Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

lâcîvert beyazlı takım çok gol kaçırdı Göztepe Sarıyeri eledi: 1 0 GÖZTEPE GOLÜ SARIYER AĞLAKINDA Fuicgraf. Tulay D1YITÇİOGLU STAD : Dolmabahçe HAKEMLER: Zülbahar Sağnak (4) S. Kaftancı («), C. Aybek (2) GÖZTEPE : AH (6) Oky»y (5) [Yılmaı (5)], Çağlayan (6) Hüseyin (5), Mehmet (5), Nerzat (S) Ertan (C), A. thran (S) [Zeki (5)], Halil (7), Günel (6), Ceyhun (4) SARITER : Şeref (5) Mustaf» (6), Selgar (6) Metin (6), Rabbanl (7), Adnan (7) Yflcel (7), Cemil (6), Garo («), Needet (5), Ahmet (5). Asaf AYÇIL l anyer, son haftalarda moral »arsıntısı geçiren Göztepe'y» 90 da, kika göz açtırmamasına rağmen 60. dakikadı £rtan'ın folun* mâni olamayınca, Türkiye Kupasından elendi (10). ^•^ Gerçekten Sanyer, rıkibinden çok daha üstün oynadı. Ancak Sanyerliler yakalaAklan 3 4 muhakkak gol fırsatmı değerlendiremediklerinden, elenmekten kurtulamadılar. Oyunun ilk yansında Sanyer iyiydi. 24. dakikada Yücel, kaleci Ali ile karsı karşıya ktldıysa rfa pazisyonu değerlendiremedı. 32. dakikada Nevzat'ın »utunu kaleci Şeref iki hamlede önleyeSTAD: Alsancak bildi. HAKEMLER: Halil ErdoMaçın ikinci yansında ise Göz|an (6) Abdnllah Kıvıreık tepe gülecekti. Nitekim 60. da(6), Mehmet Tok (7) kikada Gürsel'in ara pasını yaANKARAGÜCÜ: Erol (4) kalayan Ertan, çektiği şutla toIsraail (4), Haydar (5) Sapu Şeref'in sağından kaleye sokkıp (5), Remzi (3), Nnri (6) tu (10). Maç da az sonra GözTüksel (3) [Candan (5)], Tetepe'nin 10 galibiyetıyle sona oman (4), Abdnllah (5). Meerdi. tin (3) [Dofan (5)], Ali Rıra (5) KARŞIYAKA : Salih (8) Erdinç (S), Saim (6) Erol (5) [Hasan (5)1, Sedat (S) [Kemal (5)] Günay (6), Söner (5), lbrahim (5). V | n r (7), Renda (4), K. Attilâ (4). Korşıyako 2 Ank. Gücii 2 Fenetbahçe: 1 Zonguldak: O STAD: Zonguldak. SEYİRCİ: 10.000 den fazla HAKEMLER: Ertuğrul Aybay (5) Celâl Tarhan (6), lbrahim Gulâl (6). F. BAHÇE: Ali (6) Numan (5;, Levent (6) Selım (6\ Yaşar (5), Ercan (8), Ziya (7) Ogün 16), Fuat (5), Nedım (5). Bı rol (5ı, Abdullah (ö>. ZONGLXDAKSPOR: Yalçm (?) Eşref (6) Orhan (4). K. Metin (6) Ayhan (6<, Turan (6), Buyusen (5ı Turgut (4\ Cafer (5), Mehmet (5), lsmail (6), Daryal (6', Halil (71. Özel surette giden Ekrem KARPAT yazıyor ZO.NGULDAK urkıye Kupasındakı ilk turun ilk maçını dun Zonguldaksporla oynayan Fenerbahçe ıkıncı yarıda Ogunun ava ğından kazandığı golle aalıb geldı. Şıddetll yağmura rağmen 6ta dı dolduran 10.ÜU0 nı aşkın seyırcı onunde SarıLâcıvertlıler 11 saatlık otobus yorgunluğundan oturü Goztepe ve Beşıktaş maçları gıbı oyuna asılmadılar. Uzun bır ayrılıktan sonra kalede yer alan Ah iyıye vakın bır oyun gösterdı. Zonguldakspor ilk devre bılhassa Halil vasıtasıyla Fenerbahç e kalesını zorladı. Ogun ve Abdullah ilk devre ıkı fırsat kaçırdılar. Bu arada kaleci Yal çın sakatlandı. Ikıncı yarıda Zonguldak sert oynadı. 51 ıncı dakikada Ogün Bırolun pasından maçın tek go lunü çıkardı. 70 ıncı dakikada sakatlanan Selim çıktı. Zungul dak 80 ıncı dakikada Mehmetın ' ayağından bır gol kaçırdı Maç da 10 bittı. Bu sabah Zonguldak tan ayrılacak olan Fenerbahçe [ 27 Aralıkta ıkıncı maçı tstanbul ı da oynayacaktır. ' TÜRKİYE KUPAS1 MAÇINDA alatasaray Kulübümüzün futbol şubesinin içinde bulunduğu ve diğer şubeleri etkileyen krizle ilgili olarak buçünkü nüshamızda yeni görüşlere yer veriyoruz. Bu yayumnız Pazar gününe kadar devam edecek, sonunda yayın ve görüşlerden çıkan netice kamu oyuna açıklanacaktır. S Federasyon Başkanı Hedef: Birlik ve beraberlik olmabdır yonluğundan ve elenmemi; olmamalanna rağmen Türkiye Kupasından uzaklaşmışlardır, Bu gözönune alınarak gaye tehlikeli bölgeden sıyrılmak olmalı ve gelecek sene takım Galatasaraya lâyık şekilde tanzhn edilmeli ve mutlaka gençlestirilmelidir. • Galatasara> ın bugunkü takımı başa Rurcşmemekle beraber pekâlâ i> i sonuclar alahilir. Bu rengi sevenler çekişmeden vazgeçmeiidirler. Birlik \e bera berlik sağlandığı takdirde Galatasaray başarılı maçlar çıkaracaktır. G Çetin GÜREL İZMtR tetanbulspor mâli yardım bekliyor! alatasaray çok seneler evveli de kötü durutna düsmuş »e hattâ ikinci kümenin yolunu tutmuştu. O zamantn Galatasaray lıları elbirliği vapmışlar ve bu guzide kulubü muşkul durumdan kurtarmışlardı. Hâlen Galatasarayın durumu o zamandan dahn kotü değildir ama; kendi haline bırakılırsa kotıileşebilir. Kanaatimce Galatasaraylıların yapacakları husus lar iki ana noktada toplanabilir. • Bugunku durumda Galatasara^Iılar lig şampi Orhan Şeref APAK Sayısız gol fırsatları kaçıran ve son dakıkaya kadar gahp rfurumda oynayan Karşıyaka bu avantajını muhafaza edemedi ve »ahadan berabere aynldı. Goller: 10. dak. Uğur, 36. dak. Abrrullah, 55. dak. Uğur, 89. dak. Candan. Maçın rövanşı Ankarada oynanacaktır. Kırmızı Grup liderl Istanbulspor Kulübu, ıçinde bulunduğu mâli sıkıntıyı giderebılmek ıçın bir cYardım Komıtesı» kur muştur. Muhasip üye Nirun Şahingıray'ın başkanhğında kurulan komite, üyelerinden, Istanbulspor'u sevenlerden ve îstanbul Lisesinden yetişenlerden «mih yardım» talebınde bulunacaktır. I: L 1 Bir yönetici J Galatasaray ancak bir millî koalisyonla kurtulur bugünkü zavallı durumuna gelmiştir. Hatayı kabul edip harekete geçmek. meseleyi halledebilmek için yolun yarısını almak demektir. Işte bugun bu hatayı işleyenlerden biri, idareci ve muha lefet lideri olarak senelerce bu aziz camiaya hizmet et miş ohnanm eş?iz gururunu tadmış bir kimse olarak; muhalifi, muvafıkı, sporcusu antrenörü, eskisi yenisi, velhâsıl her şeyiyle bütün camiayı yeniden muhteşem Galatasarayı yaratabilmek için samimi bir inanç içinde böyle bir millî koaiisyona dâvet ediyorum. Kulübün bütün büyükleri, orta yaşlılan ve gençleri. kulüplüsü. mekteplisi, muvafıkı. muhalifi, antrenörü ve bütün futbolculan, birleşiniz! Yuvanız ve şe refli tarihiniz tehlikededir. Mustafa Yalman vey» Vedat Dicleli gibi nötr bir liderin riyasetinde birleşip and içiniz. Galatasarayınızı kurtarıncaya. muhteşem Galatasarayı tekrar yaratmcaya kadar birbirinizle değil, rakiplerimizle mücadeleye and içiniz. And içiniz ki, ciğerlerimizin bütün gücüyle: Re Re Re Ra Ra Ra Galatasaray Galatasaray cim bom bom diye stadları inletebilecek mutlu günlere erişebilelim. Needet ÇOBANLI ABDULLAH1N ZONGULDAKSPOR KALESİ ÖNÜNDE KAÇIRDIGI BİR FIRSAT (Telefoto: Zonguldak Istanbu', ı Cumhüriyet kul Spor Yurtlan ve Oyun Yuvalan arasındaki müsabakalara dün de çeşitli stad ve salonlarda devam edilmiştir. Alrnan sonuçlar jöyledir: i) Okııl Spm Ayni okullar arasmdakj Basket karşılaîmasmı da 5824 Haydarpasalılar almıştır. H. Paşa L.: Erkan K. (8), Mustafa (8), Talha (8), Erman (8), Ziya (9), Bahri (7), Harun (7), Serdar (7), Sefa (8). Isık L.: Moşe K. (8), Kandemir (8), Habib (9), Ömer (7), Mehmet (7), Bekir (7). Pertevniyal, Kabataş Lisesi Voleybol karşılaşrnasmı 21 Pertevniyal Lisesi galip bitirmiştir. Pertevniyal: Mustafa K. (9), Nihat <8), Hikmet (7), Levent (7), Bülent (8), Turan (7\ Süleyman (6). Kabataş L.: Turhan K. (8), Kenan (8). Çetin (8), Tuncay (8), Altay (7), Necati (7), Sermet (9). Aynı okullar arasındaki basket maçmı ise Kabataş Lisesi 6 4 3 7 kazanmıştır. Kabataş L.: Rüştü K. (9), Sermet (9), Hüseyin (8), Atillâ (7), Alâettın (7). Pertevniyal L.: Şazi K (8). Burhan (7). Ahmet (7>, Osman (7), Tuncay (6), Ümit (8), lsmail (6). Erkek Ortalar Basket karşılaşmalannda Kadıköy Kolej O. Gdztepe Orta'yı 5526, S. Joseph L. O., Kartal Orta'yı 4015; Fener L. O , Bakırköy Ortayı 148; Vefa L. O.; Davutpaşa O.'yı 2513 yenmişlerdir. 0 (İhsan Peker) Bu staddaki ilk maçta Motor Sanat Enstitüsü Kadıköy Özel Tic. Kolejini 10 yenmiştir. Hakem Hü seyin Hamzaoğlu (7), Atillâ Asal (8), Sinan Er (9)'in yönettiği karYöneten: Kemal ENÖKTEM şılaşmanın golünü Baki (Dk. 50) atmıştır. 15. dakikada Motor Sanattan Cengiz bir penalü kaçırmıştır. (6), îbrahim (6), Nadi K. (7), (Zi (6), Emel (6), Nurfeşan (5). Motor Sanat Ens.: Özer (7), Ha ya 5). Erol (9), Kâzım (7), Zeki Çamlıca Kız Lisesi, Alman Lisesan (8), Şahabettin K. (7), Nuri (6), Nayman (9), Mucit (6), Birol si karşılaşmasmı 157, 159 setle(7), Mahmut (6), Muhittin (7), Cen (9), Sadık (5). riyle Çamlıca almıştır. giz (6). Kaya (6), Kadri (7), BaÇamlıca K. L.: Sema K. (7). MePertevniyal L.: Hikmet (7), Erki (8). (Şafak 4), Selâhattin (7). ral (8), Âbide (7), Hanife (8), Ödal (6), Seyfettin (7), Alpaslan K. K. Tic. Kol.: Ergun (8), Murat (7). Selçuk (8), Kadir (5), Nedim mur (7), Zeynep (7). (7), Tayfun (7), Osman (6), Mah (8), (Cemal 7), Ahmet (7), MehAlman Lisesi: Zeynep K. (7), mut (7), Alev (8), Salih (7), tb met (7), (Cengiz 6), Savaş (8). Müeddep (6), Hâle (7), Ayşin (6). rahim (6), Cengiz (6), Ünver K. Alevcan (7), Yaprak (7). Atatürk Lisesi, Vefa Lisesi ma(7), Osman (7). Son maçta yılların şampiyonu çını 20 Atatürk'lüler galip bitirErenköy Kız Lisesi Amerikan Koîkinci karşılaşmada Kadıköy mişlerdir. Hakem Mithat Çatalkalejine 156, 158 galip gelmiştir. Tic. Lisesi ve Maçka Sanat Ensti ya (8), Eşref Eşiyok (7), İskender Erenköy K. L.: Umran K. (9), tüsü yenışemıyerek 11 berabere Apalak (6)'ın yönettiği, karşılaşNurhan (9), Ceyda (10), Jâle (7). kalmışlardır. İlk golü K. Ticaret manın gollerini Musa (Dk. 63), ErSelma (7), Fihz (8), Şükran (8). ten Şükrü (Dk. 38) atmış, buna cüment (Dk. 72) atmışlardır. Amerikan Koleji: Gönül K. (7), Maçka Sanattan Hasan (Dk. 60) Atatürk L.: Çetin (7), Murat (8), Sema (8), Gülsüm (7), Hülya (8). cevap vermiştir. Hakem Macit Tü Gire (7), Musa K. (8ı, Şükrü (8), N'ilgün (7), Selma (7). men (9), Sinan Er (9), Ohannes Fi Adnan (7), Taner (8), Şeref (6), liposoğlu (7)'nun yönetımindeki Fethi (7), Ercüment (7), Ergün (6ı, Kadıköy H. Eğitim Salonu: takım kadroları şöyledir: Vefa L.: Serkis (6). Nevzat (7>, (Lsmail Kibar) K. Tic. L.: Şükrü (7), Ahsen (7), Celâl (7), Deniz (7), Saim (5), (Cen Orta Okullar Grup Şampiyongiz 5), Kemal (8), Hayri (6), FahOsman (8), Işık (7), Kaya (6), Atilları Voleybol karşılaşmalannda fa lâ K. (8), Melih (7), Çetin (8), ri K. (7), Naim (7), Cengiz (6>, vori Maltepe Orta, Gelenbevi OrOsman (5), (Kemal 6>. Fevzi (7), Şükrü (8), Muharrem ta'yı 151. 159 setleriyle yenmiş(8). tir. Amerikan Dersanesi: Maltepe O.: Gültekin K. (10\ (Volkan Giircan) Maçka Sanat: lbrahim (7). SelâHakkı (8), B. Mustafa (8), K. Mushattin (6>, Haydar (7), Ürait (7), Kız Orta Okulları Şampiyonluk (Tank 5), lbrahim K. (8), Hay maçlarmda, Erenköy L. Orta, Ka tafa 19), Atillâ (7), Âbidın (8), Necıp '8). rettin (7), Talât (7), Ayhan (6), dıköy Orta'yı 21 yenerek, ÎstanGelenbevi O.: Selim K. (8), CenErol f7>, Erdinç (7), Hasan (8)', bul şampiyonu olmuştur. giz (7), Haluk (7), Bülent (6). Nev(Haluk 5). Erenköy L. O.: İnci K. (10), Feyzat (8), Ismet (8). za (7), Candan (7), Seyhan (6), Şeref Stadı: Liselerarası Voleybol maçlarmda Gönül (5), Nurten (6). I Kadıköy Orta: Mükerrem K. '9), Haydarpaşa Lisesi, Işık Lisesine (Nezih Aktaş) 154, 151 setleriyle galip gelmişHâle (6), Sema (9), Figen (6), NurBu stadda yapılan tek karşılaş çay (6), Ayse (6). Zerrin (7). tır. mada, Haydarpaşa Lisesi MatbaaHaydarpaşa L.: Needet K. (9), Amerikan Koleji O.; Nişantaşı cılık Okulu ile 11 berabere kal Kız L. Orta maçını Kolejliler 152, Engin (8), Unal (8). Atillâ (8), Ramıştır. Hakem Muhittin Soner (8), 154 setleriyle kazanmışlardır. sim (7), Mustafa (9>, Seyhan (8), Metin Cerrahoğlu (8). Kâzım KaKolej Orta: Ruhdan K. (8), Fi Orhan (7\ Semih (8), Ali (8), Tolrael (8)'in yönettiği maçın golle liz (7). Perla (6), Sema (8), Elion ga (7). rini, Haydarpaşa'dan Mehmet (Dk. (6>, Ülker (7). Işık L.: Selçuk K. (8). Moşe (6), 70) atmış, buna Matbaacılıktan EnNişantaşı K. L. O.: Ümit (6), MPNusret (7), Çağlayan (7), Vedat gın <Dk. 79) cevap vermiştir. !ek (7ı. İnci '6* Avsun <51. Fü' 7'. A'' (6> Haydarpaşa Lisesi: Oral (8), Meh met (7), Kemal (8ı. Hamdı <6>, (Ah met 5>, Mahmut (7), Mesut (7), Mehmet (8), Sami (6), Mehmet K (7>. Ömer '8). Savaş (7). Matbaacılık Ok.: Sinan C7), Mehmet (7), Nızamettin (8), Engin (8ı. Salih (7), Ertan K. (8>. Ali C K 6 Coşkun (6), Osman (6), Hüsnü (7). Xevzat (6\ Okan (7). Kadıköy Maarif Kolejinin lisansları olmadığından ikinci maçta Bakırkoy Lisesi hükmen galip gelmiştır Vefa Stadı: Voleybolda Erenköy, Kız Orta Okulları Şampiyonu oldu vet, nasıl milletlerin hayatlarında, haysiyet ve şerefleri bahıs mevzuu olduğu. milletçe buyuk bır 1 tehlikeye mâruz kalındığı zaman o milleti teşkil eden gorüşlenn birleşmesi ve aynı gaye uğrunda çarpışılması ve meselcnın millî dâva olarak ilân edilip çözüm şekli aranması bir zaruretse; bugun sevgili Galatasarayımızı da kurtaracak olan böyle millî bir koalisyondur. Demokrasi güç, fakat en mütekâmil bir rejimdir. Galatasaray. kuruluşundan bu yana demokrasıyi en buyük hürriyet havası içinde yaşatmış, geliştirmij ve birçok kulübümüze emsâl olmuş bir müessesedir. Demokrasilerın, hürriyetler rejimi olmalanndan mülhem zorlukları da vardır. Hürriyetlerin fazla suiis timali demokrasiye dejeneresans getirir. Nasıl, hürriyetine ve demokrasiye kavuşalı iki asırdan fazla olan Fransa'da bir kasap olan Pougeade bile bir zamanlar soz sahibi olabilmiş, nasıl kahramanca mücadeleler so nunda Türkiye'de kurulan hürriyet ve demokrasi reji mi 1960 ıhtilâli arifesinde bir kargaşalık devri havasına girmişse; Galatasaray da sporcu, antrenör ve idarecilerinin fazla hürriyet sevgisinden mülhem hatalariyle * Bır yazar Takımlar istirahatfe Bu hafta normal 6 ncı hafta maçlarını oynayacak olan mahallı lig, Istanbulda 4 bırınci, 6 ikinci ve 2 uçuncu Turkıye ligı maçlarınm olması dolayısiyle maçlar bır hafta ilerki boşluğa alınmıştır. Lider Haskoy, bir hafta daha dmienerek Suleymanıyenın karşı=ına çıkacaktır. Haftaya Adalet Yedıkule, Haskoy Suleymanı>e ve Eyup Yeşıldirek maçları oynanacaktır. Ç.okuntuyu yaratan devler Galatasaray. bu futbolcu • menejer kavgasınds futbolcuyu turup Gündüz Kılıç'ı ekarte etmesi ile büyük gunab islemiştir. Galatasaray nasıl kurtulur? Bizce acele alınacak tedbirler, Galatasarayı kurtaramaz. Nasıl ki; b« çökiis bir iki senedenbeıi ba>ladı ise çare bulmak için de bir iki <sene beklemek lâzımdır Bülent gidip de yerine Herberçer eelse rtne bu kriz acele olarak atlatılamaz. Başarılar daima hir evvplkı başarıların devamıdır. Orlaria bir naşarı vokken ha cöküntüvü bir tek kişinin mııtarmasi ıçın n ınsanın va sihirli sa da çok sanslı oiması lâzımctır. Kalkmmayı ise şansa bırakmamafc lâzımrtır Bu koşullar altında Galatasaray uzun vadeh •atmmlarla kalkınır. öncelikle adale kuvvetını vîtirmiş politika vapan futbolculan bir kenara ıttnesı sevinçleri, amaçları ve düşüncelerı avnı olan sençlerı bir araya getîrmesı lâzımdır Bır de bunlarm basına kaybolmuş olan Galatasaraylılık ruhunıı aşılavacak hir otorite getirilirse, buhranı atlatmak kolaylaşır. Liseler Masa Tenisi Müsabakaları Geçen Cumartesi ve Pazar günü Işık Lisesinde yapılan Masa Tenisi karşılaşmalannda, Kız Lıseleri Ferdi yarışmaları sonucunda bırincı Sumru Denizok (Faüh K. Lisesi), Erkek Liselerınde Ümit Paker (Kadıköy Tic. L.), Çift Kızlarda Nilgün Telsizci Sumru Denizok (Fatih K. L.): Erkeklerde: Ümit Peker, Engin Dinamık (Kadıköy Tic. L.), Karmalarda: Ümit Peker Sumru Denizok birinciliği almışlardır. Takım tasnifinde Kız Liseleri: 1 Amerikan Koleji, 2 Fatih Kız Lisesi. Erkek Liseleri: 1 Kadıköy Tic. Lisesi, 2 H. Paşa Lisesi, 3 Robert Kolej. Önümüzdeki Pazar yapılacak Kız Okulları Kros yarışmaları Zeynepkâmil parkuruna alınmıştır. Aliınordu bugün Brno'da oynuvor Altınordu basketbol takımı bugün Brno'da Avrupa Kupa Galipleri turnuvasının revanş karşılaşma sını Çekoslovak Spartak Brno takı mı ile yapacaktır. I ir toplum, tüm kuvvetini bır kaç tnsanın kisi| liğinden alırsa, bu insanlar zayıfladığı an toplumun da zayıflaması sosyolojik bir toıraldır. Galatasaray da; senelerdenberi tüm ümitlerini Gündüz, Metin ve Tnrgaya bağlamı^tı. Gerçekten bu öç adam Galatasarayın ve millî takımın knrtarıcılan idi. Zamanla bu üç dev doeal seyre uyarak kuvvetlerini kaybettiler. Zayıfladıklan anda birbirlerini tutmaları icabederken çıkarları yüzünden için için birbirlerini yemeye başladılar. Sonra bu bitmeven kavcralar sıı yüzüne çıktı. Sonuç olarak da Gündüz Kılıç harcandı. Gerçekte Gündüz Kılıç memleketimizin ender yettştirdieı bir futbol menejeridir. Sadece Gündüz Kıhç'ın feda edilmesiyle bu krizin atlatılmasını önlemek çok gülünç, büyük bir hayaldi. Biz de futbol oynadık. Çok iyi biliriz. Futbolcuların adale kuvvetleri ^zaldığı an çeneleri kuvvetlenmeye başlar. Cankurtaran simidi olarak da kadirbilir futbol seyircilerini arkalarına kuvvet olarak toplarlar. Halit DERİNGÖR Genç Millî Takım bugün gidiyor % Bir menecer c Bu hazin bir bilançonun hikâyesidir kuracak duruma gelmiştık. Fakat bu aıada tezvırat ve iğfaller juzunden ortam katıyyen benim tahammul edemıyeceğım bır hâl almış ve ben de ayrılmaya mecbur kalmıştım Oyle bır zamanda ayrıldım ki, kulübüme yenı bır teknık yönetici bulup rahat rahat transfer yapmak ıçın bol bol zaman da bırakmıstım Nitekim gpcpn =ene henden sonra G. Saray elbirliği ile biriktirdiğimiz para ile tam 1 milyon liralık transfer yaptı Uzun sezon başı kamplan ile her hafta yapılan kamplar futbolcuva ge çen seneye nazaran verilen çıfte prımler bu "=e7on devam etti. Fakat geçen sene saçılan tezvirat takımı o kadar etkiledi ki bu seneye de tesir edip başansızlık aldı yürüdü. Benim büyük tâlihsizliğim buyük bir ga ye için feragatle çahstık. sonunda içerden tek suclu benim gösterilmem oidu. Ahenksizlik olmasın dıye suç ları kabullenerek çekildim. Kulübümü rahat bırakmak istedim. Kulübüm de bu sefer büyük ımkânlar içersinde başarısıziığa düştü. Şimdi de haklı olarak işin içyüzünü bilmiyen bütün Galatasarayhlar tarafmdan da «Bu durumda ni>e göreve koşmuyorsun?» dıye suçlulandırılıyorum. Gönül isterdı kı 0, 2 yıllık sıkıntılı devreden sonra varılan bol ımkânlar ıçmde kafamdaki ideal G. Saray takımını kurup ben de seve seve çalışabileydim. Ve gene gönül isterdı kı. G Saraya faydalı olmaktan başka b'" sey düsünmedıklerıne ınsndığım şimdıkı idare heyeti de geçen senekı havanın kurhanı olmasaydı. Bulgaristan ile ikinci maçını \ apacak olan genç milll takım kafilesi bugün Boludan Eskı Zagraya hareket edecektir. Beylerbeyi Sahası: (Hasan Donmez) Bu sahadaki Bılir Koleji, Perte\Tiıyal karşılaşmasını 10 Bilır Koleji kazanmıştır. Hakem Nafız Dorken (8), Iskender Alpak (7), Cavit Suloğlu (6>'nun yönettiği maçın golünü Nayman (Dk. 39) at mı$ttr. Bilir Koleji: Bahaettin (6\ llker Şampijon Erenkoj Voley bolcuları oğretmenleriyle (Foto: r»ruk ARAK' 1. KOŞU: Favori: Antonet. piâse: Kader4 Okay, sürpnz Nazan 2. KOŞU: Favori: Jorgına, plâse: Kamigza • Eflatun, Sürprız: Sanyakut 3. KOŞU: Favori: Violet. plase: Santona. sürpriz: Karabayır 4. KOŞU: Favori: Alarslan. Plase: Çim • Cet, Sürpriz: Ünaldı Ummuhan. 5. KOŞU: Favori: Lav, Plase: Bıribi • Mimoza. Sürpriz: Aıda S. KOŞU: Favorı: Samıha 32, Plase: Tınaztepeli, Sürpnz: Zehra 72 7. KOŞU: Favori: Orkide, Pla se: Gerdanlı Ceylan. SürprızCengızhaıı . UJurlu Yüksel ERÜC imdiki idare heyeti iş başına ge'.diği zaman benim de katıldığım bir idare heyeti toplantısında şöyle bir gaye için çalışılacağı kararlaştırılmıştı: İlk önce kulüp malî bakundan kurtanlacaktı. Bana da cSenden şampiyonluk istemiyoruz. Sen de bır G. Sarsvhsın, sen de subenden her türlü ekonomiyi yapıp bize yardımcı olacaksın» dediler. Böylece ben meslekî itibar v prestijimden Galata sarayın büyük menfaati uğruna feragat göstererek 2 transfer döneminde mecburen gereken transferleri yapamadım. Çünkü bu 2 dönem için bana 300400 bin lira para verilmişti. Bu paranm çoğunu da dahilî trans ferlere harcadık. Hattâ büyük borcun ödenmesinde bir yardımım olsun diyerek 3 sene önce kulübün bana borçlu olduğu toplanan aylıklardan büyük bir meb lâğ tutan parayı teberru ettim. Inandığımız bu gaye uğrunda 1. Heyeti ile gayet ahenkli çok dostâne münasebetler içinde çahştık. Beraber çalıştığımız 2 yı' zarfında gene 2 Türkiye şampiyonluğu. 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 basm kupası şampiyonluğu, 1 lig ikin ciliği ve 1 lig birinciliğini elbirligı ile kazandık. Gelgelelim geçen sene kulübümüzün içteki muha lifleri ve dıştaki rakipleri bu ideâl ve tüm halinde ça lışmamızı bin bir tezviratla bozdular. Fakat çok şükür ilk toplantıda kararlaşhrdığımız gaye elde edil mi}. kulübümüzün borçlan ödpnmi', itibar verine pel mij, ijtedığın'z rr"blâğla' odor.Tek bujuk bır "akım Gündüz KILIÇ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog