Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

15 Nisan 1967 CÜMH Atîtlâ DORSAY TehUkeli Aşhlat ransız vazarı Choderlos de Laclos'nn, ılk javrnlandığı 1872'den berı uze rınde tartiBilmıs, bırçoklarmca «gayrîahlâkî» olarak nıtelenmıs romanı «Les lıaısons dangeurenses • Tehlıke lı bağlantılar» ın, Vadım gı bı sansasjoıı meraklısı bır yonetmenın dıkkatınden kaçacağı elbette kı duşunulemezdı. Vadım, uzun Mllar perdeve aktarmağı kurdağıı bu romandan, bırçok kereler bırlıkte çalıstığı \azar Koger Vaılland'la beraber . aptığı bır uvarmayi 1959 yıhnda fılrae aldı. F (Les Iiaisons dangeureuses) Yonetmen : Roger VADIM Oyuncular: Jeanne Moreau Gçrard Philipe Annette Vadim Jean Louis Trintignant Jeanne Valerie Simone Renant Bir Fransız filmi (Yeni Melek, İpek'te) ma, herşeye rağmen, blofçu Vadım, bu kere asığını cuk otftrtmustur, en ıyı (belkı de fek lyı) fılmını vapmıstır Fransız sıne masının son 20 yılda v)etı=tırdıgı en buyuk 2 ovuncu Gerard Phılıpe ve Jeanne Moreau'nun en fes ovunlan, aslmda Vadım ın fılmmın basarısında belkı de en onemlı faktor olmaktadır. 15 Nisan 1928 tarihli Cumhuriyet'U Gerard PhiJipe'i, olumunden once çevırdığı "son fılımlerınden binnde Jeanne Morean ıle bırhkte sevretmek, sınemaseverler ıçın kaçınılmaz bır fırsat olacak. Milâno mülâkatınm * • • • • fç yuzu «Tımes» gazetesmm MUano Romanya kırali muhabırı bıldırıyor Mjlanoda Romanja kıralıçesı M M Mussohnı ıle Tevfık Buştu bey ve Yunan Harıcıye Nazırı Prenses Elena ıle dun arasında vuku bulan mulakat Kıbnstan şehrraıze g lar yabancı basın tarafından Kendısı aynı zamanda ş turlu yorumlara sebep olmu"! kıralıçe şarka ve bılh tur. Bır İtalyan gazetesı de bır tanbula pek zıjade sev, kaç gun once şu şekılde bır mektedır Istanbulda d makale jaymlamıştır «Bu go kalacak olan kıralıçenır ruşmeler Italyanın yakın şark tıne Ortakojde bır koşl ta ve dıger memleketlerde ız edılmıstır ledıgı hareket tarzından basKa Keskin nefesli h turlu bır sey değıldır. Ital a Okumakla hastaları ıy mukemmel bır Akdenız devletı halınde buradakı devletlerın ıh m ıddıa eden Vasfı efend tıjaçlarını baska devletlerden de ıkı gozu ama bır Ar daha ıyı anlar. îtalyanın Ispan rukçunun dun Btnncı \a ıle samırm bır ılışkı kur Mahkemesınde muhakem ması da bu yuzdendır Bu mu pılmıs ve curmu sabıt o) lakat, bılhassa Italvanın Turkı dan mahkeme ufurukçur O < ye aleyhınde tecavuzkarane ay hapsıne ve o hra p çarptınlmasına planlar hazırladığı şekhndekı zasına kotu soylentılen ortadan kaldır vermıstır mış bulunması ıtıbarıyle de \ı«Dinim yoktur ne bu ıyı nıyetlerın bır netıcesı sajılabılır Çunku her ıkı«ı Ortakoy Yalı gazınosu de buyuk kahraman bırer hu yetının muhakemesınde I kumet reısıne mahktırler za hakımının yemın tekl îtalja ıle Yunanıstan muna zerıne tanık muallım Bed sıbatına gelınce her ıkı memle bev, «Benım dınım joktu ketın yekdığerı ıle sıyası cıhet mesı uzenne, «Usulen yen ten aniasraak Juzumunu anla mesı gerektıgı» kendısınt tan muşterek tıcarı menfaatler lenmış ve o da «Mademk vardır Bu ıtıbarla Italya ıle vorsunuz ederım, fakat be Yunanıstanın da anlaşma zorun lerımın jemın kuvveı te\ sı olmaz, ben doğru «oyİE lukları mevdandadır gımı namus ve şerefımle t Ali Cenani bey ederım» dıjerek jemın e Dun Bujuk Mıllet Mecliainde tır Mahkemede ılk defd v eskı Tıcaret Vekılı Alı Cenanı gelen bu olav dınlevenler bevın Yuksek Adalet Dıvanına fmdan çok hayret ve dık sevkı kabul edılmıstır ızlenmıstır Fılm, bır havlı gurultu kopardı, bızım afıslerde jazıldıgı gıbı 5 j ı l vasaklanmadıv»a da, Fransız sansuruvle bır havh takıştı, bazı ulkelerde ıse hala ^os terılroesı vasak fılmler lısresıne gırdı Laclos'un romanı gerek jazılış şeklı gerek konusu vonunden ılgınçtır Mektuplar ;?ek lınde jazılmış oJan roman. alışılm;ş ahlak olçulerımn dısı» da bazı ılkelere dayanan biı cvlıhgı surduren bır çıftın hıkıvesıdır Aralarmdakı anlaşmava fiore, karı koca, herbırı kendı jonunden her turlu seruvenı yaşavabıhr, her turlu zevkın peşınde koşabılırler Üstelık, gerektıgınde bırbırlennın basarısı na vardımcı bıle olabıhrier Ama bırşev yasaktır Geçıcl zevk ler dısında sevmek, bırısme ger çekten baglanmak Laclos romanın basma kov/duğu (ve, Vadım'ın, sınsı bır alavcılıkla tekrarladığı) şu sozlerle, duvgularını ıncıttıgı namuslu kı«ı m gonlunu almagı denemektedır «Tabııdır kı. romanımdakı kısılenn ı e olavlarııı, kadınlarm hu denlı erdemlı \e temız, «rkekle nn bu denlı sâdık oldnfu vuzyılımızda geçebıleceğı duşunulemez». Laclos un, her turlu top lumsal baskı ve kuralın dışında bır moral ozgurlugun, epıkurıen (ve Sade'den de esınlı) bır yaşantının felsefesını yaptığj roma nını, Vadım, kısıhgıne uvgun bulmuş sevmı« hatta bır ropor tajda «Valmont, berıım» c'eraıv lır Tabıı bu \ adım ın «serbest uvarlama» adı altında r o mana bır havh ıhanet etme^ım, konunun skandal varatıcı <,arpı cı \onlerını on plana alarak, (her zamankı gıbı) seyırcm ko lav etkıleme vollarına sdpması nı onlememıstır Ama edebı gu zelhgının zedelenmesı bır vana, Vadıro'ın romanın o ırkıltıcı, ledırgın edıcı buna rağmen (bel lcı de bu juzden) etkılevıcı ha/asım verebıldığı, bılınen bıçım jstalığıyla esere guçlu bır sılamatoğrafık nıtelık kazandır lıgı sojlejjebılır Vj»dınj'ın bılı >en but»*sÜtB«BkfttSı «Bnlı lekoıları, jdkın planlan çıpakhkları (Annette Vadım'ı çıp ık gosteren sahnenın plastık üzellığı batırlanmah), modrrn az a dajanan (Thelonıous lonk'on) fon muzığı bu kere asılsa fılrnın butun ıçınde rruzevı bır <=entezle kavnamış, amatık gelışmeve vardımcı op (.ıkmıştır Vadım, en buyuk uzluga fılmın sonunda dus ekte butun kotuiere cezaları buldurarak romanın ınsafsız ıkgozlulugunu pervasızlıgmı •stıncılığını Kİasık bır «ıbret rsı» n f c!onus»urmektedır A BOZKIR BOZKIR (La steppa) Yonetmen : Alberto LATTUADA Oyuncular Oaniele Spalione Charles v anel Marina Vlady Cristi na Gajoni Pablo Vuijsic (Renkli Totalscope bir Fransız İtalyan ortak yapımı (Emek'te) ır zamanlann umıt baglanan lonetmem Alberto Lattuada, bujuk jazar Çekhov'un bır hıkajesını fılme almakla acaba son \illarda ısı tamamen tıcarı fılımlere dokuçunun gunah çıkarmasını mı japmak ıstemış'' Çekhov «Bozkır» adlı uzun hıkâyesınde, bır çocuğun, kuçuk ko\unden, okula başlajacağı buyuk kente kadar amrasıyle japtığı jolculuğu anlatır Çekhov un butun hıkaye ve pıjesierınde olduğu gıbı, burada da «0U5» yoktur anlatılan hajatın kendı=ıdır Karşıla'stığı her sey çocuk ıçın jenıdır hejecan ı c ncıdır Handakı guze' kontes, Yahudıler, saf sıcakkanh ko^ luler ko\ bajramı kavga fırtına Lattuada butun bunları sadeljkie, hıçbır tıcarı ucuzluğa basvurmadan anlatmaktadır Ama tabıı bu kadarı ı\ ı sınema \apmak ıçın veterlı olamamaktadır Konulu fılım bır vana bır dokumanterde bıle, bellı bır gerılım olaylarla değılse bıle, anlatım voiuvla sağlanmış bır devamlılık gerekır Çekhov ıse hayatı buyuk olaylarla değıl, bır araja gelen bır suru kuçuk kuçuk a>rıntılar, ola\cıklar gozlemİTİe veren bır jazardır, \e Lattuada nın anlatımı bojle bır fılme gerekh «uruklevıcılığı kazandıracak gucte değıldır, dolayısıyle fıhm sıkıcı olmaktan kurtulamamaktadır Yıne de Lattuada y\ ı>ı nıyetınden dola\ı kutlamak gerekır ama Çekhov u perdede se\ retmektense okumanın ber zaman jçın daha ılgınç olacagı da bu fıhmle bır kere daha ortaya çıkmaktadır Ayrılık Şarkısı Turhan GÜRKAN Rejr Ulku Erakalm Senaryo Bulent Oran. Oynayanlar • Cuneyt Arkın, Aida Pekkan, Selda Alkor, Suzan Avcı, Nedret Guvenç, Nubar Terzivan, Ercan Inangnuray. «Melek Film» Yapımı. (Lâle ve Inci'de) Esen Puskullu ve Erol Buvukburç «Gençlık Turkusu» fılmınde Yılda 33 senaryo çıkaran Bulent Oran'ın yabancı roman, pıves, fotoroman ve fılmlere yapışık kalemıne hayran jonetmen Ulku Erakalm'ın yeni bır aşk melodramı ornegı «Aynlık Sarkısı», daha once Kınk Hayat> adıjla gostenlen Tjrone Power ve Kım Novak'ın oynadıkları «The Eddıe Duchuı Story» fılnunın >erlı malı aktarması Kansı doğum yaparken olen bır adamm (konu romantık olduğu ıçuı, bu adam ınce ruhlu unlu bır muzısıyendır) acısmdan oelunu bıle yuzustu bırakarak sokak şarkıcısı oluşu, aılesının gızlıce gorevlendırdığı bu bask» kadına baglanıjı Avrılık Şar B GENÇLİK TÜRKÜSÜ Rejı : Hulkı Sancr. Senarvo : Adnan Saner. Kamera Mengu leğın. Oyna\anlar . Erol Buvukburç. Esen Puskullu, Vahı öz, Suzan Avcı, Yılmaz Köksal, Gulten Cevlân, .Nacı Gırçın. «Saner Fılm» vapıjnı. (Luks'te). Uzun saçlı çılgın gençlıgin parolası olan gunumuzun mu?ıgı j e r h fılm japımcıları taıafından jenı bulunmuş defıne gı bı \agma edılıvor Beat muzıklı >eve gençlıgının yasantısmı perdeye vansıtmak ıçın hızlanan varısta Hulkı Saner basta gıdıvor Yapımcı \e yonetmen olarak pespeşe çevırdığı uı fılmde de Saner Hafıf Batı Muzığı sohstı Erol BuvuUburçu basrole çıkardı Bızde ılk danslı salon komedılennı japan Saner, eskı bır operet muzısıvenı ve opera sa~natgıa (barttOR^ olarak, «a ıvı muzıkal fılmlen japabılecek \ e teneklere sahıp oldugu halde neden«e bu ozellığınden \ ararlanmavı dusunmujor Gunun aktuel geçerlı konusu ne\!>e, el çabuklugu ve ucuzcu metoduvla ona el atıp haftasına varma«Le Mariage Force» de to\ alan sanatçtlar ve Çetın Ipekkava dan fılmı çevırıp onceden hafta aldıgı «ınemalard* \izvona sokuvor «GençJık Turkusu» sırf Erol Buvukburç u o natmak ıçın vapılmıs hıçbır ılgiîi Istanbul'daki Fransız oğretmenlen tarafından. Yeni Tıjatro'da, Boris Vıan'ın «Les Batısseurs d'Empıro ıle Mobere'm < Le Mariage olmavan bır konuva yeni çıkan sarkıların eklendıgı «havanda Force ı adlr pijeslerı ovnandı Buvıık bır ılgı ile karjılanan ojun dovulen sn» olmaktan ılen gelar, ?"> nısandtt tekrarlaoacak çememıştır Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyet Cııtıe>t Arkın ve Selda Alkor «Ayrılık Şarkısı. filmınde kısı» nın belkemıgı oluyor Bırbınne ıhntısı olmayan goruntuler Ne oynadıklarını bılmeyen şaşkın oyuncular Estetık olçulerın dışına taşmış çırkjn opuşme sahnelerı Yapmacık, ozentı hareketler Acıstnı unutmak ıçın Kıbrıs a gıden adamın patlayan bombalar onunde ağzmı açıp bagınnası gereksız Içınde olay yok . «Ayrılık Sarkısı» nm onjınalı bır duygu fılmıydı Yerlısı çevrıhrken, hıs filmlennurııygulanması guçluğu hesaplanmış Ortaya can sıkıcı, anlamsız bır yapıt çıkmış Turkçe ıle Ingılızce, Aimanca veva Fransızca arasınd Sımultane tercume yapabıleceıder ıcın kurs açacaktır. Du rumlan, cazıp ucretle gorevlendınleceklerı Uluslararaii Konferans ve Semınerler'de her zamar> vazıfe almaya mjsaıt olan ısteklılenn, 5 Mavıs 1967 tarıhıne kadar bır adet vesıkaük fotografla şahsen muracaatları rıca olunur. Bırden fazla yabancı dil bılgısı tercıh sebebıdır. Adres Ekononuk ve Sosyal Etudler Konferans Heyetı AdJı Han 279/8, Harbıye Istanbul Telefon 48 65 70 Cumhunyet 3{ Öğretmenler oynadı Kors Susuz Kâzım Karobekir llköğrefmen Okulu Nüdürlüğünden: Cnsl Mıktan Fıvatı Lıra kr. Tutarı Lıra kr 38000 00 98000 00 45500 00 26400 ÜO 17500 00 16500 (10 60000 00 l LA N Kurumumuz Ankara Hastanesı Harıcıye Şefı eşsız ınsan Dr. Operator ACI BIR KAYIP FARÜK İLHAN'm 12 4 1967 tarıhıncfe anı olumu camıamızı buvuk acılara garketmıştır Allahtan kendısıne rahmet kederlı aılesıne ve jakınlarına başsağhğı dıîerız Sosval Sıgortalar Kurnmn Genel Mudurluğu (BaMn 13S8O ^3 Geçıcl Temmatı Lıra Kr 2850 Ü0 6150 00 3412 00 1980 00 1312 50 12,47 50 4250 00 Tarihi 10/5/967 tbalenin Saati lOJO ŞekU Kapaü » KALİTELİ ÇELİK DÖKÜM Kojrun eti 4000 K g Tam vağlı Sığir etı 14000 » Tam yağlı Nebati margarın 7000 » Knstal şeker 8000 K g Kuru fasulye 7000 » Kaşar peynıri 1500 » Kvnlmamış odun 300000 » 9 50 7 00 6 3 2 11 50 30 50 00 20 a X 14 30 1 Şartnameıer ner mesal gıinü mesaJ saatleıi dahılınde Kars Mıll! Eğıtlm Mudurluturjde ve Okulumuzda gonllebılır 2 Taiıplenn hızasında ?östenlen geçıci temınafları vatıraraK usulüne uvgun olarak hazırlıya cakjan teklıf ^ektuplarmı thale saatınden bır saat evvi Kars DefterdarlıJt bmasmda topianacak komısyona ıbrazlan rıca olunur (Postadakı vâkı gecıkmeler nazara aiınnıaz ) (Basın 13098 3948) TEKİRDAG SAGLIK VE SÖSY/Jl YARDIM MÜOÜRLÜGÜNOEN: Asagıda yazılı ıhmlz hastanelennın 1967 mali yıl ıhtıyaçlan kapalı zarf usulüyle hualanndakı gün ve saatlerde Tekırdal bağhk Mudurluğu odasında İhale edılecektır !?artname ve dıger hususlar mesaı ıçınde hastanelerde ve Sağlık Muclurluğunden gorulur 2490 savılı Kanuna eore hazırlanmıs kapalı teklıf mektuplarının ıhaleden bır saat oncesıne kadar Komısyona teslımı lazımdır Posta eecıkmelen kabul edılroez OfcVLtT HASTANESl Mıktar Muh bedel Geç. temınat tnale gun ve saatı HiSAR ÇELİK DÖKÜM ve MAKINE SANAVii Şevket Çambol, Gebze (Çayırova) Telefon: 160 Elekt'ik ızabe, h?rurı muamele laboratuar, modelhane ve çarkhane tesıs!en!8 mucehhez fabnkamızda her çeşıt dokumden nıhaı mamuie kadar «an parça ırralâtı yapılmaktadır Hafrıyat makınelerme aıt yuruyuş takımı parçalarından; Palet pabuçları, makaralan, ıstıkamet tekerleklerı, zıncır cer dışlılerı, pım va burçları, bıçakları, kazma ve tırnakları. Asfalt karıştırma makinelerine ait ko!, pabuc ve dığer yedekleri Kuru erzak Ekmek tlaç, sıh malz. Sebze Meyva GöGCS HASTANESl ttç kalem et 14 kalem 20 000 adet 40 kalem 6000 kılo 45 kalem 32897 22400 27646 51500 45222 50 00 25 00 50 2467 5ü 1680 00 2075 00 3865 00 3415 00 25'4/967 25/4/967 25/4/967 26/4/967 26/4/967 Salı 10 30 Ssalı 11J0 Salı 16 45 Çars 1100 Çars 15 00 İLÂN İ!»T. ASLIYE 8 ıncı HIKUK HÂKİMLİCİNDEN 96b/760 Krıstın Gerlın tarafından Yesıikoy, 4 Kardeşler Sokak ^o 6/7 de mukım Vılhelm G'rlın alev hıne ıkame olunan bosanma davasında Kasımpa<:a Arapcamıı Mahallesı Persembepa7arı hane 71 cılt 44 sahıfe 76 da kavıth Adolf oglu Vılhelm Gırlıng Ue karısı Haracva Ohannes kızı Kırısün Gırlıngın Medenı Kanunun 134 ve mutaakıp maddelerı geregınce bosanmalarına ku^urun davd lıda oldugu anUsı!di£î'nddn 142 ncı madde geregınce da valının bır sene muddefle e\lenmeden memnunetıne ma« rafların davacı uhdesınde ıpkasına Î6 3 967 tarıhırde karar verılmış olmakla hukum hulâsası 20 gun mjddetle ve bu muddetın hıtamından <;onra 15 gun ıçınde tennız edebılecegınız tebhğ makamına kaım olmak uzere lan olunur (Bastn 2129/3980) M £ J D fc Kuru erzak 14 kalem 42207 50 3165 55 25/4/967 Salı 11 00 35 000 kılo 38850 0U 2913 75 Ekroek 25/4/967 Salı 1145 107 kalem 5O6ÜOO0 3780 25 tlaç faıhhl malz 25/4/9b7 balı 16 00 108000 00 11750 kılo b650 00 Üç kalem et 26/4/967 Çars 1130 4b kalem 67738 75 4636 94 Sebze • Mevva 26/4/967 Çarş 15 30 S0000 00 1000 fon 5750 00 Lınvıt komuru 26/4/967 Çarş 16 00 Not : 7 ve 9 msan tarıhlı llânlarda kuru erzak ıhalesının saatı sehven 1330 yazılmıştır 10 30 olarak duzeltıhr. (Basın 13251/3953) Kamyon ve traktör montaj sanayii'nın çelık dokum parçalari Traktor pulluklarının oklan (kolları), ara parçaları, kutuklerı, aynaları. uç demırlerı (bıçakları) Kültıvatör ayak ve çapaları Çelık örs ve mengeneleri Jeşıtlı sanayı kollarma aıt çelık dokum parçaları Suratle ve kaliteli jlarak ımal edılır (Yeni sıparışler ıçın resım veya onjınal numune vermek şarttır j dfar m Artezvenın su veremedıgı yerJere ben su verır m Kuvu Mutehassısı R^MİZ K4R4N Tel 21 45 96 (Cumhurıvet 3989) TOPRAK MAHhULLtRl Oflhl GtNEL MÜDl/RtCfiCVDfcN firzurum Bolge Mudurlugumuzde ıstıhdam edıimek uzere Musavır Avukat ahnacaktır Talıplere 7244 sayılı Kanunun 5 ıncı maddesıne gore uç ust dereceye kadar ucret verılebılecektır. Isteklılenn en geç 20/4/1967 tarıhıne kadar Erzurum Bolge Mudurluğumuze veya Genel Mudurluk Hukuk Musavırlığıne muracaatları rıra olunur (Basuı 13719/3957) Kooperatıflere SU K T J Y U S I Fabrıka ve Bshcıvanlara ve AGRI K.M.O. KORUMA BİUİG! BAŞKANLIGINDAN; Ilımız Yeöştırme Yurdu ıhUvacı olan aşağıda ıhale seklı cıns mıktar muhammen bedel ve geçıci temınatlan yazılı maddeler 2490 sayılı kanunun bukumlerıne gore eksıltmeye çıkarılmıştır Ek sıltme t l Encumen salonunda Birlık Encumenınce vapılacaktır Şartnameler Yurt Mudürluğunde gorulebılır Geçıci temınat makbuzlan ıle 1967 vılı tıcaret odası veslkasıru havi teklrf mektuplarının iha le saatlerlnden bır saat bncesme kadar Komısvon Başkanlığına venlmesi açık eksjltemler ıçın de aynı belgelenn gerektıgı ve postadaki gecıkmelerın kabul edılmıyeceğı ılân olunur Vlodelı hazır olan her çeşıt kaliteli ddküm kısa zamanda teslim edilir. fAŞLAMA IŞLERI. Maruf ve çok hassas cîncınati taşlama makınelenmızİ8 ııyasa ışlerını suratle karşılamaktayız )nıversal taşlama : Kalınlık 350 uzunluk 1200 M/M ye kadar »untasız taşlama » 120 » 300 M/M » » ,ulanmış pım, burç, mıl veya çıkıntılı parçalar taşlanır Fiatlar uygundur Grupu Cinsi Miktarı Tutarı Lira kr. 27600 17300 17550 28980 9940 3300 00 00 00 00 00 00 G. teminatı Lira kr. 2070 1297 1316 2173 745 247 00 50 25 50 50 50 îhaJe şekli İhale gun ve Saati U/5/1967 11/5/1967 11 '5/1967 U/5/1967 U/5/1967 <• 15 00 1515 15 30 15 45 16 00 Satış (irtibat) mağazaları : STANBUL Fındıklı, Meclısımebusan Cad 39/A Tel 49 91 24 \NKARA . Denızcıler Cad No 9/A Tel 11 33 67, Şevket Çambol M ZMIR : Gazı Bulv^rı No 110/1 Tel. 366<3fi 1 2 3 4 5 6 7 Ekmek 24 00 Sg Koyun ve sığır etı 2 kalem Kuru yıyecek i kalem Kuru jıyecek 14 kalem Sebze ve meyva 13 fcalen Sabun 3 kaleın Sac trası ' * w "* Kapalı zarf Kapalı zarf Kapalı zart Kapalı zarl Kapalı zarf Aoıt eircin
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog