Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

M e t i n Galatasacagr'ın Ank ara kadrosunda grok Aııtroııör Gündüz Kılıç diyor ki: DÜNYA KÜREK ŞAMPÎYONASI BLED'DE BAŞLADI RAPİD 2 60MLEK DAHA OSTUN KAPtD KA LECİSİ PÎCH. LER ABLUKA ALTTNDA Rı fid'in r*k föı doldurmayan kı ledd Plchler, Aj »an, Ugnr T » Ej gin taıafmdas knşatıldıgı tıra4a görülüyor. S» n • kmnmlı for Tet, Piehler fl< maç boyunea pek KÜREK EKİBİMİZ SONUNCU DURUMDA Tunçer BENOKAN bildiriyor BLED Dünya Kürek Şampiyonası burada 900 sporcu ve 160 teknenın iştiraki ile başladı. Bir gece once gol etrafında düzenlenen şenlıklerde haval fişekler atılarak, sporcular bırbirleri ıle tanıştılar ve bu arada mahalll ekıpler oyunlar oynadılar. Dun sabab saat 9 00 dan itibaren musabakalar baş ladı ve ilk olarak 4 tek dümencıli yarışı yapıldı. 4 TEK DÜMENCİLİ Bu yarışa Adnan, Emir, Ahmet, Mehmet, Remzi ekıpi ile katılan takımımız grupunda Bulgarıstan, Avusturya, Macanstan ve Isviçre ıle mücadele etti. Müsabakayı 1500 metreye kadar rakıpleri ile birlıkte goturen ekıpımız, tekniklennın kifayetsizlığt yüzünden 7.19 ıle sonuncu oldu. Bu grupta Macaristan 6 48 lle bırınci geldi. Dığer gruplarda ıse Dogu Almanya 6 41, Rusya 6.42 vs Yugoslavya 6.40 ile onde geldiler. 2 TEK DÜMENCİSIZ Günay Kemalden kurulu eklpımiz grupunda Doğu Almanya, Amerika, Romanya ve Avusturya ıle yarıştı. Bu müsabakada da 1500 metreye kadar yanşı başabas götürmemıze rağmen daha fazla dayanamıyarak koptuk va maalesef 100 metre farkla 8.03 luk bir derece ile sonuncu olduk. Grupumuzda Doğu Almanya 7 05, dığer gruplarda Italya 7.19, Batı Almanya 7 13 ve Rusya 7 15 ıle bınncı geldiler. TEK ÇİFTE Yarışçımız Erdınç Karaer, îsvıçreli, Belçikalı, D. Alman, Polonyah rakipleri ıle ancak 150i metreye kadar mücadele edebildı. Ondan sonra ıse kuvveti ve tekniği kâfi gelmeyince o da 8 08 lle sonuncu oldu. Tek çıfte yanşı sırasmda diğer grup müsabakasında Amerikalı ünlü Rus Ivanov"u geçmeye muvaffak oldu. Ekipimiz aynı yarışlara bugun de katılacaktır. Bu' musabakalarda bir derece elde ettığımız takdırde diğer yarışlara katılmak hakkını kazanacağız. Türkiye ligleri yann başlıyor 1966 1967 yılı 1 ve 2 Turkıye Ligi maçlan yarın başlıyacaktır. Lıgın başlaması dolayısiyle özellıkle 3 büyükler iddialarını devam ettlrmek için çalısmalarını hızlandırmışlar ve dun kampa girmişlerdır FENERBAHÇE ENDIŞELI Yann AU Sami Yen stadmda Altınordu lle Türkıye Ligindeki ılk maçını oynıyacak Fenerbahçe ta kımı, dun yaptığı antrenmanı müteakip Suadiyede kampa gırmiştir. Son olarak yapüan Gençlerbjrlığı maçında takıradaki sakatlaı»n am dedı grtmıj bulunmaktadm Halen S a n Lâcivertli takımda Yaşar, Ogun, A. îhsan ve ^elım sakat, Bırol ise hasta bulunmaktadır. Öte yandan Gençlerbırhğı maçında oyundan atılan Nedim, Ceza Heyetina verildıği için Altınordu maçında oynıyamıvacakt" ESKlŞEHtR'de BEŞİKTAŞ KA'VIPTA Dün saat 16.00 da Taksım ile bir hazırlık maçı yapan Sıyah • beyazlılar daha sonra Rumelıhisarında kampa girmişlerdır. Guven'in sakatlığı henüz geçmedıği içın kampa almmamıştır. Beşüttaşm kamp kadrosu şoyledır: Necmi, Fehmi, Erkan, Süreyya, Kaya, Ahmet, K. Ahmet, Fethi, Sanlı, Yusuf, Kaliçanin, Cevdet, Faruk. i. Türkiye ligi i. TAStH İSTANBUL'd» ANKARA'4» G Bırligi A Gucü PTT Îst .Spor H T e p * G.Saray A.Gücü Vefa D.Spor Besiktaş G Bırligi îst .Spor PTT Eak.Spor H.Tep* Feriköy IZMtR'de 10/ I/1S06 T. Baho* A. Ordu 11/ f/1968 Vefa Demirspor Beşiktaı lzm.Spor 17/ 9/19M Feriköy PTT Fuar Kupaıı 18/ 1/UM Îst.Spor H.Tep* G.Saray G.Birligi 24/ 9/1968 Besiktas A. Gücü 35/ t/lM8 F.Bahç* D.Spor V*fa O.Saray 3/1O/MO8 O.BirHgt H.Tep* Ftriköy G. Bırligi 9/19/H68 B*fikta« G.Saray A.GflcO. F.Bahç* Tflrkly* B. Almanya (A) T* (Ümit) 16/1O/M08 Raara TflrHya (O*ztel*r Adana'da) (A) v* Gençler 22/10/1966 F*riköy Beaiktaş 33/10/1988 V*fa Ssk.Spor F.Bahç* Îst.Spor 36/1O/H88 37/10/1968 KonaoTS Türsdy* Gençler 39/10/1968 F.Bahç« • Feriköy 30/10/1968 Îst.Spor G.Tep* G.Saray A. Ordu 5/11/1968 G.Saray îım.Spor 6/11/1968 Vefa Altay F.Bahç* Esk.Spor 13/11/1968 Ferıköy Vefa Besiktas • Îst.Spor 13/11/1968 F.Bahe* G.Saray 16/11/1968 Irlinda Törkiy* (H. Delaunay) 19/11/1966 Beşiktaş Altay 20/11/1968 Îst.Spor lzm.Spor Feriköy Altınordu 26/11/1966 G.Saray A. Gilcii 27/11/1966 Vefa Hacettepe F.Bahçe Altay 3/12/1966 Besiktas H.Tepe 4/12/1966 Feriköy D Spor F Bahçe • PTT 10/12/1966 Besiktas G.Birliği 11/12/1966 F.Köy A. Gücü G Saray Îst.Spor G.Birligi V*fa A Gücü • Îst.Spor PTT Göztepe D.Spor G.Tep* PTT Vefa D.Spor Gr.Saray D.Spor Îst.Spor PTT Beşiktaş H T e p * K.Yaka A.Gücü • G.Tepe G.Birligi PTT A Gücü D.Spor A.Gücü îım.Spor Hacett*p« PTT H.Tep* Altay G.Birligi K.Yaka Tflrklye YofoelaTT» (Amatorler) Utstürü KYaka Esk Spor Altay Feriköy G.Tep* A Ordu lım.Spor F.Bahe* Sak.8por Altay Altay K.Yaka î ı m Spor Goztep* Tflrkiye Polonya (ümitler) lxm.Spor A Ordu Karsıyaka PTT Eak.Spor H.Tep* lım.Spor D.Spor A.Ordu A.Gücü G.Tep* G Saray Altay Q. Birllgi K.Yaka Vefa Goztep* • FerikSy A.Ordu Îst.Spor K.Yaka Batlktaş Eak.Spor Beşiktaş A.Ordu D Spor Altay PTT Tflrklye B. Almanya (Amatörler, Bursa) G Tep* Esk.Spor K.Yaka F.B«h*ç Esk.Spor GBİrligi Türkiye Ligindeki ılk maçını pazar günü Ankarada Hacettepe ıle yapacak olan Galatasaraym Rapıd maçı dolayısiyle Yenikoyde girdıgi kamp devam etmektedır. Teknik sorumlu Gündüz Kılıç, takımm Rapıd maçında istedıği şekilde oynıyamadığım belirttikten sonra «Rapid bizden bir iki gömlek üstündü. Netlce normaldir» demiştir. Ydneticilerin ifadesine göre halen sakat olan Metin, Ankara kad rosuna dahıl edilmiyecektir. Sarı kırmızılılar yann 14 kişılık bir futbolcu kafılesi ile Ankaraya gıdeceklerdir. HAFTANIN PROGRAMI (1. TÜRKİYE LİGİ) Cumartesi günü: Istanbulda: Fenerbahçe • Altınordu Ankarada: Gençlerbırliği Ankaragücü P.T.T Istanbulspor Izmirde: Karsıyaka Eskişehirspor Altay Feriköy Pazar günü: İstanbulda: Vefa • Demirspor Besiktas Izmırspor Ankarada: Hacettepe Galatasaray Izmirde: Göztepe Bologna (Fuar K.) 2. TÜRKİYE LİGİ Bu yıl 33 takımın yer aldığı 2. Türkiye Ligi maçları Beyaz ve Kırmızı gruplarda yapılacaktır. Bu hafta oynanacak olan Kırmızı Grup maçlarınm programı şoyledir: Cumartesi günüBeykoz Aydınspor Pazar günü: Beyoğluspor • Denizli, Altındağ • BandırmaEpor, Mersin İd. Yurdu Sakarya, Edlrnespor An talyaspor, Ülküspor Manisaspor, Zonguldak Petrolspor, Adanaspor Karagümrük. GALATASARAY DA KAMPA DEVAM EDİYOR • | Galatasaray Rapid maçında sık sık karşı karşiya gelen kaleci Ulvi Yenal: 'KARARNAME ÇIKMADAN KONUŞMAM, ini U j l l l l j U I I d l ~"pj c hler ile Ergin yukandaki resimde, adeta zeybek oynar gibi gorünüyorlar. Meşin yuvarlak ıse ıkı oyuncunun arasuıda kalmıj vazıyette. (Fotoğraf: Selâhaddin GIZ) VOLEYBOLDA İTALYA'YI MAGLOP E n İ K VE SONUNCULUKTAN KURTULDUK PRAG Dünya Voleybol Şampivonasının kl&sman maçında Türkiye, îtalya'yı 31 (15/5 14 16, 15/3, 15'2) mağlup etmiştır. Bılhassa Ender'in sahane bir o>un çıkardığı maçta, Turk takımı rakibinı adeta silmıştir. Turk takımı, 22 ekip içınde halen 15. durıımdadır. TÜRKİYE SUTOPU ŞAMPİYONASI BAŞUYOR Türkiye lutopu şampiyonası bugun Burgazda Adalar Susporlan Kulübü havuzunda saat 10 da başlıyacaktır. Bugun başlıyacak ve 3 gün sürecek Türkiye Şampiyonasında bir Italyan hakem sutopu maçlanru idare edecek ve aynca şehnmızd» bulunduğu sür» içinde de bir hakem kursu yönetecektir. K.Yaka G.Tepe izm.Spor Feriköy Îzm.Spor Esk.Spor A.Ordu K.Yaka Altay Söztepe Etk.Spor A.Ordu H.Tep* F Bahç* A.Gücü Esk Spor D Spor K.Yaka G.Birliği F.Bahç* G.Birliği G.Tepe H.Tepe A.Ordu PTT îzmirspor Altay VOrdu ı îzm Spor K.Yaka lzm.Spor Altay G.Tep* H.Tep* A Ordu PTT Esk.Spor D.Spor 17/12/1966 Besiktas Vefa 18/12/1966 Feriköy G.Saray 24/12/1966 Feriköy Îst.Spor 25/12/1966 F Bahçe Vefa 31/12/1966 îst Spor Esk.Spor G Saray K.Yaka ANKARA, (Cumhurıyet Bıirosu) Beden Terbıjesı Genel Mudurü Nuri Gucuyener'in gorevinden ahnması v e yerıne Ulvı Yenal'ın atanması hakkmdakı karamameler dun Başbakan Demırel tarafından imzalanmış ve onaylanmak üzere Cumhurbaşkanhğına gonderılnıiştir. Dün Başbakan ile îzmira hareket eden Devlet Bakanı, gitmeden önc« bıze sunları soylemıstir : «Kararnameler 'onaylandıktsn •••••#•••••• sonra Başb»kanlıkça ügUilera tebliğ edilecektir. G«ziden ne zaman döneeeğimi , bilmiyomm, ama mfimkün ol#nfn kadar erken ve en kııa ısmanda Ankarad» bnlnnmak Istiyornm, Hayırlısı olsnn..» YENAL İS ÜNCÜ GENEL MÜDÜR öte yandan yapılan incelemeye gdre, Ulvı Yenal, Beden Terbıyesine 13. Genel Müdür olarak gelmektedir. Beden Terbiyesi Genel Mudürü olarak görev yapan 12 zevat sunlardır : Cemil Taner, Vildan Asir S s vasır, Danyal Akbel, Faik Blnal, Cemal Alpman, Nizsmettin Kırsan, Şinasi Ataman, Mehmet Arkan, Hüsamettin Güreli, Beklr Silfihçılar, Fikret Altınel ve Nnri Gücflyener. V. TENAL, «KARARNAME ÇIKMADAN KONUŞMAM» DEDİ Beden Terbiyeıinin 13. Genel Müdürü Ulvi Y«nal, kendisiyla konusan bir arkadaşımıza, kararname çıkmadan konufmasının doğru olmıyacağmı töyledikttn sonra, «Üzölmeyln, hele bir i ı e baslıyahm, o vaklt bol bol konaşnrnz» denaiştir. Milli Takımın ve Galatasaray' ın kalesinı yıllarca koruyan Ulvı Yenal, Galatasaray Kulübü Baskanhğı, 2 defa Futbol Federasyonu Baskanhğı Merkez Istişare Heyeti flyellği gibi «por eor*Tİ«rind* bulunnıua/tur. . Kısa Haberler Minik yüzücüler birinciliği yapıldı Îstanbul küçükler yüzme şampiyonası Şeref stadı havuzunda yapılmış ve yaşlan 7, 9, 10 olan küçükler arasmdaki çekişmeli geçen yüzme yanşlarmdan sonra erkeklerde Moda, kıslarda İYİ birinci olmuşlardır. 66 metre üzennden yapılan yanşlaroa su sonuçlar alınmıştır: Erkekler: Serbest: 1 Turgut Güneşsu (İYİ), Kurbağalama: 1 Ismail Kırmacı (Moda), Kanşık Bayrak: 1 Moda takımı, Sırtüstü: 1 Murat Nişancı (G. Saray). Kızlar: Serbest: 1 Roksan Okan (İYİ), Kurbağalama: 1 Baha Tüzünel (ferdl), Kanşık bayrak: 1 İYİ, Sırtüstü: 1 Baha Tüzünel (ferdl), Serbest Bayrak: 1 İYİ. ğa 3 millt masa tenlsçlsi Soldan SRlEdiskun, Özkant, Özerel) K.Yaka A.Gücü Altay D Spor îzm Spor H.Tep* Ksk.Spor G Saray Masa tenisi millî takımı açıklandı 1/ 1/1967 Besiktas F.Bahç* 7/ 1/1967 V*fa Altınordu 8/ 1/1967 Beşiktaş GBztep* 14/ 1/1967 15/ 1/1967 G Saray PTT Feriköy K Yaka F.Bahçe Göztepe D.Spor PTT A.Gücü • Altay A.Ordu G Birllgi Göztepe Vefa G.Birligi lzm.Spor K.Yaka • Îst.Spor Ankaragücü PTT H.Tepe D Spor Altay G.Saray Îzm.Spor Vefa Altay Îst.Spor G.Birligi D.Spor A.Gücü H Tep* A.Ordu • Beşiktaş •sk.Spor FerikSy 1/ 1/1967 Tflrklye lıpaay» (H. Delaunay) ANKARA, (Cumhurlyet Bürosn) Romanyanın Brasov şehrinrie 79 Ekim 1966 tarihlerinde yaoılacak Üçüncü Balkan Şampıyo nasına kaülacak Masa Tenisi Mılll Takımı belll olmujtur. İstanbulda 38 Eylül tarihleri arasmda yapılan leçıselere Ankara, lzmir, Kocaell, Sakarva ve îstanbul bölgelerinden toplu n h s m a y a iştirak eden «porcular katılmıştır. Seçmeler lig usuluy le yapılmış v e «onunda milli takım iöyle tesbit edllmiştir: Kadınlar: Av>îan Rdiskun, îvi Ozeral, A y l l Ozkant Erkeklar: Erden Günay, Koo* Yuvanidiı, Ata Selçuk v t 9 Parisln Clermond üniversltesi, Îstanbul Universitesl kır basketbol takımını Fransaya dâ\et etmiştlr. Geçen yıl memleketimize gelen ve Yeşiliöy açıkhava sahasında Oniversite takımı mızla msçlar yapan Clermond Universitesl takımmın bu mukabfl dâveti için kız takımımız Hylül ayı sonunda Fransaya. gidecektir. Resimde, 1. Üniversltesi kız basketbol ta:mı görüîüyor. • ANKARA Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak, Göztepe Bologna maçını ızlemek Uzere bugün Izmlre gidecektir. • BOLOGNA Fuar Şehirleri Turnuva"inda Göztepe lle oynıyacak olan Italyanın Bologna takımı, burada tertlplenen dörtlü enternasyonal futbol turnuvası füıalinde Moskcrranın Spartak takımına J 0 yenilmlştir. Bologna, bir gün önce Ispanya şampiyonu Atlerico Madrid'i 70 hezimete uğratmıştı. • STOCKHOLM Milli tenls karşılaşmasında Isveç, Fransayı 4 • 1 mağlup etmiştir. • BLED Burada toplanan Beynelmilel KUrek Federasyonu toplantısındaa, III Dünya Şampiyonasının yeri tesbit edilecektir. Bu şampiyonaya Amerika ve Danimarka talip olmuşlardır. Güreş takımı Eylulde îzmir'de 1718 eylül tarihleri arasında Atatftrk spor salonunda yapılacak Türkiye İran Pakistan Fuar Eupası Serbest Gürea mttsakabakalannın haHrlıklan tamamlanmıatır. fagililer, tatanbul'da kampa alman gflreş millt takımı «lemanlarınm müsabekalar» iddialı bir şekilde hazırlandıklarmı, takm halinde birincilik için İranla mücadele «deceğimiri söylemişlerdir. Öte yandan, güreş milli takımımız 14 eylül çarşamba günü İzmir'e gelerek çalısmalanna kapalı spor salonunda devam edecektir. İran ve Pakistan güreş kafılesi ise 18 eylül perşembe günü izmir'e geleceklerdir. t t f » » W f t f f W » f «» • • • • • • • • • • • • • • • • #» • • • • • • • • • • • • • • • • • »
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog