Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

&ISQnCQK diuuıııuuıu s » . . . kapılaı ve comloı kınlüı, eıilenleı oldu YE G. TEPE, F. BAHÇEYİ ÎZMİRDE DE YENDİ: 1 0 OLAY Golden sonra topu almak için bolcular biribirlerine girdiler... Fenerbahçe kalesine giren Nihat ve Ertan De Fenerbahçeü futTelePoto: CDMHUKÎYET (HA.) İzmır İst. üoztepc Fenerbahçe 17 11 3 3 23 11 « Galatasaray 17 8 7 2 31 20 23 Galatasaray ve I.T.U. mağlup Ercan TURCAN alatasarayı 5962 yenen Altonordu rakibinin namağlup ünvanmı sildi. Altınordunun başarısmda takımm oyun kurucusu Akm'ın şahane oyunu önemli rol oynadı. Akının oyun tanzimi ve Hüse yin Alp'ın sayüarı ile bir anda 168 öne fırlayan Altınordu ilk yanyı 2621 gahp bvtİTdı. tkinci yanyı da devamlı olaraK onde surukleyen Altınordu 10. dakıkaya 3835 son 5. dakikaa ıse 4441 önde gİTdi. Hüseyin ve Haluk'un basketieri ile 4611 öne geçen Altınordu karşısında Galatasaray son 4. daltikada (Man To Man) yaptıysa da Akının son dakika içinde sayıya çevirdiği fauller ve Özer'in ilk defa top kaybetmesi Altınordunun galibiyetini ilân etti. (5S52) H'KEMLER: Tevfik Artun (7), Tüıkive Basketbol Ligı'nde STAD: Alsancak SETtRCl: 23457 (biletli) HASILÂT: 197556 TL. HAKEMLER : GynU Gere (Macar) 5, Yavnı Tunç (5), Sait Aearbay (5) GÖZTEPE : AH (7) Mehmet (5), Çağlayan (6) Hüseyin (6), B. Mehmet (6), Nevzat (5) Nihat (4), Ertan (7), Fevıi (4), Gürsel (6), Halil (4), FENERBAHÇE : Radoviç (4) Şükrü (8), Num»n (8) Şeref (5), Ercan (7>, Tılmaı <8> Ogün (4), Lemiç (3), Abdullah (4), Selim (4), Taşar (3). Ekrem KARPAT Izmir'den Yozıyor SC ncesi ve sonrası ile dünkü Göztepe Fenerbahçe 1 1 maçı utanç verici sahnelerle doluydu.Kaiamıza cam parçası yağarken, tam bir saatte Alsancak stadma girdığimize mi yanalım, yoksa Izmir Emniyet ve Bölge teşkilâtinın akıl sır ermez îâkaydisine mi?.. Dusünün ki, bedavacılar maça girmek için birbirlerine omuz verip camları kırarlarken, polis seyirci kahyor, bölgenin fazladan satışa çıfeardığı biletlerin sahipleri dışarda maça girmek için çırpınıyorlanh. Bütün bunlara rağmen gerek spor terbiyesi gerekse ıutbol yönünden iyi bir maç seyretseydik yine de üzülmezdik. Ama gelin göriin ki günlerdenberi dedikodusu yapılan bu maç. o kadar kötü niyetli sporculan bir araya getırmişti ki gol değil, tekme ve yumruk atmayı düşünen bu kişiler yüzünden oyun çoğu 2âman durmuş, ve yine çoğu îaman arbede çıkma ihtimali belırmişti. Maça teknik yönden baktjğımızda iki takımm da b«raberliğj arzulayan bir oyun oynadığını göriirüz. Bu yüzden top çoğunlukla orta sahada dolaşıp dunnuîtu. Ashna bakıUrsa karşılaşmanm gerçek sonucu beraberlik olmalıydı. Ancak, futbol hatâ kabul etmediiine göre, Radoviç'in yaptığı bir falso sonucu tâyin etmişti. Göztepenin zaman zaman vasatm üstüne çıkan 4 3 3'üne karşüık, Fenerbahçe orta saha oyuncularmı diğer maçlarda olduğu gibi geride tutmakta ısrar ediyor ve bu yüzden de gol pozisyonuna giremiyordu. Halbuki, geri dörtlü çok güzel oynamıştı ama, bir takımın herşeyden bnce gol çıkarması gerekirdi, Oyunun Uk yarısı çok sönük ve renksiz geçti. Onuncu dakikada Aptullah'ın kafa şutü, direğin yanından avuta çıktıktan hemen sonra Ertan'm şutü kaleye girerken Şeref tarafmdan çıkarıldı. Ve birinci devre 0 0 kapandı. tkinci yarı biraz daha hareketli geçti. Fakat, tekme, kaîa ve yumruklar daba çok işlemeye basIa4». ^5. dakikad» Gürsel'in $u^Unu Radoviç kurtardıktaTı sonra «3. dakikada Ogünün goUuk ortasmı fevkalâde güzel bloke eden Ali, hakh olarak alkışlandı. Ve nihayet umulmadık bir jnda yani 80. dakikada Göztepe tek golünü kazandı. Sağdan ortalanan topa çıkan Radoviç'in yumruğu kısa düşmüş ve Gürsel'in penaltı noktası üzerinden attığı so\ vole, Fenerbahçe ağlarını havalandırmışU. Işte bu golden sonra Yümazm öncülüğünü ettiği bir futbolcu grubu kale içinde birbirlerine tekme ve yumruklarla girişmişler ve saha tam anlamı ile ana baba giinüne dönmüştü. Olay güçlükle yaüştırıldıktan sonra şok geçiren Nevzat'ın sahayı terkedişi ve arkasından bakemin bitiş düdüğü Sarı Kırmızı takımm îstanbul'dan sonra tzmir'de de galibiyetini ilân etmişti. Ama herşeye rağrnen unutmamak gerekir ki, Göztepe Fenerbahçe maçı çeşitli yüz kızartıcı olaylarla uzun süre zihinlerden silinemiyecek bir karşılasrnaydı. i x t Nnri2,(5) 4, Kemâl (7) 1, Haluk (5) Cihat (8) 12, öner G (9) 16, Halit (6) 6, Ünal (5) •, Reşat (6) 9, Zeki (6) 6. Müsabakaya Ankara takımı çok bızh başladı ve ilk dakikalarda Engin ve öndenn basket leri ile ileri geçti. tlk yarıda Muhafızlar salondan 3325 galip aynldılar. lstanbul takımı ikincı yanya iyi başladı. 30. dakikada aradaki farkı kapatarak beraberliğe ulaştt. Bundan sonra son 10 dakika karşılıklı basketleTİe geçti. Son iki dakikaya 6060 berabere giren iki takımdan Muhafızgucü önder'ın faul ati'şlarım sayı yapması so nunda ileri fırladı. Ve maçı 6962 galıp bitırdı. KAD1KÖYSPOR 69 SEKERSPOR 52 HAKEMLER: Ata Çakaloz (8), Gökhan Ertuğ (7), KAD1KÖTSPOR: Çoşknn (5) 5, Fikret (7) 17, Muzaffer (5) 2, tlnal (7) 22, Metin (5) 4, Pano (7) 12, Aybulak (5) 7. SEKERSPOR: Osman (4) 6, Turan (4) 2, Burbanettin (S) 0, Şükrü (5) 19, Timnçin (6) 9, Ertan (7) 16. Kadıkoyspor ikinci yarıda çıkardığı guzel oyunla sahadan 69 52 galip ayrıldı. Beşiktaş k. Ordu'ya galip: 41 G. Sarav P.T.T. ile berabere: 0Stad: Ali Sami Yen Hakemler: Karoly Schopp (Macar) (5) Server Kaftancı (5), Özdemir Erentok (5). BEŞİKTAŞ: Necmi (5) Erkan (4). Fehtni (4) Yusuf (7), Süreyya (5), Kaya (5) K. Ahmet (6), Kuzman (5), Güren (5), Fethi (5), Faruk (4) ALTINORD13: Mümin (3) Cengiz (4), Muzaffer (4) Ismet (5). Sedat (5), Melih (5) Cenap (6), Yavuz (5), Sıyaşki (3), Zadel (3), Erkan (4). Stad: 19 Mayıs Hakemler: Ibrahim (6) Burhan Trak (7] det Güvenli (6) G.SARAÎ: Bülent 0 kir (6), Tuncer (6) la (7), Talât (8), Tura Yılmaz (6), Ergün ( han (7), Metin (6), U PTT: Yavuz (7) Y Aydın (6) Levent ı suf (6), Tamer (6)> (5), Zeki (7), Feridun tan (6). Köksal (6). Yumnıkl» defedeı GOL! Maçın bitimine on dakika kala F. Bahçe kalecisi Radoviç'in bir hatâs^bh gole TeleFoto: CUMHURİYET IH.A.) Izmir • topu Gürset böylece Fenerbahçe ağlarına yolladı. ™~"~ " F.rdoğan VarUer (5), GALATASARAY : Şengün (7) 21. Nedret (5) 8, özer (4) 8. Nur (5) 7, Fuat (8) 8, Osman (4) 0. A'TINORDU: Hüseyin (8) 20, Halil (6) 9, Haluk (4) 4. Akın (10) 26, Yılmaz (1) 9 S«bri (5) B. F. BAHÇE 77 KARŞIYAKA 69 Geçenin ilk maçmda Karşıyaka önünde başarısız bir oyun çıkaran Fenerbahee tecrübesi «a yesınde kuvvetsiz rakibinden sıyrılmasmı bildi (7719) H'KEMLER: Cemal Anadol (4), Nejat Dnran (4) Fı ;ERBAHÇE: Bans (5) 16, Ferhan (5) 13, Erdal (6) 13, Güner (8) 12, Hüseyin (7) 22, Emin (5) 1. Osman (5) 2. K ">SÎTAK\: Atakan (6) 8, Mehmct (6) lfl, Sezai (Î) 14, Oner (6) 11, Yücel (7) 18, S ı rettin (4) 2, Soner (4) 4, Ateş (4) 2. Ali ABAl Ercan 7URCAN . ANKARADA Erol SİPAHt MUHAFlZGÜCtî 69 İ.T.Ü. 62 HAKEMLER: Hüsaroettin Topuzoğlu (7), Haluk Tuncer (5) MUHAFIZGÜCÜ: tbtahim (6), Eng'n (9) 20. Süha (6) 0, Girol (5) 0. Gökmen (5> 10, Bülent (7) 8. Yurdun (7) 5, önder (10) 20. ŞAMPİYON EYİJP TAKIMI (Fotoğraf: İ. KÖSEOĞLU) Knlnpleıaıası tstanbnl Biıinciliği Kros liginde Ankara ve îstanbul finalist ESKİŞEHİR (İsmaü SADIK) ürkıye Kros Ligi Dömıfinâl karşılaşmasını MuharTem Dalkılıç kazandı. Günlerden beri bu büyük müsabakayı bekleyen Eskişebir spor severleri, son anda parkurun hakem tarafından degiştirilerek şehrin 25 kilometre açığına götürulmesi yüzünden, müsabakayı ızliyememişlerdir Ferdî tasniîde şu netioeler alınrmştır. (Tl Muharrera Dalkılıç (Ank.l 29.40 8/10, (5) Şükrü Saban (Esfc. Hava Gücü) 30.09 4/10, (?) İsmail Akcay (Ank.) 3034 4/10. Tatam tasnıfinde ise Birinci Grupta: fT) Ankara <11 puan), (2) Sivas (24 puani. İKİNCt GROTTA(î) İstanbul (16 puan), (5) Eskışehir (20 puan). Final yanşmalan 24 Şubat 1967 tarihinde tstanbul Ayazağa parkurunda yapılacaktır. Halterde Eyüp şampiyon oldu stanbul kulüpler arası Halter şampiyonası dun ŞışH kulübünde 6 takımm katılması ile yapılmış netıcede Suadiye takımının iki as elemam Ihsan Öngen ile Nejat Akbıyık diskalifiye edildiklennden Eyub kulübü şampiyonluğu kazanmıştır. TAKIM TASNtFt (î) Ey\ıb Kulubü 22 (2) Şışli Kulübü 12 (3) Suadiye H.İ. Kulubü 12 (î) Beyoğluspor 7 (Ş) Fatih Güreş 7 (6) Fenerbahçe 7 FERDİ TASNtF HOROZ SÎKLET: (?) Fıkret Evren (Eyub 195 Kg. (î) Önder ahane bir oyun oynayan Beşik teş, Altmorduyu gole doyurdu. (41). Altınordu önünde bilhassa Yusufun orta sahadaki fevkalâde oyu nu ile neticeye giden Siyahbeyazlı lar kuvvetli rakipleri önünde golle ri sıralamakta güçlük çekmedüer. Dünkü macın Beşiktaş yönünden kazancı, Güvenin eski golcülüğünü kazanmasıydı. Henüz 3 üncü dakikada K. Ahmet'in sağdan ortaladığı topu Kuz man kafa ile kaleye sokunca Beşiktasın gövde gösterisine hazırlan dığı göze çarpıyordu. Nitekim henüz dört dakika geçmemişti ki; ölü bir topu yakalıyan Fethi'nin ceza sahası üzerinden savurduğu şahane vole, sol direğe çarptıktan sonra Altınordu fileleri ile kucaklaşü. İki farklı galibıyete yükselen Beşiktaş, 12. dakikada beklenmedık bir anda rakibinin atagma mâni olamadı. Yavuz'un ortaladığı topa Siyaski'nm atak yaptığını gören Erkan topu ters bir vuruşla kendi kalesine soktu. Golden sonra Altınordu kalesi önünde baskı kuran Beşiktaş 3. golune 71. dakikada kavuştu. K. Ahmet'in pasmı yakalıyan Güven yerden bir vuruşla topu Altınordu kalesine soktu. Güzel oyununu devam ettiren Beşiktaş 4. golunü atmakta guçluk çekmedi. 77. dakikada Kuzman'ın ara pasmı yakalıyan Güven, kaleci Mümm'ın kalesini terketmesmden de istifade ederek yerden attığı şutla Altınordu tüelerini bir kere daha havalandırdı. Ve maç da 4 1 Besiktaş'ın galibiyetıyle sona erdı. V TEKRAR GOLLERE KAVL'ŞTU Beşiktasın acar santratoru Güven dün Beşiktasın 4 golünden ikisinî atarak tekrar eshi hüviyetîni aldı. Yukarıda Güvenin ilk golü ağlara giderken. gırerken ilk dep şeytamn bacağırı ve PTT'ye puvan kaj da G.Saray puvan ve den 1 puvan aldı. Çı ranm enerjik ll'i m üstün bir oyun tuf Hattâ bazı seyircilc ray takımı mı? dem ve hattâ «G.Sara> Saray'ını bırakarak tirmiş!» demekten alamamışlardı. Oyun henüz başla dakikada Ertan sold ti. şutu Bülentte kal da Zekinin ortasını dı, Bekiri ekarte ett tıği bomba gibi bir cak iki hamlede ys dakikada Ergün il< rak PTT kalesine ü günün kötü vuruşı Yavuzda kaldı. 37 nın gerilerden patl reği yalıyarak dışî re golsüz bitti. İkinci devretıin i PTT Hler sağîısc Saray kalesini abl dakikada Yetik'ın müsait pozisyonda kötü bir kafa vur dan avuta attı. 5 sahn 18 içinde şı tarak köşede ya1 Son 15 dakikî nispeten canlar dakikada Metiı nı patlattı, Ya ketmişti ve toı gittı. 86 ncı dakik kalecısıne gen Ferirlun yetısi hatasını önley ve tehlikeyı V maç da bu şe bi bitti : 00 e Galatasaray ikft Hakem 87. dakikada Varol'u oyundan çıkardı htanbulspor Altoy'ı lOyendi STAD: Ali Sami Yen HAKEMLER: Nevzat Tansuk 9 Salih Durusoy 6, Orhan Korkmaz 6. İST. SPOR: Yılmaz 7 Bahat tin 6, Bülent 7 Türker S, Yıldırım 7, Hasan 6 . Zorbay 6, Bi\ ge 5, Ender 7, Cevat S, Haluk 5 ALTAÎ: Varol (Yılmaz?) 5 Yılmaz 6, Zinnur 7 Aytekiı. «. Enver 5, İsmail 5 Behzat S, Ayfer 5, Oguı 1, Teddy 5, Aydın 6. dakika kala da arzusuna ulaşü. İlk yarıda Altay, rakibine nazaran daha derli toplu gözüktüyse de karşılıklı yapılan akınlar ve tehlıkeli pozisyonlar netice vermedi, devre golsüz kapandı. İkinci yarıda Istanbulspor hızlı idi. 58. dakikada Enderin kafa şutunu Varol şahane bir şekilde kur tardıktan sonra yine Varol, 60 ıncı dakikada üç lstanbulsporlunun ayağından sakatlanma pahasvna da olsa topu kurtardı. 63. dakikada Cevat mükemmel bir fırsatı kaçırdık tan sonra artık gol kokmaya başlamıştı. Nitekim 84. dakikada Enderin kafa şutu direkten dondükten sonra Cevat kafa ile topu ağlarla kucaklastırdı. 87. dakikada da Haluk'a kasti faul yapan Varolu hakem oyundan çıkardı ve maç 10 Istanbulsporun galibiyetiyle sona erdi. İ T Şenyucel (B.S.) 172,5 Kg. ® Talât Dıkses (Suadiye) 172,5 Kg. TÜY StKLET: (î) Rahmi Gulerer CBS) 242,5 Kg. (5) lbrahım Goren (Eyub) 235 Kg. ORTA SİKLET: (v> Kayhan Suntur (Fatih) 285 Kg. Q) Erdal Sıral (Eyüb) 257,5 Kg. (3) AH Örmen (Suadiye) 152,5 Kg. YARI AĞIR: (î) Hıkmet Sezer (Şışh) 285 Kg. Q) Keam Dul geroğlu (Şişli) 250 Kg. AĞIR SİKLET: (î) Gurbuz Tansever (FB) 310 Kg. (2) Eıtugrul Erkaya (Eyub) 215 Kg. © Aydın Kartaltepe (Suadiye) 100 Kg. Müsabıklar elendiğinden Haî\i ve Orta Ağırda derecelenme olarnamıştır. SPOR TOTOİ 1 (50) Vefa İzm. Spor 1 (16) İst. Spor Altay 1 (41) Beşiktaş A. Ordu 1 (21) A. Gücü . H, Tepe 1 (11) G. Birliği D. Spor « (08) PTT G Saray 1 (10) Feriköy K. Yaka 1 (18) G, Tepe F. Babçe Beyoğluspor • Manisa 2 (23) Beykoz Edime 1 (2«) 0 (11) Antalya Sanyer 1 (21) Ülküspor . Adana Aydın Sakarya 0 (11) Asaf AYÇIL Sstanbulspor bilhassa ikinci ys> I rıda çıkardıjp oyun ve kaçırdı• ğı fırsatlarla galibiyeti hak et mişti ve nitekim maçın bitmesine 6 rauzı gurup Beykoz:2 Edirne: 0 STAD: Vefa Stadı. HAKEMLER: Mraaffer Sarvan (6) Cahit Aybek (6). thsau Geygel (6). BEYKOZ: Srtkı (7) Metin (7), İsmail (6) Artnan (5), Oral (8), Erdoğan (6), Mustafa (5). Ateş (6), Cemal (6), Farnk (9), Bahmi (7). EDtRNE: Turan (3) (Ali 5) özcan (5), Hamdi (4) Benan (6). Remri (6), Naci 'V5) tbrahim (6). Teıer (5), Çettn (5), Teynel (5), K. Yüksel (3). Edirneyi 2 0 yenen Bevkoz Kırmızı Grupta lider\iğe yükseldi. Büyük bir serirci kitlesinin ö.ıünde oynanan maçta Beykozvn golIrrint 11. ve 65. dakikalarda »•*">l kavdetti. Ml •••••••••• kon tc Besıktaşıh bildırdığımi3 mın edilen haftaya tehı Saa» 10 d Kongreve ıV âlıstler ıştı böylece nıss votıptım lcu *ı:r»tle ger Ülküspor: Adana: 1 STAD: Alsancak. tLKtSPOR: Salih Yılmaz (5), Yılmaz (5), Hakkı (6). Zahit (7), Remzı (6), Faruk (6), Hayrı (7), Yıldız (6), Öîkan (5), Kahraman (5), B. Tuncer (5), ADANASPOR: Erdem (5) Erol (4). Asım (5), Şahm (4), tsmail (4), Ersin (5), Hatay (5), özkan (4), Erol (5). Alpay (6), Cemalettin (5). İZMİR Ülküspor kendi sahasmda yaptığı maçı 2 1 kazandı. Golleri 18. inci dakikada Hayrı, 33. üncü dakikada Alpay. 86. ıncı dakikada da Kahraman kaydettiler. GüREL Petrolspor: 3 Altındağ: 1 STAD: 19 Mayıs. HAKEMLER: Hamza Özdağ 7 Aliş Erginsn 6, Seyfi Yüksel 6. PETROLSPOR: Yüksel 7 Yılmaz 6. Ahmet 7 K. Tamer 7, Cihat 6. Derya 7 B. Tamer 9, GündiiE 7. Bur han 7. Savaş 7. Kâmuran 9, ALTINDAĞ: Hayati 3 Kemal 4, Hidayet 5 Cevat 5, Akın 5, Yurdaer 5 Cahit 4, ömer 4, Şeref 4, Tevfik 7, Atilla 4. ANKARA Güzel bir. oyun çıkaran Petrolspor, Altındağı 31 vendi. Kaleci Yükselin pen altı kurtardığı maçta golleri şu oyuncular attılar. Kâmuran (Petrol) Dk. 7. Dk. 37. Dk. 51. Yurdaer, (A1 tındag) Dk. 71. Vural SAYGtU Mersin: 2 K.Gümrük: 1 STAD: Mersin. HAKEMLER: Fehrnl Pazarcı (3), Orhan Yanılmaî (5) Özer Erkli (5). MERSİN: Dogan (6) Ugur (7), K. thsan (6), Refik (6), B. Öısan (6), Kadri (7). Selâhaddin (7), Renda (6), Vural (6), Osman (7), Alp (7) K. GÜMRÜK: Mehmet (5), Salih (6), BUal (6) Erdinç (7). Siileyman (5), Ender (6) Cengiz (2), Se lâhaddin (6), Şefik (6), Doğan (5), llhan '7). MERStN M. Idmarı Yurdxmun 21 kazandığı maçın gollerini 12 dakikada llhan, 15. daJrikada Vural, 60. dakikada Alp attılar. Sabahattin KÖSEL Antalya: 0 Sanyer: 0 STAD: Antalya. ANTALYA: Melih (6) Nail (7), Aydın (4) tzzet (7), Seracettin (7), Günay (6), Yarkın (5), Metin (7), önder (4), Naci (3), Bülent (4). SARIYER: Şeref (6) Mustafa (6), CShat (4) Rabbani (6). Teıer (5), Metin (S) Adnan (4), Emi) (6), Mustafa (6). ErbU (4), Stavro (6). ANTALYA İki tarafın da ?ol kaçırdı|ı maç golsüz berabere bitti. Bilhassa maçın son dakikalannda özer ile ErbU karşılıbb kaçırdıklan mnhakkak gollerle tatamlantu galibljelten ettiler. Nnri DAĞTEKtN Aydın: 1 Sakarya: 1 Stad: Aydın Hakemler: Zeki Gürkan (4) Talip üzer (9), Salih Akkuş (9) AYDIN: Uğur (7) Erdoğan (6), Kemal (7) Savaş (6), Aktay (10), lrfan (6) Burhan (9), Musa (6), K. Uğur (9), Cihat (7), Ünal (9) SAKARYA: Nebil (4) • Erdal (9), Ibrahim (6), Muammer (7) Beşir (7), Musa (6). ömer (7) Kizım (6), lsmet (6), Ihsan (9), Rıfln (6). AYDIN, tlk devrede Aydm'ın 2. varıda Sakarya'nm üstün ovnadıSı macta golleri 27. dakikada K. Uğur (Aydın) ve 82. dakikada Kâzım (Sakarya) kavdettiler. Nnri SEVtNCEK Denizü: 2 Bandırma: 0 STADt Balıkesir DENtZLİ: Nevıat (10) M. Ali (4), Bülent (6) K. Bülent (7), İsmet (8), Ati (7) Tevtik (4). Adi) (5), Üover (4), Muammer (6), Ali (8). BANDIRMA: örkay 6 (Taner 6) K. Ahmet (5), Cahit (5) Orhan (4), Ntjdet (8). B. özkan (4) B. Cengiz (7), Şener (4), K. Censiz (5), Cevib (4). Şeref (4). DENtZLt Denizllspor Bandırma'vı 8 0 maglup ederken kcndi seyircisini 'e tatmin edici bir oyun «tösterdi. Gotleri 26. dakikada penaltıdan Ati, 36. dakikada frîkikten B. Bülent kaydettiler. Erol ÖZBAL Bursa ve Malatya genç takımlan finale kaldı ADANA Türkiye genç karmalaT ?ampiyonasmda îzmir'i 10 yenen Bursa ile Sakarya'yı 1 0 yenen Malatya tınale kalmışlardır. Fınal niaçı Sah günü oynanacaktlT. Kızla Ligin G. Sı İstanbul nin en kri şa dün G: rek şampi; muştur. îlk seti dığı maçı simpaşalıl mışlardır. Diğer Pertevnij koz'u 3 Bir avcı 24 saatte 596 Ördek vurdu BURSA, (aa.) Cezmi Tunç•"»" adında bır avcı Karftcab«*y
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog