli G. Saray Avrupa karması ile oynayacak defa AyYıldızlı formayı giyerek rekor kıran G.Saray ve Milli Takım kaptanı kaleci Turgay Şeren'in jübılesi 2 Temmuzda yapılacaktır. Bugüne kadar yapılanların en ıyisi olacağı tahmin edilen bu jubile ıçın Rus millî takımmın unlü kalecisi Lev Yaşin, Turgay Şeren'in yaptığı müracaatı memnuniyetle karşılamış ve teşkil edeceği bir Avrupa Karması ile birlıkte Türkiyeye gelerek bu jübile maçında oynayacağına dair söz venniştir. 2 Temmuzdaki bu jübilenin diğer bir özelliği de Lefter, Can ve Şeref gibi şöhretlerin G.Saray forması altında Avrupa Karması karşısında yer almalan olacaktır. Hazırlanan programa göre şöhretlerden kurulu Galatasaray takımı Lev Yaşin'in tesbit edeceği Avrupa Karması ile Dolmabahçe Stadmda oynayacaktır. H Türkiye'de hakiki siyah kemerli kaç Judocu var ! Abdükadir YÜCELMAN udo bugün bir müstakil Federasyonla idare edilmektedir. Ancak Jud« Federasyonu kurulduğu fünden bu yana Kadıköyde açüan 10 kişilik bir antrenör yardımcılığı kursundan başka henüz olumlu bir iş yaprm? defildir. Bunun yanısıra judo camiası içindeki bazı klikler devamlı olarak yaoUklan yeraltı faaliyetleri ile huzursuzluk yarattnışlar ve sporculara da intikal eden bu durum işlerin hallini im kânsız bir hale getirmiştir. Ku. rulduğundan bugüne kadar kliklerin ortadan kalkmasına çalışüdığı balde durumun bir noktadan sonra balline imkân görülmediğinden Judonun gerçek durumunu ortaya koyuyoruz. lt takununızın rük ümidi 51 ıda Engin Yaâr, Yugoslav ibinJ yendiksonra finale mıştır. ResimYadigâr galip diği maçta ralini zorlatken •ülüyor. i'otoğraf: Tulay DÎVİTÇİOGLU I 5 müsabakada ı galibiyet aldık Millî Takımımız 4 boksörle finalde B Ercan TURCAN BEŞİKTAŞLI CEVDET İLE SANLI İSTİKAHATTE Iimpiyat ve Spor mlları yarışması tertiplendi Türkiye Millî Olimpiyat Koaitesi, Türkıye 1 inci Millî OLmpiyat ve spor pulları yarışnası açmıştır. Yarışmanın or[anizasyon komitesı ikinci bas;anı Aziz Versan, dün biı basın oplantısı yaparak bu konuda zahat venniştir. Tokyo Olimpiyatları sırasında ıçılan spor ve olimpiyat pulları >anşmasında alUn tnadalya katanan Aziz Versan, Meksika'da ia altın madalyaya namzet oliuğunu ve kendısine en büyuk rakip olarak yine bir Turk pulcusu olan Cemil Filmer'ı gösterdığini söyle'miştir. Ohmpiyatlarda bir baraj tesbit edildiği için bu defa memleketimizde ilk olarak bır olim piyat ve spor pulları yarışması tertıplenmiştir. 2030 ağustos tarihleri arasında Galatasaray Lisesinde açılacak olan yansmada derece alanlar Meksikada Turkiyeyi temsil edeceklerdır. Bu yarışmaya katılmak üzere bütun amator pulcuların 30 nisan tarihine kadar Istanbul Filatelist Kulübune müracaat etmeleri şart koşulmuştur. alkan boks şampiyonasına dün gece Spor Saraymı dolduran kalabalık bir seyirci kitlesi önünde yapılan dömifinal müsabakaları ile devam edildi. Dömifinal turunda 5 müsabaka yapan boksörlerimizden Yeter Sevimli ile Saadettin încesu eski günlerınden çok uzak ve yıpranmış göründüler. Her ikisi de çıkardıkJarı boks ile nngde yalnız isimlerinin kaldığını gösterdi. Bu durumda dün yapılan 5 maçın ancak 1 ini kazanan milll takımımız 4 boksörle finallere ginneğe hak kazandı. 54 KİLO: (Sadettin İncesu Arif İbrahimoviç) Sadettin Uk raunda hızlı girdi, sol kroşeleriyle üstiinlüğü e!e almakta güçluk çekmedi. Ancak ikinci raundda ters gard oynıyan Yugoslav Sadettin'in hücum üstünlüğüne sünger çekti. 60 KİLO: (Yeter Sevimli Mihail Goantam (Komanya) İlk raund karşılıklt yumruklarla kapandıktan sonra ikinci raundda Yeter sağ direktterle hücuma geçti. Ancak attıgı her yummk havayı dövdü. Z&rif ayak oyunlan ile Yeler'in yumraklarından nyrılan Romanyalı bu raundda savurduğu isabeüi sol kroşelerıyle netıceye gitti. 3 üncü raund ise tamamen Yeter'in suratında patlayan Romanyalınm şahane yumruklan ile geçti ve maçı boksörumüz ittilakla kaybetti.. 67 KİLO: (Olâl Sandal Lajko Karol (Yug.) Celâl ilk raunda temkirüi gırdi. Meşhur sol yumruğunu Uk dakikada vurmayan Celal önce rakibinin hücumunu savuşturduktan sonra arka arkaya vurduğu yıkıcı sol yumruklan ile rakibinin gardıru düşürdü. 2 nci raunda sağlı sollu yumruklarla fırtına gibi başlayan Cel&l rakibini ringin kösesine sıkıştıraıak şiddetli bir sol kroşe vurdu ve rakibinin sağ kaşıru patlattı. Yugoslav'ın gardının düştügünü goren Çek hakem maçı bu anda durdurarak Celâl Sandal'ı hakem kararı ile galip ilân etti. 75 KİLO: (Naıif Kuran Kremus Vladimir (Yugos.) Nazif gonkla beraber bücuma geçti. Yugoslav'ın uzun kolları ile Nazif'i yanına sokmak istemedıği goze çarpıyordu. 2. raundda Nazü hâtah bir seküde açık dövüşmeye başlayınca Yugoslav'ın isi kolaylaştı ve hücuma geçerek Nazıl'i yumruk yağmuruna tuttu. Bu arada 3. raundun ortalarına doğru kontra yumruğa düşen Yugoslav ayakta nakavt olmasına rağmen maçı ekseriyetle kazandı. Ağır siklet: (Şeratettin ö z • Soc Tonoviç Obrad (Yug.) Şöhretli rakibinin karşısında ilk raundda şiddetli bir sağ yumruk alart Şerafettin yere düştu, ayaga kalktığı vakit antrenör Bülent Kiter ortaya havlu atınca maçı Yugoslav abondone ile kazandı. Final müsabakaları yarın gece saat 21 de başlayacaktır. Beşiktaşlılar kar altında ^•ı ı ANKARA Merkez Ceza Kurulu, rakiplerine kastî tekme atan Galatasaraylı Bahri Altıntabak'ı 45, Ergün Acuner'i 15, Fenerbahçeli Nedim Doğan'ı 37 ve Selim Soydan'ı ise 15 gun süre ile cezalandırmıştır. SPAYİÇ'İN VERDİGİ BEYANATLARDA SVÇ UNSURU GORÜLMEDİ Verdiği beyanatlarda, teşkilât yöneticılerine ağır ithamlarda bulunduğu gerekçesiyle, Futbol Federasyonu tarafından Merkez Ceza Kumluna sevkedilen Beşıktaş antrenörü Spayiç'in bu beyanatlannda Kurul üyelerince şimdilik bir suç unsuru gdrulmemiştır. Galatasaraylı Bahri 45, Ergün 15, Fenerbahçeli Nedim 37, Selim ise 15 gün ceza aldılar çalıştılar . • • • M • ... • ^ "~ Boston Maraton yanşmı bir Yeni Zelanda'lı kazandı BOSTON, ( a x ) 71 ınci geleneksel Boston maraton yarışını Yeni Zelândah Dave MckenAvrupalı ve Japonyah koşucula rın hâkimiyetine son verirken 42 km. lik mesafeyi 2 saat 15 dakika 15 saniyede almıştır. 1kinciliği Kalifornialı Tom Laris, üçüncülüğu de Japon Yutaka Anki kazanmıştır Türkiye Liseler Futbol Şampiyonası iımir, istanbul, Ankora, Bursa galip geldiler Asaf AYÇIL Sivas'tan bildiriyor T İSTANBUL BİLİR KOLEJ1 İZMIR TICARET LISESI BU1SA ÖZEL KOLE.Iİ ürkiye Liseler ve dengi okullar futbol şampiyonasının ikinci gününde îzmir Ticaret Lisesi, îstanbul Bılir Koleji, Ankara Yüdırım Beyazıt Lisesi, Bursa #Özel Kolej rakiplerıni yendıler. Bir gun once bir tashih h'atasından galip ıken adlan yenik olarak vayınlanan (Konvalılar), 4 0'a rağmen centilmence oynadılar. İZMtR: 2 ESKİŞEHÎR: 1 îki Ticaret Lisesinin yaphğı ilk maç çok çekişmeli geçti. 12 nci dakikada Eskişehirden Dündar, ilk sayıyı yapü. 20 nci dakikada Fâdıl beraberliği temin etü. Devre 11 bitti. 46 nci dakikada Fâdıl Izmirüı galibiyet sayısmı yaptı ve maç da bu netice ile 21 tzmirin lehine bitti. tzmir Ticaret Lisesi: Bilgin (5) Bülend (6). Cafer (6J Salih (5), Ismail (7). MuıaHer («) Hüsamettin (S), Fadıl (7) Fikret (5), Sâd!k («>, Necmi (5). ÎSTANBUL: 2 TRABZON: 1 Günün ikinci maçında Îstanbul, çetin bir engel aştı. 15. dakikada Kenan Trabzonun galibiyet golünü çıkarmasına rağmen 37. dakikada Canel beraberliği temin etti. Devre 11 bitti. îkinci devrede Trabzonspor üstün oynadı, fakat 79. dakikada Ferhunun golüne mâni olamıyarak sahadan 21 mağlup ayrıldı. İstanbul Bilir Koleji: Hikmet (6) Nadir (5), Erdal (6) Tezer (7), Halit (6), Selçuk (5) Ferhun («). Ender (6), Canel (3), Zekeriya (5), Bülend (5). ANKARA: 4 KONYA: 0 Ankara çok hâkim oynadığı maçta rakibi Konyayı açık farkla 40 mağlup etti. 37. dakikada Tuncaym attığı ilk golden sonra devreyi 10 galip bitiren Ankara 47. dakikada Osman. 53. dakikada Osman ve 75. dakikada Abidin vâsrtasıyla 3 gol daha atarak sahadan 40 galip aynldılar. Ankara: Yavuz (7) Cahit (6), Ulvi (7) Ismail (S). Levend (7), Tahsin (7) îbrahfon (6), Tuncay (6), Abidin (6). Osman (9), B. Cahit (S). BURSA: 1 SIVAS: 0 Yağsnur altında oynanan maç çok sert geçti. Bu yüzden hakem beş oyuncuyu atmak zorunda kaldı. 30. dakikada Şukrü ile Metin, 58. dakikada da Osman ile Gazi hakem tarafından oyundan atıldılar. 68. dakikada Metin de aynı âkıbete uğrayınca, Sıvas takımı sekız kışi kaldı. 74. dakikada Orhan tek golu attı. Bursa sahadan 10 gabp ayrıldı. Takımlar bugün dinlenecek, maçlara yann devam edilecektir. Bnrsa: Raif (6) Hakkı (6), Cibat (6) İbrahim (6), Esen (7), Şükrü (5) İlker (6), Orhan (7), Süha (5). Vedat (5), Osman (4). PUVAN DURUMU KIRM1ZI GRUP BEYAZ GRUP O GB M A Y P O GB M A Y P 2 2 0 0 6 14 istanbul 2 2 0 0 4 2 4 Ankara 2 10 12 2 2 Trabzon 2 10 14 3 2 Bursa 2 10 13 5 2 Izmır 2 10 13 3 2 Konya 2 0 0 2 14 0 E'ki»«hir 2 0 0 î 2 S 0 Sivgs KIZILCAHAMAM ampiyonluk mücadelesinde rakibine fırsat vermemekte kararlı gözüken Beşıktaş, Kızılcahamamda hazırlandığı Hacettepe maçı için antren manlarına kar yağışı altında devam etmektedir. Rahat bir antrenman yeri olarak düşünulen Kızılcahamamdaki kar yağışı idarecileri ve antrenor Spayiç'i vizmüş. bu arada oyuncuların da morallermi bozmuştur. Futbolcuların hastalanmaması için âzami gayreti gosteren idarecıler antrenman harıcınde dışarı çıkmayı yasaklamışlardır. Kampa Avusturyalı eşinden olan çocuklarını da geti ren Kuzman bu yasağa itiraz etmiş ve kar yağdığını görür görmez dışarı çıkarak kar topu oynamıştır. ANTRENMANLAR ŞiddetH yağan kara ve soğuğa rağmen Beşiktaşlılar öğleden sonra kaldıkları otelin sahasında antre nor Spayiç'in nezaretinde çalışmışlardır. KA1VIP MÜDDETİ Şampiyonlukta büyük iddia taşıF. Babreliler son ıdmanda yan Siyahbeyazlılar Ankarada Ha cettepe maçınj oynadıktan sonra tekrar Kızılcahamama dönerek gelecek hafta Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına da yine burada devam edecektir. F. BAHÇE ANKARAYA GtDİYOR Yarın PTT ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bugün uçakla Ankaraya hareket edecektir. Antrenör Gegiç tarafından tesbit edilen Ankara kadrosu şu şekildedir: Hâzım, Radoviç, Numan, Özcan, Şükrü, Yıl maz, Şeref, A. Dısan, Canan. Ercan, Lemiç. Abdullah, Ogün, Selim, Nedim, Erdinç. SanI^âcavirtliler bu maçtan sonra Samsuna geçecek ve çarşamba günü Samsunsporla Türkiye Kupa sı dömifinalinin ilk karşılaşmasını yapacaktır. S Galatasaraym teknik yöneticisl Günduz Kılıç, transfer ayında Sarı Kırrnızılı takıma, 11 yeni ve şöhretli eleman alacaktır. İkinci Türkiye ligi maçlarını izleyen ve birçok oyuncu üzerınde duran Kılıç, idare heyetınin ayırdığı 600 bin lirayı kalıtelı ve iyi oyunculara verip al mak için temaslara başlamıştır. önümüzdekı sezon 10 senelık Galatasaray takımmda bırçok oyuncunun bu transferlerle kad ro dısı kalacağı soylenmektedır. Galatasarayın kadrosunda bekleyen bırçok oyuncunun da satışa çıkanlacağı ve transfer butçesınin 700 bin liraya yukseleceğıni söyleyen ıdarecıler, yakın bir zamanda alınacak ve satılacak futbolcuların da açıklanacağım ifade etmişlerdir. G. Saray Iransfer için 600 bin lira ayırdı Dünya kadınlar Basketbol şampiyonası PRAG, (a.a.) Dünya kadınlar basketbol şampiyonasının fi nal grupu maçlarında Sovyetler Bırliği Japonya'yı zorlukla 6357 yenebılmiştir. Favorilerden Gurey Kore, Doğu Almanya'yı 6459, Çekoslovakya da Yu goslavya'yı 6935 mağlup etmıslerdir. Klâsman maçlarında ise şu sonuçlar alınmıstır. Bulgaristan: 63 • Italya: 31 Brezılya: 56 Amerıka: 44 *** Judo kelimesi biıde 1964 ten sonra duyulmaya başlamış ve dün yada dev adımlarla ilerliyen ba spor ancak bu tarinten sonra tek tek şahıslann gayreti Ue sağda solda yapılan çalısmalara bağlı kalmış ve judo 1966 nın ikinci ya nsında müstakil hale geldikten sonra da Jurum defişmemiştir. Fakat kliklerin çalışmaları gün geçtikçe daha da hızlanmış ve artık isler çözümlenemez hale gelmiştir. Çözürnlenmesine de imkân olmıyan durum şuriur: a Memleketimizde siyab kemerli kaç kişi vardır? b Siyah kemerliler bn diplomaları almaya hak kazanmışlar mıdır? c Hak kazanmışlarsa eldeki diplomalar müsabık olarak mı yoksa yetistirici olarak nu veril. miştir? İşte bütün bunların cevabını vermek bugün için tmkânsızdır. Nitekim bir türlü anlaşamıyan taraflar birbirlerini bir sey anlamamakla, diplomalann alınma şeklinin yanlış olduğunu ve bilhassa çalıştırıcı olarak yetkili olamıyacaklarını itham etmektedirler. Bu konuda da karar verecek bir yetkili makamın bulunma dığı ortadadır. Federasyonu kurmakla görevll olan Alb. Hakkı lsıgöllü ile yaptığımız konuşmalar sırasında dunıma kendisinin de bir hal ç v resi balamıyacağmı soylemiş ve lsıgöllü de bunu kabul etmek zo runda kalmıştır. Ancak bütün bunlara rağmen yine de bir tek çıkar yol vardır. O da (Sezarın hakkmı Sezara ver mek) tir. İşte bn yoldan yöriiyerek ışığa çıkılabilirdi ki, o da memleketimizde siyah kemerli olarak bildiğimiz kişilerin diplomalannı ortaya koymalan ve ba diplomalann CUMHÜRİYET tara fından Beynelmilel Judo Federas yonunda tetkikidir. Böylece memleketimizde gerçek mânada siyah kemerliler ortaya cıkacak ve artık dedikoduların da sonu gelmiş olacaktır. Biz şimdi siyah kemerli kişilerin diplomalarıııı ortaya koymalarını teklif ediyor ve judooun ge leceğinin bu harekete bağlı olacağını belirtmek istiyoruz. BASKETBOL: ANKARA YILDIBIM BEYAZIT LİSESİ KONYA SANAT ENSTITUSU İZMİR, (Çetin GÜREL) Türkiye gençler ve kızlar basketbol şampiyonasına dün de devam edilmiş ve şu sonuçlar alınmıştır. GENÇLERDE: Adanaspor: 91 Balıkesir Yüce Kurtuluş: 40 Sekerspor 42 Stad Atletik 39 Mülkiyeliler 77 G. Saray 57 KIZLARDA: İstanbul Üniversitesi 79 Stad atletik 8 Altınordu 35 Balıkesir Yüce Kurtuluş 34. Gazi Eğitim 59 P. Bahçe 21 Musabakalara bugün de devam edilecektir. Gençlerde G. Saray Kızlarda F. Bahçe mağlup oldular MONDO SOMMERSO'NUN BAŞLIĞ1 VE KUPÜRÜ Burgaz Adalar su altı avına yabancılar da katılacak urgaz Adalar Susporları Kulübünün her yü tertiplemekte olduğu sual tı avı, bu yü uluslararası bir mahiyet taşıyacaktır. Bu yü 3 üncüsü ya pılacak olan müsabakalarda müsabıklar tesbit edilen bir sahada 5 saj müddetle tüpsüz olarak dalacaklar ve bu süre içinde avladıkları balıkları gramajına ve değsrine göre değerlendirmeye tâbi tutulacaklardır. «TÜRKtYE StZİ BEKLÎYOR. ^ Dünya sualtı faaliyetinin 1 numa ralı neşir organı olan MONDO SOMMERSO'nun mart nüshasmda bu musabakalara ait bilgi verilmek te ve Türkiye sizi bekliyor» başlığı altında yayınlanan yazıda Türkiyenin sualtı faaliyeti bakımuıİstanbul mahallî basketbol 1 dan değeri anlatılmaktadır. ginde lider olan ve lıg ikinci1 Bugüne kadar bu musabakalara Modaspor'u 8 puvan farkla gı katılacaklarını bildiren Italaynlar çen Beşıktaş, Türkiye lıgind dan sonra bu yayınla müracaat saiddialı olmak için şımdide yısının artacağı tahmin edilmektetransfer hareketlerine başlamı d tır. Ediskun Uruguaylı Mohan'ı 30 yendi fakat ikinci turda elendi ESKİŞEHİR TİCARET LİSESİ Fotoğraflar: Yücel YÖNAL (SİVAS) Stockholm (Acar Caner Bildirivor) Burada yapılan Dünya Masa Tenisi Şampiyonasmda tek bayanlarda Aysan Ediskun Uruguaylı Mohan'ı 3 0 yenerek başarı kazanmış fakat ikinci turda Kamboçyalı Soka'ya 3 3 yenüerek elenmiştir, B Beşiklaş baskelte hamle yapıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog