Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Irlanda maçı için 26 kişilik kadro hazırlandı Dün istifa eden Beden Terbiyesi Genel Müdürü "Çok yoruldum,, dedi Apak "Suvari çalışacak,, dedi ABDULLAH (Yerini buldu) îstanbul Ferdi Boks Şampiyonası başladı İ Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak'ın başkanlığında toplanan Komite aday kadroya şu futbolculan dâvet etmiştır. (Ali, Aydın, Nihat, Talât, Fehmi, Şukrü, Ercan, Yılmaz, Şeref; Mehmet, Ayhan, Yusuf, Nevzat, Huseyin, Ogün, Ergun, Faruk, Fevzi, Abdullah, Erdoğan, Cenap, Ayfer.) UEFA'ya bildirilen listede ayrıca yedek oyuncu olarak da takım halinde yapılacak çalışSelçuk, Numan, Onursal ve Fetmalardan sonra aday kadrosu 16 ki (ESK) bulunmaktadır. ya inecektir. 19 Şubat Pazar günü akşamı Milll takım aday kadrosunda tekrar Ankara'da toplanacak obulunan 26 kişi 13 Şubat Pazarlan futbolcular otel Dedeman'tesi akşamı Ankara'da toplanada kampa alınacaklardır. cak, 14 Şubat salı günu de ilk çalı?masını yapacaktır. tkı Bilindiği gıbi Avrupa Kupası mıisabakalarından olan Irlanda maçı 22 Şubat Çarşamba günvi 19 Mayıs stadında yapılacaktır. Daha önce Irlanda'da yapılan müsabakayı takımımız 21 kaybetmişti. M illî Takım Teknik Komıtesi dun Futbol Federasyonunda toplanmıs ve Irlanda maçı için 26 kişilik yeni bır aday kadro tesbit etmiştir. Gücüyener nihoyet ayrıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) B «BENİM ADIM NE?» 1967'nin ilk ünvan maçında yenil Jmez adam. M. Ali Clay Emie Terrel'i rıngde perışan ederken her yerini bulan yumruğunda aynı suali sormuştur: cSöyle bcnim adım ne, M. Ali mi?, Clay mi?» Yukarıda jampiyonun yerini bulan bir yumruğu görülüyor. RadyoFoto (CUMHURİYET T.H.A.) Houston İstanbul Ercan TURCAN stanbul Ferdl Boks Birincilikleri dün gece Spor Sarayında yapılan müsabakalarla başladı. Gecenin en mühim müsabakasında Yurdakul Gülören Hakkı Sösen'i ekseriyetle yenerek büyük bir başan sagladı. Gecenin kilolannda galip gelen boksörler şunlar oldu: 51 Kg: Mehmet Şen (Unkapanı) 1. raundda hakem kararüe, Turgut Cezayirli (tst. Güreş) 3. raundda hakem kararile, Engin Yaadig&r (Şişli) 1. raundda hakem kararile , 54 Kg: Necdet Erdizer (F. Köy) İttifak'a. 57 Kg. Ahmet Taşçı (Şişli) 2. raundda abandone ile, Ali Tannverdi (Boks thtisas) 2. ci raundda abandone ile 60 Kg.: Cemal Yılmaz (Unkapanı) ittifakla, Yurdakul Gülüren (Beşiktaş) ekseriyetle. 63,5 Kg.: Teoman Duran (F. Köy) ekseriyetle. 67 Kg.: Ihsan Baycan (F. Köy) ekseriyetle, Cengiz Cömert (Agaspor) ekseriyetle, Ramazan Erşahin (Vefa) ekseriyetle. 71 Kg.: Akdoğan Kazandöven (Beşiktaş ittifakla. Ağır: Refik Feder (Boks tht.) 2. raundda abandone ile. DÖMÖİNALLEK: 51 Kg.: Mehmet Şen (unkapanı) ekseriyetle, Engin Yadigar (Şişli) 3. raundda hakem karan ile. 57 Kg.: Ahmet Taşçı (Şişli) ittifakla, 60 Kg.: Cemal Yılmaz (unkapanı) ittifakla galip gelmişlerdir. Final musabakalan, bu akşazn saat20'den itibaren Spor Sarayında yapılacaktır. öte yandan Milli takım antre ' rbrlüğü için Göztepe Kulübu tarafından izin verılmiyeceği yolunda çıkan haberler uzerine Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak cYok öyle şey..» demiştir. Apak sözlerine şöyle devam et miştir: «Göztepe Tönetim Kuruln üyeleri ile telefonla konustum, bu milli bir dâvadır. Anlayış gösterdiler. Adnan Süvari Millî Takım Antrenörlüğündeki görevine devam edecektir.» SÜVAR! GÖREVtNE DEVAM EDECEK Clay li vuruyor hem de Terr " Benim adım ne eden Terbiyesi Genel Müdürü Nuri Gücüyener dün istifa ederek nihayet görevinden ayrılmış ve SporToto Müdürlüğüne uzman olarak atanmıştır. İstifasını Devlet Bakanı Kâmil Ocak ile yaptığı görüşmeden sonra veren Gücüyener, makamdakl şahsl eşyalannın bir kısmını toplayıp evine götürmüştür. Genel Müdürlüğe, bir süre SporToto Teşkilât Müdürü Rauf Meleksoy vekâleten bakacaktır. Yeni Genel Müdür ise, Başbakan Süleyman Demirel'in muvafakati alındıktan sonra Mart ayı içinda belli olacaktır. ANLAŞMA İLE OLDU önceki gün yapılan Federasyon Başkanlan toplantısma neşeli bir şekilde gelen Gücüyener, Bakan Ocak'ın sağına oturmuş, toplantıda fikirlerini söylemiş, notlar almış ve bu arada yamndakilere ayrılacağmı ağzından kaçırmıştır. GÜCÜYENER NE DİYOR? İstifasını doğrulayan Nuri Gücüyener: «Böylesi iyi oldu» demış ve sözlerine şöyle devam e ^ miştir: «Çok yoruldum. Ben sponm içinde büvüyen, yetişen bir kimseyim. Bu camiadan aynlmak istemiyorum. Benden sonrs gelecek görev yapacak arkadaşa başarılar dilerim.» Türkiye Kupası maçı CLAY YİHE GALi Houston (Ajanslar) Beşiktaş Vefa D ünya ağır siklet t o k s şampıyonu Cassius Mar cellius Mehmet Ali Clay dün iddiah rakıbi Ernıe Terrel ile yaptığı 15 raundluk karşılaşmada hakemlerin ittifak kararı ile galip gelmiştir. Cumhuriyet trv ürkiye Kupası üçuncu tur karşüaşmalarından Beşiktaş Vefa maçı bugun saat 14.00 de A. S. Yen stadında oynanacaktır. Türkiye Kupasını da almak azminde olduklannı söyliyen Beşiktaşlılar bu maç ıçın dun gece tam kadro halinde kampa gırmişlerdır. Vefa ile yapacakları maça gereken onemi verdıklerını belirten teknik sorumlulardan A. Ihsan: «Gayemız Türkiye Kupasını kazanmaktır. Bu bakımdan Vefs ile yapacağmuz maça Sanlının da dahil olduğu tam bır kadro ile çıkacağız» şeklinde konuşmuştur. T Houston'un kubbeli spor salonunu dolduran 37.321 seyirci önünde yapılan maç sırasında iki boksörün vücudü gibi orta hakemi Harry Kessler'in de elbisesi kan içinde kalmıştır. Kessler ile yan hakemleri Jımmi Webb ve Emie Taylor şu sıra ile Clay lehinde puan vermişlerdir: 148 • 133; 148 133; 148 137. ALTI YEDİ YUMRUK İLE BAŞLANGIÇ Eldivenler giydirilirken bir kaç dakikalık gecikme olmuş ve sonra eski dünya şampiyonu Joe Louıs "boksÖTİeri seyircilere tanıtmıştır. • BİRİNCİ RAUND: Clay sağa kaydı ve Terrel'uı başına altı yedi defa vurdu. Terrel bir sol ile Clayı kendinden uzaklaştırdı. Terrel Clayin çenesine kuvvetli bir yumruk vurdu. Raund berabere bitti. DOĞUNUN YILDIZI Erdinç Uğur. 2.Kiimede mücadele çok zorlıı geçiyor uma günü başlanan Gruplararası İstanbul Birinciliği maçlarında KADIRGA ÇAPA'yı 20, ŞAFAKSPOR OKMEYDANrnı 10 yendiler. A. HİSAR ile NİŞANTAŞI jsolsüz berabere kaldılar. Ikinci gün maçlarına bugun VEFA stadında saat 11,30 dan itibaren ÇAPA.ŞAFAKSPOR ile 13.15 de NİŞANTAŞI OKMEYDANI ve 15.00 de ise ANADOLUHİSAR KADIRGA ile haftanın en mühim maçını oynayacaklar. Diğer taraitan 2 nci kümede Şehzadebaşı, Yaylaspor birinci kümeye Beçmek, A y vansaray, Küçükçekmece v e Cerrahpaşa'da ikinci kümeye geçınek için rakiplerile arayı açmaya çalışmaktadırlar. TAÇ Göztepe CSKA bugiin oynuyor Türkiye Futbol Hakem Birliğimn dâvetlisi olarak Izmır'e gelen Bul garistan'ın kuvvetli takımlarından CSKA bugun saat 15 de Alsancak stadında Goz tepe ile özel bır maç yapacaktır. SEVİNDİKLERIM VE ÜZÜLDÜÜÜM Erdoğan ARIPINAR yıldan beri uğraştığım kış sporlan dalının kayakçı yetiştiren ocaklanndan en esaslısını görememiştim. Federasyonun özel dâveti ile Doğu Grupunu izlemeye Sarıkamışa gittim. 15 güne yakm süren gezimden memnun dönüyorum. Bu memnuniyetimi 4 ana noktada toplıyabilirim: • Uzun mücadelelerden sonra tam olmasa da kayak tesisleri tamamlanmaya başlamış, • Kayak, halk sponı haline gelmiş ve benimsenmiş, • Alp dalının yanısıra mukavemet, sevilen, tutulan ve istikbal vaadeden bir dal olmuş, • Her kayakçı çalıştığı ve başardığı takdirde en üst seviyeye kadar çıkabileceğine inanmıştı. SARIKAMIŞ KAYAKEVİ Bu memnuniyetimi gölgeliyen olay, Sankamış Kayakevinin metrük hali oldu. Modern bir kavakevinin bütün şartlarını taşıyan Kayakevi, Beden Terbiyesi Genel Müdürluğünün ilgisizliğinden kaloriferi çalışmadığından kullanılmaz haldeydi. Kamp yapan çocuklara birlik. beraberlik, neşe ve disiplin getirecek olan yatakhanelj bu binanm bakımsızlığı 75 e yakın gencin otellerde kalmasına, dağümasına ve dernlenip toparlanmamasına sebep olmuştu. Sankamış Kayakevi çam ormanları arasından bana sanki «yazdıklannın hepsinde çok haklısın, sen yazmaktan bıktın, onlar o kottuklarda otunnaktan bıkıp utanmadılar» diyordu. BİR YILDIZ Karlı Dağda yanan ateşten pek çok kmlcım sıçrıyordu. Bunlan birer birer anlatacafım, yalnız biri; tam bir yıldızdı ve çam dallan ona zafer meşalesi oldıılar. Erdinç Uğur, hareketlerini kontrol etmiş, disiplinli olmuş, tekniğini arttırmış bir kayakçı olarak Doğu Grupunun en iyi adamı olmayı başardı. t ç müsabakayı ve kombinasyonu alırken, kucağı kupa doluydu. Küçüklerde ise; Celâl Öztaş aynı yoldaydı. Küçüklerde topyekun birinci olan bu kağnıcı çocuk, büyükler derecelemesinde ilk üçe girmeyi başardı. Ona disiplin konusunda uzun uzun nasihat ettim. Şampiyonaların pistlerin yanısıra salonlarda, kamplarda da şampiyon seçilmeleri gerektiğini anlattım. Büyüklerin ve gençlerin ilk dörtlerine giren Erzurumlular zaman zaman sanki başlarını Hınrs Boğazındaki kayak tesislerine çeviriyor ve «An Beden Terbiyesi, biz ikinci, üçüncü olmazdık ama Palandöken öyle çetin ki tesissiz çıfcılmıyor. diyorlardı. (YARIN: Yıldızlann Lideri) n C Granit Millî takım antrenörü ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Basketbol Fe3 üncü AMATÖR LİG derasvonu Başka2 nei AMATOR LİG GRUP ( A ) GRUP ( A ) nı Faik Gökay BasSelimiye Şile 41 Çamlıca Agaspor 10 ketbol Genç MilYeldeğirmeni Hilâl Kartal Gokspor 3 0 32 li takımımızın ant A. Ordu Örnekspor Üsküdar Çınarspor 2 1 00 renörlügune eskı1 1 0 0 3 0 2 si gibi yine Yal0 2 Kartal Çamlıca 1 1 0 0 1 Yeldeğirmeni 1 1 0 1 1 0 0 4 1 2 çın Granit'ın geti 0 3 2 2 Selimiye 1 A. Ordu 1 1 0 0 4 1 2 rildiğini 0 0 0 1Üsküdar açıklaörnekspor 1 1 00 1 1 2 0 0 0 0 1 Çınarspor Sami Özok Hilâl 1 001 1 4 0 10 0 1 2 3 0Şile Agaspor 1 001 03 0 10 0 1 0 1 0 Gokspor işbaşında GRUP <B) GRUP(B) İZMİR IzmirBu hafta bu Bu hafta maçlar yok. grupun maçı spor'un Vefa'ya fark yok. 3 üncü AMATÖR LİG lı mağlubiyetinden GRUP (E) GRUP (C) sonra mavibeyazlı Kurtuluş Çatalca 3 0 K. Ayasofya Yenikapı 20 taraftarların ikazlaÖzenspor Kâğıthane 00 10 Şehzadebaşı Langa rı üzerine Yönetim Şişli llkadım 00 00 Kumkapı Zara Sırkeci 2 1 1 0 3 0 3 Kurulu Sami Özok' 4 1 4 Özenspor Şehzadebaşı 220 0 2 1 1 00 1 1 0 3 u tam selâhiyetle 2 1 1 0 1 0 3 Şişli Sirkecı menecerliğe getir2 1 01 3 1 K. Ayasofya 2 1 0 1 3 3 2 Kurtuluş 1 0 0 0 1Çatalca 2 1 0 1 5 5 2 miştir. Kumkapı Z. 1 0 2 1 0 Kâğıthane 1 1 2 5 1 Langa 0 0 1 0 2 Yenıkapı 1 1 0 3 1 2 0 0 2 0 3 0 llkadım GRUP ( D ) GRUP ( F ) Mimarsinan D. Şafaka 60 30 Yaylaspor Fatih Ayvansaray Ayyıldız 21 30 K.M. Paşa Çırçır Gazi O. Paşa Fethiye 00 11 Çelikspor Zaferspor 2200 4 1 4 1 4 Ayvansaray Yaylaspor 2200 7 1 1 0 1 0 3 K.M. Paşa 2 2 0 0 6 1 4 G. O. Pasa 10 1 62 2 Çırçır 2 1 0 1 3 4 2 M. Sman 1 0 1 0 0 0 Çelikspor 2 0 1 0 2 4 1Fethiye 0 02 1 3 0 Zaferspor 2 0 1 0 2 5 1Ayyıldız 0 01 0 6 0 Fatih 2 0 0 2 1 6 0 D. Şafaka 3 üncü AMATÖR LİG 2 nei AMATÖR LİG GRUP (E) GRUP (C) îskenderpasa Ist. üni. 21 Kulespor Çıksalın 42 K. Çekmece Eminönu feriköy Altay 41 P.T.T. Tepebaşı 1 0 M. Paşa Zeyrek İstanbulspor PTT 21 E.T.T. Jandarmagücü 11 Galütasaray Hacettepe 1 4 E.T.T. 2 1 1 0 6 1 3 K. Çekmece 2 2 0 0 6 2 1 1 0 32 3 G Birliği A. Gücü Jand. Gucü 2 1 1 U 6 2 3İsk. Paşa Demırspor Vefa 0 4 2 2Mıthatpaşa 1 1 0 02 1 2 Kulespor 1 1 0 İzmirspor Beşiktaş 2 1 0 1 1 5 2 Zeyrek 2 0 1 1 2 3 1 P.T.T. 00 2 1 4 0 Alhnordu Fenerbahçe 2 0 0 2 3 9 0îst. Ünivers Çıksalın 00 1 1 4 Eskişehirspor Karsıyaka 1 0 0 1 0 1 0 Eminönu 0 Tepebaşı GRUP ( F ) Bnhıspor Kayserispor GRUP ( D ) 21 Cerrahpaşa Istiklâl Ad. D. Spor Koraelispor 10 Cihangır Yalova (M) Altınok Özfatih 31 Tekel Haydar Davutpaşa Bursaspor Sağmalcılar Karagücü 31 Bozkurt (Boş) Konvaspor Beylerbeyi 2200 3 1 4 Tekel 2 1 1 0 3 0 3 Cerrahpaşa Samsunspor Galata 2 1 0 2 02 0 14 3 2 Haydar 1 1 2Özfatih Şekerspor Trabzon 2 1 0 1 1 0 0 2 1 2 Istiklâl 1 1 1 2 Cihangır Güneşspor Toprakspor Altınok 21 0 1 1 0 10 1 1 3 2 2 Bozkurt Maııisaspnr • Altındağ Sağmalcılar 2 1 0 2 00 2 1 5 Yalova 1 4 3 2 Karagucu 2 0 0 1966 1967 21 6 0 ŞAMPİYON BURSA GENÇ TAKIMI • İKİNCİ RAUND: Raund sert başladı. Terrel rakibinl köşeye sıkıştırdı. Clay iki sert yumruk vurdu. Bu raund da berabere bitti. • ÜÇÜNCÜ RAUND: Terrel'in sol gözü kızarmıştı. Clay rakibinin sol gözüne vurmaya çalışıyordu. Terrel ise rakibinin hücumunu bekler gibi davranıyordu. Raund Clay lehine bitti. • DÖRDÜNCÜ RAUND: Terrel'in şiddetli hücumunu savuşturan Clay, ratdbine şiddetli bir sol ADANA, (Hakkı Ufuk bildiriyor) Dün yapılan Türkiye futbol Genç vurdu ve Terrel iplere yaslandı. Raund Clay'in. knrmalar şampiyonasını Bursa kazanmıştır. • BEŞİNCİ RAUND: Clay bir sol vurdu ve geriTemdıtlere rağmen golsüz geçen maçın sonunda kur'ayı Bursa takımı ledi. Terrel'in atakları altmda geçen bu raund da kazanmış ve bu suretle genç karmalar futbol şampiyonu olmuştur. Clay'in lehine kapandı. Hakemler: Mustafa Barın (7), Or ^ • ALTINCI RAUND: Clay'm sağ yanağı kızarhan Demir (7). Burhan Yakıcı (7). mıştı. Terrel'in sol gözü ise kötüleşmişti. Terrel raBURSA: llhan (7) Sabahattın 13 bilen 138.988,50 kibinin bumuna bir sol yapıştırdı ve raund berabere (6), Özmetin (7) lbrahim (6), Coş bitti. lira alacak • YEDİNCİ RAUND: Terrel'in yakm d ö p ş e gir kun (8), Orhan II (7) Haldun (6), Spor Totonun 25. hafta değermesi Clay'in işine yaradı. Terrel'in gözüne inen bir Necati (7), Kerim (7). Orhan (6), lendırmesinın kat'i sonuçlan yumruk gözünün kanamasına yol açtı. Raund Clay' Ünal (6). MALATYA: Erden (6) Hâşim şöyledir: in. 13 bılen 4 kişi 138.988,50 TL. • BENİM ADIM NE?: Terrel'in sol gözü kapan (7), Adnan (7) Hıkmet (7), Mehmet (8), Yusuf (6) Mustafa (6), 12 » 175 . . 3.212,50 » mıştı. Rakibinin yüzüne devamlı olarak vuran Clay Zeki (7), Ahmet (7), Vedat (7), Ö11 • 2584 . 215. » arada bır «Benim adım ne?» diye soruyordu. 10 . 18989 • 29. » • DOKUZ VE ONUNCU RAUNDLAR: Devamlı mer (8K olarak Clay'in yumrukları altmda geçen bu raundlarda Terrel'in her tarafı kan içinde kaldı. • ON BtR, ON İKİ VE ON ÜÇUNCÜ RAUNDLAR: Terrel'in sol gözü tamamen kapandı. Clay'in ise burnu kanadı. Burnu kanayan Clay'in rakibine verdiği cevapta ise Terrel'in sağ gözü de kan çanağına döndü. GENÇLERDE BURSA ŞAMPİYON OLDU Liseler Masa Tenisi Şampiyonası başlıyor • ON DÖRDÜNCÜ RAUND: Teksas Boks Komisyonundan Doktor R. A. Moerse, Terreli muayene etti. Sonra döğüs tekrar başladı. Ve Clay'in yumrukları ile kapandı. • VE ON BEŞİNCİ RAUND: Clay, rakibinin suratına on kadar yumruk vurdu. Terrel eldıvenleri ile yüzünü koruyordu. Nihayet bu raund v e maç da Clay'in galibiyeti ile bitti. 401. DOLAR Maçta kapı hasılatı 401.000 doları bulmuştu. Dünkü maçta beklenenin aksme olarak Clay, rakibinin etrafında durmadan donmek usulune başvurmamıştı. M ANKARA FEN LİSESİ Ankara Şampiyonu Fen Lisesi masa tenisi takımı (Süleyman Üstünel, Mesut Dörtok ve Haluk Örsten). asa Tenisi Federasyonunca duzenlenen lıse ve dengı okullar Turkıye bırıncılıği bugün saat 10.30 da Işık Lisesi salonunda törenle başlayacaktır. Bu bmncılığe 12 erkek v e 7 kız lise takımına mensup 72 öğrencı sporcu katılmaktadır. Programa göre, yarışmalar 5 gün devam edecek olup önce ta kım müsabakaları ve daha sonra da ferdî müsabakalar vardır. Bınncılığe katılacak liselenn kafile baskanları, öeretmpnleri ile dün saat 17 de Millî Eğitim Müdürlüğünde bır toplantı yapılmıstır. •••••••••••••••••••••••a Nerelerde ne yaptılar? Maçlan Tah. 7 19 10 5 8 10 8 10 2 9 10 9 10 10 S 3 9 9 7 4 5 8 2 2 1 5 54 75 100 4 50 2 50 10 100 9 55 70 60 100 7 45 1 75 1 80 C. Tah. Takımlar Altay PTT Hacettepe A. Gücü Vefa Beşiktaş Fenerbahçe Karsıyaka Kaysetispor Kocaelispor Bursaspor Beylerbeyi Galata Trabznnspor Toprakçpor Aitindae O G B M 17 17 17 17 17 17 17 17 12 12 12 12 12 12 12 13 Kendi Sahasında G B M Raklp Sahada G B M Goller A t Ye. Pnv. Kp Ferikoy Ist. Spor Galatasaray G Birliği Demirspor tzmirspor Altınordu Eskişehirspor 17 5 6 6 17 7 2 8 17 8 7 2 17 Kendl Sahasında Raklp Sahada Goller Puv Kp 1 10 1 10 1 1 0 20 0 10 2 2 2 2 1 1 1 10 1 1 0 10 ) 1 20 g D 1 102 1 1 1 5 5 3 5 7 4 9 7 5 8 5 5 10 11 3 3 3 5 9 6 4 2 4 C 2 3 4 1 3 4 5 3 3 1 4 4 4 2 2 3 3 16 1 4 7 9 12 12 7 20 £ 1 8 13 19 9 17 A. Demirspor 12 Davutpaşa Konyaspor Samsunspor Şekerspor Güneşspor Manisasnor 12 7 3 2 12 3 4 5 12 5 4 4 90 1 60 1 100 1 S 7 3 3 1 1 1 3 2 1 3 • 1 5 3 2 2 1 5 MUIUIUUIUIIUUUIUIUUUUUIUUIMUUUUUUIIIIIUIIIIIUUIIIIUIIIIUUUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog