Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

120 güreşçinin iştirak edeceği şampiyonada favori gösterilemiyor MEHMET ESENCELt HASAN SEVİNÇ NIHAT KABANLI S. AHMET AĞRALI DÜNYA SERBEST GDRES SAMPIYONASI »crmptyononırtorihçesÖ MAHMUT ATALAY HASAN GÜNGÖR AHMET AYIK GIYASETTİN YILMAZ BASLIYOR FILA'nın yen/ kararına göre bundan sonra güreşler 10 siklet üzerinden vapılacak Yeni Delhi Bugiine kadar dört defa Diinya Şampiyonu olduk eni Delhi'de dünya güreş devleri 10. defa karşı karşıya geliyorlar. 1951 de yapılan ilk Dünya Şampiyonasından bu yana Millî Güreş Takımımız dünyaya sesini fazlasiyle duyurmuştur. Dokuz Dunya Şampiyonasının Genel Klâsmanı şu şekildedir : 1951 de: Helsinki'de Turkıye dunya şampiyonu 1954 de: Tokyo'da Turkiye dunya şampiyonu 1957 de: Istanbulda Turkıye dunya şampiyonu 1959 da: Tahran'da Turkiye dunya ikıncisi 1961 d e : Yokohoma'da Turkiye dunya üçuncüsü 1962 d e : Toledo'da Turkiye dünya dordüncüsu 1963 d e : Sofya'da Turkıye dunya üçuncüsü 1965 de: Manchester'cfe Turkiye dunya dorduncüsü 1966 da: Toledo'da Turkiye dünya şampiyonu. Bu 9 şampiyonada Turkiye, 1961 Yokohoma Dünya Şampiyonası hariç her şampiyonada şeref kürsüsünde yer almış ve bayrağımızı şeref direğine çektirmiştir. Dünya şampiyonu olan güresçilerimiz şunlardır • 52 kfloda: All YUcel (1951 de), HUseyin Akba? (1954 de), Mehmet Kartal (1957 de), Cemal Yanılmaz (1963 te). ,'•• 57 kfloda: Nasuh, Akar (1951 de), Mustafa Dağıs(1957 de, 1959 da, 1962 de). 63 kiloda: Nurettin Zafer (1951 de), Mustafa Dağıstanlı (1957 de, 1959 da) 70 kiloda: (Şampiyonluk alamadık) 78 kllodB: Celâl Atik (1951 de), Mahmut Atalay (1966 da) 87 kiloda: Haydar Zafer (1951 de) 97 kiloda: Yaşar Doğu (1951 de), Ahmet Ayık (1965 te) Ağırda: Hamit Kaplan (1957 de). tanlı (1954 de), Hüseyta Akbaı Y ünya Serbest Güreş Şampiyonası 22 ülkeye mensup 120 güreşçinin katüması ile bu sabah burada saat 10 da başlıyacaktır. Müsabakalar. Delhi'nin en büyük stadı olan (Na tional Stadium) Milli Stadda ilk gün iki seans, final günü ise tek seans üzerinden, 4 minderde birden vapılacak. D YENİ DELHİ DEN NOTLAR MORALLELERİ YÜKSEK Bugün Yeni Delhi'de başlayacak olan Dünya Serbest Güreş takımımızın moraÜ yüksektir Resim güreşçilerden bır kısmmını arkadaşımız Abdülkadir YÜCELMAN ile birilkte gösteriyor. NATİONAL STAD1 Bu«ün Yeni Delhi'de başlayacak şampiyonada güreşler yukarıda resmi göriılen National stadında yapılmaktadır. İlgililer güreşlerde bu stadın dolacağını soylemektedirler. Her iki takım da çok gol kaçırdı lstanbulspor Petrolofisi Stad: A. S. Yen Hakemler: Fehmi Pazarcı (4) Turan Alsaç (4), ö. Gürkaynak (5). GALATASARAY: Yasln (4) Erdal (4), Doğan (4) Onuraal (S) (Mustafa 4), Talât (7), Turan (5) Mehmet (3) (Yılmaz 4), Ayhan (3), Gökmen (2), Metin (5), Uğur (4). PTT: Cavit (8) Esen (5), Aydın (7) Koksal (6), Yusuf (7), Enver (4) Metin (9), Zekl (5), Altan (3) (Ayhan 4), Ertan (2) (Atillâ 3), Musa (5). :2 GALATASARAY PTT'YE DE TAKILDI: 00 Ercan TURCAN Stad: Dolmabahçe Hakemler: Muzaffer Sarvan (31 Sermet KaftancT (6), Rahmi HoiUoğlu (4). tstanrjulsoor Yılmaz (4) • Celâl (7), OThan (6) • Türker (6), Yı'dınm (6), Bülent (7) • Yüksel (4) (Cihan 5). Casaboglu (5), Ralih (51, Ata (5), Bilge (5), K. Bülent (5). Petroloflsfrençlik: Yüksel (6) Yılmaz (5), Ahmet (5) • Cihat (6). Trnaz (5), Tamer (5) tlvas M), Cenap (4) (Ersün 4). tsmet (5), DP'Ta (5), Rıza (4). BütUn taktik ve zekâsmı liderden blr beraberlik kcmarmak icln ku'lanan Petrolofis. beklenmedik anlarda attıklan gollerle bu amaçlannda muvaffak oldıılar Rakiplerinin ve hakemin sinir bozucu ha reketlerine kendiierinl kaotıran îstanbu'sporluter. iki t>ena!tılan da hakem tarafından verilmevince sa hadan berabprlikle aynlmak zorunda kaldılar. Macm eollerini 48 dakikada tlyas, 85 dakikada Orhan, 88 dakikada Ata ve 90 dakikada Rıza attılar. Hasan ÇETİNKAV\ Rtad: Dolmabahçe Hakemler : Halim Erdo5an (7). Nurpftin Kibarer (81. Lemih Hırcın (7) Galata: Tamer (7) Cenaiz (6), Raci (5) Erol (6). Tevfik (41. îlker (51 Yalçın (5). Necati (5). Erkan (5) (Aieko 41. Feridun (5). Sabahattin (41 Tonrakspor: Zekı (61 Oktav (51. Seckin (6) Adit (71. Dogan (B1. Havati (7) îbrahim (fi) (Yılmaz 5). Avni (5) (FPthi 71. Levent (7). Birol (6), Enver (8) Denk kuvvetlerin mücadele^i seklinde geçen maçm pnllerini 2. dakikada îbrahim (Toprakspor) ve 6. dakikada Oktav (Toprakspor) kendi kale«ine sttılar. Reha ERUS Galata Toprakspor :1 :1 Toto'da beher dereceve 603.074 lira düşüyor SporToto'da önümüzdeki hafta beher dereceye ödenecek ikrarr.ve bedeh bellı olmustur. Gene] ha«ılat: 5 milvon 851 bin 810 TL. Dagıtılacak ıkramne 1 milyon 412 bln 299.45 TL Her dereceye düşen ıkıamıye ıniktarı ise: 603 bin 074,86 TL. ' apalt defans yapan PTT önünde eriyen kısır dakikalarla birlikte sinirlenip gol ümidini şuursuz akınlarına bağhyan Galata1 saray, sahadan ancak tek puan alarak aynlırken, galıbiyeti kaGerçekten PTT oyunun insiçıran taraf PTT oldu. yatifini elinden tutan rakiplerı karşısında mucadeleyi çok zaman kendi kalesi önunde kabul ettiyse de, geliştirdiği her kontraatakla Galatasaray kalesıne çok tehlikeli oldu. L 1 G1 Maçın ilk yarısı uç kale dıreT Ü R K İ I E İSTANBULDA : ği onünde mucize kurtarışlar ya pan Cavıt, ıle Galatasaray for(Dolmabahçe Stadı) veti arasında geçti. Sırasıyla Tu 14.45 Beşıktaş Eskş.Spor ran, Metin ve Ayhanın şutlarıANKARA'DA : nı zarif plonjonlarla bertaraf e1415 Demırspor Altay den Cavit ilk yarının golsüz İZMIR'DE : kapanmasını sağladı. 14.45 A.Ordu A.Gücü Son yannın rengi ve atmosfeMERStNDE : rı bambaşkaydl. Bu yanda şu14.30 M.td.Yd. Şekerspor ursuz baskı kuran Galatasaray BURSAT)A : onünde gelişen PTT akmların14.30 Bursaspor Feriköy dan gol bekleniyordu. 57. daki2. 'F Ü R K t T E LİGİ kada Cavit, Gökmen'in röveşata İSTANBUL'DA : bir şutunu kornere çıkardıktan (A. S. Yen) hemen sonra PTT nin geliştir11.00 K.Pasa Malatyaspor diği bir akmda topu 6 pasın üs12.45 Bevkoz Karsıvaka tunden kaleye sokamıyan AtilANKARA'DA : lâ maçın en büyük gol fırsatını 12.30 Günesspor B.Beyı kaçırdı. Nitekım 78. o*akikada KASTAMONÜ'DA : PTT kalesi onünde meydana ge14.30 Kastamonu Tak«ir" len karambolda birbirleriyle BOLÜ'DA : tekmelesen Esen ile Gökmeni 14.30 Boluspor Trabzor hakem oyun harici bıraktı. TaBALIKEStRDE : mamen elektrikli bir hava için14.30 Balıkesır Giresur de oynanan maçın bitimine 4 ADANA'DA : dakika kala Metinin ortaladığı 14.30 Ad D Spor Sam<ur f opu Yasinin de kale^ini terketİZMÎTTE : tiği bir anda boş fılelere gönde14.30 Kocaelispor remeyen Atillâ maçın golsüz ka Izmırspor Danmasım sağlatfı. KCTAHYATOA : 14.30 Kütahva Sıvasspor KONYA'DA : 14.30 Konva^cor Kayserı ÎZMİR'DE : 12.45 Ülküspor Adanaspor Stad: 19 Mayu Hakemler: Şani Güllü (6) AFYONT>A : 14.30 Afvonspor Avdhn brahim Güral (6), îsmail DüEDtRNE'DE ükoglu (6) 14.30 Eriirnpcpor Antalva Altındağ: Hayati (5) Yüksel '5), Dınçer (4) Ahmet (4), IsZONGÜLDAKTA : mail (4). Akın (5) Oral (51. 14 30 Zoneııldak Sarıver Turan (5). Şerafettin (4), SubuORDÜ'DA : 14 30 Orrlu<;por Manı^a tav (4), Remzi (7) Karagümrük: Mehmet (6) DENtZLl'DE : Mehmet II (6). Bılâl (5) Erdinç 14 3(1 Denizli«;por , (î). Sülevman (6). Ali (5) tbBandırmaspor rahim (51. Erkan (5), Ceneiz (5), TîSAKTA : M •'( .»'âhattin (5). Yılmaz (51 "=ak5por Sakarya p CÜNÜN PROGRAMI GÖKMEN G. SARAY'IN BtR GOLÜN'Ü KAÇIRIRKEN. Gürayhn 74. dakikada attığı golle Vefo ilk galibiyeîini G.Birligindenaldi:10 STAD : Ali Sami Yen HAKEMLER : Müşfik Talas (6) Salt Acarbay (6), Erdoğan Erk (6) VEFA : Radoloviç (6) Tuncer (5), Çetin (6) Snat (7), Fikri (7), Abdülmetin (6) Güray (9), Nedim (4) [Mustafa (5) , Zeki (4), Şerafettin (5), Saviç (6) GENÇLERBtRLtGt : Selçnk (5) Tezcan (5), Faik (6) Hayrettin (6), Ali (6), Tevfik (6) Dirani (5), Merat (5), Ozkan (6), Salim (7), Zeynel (4) [Temel (5)] 8 ÜLKE TAM TAKIM Şampiyonaya Turkıye Rusya, Amerıka, Bulgarıstan, Japonva, Hmdistan, Moğolıstan, Iran tam takımla 8 siklette katılıyorlar. Diğer mılletler i^e 7 ile 3 arasında degışen musabıkla şampiyonada yer alacaklar. Bunlar; Macaristan, îsveç, Italva, Israil. Fransa. Kore, Batı Almanya, Polonya, Sejlân, Doğu Almanya, Afganistan, Romanya, îsviçre, Meksıka ekipleri TAKIMIMIZ Şampiyonada Türkiyeyi temsil edecek olan ekibimizin kılo durumu normal. Bu sabah tartıya sonra mindere çıkacak olan ekibımiz şöyle : 52 Kilo: Mehmet Esenceli 57 Kilo: Hasan Sevinç 63 Kilo: Nıhat Kabanlı 70 Kilo: Seyit Ahmet Ağralı 78 Kilo: Mahmut Atalay 87 Kilo: Hasan Güngör 97 Kilo: Ahmet Ayık A | ı r siklet: Gıyasettin Yılmaz TAHMÎNLER Takımımız Toledo'da da şampiyon olduğu için dığer takımlardan daha fazla ilgi topluyor. Burada îngilizce yayınlanan «The Times of India» Atalay, Ayık ve Gungdr'e şampiyonluk şansı tanıyor. Yöneticiler ise fazla bir sey söylemiyorlar. Antrenör Atik de «Times of India» ile aynı kanaatte. O da Atalay, Ayık ve Gungör'cîen şampiyonluk beklediğini söyledı. RAKlPLERtMtZ DEGİŞTÎ Ruslar bazı sikletlerde değişiklikler yaptılar. Meselâ 78 kiloda Mahmut Atalay'a karşı Şahmuradev'in yerine Saragadze çıkacak. Medved ağırda güreşecek, Lomio*ze ise Ahmet Ayık'a rakip olacak. Amerikan takımı yepyeni bir kadro ile gelmış amma çok iddialı. DOPtNG KONTROLC Uluslararası Olimpiyat Komitesinin direktifi üzerine Hint Güreş Federasyonu Baskanı Surjit Singh Maiithıa 120 güreşçiden her gün 20'sının o*opıng kontrolune tâbı tutulacağını açıkladı. Alkol dahı alanların diskalifiye edileceğinı belirtti. BUNDAN SONRAKİ MÜSABAKALAR 10 SİKLET ÜZERİNDEN YAPILACAK Beynelmılel Güreş Federasyonu (FİLA)'nun dün yaptığı toplantıda Türk Güreş Federasyonunun sıkletlerın yeniden ayarlanması konusuncîaki teklifi görüsülerek karara bağlanmıştır. Buna göre, bugün başlıyacak Dünya Serbest Güreş Şampiyonasmdan sonra düzenlenecek şampıyonalar 10 siklet üzerinden yapılacaktır. FÎLA sikletlerin 48 kılodan başlamasmı ve diğer ilâvenin de 63 ile 78 kilolar arasında yapılmasını kararlaştırmıştır. Gureşçilerin kaldığı otel Sing Sing Hapishanesi sankL Abdülkadir YÜCELMAN slkSyetçi. Bizimkiier akiilılık edip, buraya bol miktarda yiyecek getirmişler. « Güresçi ve Idarecilerin kaldıkları otel Sing Sin? hapishanesi usulleriyle idare ediliyor. Gece oldu nıu, kapısına koca bir asma kilit as|l|jpr. Bizirtıkilcrin anlattığına göre içerden de çlft siirgd kullanıyorlarmış. • Yeni Delhi'4e bir Dünya Şampiyonasının yapıldığına dair en küçük bir işaret yok. PTT te«kilâtı en küçük blr ilgi göstermiyor gazetecilere. Organizatör durumunda olanlarm da ne yaptıkIarmı kimse bilmiyor. Bu derece büyük bir organizasyonu Hindistan'a vernek kimin aklma gelmiş?> Yeni Delhi'den yazıyor 9 Meksika Milli Takıroının antrenörü Hüseyin Erkmen'in kafilemizde hakem olarak buraya gelen kardesi Kemal Erkmen ile karşılaşması bir âlem oldu. Birbirlerini yıllarca cörmemişçesine heyecanlandılar. H>vecandan konuşacak lâf buIşmayan Erkmenier uzun mflddet Türk usulü «Eee daha ne var ne yok. daha daha ne var ne yok> diye birbirlerinin hatırını •ordnlar. % Meşhur Rus güreşçisl Medved ile gorüştüm. O da yemeklerden sikâyet ediyordu. <Bu gidişle gıdasuhktan ve sıcaktan zayıflayacagım. O zaman da sampiyonluğa elveda.• Bizim kafilenin hariclndeki, kafileler yemeklerden çok Hacettepe karşısında Göztepe güç kurtuldu: M STAD: 19 IMayıs. HAKEMLER: Mustafa Gerçeker (7) Nazım Nacar (6), tlhaml Güngör (7). GÖZTEPE: Ali (5) Mehmet (?) (Sabahattin 5), Çağlayan (5) Hüseyin (4), B. Mehmet (5), Nevzat (6) • Nihat (3), Ertan (4), Fevzi (4), Gürsel (5), Halil (6). HACETTEPE: Sürhat (6) Arif (6), üsman (6) liğur '5), Nuri (8), Zafer (6) İhsan (6), Tuncer (5), Halis (7), Turan (6), Rıza (7). Vural SAYGILI ANKARA acettepe karşısında \orgun bır Goztepe seyrettık dun. Ismıne lâyık olmayan bir Goztepe. Hacettepe forvetı biraz daha becerıkli olsaydı. Goztepe'nin sahadan mağlup ayrılışını da gdrecektik. Maç boyunca sadece iki fırsat yaratabılen Göztepe bunların bir tanesini değerlendırebıldi ve sahadan 1 1 berabere ayrıldı. Hacettepe ilk dakıkadan ıtibaren yorgun Göztepe kalesıne saldırmava basladı 4 dakikada Halıs'ın ara pasına İhsan çok sert vurdu, fakat top ustten avuta çıktı. 12 dakıkada Hacettepe emelıne kavustu Halıs ın sahane ara pasına dalan thsan kalecı Alının altından sert bır vurusla topu fılelere taktı 10. Bu dakıkadan sonra Hacetîepe golun verdığı rahatlıkla Goztepe kalesı ıçın çok tehlikeli olmaya başladı 30 dakıkaria Rıza • Tuncer paslasmasında reza sahasına çıkan bu ıkı oyuncunun arasından Sabahattın topu zorlukla kornere çıkardı 40 dakikada Rıza soldan daldı. şahane ortasına Ihsanın kafa vurusu üst dıreğı yalayarak avuta çıktı. tlk varı da 10 Hacettepenın galibıteyıle sona erdı Ikıncı varıya da Hacettepe hızlı gırdı Fakat bu varıda ilk tehlıkeyı atlatan Hacettepe kalesı oldu. 46. dakikada GuryeJ'm kale çızgısı hıza>sından verrfığı ara pasına Nıhat vuramıyarak. takımını muhakkak bır golden ettı 61. dakikada Göztepe hıç ummadığı bır anda beraberlıje kavuştu. Ceza çizgisı üzerinde Zafer'ın Fevzı've vaptığı favulü çızeı üzennden Gur=pl çektı ve tam doksandan fneiere taktı: 11. H Altındağ Karagümrük :0 :0 Asaf AYÇIL efa'nın Suat ve Tuncer'le takviyeli takımı ligdeki ilk galibiyetını aldı. Ne pahasma olursa olsun iki puvan almak isteyen Yeşıl Beyazhlar maça ilk dakikalardan ıtibaren asıldılar. Fakat Gençlerbırlığınde de aynı havanın estığı gözcten kaçmıyordu. Bu yüzden ortada bir final havasının e«tıği hıssediliyordu. Maçın ilk yarısı karşılıkh akınlarla ve Vefa'nın üstünlüğü altında geçtı Ancak ıkı güzel fırsatı kaçıran Yeşil Pı>az]ılar devreyı 00 kapadılar Ikıncı yarıda oyun daha da hıziondı ve çetinleştı. Vefalılar ilk yarıdakı üstünlüklerinı bu yarıda oa devam ettırıyorlardı Ancak Ankara'nın Kırmızı Sıyahlıları da oazı kontrataklarla rakiplennı sıkıştırmaktan gen kalmıyorlardı Nıhayet Vefa bekledığı gole ve ıkı puvana 74. dakikada kavuştu Vtfa'nın âni bir hücumunria. Gonvlerbırlılh rtefan?ının kan«ma»ınclsn utıfade eden Güray düzgun hır vurusla topu aglara sonderdı ve takımımn »»hadan galip aynlmasını temıc etti. V 1. KOŞC : Favori: Tomy, Plâse: Sky Lark Şene, Sürpnz: Dark Diamunt 2. KOŞÜ : Favori: Acbe, Plâse: Kamer Sarfık, Sürpriz : Mashuha Mihriban 3. KOŞO : Favori: Nilhan, Plâse: Teuta Victoria, Sürpriz : î Charmer 4. KOŞTJ : Favori: Erolca, P1&f. Saika Ringo, Sürpriz: Sy5. KOŞC : Favori: Mona Lisa, Plâse: Joy Golden Veave, Sürnrız: Pearl 6. KOSU : Favori: Doruhan, Plâse t Ayşe Ayşecan, Sürpriz: Dumanalı Adanagüzeli 7. KOŞU : Favori: Karabayır, Plâse: Fenerbahçe Galatasarav, Sürpriz: Kudüm 8. KOŞU : Favori: Hedlan. Plâse: Çamlıbel Şeyh, Surprız : Alkuru» Ozal Yiikgel ERÜC •acuse Karsı'ıkh skın'arls e?C n maçta iki takım d» «ayı vap»madl, lar ve maç da 00 lont erdi. SAO PAULO. BREZİLYA (AP) Brezilyalı futbol yıldızı Pele, sinema aktörü olmayı kararlaştırdığını ve bir filmde kendi öz yaşantısım oynıyacağını sdylemistir. Futbolcu. çevrilmesine şubatta başlanılacak ilk filminde genç bir Brezilyalı zenci doktorun rolünü oynıyacakhr. Bir prodüktör Pele ile birlikte Fransız sinema yıldızı Brigitte Bardot'u bir filimde oynatmak istediğini söylemiştir. Brezilyalı Pop şarkıcısı Jair Rodrigues, Pelenin bestelediği «God's Child» (Allahın Çocuğu) adlı şarkıyı bugünlerde plâğa oku yacağını söylemiştir. Siyahi yıldız 1970 de Meksika'da vapılacak Dünya Kupasuıda oynamıyacağını bildımıiştir. Pele Sinema aktörü oluyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog