Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

BİR YILDA 160.000 LİRAYA MAL OLDU Yöneticiler, F. Bahçe şampiyon olmadığı takdirde Yugoslav antrenörün işine son verüeceğini ve takımı yerli bir antrenörün çalıştıracağmı söylediler UOYl mücadelesi üç gün devam edecek ÎEGİÇ İN KADERİ İAMPİYONLUGA BAĞLI «Alsancakta büyiik takım tanrnııyoruz» Çetin GÜREL bildiriyor IZMtR enerbahçe galibiyeti ile ilgili rak gazetecüerle konuşan AlAsbaşkaıu Erdoğan Tözge, Bahçe maçından sonra Altay, efli bir takım olduğunu gösterdemistir. Oyunculara 1000 er ı prim verildiğini söyliyen Tözşöyle konuşmuştur: «Beşiktaş F. Bahçeyi «Büyiik Altay» sloiına uyan bir oyunla ve iyi bir ;ice ile yendik. Alsancakta bük takım tanımıyoruz. Hedefiz Türkiye Kupasındaki G. Sa1 maçlandır. Kupada iddiahyız. Saraya hazırlanıyornz. Şinadikadar hiç prim vermedik. G. ray maçlan neticesinde de ext prim düşünüyoruz. Geçtiğimiz fta aldığunız netice yanında îmnun olduğumuz husus, şikekarşı gereken cevabı iyi bir kilde verdiğimizdir.» lannın açıklanmasuıı istemiyen Fenerbahçeli bazı yöneticiler, takım ıg veya kupa şampiyonu olamadığı takdirde Yugoslav antrenör Geiç'in mukavelesinin feshedileceğini açıklamıslardır. G«giç'in kaderi.ampiyonluğa bağlı olduğunu belirten yöneticiler, Yugoslav antrenön umulduğu gibi iyi çıkmadığıru belirttikten sonra sunları söylemışr. « B i ı Gegic'î büyiik ümitlerle Türklyeye getirdik. Fakat Yugoslav antrenör nmduğumuz gftt iyi Altaylılar çıkmadı. Göreve başladığından bu yana takuna doğru dürüst bir futkonuştu bol oynataraadı. Kendisi çok iji ka rakterde olmasına rağmen maalesef çok çekingen ve korkak. Bu bakım dan bazı ramanlarda görevine miidabale etmek zorunda kaldık. Gegiç görevini büyiik bir ciddiyet içinde yapmasma rağmen Türk fut YILDA 16«.«M LİRA Sarılâcivertli yöneticiler antrenör Gegiç'in Fenerbahçe Kulübüne maaş, ev kirası ve vergisi ile birlikte yılda 160.000 liraya mal olduğunu söyleyerek değil Türkiyede, Avrupanın birçok memleketinde dahi antrenörlerin bu kadar para almadıklannı ifade etmişlerdir. Bü ALTINOBDU KUPADA DA İDDİALI Basketbolda şampiyonluğu garantileyen Altınordu Başkanı tün bu mali fedakârbk yanında FeCandoğan Sakaoğlu Türkiye Kupasım da Altınordu'mın kazanacağını sdylemiş, «Türkiye'de basketbolda nerbahçe takımının en iyi oyunculara sanip olmasına rağmen tatmia Alünordu'ya vize vermeyecek takım yok» demişür. Yukarıda Galatasarayı 5846 yenerek şampiyon olan edici bir futbol oynamaması karşıAltınordu'nun seyircileri pazar geceki maçta tezahürat yaparlarken görülüyorlar. smda bu karara varan yöneticiler, Fenerbahçenin şampiyon olamama sı halinde yeni sezonda yerli bir antrenör tarafmdan çahştınlacağım söylemişlerdir. LEMİÇ DE B1RAKILACAK Öte yandan bu yıl oynadığı maç larda başarıh olarmyan Yugoslav futbolcu Lemiç de sezon sonunda serbest bırakılacaktır. BALKAN BOKS ŞAMPiYONASI B YARIN BAŞLIYOR alkan Boks Şaropiyonası yan n akşamdan itıbaren şehrimiz Spor Sarayında başlayacaktır. Türkije, Yugoslavya, Romanya, Bulgaristan'ın kuvvetli kad rolarıyle alacağı şampiyona içın Sakaryada kamp yapmakta olan Boks Millî takımımız hazırlıklarını tamamlamıştır. ÜÇ GÜN SÜRECEK Balkan Şampiyonası 19 20 22 nısan gunlerı yapılacak \ e ıki seans halinde devam edecektır. Şampıyonaya katüacak olan ulkeler takımlarını bildirmektedırler. Dün de Yugoslav Mıüî takımı belli olmuştur. Yugoslav takımı şu şekildedır : 51 kilo: Kirkovio, 54 Arif lbrahımovıç, 57 Mıodrag ömerovıç, 60 Zvonko Vujiı, 63,5 Predrag Petroviç, 71 kilo: Mılun To doroviç, 75 kilo: Vlada Premus, 81 kilo: Radovan Bısıc, Ağır: Obrad Sretanovıç. TfRNVVANIN EN ÇETtN BOKSÖRÜ Yugoslav takımının ağır sikleti Obrad, Avrupanın en çetın boksoru olarak bılınmek.tedır. 320 musabakasının 180 ını nakavtla kazanmış olan boksör, 5 defa üst üste Yugoslava şampıyonu olmuştur. Nihat Işıtman, Avrupa Boks Şampiyonasında maç idare edecek 1967 Avrupa' Şampiyonası 24 Mayıs 2 Haziran 1967 tarüılerinde İtalyanm Roma şehrinde yapılacaktır. Beynelmilel boks hakemimiz Ni hat Işıtman, A I.B.A. tarafından bu şampıyonada orta ve yan hakemlik yapmak üzere masraüan Italyan Feöerasyonunca karşüan mak üzere görevlendirilmiştir. BALKAN BOKS ŞAMPİYONASINDA İDDİALILAR Bu yılki şampiyonada en büyük iddiayı Yugoslavlar taşımaktadırlar. Yukarıda t»kımın 63 kilosu şampiyonluk kürsüsünde seremor.ide. Golleıi genellikle yabano oynncnlu att Liselerarası Türkiye Futbol Şampiyonası yann başlıyor Özel surette giden ASAF AYÇIL Sivastan bildiriyor ürkiyenin en genç futbol takımlan liseler ve dengi okullar futbol şampiyonası için bugün burada top'anmış olacaklar. Istanbul, tzmir, Trabzon, Ankara, Konya, Sivas, Bursa, EskişeUir liseler şampiyonu olan takımlar bir haftalık çetin mücadeleden sonra Türkiye liseler futbol şampiyonu olan takımı meydana çıkaracaklar. tKt GRÜPTA Futbol Federasyonunca hazırlanan programa göre yapılacak olan Vcarşılaşmalar iki grupta olacaktır Kur'a ile tâyin edilecek 4 İU gruplar çarşamba, perşembe günleri maç yapacaklar, cuma dinlenecekler, cumartesi ve pazar günleri dömifinal ve finali oynıyacaklardır. Futbol Federasyonu, müsabakalara müşahit olarak Behçet Beylen'i tâyüı etmiştir. Maçlar 40 ar dakika ojuanacak, finalde yenişme olmazsa 10 ar dakika uzaülacak, yine beraberlik bozulmazsa kur'a çekilecektir. CUMHURİYET'İN ÖDÜLLERÎ Cumhurıyet, bu yıl <ia Liseler Şampiyonasmın birüıcisi, antrenörü ve okulu ıçın altın madalyalar koymuştur. ödüller şampıyonayı kazanacak 11 e ve yöneticüerine final maçından sonra törenle verüecektir. AMERİKA TARİHİNİN İLK FUTBOL SEZONU TÖRENLE AÇILDI NEW YORK (A.P.) Birleşık Amerıka tanhinin ilk futbol mevrir dün açılmış, profesyonel ligın takımlan ilk karşüaşmalarını yapmışla dır. Amerikan tarihinin ilk maçlarını ortalama onar bin kişilik seyirci fc labahkları sejTetmiştır. Henüz iyi yetişmemış Amerikan futbolcuları bulunmadığı için takıml diğer memleketlerden çok sayıda oyuncu angaje etmek zorunda kalm lardır. Dünkü maçlarda genel olarak goller yabancı futbolcular tarafı dan aülmıştır.. Maçlar başlamadan önce, stadyomlarda özel törenler yapılmış, Philadelphia'da Pennsylvania eyalet Valisi sahaya helikopterle inerek ük vuruşu yaprruştır. Amerikan {utbol Hginde dünkü İlk karşılaşmalar şu şeküde sonuçianaıjşUr: PhibHİelphia Spartanst Z • Torento Falcons: 0 Chicaço Spurs: Z • St. Louis Stars: 1 Pittsburgh Phantoms: 3 California Clippers: 3. Los Angeles Toros: 3 • New York Generals: 2 Baltimore Bays: 1 AntanU Chiefs: 0. HAMİT KAPLAN CUMHURİYET'İN NOTD Kanada muhabirimiz Or. Lutihov'un Amerika futbol ligine ait bir yazısını yarınki sfltutüarunız da bulacaksınız. 1 1 leşiklaş'ta Suat ;;reve çağrıldt Besiktaş'ın son haftalardaki baırısızlığı üzerine, dört buçuk ayın beri kadro harici bırakılan jat Mamat nihayet Hacettepe maçı •ifesinde vazifeye davet edilmişr. Antrenör Spayiç, şöhretli futboluyu Hacettepe maçı için Kızılcaamam'da hazırlanacak Beşiktaş adrosuna dahil etmiştir. MASA TENİSİNDE jAPONYA BÜYİİK BfiSfiRI KAZANDl STOCKHOLM, (Acar CANER Bildiriyor) Burada yapılmakta olan Masa Tenisi Dünya Şampiyonasında ekip müsabakalan Japonya'nın büyük zaferi ile sona ermişür. Japonya, kadınlar ve erkeklerde Rusya ve Kuzey Kore'yi mağlup ederek birinciliği kazamrken 13.000 kişiye gerçek bir Masa Tenisi ziyafeti çekmiştir. Türk takımı 48 takım içinde 38. olurken centilmenliği ile takdir görmüştür. Besimae, Masa Tenisi Millî Takımımız Federasyon Başkanı Ali Abah ile birlikte Johanneshov salonunda görülüyor. J ANKARA Dünya Ordulara•ası y a n final karşılaşmasını, Sıâhh Kuvvetler Futbol Takımınızla yapacak olan Mısır Ordu rakımı son anda turnuvadan çekilmiştir. Bu durum üzerine takımımız Belçika ile karşılaşacaktır Yapılan karsılıklı teklif üzerine Türkiye Belçika maçı 27 Nısanda tzmır'de, rovanşı da 11 Mayıs 1967 tarihinde Belçika'da oynnacaktır. KSısır Ordu Takımı l&rnuvadan çekildi Fotoğral: Nail BÜLBÜL (Konya) İSTANBULTJN YÜZAKLARI Konya'da yapılan Kız Liseleri arası voleybol Türkiye Şampiyonasında bütün rakiblerini yenerek şampiyon olan Erenköy Kız Lisesine tebrik mesaüarı yağmaktadır. Yukarıda şampiyon takım Konya'daki müsabakadan sonra görülüyor. Puvan durumu O G BM A Y P Eeşiktaş Fenerbahçe G. Saray Gdztepe Altay Ferıköy Eskışehir G. Birliği P. T. T. Ank. Gücü Vefa Ist. Spor Altınordu Hacettepe D. Spor Iz. Spor Karşıyaka 27 14 11 2 41 14 39 27 16 6 5 34 16 38 27 9 15 3 42 29 33 26 12 7 7 39 26 ul 26 10 7 9 22 22 27 27 9 9 9 23 28 27 26 9 89 25 37 26 26 7 11 8 30 25 25 26 8 99 26 21 25 26 7 11 8 24 25 ?5 11 27 8 8 28 33 24 12 27 8 7 20 24 23 12 26 8 6 34 38 22 26 5 12 9 19 27 22 26 S 12 9 18 30 22 26 5 10 11 15 31 20 26 6 7 14 28 19 13 1 2 Kolottiuk fahmin 2 0 PTT Sarıyer Vefa tstanbulspor Demirspor Hacettepe Altay Altınordn Eskisehirspor Kütabyaspor Manisaspor Antalyaspor Fenerbahçe Denizlispor Gençlerbirliği Ankaragücü Feriköy Besiktas Göztepe Karşıyaka Izmirspor Kocaelispor Edimespor Altındağ Ad. D.Spor Sakaryaspor Aydınspor 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 Spor Totoda 20 Talııııiıı o & & o A & A O O ® ® PTT Sarıyer Vefa Istanbulspor Demirspor Hacettepe Altay Altınordn Eskisehirspor Kütahyaspor Manisaspor Antalyaspor Bolnspor Petrolspor Adanaspor Fenerbahçe Denizlispor Gençlerbirliği Ankaraçücü Feriköy Besiktas Göztepe Karşıyaka Izmirspor Kocaelispor Edirnespor Altındağ Ad. D.Spor Sakaryaspor AydiHspor 2 1 1 0 0 2 1 2 1 0 1 1 2 1 1 2 1 1 0 0 2 0 2 1 0 0 1 2 0 0 2 1 1 0 0 2 0 2 1 0 1 0 2 0 1 2 1 1 0 0 2 1 2 1 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 2 2 2 1 0 2 2 2 0 0 2 0 1 0 0 2 1 2 1 0 1 1 2 0 1 2 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 1 2 1 1 2 0 1 0 0 2 0 2 1 0 1 0 2 0 0 2 0 1 0 0 2 1 2 1 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 0 2 2 2 1 0 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 2 2 0 o 1 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 2 2 0 2 1 0 1 0 0 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 o 2 2 1 0 2 2 0 0 1 2 0 1 1 2 2 1 2 1 0 1 1 0 1 1 2 0 1 1 2 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 2 2 2 2 1 0 2 2 0 0 0 Giireş kampın; Hamit Kaplan ( iştirak etti Molnar özel futbol kursu açıyor Memleketimizde Fenerbahçe, Vefa, Altınordu ve Karşıyaka takımlarını çalıştıran Macar antrenör Ignace Molnar şimdi de özel bir futboPkursu açacaktır. Yann saat 17.00 de Vefa stadmda başhyacak bu kursa 14 yaşından yukan futbol oynamaya hevesli kimseler katüabüecektir. Daha dnce Avusturya'nın Salzburg şehrmde böyle bir kurs açan Molnar, Istanbul'dan sonra Bursa ve Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde futbol kurs* ' açacaktır a & A & O O & © 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 1 0 2 > 2 2 2 « 2 2 2 2 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 a Avrupa ve Balkan Şampiyoı rı için Bolu'da kampta bul güreşçilerimizin arasma uzu mandan beri minderden uzak mış olan Hamit Kaplan da 1 mıştır. Federasyon başkanı Cihat U Kaplan'ırı milli takım kampın vet edildiğini belirttıkten şunlart söylemiştir: «Biz geç< bu güreşçimizi bazı şahsi işlc duğu için kampa almamıştık. artık Hamit Kaplan işini d koymuş normal çalışma duı giren bir kimse olmuştur. B kımdan kendisinden faydal. leceğimizi düşünetek bu güre zi memnuniyetle kampa aldı 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 © puvan durumu (BEYAZ GRTJF) O G BMAYP Bursaspor Ad.D. Spor Samsun Şekerspor Galata Boluspor Kocaeh Kütahya Trabzon Beylerbeyi Konyaspor Kaysen Güneşspor Kasımpaşa Toprakspor Davutpaşa 19 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 6 2 19 6 28 11 6 3 21 12 28 7 11 1 16 4 25 9 56 29 14 23 7 76 17 14 21 6 6 8 16 14 20 7 7 6 20 20 20 8 8 4 1» 20 20 7 7 6 13 16 20 7 6 7 15 19 19 8 6 6 17 26 18 9 6 5 14 15 17 9 6 5 18 24 17 6 4 20 24 16 10 5 5 12 24 15 10 3 5 12 25 11 12 Bolnspor Petrolspor Adanaspor İsntail Kurt seıo scnuna kadar fulbolu bıraktı Bir süreden beri kulübü lâflı olaa Vefa'nın milli futl Ismail Kurt, sezon sonuna futbolu bırakmaya karar ve Teknik Direktör Ismet Aı beyanatları ile hareketlerini] rini tutmadığuıı söyleyen Kurt: «Bu durum karşısınd sonuna kadar futbolu bu uygun buldutn. Fakat mul oyuncujum. Resmi dâvet antrenmanlara mecburen kı Bundan soora Vefaja başa lerim.» 1 1 1 0 Zonguldakspor Beykoz 0 1 2 0 0 1 1 2 2 0 1 2 Zongruldakspor Beykoz 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 6 Bonko 2 sıftrlı 21 kolon PTT Sanyer Vefa A A İstanbnlspor Demirspor Hacettepe A Altay Altınordu Eskisehirspor Kütahyaspor Manisaspor Antalyaspor Bolnspor Petrolspor Adanaspor B Banko 5 sıf ırlı 21 kolon 2ı 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 nko T koion 2 2 2 2 2 2 2 9 FL'l'BOL 21 incı Uiuslarara sı Gençler Turnuvası 1321 nisan 1968 tarihleri arasında Fransa'da Cote d'Azur'da oynanacaktır. Avrupa Kupa Galipleri şampiyonası,nın final karşılaşması ise 31 mayıs 1967 de Nurnberg'de yapılacaktvr. 0 VOLEYBOL Kara. Deniz ve Hava Kuvvetlerinin katıldığı Türk Silâhlı Knvvetler Voleybol Şampiyonası 2022 nisan tarihleri arasmda tstanbnlda Heybeli Ada Deniz Harb OUulu salonlarında yapılacaktır. • BASKETBOL Rus Kız Basketbol takımı. dün yapılan Dünya Kadınlar Basketbol Sampiyonasında Amerikan Kız takımını 7137 mağlup ederek grupunda lider olmuştur. # FUTBOL. Pazar günü yapılan Amatör Küme Futbol Şampiyo nasının üçüncü kademe müsabakalarında şu neticeler ahnmıştır: Düzce Gençlik: 1 Jandarmagücü: 0, Kocaeli Kâfıtspor: 1 . Kırklareli Karagücü: 0. Bursa Merinos: 2 îzmir Denizgücü: 1, Kütahya Havagücii: 2. Konya tdmanyurdo: 0, Sivas Süroerspor: 2 Amasyaspor: 0, Trabzon tdmanocağı: 1 Erzurum Palandöken: 1, Adana Millî Mensıı Fenerbahçe Denizlispor Gençlerbirliği Ankaragücö Feriköy Besiktas Göztepe Karşıyaka tzmirspor Kocaelispor Edirnespor Altındağ Ad. D.Spor Sakaryaspor Aydınspor 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 o o o o o o ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı © ı ı ı ı ı ı o o o o o o o o o o o o o o o A i o o o o o o l 0 1 l 1 l 1 l 1 l 1 l l 0 l 0 l 0 l 0 l 0 l 1 l 1 l 1 l 1 l 1 l 1 l 1 l 1 l 1 l 1 f A t 1 l 0 l 0 l 0 l 0 l 0 l l 1 l 1 l 1 l 1 l 1 l 0 l 0 l 0 l 0 l 0 l 0 l 0 l 0 l 0 l 0 A 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 A 0 2 0 0 0 2 22222 2 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 22222 2 1 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 « 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 (KIRMIZ1 GRTIP) O G BMA M.Î. Yurdu Beykoz Zonguldak Bandırma Edirnespor Sarıyer Denızlispor Sakarya Antalya Manisaspor Ülküspor Adanaspor K. Gümrük Petrolspor Altındağ Aydınspor 22 14 6 2 39 16 34 22 13 4 5 34 19 30 23 8 11 4 23 16 27 23 10 6 7 25 13 36 23 10 6 7 20 14 26 22 9 67 21 15 24 23 10 4 9 15 19 24 23 8 7 8 19 26 23 10 23 9 4 23 24 22. 22 8 68 21 27 22 23 8 5 28 28 21 10 22 7 7 8 19 24 21 22 5 8 9 23 28 18 22 4 9 9 11 17 17 22 5 11 23 34 16 23 3 10 10 20 32 16 m 11 M 15 ııoııııoıııoıııuooııı, Palermo Tenîs Turnuvasında ü( maçı da kaybetii ANKARA Monaco ilı kupasını oynıyacak Türk • nis takımı, hazırlık mahiye mak üzere Palermo tun katılmış ve yaptığı üç kaı yı da kaybetmiştir. İlk rn yan Laur ile yapan Beyazı 6/1, 6/1, Tahsin Gürsoy ve Ziya Kıpkızıl da 6/4, 6 mişlerdir. 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 A ° 0 ° 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 © 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 , 2 22222 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 Ofi» 2 (B 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 22222 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 1 1 2 2 2 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 X 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 1 1 2 2 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 01 2 0 İngiliz Millî talar kalecisi Banks Stoke City'ye gird LONDRA ( A P ) Düı bol Kupası Turnuvasınc tere kalesıni koruyan Banks pazartesi guni sterhne (yaklaşık olarak liraya) Leıcester Cıty'de Cıty'e transfer edilmi Zongnldakspor Beykoz SPOR TOTO OOüLLERi SPORTOTODA GEÇTİĞtMİZ HAFTA 8 KİŞİ 13, 315 KİŞİ 12, 4859 KİŞİ 11 ve 33918 KİŞİ 10 BİLMİŞTİR.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog