Bugünden 1930'a 5,384,236 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

7. Asllye Hukuk Mohkemtstnln Fenerbahçe için verdıği karar enerbahçe Kulübünün yülık genel kurul toplantısı pazar günü Kadıköy Yurt Sinemasında yapılacaktır. Kongreye iki gün kala muhalefet grupu tahminlerin üstünde kuvvetlenmiştir. Bunun sebep leri: O Kadir Has ve Müslim Bağcılar'ın Kurtulus Komitesinin listesinde yer alması, 0 Kadıköy grupunu idare edenlere karşı camiada duyulan tepkl, Q Kızıltoprak, îdealistler ve îstanbul gruplannın birleşmesi olarak Izah edilmektedir. AÇIKLAMA Kulüp Başkanı Faruk Ilgaz, muhalefetin KurtuMUHALEFET F. Bahçe muhaliflerimn dii nkü toplantısından bir görünüş. luş Komitesi aduıı almasına sinirlenmiş, «Fenerbahçe güvenilir namushı ellerdedir» demiş ve muhaliflerin kulübün lokalinde toplanmamalar nnı yermiştir. Bu beyana mukabil dün bir mu halefet sözcüsü, «Ilgaz tarihi ne ça buk unutuyor, 1957 de muhalefette iken kulüp namuslu ellerde değil miydi? Zeki Rıza, K. Fikret. Ismet Uluf o '•amanlar yöneticij di. Sonra bize lokalde niçin toplantı yapmadığımız soruluyor. Kendfleri için de düşünseler iyi olur. Kadıköy Reks sinemasında kulfibü ikiye aymp dâvet yapan biz değildik. Biz Fenerbahçenin ANKARA (Camhnriyet Bfiroan) bugününü beğenmivoruz. Yannılaştırma Bakanı Seyfi öznın iyi olması için çalışıyoruz. türk, Hakkı Yeten'in Beşiktaş Kulübü Başkanlığını yap Kaybedecek bir seyimiz yok, Femasında bir sakınca olmadığmı nerbabçenin kaybolmamasına çaBeşiktaş kulübüne dün yazı ile lışıyoruz» demiştir. bıldirmiştir. BAĞCILAR İTHAM ETTt Beşiktaş Jimnastik Kulübü IKurtuluş komitesi listesine tkinci Başkanı Ayanoğlu'nun yadealistlerin şartlannı kabul edezılı müracaatı üzerine durum rek giren Müslim Bağcılar ise Baş Ulaştırma Bakanlığında tetkik kan Ilgaz'ı şiddetle itham etmiş edilmiş ve Denizcilik Bankası«Kıbnsta çocuklara dağıtılan İnnın da mütelâası alındıktan son giliz paralannı yurda getinnemiş, ra kulüp başkanlığının fahri bir yerine oyunculara Türk parası hizmet olduğu ve bu bakımdan vermişti. Bu usulsüzlüğü tarih ugörev yapnıanın bir mahzuru ol nutmamıştır. Sonra biz kimin namadığı karanna varılmıştır. sıl zengin olduğunu da biliriz» Bu husustaki karar ve yazı demiştir. dün Bakan Seyfi öztürk imzası BUGÜNKÜ TOPLANTI ile Beşiktaş Kulübüne gonderilmiştir. Kurtuluş Komitesi bugün saat 10.30 da Gazeteciler Cemiyetinde Selâhattin Akel yine bir basın toplantısı yapacaktır. Toplantıda söz alacak lıder avuDivan Başkanı seçildi kat Talha Altınbasak prensipleri Beşiktaş Kulübü Divan İcra Kove listeyi açıklıyacaktır. mitesi seçimi dün akşam TaksimDÜN GECEKİ TOPLANTI deki cemiyet binasmda yapümış Dün gece Kurtuluş Komitesinin ve Selâhattin Akel yine seçilmisyaptıgı toplantıda konuşan baştir. Nazmi Ander'e karşı 76 67 Talinine karşı mücadele cdcnlere en iyi misâl Bolu ve Sakarya'kan adayı Talha Altınbaşak F. galip gelen Akel, seçimden önce Bahçe'nin bügüi ve adil bir yöneda görev alan iki spor adamıdır. Bunlardaıı Bolu'da ralişan Ciyaptığı konuşmada gazetemizde time ihtiyacı olduğunu belirtmiş hat Vurucu uzun yıllar önce bir trafik kazasında kaybeüiği tek beyanatı çıkan Şevket Bilgin'e ceve bu arada üyelerden Kemal Cekoluna rağmen boksu bırakmamış, 54 yaşında faal antrenör olavap vermiş ve «Herkes gibi ben rıap Kezer'in yaptığı müracaat rak 30 za yakın genci yetiştirmeğe uğraşmiştır. Bolu'Ha çok seüzerine 7. Asliye Hukuk Mahkemede taraf tutarım. Tarafsız kim var vilen Cihat Vurucu iyi niyetli ve enerjisi ile talihini jenenlere «i, yönetim kurulunun almış olduki zaten» demiştir. güzel bir ömektir. Antrenör yukarıda Bolu muhabirimiz Erkan ğu kararı bozduğunu açıklamışSeçim sonunda Nazmi Ander tır. Bu duruma göre kongre günügrubu nizamnamenin 53 üncü Tiizünie konuşurken görülüyor. ne kadar aidatlarmı yatıran üyeler maddesindeki «idare heyeünde kongreye girebileceklerdir. olanlar divan toplantüann» katılamazjn, oy Jaülanamaz şeklinde tefsir ettiginden gerekli itiraz yapümış ve başkanlık dıvanına verümiştir. Kongre güniine kadar aidatını yatıranlar giriş kartı alabilecek F Lig'te zorlu bir haftanın eşiğinde G.Saray bugün uçakla Izmir'e gidiyor Spayiç Esk.Spor'dan Aitınorduiular "G. Saray iki puan bekliyor * bizden korksun,,diyor Beşiktaş Klübünde Başkanlık işi halledildi A. S. Yen Stadında Eskisehirspor ile karsılaşacak olan Beşiktaş futbol takımı Trabzon Idman Ocağı ile yaptığı maçı mütaakıp hemen kampa alınmıştır. Eskisehirspor ile yapacağı maça gereken önemi veren Siyahbeyazlı teknik yöneticiler, rakiplerinden çekindiklerini belirterek: «tlk devrede farkh mağlubiyete uğrattığımız Eskisehirspor büyük form göstermektedir. Bu bakımdan işüniz burada büyük» şeklinde konuşmuşlardır. Antrenor Spayiç ise: «Takımımız her hafta hedefe doğru biraz daha yaklaşıyor. Eskisehir maçından da beklediğimiz iki puandır» şeklinde konuşmuştur. GEGÎÇ MENECERLE ÇALIŞMAYI KABUL ETTİ Fenerbahçe takımının son maçlarındaki başarısızlığı üzerine Yugoslav antrenör Gegiç, bir yardımcı ile çalışmayı kabul etmiştir. Öte yandan pazar günkü Feriköy maçına büyük önem veren antrenör Gegiç, «Fenerbahçe gol kısırlığı çekiyor. Feriköy karsılaşması çok önemli. Bu maçtan muhakkak iki puan almalıyız» demiştir. Sarı lâcivertli takım Feriköy maçı için bugün kampa girecektir. Ordu takımı ile birlikte tranda bulunan Abdullah, Ziya ve Numan yurda döner dönmez kampa iltihak edeceklerdir. G. SARAY BUGÜN İZMİRE GİDlYOR Pazar günü Alsancak Stadında Altınordu ile karîilaşacak olan Galatasaray futbol takımı bu sabah uçakla îzmire hareket edecektir. Sarıkırmızılılar dün öğleden sonra Ali Sami Yen Stadında antrenman yapmışlardır. öte yandan G. Saraylı futbolculardan Turan'm bir kızı dünyaya gelmiştir. «G. SARAY BtZDEN KORKSUN» İZMİR G. Saray ile haftanın en zorlu maçını ya pacak olan Altınordu takımı. bu karşılaşma için kampa girmiştir. Yöneticiler, G. Saray maçından çok umıt'ı olduklarını söylemişler ve: «G. Saray bizden korksun. Kendi saha ve seyircimiz önünde rakibimizden iki puan alacağız» şeklinde konuşmuşlardır. VEFA DA KAMPTA Pazar günü Ali Sami Yen Stadında Karsıyaka ile yapacağı çok pnemli müsabaka için Vefa futbol takımı dün yaptığı idmandan sonra kampa girmiştir. Yeşübeyaz h yöneticiler Karşıyaka maçı ligde çok şeyi değiştirebilir. Kendimizi ona göre hazırlıyoruz» demişlerdır. Gegiç menecer ile I çalışacak u hafta özellikle üç büyüklerin yapacaklan maçlara büyük önem verilmekte ve taraflar iddialı konusmaktadırlar. BEŞtKTAŞ KAMPA GİRDt Ulaştırma Bakanı Öztürk, Hakkı Yeten'e izin verdi İ Ui TALÎHLERINt YENENLER KAMPTA Eskişehirspor maçı için kam pa giren Beşiktaşlılar toplu halde görülüyor. Grup maçmda çetm bir karşılaşma Ordu futbol takımı bugün Tahran'da Iran ile oynuyor o Basketbol Anadolu Kupası maçlan başladı Fırtına yüzünden kayak yanşları tehîr edildi BURSA (Enver Ayhan bildiriyor) Önceki akşam Uludağda başlayan kuvvetli kar fırtınasj dün yapılması gereken Batı Grupu Ka yak Şampiyonasmın iniş müsabaka sının ertelenmesine sebep olmuştur. Bir gün önce Fatintepe Cennetkaya arasında hazırlanan yanş pis ti tamamen bozulmakla beraber ke sif sis yüzünden görüş mesafesi çok azalmış ve müsabaka yarma bırakılmıştır. Hava müsait olduğu takdirde yarın iniş ve büyük slalom yarışlan yapılacaktır. TAHRAN ünya Ordulararası Grup Elema maçı için Türk Ordu futbol tâ kımı bugün saat 14.00 de burada İran Ordu takımı ile karşılaşacaktır. Turkiyede oynanan birinci maçın rövanşı mahiyetinde olan bu karşılaşmada taraflann şanslan eşit bulunmaktadır. Türk Ordu Ta kımı bu maça muhtemelen ;u kad ro ile çıkacaktır. Ali İhsan, Numan Abdülmetiıı. Ali Rıza, Ziya Cenap, Zeki, Abdullah, Ahmet. Rıdvan. Tafcma kolu TENİS MILLÎ TAKIMIMIZIN SON DAVİS KUPASI KADROSU Federasyon Kupası Yoleybol Maçları İzmir'de yapılacak Iİ821 mart tarihleri arasında îzmirde yapılacak olan Federasyon Kupası voleybol müsabakalanna 13 takım iştirak edecektir. 4 grup üze rinden yapılacağı açıklanan tumuvaya Izmirden Göztepe ve Izmirspor, îstanbuldan Galatasaray ve Râsimpaşa, Ankaradan Muhafızgücü ve Kale Istatistik, Adanadan Karatas takımlan Ue 6 Dölge birincısi takım da istirak edecektir. ila Sakarya çiireş anlrenörii Ikinci ömeği ise Sakarya'dandır. Ahnanya'da işçi olarak çalışırken bir trafik kazasında sağ koiunu kaybeden eski güreşçilerden Kâzun Turan kaybettiği kdlunun yerine taktırdığı kolla yurda dönünrc sporu bırakmamış Sakarya'da güreş takunını çalıştırmağa başlamıştır. Yukarıda Kâzinı Turan öğrencileri ile bir çalışma esnasında. SEÇMEIER BU HAFTA İZMİR'DE Liseler Greko Romen şampiyonası Çorumda Türkiye Liseler arası GrekoRomen Güreş Birincilikleri 79 Nisan tarihlerinde Çorumda yapılacaktır. Bu müsabakalar iki ay önce hizmete giren yeni kapalı spor salonunda tertiplenecektir. ÇORUM Teniscilerimiz Davis Kupası hazırlığını îtalyada yapacak Kulüpler basketbol hâsılatını tam clarak alacaklar Türkiye basketbol ligine giren takımların maçlannda elde edilen hâsılat kesilmeden kulüplere verilecektir. HâsılaÜardan bir miktar kesinti yapan SporToto Müdürü Rauf Meleksoy bu paralann da ol duğu gibi kulüplere verileceğini soylemiştir. Kulüplerin alacaklan paralar şöyledir. Fenerbahçe 14.800, G. Saray 18.000, Altınordu 16.000, Î.T.Ü. 10.800. Muhafızgücü 14.400, Suspor 6.600, Şekerspor 10.600, Kadıköyspor 8.000, Ankara Koleji 7.500, Karsıyaka 9.600, Kurtuluş 6.800. PTT 8.400 lira. | Gençler Türkiye Voleybol Şampiyonası ÖMER BESİM (Abideleşti) . Omer Besim Kros'unun hazırlıklan tamamlandı Nisanda Ayazağada yapılacak olan Ömer Besim Koşalay uluslararası kros varışmasına Romenler, Yugosîavlar, Bulgarlar ve Çekler katılacaklarını tstanbul bölgesine bıldırmıslerdır. Bu yanşmalara Romenlerden Barabaş, Ruznak ve Vamoş ge leceklermı soylemışlerdir. tNÎVERSİTELER KOŞUSU Üniversıte, yuksek okullar ve akademiler îstanbul şampiyonası pazar gunu saat 10.30 da Haydarpaşa lisesı parkurunda 3000 metre üzerinden yapılacaktır. Bu koşuya birçok üniversite, yüksek okul ve akademilerden 200 e yakm koşucunun katılacağı tahtnin edilmektedir. 2 Masa Tenisinde Fenerbahçe 4 şampiyonluk aldı i 12 Gcztepeli Hüseyin'e 30 sün ceza verildi ir haftadan beri devam etmekte olan Masa Tenisi îstanbul Bölge Birinciliği sonuçlanmış ve birinciliklerin çoğunu Fenerbahçe kazanmıştır. Teknık sonuçlar şöyledir: Tek Bayanlar : 1 Aysan Ediskun (F. Bahçe), 2 Izi Özeren (B Spor), 3 Seyhan Gok (F. Bahçe). Tek Erkekler: 1 Ümit Paker (F. Bahçe), 2 Şaban Selâhattin (F. Bahçe), 3 Toma Hacımina (B. Spor). Çitt Bayanlar : 1 Ayla Özkan îzi özerel (B. Spor), 2 Aysan Edıskun Seyhan Gok (F. Bahçe), 3 Ifakat MergenSumru Denizok (T.E.D.). Karmalar : 1 Şaban Se lâhattin • Aysan Ediskun (F. Bah ANKARA, (B4) Beden Ter çe), 2 Ayla özkan Toma biyesi Genel Müdürlüğü MerHacımina (B. Spor), 3 Cağkez Ceza Heyeti, dün yaptığı layan Aksoley Engin Dinamık mutad toplantısmda, spor ku(F. Bahçe). rallanna aykırı bareketlerde Çift Erkekler : 1 Şaban bulunan beş futbolcuya muhte Selâhattin • Ümit Paker (F. lif süre ile müsabakalardan men Bahçe), 2 Erdoğan Ardaman cezası vermiştir. • Nâzım Arpacı (F. Bahçe), 3 Ceza alan sporcular şunlarYorgo Variyadis Koço Yorgidis (Kurtuluş). dır: 2225 mart tarihlerinde AntalGöztepe'den Hüseyin Yazıcı 30 gün, Saim Türkoğlu 33 gün, vada yapılacak olan Türkiye Masa Tenisi Birirciliğine katılaManisaspor'dan Mehmet Erdöcak olan tstanbul takımı Parar lek 6 ay, Galata'dan Erol Tuzgünü Antalyaya hareket edecu 67 gün, Yeşilovadan Şaban cektir Carbay 45 gün. B 7 mayıs tarihlerinde Monacoda Monaco ile Davis Kupası için karşılaşacak olan Tenis Milli takımımız bu önemli müsabakanm hazırlığını Îtalyada yapacaktır. MİLLÎ TAKIM SEÇMESİ ÎZMÎR'DE önceki gün toplanan Tenis Federasyonu, Davis Kupası müsabakalanna katılacak takımın tesbiti için 19 26 mart tarihlerinde Izmirde seçme müsabakalarının yapılmasını kararlaştırmıştır. Tenis Federasyonu bu seçme müsabakalanna şu beş tenisçiyi çağırmıstır : tstanbnl'dan: Suzan Gürel Ankara'dan: Demir Ataş, Tahsın Gürsoy, Beyazıt Ambar İzmirden: Ziya Kızılören Bu beş kişı arasında yapılacak seçme müsabakaları sonunürkiye Cumhnriyetinin 67 bötgesini yöneteda üç kisilik tenis milli takımı cek, 20 mılyondan fazla bütçeli Beden Tertesbit edilecektir. bivesi Genel Müdürlügü makamı 189 fflnden beri boş dnrmaktadır. 7 Eylül 1966 da BatTALYATTA GÎDÎYORLAR kan Ocak'ın yaptığı açıklama ile dolu dnrnmDavis Kupası ıçm Tenis Mıllî da bosalan Genel Müdürlük koltnğu 7 şnbatts Takımımız hazırlıklarına îtalyatamamen boşalmış ve vekâletle yönetilmeğe da devam edecektir. 10 30 Nıbaşlanmıstır, san tarihleri arasında ttalya'nın Catania, Floransa ve Napoli şeHer ne kadar iyi niyetten bahsedilirse de, Yalçm PEKŞEN hirlerinde yapılacak tenis tur«El elin davarını çakıllı tarlada güder» Atanuvalanna katılacak olan takısözünü unutmamak gerekir. Vekâlet'in mânası TURKIYE IKINCISI OLAN SOSYAL SİGORTA • mımız maç kabiliyetıni artırdıkhatır için yapılan is demektir. İLERİSİ İÇİN ÜMİT VERDİ • tan sonra Italyadan Monako'ya 15 Mart tarihlerl arasında Bozayıf takımlardan kurulmuştu. (T. îdyenilmesine rağmen bu üntihandan • geçecektir. llgililer Monako'nun 1967 Türkiye için çetin bir yıldır. Akdeniı luda yapılan Türkiye genç tamrnyurdu, Boluspor gibi). Buna karbaşarı ile çıktı. Yıldınm, Yılmaz, Vol • Davis Kupasına katılan en zayıf Oyunlan. Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası, kımlar voleybol şampiyonası şılık ikinci gruptakl takımların hepsi kan, tsmail gibi oyunculann çok ya• ekiplerden biri olduğunu belirtAvrupa Voleybol Şampiyonası, Avrupa Gençkuvvetli idi. Bu grupta birinci olan * k her bakımdan örnek bir hava içinde kın zamanda voleybol çevrelerinde ta • misler ve Avrupa Bolgesi içinde ler Futbol Şampiyonası, Balkan Masa Tenisi • geçti ve Fenerbahçenin şampiyonluğu Ankara Sosyal Sigorta, şampıyonanın nuıacağına herkes müttefikti. Fener • bundan başka başabaş mücadele ve Boks Sampiyonaları, Marmara Turu Ulnsile sona erdi. en ılgi çekici takımı idi. Mülî voleyedebileceğimiz bir rakip olmadıbahçenin ise bu kuvvetli takımı 3 1 lararası Yarısı, Balkan Oynnlan, Uluslararası Bolunun şampiyona yeri olarak bolcu Ender'in sezon başındanberi çayenerek şampiyon olması şampiyon • ğını sövlefnislerdir. Konkurhipikler Türk Spor Teskilâtını bekleseçilmesi çok iyi olmuştu. Zira Bolu lıştırdığı takımın oyunculan fizik baluğunun değerini daha da arttırdı. yen önemli ve bir imtihan niteliğini taşıyacak spor tesisleri, otelleri, ve lokantaları kımmdan çok iyi idi. Voleybol mazıRâsimpaşa, Tokat Topçamspor ve • olaylardır. KISA SPOR ile, 200 ün üstündeki sporcu ve idare lerı çok yenı olan oyuncular, Fenerbah Ankara Kolej takımlan da bareketli cüerin tam bir sükün içinde çalışmaçenin tecrübeli ve anlaşmış takımı kar1967 nin 75 günu sitmistir. 67 bölçenin çooyunlar çıkarmalarma rağmen raücalannı temine yeterli idi. İkinci ve ö şısmda büyük bir untihan verdı, 3 I delelerı kendı aralarında kaldı. gnnda (Bölge Teskilâtlan Tasansı kanunlaşnemli bir husus, Bolululann spora ver madı^ı icin) valiler, olur olmaz kişileri Bölge dikleri önemdi. Her gece tıklım tıklım Mudurtağn eörevine tâyin etmekte, spor kudolan salon, taraf tutmaktan ziyade rnluslan battal halde kalmaktadır. Artık bn iyi oynıyanı alkışlıyan seyirci, şampı HABERLERI teskilâta bir lider tâyin etmenın zamanı gelyonanın çok ciddJ ve kaliteli geçmesin mistir. Bakan Ocak bu konnda çalısmakta, hiçde büyük rol oynadı. 0 Kongre AtaKu> Atletızm bir resmî veya gayriresmî açıklamada bnlnnORGANİZASYON Kulübünün yılhk kongresı 19 mamaktadır. Ortaya adı atılan namzetler hakKarşılaşmaların yapıldığı Bolu ks Mart 1967 Pazar günu saat 10.30 palı spor salonu küçük olraasına rağ kında tarafsız basın angaje olmamak için yoda Kultür Koleji salonunda yamen, soyunma odalan, elektrikli skooılacaktır. rnm da yapmamaktadır. levhası, aydınlatma, ısıtma, havalan « Güreş Greko Romen Bizce, gerekli tâyin en geç Nisan başında dırma tesisleri ve tribünlen ile mu ^tılinde ıkı millî karşılaşma yap yapıltnalı: seçilen kisinin her şeyden önce hükemmel bir salon. Müsabakalann ilâr mak üzere Iran'a gıden Bulgar edilen saatte başlatüması, vakit kay kumetin spor görüsü (varsa) ile paralel olmaMillî Güreş takımı her iki mubedilmemesine titizlikle riayet edilmp •iabakayı da kazanmıştır. Burasına, spor kamn oynnda tasvip görecek bir kişi si, hakemler heyetine müspet not ks ia Macarlarla yapılan Greko • ve egitimci yönu bnlunmasına dikkat edilmeli zandırdı. Ancak çok kritik bazı kar Romen karşılaşmasını da 53 ve kendisine Genel Miidür Yardımcılan dahil şılaşmalara kifayetsiz hakemlerin k> r Bulgar takımı kazanmıştır. £ nulması seyircinin hakh protestolar butün teskilâtı değistirebilmesi için: destek 0 Meksika Olimpiyatlan • ile hoş olmıyan durumların doğması Meksıka'da olimpiyat oyunlarıolunmahdır. Her geçen gun Türk sporu İçin na sebep oldu nın Avrupa'da televizyonla yaher yenilen gol gibi telâfisi güç bir handikap yınlanmasını sağlamak üzere, TAKIMLAR olmaktadır. olimpiyatlan dürenleyen yetkiŞampiyonaya katılan 8 takım iki lılerle Avrupa'daki televizyon BAŞASÜ MAÇLAR ÇIKARAN FENERBAHÇE HAKLI OLABAK grupta toplanmıştı. Fenerbahçenin daErdoğan ARIPINAR şirketlerinin temsılcilerı on mil bil oldugu birinci grup, KoleJ hariç ŞAMPİYONLUĞU ELDE ETTİ yon lirahk bir kontrat imzala• • •• • » • • • • • • • •• • • • » • • • • • • • • • • • •• • • • • • •• • mışlardır. • • » • •• • • • • • • • » • • • •• • • • • • • • • • • • » • • • • • • » • » 5 Ekrem KARPAT BOLU asketbol Anadolu Kupası birinciliği başladı. Anadolu kulüpleri için Türkiye kupasının bir basamağı olan Aııadohı Kupası birincilikleri Bolu Kapalı salonunda kalabnlık bir seyırci kitlesi önünde vapılan bir törenle başladı. Oldukça ba sarılı bir organizasyonla yüıütülen maçların ılk gününde favoriler farklı ve kolay bir gali bıyet aldılar. Müsabakalar da şu netıceler alindı: Adana Karataş, Sivas 4 Eylül (6623). Boluspor U?ak Idman Yurdu (7032), Tokat Ga ziosmanpaşa Erzurum Doğuspor (7365), Balıkesır tdmangucii Kırklarelı (5035). Konya tdmanyurdu Z.S. Atletık (7234) Manısa Karagücü Kocaeli r (7361). Erkan TÜZÜN B Küçüklerin büyük mücadelesi Mükemmel bir organizasyon ve 1 zorlu bir şampiyonluk T
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog