Bugünden 1930'a 5,439,944 adet makaleKatalog


«
»

Suvari yarmki müsabaka için konuştu: "Bu bir final maçı olacak,, IZMIR TOrkîye Kulüp'erarası Boks Şampiyonosı dun başladı Eldivenlerin mücadelesi zorlu geçiyor Çetin GÜREL bildiriyor 1. Türkiye Liginin en çetin karşı laşmalarmdan birini yarın Alsancak Stadında Beşiktaş ile yapacak olan Goztepe takımı her gün sıkı şekilde çahşmaktadır. Gece Anka radan çok yorgun olarak ddnen ant renör Adnan Suvari, dün maç hak kmdaki düşüncelerini şöyle özetleraişür: • Bu bir final maçı gibi zorlu olacaktır. Temennim, iyi oynayan tarafın kazanmasıdır. Biz Göztepe olarak müsabakadan ümitliyiz. Ga lip gelmek için oynayacağız. Buııun yanı sıra. iyi bir futbol örneği vermek istiyoruz. Son haftalarda üst üste maclar yapmaktan yor gun dUştüğümuzü belirtmek isterim. bununla beraber çocuklara çüveniyorum.» Göztepe takımında sadece lifinden ârızası bulunan bek Mehmet sakattır. Fakat bu oyuncunun da tedavisine devam edilmektedir. 1da reciler Mehmet'in bu hafta Beşiktaş karşısında takımdaki yerini alacağını soylemişlerdır. Diğer taraftan maça karşı olan alâka, günden güne artmaktadır. Alsancak Stadındaki bu «Haftanın maçı«nda seyirci ve hâsılat rekoru kırılması beklenirken, büyuk izdihamı önlemek için de emniyet sıkı tedbirler alacaktır. Nitekim dün bü tun merkez ve karakollara emir verümiş, polislerin zaten Kıbrıs olayları dolayısıyle kaldırılmış olan izinlerinin yanı sıra büyük kıs mının yarın Alsancak Stadında gö revli oldukları bildirümistir Emniyet kuvvetlerınden başka askeıl mâkamlardan da yardım ısienmıştır. Ahnan bir habere gdre bu maçı Turkıye Çekoslovakya maçını yoneten Rumen hakemleri idare edecektir. BÜLENT EKEN GALİBÎYET BEKLİYOR Galatasaray Arıtrenörii Bülent Eken, yarın Bursaspor ile yapacak ları maç için «Bir aksilik olmazsa hu sefer iki puanı almak istiyoruz» demiştir. Eken, bu maçta alınacak bir ga libiyetten sonra Galatasarayın yıne eski hüviyetine gıreceğini söylemiş, «Çocuklann puan verecekleri bu defa pck aklımdan geçmiyor. Kadro tamam, çalışsınlar, kazansınlardemiştır. Bu maç içın kampa gırmeyen Sa rı kırmızılılar haftanın son çalışmasını dun yapmışlardır. Takım bugun i«tırahat edecektı tZMtR ürkiye Kulüplerarası Boks Şampıyonası Ferikoy, Karagücu. Demırspor, Konyaspor, Malatya Gençlık, Palandoken, Zonguldakspor ve Boks Ihtısas tiikımlarınm ıştirakıyle dün Ataturk spor salonunda yapı'an mosabaAalaria başladı. İkı seans uzerınden yapılan dun geceki müsabakalar oldukça kalitelı geçti Bilhassa şöhretlı eldivenlerin aralarında yaptıkları dev mücadeleler seyırciler tarafından ilgi ile izlendı. Bazı bölge hakemlerinin formsuz göründüğü ilk günkü musabakalarda en başarılı orta hakem Nihat Işıtmandı. A.İ.B A. kokartlı hakem iyi idaresi ile büyük takdir topladı. T ÇEKİNİYORLAR Yarın Alsancak stadmda Göztepe ile gerçek bir finâl maçı oynayacak olan SiyahBeyazlılar İzmir'e hareketten önce kampta görülüyorlar. Vefa Şekerspor Altay Ankaragücü H. Tepe A. Ordıı G. Birliği Feriköy ı. Türkiy e Liginde bugün 4 maç var 1 Türkiye ligi maçlanna bugün üç şehirde oynanacak • dört karşılaşma ile devam edılecektir. İSTANBUL'DA Dolmabahçe stadında saat 14.30 da Vefa Şekerspor ile karşılaşa caktır. Şekerspor bugün içın r» BasketboTda Türkiye Ligi bugün başlıyor urkıye Deplâsmanlı Basketbol Lıgı, bugun ıki şehırde yapılacak olan 3 karşılaşma ile başhyacak, lıgın ilk yarısı 11 şubatta bıtecektır. 15 takımın katıldığı ligde 210 müsabaka yapılacak bu musabakaların 98 ı tstanbulda. 70 i Ankarada, 42 sı ise Izmırde yapılacaktır. 17 Şubatta ıkınci devresi başsabakası saat 19.00 da Fenerbahçe lıyacak olan Türkiye deplâsmanıı ile Kurtuluş arasında oynanacakbasketbol lıgine bu yıl tstanbultır. Bu sene Ferhan, Barış ve Badan Galatasaray, Fenerbahçe tur'un çıkmasiyle kadrosu bir hay Kurtuluş, Kadıköyspor, P.T.T., t li zayıflayan Fenerbahçenin UJE T.U., Beşiktaş; Ankaradan Kole] maçında kuvvetsiz rakibi Kurtulıler, Şekerspor, Jandarmagucı, luşu yenmesi beklenmektedir. Sa Suspor, Muhafızgucü; tzmirden rılâcivertlı takım bu maça su Altınordu, Karşıyaka ve Altay kadrosu i'e başlıyacaktır: Güner takımlan katılmaktadtr. Hüşeyin, îlker, Halil. önder. Türkiye deplâsmanlı bâsketbo! Saa.t 20.30 da ise Galatasaligi 25 Mayısta sona erecektlr. ray, Kadıkoyspor ile karsıISTANBULDA laşacaktır. Bu sene sayı makinesi Spor Saraymda gecenın ılk mü Nedretı Altınorduya kaptıran Galatasaraylılar yeni sezona genç bir kadro ile çıkacaklardır Sarıkırmızılılar bu geceki maça şu oyuncuları ile başlıyacaklardır: Şengün, özer, Nur. Nedim, Puat. tZMİRDE KA7AN KAYNIYORL \ENİ DEIHİ 2IYARET. CiLERiNOEN CELAL A T İ K SON GECE MU TEMEO C6VOET 6 E Ditf İLE PARA fÇlNİ TARV$MI$. CAKALAKl ALlNCA PA 6İOİP İKİ HıNT HOROZU Al Ml$. &EOİK 8UNU Gft «IJNCE <t SAMPiyON. , İUĞU HAV8ETTİ 0U KADAK eÛKÛLTÛ ETMEPİ. •Hı HOKOZ İCIN VAfc TIĞINIA 0AK » DEMİ5 ANKARAPA MUŞUYORDU: 3İMNASTİK FEDE. RASVONU DAĞ1LDI. MA5A TENİSJ FEDE RASVONU DAĞILDI. CÜKEÇFEDERASYONC M A U İ M y £ L K £ M F£ (7EKASYONU ADALARINA fifDİYOC PEKİ Y E N A t NE 8EK. NİZ. 8i"fi G6NEL PÛffÜtf 6£L/P UKÎVCTÎM ' A1ERSÎN MUMABL Ri ALl İHSAN AK. 1 HAVA CELALATİKLİ DELHÎ SAMPlVONASIMPAfO ÖMCfi 0İR RÖPO TA3 M l $ V 6 ATİK'E Sf SUALI • CİMAT SH > 6ÛRe9 HAVATINI ANJLAflK MlSfAHZ AT/K CEVAP VER /VJJŞ : VOK K i kıbınden daha lyı durumda olmasına rağmen saha ve seyirci dezavantajı ile oynayacağından bugünkü maçta YeşılBeyazlılar daha şanslıdırlar. ANKARA'DA 19 Mayıs stadında saat 12.30 da halen sonuncu durumda olan Hacettepe Altınordu ile oynayacaktır. Bugüne kadar yaptığı maçlarda bır varlık gösteremeyen Hacettepe'nın her şeye rağmen kendı sahasında Altınordu' dan bır puan alabileceğı rahatlıkla soylenebılır. Saat 14.15 de ıse Gençlerbırlığı ile Feriköy karşılaşacaklardır. Rakıbınden çok daha kalıteli futbol oynayan Gençlerbırlığının Feriköy'ü mağlup etmesı çok normaldir. İZMİR'DE Alsancak stadında saat 14.3U da Altay Ankaragücü ile oynayacaktır. Kendı saha ve seyırcısı onunde her takıraı mağlup edebılen Altay'ın Ankaragücü önunde favorı oldugu rahatlıkla soylenebılır. 2. TÜRKİYE LİULNDE 2. Turkıye Lıgınde bugün uç maç oynanacaktır Istanbulda Vefa stadında saat 12.15 de Karagumruk • Ülkuspor maçı oynandıktan sonra saat 14.00 de Beylerbeyı Kastamonuspor ile karşılaşacaktır. Ankara'da Ankaragücü sahasında ıse saat 14.00 de Petrol Ofis Altındağ ile oynayacaktır. İSTANBÜLDAKİ KASTAMONULULAR MAÇA ÇAGlRILDl Bugün Vefa Stadında yapılacak olan Kastamonuspor Beylerbeyi maçına. lstanbuldaki Kas tamonu Yüksek Tahsil Talebe Cemiyetl tarafından bütün Kastamonulular dâvet edilmıştir. Bu konuda Cemiyet 2. Başkanı Kadri Keskm «69 bin ki$i ile Istsnbnl'dski tasralılann çoğnnla ğnnn teşkil eden Kastamonn'ln hemşehrilerimizi, hep birlikte takımımızı slkıslamak için, yann (bngün) m t 14 de Vefs Stadınds, kapalı tribünde KırmızıSiyah bayrsklar sltında bekliyoruz» demistir. T I. SEANS 51 KtLO: Doğan Çakır (Malatya) Mustafa Tezeri (Karagucü) abondone ile, Vedat Kıter (Ferikoy) Mehmet Turkeşi (Palandoken) abondone ile, Fuat Temel (Içel) Ahmet Gırginı (Zonguldakspor) ittıfakla, Ethem Özakalın (Demırspor) Mehmet Bıngolu (Konyaspor) ittıfakla. 54 KİLO: Veli Karahan (Karagucu) Burhan Şengeli (Palandoken) nakavt ile. Nıhat Oğuz (Demirspor( Alâattin Günhanı (Malatya) ıttifakla, Ibrahım Esmer (Içel) Salih Demirtaşı (Zon guldakspor) ittıfakla. 57 KİLO: Turhan Soyoğlu (Konyaspor) Selman Balıni (Palandöljen) hakem kararı ile, Necdet Erdizer (Ferikoy). Osman Gelegelı (Malatya) ittifakla, Seyfi Tatar (Karagucu) Ahmet Canlıyı (Demirspor) hakem kararı ile yendiler. ÎKtNCİ SEANS: 60 KtLO: Sabahattin Tektosun (Demırspor) Ahmet Gursuvu (Ferikoy) ittıfakla, Hamdi Yığıt (Konyaspor) Nevzat Kıyıcıyı (Palandoken) nakavt ile, tsa Çekinmezer (Karagucu) Orhan Özbostancıyı (Zonguldakspor) ittıfakla, Yusuf Metin (tçel) Hu seyın Yıldırımı (Malatya) abondone ile. «3.5 KİLO: Ali Kıhnçoglu (Konyaspor) Hasan Canı (Demirspor) teknık nakavt ile, Cemil Tozoğlu (Karagucu) tsmaıl Emreni (Içel) hakem kararı ile, Mustafa Yeniliyen (Malatya) 9ş gp t5«tLO:JMustafa Yalçıri 'tKon yaspor) Şefi Pirimoğlunu (Palandoken) ittifakla. AĞIR: Mustafa Atasoy (Ferikoy) Şakır Demırı (Zonguldakspor) ittıfakla yendiler. COP YERINE FOTOGRAF MAKİNESİ! Ordu stadında meydana gelebilecek olayları önlemek üzere polisler şimdi cop yerıne fotoğraf makinesi taşımağa ba$lamıslardır. Memurlar. herhangi bir olay sırasında suçluların hemen fotoğrafını çekmekte ve bu suret l e yakalamanın daha kolay olduîunu söylemektedırler. Resimde, bır polis fotoğraf ma kinesi ile gorüluvor. • £malör Millî Takım 20 kasım gümi Sofya'ya gidiyor ANKAR* Pakistanda 2328 Kasım tanhlcri arasında yapılacak RCD kupası futbol turnuvası icm A millî takım 21 ve Bulgaristan ile karşıla ;acak amatör milli takım da 20 Kasımda hareket edeceklerdır. A millî takımı, RCD kupası futbol turnuvasında Pakistan ve İran ile oynadıktan sonra. Paklstanhların arzusu uzerine temsill veya karms mahıyetinde Pakistan Futbol Fede rasyonumın tespit edeceği takımla bır karşılasma daha yapacak ve 30 Kasım tarihinde Turkıyeve donecektır. Konkurhipik İstanbul Birinciliği İstanbul Konkurhipik birinciliği bugün saat 12.30 dan itibaren Maslak'ta Ath Spor Kulübünde yapılacaktır. Yarın da devam edilecek olan müsabakalara Istanbul'daki sivil ve askerî biniciler katılacaktır. Günün yegâne müsabakası saat 18 00 de Altınordu ile Karşıyaka arasında yapılacaktır. Müsabakanın favorisi Altmordudur. VOLEYBOL LtGt YARIN BAŞLIYOR tstanbul voleybol lipi yann t T.Ü. salonunda yapılacak olan miisabakalarla başlıyacaktır. Musabakaların protramı şu şekildedir: 10.00 11.00 12 00 13.00 14 00 15.00 16.15 17.15 Rasımpaşa G. Saray (Kıs) Fenerbahçe • Şişli (Kız) B.J.K. • Pertevniyal (Kız) Fenerbahçe Bakırköy Levent • Rasimpaşa Beyoğluspor • D.H. Okulu Beykoz Galatasaray Elektrık • t.T.Ü. 25'i yabancı, 81 eskrimci katılıyor BURSASPOK Yarın Galatasaray ile şehrimızde zorlu bir hg maçı oynayacak Bursasporlular bu müsabakaya büyük ünem vermektedirler. Resimde, futbolcular toplu halde görülüyorlar. Uluslararası Ankara Eskrim Turnuvası dün sabah başladı Yalçın PEKŞEIV bildiriyor ANKARA Uluslararası Eskrim Turnuvası dün Ankarada 25 yaban• cı ve 56 Türk eskrımcısinın iştırakiyle Flöredeki müsabakalar la başladı. ŞİMDİDEN ŞAMPİYONLUKLARINI İLÂN ETTİLER AVRUPA VOLCVBOL ŞAMPİVO. KINI KIM SÖRDÜ BfLİVOR MUSU1 NUZ. BASKETBOl FEPEKASVDNU.< ÎLGÎİ.ÎLEK 9'MPİ KENGACENK 8OVA BO. Hindistan'm Yeni Delhi çehrinde yapılan Dünya Serbest Güre? Şampiyonasında Bulgaristan'la birlikte beşinciliği paylaşan Güreş Millî takımımız bugün yurda dönecektir. Güreş kafilemiz dün Beyruf ta ahsveriş yapmıştır. Güreşçilerimizi getirecek uçağın bugün saat 13 de Yeşilköyde olması beklenmektedir. Güreş Millî Takımımız bugün dönüyor Belçikalılar, finali oynamak için sabırsızlanıyorlar Naci KORTAN bildiriyor BRÜKSEL skerdir diye telefonlarım ve kapılarını temkinli çaldım. Ama Belçıka'da askerliğin sert lik ve asık sTiratlılıkla bağdasmadığını gördüm. Hele ki sporcu asker olursa.. Pek nazik karşüryan ve konuşan Kıdemli Yarbay LESIRE. « Gazetenizin ilgisine teşekkür ederim. Soracaklannızdan evvel Türk Ordu Makamları ile kati anlaşmaya varamadığımız burada yapılacak ikinci maçın tari ' hi meselesi var. Eğer anlayış gösterirlerse maç oynanır aksi taktirde Ordu takımımız oynamadan samplyon olur. Zira 6 Aralık'ta burada şampiyonumuz AVDEKLECHT, Sparta PRAAG'la şampiyon kulüpler turnuva maçını oynıyacaktı. Bu yüzden ayni tarihte maçı oynamamıza imkân yok.» Bundan sonra başkan takımın durumu ve oyunculan hakkında mâlumat vermlştir. Şöhretli kaleci Jean Trappen iers bir maçta çörülüyor. bileceği «Misafir umduğunu değil bulduğunu yer» tâbirine göre hazırlıklı olduklanm söylemedim, Daha sonra da bir kaç takım elamanı Ue göriistüm. Ki bunlann içinde Izmir'de geçen sene oynamış %'e bu sene de Goztepe'ye kaşı oynamış Anvers'li VAN DER WEE vardı. Başkanın fikrini ta$ıyordu. Buradan ayrıldım. Ayak us tü raslayıp görüştüğüm gazeteci de ayni fikirde. Netice bir ıkı farklı olur ama burada daha da farklı olur diyordu. Anladım ki Belçika Ordu Talcımı Istanbul'a değil, Dimyat'a yolculuğa çıkıyordu. Bu maç Belçika ile son sözü söyleyecek maç olacak. Zira Gerek Göztepe gerekse Altay Belçika ile olan kozumuzu ortada bırakmışlardır. Ordu takımımızın alacağı galibiyet onları yalnız şam piycn kılmakla kalmıyacak. Belçika'lıların bir türlü kabul edemediklert Türk futbolunun varlığını da kabul ettirip ispatlıyacaklardır kanısındayım.. 4 Sabah saat 9 00 dan ıtıbaren Ankara Eskrim kulubunde yapılan elemmasyon usulu musabakaların sonunda 5 yabancı 3 Turk eskrımcısı fınallerı oynamaya hak kazandı: Ş. P. Allemand (Fransız) O«man özden Aydın Argun. N Nıkolıç (Yugoslavya). Bulent Erdem. 1. Gretehenheh (Bulgar) S. Kelm (Alman) P. Dımutro (Bulgar) Akşam saat 20.00 de Yasar Doğu salonunda flore final karşılasmaları başladı. Dırekt elemınasyon usulu ile yapılan ılk pulde Osman Ozdenı yenen Ş. P. Allemand (51) (50). N'ıkolıçi yenen Aydın Argun (45 (54) (54), Bulent Erdemı yenen 1. Gretehenheh (54) (54) ve S. Kelmı yenen K. Dimuru (53) (15) (52) ıkınci pulu oynama hakkını kazandılar. Tek be«li müsabaka şeklıncTe yapılan ıkınci pulde ıse su netıceler alındı: Dımutro Allemandı (52). Ajdın Argunu (50) ve Gretchenhehı (53) yenerek bırinci, Ş. P. Allemand A. Aydını (54), Gretchenliehi (54) yenerek ikinci. Gretehenheh de Aydın Argunu (50) yenerek uçuncü oldular. Son pulde hıç galibiyet alamıyan Aycfın Argunun 4. olduğu flore fınallerinde Ş. Kelm beşınci, Osman Özden altıncı, Bülent.Erdem yedıncı ve N. Nikoloç yedınci oldular. Bu sabahtan itıbaren Ankara eskrim turnuvasının epe sılâhındaki karşılaşmalan başlı>acaktır 0U A/ F U 0 O (KISMET OUJRSA) fKı GEZfSİ <^*R BÎKİ V Kİ AfAK ^ PAKÎSTAMA İ Nİ &İLEM SOFVAPAN HABER ALMAMlŞ fiBKEK 1. koşu : Favori : Mashuha. Plâse : Hanedan I Ağırnaslı Sürpriz: Ş. Havva 96. 2. koşn : Favori : Deniz. Plâse: Cevherhan Ummuhan. Sürpriz : Nurden • H. Zaman. 3. koşn : Favori : Camiha. Plâ se : Hanedan I Burak. Sürpriz: Seherhatun. 4. koşn : Favori : Wind Fall. Plâse : Ceylân Cognac. Sürprız : Aydın Ülküşah. 5. koşn : Favori : Galatasaray. Plâse : Flyingtop Bencil. Sürpriz : Derya. 6. koşu : Favori : Energy. 7. koşn : Favori : Yağmur. Plâse : Gerdanlı • Ktrasu. Surprız : Çaldırın • Şahbaz. Zttksel EHÜÇ P. CARTEÜS (M111I »ol iç) «Oajet tabii normal sıiregelmekte. Zira herşeyden önce bu çocuklar bizim emanet malunız. Onların lıerşeyi olan bu yuvalarından nasıl kısa zaman için de olsa söküp alırız» dedi. Teşekkür edip neticeye atladım. Geçen seneki İzmir galibiyetini unutmuş degiliz. Şimdi bu galibiyetin adını İstanbul «Takunımız bu sene eeçen se yapmağa bakacağız ki bu da norAnderlecht'in kinden daha iyi. Oturmuş ve bir maldir. Takımda birleri ile anlaşan oyunculardan müteaddit defalar milli olmuş kakurulu. Geçen seneki takımdan lecisi Jean TRAPPENİERS (50 beş kLşi var ama bu sene daha kere). Takımın her yerinde oynıkuvvetliyiz sizin anlıyacağınız. Ge yan sağ açık genç Milli Van de çen hafta Almanya'daki maçı da SOMPEL. Her maçta golü olan de4 0 kazandık. Bir ara lâfıru keslici santrafor MARDAGA ve tüken tim yarbayın, oyunculann Liğ mez nefesli CARTETJS Belçika ormaçlannda rahatça oynadıklarını söylevince Bizde bir zamanlar du takımını CISM şampiyonu yapMeclise giren bu konuyu Yarbaya mağa kâfi elamanlar. Bdylec dış sezdirmeden merakımı gidermek sahalarda takım yeteri kadar maç için, Belçika'da bunun için bir ka yapmağa ahştınlmış oluyor. Brük rarınız mı var yoksa bu normal sel'den Istanbul'a konacak uçakolarak mı süregelmektedir ? .. tan çıkacak Belçika Ordu Takıdıye sordum mma, Ordu Takjmımızın ö^rete
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog