Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

KIZLARDA RUSYA ŞAMPİYON OLDU «SPM • loio Senflftnsı Çekoslavakya ile Rusya finali oynuyor Yalçın PEKŞEN fkfk Ekhnden beri devam e# l | den VII inci Avrupa Vo• " leybol Şampiyonası bu skşam sona erecektir. îzmir'de yapılmakta olan kızlar final grupu maçları ise dun akşam sona ermiş ve ilk 8 takım bellı olmustur. Ancak, klâsman maçlarımn devam etmesi yuzünden (8 incilikten sonraki dereceler) resmi bir açıklama yapılmamıştır. ERKEKLER FlNAL GRLPU Erkekler tinal grupunda 1 ıncilik çekişmesi Rusya ile Çekoslovakya arasındadır. Bu gece Spor Sarayında yapüacak maç şampiyonu tayin edecek, kazanan takım şampiyon olacaktır. Ancak, her iki takımın şimdıye kad«r yaptığı maçlar, bu son maçta Rusya'mn Çekoslovakya' dan. dah» sansh olduğunu gbstermiştir. 3 üncülük mücadelesi ise Polonya ile Macaristan arasmda olacaktır. Ancak, Macaristan'ın daha Çekoslovakya üe karşılaşmadığı düşunülürse, Polonya'nın 3 üncülük kursüsune yerleşeceği garanti gıbidir. 5 incüik ise Romanya ile D. Almanya arasındadır. Bu dereceyi hangi takımın alacağı, birbirleriyle yapacakları son maça bağhdır. Ancak, D. Almanya'nın daha şanslı olduğunu da söylemek icab eder. Şimdıye kadar yaptıklan maçlar da Yugov lavya'nın 7 nci, Italya'mn ise 8 inci olacag» kuvvetle tahmin edilmektedir. Bu sampiyonanm en büyük özelliği son ana kadar kat'i derecelerin belli olmamasıdır. Bu da göstermektedir ki, fınale kalan takımlar denk kuvvetler »eklindedir. Bu yüıden maçlar çok kaliteli v« mücadeleli olmaktadır. TAKIMLAR1M1Z1N DURUMTJ Atıkara'da klâsman gruplarnv da mücadele eden erkek ve kii takımlarımızın durumu ise aşa ğı yukarı belli olmustur. Erkek takımımız klâsman grupunda Bulgaristan, Fransa, Belçika, îsrail ve Arnavutluktan sonra 6 ncıhk kursusüne yerlesecek böylece sampiyonada 14 üncu olacaktır. Kız takımımız ise F. Alman ya, Romanya, îtalya'dan sonra 12 nci veya Belçika'dan da sonra 13 üncü olacaktır. Her iki derecede de bundan evvelki Avrupa şampiyonalarmda elde ettiğimiz sonuçlardan duşüktür. ISTANBlLDAKt MAÇLAR Polonya: 3 Italya: 0 Setler: 15'8, 16/14, 15'6 Rusya: 3 Yugoslavya: 0 Setler: 15'1, 15'9, 15'8 Çekoslovakya: 3 Macaristan: 2 Setler: 15/5, 6/15, 15/5. 12/15, 15/5 D. Almanya: 3 tsrail: 1 15/12, 10'15, 15/10, 15'2 SetVr 15'12, 10 15. 15/10. 15'2. tZMİRT)EKİ MAÇLAR Günün en önemli müsabakasmda kuvvetH rakibi Polonya'yı zorlanmadan 3 • 0 yenen Rusya (kız) Avrupa Şampiyonu oldu. Setler: 15/7. 15/10, 15/10. Diğer müsabakalarda şu sonuçlar elde edüdi. D. Almanya: 3 tîrael: 1 15/2, 15,2, 15/2. Bulgaristan: 3 Hollanda: 1 15'8, 11 15, 15 4. 15'10 Çekoslovakya: 3 Macaristan: 1 15/11, 15/8, 9'15, 15/6. ANKARA'DA Klâsman grubu maçmda Fransa ile karşılaşan voleybol milU takımırruz bu müsabakayt 3 1 kaybetti. 77 dakika suren maçın setleri şöyle sonuçlandı. 15/8, 15/6, 12/15, 15/8. Erkekler Final O G M AS VS V Rusya 6 6 0 18 4 12 Çekoslovakya 6 8 0 18 6 12 15 8 10 6 4 Polonya 13 11 9 D. Almanya 6 3 12 13 9 6 3 Macaristan 10 12 6 2 Romanya 6 0 Yugoslavya 6 0 Italva KIZLAR FtNAL O G M AS V8 f 7 7 0 21 0 14 Rusya 7 6 1 18 7 13 Polonya 7 5 2 17 7 12 Çekoslovakya 7 4 3 13 10 11 D. Almanya 7 3 4 11 13 10 Macaristan 2 5 6 16 9 Bulgaristan 1 6 6 18 8 Hollanda 0 721 7 Israıi ÇEKOSLOVAKYA KIZ VOLEYBOL TAK1MI Başkan Hayriye Ozakçay bir açıklama yolladı Gazetenizin 28 Ekim 1967 tarihli nüshasmda neşredilen (SporToto işçilerinin Sendikası Sportiş bir bildiri yaymladı) başlıkh yazı tamamen hilâfı hakikat olup sendikamız böyle bir bildiri yaymlamamıştır. Sendikamız namsna her hangi bir bil diri yayınlamak selâhiyeti Sendika Yönetim Kuruluna ait olduğu gibi Tüzüğümüzün 13. mad desi gereğince Sendika adına res mi bevanatta bulunmak ve basın toplantısı yapmak selâhiyeti de yalnız Sendika Başkanma aittir. Sencfikamız Yönetim Kurulunca ve Başkanlığımızca yazınızda zikredildiği şekilde bir bildiri neşredilmediğine göre işbu yazmızda bahsedildiği veçhile (SporToto Mütfürü Rauf Meleksoy'un SporToto işçileri Sendikası kongresinde kendi t a raftarlarınm kazanabilmesi için işçi kıyımına başladığı ve değerlendirme masalan şeflerini çağırarak muhalil grup MstaA kazandığı takdirde otsmasyon» gidüeceğini v« sayütrı 400 ü «san isçilerin işten atüaca&n» söylecfiği) hususundaki yaııl»rınıı ile <fi|er bütün yaıüıtnİM tamamen hilafı hakikattır. Sportiş Sendikası Baskanı T , Hayriye Örokçay NOT: Mahkeme kanah ile yolr lanan tekzipdir. Fuar Şehırleri Kupasında ikinci raund 6011EPE AUE1IC0 HftDRİD MAJDRtD Güreş takımımızı dün Y. Delhi'ye uğurladık ı azar gunü Yenı Delhı'cfe başlıy acak oian Dunva Serbest Güres I Şampıyonasma katılacak güreş miUÎ takımımız dun uçakla Hmdi'tana hareket etmi^tir. Güreşçüer dun sabah toplu halde jimnastik yapmışlar, çahşmadan sonra antrenör Celâl Atık şunları sbylemiştir. • Gure'şçılerimızden çok ümitlıyım. Bılhassa Kabanlı ve Ahmet Ayık'tan. Şampiyonluk için güre«ecei>ız. Dunya şampiyonu olduğumuzu unutmuyoruz. Unvanımı?ı koruyacağımızı söyliyebihrım.» Güreş Federasyonu Başkanı da • En çekindiğimiz şey anormal şart lar. Şartlara kendimizi uydurabildığimiz takdirde çok iyi güreşler çıkarabileceğiz. Şampiyonluk henüz bizde. Bu şampiyonluğu da kımseye kaptırmak niyetinde değıliz. Bir şampiyonluk daha kazan maâa gidiyoruz.» OÜREŞÇİLER NE DtYOR? Mıllî Güreş Takımımızın kaptanı Mahmut Atalay ise arkadaş'.arına güvendiğini, geçen yıl Amerikada Dünya Şampiyonu oluşunun bir tesadüf eseri olmadığını ispat edeceğini söylemiştir. G Cumhuriyet'lrv öztepe futbol takımı, bu gece burada Atletico Madrid üe Fuar Şehirleri Kupasında lkin ci tur karşılaşmasını oyruyacaktır. Madrid'e iki ftfi'. evvel gelen ve son çalışmasım dün müsabakanın oynanacağı stadda yapan San kırmızılılar önem veTdiklerl bu maça şu kadrolan ile çıkacaklardır: Ali Mehmet, Çağlayan Hü seyin, B. Mehmet, Nevzat Nihat, Ertan, Fevzi, Gürsel, Halil. GÖZTEPE tMİTLt Bugünkü maçtan ümitll gözüken Göztepelüer rakiplerini yeneceklerini söylemişlerdir. İDDİALILAR Göztepeliler son maçlarında devra arasmda 1 nan Süvari'nin direktiflerini dinliyoriar. F. Bahçe ve İ. Spor gençleri 50 galip mator Birinci Kume Lıg maçları birinci devresi bu hafta oynanan maçlarla bıttı. (A) grupunda ALTINAY (10) sayı ile lider olurken, Sultantepe Çamhca maçı kararı da ertelendi. (B) grupunda DEMÎRSPOR'da (10) sayı ile lider oldu. (C) grupunda ÇAPA en yakın rakibi SÜMERSPOR'u (10) yenerek namağlup (11) sayı ile bırinci devreyi bitirerek grup şampiyonluğunda iddialı olduğunu ortaya koydu. (D) grupunda yine namağlup TOPHANE TAYFUN bu hafta rfa 20 galip gelerek Uderhk sandalyasma 4 puan farkla sağlamca oturdu. (E) grupunda geçen senenin İSTANBUL şampiyonu A. HtSAR Okmeydanmı bir sayı farkla geçerek (11) sayı ile devreyi birincılıkle bitirdi. (F) grupunda ise Kuçukpazar ve TAÇ spor aynı sayı ile (11) liderliğı muhafaza edıyorlar, bu grupta K. PAZAR TAÇSPOR ma çı bu duğümü çozecektir. GENÇLERE gelınce: Beyaz grupta BEYLERBEYÎ, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi 2 puan geçerek ilerde gıtmekte; Kırmızı grupta ise EYÜP (8) »ayı ile Istanbulspor ve Galatasaray'm bnunde lıder olaıak gitmekte onu Vefa bir sayı ile takip edıyor. Bakahm birinci kümeden boşalan sahalarda b u hafta gençler ne yapacak. TAÇ 19611968 G. Hlsar 7 3 3 1 1210 9 GENÇLER LtGt Defterdar 7 3 2 2 988 Alibeyköy 7 3 1 3 813 7 BEYAZ GRUP: Muradiye 7 2 2 3 666 F. Bahçe Anadolu 50 7 1 1 5 814 3 Dikilitaş Beşiktaş Y. Direk 30 Beylerbeyi D. Paşa 20 K. Ayasofya 6 1 1 4 412 3 K. Gumrük K. Paşa 10 GRUP (C) Çapa Sümerspor 10 Galata Ferikby 11 Altmyüdız Aksaray 10 Beylerbeyi 4 3 1 0 11 1 7 1 4 Pendik Vardar 00 Ferikby 5 2 3 0 627 5 CamialU Kanlıca 11 K. Gumrük 5 2 21 7 3 5 1 4 2 1 1 11 2 5 Çapa 7 4 3 0 17 8 11 F. Bahçe 4 2 1 1715 Pendik 7 3 4 0 7 4 10 Beşiktaş 3 1 2 0 32 4 Sümerspor 7 3 3 1749 Galata 3 2 0 135 4 Camialtı 7 1 4 2 88 Yedikule 5 2 0 3 69 4 Altmyıldız 7 2 2 3 1010 D. Paşa 5 2 0 3 710 4 Kanlıca 7 1 4 2 79 K. Paşa 5 1 0 4 29 2 Aksaray 7 1 2 4 69 Anadolu 5 0 0 5 019 0 Vardar 7 1 2 4 414 Y. Dırek KIRMIZI GRUP: GRUP(D) îst. Spor Suleymaniye 50 Top Tayfun Y.S.Selim 20 G. Saray Beylerbeyi 41 Topkapı Maltepe 10 Vefa Adalet 21 Ortaköy Kalespor 00 Eyüp Haşkby 20 Dz. Gucü Haliç Beykoz Sanyer 10 Top. Tayfun 7 5 2 0 10 4 12 6 3 2 1 6 2 8 Ortaköy Vefa 3 1 0 7 3 7Kalespor 8 3 2 1 8 4 8 Eyup 3 2 0 10 4 0 11 4 8 Dz. Gücü 5 3 İst. Spor 3 0 O 14 0 2 57 7 Maltepe 7 2 Beykoz 2 2 0 84 4 58 5 Topkapı 7 2 2 1 0 95 G. Saray 715 2 Y.S. Selim 7 1 0 2 710 Adalet 311 2 Haliç 7 1 1 2 59 Taksim 0 3 66 Sarıyer GRUP (E) 2 3 16 Haskoy Rami Kadırga 00 Suleymaniye 2 3 İ12 A. Hisar Bakırköy 10 Beyoğluspor Okmeydam Kişantaşı 10 1 42 Baglarbaşı Mecidiyeköy 00 19671968 A. Hisar 7 5 1 1 13 5 11 I nci AMATÖR LİG Okmeydam 7 4 2 1 11 6 10 GRUP (A) Kadırga 7 2 41 7 5 8 11 Altınay Çamlıca ÎN'isantaşı 7 2 3 2 787 00 Sakarya Paşabahçe Rami 6 1 4 1 7 7 6 11 Sultantepe Gedtkpaşa M. Koy 6 1 2 3 574 10 E.T.T. Buyukdere Baglarbaşı 7 0 4 3 612 4 3 4 6 3 10 Altınay Bakırköy 7 2 0 5 511 4 3 3 62 9 Sakarya GRUP yf) Sultantepe 6 2 4 08 4 8 Hürriyet Cankurtaran P. Bahçe 3 2 2 96 Cıhangir Yenişehir 4 1 6 5 ET.T. K.M. Paşa K. Pazar 2 3 57 6 Gedıkpasa Taçspor Şafakspor 1 5 28 3 Buyukdere Kuçukpazar 2 4 2 9 2 Çamhca Taçspor GRUP (B) Şafakspor 10 194 Defterdar Dıkıhtaş Hürrıyet 10 2 2 97 Havagucu Ahbeykoy K.M. Paşa 11 2 3 1411 Muradiye G. Hisar Cankurtaran 4 45 Dermrspor K. Ayasofya 50 Yenişehir 4 2 1 16 5 10 5 716 DernırEpor Cıhangır 6 520 0 2728 Havagucu A \\w\\\ Röportajlar: Abdülkadir YUGELMAN TVRGAY ŞEREN (1'urda döndü) KDVVEI İ1İH1AB1 TURGAY ŞEREN DÜN YURD&OÖNDÜ Almanya ve îngilterede temaslar yapan ve antrenör kurslarm* iştirak eden Galatasaraym ve Milli takımın eski kalecisi Turgay Şeren, dün uçakla yurda dbnmüştür. Havaalanında gazetecilerle konuşan Turgay, «Galataarayda gorev alacak mısınız? Galatasara yın durumu nereye gidiyor? Tekrar futbola doner misiniz?» suallerıne pek cevap vermek istememiş sadece, «Galatasaray geçen sene de iyi sonuçlar almıyordn 7aten. Benim futbola dön mem diye bir sey ottnaz. Zira jübilemi yaptım ve futbola veda ettîm. Galatasarayın dtırttmunu da çimdilik pek kötü bulmuyornm» demiştir. F. Bahçeli Pehlivan Mustafa'nm cenazesini Beşiktaşlılar kaldırdı Yakmlarımn ifadeslne göre, sa§lığında «Ben Fenerbahçe için T«?ıyorum» diyen ve San • lâcivertU takımın pazar günü Bursasporla yaptığı maçta Ogün'ün attı|ı golün sevincine kapılıp kalb krizl geçirerek vefat eden 72 yaşındakl Mustafa Gedikoğlu'nun cenazesini Besiktaşlılar kaldırmıştjr. Dolmabahçe stadırun müstandemlerinden olup sporseverler arasmda iri cüssesi ve ağır ağır yü rüyüşü sebebiyle «Pehlivan» dlye anılan Mustafa Gedikoğlu'nun cenazesine çelenk gönderenlerin başmda da Beşiktaş Kulübü üe «Amigolar» gelmiştir. Bu arada, koyu Fenerbahçe taraltaruu Sanlâcivertli camladan hatırhyan tek kişl Başkan Faruk Ilgaz olmustur. Renklerine gönül verdigi takımın maçlarında kendisinl kaybede cek kadar heyecanlanan Pehlivanın cenaze törenine gelen tek Fenerbahçeli Ilgaz, «Ona stadımınn bekçiliğini vermeyl vâdettniştim. Fakat ne yazık ki stad yapüamayıp kaldı, Gedlkoğlu da göçfip git ti» demekten kendinl br. Günün progratnı tstanbul'da : (ErkekUr IV nal mü»»bakalan) 14.30 îtalya Yugoslavya 16.00 D. Almanya Polonya 19.30 Macaristan Romanya 21.00 Rusya Çekoslovakya Ankara'd» : (Kıı ve erkek Misman müsabakaları) Selim Sırrı salonu : 17.00 îsveç îsviçre ( K ) 18.00 Türkiye • Romanya ( K ) 19.00 Holânda Fran*» (E) 20.00 Türkiye Belçika (E) TJaşar Dof» »alonu : 18.00 îtalya Belçika (K) 19.00 îsrail Arnavutluk (E) 20.00 îsveç • Bulgaristan (E) Sakaryasporda para cezası ADAPAZARL (İlhan UYGTJN BUdlrtyor) Antalyasporla berabere kalan Sakaryasporlu futboîeulara 150 »er Ura para ceaası verilmiîtir. CELÂL ATİK RIZA DOÖA1S Haitamn dört gi kendime iş arıyo Tokyo Olimpiyatlannda i Çilerinin arasında göğsunc u eşofmanla oturan esme Japon gazetecisi vaklaşU. Şöyle bir gt na: «Şimdl bizim güreşçl üe Türkün Şu anda ne düşünüyorsunuz?» Göğsün U forma ile oturan ve Japon güreş t trenörlügünii yapan gencin cevabl « Japon güreş takurnnı çalıştınyoı İçin para alıyorum. Boşa para kazanı Ama TUrküm. Mületimin k&zanmı Onun için Türlril tutacağım.» Bu cevabı veren Ku« Doğan'dı. takunda güreşmiş ve şampiyonlnk b nuştı. 1964 Olimpiyadı İçin de Japc (Arkası S Türkiye Kupasında bugün 3 maç var Her devri yaşıyan bir adam T ürkiye Kupası birinci tur maç lanna îstanbul ve Ankara'da yapılacak üç karjılaşma ile de vam edilecektir. FERİKÖY DÜZCE GENÇLİK Dolmabahçe stadında saat 12.30 da başhyacak olan ilk maçta Feriköy ile Düzce Gençlik karîi kar şıya gelecektir. İlk bakışta Feriköy, kendi sahasında oynıyacak olması bakımından bir avantaja sahip gibi görünüyorsa da, karşılasma bir hayli çekişmeli geçecek tir. VEFA KABŞIYAKA Şehrimizdeki ikinci karşılasmada is« Vefa ile Kar?ıyaka ilk turdaki rövanj tnaçuu oynıyacaklar dır. Saat 14.30 da başlıyacak karşılaşmada Izmir'de oynanan ilk maçı 32 kazanmı? olan Kar?ıyaka bu avantajını korumak ve tur atlamak istiyecektir. Vefalılar ise muhtemelen Galatasaray'dan kiraladıklan Tuncer'e de yer verecekleri kadrolarıyla Yeşil . kınnızüı ekibi yenmeye çalışacaklardır. SEKERSPÖR DEMtRSPOR Ankara 19 Mayıs stadında ise saat 14.30 da başlıyacak olan karşılaşmada Şekerspor ile Demirspor kozlannı paylaşacaklardır. Son de fa AHınordu ile yaptığı lig maçında üstün bir lorm gösteren Şeker«por'un, Demirspor'u mağlup «tmesi normal sonuç Myılacakto. 1. KOŞU: Favon: oadum, .«^•: Orkide, Sürpriz: Serap. 2. KOŞV: Favori: Yekta. 3. KOŞC: Favori: Derya, Plase: Karyoka Bnerii, Sürpriz: Algarade. 4. KOŞU: Favori: Alpınar, Plase: Alkuruj 13 Bedevi 2, Sürpriz: Çayeli Günay. 5. KOŞU: Favori: Biriçim, Plâse: Benek Emel, Sürpriz: Ummuhan Kamer 16. 6. KOŞU: Favori: Kamigzer, Plase: Bimont, Sürpriz: Tatlıhayat. 7. KOŞU: Favori: Güriia, Plâs«: TLmuçin Gerdanlı, Sürpriz: Demiral Şahbaz. Tüksel KRÜÇ B ufrttn 41 yaşmd» olan Düny» ve Ollmplyat ŞaxnpİTonumuı CelU Atlk 30 yüdanberi güreşin içindf, «porcu ve antrenör olarak emek vernüş pehlivanlarunızdandır. 1920 de Yoıgatın Yxad»n kSyünde dünyaya gelen Celâl Atik, mindere Necati Tokbndak Hocanın ısran fizerlne eelmis T« 17 yaşında Uten Türkiye şampiyomı olmus, bir yü sonra da millî takıma yükselraiştiı. Celil Atik, daha güre? hayatmın haşlanııda dünya şampiyonlarını yenen nadiı gureşçUerİmiıden. İşte güreş hayatının flk yülannı şöyle anlatıyor Celil Atik: « 72 Mlo Türklye şampiyonu olduğum taman dah» bıyıgım yoktu. Şampiyon olunca da milll takıma çagınldım. t l k milll maçlarım düny» şampiyonu Macar v« Ftnlilerle ol(Aıka» Sa. 1. SiL 1 de) !••••••••••••••••••« Nerelerde ne yantılcır MaeUn S&hannda OBM • 2 3 • 2 4 12 2 3 2 2 4 1 0 2 3 1 3 1 2 3 0 1 1 1 1 1 1 3 1 t 22 4 1 1 4 2 3 3 2 S«hMto GtiOm PHT.K». I 13 3 13 9 9 10 10 2 14 7 9 8 8 9 9 S 9 5 17 12 10 6 16 9 13 10 12 U * G. BtoUjH 4 | Göztep* £ | Toprakspoı 0 Esklsehiı & Altay O Ankaıagiicü O Şekerspor Q Feriköy © Karsıyaka Q Trabzonspor ©Taksim (I) Giresunspor Aydmspor Antalyaspor Bandırmaspor Maelan K.endl Sahasında Baktp Sahada 13. Hafta maçlan Veta Gençlerbiriiü î Hacettepe Göztep« Galatasaray PTT i Galata Toprakspor j« Beşiktaş . Eskişehirspor 9 Demirspot Altay 3 Altmordu Ankaragiicü g M. İdmanyurdu Şekerspor 8 Bursaspor Feriköy 9 , Beykoz Karşıyaka 8 I Boluspor • Trabzonspor g > Kas. Spor Taksim Gençlik 9 I Balıkeslr Spor Giresunspor 10 Afyonspor Aydınspor Edirnespor Antalyaspor Denizlispoc Bandırmaspor 7 8 7 1 2 1 3 9 4 5 3 4 4 1 2 6 S 4 * 1» 4 1 1 1 1 « 1 •• / 40 İM ** 90 75 55 60 60 15 69 60 M 85 yedek maçlar Tah. GTah. l« 2 x l Yeşildiıeki 32 yenen Easköy lideıliğe vükseldi TakrmlM I Veta ı Hacettep» ı Galatasaray I Galata , Beşiktai I Demirspot Altınordn M. İ. Yurdu Bursaspor Beykoz Boluspor Kastamonu S. Babkesir Afyonspor Ediroespor Denizlispor O G B M » 1 3 5 8 0 3S 9 3 3 3 10 3 4 3 8 S 2 t 8 2 3 3 8 3 2 3 9 4 1 4 7 1 3 3 11 1 3 7 11 i 4 3 11 2 2 7 11 5 3 3 11 2 6 3 11 2 8 1 11 5 4 2 G B M At.Ie. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 • 2 1 1 1 3 2 2 2 4 4 2 5 2 3 4 1» 5 13 T 9 11 8 14 5 9 10 8 11 10 11 3 5 3 13 14 9 « 8 15 11 9 13 87 O G BM » 4 1 4 8 6 2 0 9 4 3 2 11 2 3 6 7 2 3 2 9 3 4 2 8 2 1 5 9 3 3 3 9 2 2 5 11 4 4 3 10 4 4 2 1» 1 3 6 11 3 4 4 11 2 S 3 11 5 5 1 11 3 S 3 OBM 3 1 3 4 1 » 3 3 2 12 3 2 1 1 3 2 1 2 1 3 3 32 2 2 3 1 1 3 1 5 2 2 3 2 2 1 O BM 10 1 2 1 « 10 0 1 1 3 »21 0 2 1 0 0 2 0 9 1 «03 3 2 1 2 2 1 22 3 3 1 3 1 • 32 »2 2 l G eçen hafta Şeref stadmda Adalet istırahat ederken, Haskoy'de zorlu rakibi Yesıldirek'ı 32 yenerek liderlığe yukseldi. Haîtamn ilk maçı Eyup Süleymamye arasmda idi. Bu maç 22 berabere neticelendı, fakat Şeref stadı eski gunîerinden birini yasadı, formasmı çıkaran oyuncular tellen asarak trıbune giniler, kavga ettıler. dovduler ve nıhayet maç berabere bıttı. îkınci maçta Anariolu. ezeli ra kibi Yedıkule'yi 1 0 yendı. Bu luretle Hs«kov bir «av\ farkla I maçta 5 puvan ahrken Adalet, Syüp, Yesüdirek ve Anadolu 4 puvanla Hasköy'ü takip edıyorlar. Gelecek hafta bakalım Adalet ne yapacak? MAHALLİ PROFESYONEL LİG 4 cü HAFTA 32 Hasköy Yeşildirek Anadolu Yedıkule 10 Eyüp " Suleymaniye 22 Ha*kov 3 2 1 0 7 5 5 Adalet 3 2 0 1 6 2 4 Eyup 3 1 2 0 5 4 4 Yeşıldırek 4 2 0 2 4 4 4 Anadolu 4 2 0 2 3 8 4 Sulevmamye 4 1 1 2 8 5 3 Yedikule 3 0 0 î 1 4 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 t 01 1 0 1 10 1 10 10 1 18 o 1 0 4 1 1 10 1 1 1 1 0 12 3 5 1 t 2 2 n 10 8 AÇIKLAMA ••••••••«••••••••••••••••••••«••••••••••••••••••••••••••»^^ Yuksndakl ortalama, lstanbulds yaymlanaD W sabab gazetesintn Toto tahmin) ortalamasıdu Avrıc» Cumhurivetin t«hmln* Komıl SPOR TOTO ÖDÜLLERİ Spor • Toto'nun bu hattakl değerlendlrmesi dün son» ennlş m beher fle miktan belli olmuştur. Buna göre 12 bllen 35 kişi 22.930 Ura, 11 bllen 614 k l«n 5 4 kisi 137 şpr üra alacaklardır. RR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog