Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

GOZTEPE'MIZ 3üncü TURDR TÜRKİYE KUPASl'ndO Genef Müdörlüğe protesto tefgrafları 3. TTJRUN KAPISI Halil penaltıdan Göztepe'nin Uk gblünü yapıyor Alsancak'ta 30 dize gelen Atletico Madridli oyuncular Yugoslav hakemi dövdüler Altınordu Kütahya'yı eledi Stad: Alsancak Hakemler: Josip (8) • Stephan (8), Fagrodin (8) (Yugoslav) GÖZTEPE: Ali (7) Halil (7), Çağlayan (7) Hüseyin (7), B. Mehmet (71. Nevzat (8) Ertan (8), A. İhsan (6), Fevzi (7), Gürsel (8), Ceyhan (6) ATLETİCO MADRİD: San Roman (6) Rivilla (41, İgdesias (4) Collaja 16), Gloria (5), Jayo (6) Bufarte (6), Luis (8), Garite (5), Adalergo (7), Collar (?) Tunçalp ın azli tepki uyandırdı ürkiyerun en başanlı Federasyon Başkam sayılan Bisiklet ve Motosiklet Federasyonu Başkanı Tal&t Tunçalp'm azledilmesi yurtta büyük tepki ile karşılanmış, bütün bölgelerden Genel Müdürlüğe ve Bakanlığa protesto telgraflan yağmaya başlamıştır. YENAL NE DtYOR? ANKARA Beden Terbiyesi Genel Müdürü Ulvi Yenal, Tunçalp hâdisesi ile ilgili olarak «Sabır taş» olsa çatlardı» Tunçalp'ın mektubu bir üste deçil. bir ast'a ancak vazılırdı. Kendisine vazdığım mektubu da bana iade etmiştir. Hataya düşmemek için durumıı inceledim. Karan öyle verdim» demiştir. Adından bahsedilen Sami Yavrucuk ise «Ulvi Yenal'ın ıştğından istifade ederek çalışan insanlanz, İthamlar haksızdır. Ama bu karar için AUah razı olsun» demiştir. TUNÇALP NE DİYOR? Talât Tunçalp dün bütün vesikaları Haber A jansma açıklamış ve: «Ulvi Yenal Teşkilâtı tanımıyor. Bu harekete iki mektup sebep cösterilmektedir. Ben her yönden haklıyim. Yenal 31/8'1967 gün ve 401 sayılı yazısı ile Moto • Krosu onaylamı?, büâhare bir mektupla «İstanbuida bir Moto • Kros yanşması yapılmıştır. Bu spor memleketimizde yoktur. İzahat isterim» demiştir. Ben de kendisine «İkinci mektunun kendisinin olup olmadığını sorTALÂT TUNÇALP VE MEKTÜPLAR Dün pck çok telefon alan Tunçalp bürodum. Karar bu mektuplardan çok önce alınmıştır. Elimde belgeler vardır» demiştir. sunda telefonlara cevap verirken (solda), Yenal'ın çelişen mektuplarının fotokopileri Tunçalp yarın Türkiye Spor Yazarları Derneğinde bir basm toplantısı yapacaktır. ESKİŞEHİBDE ESKlŞEHtR, (Haşmet İnöntepe bildlriyor) Bisiklet Federasyonu Başkanı Talat Tunçalp'ın azledildiği haberi spor çevremizde bü yük tepkilerle karşılanmış ve dün saat 11.00 de eski Bisiklet Ajanı Ne SOFYA, (özel) cati Aldanmaz'm mağazasında top ürk amatör milli takımı, lanan bisiklet otoriteleri müşlerek STAD: Vasilievskl Bulgaristatı ile yaptığı karbir telgraf çekerek Genel Müdürün HAKEM: Schutz (F. Almanya) şılaşmayı 30 kaybetti. tutumunu protesto etmişlerdir. BULGARÎSTAN: Bancev Gaydarsky. Sestaklev Pattov, Alextllk devrede başabaş bir oyun Tunçalp'ın Londra Olimpiyatlaev, Geriov Georgiev, Sokolov, Zekov, Mihailov, Kiriov çıkaran Türk takımı hayli fırrından takım arkadaşı ve eski milTÜRKİYE: Mümin Yetik, Şevki, îsmail, Zinnur Vedat, Fuat, sat kaçırdı. Bu arada Erdoğan Doğan Erdoğan, Faruk. Ender li bisikletçilerden Ali Çetiner «Yıl ıle Ender iki müsaid fırsatı kullanamadıkları gibi Faruk ile larca Bisiklet Federasyonu uyuFuacT'ın iki gollük şutunu da kamuştur. Tam arzulanan bir çalışUluslararası İstanfoul Eskritn Tumuvası *,, lecı kurtardı. ma düzeni kuruluyor. Türk bisikBulgar takımı ilk golunü ikinletç,iliğine yeni bir reform getiren ci yarının 9. dakıkasında Mihaileri heraen azlediyoruz» demiştir. lov vasıtasiyle kazandı. 28. dakiNecati Aldanmaz da: •Bisiklet Fekada, Nıkodmov vasıtasiyle 20 galip duruma yükselen Bulgar derasyonuna Talât Tunçalp gibi ba takımı ustünlük kurmağı başarşarılı bir Federasyon Başkam geldı ve maçın bitmesine üç dakimemiştİT. Yapılan bareket Türk bi kala kala 42. dakikada Georgiev'in sikletçiliğine katliamdan başka bir ayağından bır sayı daha kaydeşey değildir» şeklinde konuşmuşden Bulgaristan, sahadan 30 tur. galıp ayrıldı. Talçın PEKŞEN yağıyor Î Hakemler: Ziya Türkdoğan (6). Yılgör Öktem (8), Yaşar Marmara (8i. Kütahyaspor: Hamdi (8) Akın (7), Mehmet (8) Levent (91, İhsan (9ı, Muammer (7) Erol (7), Ahmet (9). Müfit (7), Ziya (7), Yal çm (8). Altmordu: Taner (71 Neyir (6">, Behçet (7) Hayretün (7\ Cengiz <9>, Yavuz (8> Canan (8), Bahri O\ Hikroet (9), Zadel (8). Siyaşki (7). KÜTAHYA Kütahyaspor A. Ordu'yu 21 mağ lup etmesine rağmen Izmîrdeki ma çı 41 kaybettiğinden Türkiye Kupasından elendi. Kütahyasporun çok iyi oynadığı müsabakada goileri 22. dakikada Ziya, 62. dakikada Erol ve 85. dakikada Hikmet kaydettiler. Sacit YÜCELEN Çetin GÜREL ün gece Alsancak Stadında sanki Avrupa Fuar Şehirleri Kupası ikinci tur rovanş ma çı değil de bir milli maç oynanıyordu. Rakipler, Göztepe ile Atletico Madrit değil de, sanki Tur kiye ile Ispanya idi. Tribünierde yanan meşaleler hep bir ağızdan söylenen marşlar, ve Göztepe'nin göğüsleri kabartacak derecede fevkalâde futbolu insanın gözlerini yaşartıyordu. Oyuna Atletico Madrit başladı. llk akını ise Göztepe yaptı. 4. dakikada «ahhh vahh» lar arasında Göztepe mutlak bir gol kaçırdı. Nevzat'ın favul atışını iyi takip edemeyen Fevzi, topu kaleciye kaptırdı. 14. dakikada Nevzat'm ileri pasını alan Fevzi daldı. Başlangıçtan beri bir gölge gibi Fevzi'yi bırakmayan tgdesias ceza sahası içinde bir vücut darbesi ile rakibini yıktı. Yugoslav hakemin tiz düdüğü penaltı noktasını gösterdi. Bir anda Ispanyollar, hakemin etrafını çevirerek tartaklamaya başladılar. Ama faydasız . Top penaltı noktasında vuracak Göztepe'liyi bir müddet bekledi. Nihayet Halil bu atışa tâlıp oldu. Sert bir şut ve gol... Hem de fileleri yırtan, tabiri caizze bazoka gibi bir gol... Ispanyollar santra yapmaya hazırlanırken Collar, devamh itirazı neticesi oyundan atıldı. tki dakikalık inkita ile oyun tekrar başladı. 25. dakikada Atletico Madrit t\lelerinin bir defa dah* havalandığmı gördük. Nevzat'tan inkişaf eden akında, Fevzi'nin pasmı Ertan yakaladı, kaleye sokuldu, ortasmı yaptı. Hemen oracıkta bitiveren Gürsel, kafa şutu ile koşeden ikinci golü atıverdi. Devre Göztepe'nin baskısı altında sona erdi. İKİNCt DEVRE İkinci yarıya üçüncü gol peşinde koşan Göztepe, hızlı başladı. 49. dakikada Nevzat'ın frikiki üst direkterv döndü. Yetişen Ceyhan, topu müsait durumda olmasma rağmen kaleciye teslim etti. 60. dakikada Atletico Madrit'tı bir değişikîik oldu. Garite'ni^» yerine Udiana girdi. Ancak bu arada Göztepe'nin bi raz yorulduğu görüldü. Atletic Madrit ise bu arada hücum üstün lüğünü ele geçirdiyse de, neticey gidemiyordu. D MADRİD'LİLERİN İTIRAZLARI BOiLE BAŞLAD1 Harika maçlar çıkaran Özcan Haftanın Karmasında I Amatöt Milli takııtı Sof pa'da 3 Ö ntaglup I Tehir maçında Galata, Sivasspofu 21 yendi Hakemler: Nadir Irmaklar (81 Orhan Berken (8), Adnan Gülşen (8>. Samsunspor: Burhan (7> Haltkı (6). ŞeTef (8> • Yılmaz (71. Coşkun (7), Yalçın (7) . Orhan (9) (Ahmet (7)), Sami (8). Ziya (5) (Acun (7)'), Cengiz (5). özden (6V Bandırmaspor: Ctekay (7) • Ahmet (7), Nihat (61 Orhan (6>, Nevzat (8'), özkan (7) • B. Cengiz (7), Soner (61. Erdil (5) (Çevilt (6)1, Zülfü (7). Salih (71. SAMSOTJ Çok çekişmeli geçen Samsunspor • Bandırmaspor arasmdakl Türkiye Kupası maçı başladıfcı gibi sona erdi: 00. Salih GÜVENLt Samsunspor Bandırma 0 0 Flöre'yi Fransız Allemand kazandı Dun Ali Sami yen Stadında ovnanan tkinci Türkiye Ligi tehir maçında Galata Sivasspor'u 21 yenmiştir. Galatanın gollerıni 30. dakikada Erkan, 80. dakikada da Yalçın atmıştır. Sıvasspor'un tek sayısını ıse 60. dakikada Saim yapmıştır. Galata: Taraer (7) Cenıtiz (6). Raci (6) Erol (7). Tevfik (6), Necati (7) Avni (7). Feridun (6). Erkan (8) (Îsmail 7), Mustafa (6), Sabahattİn (7) (Yal çın 8) Sivasspor: Varol (5) Sami (4), Aydın (5) Mahmnt (5), Ayhan (7), Naci (6) Selâhattin (S). Mümtaz (5). Kasım (5)). Erol (5) (Nail (6), Saim (7) Alman basını kaleci uıcan'ı övüyor Ünal TOLUN bildiriyor ÖZCANl HAFTANIN* KALECİSt OLARAK (İÂZETE Kl)ptJRÜ • ' " GÖSTEREN "•'• " S FRANKFURT ezon başmda bir ara, Almanyanm popüler takımı Hamburger S. V. kalesindeki yerini kay beüne tehlikesi geçiren milli kale cimiz Özcan Arkoç, son haftalarda gösterdiği büyiik formla bütün Almanya spor basınmı meşgul etaıek tedir. «Özcan penaltıyı tuttu>, «Özcan D ördüncü Uluslararası îstanbul eskrim turnuvası dun Tekmk Üniversite spor salonunda başladı ve ilk gun yapılan flöre müsabakasını J. T. Allemand (Fransız) kazandı. Sabahın erken saatlerino*e baş layan eliminasyon müsabakaVarının salon kifayetsizliği yuzunden sona ermemesi, ünallenn ilân edilen saatten 1,5 saat sonra başlamasına sebep oldu. Müsabakaya 8'i yabancı olan 33 müsabık katılmıştı. Eliminasyonlar sonunda 5 yabancı ve 3 Türk eskrimcisi îmallere kalabildi. Finalin ilk turunda L. Gough (trlanda)'yı yenen Nıhat Ateşöz, Nikolic (Yugoslav)'ı yenen O. Yelkin, Oktay Ortan'ı yenen î. Gretichenliev (Bulgar) ve T. Dimitrov'u (Bulgar) yenen J . Allemand (Fransız) îinalin ıkinci turunda oynamaya hak kazandılar. İkinci turda ise şu neticeler alındı: 3. T. Allemand, O. Yelkin ve î. Gretchenliev'i 5 • 2, Nihat Ateşöz'u 51 yenerek bmncı. Nıhat Ateşöz O. Yelkin'i 54 ve İ. Gretchhenliev'i 5 3 yenerek jkinci oldular. 4. UluslaTarası tstanbul eskıim turnuvasının kılıç musabakaları yarın aynı saatte Teknık Üniversite spor salonunda yapılacak ve turnuva sona erecektir. Cumhuriyet Derleyen : Kemal ENÖKTEM f) mıştır. Hakem Doğan Babacan (10) Mehmet Buzluca (6< Kâzım Karaer (6)'nin idaresindeki karşılaşmanm gollerini Suat (Dk. 17) ve Yılmaz (Dk. 301 atmışlardır. Kabataş L.: Yalçın (71, Ayhan (9», Özgen (61. Mustafa I (51, (Meh met 61, Mustafa II (6), Zafer <6\ Cihat I (51, (Bülent 8>. Kemal (6). Yılmaz (8ı, Suat K. (8). Cihat II Çekişmeli maçlarla dolu bir hafta... harika kaleci», «Haftanın onbirinin kalecisi Türk Özcan» başlıklı haberleri buradaki bütün gazetelerde okumak mümkün. özcan için arkamızda bıraktığımız hafta bir zafer haftası olmuştur. Çarşamba günü Avrupa Kupa Galipleri Turnuvasında Polonya Wista Krakow takımıyla Krakowda oynayan Hamburg takımı, büyük bir sürprizle bu maçı 10 kazanmıştı. Fakat ertesi günü bütün Alman basımmn da belirttiği gibi, maçın yegâne golünü atan Uwe Seeler de dahil. bütün Hamburg takımı bu maçta dökülmüştü. Polonyalıların beraberliği ve hattâ ga übiyeti sağhyamadıklarının ana un surunu tamamen Özcanm harika kurtarışlarında aramalıydı. Hamburg takımına böylece Volks park Stadmdaki revanş için büyük bir avantaj sağlıyan Özcan hakkın daki övücü yazılar daha gazetelerden kaybolmadan, Hamburg takımı cumartesi günü Almanya lıgınde Alman şaropiyonu Eintracht Braunscrweig'a karşı oynadı. 25. dakikada Kurbjuhnun ayağından mağ lup duruma düşen Braunschweig'ın maçm geri kalan 65 dakikası Hamburg kalesini abluka altına al masına rağmen, Santrahaf Schulz ve Özcanm çok iyi günlerinde olmaları onlara imkân vermiyordu. Artık maçm son dakikalarıydı. Braunschweiglı Berg'in düşürülme si ile hakem penaltı noktasını göstermişti. Hamburg'un bütün galibiyet ümitleri sönmüş, beraberliği görür olmuşlardı. Moll'un çektiği penaltıyı büyük bir refleksle çelip kurtarmasını bilen Özcan, böylece takımının son üç gün içindeki ikinci büyük galibiyetinde büyük bır rol oynuyordu. Bu bakuna Özcanın «Haftanın Onbiri» içine Bernhard, Maier gibi Almanyamn başanlı kalecilerini geri bırakıp, seçilmesini kimse yadırgamadı. Özcanm kalede bulunduğu haftanın takımında yer alan diğer futbolcular şunlardır: Jusifi (Frankfurt), Fichtel (Schalke), Base (Braunschweig). Höttges (Bremen), Senger (Schalke), Overath (Köln), Rogensack (Kaiserslautern), Strehl (Nurnberg) Brungs (Nürnberg) ve Hornig (Köln). Vefalı Candemir idmanlara başladı Bu hafta Türkiye Liginde maçı olmayan Vefa'nın dün yaptığı idmana sakatlığı geçen Candemir de katılmıştır. Kulüp Başkam Recep Çavuşoğlu, Vetalı futbolcuların kazanma azmi ile dolu olduklarını söylemiş, «Eski Vetalı'lık TUh * bütün hıtbolcnlara sirayet etmiştir. Bundan sonrakî maçlar d& çok iyi değlşik bir Vefa göre eeksiniz." Şimdilik U bedef U Bnrsaspor maçıdır» demiştir. Ahmet (6), Hürriyet (5), Çetin (5), Özkan (7 ı. Aynı okullar arasındaki basket maçını ise 6356 S. Ahmet Sn. Enstikul Spor Yurtları ve 0\un tüsü kazanmıştır. Yuvaları arasındaki karşılaşS. Ahmet Sn. Ens.: Haluk (6), malara dun de çeşıtli stad ve Burhan (7ı. Atillâ 181, Mehmet (7), salonlarda devam edilmiştir. AlıFikret K. (71, Selman (6). nan sonuçlar şöyledir: Site Koleji: Tamay (7), Haluk K. <6', Yavuz (7), Perviz (6i, Necdet Şeref Stadı (4ı, Mahmut (71, Ömer (6), Erdal (6i. (Ömer Zalm) 16». Yusuf (6), Akm f5l, Kâmil (6). Hakemler: Üikü Türkeş (9), AAtatürk E. L.: Basri <6\ Gire (5». Deniz Ast. Okulu Avusturya Litillâ Asan (9), Ayhan Hançer (8ı. Abdi (5), Musa K. (6), Adnan (5>, sesi karşılaşması çekişmelî geçmiş, Bu stadta yapılan ilk karşılaşErcüment (7), Hasan «51, (Şeref 71. sonuçta Avusturya Lisesi 21 mamada, Matbaacılık Okulu, KadıŞukrü (81, Abdullah (6\ Ergun (7*, çı almıştır. köy Özel Ticaret Kolejini 31 yenFethi (6L Deniz As Sb. Okulu: Ali (5), Emiştir. Maçın gollerini Matbaadan ikinci karşılaşmada Haydarpaşa rol K. (6>, tbrahim (6ı, Turhan (5), Okan (Dk. 4), K. Özel Tic. Ünver Sanat, Maçka Sanat Enstitüsüne MATBAACILIK ONBİRİ Hasan (6ı, Sedat (7), Hüseyin (5), (Dk. 3 > penaltıdan, Matbaadan 5 21 galip gelmiştir. Hakem CumHilmi (6). Osman (Dk. 54>, Hüsnü (Dk. 73' hur Demir (7i" İsmail Gül (7) Hayri (61, Bülent (6), Cengiz K. kadrolan şoyledir: atmışlardır. Mehmet Buzluca (5) idaresinde (7ı, Ali (61, Coşkun (5>. Togan (6), Avusturya L.: Haydar K. (7), DiÇamhca K. L.: Sema K. (7), MeMatbaacılık Ok.: Behçet (71, Meh ki maçm gollerini Haydarpaşa Sa Mücdat (6) (Mustafa 61. Gürtay lek (6i, Murat (6), Alican (6), Yural (81, Nilgün (7), Âbide (81. Hamet v3>, Nizam <4>, Mustafa (71, nattan Turgut (Dk. 13) ve Müfit (7i, Süreyya (61, Ertuğrul (5). nus (5), Ahmet (5), Mehmet (6), nife (6i, Hanife II (7ı, Zeynep (51. Salih (8), Ertan K. (7), Osman (6>. ıDk. 50i atmışlar, buna Maçka SaMotor Sanat Enstitüsü Vefa LiNişantaşı K. L.: Tülin K. (71, Yavuz (61, Mehmet II (6>. Hüsnü (6i, Engin (81, Coşkun «.6', nattan Erdinç (Dk. 18) frikikten sesini 10 yenmıştır. Hakem Müfit Aynı okullar arasındaki basket Hülya (6>, Sezen (6), Fethiye (5), Okan (6>. cevap vermiştir. karşılaşmasmda Avusturya LissSun (5) Eşref Eşiyok (6) Erol Serap (61. Süzet (7), Vâhide (6). K. Öz. Tic. Kol.: Engin (6), Ossi maçı 52 28 lehine sonuçlandırH. Paşa Sanat Ens.: Akın (7>, îr Avarkan (51 idaresindeki maçın Türkiye Şampiyonu Erenköy Liman (6\ Tayfun <5i, Alev <6), îb fan (61, Erkan (61, Ali (51, Hasan tek golünü Kadri (Dk. 55) atmışmıştır. sesi ve en İcuvvetü rakibi Beşiktaş rahim (8), Şeref (7), Murat (5), (6), Tayfun (61, Nihat (7), Müfit tır. Avusturya L.: Ahmet K. (7), İsKız Lisesi maçı çok çekişmeli geç(Engin 5). Ünver K. (7), Salih (9\ (8), Turgut (9), Bülent (6), Şe Motor Sanat: Özer (5), Cengiz mail (61. Kenan (8), Hüseyin (7), i miş, sonuçta Şampiyon 17/15, 15/7 Kaşit (71, Murat (4V mi K. (71. (7>, Şahabettin (7), Orhan (5), Mah Mine <6\ Önürk (6). setleriyle maçı almıştır. İkinci maçta Bakırköy Lisesi Deniz Ast Sb. Ok.: İbrahim K. Maçka Sanat Ens.: Nihat (6), mut (6), Nuri (61, Kaya (5), (MehErenköy: Ümran K. (9), Nurfian ile Kadıköy Tic. Lisesi 11 bera(81, Hilmi (6), Sedat (6), Tamer Mustafa (6), Selâhattin (6). Mesut met 7ı, Baki (8), Kadri (8), Şafak '8ı, Ceyda (81, Jale (7), Selma (7), bere kalmışlardır. Hakem Macit (51, Hüseyin (6), Hasan (6), Ömer '5), Erdinç (8), Eayrettin (6), Ay (7), Abdullah (5), (Muhittin 6). Filiz (71, Sükran (61. Tünen (101,nin yönetimindeki maVefa L.: Semih (7), Nevzat (7), han (7), Erkan (8), İbrahim K. (6), çın gollerini Kadıköy Tic. LisesinBeşiktaş K. L.: Meral K. (8), (5). Celâl (6ı, Kemal I. (71, Saim (5>, Ömer (6), Haluk (71. den Atillâ <Dk. 1) de ataış, buna Tomris (7), Sumru (6), îlker (7), H. Paşa L. Salonu: Ahmet I. (61, Kemal II. (51, FahBakırköyden Erdoğan (.Dk. 65) de Fisun (6), Filiz (7), Şeyda (6). Beylerbeyi Sahası: (Doğan BilgUl • Receb Soner) ri K. (5). Deniz (7), Cengiz (6ı, cevap vermiştir. Bu salondaki ilk karşılaşmada (Hasan Dönmez! Ahmet II. (7), (Hayri 6). Kadıköy H. Eğitim Bakırköy L.: İbrahim (2), (Faik Maltepe Orta, yılların şampiyonu Birlik Koleji Kadıköy Maarif Salonu: Amerikan Dershanesi: 6), Sümer (61, Ahmet I (6), RamaKemal K. Atatürk Orta'yı 15/5. Kolejini 30 yenmiştir. Hakem Nec (İsmail Gökdeniz) zan (8). Yılmaz (7), Mehmet (7), det Türkantoz (9) Ohannes Fi(Volkan Gürcan) 15/3 setleriyle yenerek sürpriz yap Site Koleji ile S. Ahmet Sanat Murat (61, Şevki (61, Salim. (7>, mıştır. lipsoğlu (5) Eşref Eşiyok (6) yö Kız Ortalar Voleybol karsüaşma Enstitüsü arasındaki Voleybol kar Ahmet II (8), Bülent (7). tkinci maçta Beykoz. Orta, H. netimindeki maçın gollerini Erol malarında Kadıköy Orta Beyoğlu şılaşmasında denk bir maçtan sonra Kadıköy Tic. L.: Şükrii (8), Ah <Dk. 68). Birol (Dk. 75) ve K. M. Kız Ortayı 20 yenmiştir. Paşa Lisesi Ortayı 20 yenmiştir. sen (6), Atalay (6),Kaya (8), OsKolejinden Mustafa (Dk. 78 kenErenköy K. L. Orta da îst. K. 15/8, 15/8 setleriyle Site Koleji gaVefa Salonu: lip gelmiştir. man (7), Atillâ (8), Işık (6), Şükdi kalesine) atmışlardır. L. Ortaya 15/2, 15/2 setleriyle gaSite Koleji: Nusret (6), Nedim rü (101, Erdoğan '71, Muharrem (Ümit Avşaroglu) Bilir Koleji: Ünıit (6), îlker (6), lip gelmiştir. (6), Hayati (5), Mustafa K. (7), İs(6), Erdoğdu (5), (Melih 7). Favori Gelenbevi Orta Eyüp L. İbrahim (7), Nadi K. (5), Erol Kız Liseleri karşılaşmalarmda mail (6), Ali (5), Nuri (6), Erdal Ortayı 15/4, 15/1 setleriyle kolay(101. Kâzım (61, Femıh (6), (Zi Çamhca Kız Lisesi Nişantaşı Kız Vefa Stadı: (7), Mahmut (51. ca mağlup etmiştir. ya 5), Nayman (8). Birol (10), Mu Lisesini 15/3, 15/8 setleriyle mağ(Bülent Durademir) Son karşılaşmada Vefa L. Orta S. Ahmet Sn. Ens.: Adnan K. cit (6), Sadık (7). lup etmi|tir. Hakem Cengiz AsLlder Kabataş, Atatürk E. LiseEbussuut Ortayı 20 yenmiştir. (7', Altan '5i, îlhan <5\ Aydm (61. Kadıköy M. Koleji: Cevdet (51, langiray (7) yonetiminde takım sini 20 yenerek, 4. gaiibiyetini al O 70. dakikada devamh itiraz ede sağaçık Bufarte'yi de hakem oyu dan attı. Maç oynanırken Genel Kurm; Başkam Cemal Tural'ın Goztepel lere gönderdıği mesaj, stadda nons edildi. Tural mesajında şo le diyordu: •Gönlümüz zaferleriniztn sevi ci ile dolu. Basarılarımza güve yor ve inanıyoruz. Sizinle betal riz. Süvari'nin çocuklanna ti dirler, tebrikler. gözlerinizden perim. Orgeneral Cemal Tural 80. dakikada Fevzi kaleci karsı karşıya kalmasına rağn topu avuta gönderdi ve bu ar sakatlandı. Maçın bitimine bir dakika 1 Halil ceza sahasına sokularak, pu kaleye gönderdi. Ve bu gol du. Aynı zamanda Göztepe'yi cü tura çıkardı. Maç bittiği a tspanyol sporcular maçın hakı ne saldırarak, kıyasıya dövdı Sahamn için bir ana baba i oldu. Güçlükle Toplum Polis rafmdan kurtarılan hakem, yunma odalarına götürülü İspanyol futbolcular hâlen { den koşuyorlardı. Ancak şunu da bc';rtmek : de olur ki, maç, normal m tinden fazla oynatılmıştı. Muvahhit Afir Federasyon Müşaviri oldu Münhal bulunan Federasyon Müşavirliğine, eski Merkez Ha kem Komitesi Genel Sek reteri Beynelmilel Hakem (FtFA) Muvahhit Afir getirilmiştir. 1. KOŞU: Favori: Günayd se: Acbe Burak, Sürp Havva 2. KOŞU: Favori: Günsel se: Gold Dust Aydın, Î Tinsel Hortempusu 3. KOŞU: Favori: Katya. Dark Beaty, sürpriz: Karyo 4. KOŞU: Favori: Şanlı, Dilora Bilge, sürpriz: Ba 5. KOSU: Favori: Tuii plase: Zehra Gudüm, Hanedan 6. KOSU: Favori: Gala plase: Kamigre, sürpriz: yır 7. KOŞU: Favori: Güna se: Benek Alkuruş, Serdar Bedir,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog