Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Göztepe A. Silvaıiyi Müll Takıma vermedi < ; . C L A Y SAHA DIŞINDA KAYBETTİLER Fenerbah çeli yöneticiler, Göztepeli taraftar ların maçtan bir gece önce otelin çevresinde sabaha kadar yaptıkları asın tezahüratı protesto etmişlerdir. Yukanda, gece yansı Fenerbahçelileri uyutmayan Göztepeli taraftarlardan bir grup. TerreFe SAHADA KAZANDILAR G. Tepeliler lider Fe nerbahçeyi îzmirde 10 mağlup ederek şampiyonlukta iddia sahı bi olduklarını ilân ettiler. Yukanda Ercan, mu hakkak bir golü kurtanrken. karşı Houston, Texas (Ajanslar) u sabah Türkiye saatiyle 05.40 da Houston'daki Astrodom Stadında DünCASSl'İS M. ALİ CLAV ya Boks Birliğınin resmen tanıdığı Dünya ağır sıklet Boks Şampıyo(İstediği gibi bir rakip buldu) nu Ernie Terrell ile Muhammet AU (Cassius Clay) karşılaşacaklardır. 15 raund üzerinden yapılacak maç hakkmda sorular soran gazetecilere her iki boksör de neticeden emin olarak galip geleceklerini söylemişlerdir. Ancak kuvvetli tahminîeri ile tanınmış Las Vegas bahis acenteleri Clay'ın kazanacağına büyük ihtimal vermekte, Clay'e 1 e dört şans tanımaktadırlar. ÖLÇÜLERÎ Her iki boksörün ölçüleri şöyledir. • CLAY: Yaş 25, ağırhk 98.8 kilo. Boy: 1 88 m., Göğüs 1.061.12 m. • TERRELL: Yaş 27. Ağırhk 97.5 kilo, Boy 1.90 m. Göğüs: l0« 1.11 m. Geçen yıl içinde Patterson da daMÜKÂFATLAR Şampiyonlara \erilecek kupa ve madalyalar. hil 6 kere ünvan karşılasması yapan Clay, bu yıl da Terrell'i patakladıktan» sonra listesinde Zora Folley, Thad Spencer, Chuvalo ve Patterson'un olduğunu belirtmiş, «Ne kadar büyük bir şampiyon olduğumu anlamaları için Meksika ve Japonya'da da nıaçlar yapmak istivorum» şek'inde konuşmuştur. ÜNVAN MAÇLAR1 1960 ekiminden beri devam ettir dıği profesyonellik hayatında hiç mağlubiyet almayan Clay. şampi yon olduktan sonra yaptığı 6 ünErcan TURCAN van müsabakasını ise kolaylıkla kazanmıştır. Bu karşılaşmalar sı'stanbul Ferdi Boks Birincilikleri bugün saat 20.00 de Spor Sararasıyla şunlardır: yında yapılacak olan musabakalarla 10 kulube bağlı 45 boksörün • 22 aralık 1965 de Las Vegas'ta kn'.ılması ile başlayacak, yarın gece final turu karşılaşmaları ile Floyd Patterson'a nakavtla. sona erecektir. • 29 mart 1966 da Toronto'da Geİstanbul birinciliklerinde ilk iki dereceyi alacak olan müsabıklar orge Chuvalo'ya sayı ile. 1719 şubat tarihleri arasında Ankarada yapılacak olan Türkiye Ferdî • 21 mayıs 1966 da Londra'da 6. bors sjampıyonasına kaülmaya hak kazanacaklardır. Bu bakundan biraundda Henry Cooper'e teknik na rincilıkler büyük değer taşımaktadır. kavtla. A.İJ3.A. tâlimatnamesine göre; • 6 ağustos 1966 da Londrada 3. (F. Bahçe) Yılmaz Boz (F. Köy) yapılacak olan bırincüiklere seraundda Brian London'a teknik 67 KİLO: Ihsan Baycan (Ferine içinde 5 müsabaka yapmış onakavtla. köy) Fahrettin Karakaya lan bütün boksörler katılabilecek (BoksV" • 10 eylul 1966 da Frankfurtta 12. tir. Eliminasyon usulüne göre ya 71 KİLO: Akdoğan Kazandödakikâda Karl Mildenberger'e tek pılacak olan müsabakalarda bir ver (Beşiktaş) Ismaıl Tutkun nik nakavtla. boksör bir günde ikiden fazla mü (Feriköy) sabaka yapamıyacaktır. • 14 kastm 1966 da Houston'da 3. 75 KİLO: Orhan Denizmen (Fe FAVORİLER raundda Cleveland Wiüiams'a tek rikoy) Fethi Işık (Boks) 45 boksörün katılacağı müsaba nik nakavtla. 81 KİLO: Hıkmet Çoşkunoğlu kalarda son form durumlanna gö (F. Bahçe) Refik Fedar (Boks) re ilk iki dereceyi paylasrnası AĞIR: Nâmık Seyhan (F. Bah mümkün olan boksörler şunlarFERIKÖY çel Emin Özbek (Boks). dır: BİLET FİATLARI 51 KfLO: Engin Yadigâr (Şişli) MOLNAR'LA İstanbul Ajanlığı iki gün de Selim Koyunoğlu (F. Bahçe) vam edecek olan musabakalann 54 KİLO: ^üknettin Fıgen (F. ANLAŞTI bilet fıatlarını 10 5 ve 2.50 kuBahçeı Ahmet îlhan (Boks) ruş olarak tesbıt etmiştır. Lefter'in istıfası ile antrenor57 KİLO: Ahmet Taşçı (Şişli) CUMHURİYET MADALYASI süz kalan Ferikdy dun antre İsmet Atıcı (F. Bahçe) Gazetemiz, şampiyona için özel nör Ignes Molnar ile anlasrmş60 KİLO: Hakkı Sözen (F. Bah Cumhuriyet madalyası koymuştır. Molnar bu haftadan itıbaçe) Cemal Yılmaz (Unkapanı) tur. Madalya, şampiyonayı tâkip ren takımı çahştıracaktır. 835 KÎLO: Hüseyin Çolakoğlu eden halkın oyları ile seçilecek olan boksöre törenle takılacaktır. TtRKlYE FERDİ BOKS BİRİNCİLİKLERİ ANKARA: (a.a.) Türkiye Ferdî Boks birincilikleri 16 17 • 18 Şubat 1967 tarihleri arasında An••• kara'da yapılacaktır. 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 Göztepeliler ıooo'er lira prim aldılar Böyle söyleyen Faruk Ilgaz katî kararın bu hafta verileceğini açıkladı Ekrem KARPAT İzmirden bildiriyor 2 zmir'de Göztepe tarafından liderlik tahtından I indirilen Fenerbahçe îstanbula dönerken yöne' tim bakımından geride büyük bir hayret nidası fcıraktı. Çünkü San Lâcivertli îdare Heyeti kulübün tarihinde görülmedik bir bonkör (!) lükte bulunmuş, takımla ilgisi olraayanlann da dahil edildiği 33 kişilik kafıle için 20.000 lira ödemişlerdir. Bu paranın yalnız 8.071 TL. Büyük Efes Oteline ödenmiş, 10.000 lirası uçak bileti olarak S a n Lâcivertli kulübün kasasından çıkmıştır. Bu masrafa mukabil S a n Lâcivertliler maçtan 50.410 TL., Goztepe ise 74 087 TL. almıştır. GÖZTEPEDE BATRAM Göztepeliler maçtan sonra gece saat 4'e kadar eğlenmişler, oyunculara 1000'er TL. prim verilmiştir. «Gol atana 100 TL. vereceğim diyen Nevzat, yapılan eğlencede Gursel'e «Al bn senin hakkın» diye mükâfatını vermiştır. FARUK ILGAZ SİKÂYETÇt Fenerbahçe Kulübü Başkanı Faruk Ilgaz dün kendisiyle konuşan gazetecilere, «Elimizden geleni ysptık. Çocuklan tâ Bağdattan alıp şetirdik. Fakat istenilen olmadı. Radoviç'in işi ciddiye almadığım görüyoruz. Hafta içinde toplanıp tedbirlert görüseceğiz» demiştir. Göztepe ile Fenerbahçe takımlannın Alsancak Btadında yaptıkları maçı görebilmek için sahaya hücum eden kalabalığın cam, çerçeve, Jrapj v e kllitleri kırmalan, bölgeye 400 liralık zarar meydana getinniştir. GENEL MÜDÜRLÜGE BAŞVTJRULACAK San Lâcivertli kulübün Başkanı Kadir Has, «Göztepelilcrin maçtan önce çocnklanmm nyutmamak için otel önünde yaptıklan çirkin tezahüratı vnntamıyacağız. Takımın moraline tesir eden bn olayı Genel Müdörlüge aksettireceSiz» demiştir. SÜVARİ MİLLİ TAKIMI BIRAKIYOR Dün toplanan Göztepe yönetim kurulu Adnan Siivari'nin Milll takınıı çaUştırmasına izin vermemiştir. Süvari, bugün Ankara'ya gidecek, Teknik Komiterün toplantısına katılacak, israr edilirse trlânda maçına kadar takımla ilgilenecek, sonra ayrılacaktır. Radoviç işicidditutmuyor, Gaziantep birinci, Adana ikinci B Liseler Giireş Şampiyonası başarılı geçti Bahattin Erdetn Malatyadan bildiriyor bölgeden 92 güreşçinın katıldığı Türkiye Liselerarası Serbest Güreş Şampiyonası sonuçlanmıştır. Alınan teknik sonuçlar şöyledir: 52 kilo: O îbrahim Arslan (Eskişehir), £ Celâl Dişbudak (Gaziantep), f ) Haşmet Yöreli (Konya). 57 kilo: O Doğan Altıntaş (Gaziantep), A Sulhl Gedık dstanbull), f ) Yusuf Satılmış (Malatya). 63 kilo: f ) Ahmet Ozkek (Gaziantep), • Halil Dinç (İstanbul), Q Yümaz Avcı (Artvin). 70 kilo: ^ . # Mehmet Güleç (Adana), Q Enver Keskin (Tîazlantep"), t ) Mehmet Gülteldn (Çonım). 78 kilo: 0 Ergun Yıldınm (Adana), 0 Arslan Şahan (Gaziantep), 0 Ziya Yıldırım (İzmir). Takım tasnifi sonucunda 21 puanla Gaziantep birinci, 18 puanla Adana ikinci, 12 puanla îstanbul üçüncü, 9 puanla Eskişehir dördüncü, 8 puanla Konya beşinci, 6 puanla İzmir ve Artvin altıncı olmuşlardır. Öte yandan, 52 kiloda güreşen Eskişehirll İbrahim Arslan en teknik, 57 kiloda güreşen Malatyadan Yusuf Satılmış en centilmen, 70 kiloda güreşen Gaziantepli Enver Keskin de en başarılı güreşçi olarak seçilmişlerdir. 19 istanbul Boks Şampiyonası I Ankaralı Tamay Esencan jimnastikte birinci oldu Jimnastik'te Ankara ekibi şampiyon oldu Çetin Gürel tzmirden bildiriyor • *• *" Urkiye Jimnastik Şampiyonası şehrimizdeki salonda yapılmış ve gayet kaliteli geçrruştir. Ancak salonun soğuk olması puantaj üzerinde tesirli olmuş, fakat hakem heyetinin mükemrael idaresi dikkati çekmiştir. Teknik sonuçlar şu şekildedir: ERKEKLER: 1 inci kategori: T Q Erdoğan Güven (Ank.) 97.60. 0 Memduh Güven (Ank.) 89.15, O Tunga îpek (Ist. 80.30. 2 nci kategori: O Aykut Tunca (Ank.) 97.55, 6 Halit Pastacı (İst.) 93, & Abdullah Gürocak (Konya) 84.60. KIZLAR: 1 inci kategori: O Tamay Esencan (Ank.) 65.55, 6 Engin Bayraktar (Ank.) 61.15, f ) Feriha Gelen (îst.) 54.05. 2 nci kategori: O Â I e t G ü l Onursal (Ank.) 64.95, Q Vefa Şengenç (Ank.) 55 40, 0 Ümit Ortunç (Konya) 48.55. ŞevketBELGİN: Hakkı Yeten Grupu zannedildiği kadar kuvvelli değil» SPOR TOTO g 12 Kolonlulc fahmin 1 0 0 0 0 0 0 0 Feriköy tstanbnlspor Galatasaray Altay PTT Hacettepe 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 rt 0 0 0 O 0 •Eor Totoda 20 Tahmın ••••uı Feriköy lstanbulspor Altay PTT Hacettepe Ankaragncfl Vefa Beşiktaş Fenerbahçe Karşıyaka Kayserispor Kocaelispor Bnrsaspor Beylerbeyi Galata Trabzonspor Toprakspor Altındağ Galatasaray Gençlerbirliği 1 2 1 2 2 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 2 2 1 0 1 0 0 P azar günü yapılması gereken, fakat ekseriyet temin edilemediği için yapılamıyan Beşiktaş kongresi için Beşiktaş kulübü ikinci başkanı Şevket Belgin kongreye iştirak etmeme sebebini açıklamış v e şunları söylemiştir: « Gropnmnz Sayın Talât Asal'ın seyahatte bnlunması sebebiyle kongrenin bir hafta sonraya bırakılmasına karar verdi. Mâli kon grede ittifakla ibra edilen Hakkı Yeten grapn zannedildiÇi kadar kuvvetli degildir. Nitekim Fazar gfinkfi kongreye biz katılmadık, onlar kongre için gerekli nisabın varısım dahi sağlıyamadılar. Bn da onlann hakikî kuvvetlerini ortaya koynyor. Talât Asal'ın seyahati Snümüı deki günlerde bitecek. ve Talât Asal kongreve arznladıgı kuvTette bir liste ile çıkacaktır. Ç» lısmalarımıza arahksız devam etmekteyizj» YETEN GRDPÜ DA TOPLANIYOR Hakkı Yeten grupu da bu gece Sıraservilerde özgür Düğün Salonunda toplanacak ve kongre taktiğini ve listeyi görüşecektir. • 13 mocı 4 kişi bildi SporToto 25 inci hafta sonuçlan şu şekildedir : 13 bilen 4 kişi 12 bilen 171 kişi 11 bilen 2554 kişi 10 bilen 18.602 kişi 1 0 0 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 2 2 1 0 1 1 2 0 1 1 1 1 0 0 2 2 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 0 1 2 2 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 0 1 2 2 1 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0 0 2 2 1 1 1 0 2 2 1 1 1 1 2 0 2 2 1 0 1 1 2 2 1 1 1 1 2 0 2 2 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 2 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 2 2 1 0 1 0 2 2 1 1 1 1 0 0 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 2 2 1 0 1 1 0 2 1 1 1 O Gençlerbirliği Ankara jrücü Demirspor tzmirspor Altınordn Eskisehirspor Vef» Beşiktaş Fenerbahçe Karşıyaka Kayserispor Kocaelispor Bnrsaspor Beylerbeyi Galata Trabzonspor Toprakspor Altındağ © Demirspor Izmirspor Altınordn Eskisehirspor Bolnspor Ad. D.Spor Davutpasa O Bolnspor © Ad. D.Spor 0 0 0 Davutpasa Konyaspor Samsnnspor Şekerspor Güneşspor Manisaspor o o o <n m 0 KARLI DAĞDAKi ATEŞ © Konyaspor Samsnnspor Şekerspor Güneşspor Manisaspor Takımlar : Beşiktaş Göztepe Fenerbahçe G. Saray Altay İ A. Gücü Eskişehir İst. Spor G. Bırliği Feriköy H. Tepe PTT A. Ordu D. Spor Izm. Spor Vefa K. Yaka OG B M AY P 17 10 6 1 35 10 26 17 11 4 2 33 15 26 17 11 3 3 23 11 25 17 8 7 2 31 20 23 17 5 7 5 14 13 17 17 5 7 5 18 18 17 16 5 7 4 17 22 17 17 7 2 8 13 14 16 17 4 8 5 17 18 16 17 5 6 6 14 18 16 17 3 9 5 13 16 15 17 5 4 8 15 16 14 5 8 21 27 13 17 7 7 12 25 13 17 8 7 8 22 12 17 5 9 17 26 11 17 5 9 9 19 11 17 1 1 1 1 6 Bonko 5 sıfırlı 21 kolon Feriköy lstanbulspor GalatasaTay 6 Banko 2 sıffırlı 21 kolon 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 l l l l l l l l l f 6 Banko T kolon 1 0 0 0 U0 0 t O l O O O O O Türkıyenın en oi'yuk sış sporlan bölgesini gezen, Dogu grupu kayak yarışmalarını ızlıyen yazanmız Erdoğan Ai.ll'LNAR 4 yazılık intibalarım bu başlık altmda topladı. YARINDAN tTİBAREN Cumhuriyet'de Altay PTT Hacettepe 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Zonguldak'a gidecek İstanbullu atletler 12 Şubat'ta ZonguidakU yapı lacak olan Türkiye Kapalı Salon Ferdî Atletizm birıiciliğı jçin tstanbuldan şu atletler dâvet edilmişlerdir. KIZ ATLETLER: Aynur Taşdemir Ozdcn ^Ezinler • Tomris Ak • Güzın Ungan Ayşe Koç Reyhan Ünal • ERKEK ATLETLER: B. încedayı Adnan Eroğlu, Aydın Eroğlu, M. Geşşaş, M. Al tınel, î . Baştuğ, S Sarıoj,lu, A. ölçen, G. Dinsel, H Oyman. N. Çeteci. Alı Ertürkel O Capan, T. Dadakoğlu. B Merih. E Ogulbulan, Tahsın Gtdcı V Alan. A. özer T. Celik. Şerel Nuray, Atillâ Sivrı, Mehmet Yüdız. Atletler 9 Şuhatda Ajanhkda hulunacaklaıdır. 2 n d Türkiye Ug puvan durum BEYAZ GRUP PUVAN CETVELt Takımlar O GBMAIP Şekerspor 12 7 3 2 22 7 17 Ad. D. Spor 12 7 3 2 13 8 17 Bursaspor 12 6 4 2 10 4 16 Beylerbeyi 12 4 6 2 8 8 14 Samsunspor 11 3 7 1 7 2 13 Kayserispor 12 4 4 4 9 8 12 Kocaelispor 12 4 4 4 14 14 12 Trabzonspor 12 4 4 4 7 9 12 Kasımpaşa 11 4 3 4 13 9 11 Boluspor 12 4 3 5 9 10 11 Kütahyaspor 12 4 3 5 10 12 11 Konyaspor 12 3 5 4 11 18 11 Galata 12 3 4 5 8 10 10 Güneşspor 12 3 4 5 10 15 10 Davutpasa 12 2 3 7 9 13 7 Toprakspor 12 2 2 8 7 20 6 Gençlerbirliği Demirspor Izmirspor AKınordu Eskisehirspor Bolnspor Ad. D.Spor Davutpasa Konyaspor Samsnnspor Şekerspor Güneşspor Manisaspor AnkaragücüVefa Besiktas Fenerbahçe Karşıyaka Kayserispor Kocaelispor Bursaspor Beylerbeyi Galata Trabzonspor Toprakspor Altındağ © 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 ^ 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 1 0 00 2 2 2 2 2 2 2 Okçuluk Türkiye şampiyonası başhyor ADANA. (Hakkı l'fuk bildiriyor) Türkiye AB kateporısı ferdî okçuluk sampıvonaeı ile orta derecelı okullar Türkive şampiyonası bueün sehrırmz stadvomunda başhvacaktır 4 gün devam edecek olan müsabakalara Edirne. tptanbul, Sakarya. Eskışehir, Ankara, Bursa. Bahkesır. Manısa. Adana ve Içel bölgelerinden okçulaı katılacaktır. • 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © 2 2 2 2 2 2 2 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı © ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı o ı ı ı ı o ı ı ı o ı ı o ı ı o o ı o o o o o ı o o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 ® 0 " 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bülent Eken Altay antrenörü IZMtR Altav Kulübü antrenor ı'ıartini Rino'nun ışme »on vermıştir Rino lstedigi rikdiMe ınevsim sonuna kadar e~nç takımı çalıştıracaktır Altayın antrenoılu^üne B\i> lent Eken tâyin edılmıştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog