Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

ısıanoııj aa: u. aımanya, yeıcosıavaKya, Voleybolda favorller belli oluyor HAKEM: Leonard IRus) (8). D. ALMANYA: Schneider (T), Jurgen (8), Wedner (8), Eghard (7), Frailwald (7), Amo (5). İTALTA: Paolo (5), Renato (8), Franco (3), Fransno (5), Alde ( 0 , Mauro (4). ııusya ve Polonya galip v ıımı ısmv KOTVCT . ^m ••• Miiyonluk hata ve yolsuziuklara parmak basan Spor Toto teftiş raporu yeni bir safhada ını Röportajlar: Abdüikadir YÜCELMAN Yalçın PEKŞEN oğu Almanya ile Italya arasında yapılan erkek final grupumın ilk maçı, D. Almanya'nm 30 galibiyeti ile sona eraı. D. Almanya daha ilk setten itibaren ele geçirdiği üstünliiğü maçın sonuna kadar götürdü. Fizık hâkimiyetini de ellerinde bulun^^ duran O. Almanyahlar karşısında ^ îtaiyanlar her hususta zayıf göründüler. İlk 2 seti D. Almanya hiç çekişmesiz bir şekilde hücuma verdiği önem sayesinde 15/5, 15/5 aldı. Son set başlarken Italyanın işi daha sıRusya ile Romanya takunları kı tuttuğu göze çarpıyordu. Nitearasında oynanan ve erkek finalkim bir müddet 5/5, 6/6, 7/7 gibi be lerinin en önemli maçlarından orabere gitıneye muvaffak oldular. lan dün geceki karşılaşmayı RusAncak sonunda açılan D. Almanya ya 3 1 kazandı. bu seti de 15/9 alarak maçı 30 kaMAÇIN CEREYANI: zandı. İlk setin baslannda birden arayı açan Rusya, durumu 10'1'e getirmekte geciltmedi. Fakat Romanya'nm da yavaş yavaş açıldığı gözden kaçmıyordu. Nitekim Rusya 4 sayı daha alana kadar Romanya da 5 sayı aldı, fakat neticede Ruslar'ın seti 15'6 kapatmasına mani olamadı. İkinci sete her iki takım da hızTonçer BENOKAV h başladı. Fakat y'ne iieriye fırlayan Rusya oldu, ancak durum 6/2 îlk sete iyi başlamayan Çekolduktan sonra karşılıklı servisler bir ara 103 mağlup duruma lerle uzun müddet mücadele eden bile geldiler, fakat daha sonra takımlardan Rusya, Romanya'nın toparlandılar ve seti 1512 kayorulmasından da istifade ederek, zandılar. seti 15/8 alarak 2 • 0 galip durutkinci sette ise Yugoslavlar hiçbir varlık gösteremediler ve ma geçti. ikinci seti de 152 gibi farklı Üçüncü sette durum âniden dekaybettiler. ğişti ve Romanya 8/1'e kadar ileÜçüncü sette Yugoslavlar diri fırladı. Aranın kapanmıyaca|ırendilerse de Çekoslovakya sem anlayan Rus antrenörü, oyunti 1614, maçı 30 alo.'ı. cuları yedeklerle degiştirerek seti 15/5 Romenlere teslim etti 2 • 1. Dördüncü sete ise dinlendirilmiş esas oyuncularla başlayan Rusya, skoru hemen 10/1'e getirdi ve az bir mücadele ile seti 15/7, maçı da 3 1 kazandı. Gecenin en çetin karşılasmasında. Polony» Macaristam 31 yenerek şampiyonluğa adaylığını koydu. Setler: 15/10, 13/15. 15/9, 15/9. O Rusya, Romanyayı 3 1 mağlup etti BAŞMUFETTiŞ RAPORU 6AYDIRBAŞBAKANLIGA VERILMEMIŞ Meleksoy Sendikacı diye iki memurenin daha işine son verdi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) alıye Bakanhğı Başmufettısı Muammer Yahya Islâmcıoğlunun Spor Toto Teşkılâtı hakkında hazırlaaığı v e önceki hafta Cumhuriyet'te yayınlanan raporunun bundan 6 ay once, 25 Nisan 1967 gunu Teftiş Heyetı Reisliğine verildiği anlaşılmıştır. Mılyonluk hatalara, işletme yanhşlıklarına, yolsuzluklara parmak basan rapor, haber aldığımıza gore, «Eksikleri v»r» gerekçesiyle Malıye Bakanhğı Teftiş Heyetınde tutulmuştur. Heyet Baskanı Abdullah Fazıl Ağanoğlu sorulan sualleri cevapsız bırakmıs. 22/Temmuz/1967 ta nhlı bir tebligattan dolavı izahat veremıveceğini söylemiştır. Geçen hafta Genel Müdür Ulvi Yenal da rapordan haberi olmaalğını açıklaması üzerine durum aydınhğa çıkmıştır. NİÇİN AÇIKLANMIÎOR? SporToto hakkmdakı raporun nıçın elde tutulduğu, kamu oyundan saklandığı üzerınde başkcntte çeşitü yorumlar yapılmaktadır. Muhtemelen onümüzdeki hafta içınde parlâmentooa rapor söz konusu edilecek ve Maliye Bakanı basta olduğu halde Devlet Bakanlığını yapmakta olan Kâmıl Ocak'a sozlü soru verılecek, rapor üzerine yapılan ışlemın ne olduğu sorulacaktır. N Çekoslovakya, YııgosEavya'ya 30 galip BABA OĞUL 33 yıl önce oğlunun güreşçı olması için dua eden Ahmet Kaplan oğlu Hamit Kaplan ile birlikte.. MERSİNLİ AHMET KIREÇÇİ EŞİ VE ÇOCUKLARI İLE BİRLİKTE (Fotoğraf: A. İhsan Akkaya) Hamıt Kaplan Mersmlı Ahmet Doğduğu zaman "Yenmediğim 7 kilo geliyordu adam kalmadı,, dcfa millî formayı gijmek herkese nasip nlmaz. İşte bu şcrcfe ulaşan tek giireşçimiz Hamit Kaplandır. Kaplan 11 yıl süren güreş hayatı boyunca gerek serbestte. ge rekse Grekoromende millî formayı giymiş ve biitün dünyaya Kaplan. adını duyurmustu. 1S34 yılında Amasya'nın Gümüşhacıköy'e bağlı Hamamözünde dünyaya gelen Hamit Kaplan daha doğduğunda 6 aylık bir çocuk kadardı. 7 kilo geliyordu. Babası adını koyarken de inşallah ilerde iyi birgüreşçi olur diye dc dua etmişti. Zaman gecti küçük Hamit çjmende çayırda karakucağa başladı. Bilfaassa dayısı Adil Candemir'in de isteği ile Hamit 1953 de mindere geçti. 1954 yılında ilk defa mil li formayı Balkan Şampiyonasında giydi. 1955 de Grekoromende Dünya 3 üncüsü oldu. Daha sonraki dereceleri şoyleydi Hamit'in.. 1955 Barcelonada Akdeniz Oyunlarında şampiyoıı. 1955 l'luslararası Peşte turnuvası. Grekoro mende sampiyon, 1956 da Adriyatik Kupasında Ser best ve Grekoromende sampiyon, 1956 da İstanbulda Dünya Kupasında Serbestte sampiyon, Grekoromende ikinci, 1956 Mclbourn Olimpiyadında Serbestte sampiyon, 1957 de İstanbulda Dünya Şam piyonasında serbestte sampiyon. 1959 da Beyrutta Akdeniz Oyunlarında sampiyon, 1959 da Tah randa serbestte Dünya ikincisi. 1960 Roma Olimpiyadında serbestte ikinci. 1961 de Yokohomada serbestte ve Grekoromende Dünya ikincisi, 1963 de Sofyada Dünva ikincisi, Isveçte Grekoromende Dünya üçüncüsü... Daha birçok üçüncülük ve dördüncülük almıştı Kaplan. Her şampiyonada muhakkak puvan getiren adamlardan biriydi. Fakat parmağuıdan daha sonra da dizinden sakstlahan Kaplan güreşi bırakmıştı. Simdi ise yine çalıs"mak. yîhe millî takıma girmek azmini (aşıyordu. tstanbul • Ankara yolu üzerinde Olimpiyat lokantasını isletcn Kaplan aynen şunları soylüyordu: « Türk güreşinin prestiji önemli olan. Yine millî takıma girecek ve Meksikada memleketimi temsil edeceğim. Yakında da idmanlara başlıyacağım.> Gazanfer Bilgenin yardımı ile bugün bir lokanta sahibi olan Hamid Kaplan: «Lokantanın bah çesindeki dilek kuyusundan ayda ortalama elde edilen 1000 lirayı köyüme yolluyorum. Bir mektep yaptıracağım orada> diyor ve sonra da şunları ilâve ediyor. «Oğlum Atillayı da güreşçi yapacağım. Fakat önce tahsil şart.» (Arkası 7 nci sahifede) ıl 1948. Londra Olimpiyatlarında 130 140 okka gelen dev güreşçilerin yanında 1.70 boyn ve 88 kiloluk ağırlığı ile ufak tefek bir Türk meydan okuyordu bütün dünya süresçilerine.. Bu Türk daha sonra Wembley'in kapısına altın harflerle ismini yazdıracak olan Mersinli Ahmet Kireççi idi. O Mersinli Ahmet ki, güreşi bıraktığından tam 11 yıl sonra Cumhuriyet okuyuculan tarafından yarım asnn grekoromende ağır sikleti secilmis ve altın madalya kazanmıştı. Mersinli Ahmet, Cihan Harbinin bittiği yıl Mersinde dünyaya gelmisti. 19Î6 yılında o bir fırında çalısıyordu. Ensesi kulağı yerinde idi. Ama eüresin ç'sini dahi bilmiyordu. Bir gün onu mindere şötürdülcr. Karsısına çıkan iki türesçivi tıpkı fırında un çavallarinı sırtlar gibi sırtladı ve yapıştırdı yere.. Ondan sonra da minderden ayrılamadı. ilk defa 1938 yılında Finlilere karşı millî olmustu. Ondan sonra da millî formayı 1949 yılına kadar çıkarmadı sırtından . Hâlâ o eski günlerin heyecanını tasıvordu Mersinli. Zaman zaman kollarıma yapısıyor, zaman zaman da enseme uzanıynrdu eli .. Bir röportaj ujruna 48 saat adele agrısını çtkmefi göze almıstım artık .. Hâtıralarla dolnydn Mersinli Ahmet.. Gözleri dolu dolu oluyordn sık sık.. «Anlat bana birkaç nnntamadıçın hâtırayı» dedim.. «Hangisinı anlataytm.. Ama en önemli iki tanesini anlatayım : 1937 de Ankarada askerdim. Bir gün Alay Kumandanı Ekrem Türkav bana a'edi ki: «Seni Ata tıtedi. Onun huznranda. riireşeoekRİn.» Elim »vağım titremeğe ba?lai»v.Â*e<a 4©lç •geldi sandım. Ama huzura çıkınca sadece güreşi düsünuyordum. Karsıma izbanaMt gibi birisini çıkardıİar. Evvel Allah dedım. îndirdim asağı, atttm dev gibi adamı Ata'nın ayağının altına.. Güres tam 31 saniye sürmü<; meğer. Sonra bana Atatürk bir 7arf verdi: «Bu zarfı al. sakın kimseye bir sey söylfme, bu bir sırdır!» dea'i.» «Peki ne vardı 7arfta?» dive merakla sordnm. Cevabı gayet kesindi Mersinli'nin : « 30 vıl söylemedim, bundan sonra da söjlemiveceğim..» Mersinli Ahmet'in bir baska bâtırası da Londra'ya ait.. Anlatıyor : (Arkası 7 nci sahifede) Y Polonya, Macarlslanı 3 1 yendi ANKARA'DA: Arikara teselli gurubu: Finlandiya: 3, Yunanistan: 0 Federal Almanya: 3, Avusturya: 0 Yaşar Doğu Klâsman grubu: Pederal Almanya: 3, İsviçre: 0 Fransa: 3, Arnavutluk: 1. Bulgaristan: 3, îsrail: 0 Ankara Klâsman grubu: Kızlar: Bomanya: 3, Belçika: 0 Italya: 3, İsveç: 0 Erkekler Belçika: 9, HGtovfc: 3 Günün programı Türkiyfc », tü^f.H İZMİR'DE ' Dün tzmirde yapılan kızlararası final karşılaşmalarında şu neticeler alınmıştır: Hollanda: 3, îsrail: 0 Setler: 15/10, 15/10, 15/6. Çekoslovakya: 3, Bulgaristan: 0 Setler: 15/6, 15/9, 15/10 Polonya: 3, Macaristan: 1 Setler: 15/8, 3/15, 17/15, 15/10 Rusya: 3, Doğu Almanya: 0 Setler: 15/1, 15/3, 15/2. Istinbul'da <S. Sarayı): Erkekier tinâl ruüsabakaları: 14.30 YugoslavyaD. Almanya 16.00 Macaristan ltalya 19.30 Rusya Polonya 21.00 Çekoslavak • F.omanya Izmir'de (Kapalı Spor Salonnnda): Kızlar fınâl rnüsabakaları: 17.30 Çekoslavakya İsrail 19.00 Hollanda Pulonya 20.30 D. Almanya Bulgaris. 22.00 Jfl«*rü4iyv.,R.u*y« .Ank»r«'da ( S Hra 8ım Sal'onn) Klâsman grupu miisabakaları: 17.00 F. Almanya İtalya (K) 18.00 Türkiye • isviçıe (K) 19.00 BelçikaArnavutluk (E) 20.00 tsveç Fransa (E) (Yaşar Dogu ialonu) 14.00 Finlandiya F. Al. (E) 15.U0 Yunanistan Avust. (E) 18.00 Belçika • Isveç (K) 19.00 tsrail Hollanda (E) 20.00 Bulgaristan Türk (E) MELEKSOY SENDtKA ÇATISMASI DEVAM EDtYOR Dığer taraftan SporToto Sendıka çalışması devam etmektedır SporToto îşçılen Sendikasının kongresi dolayısıyla SporToto bınası önunde broşür dağıtan Sendıka Ankara şübesı başkanı Murat Oral önceki gün Rauf Meleksoyun adamlarının tecavü züne uğradığını ıddıa etmış ve saldıranların Toto'dan maaş alan sporcular olduğunu tahmin etti ğını söylemıştir. Dayak üzerine Sendika ba$kanı bir tıaftihk'Tft por atrnış. Çankaya ka>ako(una basvurmuştur. Dığer taraftan SporToto Müduru Rauf Meleksoy kendi t?svib etmedıği listeye giren Sendi ka başkan adayı F. Ugandor' dan sonra Narin Cosar ile Akay Arsoy adında iki memurenin de işlenne son vermistir. KLRİHA UGANDOR'A GELEN YAZ1 Sportiş Sendıkası Başkan adayı oldu diye Spor Totodaki işinden Rauf Meleksoy tarafından çı karılan Feriha ügandor'a gelen işe son verme yazısmın fotokopisi. Basketbolcu Erdal ile Hüseyin'e altın madalya veriliyor » stanbuldan Ttjrkiye basketbol lıgine katılan takımlar, Basketbol Federasyonuna, Türlciye ligi ile tlgili bir teklif getirmişlerdir. Teklifte basketbol ligi sonunda son 3 sırayı işgal eden takımlann küme düşmeleri isten mekte ve tstanbul, Ankara ve tzmir şehirlerine ait takımlann kilme düşmemeleri istenmektedir. Bu konuda Basketbol Tertio Komitesi tarafından görevlendirilen AIi Siyavuşgil, Basketbol Federasyonunun bu sezon Danışma Kurulunu toplıyarak 15 takımdan teşkil edilen Türkiye Basketbol Liginde son 3 sırayı ışgal eden takımların düşebilecefi şeklinde yönetmelikte bir değişiklik yapma sının doğru olacağını aksj halde bu sezon bu değişiklik yapılmadv gı takdirde gelecek ane ligin 18 takıma çıkabileceğini ve hiç bir takimın da düsürülmiyeceğini söy lemiştir. 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••I ıııııııımımııııımııııı Cumhuriyet Irv K. Pazar 5 5 0 0 10 3 1 0 Taçspor 6 5 0 1 12 4 10 Şafakspor 5 3 1 1 7 2 7 Hürriyet 6 2 2 2 8 7 6 K. M. Paşa 6 2 1 3 14 11 5 Cankurtaran 6 2 1 3 4 4 5 Yenişehir 6 1 1 4 7 15 3 Cihangir 6 0 0 6 4 20 0 NOT: Tertip Komitesi kuraları geciktirdiğinden Amatörler köşesini bugün yayınlıyoruz. Özür dileriz. ••••••••••••••••••••a 8 kasımdaki Alletico Madrid maçı için Genç Millî Takımın çalışmaları başlıyor ANKARA Genç Milll Takımlar Avrupa Şampiyonası için 6 Aralıkta Bulgarlarla karşılaşacak genç milll takımımızın aday kadrosu 8 Kasımdan itibaren çalışmalanna başhyacaktır. İlk çalısmayı 15, 22 ve 29 Kasımdaki antrenmanlar takip edecek ve nihat kadro 3 Aralıkta Ankarada kamp? alınacaktır. Taçspor averajla F grubunda lider = Göztepe pazartesi Ispanya'ya gidiyor vrupa Fuar Şehırleri Kupasının ikinci turunda Atletico Madrıa ile karşılaşacak olan Göztepe Futbol Takıtnı pazartesi günü îspanya'ya hareket edecektır. Yarın Ankara'da Gençlerbirliği ile üg maçını oynayacak olan Sarı Kırmızıhlar bugün başkente gelmiş olacaklardır. Gençlerbirlığı maçına Halü'in dışmd.ı klâsık kadrosu ı!e çıkacak olan Goztepe, maçı mütaakıp İstanbul'a gelecek ve bir günlük kamp tan sonra pazartesi günü îspanya'ya hareket edecektir. Göztepe Atletico Madrid maçı 8 Kasım çarşamba günü oynanacağınaan aynı gün yapılması gereken Göztepe Sarıyer Türkiye Kupası karsılasması ileri bir tarihe tehır edilmıştir. Göztepe Atletico Madrid maçının rövansı 22 Kasımda tzmir'de oynanacaktır H aftanın maçı Altınay ile Sakarja arasında Vefa Stadıoda idi, Beynelmilel hakem Kifat Atakanı'nın yönettiği maçta taraflar yenisemedi ve golsüz berabere kaldılar. bu suretle Altınay liderliği muhafaza etti. İkinci mühim maç Çapa Altınyddız arasında idi. Ne garıptır onlar da 33 berabere kaldılar, bu suretle (C) grupunda 3 takım Ç«pa, Sümerspor ve Pendik 9 puvan oldular. Bakalım son hafta nasıl kapanacak. (D) grupunda Tophane Tayfun, antrenör Kâmil Altan'ın takımı Maltepe'yi yenemiyerek bir puvan kaybetmesine rağmen liderliği bırakmadı. . (E) grupuna gelince en kuvvetli grupta yine A. Hisar başta, Mecıdiyeköy'e sans tanımadı ve 3» yendi. En yakın rakipleri geçen senenin iiç tane grup şampiyonu olan Okmeydanı, Kadırga ve Nişantaşı bir galibiye* farkı ile takip ediyorlar. Nihayet son grup (F) de Tacspor galip gelmekle beraber averajla yerini Küçükpazar'a bıraktı. Genç maçlarma gelince: Tekirdağda yapılan grup birinciliği dolayısilc bu hafta Galatasaraj. Isl. Spor, Calata takımlannın maçları tehir edildi. Beşiktaş Feriköy yenişemediler. Fenerbahçe Davutpaşa'ya (•1) yenildi, Eyüp B. Sporu 3i yendi, Adalet Taksüni 42 ve K. TAÇ Gumrük Yeşildirek'i 4« yendi. GENÇ TAKIMLAR GRUP (C) Çapa Altınyıldız 4 ÜNCÜ HAFTA 33 Sümerspor Kanhca 00 BEYAZ GRUP: Pendik Aksaray 21 Beşiktaş Feriköy 00 6 3 3 0 16 8 9 Fenerbahçe Davutpaşa 01 Çapa 6 3 3 0 7 3 K. Paşa Anadolu 10 Sümerspor 6 3 3 0 7 4 K. Gumrük Yeşildirek 40 Pendik Camialtı 6 13 2 7 7 KIRMIZI GRUP: 6 13 2 6 8 Eyüp Beyoğluspor 30 Kanhca 6 12 3 6 8 Hasköy Süleymaniye 00 Aksaray 6 1 2 3 9 10 Taksim Adalet 24 Altınyıldız Vardar 6 1 1 4 4 14 1967 1968 GRUP (D) 1 İNCÎ AMATÖR LİG Tophane Tayfun Maltepe 00 GRUP (A) 10 Topkapı Haliç Sakarya Altınay 00 20 Ortaköy Y. S. Selim P. Bahçe • Büyükdere 10 6 4 2 0 8 4 10 6 3 3 0 5 2 Top. Tayfun 6 Altınay 6 0 5 3 1 1 6 2 7 Sakarja 6 3 2 1 6 2 8 Ortaköy 5 3 1 1 8 Sultantepe 5 2 3 0 7 3 7 Kalespor 6 2 3 15 P. Bahçe 6 3 1 2 9 6 7 Maltepe 4 2 2 0 7 ETT 6 1 4 1 5 5 6 Denizgücü 6 1 1 4 4 Gedikpaşa 6 2 1 3 4 6 5 Topkapı 6 10 5 7 Büyükdere 6 1 1 4 2 7 3 Y. S. Selim 6 10 5 3 7 Çamlıca 5 0 1 4 1 8 1 Haliç Sultantepe Çamlıca maçı tertip GRUP (E) 30 A. Hisar . Mecidiyeköy komitesi kararı henüz belli olma20 dığı için puvantaja dahil edilmeNışantaşı Bakırköy Bağlarbaşı miştir. Rami 22 GRUP (B) A. Hisar 6 4 1 1 12 5 9 6 4 30 Havagücü Defterdar Okmeydanı 6 6 8 32 G. Hisar Dikilitaş Kadırga 6 21 Nışantaşı 6 Demirspor Muradiye 21 Rami 5 Alibeyköy K. Ayasofya 17 7 6 1 11 â 8 Bakırköy Demirspor 4 5 10 5 G. Hisar 1 11 9 8 Mecidiyeköy 3 5 7 Bağlarbaşı 6 8 12 Alibeyköy 3 6 12 GRUP ( D Havagucu 6 2 Defterdar Tıçspor Yenişehir 31 8 6 Muradiye K. Pazar Hürriytt 10 S 5 K. Ayasofya 7 3 K. M. Paş» • Cihangir 20 Dikilitaş Şafakspor Cankurtaran 10 8 13 3 A 50. milli maçlarını oynamış olan Erdal Poyrazoğlu ile Hüseyin Koz luca'ya Basketbol Pederasyonu ** rafmdan 17 Aralıkta oynanacak olan Fenerbahçe Muhafızgücü ma çında şeref msdalyalan verilecektir. Uluslararası basketbol hakemlerimizden Gündüz Aktuğ ile Afif Kaya!) tsraile, tlhan Uyguç Romanyaya, Nurhan Demirdöğen de Bulgaristana giderçk müsabaka idare edeceklerdir. Türkiye Kupası ve deplâsman'ı ligin en centilmen tatnmına 1968 yılında Basketbol Federasyonunca «tnsan Haklan Kupası» verilecektir. r HAFTANIN MAÇI: HASKÖY Y. DİREK | | AD.NAN YURDAER ÎSPANYA'YA GİTTİ M 2. maçta Racing Celtic'i 21 yendi SPARTAKLI BASKETBOLCLLAR ABKADAŞEVIIZLA BUENOS AİRES Çarşamba gecesı buradı ovnanan Dünya ^iarapıyoa Kulüpleri Kupasının finâl maçınMa,' Güney Amerıka saınpıycnu Racing. Avrupa şampiyonu Celtıcı 21 yenmıştir. 15 gün evvel Glas govda Çeltic Racıngı 1ü vendiğinden. şampiyonu belli edecek üçüncü maç 4 Kasımda yine Montevıdeoda Jvnaiıjcaktır B u hafta yine Şeref stadın E da uç tane mahallî profes E yonel lig maçımız var. her = hafta bir takımın bay olduğu = 7 takımlık mahalli profesyonel = de Adalet ve Yeşildirek üç = maçta 4 puvan ile başta gitmek = teler, onları bir maç eksığı ile 3 puvanla Hasköy takip etmek = te. Bu sene iddialı olacağını san j ^ dığımız Yedikule ise sıîır pu ş vanla sonuncu durumda. Haftanın en muhim maçı hiç Ş şüphesiz pazar günu saat 14 de = oynanacak olan Hasköy Yeşil ş direk maçıdır, uç yerh hakemi E mizin yöneteceği bu maçı Yeşil = direk alırsa en büyük manıayı ~ aşmış olacaktır. Eğer Hasköy E kazanırsa liderliğe yükselecek = tır. Bu hafta Adalet istırahat s etmekte ve 15 gün sonraya ha E zırlanmaktadır. Salih'in Haskö = yü bakalım bu hafta ne yapa Z cak? " E MAHALLİ PROFESYONEL LİG PUVAN DURUMU Adalet 3 20 16 2 4 Yeşildirek 3 20 12 14 2 1 1 0 4 3 3 Hasköy Eyüp 2 1 1 0 3 2 3 Süleymaniye 3 10 2 4 3 2 Anadolu 3 10 2 2 8 2 Yedikule 2 0 0 2 1 3 0 HAFTANIN MAÇLARI Şeref Stadı: 5 kasım 1967 pazar 10.30 Süleymaniye Eyüp (MP) 12.15 Yedikule Anadolu (MP) 14.00 Hasköy Yeşildirek (MP) E = = E ALTAY HAZIRLANIYOR Pazar günü îzmir'de Galatasaray ile oynayacak olan Altay futbol takımı dün yaptığı antrenman maçında Galatasaraya' karşı uygulayacağı taktiğı denemiş ve mahalli ligden Demirspor ile yaptığı müsabakavı 40 kazanmıştır. Oğuz (2), Behzat ve Aydın'm golleriyle sahadan galip aynlan Siyah • Beyazh takım daha sonra Kuşadasınüa kampa girmistir. Öte yandan Fenerbahçe'den alınan Canel de dünkü antrenmanda göz doldurduğu için kampa alınmıştır. CEZA VERİLEN CAN, BU HAFTA OYNAMAK İSTEMİSOR Fenerbahçe'nın maçlarmda Teknık Direktör Moinar'm istediklerinı yapmadığı için tdare Heyetı tarafından 500 lira para cezasına çarptmlan Can Bartu. maçlarda şimdilik oynamak istememektedir. Henüz formda olmadığmı söyleyen Can. «Ben oynayacak zamanı bilirim. Kendimi kondüsvon bakımından iyi hissetmiyorum. Hal böyle ıken sebepsız şekilde para cezasına çarptınlmam moralimi ıyıce sıfıra indiriyor. Ben kendımı iyi hıssettiSım an oynatmazlarsa. ış te o zaman ısyan ederım» demistır, Spartak A.Ordu'dan çok çekiniyor Hürol BİLÂL Bildiriyor HELSİNKİ illî takım antrenörlerimizden Adnan Yurdaer dün nçakla tspanyaya gitmistir. Yurdaer, fspanya Güres Kederasyona ile mukavele yapmıstır. tspanyolları Meksika Olimpiyatlarıııa hazırlayacak olan tanınmış GorekoRomen Antrenörü Adnan Yurdaer'i Hav?alanında sadece Universite Güres takımı antrenörü Kadir Akat uğurlamıs ve kendisine basarılar dilemistir. Adnan îurdaer, daha iince de Polonya'da ve Iskoçva'da aıılrenörlük yapmıs ve Polonvı rüres takımını GrekoRomen Dünya ikinciliğine kadar yükseltmıslir. Resimde, Adnan Yurüaer. kendisini uğurlayan Kadir Akat ile Havalanında çorülüyor. C ek Millî Takımmda Altınordu':ıun A\Tupa Sampiyon Kulüpler Kupasındaki rakibi SPARTAK ZJS Brno'dan 3 oyuncu var. Bunlar millî takım kaptanı 29 yaşırda 192 cm. ve 184 defa r.ıillî Frantisek Konviçka, yeni yıldız 22 yaşında 200 cm. 80 defa millî Jan Bobrovsky ve 27 yaşında 190 cm. 166 defa millî Vladimir Pistelak'br. Boğaziçi Turnuvasından Türk basketbclseverlerinin tanıdıkları bu oyunculardan millî takım fcaptanı Konviçka'ya Altınordu n.açı için ne düşündüğünü sorduğumda buna: « Türk basketbolünü müteaddit defalar memleketinize geldieimi/ için yakından tanırım. Yalnız Altınordu şimdiye kadar ismini duymadığımız bir ekip olduğundan şimdilik birşey söyliyemem. Sizin söylediğinize göre Altınordu ateşli seyircilere malik. Benim bildiğim kadar ise Türkiye'de maç almak pek kolay deîildir. Fakat herşeyden önce piizel İzmiri gönnekten memnun olacağız. Son olarak İzmirli basketbolseverlere güzel bir maç göstermeye çalışacağımizı soy'iyebilirim. Tiirk sporseverlerine ve Altınordululara selâmlar...» HAPİSHANEDEN ÇIKIP SAHAYA KOŞT1T Bir hiç yU zund«m en güzel 25 gününü Adana Cezaevinin demır parmaklıkları arkasında geçiren Adana Millî Mensucat'm 30 yaşmdaki kaptanj Mehmet Kargılar cezasını doldurur doldurmaz takımun kurtarmak için sahaya kojmuş. fakat antrenmansiz o!duğu için Galatasaray maçında ancak bir devre oynayabilmiştir. Resımac, okl? gösterilen futbolcu Mehmet Kargılar soyunma odasuıda £ikadaşlan aıasuıda görüiüyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog