Bugünden 1930'a 5,433,182 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SahlM: Cumhurîyet B A S I "VI Y M A V ı ı H H K T A S A 6 1 M A NAZİME 0 0 Basao NADİ v* I A Gend Yayan Tayın MüdürU! ECVET GÛREStN Uüdürü: İSMALL Na CEM «« U4) MaUnacmıt GfiNKT tttSKt: KfeOksaat Meydanı Edlm» Hanı Adaea relefont İSSO • AMKARAt Atatârk Bulvarı Yener Ap • Yeolfeun teleton: 12 0910 • 1 2 0 8 6 6 129544 17 5? 35 * İZKİB Gaz) Bulvan Ko. 18 Tel; 31230 Sonımlu A Yazı 9 tşleri ÜROLAR ABONEveİLÂN Senellk C ayhk îaylık Turlüy» 75.00 40.00 22.00 Hlrtcl 198.00 99.00 49 50 CUMHURİYCT t A A H H Ü T EDEB Gazetecilib • Cağaloğlu Halkevi lolcafe 2 1 4 5 lncı jaülieletia (aantlml) 40 • T o c ) «anireleı îi M^an. Nlkâh, Erıenroe. Dofuro (Martu) î5 ölüm Mevlit Teşefclrür ve KaviD arama S a n 90 Kavıo (Kelimesi) I Baslık (Maktu) a» SAY1S1 25 KITRUS GiRiŞ SINAVINI KAZANANLAR (Baştarafı 5 inci sahifede) sal. 14190 Bınat Levent, 19044 Arman Serpil, 17371 Kolcu Abdurrahim, 407.90 Ağdemır Musa 14110 Yetkinbaltacı Nail. 1561u Topçu Süleyman.. 44608 Oğuz Süleyman, 52444 Sevmç Erkan, 44846 Kaya Ömer, 40971 Aykun Abdülkadir, 52424 Demırcan Ali Rıza, 24053 Akın Selâhaf.m, 15994 Özgsn Ayten, 16003 Baykal Ayse, 11723 Kadirbeyoğlu tbrahim, 12142 Gumüşayak Selçuk, 12297 Emre Şukrü. 15194 Mamak Hıdayet, 15770 Öktem Murat, 20546 Yılmaz tsmaıl, 11573 Büyüktımkın Nadır. 53595 Bahar 1. Hakkı, 25251 Eskınazı tsak, 60104 Turan Yusuf, 18048 Tezer Osman, 53070 Kmsan Süleyman, 20807 Üzkeser Erhan, 51657 Öndeler Mehmet. 32589 Aydoğmuş Arif, 10215 O \adya Salamon, 43972 Kan Mehmet Yaman, 19946 Köroğlu Gazanfer, 51293 SaraçoŞlu Abdül kerim, 16611 Çınar Safter, 52946 Altıntaş Mesut, 32091 Şener Hayati, 40497 Bozdemir Mevlut. 22832 Gürleyen Kaya, 22521 Çol Ayşe, 13531 Sayitoğlu Errtoğan. 13429 Aydın Gazi, 13132 Öztürk Melike, 16119 Akyazılı Tayyip. 50657 Akdeniz Aydın, 24310 Haz nedar Turgut, 10397 Tüfekçi Menekşe 34465 Alpbas Akif. 23669 Tarakçıoğlu Haluk. 20786 Bilgütay Birsin, 17270 Talu Aytaç. 34209 Tıpı Canerhan, 12861 Balcı M. An, 35314 tnce Fikret, 51690 Culum Mehmet, 43015 Ulu îbrahim, 12452 Çamlıbel, Deniz, 20529 Çatalca Hasan, 23374 Güneş Yıldız, 18400 Oskay Zerrin. 70395 Gursoy tbrahim, 17767 Geyici Atamer, 11732 Çelik Ali Haydar, 25375 Gençay Leylâ, 34273 Çiçek Ercan, 34397 Ayhan Yüksel, 11592 Özgen Melkan, 37917 Tiritoğlu Tulây, 13301 Nizipli Nevın, 23695 Şahan Mehmet, 10334 Sever Seba, 24257 Teoman Öm»r, 24805 Kıyıcı Mustafa Lutfi, 34934 Ünlütürk Aslan, 18144 Karacıbioğlu Ertuğ Reşıt, 51700 Tan Asım, 14935 Baskonyalı Safure, 54440 Kolunan Gencer, 51358 Tuncay Özer, 19345 T. Âdem, 23221 Elnekave Jak, 50513 Sarı Meh • met. 18845 Turgut Lemi. 26926 Culdu Kâmıl, 20117 Aykaç Se vım, 26392 Oğünç Nur, 53910 Gen cerler Tulin, 17381 Tahiroğlu Ercument, 36635 Sinir Fahrettm, 53741 Onural Bulent, 53416 Soytürk Fihz, 15372 Goksel M. Sa<it. 17838 Özpolat Taner, 16874 Yalçın Mustafa Çetin, 51219 Öztan Mehmet. • 12215 Yeşilbayır Meral, 13139 Öndes Ferzan, 10243 Doğan Ayda, 22293 Teker Edır>. 14438 Ertürk Hüseyin, 50652 Türk i7. Ah R:za, 12560 Şen Sayıt Meh met. 51529 Kuçükaydm Demır, 18003 Celayir Cengiz, 50212 Bsyrak Yüce Nebı, 24222 Şenalp Ha«ıp Yılmaz, 20569 Önder Mustafa Kemal. 32636 Bihci M. Fazıl, 31883 Beşbudak Seniz; 36357 Çıkr;kçı Ömer Sıtkı, 14004 Güner mengı Ayhan, 18135 Kuzu Huriye, 15942 Özkale Hüseyin, 42200 Ba>ara Ziya, 24667 Titiz Hasan, 11297 Cüce" Ahmet, 25453 Yurdakul Ali Vural, 35726 Toker Mehmet Turan, 21544 Erenler H. Fah ri, 35786 Parkan Salim, 41276 Şahin Berkı, 20688 Öztürk Hüsniye, 39272 Köseoğlu Orhan, 19288 Sunder Mehmet, 17035 Surujon Jınet, 53963 Cakaloz tsmail. 25000 Gurkan Yalçın, 24089 Sayın Emine, 12570 Akçalı Berrin, 13803 Duzgün Mehmet. 13694 Altan Yavuz. 70170 Sungur Fendun. 17822 Onutman Yılmaz, 54bOP Eıdem Endeı 10988 Sezer ^vhar 3İW3 Duzel Menmet 51877 Hoyar Tühn. 24280 Songüler Dilek. 33861 Değer Nurı, 12788 Gız Herve, 53868 Bıçak Niyazı. 52173 Burak Naıl, 10459 Atalay Hüseyin, 10944 Akyol Şükran Şule, 52685 ö z e r Yaşar, 12599 Ölmez Ümit, 50494 Eraybart Mesut, 24686 Verbaş Pulad. 11181 Acar Nevzat, 34955 Kamburoğlu Öner, 11350 Bakırcı Zaven, 40432 Alptekın Rutıan, 10412 Torur. Aysun, 14903 Okay Sen 14677 Belgesay Talha. 4H462 Tannsevek Goksel. 26680 Kaptanoğlu HaJuk, 36185 Aydın tsmet, 24108 Turkat Fıdan, 52513 Ka/ak Nevzat, 32621 Eren Pıyale, 36696 Erdoğan Tamer, 13579 Kendir Mehmet. 24847 Özkan Çe tin, 51682 Sarı Süleyman, 26188 Hürcan Ümit, 13963 lldemir Nazan. 24525 Barutcu Yücel, 36245 Uyar Ulviye, 10303 Tuncer Ömer. 3206b Artan Ülkü Can, 255U9 Sarpman Sema, 19126 ürkan İ Nebil, 14087 Dogan Hülva. 60048 Uğur Muharrem, 30205 Ertok Hayrı. 32962 Soysal Kıkret, 24478 Denızlı Vejdı. 37972 Uvar Hazım 11538 Kocabaş Zehra, 50194 Özkâhya Nuray. 13171 Imamoğlu Mustafa Nacı. 51634 Oguz Aslan. 32200 Elirı Veli. 336b« Erdoğan Ahmet. 35656 Erturk Şükrü, 30840 Meltem Halil Yağmur, 41285 Gürel ömer Faruk, 13726 Güleryüz Süleyman, 31932 Bütün Şükrü, 20369 Altın tas Aydın, 12424 Baharnu Avram, 30796 Eryuva Gönül, 17452 Erdın Kadir. 22248 Mülâzim Faruk. 24242 Esınlı Nesım, 10307 Hekimoğlu Yıtmaz. 24534 Şahın Bulent, 46585 Ortaargun Rahmi, 37561 Pırlanta Mehmet, 14753 Turkıstanh Ahmet Tahır. 38676 Oguzbaşaran Bekir, 21244 Ertürb Haldun, 32793 Aksoy Abdulgani. 41702 Askan Nıhal, 10330 Çetınier Cahıt, 19416 Aksoy Murat, 70380 Hacıham^aoğlu Lütfü, 18025 Boynuınceoğlu Aram, 16483 Maktalan Mustafa, 13066 Ünsal Abdullah, 26779 Akı M Resat. 52273 Vardar Osman, 19834 Pınçler Seren, 17295 Öngören Macit, 5076H Çelık Mehmet, 10396 Acarı Mehmet Maksut '43161 Kolukısa tlyas. 31267 Ulusu Burhanettin. 17015 Topcudere Havrettin, •>>2966 Baran Ah, 5376U Bozbıyık Süleyman, 25124 Bıhmer ömer, 54592 Ertuğrul Oğulbulan. 24477 Yazıcıoğlu Ömer, 11210 Ertan Gökhan. 15605 Fedaı Muyesser, 25349 Elverış Betül. 23275 Kahve ci Ziya, 42658 Tunay Muharrem, 42450 Balyah Ethem, 31863 Tala? Sabahat, 38903 Şensöz Derya, 26006 Çorapçı Süleyman. :n4fl<) Akyol Mahir, 21892 Atalay Rahmı. 14333 Ganp Mukaddes, 50809 Caner Denizhan, 34167 Özriemır Ifmaü. 12240 Taymas Zeynep. 18550 Pandes Hagop. 42931 Sungur Ferıdun, 21395 Öztürk Sualp, 51467 Dilsız Ahmet. 19158 Islâmoğlu Ercüment, 20746 Özgen Osman, 52822 Erdernir Tuncay, 23969 Arslan Enver. 16562 Çıçek Rahime, 24935 Emre Osman Toktay. 18843 Tuper Hakkı, 24962 Ka so Sadık. 90017 Untuna Bev7a. 18315Efeoğlu Sema, 51339 Ünsal Gulru. 13703 De Eskinazi' Nesim. 23437 Ader Seyhan, 46045 Caldağ Saadettin. 17451 Alnğlu Hemzi, 16634 Tüzün Yalçın, 24024 Kangal Sinan. 30622 Uçar tbra him. 26044 Oğurtanı Nunıllah. 50862 Gündüz Fahri. 20794 Altaras Daniel, 15165 Beygo Tölây, 21993 Zeren Ünal. 12183 Be<:alel Yusuf. 24255 Reman Rıdvan, 2350'î Güçlüer Sadi. 17971 Berk Ebrar, 17f)93 Mısırlıoğlu M Erdogan, 25751 Özenli Recep, ?4482 Torun Volkan. 21765 Sahin Farıık, 52213 Senoi Zehra. S4355 Kilercioglu Fieen. 23636 Türkkan Yıırdal, 10130 Apaydın Umur, 25568 Gürkan Halil. 16049 Sohtaoslu Bulent, 14349 Kurakas Mehmet Nabi, 24307 Tnsun Feral. 25219 Karaö?bek Kemal F>Hn. 20211 Gürkan Avhan. 18246 özean Keramettin. 45Sfi7 Uvanık Ahmet. 14327 Gürsel Er rtogan. 25004 Köni Ha^an. 14203 Pavraktar Niyazi. 13723 Karaca Saffet, 50011 Akvüz Abdullsh Sevki TS617 Suner Mehmet t?'et. 18536 Akbas Sezai. 3WS8 Vurdu Hasan, 71065 Sevinc Nerio. 12588 Giinözgen Muvakkar, 2^742 Ciftci Kasım. 26134 Akoglu Tu*rul. 14774 Batu Sefenav. 14R24 Balkan Av«el. 20955 Barlas S*1ruk. 17666 Karakurt A7İz. 36S16 DemirDenc* Hiisamp»»in. T l'MS DevletnŞlu \ iko. 46604 Ün lı'i Su!e. "KMm Ö7eüne: Fikret. 21654 Gireîunlu Ela. 10321 Er1irk M Kerati. 15705 Tunrer Bir«en 337P9 özev Reiat. ?3410 Ambarlıoglu Sabiha. W0fi7 Kohen Gracv Sorlel. 11030 Duman Fikri. 70544 DemİTİ Mehmet Ali. 10252 T?neri Ismail Erkan. 12R24 Avas Revin. 16M9 Tasriemir Altan. 50091 Aslan Hakt^ı. 15519 Yücel Abdıılkadir. 26177 Zeren Göksan. 15180 Orenbas Ah net. 12549 Gürten Alâattin. 19531 îrelliler Fuat. S O J Yener TaOP fT. 17R4S Cekli t'mıır. ?R5n« Dinckfik ömer. 25088 önrier f. nal. \VJ» Akbas Zafer. 212R1 ö z siin Erol. 21471 Bevgp ErtııŞrul. l»?fi« Beiein t«mail. 17R27 Tfrinc Ahmet Refik. 4?,.1O2 Rakıoı Ömer. 52827 Alkan Ersal. 12810 Cnnpolat Mustafa Zpki. 53749 GüVPPC Sefer. 1Î223 Clgen Erein, 20976 Mengü Ceneiz. 23222 T«ırtı Aydın 90013 Gürdol Fipen. 51570 Irklı Alâeddin. 20704 tvgin Erhan. 37580 Gündoğdu Tahir. 53052 ÖnHpr Avrim. 25410 Saner Muharrem. 13955 Yargıcı Necrlet. 1R9R9 tpsaltı Edmon. 12442 Haykır Raci. 26R44 Dolunav Erol, 70437 ö?el Akın. 23138 Aear tbrahımhalil. 15903 Bekdemir Nıırcan. 15852 Senol Mehmet. 15013 Sevinç Refik, 16037 Görgü Ahmet. 70181 Kıran Temel. 22321 Omaligil Cemal Kurtuluş, 34952 Aydoğan Adil Esat. 16928 Bilgin Selım 16575 Tecirlioğlu Gürcan, 17661 Bozdoğan Altan, 12449 Ongan Mehmet, 25229 Durukan Recep, 10140 Inelmen Emine Meral, 46642 Gök Muammer, 31194 Ankan Cemil, ]0fı98 Emre Ali, 12953 Kuruçayh oî.u Dursun. 16879 Ersan Mehmet Kadri. 13821 Oralh Sevtap, 13805 Menderes Ilhan, 22024 Çakıcı Turgut. 13594 Basöz Senpr Mehmet, 37024 Erdoğan Meral. 35434 Fenercioglu Onur. 17892 Devrinyan Karabet. 12839 Yamarer Erpun. 10762 Senkal Cevdet, 2fl784 Cekın Rıfat. 19620 Daner Irfan Gün. 51389 Tekkuzgun Eng\n. 10R04 Negus Gülbün. 24930 Günel Mehmet Cemil. 70252 Arslan Avdın, 16458 Tiryakioğlu Turan. 19426 Sevig Semra. 53144 Atamar. S?nive. 20?Si A«lantiirk Şahap, 26782 Oeycoşar Rakibe, 10716 Eser Yılmaz 14221 Özkul Nazm' 13101 Sa^anlar tsmail. 21281 Ücele Nevgün, 16319 Kılıç Adnan Uşur, 21037 Ersoy Erdal, 60400 Kurnaz O^man, 10155 Dinçer Feridun. 20173 Alanbey Bilgin. 53921 Çaldırık Rıfat, 15798 Sungur Engin 37560 öktem Ahmet Nuri, 18093 Saatçioğlu Aysecan. 13426 Surujen Jos, 36845 Özfırat Adnan. 18769 Alemdar Mustafa, 12408 Kolçak Aslan, 11381 Ercan Gülşen. 53121 Gider Hatice, 24298 Korkut Hasan Hüseyin, 31562 Kısa Mehmet, 24294 Demir Ibrahim. 17989 Sencer Türkhan 34449 Beysan Tülav, 18402 Başkentli Füsun, 22405 Sö7en Mehmet. 52875 Basut Münevver. 21050 özkan H Güler, 13436 Norsen Hrant, 17619 Bavkal Erdem. 23178 Ö7kalyoncu Sürevya, 15261 Hocaoğlu Remzi. 20951 Köstem înci. 32035 Akkaş Mustafa. 15304 Bektas Ekrem, 46247 Akbulut Zeki, 14804 Kulu Hüseyin. 25222 Alaçam Erol, 54626 Solak Ramazan, 13827 Nalçın Irfan. 12712 Yolcu Memduh. 61336 Karal Mehmet, 60570 Terzioğlu Yurdun. 14306 Demirkurt Serpil, 3S003 Yöndemli Rasıt, 26282 Bilensey Yılmaz, 53301 Asan Mehmet, 13647 Anan Takvor, 10368 Çarsafçıoğlu Nurı. 12165 Altan Suat, 16056 öztürk Hüsnü Yusuf 31316 Sözer Lütfü, 15776 Calpar, Cavıt, 51378 Kar^ın Tomru, 15534 Oktay Hakkı An, 12854 Öksöz Hüseyin, 54447 Şahin Hediye. 10327 Acarsoy Cengiz, 25433 Gıder Müjdat, 19259 Burat Selmin. 13427 Dikmen F. Yelda, 40939 Billur Nuran, 13305 Okyay Mehmet, 41421 Mısırhgül Salih, 11728 Bozkır Nevin, 30527 özgöl Nihat, Gazeteci I. Soysal (Baştarafı 1 inci sahifede yüklerimizin aleyhıne yazaı mısın) diye bağırıyorlardı Ben de (vıcdan yok mu?) diyordum Bögrüme başıma. vuruyorlardı Başıma ıkl defa sert bir cisımle vurdular Kendimı bır de<a kay bettım Bırisı böğrüme vuruyordu (Gene vazacak mısın?) diye soruvordu • Binsınin adınıtı Osman olduğunu söyleriiler Bıı hayü dövdükten sonra (Senın paranda malmda pözümÜ7 vak Sen natmı«su2 bır muhalifsın korr.ünıstsın Bi? mlllıvetçi gençleriz 1 dediler Bir vere gçldik Kapıvı açıp (arkana oakma), diyerek dışarı attılar Üzerıme arabayı sürerler riive korlt'um ve sarampola doaru süründüm Sonra gittiler Arabanın olâkapını alamadım YÜRO1EĞE BAŞLADIMünlann gıttıği ıstıkame'm ter sine yürümeğe basladım ve bır köve geldim Burası Çayyohı köyüymus Bır traktöre binerek Ankara • Polath <öse.<ıne çıktım Oradan bir kamvon beni aldı Ankarava döndüm/'y tlhami Soysal evine dönmeden Akşam Bürosuna gelerek başından geçenleri meslekdaşlarına anlatmıstır. Sovsal'ın sag gözünün al tında morarmıs bir şişlik, kafasmda şışler, sol kulağında bir yara gö rülmektevdi. Gomleü kan içindey di. Başında sacları kanla kanşmi} ve kanlar kurumustu. Soysal. yanında Ankara Gazeteciler Cemiyeti Baskanı Doğan Kaşaroğlu olduğu halde Savcıhğa başvurmuş ve Adli Tabibe sevkini is temi=tir. Diğer laraftan. îlhami Soysal'ın bilınmeyen sahı«lar tarafından ağır şekilde dövülmesi üzerine mâlumntına müracaat ettiğimiz Adalet Bnkanı Hasan Dinçer şun'arı söylemiştir: «Olayı üzüntii ile öğrendim. Hu kıık devleti nizamı içinde bu nevi zor olaylannı hükumet olarak biı de tecviz etmiyoruı. Savcılık konıı iizerinde ehemmiyetle duıinaktadır. Knnun hükümleri ciddiyetle tat bik oiunacaktır. Me=ele. nizamı ko nımak ve kanunları hâkim kilmak tır.. Ayrıca. o'aya cl koyan Ankara Emn;yeti. tkinci Sube memurları ile detektiflerini faaliyete geçirerek İlhami Soysalı Polatlı yoluna i götüren ve döven meçhul çahısları arnmava baslamıştır. ADlJ TABİBLtKTE Adli Tabiplikte İlhami Soysal' tn başında dört santım uzunluğunda ve tabanca s;ibı <er\ bır cisimle açıldıîı tahmm edüen bir yara olduğu te^bıl edılmıştir. Yaranın altından kafatasının göruldügü bıldirılmıstır Aynca vucudunun her yerınde morluklar görülmüstür Bühassa sağ böğru çok morarmıştn Çember darahyor (Bastaralı 1 ıncı sahifede) kı zaman'ı başka bir yerde geçırmışlerdır 1 5 veya 2 saat ıçınde neler olmuştur? Polis bunlann da cevabını alamamıstır. 54552 Genculu Kadrıye, 52594 Eralp Mustafa, 18505 lrez Hale 30798 Zorlukel Ayten, 13290 Eıdoğan Reşat, 30120 Polat Mansur. 17675 Uğurlu N. Yüksel. 37393 Gurbüz Ali, 15235 Yapıcı Osman, 70128 Kurul Ali Osman, 39608 Gdğen Hakkı. 13753 Pehlivanoğlu Nalan. 17899 Kurcenli Yusuf, 13272 Karaağaç Ömer Çetın, 32042 Berber Ekrem, 35237 Gündüz Mehmet Emin, 33425 24177 Haner Idil, 11511 Akyuz Şukrü. 16838 Canarslan İ. Bedri. 54583 Sazan Nurettın, 13298 Demirkan Yavuz. 11605 Kuntsal Erol, 14488 Uçanok Bulent, 24316 Karaaslan Abdülkadir, 15769 Gümüş Ilhan, 41604 Bakan Cemil, 10222 Karacaoâlu Can, 21216 Katırcı Veîı. 17062 Tumok Turgut. 12206 Gençdoğan Ferhat. 23880 Artun Erman. 24282 Ancı Seyit. 14969 Mülâyim Çelik tsmail, 24306 Sülün Zühal, 30354 Canatan Muzaffer. 22613 Erkal Yıldız. 26863 Aydın Selâmettin, 25383 Yılmaz Nihat. 18303 Onan Nurı. 12411 Özdemir Osman, 26792 özgür Cengiz, 13559 Arbath Leylâ, 17196 Hotiç Mehmet. 51163 Özkan Kubilây, 52313 Karapınar Tuncay, 60582 Bolsu Şaban. 10427 Bavraktar A. Gülav, 60977 Yer tsmet 40760 Oğut, 1. Sırrı, 15578 Diren Zeki. 35402 Kaymakçıoğlu Ahmet. 18106 Sümer Yalçın. 70884 Orhon UiŞur. 31824 Alemdar Ruhi. 50413 Gider Günay, 11980 Karaağaç Engin. 33922 Erdoğan Kemal. 12600 Bayraktaroğlu Kayahan. 19396 Dinler Salih Zeki. 53493 Başevirgen H. Kutsal, 26837 Girgınok Nafiz, 50966 Yıldırım Selâhattin, 61610 Demirel Yıldırım, 35113 Dağ îbrahım. 25364 Kanvılmaz Salih. 20125 Şatıroğlu Melih, 10829 Gürgüç Serpil. 21607 özkan Cenci7. 12162 Manuelyan Avedis. 50827 Turgut Kâmuran. 16438 Soguksu Perihan. 13396 Solmaz Hasan. 23766 Mutlugun Ka7pn 3717H P'irduran ^*'ir\'"*. 33671 Binyıldız Cemil, 11835 Er?p Şermın 2522(1 Kara?o7 Fazıl, 51897 Karakurt Ender, 21789 Akçay Mustafa. 22816 Ayanoğlu Semsi, 26572 Yeşit Ali Sadi. 10801 Gönüleren Ali Nur, 40884 Güngör Sevket. 30745 Elden Mehmet Munis. 70285 Kaptan Özdemir, 50909 Günev Atillâ. 16867 Vural Sabiha. 13323 Akalın Nihal. 52651 Özbent IkbM. 40359 Şimsek Mehmet. 51652 Kocaman Sevgi. 60814 Es Splâhattin. 12539 Erman Ahmet. 1R017 Kukürtcü Somay. 52703 Akvol Recep. 1R339 A^a Ralf. 35546 Çınar Tekin. 11501 Alvpr Fikret. 2594fi Çam Yusuf. 5"?938 Toker A thsan. 36133 Erkmen Savaş. 22800 Yiikselsil Or«el. 15543 Görgün Oktav. 12701 Bursalı Mustafa. 11007 Cetinel Meral. 13054 Imık Ilhan. 31572 Şimsek Nuri. 39115 Karakullukçu HÜ>:Pyin. 70367 Erdem Mustafa 17325 Variı tlhami. 23R24 An Tansıı, 1W18 Mayaoglu Halil. 31967 Karatas Cafpr. 1*241 Dajsecen Bevhan. 36567 Kiraz Abdülkadır. 12115 Kava Nuran. 52420 Kulva Fatma. 10215 Yılma2 Faruk Murat. 208.54 Senşür Yılmaz. 32392 Karatas tsmet. 10872 Fıdan Mu?affer. 18163 Çiler Mehmet. 108(12 Karaman N Ümal. 5S89O Suvun Yalçın. 13690 Akvüz Mine. 51102 Yurttasen Mustafa. 5351fi Ö7kalav Hü^evin Sahri. 19375 Otav Vehpi 54301 Akun t. Cahit Ya'cın. 20655 Gözeyik Berrin. 14061 Yet Mete Ender. 1 P R t«ıldak 3R Ahmet. 3691R M i o " ' ' P^Hık. HER ŞEÎ ARABADA BAŞLADI Elde edilen deliller ve tecrübeli detektiflerin beyanlarına göre, cinayetin baslangıç noktası arabadadır thtımallerı süzgeçten geçiren soruçturmacılar, iki önemli nokta üzerınde karar kılmışlardır 1 tki yolcunun kadraı tecavüz etmek istemeleri, 2 Para yüzünden çıkan bir münakasa. NE IAPILIÎOR? Düzce, Bolu ve tstanbul polisi ayrı ayrı kendı yönlerinden kaatilleri ararken, Ankarada Genel Müdürlükten bir ekip de soruşturmayı teknik yönlerden yürütmeye başlamıstır. Simdiye kadar Birol Soyulgan otomobildekı konusulanlar hakkında hiç bir bılgı vermemıştir Polis ıkı kaatilin otomoouie bırbırleri ile konuşurken uımle hitap etmelerini düsünerek isımlerı tesbite çalışmaktadır. tkı ısım ortaya çıktıktan sonra kaatillerin yakalanmalan gün meselesi olacağını belirten «oruşturmacılar, Sırkecı cıvarıodaki otelleri taramışlar îakat «Kemal* diye bahsedilen ısme tesadüt etmemişlerdır. Bu duru* ma göre arananlann tstanbulda ikamet ettikleri anlaşılmtştır. Cinayet faülen ıle ölen teâmrn, şoför ve yaralanan müzisvenın bindikleri arabadan alınan parmak ızleri tstanbul teknik bürosundaki Darmak 17leri ile Uarşılastırılmağa baslanılmıstır. Ozun boylu kumral, bıyıklı yakışıklı olan Kemal adındakl uazı sâbıkalılann fislen bulunmuştur. Bu fislerdeki fotoğraflar çoğaltılarak lanlılann teker teker ifadeleri alınmakta, hatta Düzceye göturülerek varalı Bırol'a gösterilmeğe başlanılmıstır ö t e yandan Simsar Sabahattin de Düzceve çagnlmıs ve iki günd?n ben vakalanan ve ifadelenne •nüraeaat olunan kısilerle vüslestırilmiştir Sorguları için tutuklanan 10 kisi serbest bırakılmıstır KONTROLLER Cinayetin ıslendici Cumayen kavjağından ayrılan, Düzce. Bolu. Ankara, Akçakoca, Ka.adeniz Ereglisi. Düzce. Botu. Kürabük, Zonguldak, Bilecik. Eskisehır Kütahva Eskısehır. Bursa. Yalovaya giden bütün yollar illc geceden itibaren kontrol altına alınmasına ragmen kontrollcr sonuçsuz kalmıştır. i | 50083 Bonj Selim. 20303 Özdemirden Tezcan. 51297 Sarıca Yakup, 33973 Di'Tien Sueda. Ifl2?9 Atuk Fatm.. fjmit. 2134(1 Uysal Ziya, 41671 Üstünar M Necati. 1571* Köylü Me«ut. ns^t Bavsak Kenan, 704S2 Tınhan Avdın. 3189? Ynk^ula bakan Pefik 195R7 Tnkcael DoŞan. 32596 B : 'irer Selâbaddin. 2«nfiB EvN U ri. 3SK17 Cınar Mphmet. r?r,cel 52S17 Ö7fürk O<m»n Xııri, 32R50 B i l kancı O Fkin. 43137 Teomete F.rHıarııl. 5245? F.rol Nesel. <W61 Eroncellrfan Mehmet.46=111 KOcütc Erffin. 36627 Safak O. Necmettin, 24795 Ayerdem Tan=el. 20<139 Yazıcı Mehmet Zekâi, 53185 Agar Sergun, 53678 Karamercan Nâmık Kemal. 19006 Dedebaş O^man Nuri, 20915 Aytekin Nur, 24750 Karabulut Bulent, 20779 Mete Cenmz, 13096 Kubilay Hikmet, 53551 Sansoy Kemal. 14049 Dokumacı Mehmet. 23355 Akın Fevri. 12262 Ulaş Serpil. 35899 Özdarendeli Adnan, 40378 Sezer Fev7i. 12718 Berkman Mahmut, 13057 Kurtoslu Turgut. 11,589 Arık Emine, 13273 Gürlek Hamdi. 11963 Çetin Erhan, 18151 Orhtın Erdem. 50102 Keskin Nureihan, 14892 Teksö? Gültekin. 38080 Cengiz Adnan. 15455 Sekereioğlu Tuncay. 17072 Benardete Davnt, 538B2 Güner Nevin. 51862 Kayaaln Nâmık. 5T617 Demirdöven tnei, 15457 Baka! Amer. 17323 Erturan Hicabi. 46441 Topuz Ali. 30318 Kekevi Soysal. 53303 Tuncer M. Oguz, 31877 Kekik Ziya. 19004 Akçam Fah riye. 12S97 Seftali Hüfeyin. 15171 Yiğit th=an. 17807 Erkohen Lina. 15167 Özer Ali, 25345 Soykan Fat ma tlknur, 14911 Gürel Emel. 25351 Önder Vural. 50084 Erdaa Kemal, 24303 Btıba Ayla, 5338ü Kiremitçi Nihat, 30408 Yücer Müjgân. 16600 Alpasian tsa Metin. 34340 Tavlan Selma. 16556 Gürsan Kâmil. 30820 Yıldırım Osman. 24889 Tabakçı Cen giz, 23361 Okan Carit, 32230 Yılmaz Ali. 12134 Oral Sahure, 23129 Yıldırım tlhan. 19247 Cedimagar İlhan, 10792 Bozkurt Sule. 46409 Gürdil Sa ner Tuncer. 10535 Atakoğlu Nazire. 43810 Altay Ömer Faruk. 52425 Din çer Birsen, 34760 Palaz Erol. 32744 Aslan Yavuz. 14312 Denizcioslu Se rap. 11300 Kinran Feryay. 16222 Ak dağ Hüsevin Oktay. 37551 Polat Mıı harrem, 16808 Evren Mehmet. 1485ü Ölçer Esat. 17085 Pmar Oktay. 50542 Altınnba Canan, 33673 Tunç İhsan, 46100 Utkusavaş Barbaros. 50166 Ersina Kudret. 25409 Kender Asaf. 16143 Altnav Tuna. 16175 Camur Nevzat. 44480 Gürpınar Tal»t, 21599 Kayal Şukran, 15627 Güleç Ergun. 10750 Sarıfakıoğlu Füsun, 22876 Görener Ali Rıza, 23948 Balkıs Annık, 16156 Ekmekçi Necla. 54399 Gencel Sabahattin. 26310 Tun cer Se'.âhattin. 17959 Halvası Ahmet. 25403 Demirel Aykut 17343 Titizel Ahmet Sait, 43812 Argun Turan. 13477 Sevirn Orhan. 10911 Özenç Ali. 19939 Demirdöven Bilâl, 12860 Caner Akın. 41901 Canpolat Temel. 24058 Seni Nora, 22427 Özdemir Hüseyin, 20426 Kavruk Mustafa. 26803 Dizdar Sen. 16900 Sanlı Hasan Tahsin. 33898 Aydın Ahmet. 19403 Azatoğlu tskender. 12705 Ergün Yıldırım, 14434 Gölbası Ruhi. 39647 Tuneelli Özbek, 24311 Gülle Mustafa. 22118 Eker Alamettin 70034 Besikei A^ım, 21224 Dönmez Arif, 17602. Gülbenk Ohannes. 17887 Ravanoeiu Cemal, 15201 Sovdaner Ersin. 37698 Okatan Yusuf, 14292 Onurkan Gülay. 20551 Özkav Meliha. 36088 Ispanoğlu Rem zi. 13383 Gök«un Cevhun. 11377 Ko ca Cengiz, 52854 Durasilli Bedii Volkan 20427 Ocaklı Binnur. 23180 Tınh Ali. 11633 Ersin Levent 40449 Isık Taha, 38754 Buldum Selâhattin, 16755 Sensoy Berkan. 12071 User Bulent 26296 Ertekin Tayfur, 20535 Özyiğit Ahmet Kemal, 31505 Ahcı Emel. 54634 Yaray Mustafa. 31312 Yayla SelShattin. 12339 Kaan Tayfun. 12521 Özgen Lemi. 32655 Aydın tsmail Hakkı. 36444 Çifçi Mebrure. 35502 Kutlu Fevhan. 22430 Ilday Ahmet Uğur. 19591 Yüksel H*;re. 52650 Sankartal Cevlan, 38705 Şenol Alp, 11197 Kö«e Mahmut. 17R32 Urk Erol. 135% Gerçel Hür. 21178 Özbilgen Erol A. Hüsnü. 17885 Nemli Mithat, 17800 Cimcoz Sina. 10975 Kayaol Bahzat. 12345 Akartuna Billur. 60933 Yasar M. Sefik, 13681 Ağıcı Mehmet Teoman. 11250 Korkut Ergin 36705 Kalemderoğlu Hüsnü, 54451 îsmar tsmet. 25813 Dinçer Mehmet. 51743 Tan Buket. 18019 Aydın Halim. 19892 Araz trfan, 11130 Efe Ali. 44726 Öner Ali Haydar. 17840 Aran Yurtal. 52419 FJibol Çiğdem. 25337 Ertem Öca), 35958 Savk Şerafettin. 31888 Erdem Servet, 18810 Avcan Aziz. 10869 Atatüre Tuğrul. S370O Gümüşlüler Haluk, 17429 Küçük tlknur. 44510 Dinç tbrahim. 70330 Sarı Halil, 22272 Akelli Hüseyin. 12286 Sofer Liza. 36910 Ankan Güner, 24018 Çetinkaya Burhan, 38333 Yalçın Ceylani. 13408 Türesin Kemal. 21748 Araç Rıdvan, 24690 Ovlumlu Ahmet, 17651 Öztürk Yunus Emre, 15185 Cezar Bilge, 42331 Sözen Tahsin. 70123 Ulusal Atilla Gün düz. 16546 Hakdiyen Sitaban. 36321 Sanıvar Suat. 71226 Akvüz tbrahim, 51343 Tatar Çetin. 17781 Tümer Gülgün. 50055 Girgin Nuran, 52955 Ece Jale. 12703 Özdemir Bülent, 10154 Kalenderü Selçuk, 15787 Turanbek tsmail Mençu, 35976 Senol O. Metin, 13919 Gursoy Ömür, 24403 Koca Sahın. 10441 Musul Timuçin. 11167 Kubalı Onur, 51955 Ayaz Şevket, 16422 Alpaylı Taner, 1.İ603 Otügen înci. 35089 Arısoy Mehmet 12734 Dayıoğlu Fikret, 53395 Düzeltici Tayfun. 30504 Akçakoyun Sabri. 23591 Doğu Necih, 52700 Can Hükmü. 17855 Kurc Er*=ın, 18027 Tüfekçioğlu Ümit. 21469 Kaman İbrahim. 51637 Isık Birdal, 15345 Özbay Ertuğrul, 15276 Tığlu Hüseyin, 45915 Tolga tzmir. 20001 Alptekın Mahır. 181138 Akilhgil Kadir. 16926 Kurt Metin. 32248 Çulcuo£lu Adil, 22R75 Şimsek Mustafa Nevzat. 50552 Öztürk Alparslan, 12147 Erıcok O Fuat, 13341 Karagül Suat, 11382 Akçakaya Munıp. 11608 Acar Enver, 25510 Topyay B Ali. 33959 Doğan Mehmet. 22029 özcan Enver, 50126 Karaosman Imer, 17083 Mengu Mustafa, 32279 Kersu tsmail. 11033 öztürk Nahıt, 31461 Ersahin Mehmet. 52401 Erel Ayhan. 11438 Yavuı»ürk Ahmet, 24986 Naıboglu E«at, 32471 Yağanoğlu Ömer Cğur. 12744 Soyak Selma. 14341 Aslan Selçuk, 22602 BahçeUapılı Alâeftın. 16457 Yenı Aysel. 13484 Öz.sov thsan, 20641 Ünlüata Nurhan. 22631 tpgın ö m e r . 10742 Tanrıöver Revhan. 24701 Akyoku« Türkân. 31956 Karabulut Mevlut, 11507 Erkul Reşat. 11872 Çınarlı Muevvet. 40308 Krsoy Mustafa. 14212 Yılmaz Mehmet, 24462 Ertikin Z Oguz, 42871 Ö7kılıç Ahmet, 16915 Çağlayan Be kir, 20462 ö n c ü i .Kadir. 52540 Bıl gin Filiz. 52090 Eris Yusuf, 63184 Ergenç Ali, 10014 Pişkinsüt Nejat. 12109 Acar tlhan. 51842 özcan öraer, 14336 Bozacı Avşe, 23777 Önel M Mahır. 25007 G5kalp Ünal. 24308 Özçelik Ahmet Yaşar 53253 Aykanat H. Totun, 21707 Soygul Hüseyin, 17743 önen Mustafa, 26337 Ancı Muammer, 10320 Utangıç Sermin, 12140 Aydın Nevin, 52188 Karpu? Saffet. 54093 Gülarslan Ahmet. 19401 Utku Ahmet, 20850 Çıftci Erdinç, 16232 Sinanoğlu Hasan Sabri. 38032 Can DoÇan, 53482 Tarhan Engin. 54146 S»hin Hüsevin Mulki. 60160 Özalhas Mahmut Nedim. 17274 Ş»hin Mustafa, 10614 Köksal Giilçin Filiz. 21371 f ç a k Tülâv. 2fi801 Akbay Ali Kemal. 42536 Etsoy. 706R3 Ücarküs 41708 Atbas, 31230 Dalgan. 53101 Giliz, 11843 Kayaoğlıı. 70162 Öztürk. 15267 Salgur. 5359fi Yavuzçehre. 26299 Ko zaci 30371 Altın. 25006 Esmekaya, 1427R Tannverdi. 20350 Kanat, 19402 Avıs, 37616 Ankan, 36361 Çetinei. 33115 Yoğurtçuoğlu. 250Rn Kava. 70327 Gür, 60539 TekOEmı. 46279 Göken. 21479 Çakır, 10657 Eröktem. 44426 Akın. 14163 Gürünlü. 36045 Türker. 37628 Gürkan, 33423 Ak ömer, 11128 Yavuzer. 53967 Aybey 70649 Kesler. 43739 Karalarlı. ?6507 Alpaz, 70146 Tukuç. 12772 Çetin 16814 Çakır. 24771 ö>alp. 46180 Toksöz. 53394 Uysal, 12468 Ay Sermih. 54606 Giirgör, îl«62 Bulutoflu, 18245 Aydemir. S2018 Gökten. 52884 Atasoy, 42195 Ata man. 11483 Alsaman, 30606 Çalıskan, 11084 Atasoy. 50573 Oransay, 190R9 Tarlan, 24449 Kavacan. 10831 Harmsnkaya. 177H Er Mehmet. 32064 B«1d»n, 23832 Dehkanh, 70274 Baydır, 46754 Ti tı?. 17939 Bıçakçı, 312U3 Semın. 13190 Yurdabak, 32871 Üzer, 10871 Erdaş, 70792 Orhan, 24216 Hayrul lahoğlu. 39724 tldeniz. 17190 Temtek. 12204 Şımsır. 24877 Yü cel, 12981 Karavel, 16000 Uvgur, 17391 Acar. 61588 Yalçın. 19196 Yemlihahoğlu. 1338(1 Güzelgün 14482 Gümüş. 22999 Ak. 52203 Tu ran, 14848. Yurdakul, 32507 Ertan. 13959 Tarhan, 15710 Duru, 32449 Yılmaz. 20263 Akdogan. 53367 Çelık, 70214 Hantal. 21212 Kin, 26559 Demirelli. 22986 Tannkurt, 15331 Gözümoğullan. 23559 Pekın. 70253 Ulusal, 24SH8 Saltürk. 20956 Kumru, 50182 Baradan, 33715 Samur. 23478 Uçkun, 23741 Akalın. 19029 Eraslan, 54255 Bodur. 50836 Yaprak, 22251 Sezen. 71193 Eyüboğlu. 24953 Brtan, 43791 Tortumlu. 26889 Ovuç, 12088 Bayraktar. 53554 Yağmur. 22591 Turhan. 38650 Kocaman, 54612 Basım. 33445 Turan. 15433 Ercan, 22629 Çakır, 31246 Kararav. 37770 ö z , 254R4 Erol. B5339 Turhal, 37177 Yiğitsözlü. 41705 Tefon, 16381 Atsan. 10945 Duvgu. 24411 özdoğan, 20712 Bozgaçlı, lî2«0 Erdem, 14196 Çapın. 20190 Er=ın. 44337 Aksu. 38331 Bavsal, 25840 Karanfil. 24610 Angay, 51391 Calkozan, 61378 Turan, 37579 Ünver, 54376 Tezcanh. 17193 Algur. 2.3817 Cumali. 12306 Karakas, 20394 Merâl. 17818 Mans;ut. 35110 Yılmaz. 30985 Turgay, 17271 Çelik. 17377 Ravanoğlu. 20209 Hacikâmıloglu. 25693 Velibevoğlu 24854 Yücel. 10(175 Er doğan, 10893 Ezdemir. 14367 Yalcın. 51007 Düdükçü, 2«95 Evliva. 22104 Üsenmez. 34277 T<m(ur, 32673 Budan. 54197 Tuncay, 46522 Özciğdem. 22249 Merrangöz. 13491 Sovdan, 43R48 tlgın, 11323 Boşnakoğlu. 11273 Yıgit, 25?58 Gökoğlu. 51662 Özer. 70695 Pehüvan. 61103 Çavuşoglu. inP74 Ö/.domir. 51230 Bal 21203 Yürel. r ı?:l75 Mu«aoğlu. 12298 Morcımen. 22719 Okıır. 54292 Türkes. 31»i62 A^ıkalın. 25356 Özel. 2R874 ErtP7Ük. 51914 Gültekin. 32766 Ya vıız Ali. 42257 Bahkçioğlu. 24199 Alkıhç. 21972 Ural, 14132 tnceoğlu 26048 Geygel. 22942 ÇKtçi. 10078 Alifendioğlu, 21346 tnanç. 10062 Bayat. 11194 Uslu. 46183 Kan. 16673 Sezen. 26581 Kursun. 45057 Ayçin, 26820 Pars, M188 Avvıldı?., 20815 Merdi. 35963 Kar.Tmehmetoclu. 15166 Yalçın. 10228 Beğde, 41114 Mese. 14926 Kurt. 53843 Antiinros. 14611 Aydar. 17396 Kesim. 11257 Erol. 35869 Yolcu. 22650 Tümer. 51517 Olgaç. 41513 Karavel. 20809 Ertıırk. 16025 Erol. 26124 Ay. 2«220 Akman, 35515 Kemikoglu, 157(15 Kona'k. 14615 Bulut, 53029 TüTiun. 35305 Congur. 12363 Boz. 11689 Alnar, 5<l320 Ant. 40728 Anac. 51057 Ural, 14883 Ö7demır. 36539 Coskun. 19532 Köker. 26817 Özkan. 15602 Onur, *S456 Gorür. 36137 Güler. 12729 Elmacı. 45940 Santemiz. 53TÎ3 Tuna Sahte pasaport yapan Krich Sahte pasaport bır düzen şebeke ele geçti Amerikalı çavus 100.000 lik kaçak mniln vakalandı ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Mali Polis 100 bin lirahk eşyası ile birlikte kaçakçılık japan bır Amerikalı çavuşu yakahyarak adalete teslim etmiştir. Öteden beri kaçakçılık yaptığı büindiği için Malî Polis tarafından takip edilen 5 sırmalı çavuş Ed. Fimmons dün sabah Kavaklıderedeki evinden çıkardığı eşyalan arabasına doldurmuş ve Ha 1 Yurdoğlunun evine getirmiştir. Bu esnada yanlarmda Amerika'.ı polis|pr de bulunan Mali Polis ekipleri Fimmons'u eşyalarla birükte yaka lamıştır. Pimmons'un arabasmda. ve Hacı Yurdoğlunun evinde ele geçirilen 100 bin lira değerindeki kaçak e=valar arasmda sigara, viski, şam puan. külliyetli miktarda Amerikan askeri giyim eşyası. naylon tulıımlar. gıda maddeleri ve kadın tu valet eşyalan bulunmaktadır. Adam kaçıran sâbıkalı iki Federal Alman Hükumetinin mü hür ve kaselerini taklit ederek ka çakçıhk, soygun. sahte pasaport tanzim suretiyle çeşitli memleketlerden adam kaçıran Alfred Willi Krich ile yardımcısı Adenli Ceb bar Bahai Sami tstanbul Mali polisine bağlı tnterpol grupu tarafm dan öncekı gece yakalanmışlardır. Sâbıkalı. üç ay önce tstanbulda silâh kaçakçılığı suçu ile yakalan mış fakat 2. ASır Ceza Mahkemesinde yarplandığı sırada Almanyaya kaçmıştır. Ml'NtHTE SOYGUN Sahte bir pasaportla tekrar Almanyaya giden Alfred, Münih şeh rinde bir «oygun yaptıktan ve 1966 model Chevrolet marka bir d« araba çaldıktan sonra .lurgen Doricb adını taşıyan pasaportla sınır kapısmdan Türkiyeye girmiştir. I | ! , I SON Atıkara AtUiyesinde cinavet \SK\RA (Cumhurivet Rürosu) Ankara Adliyesı koridorlann da dün kan dâvası vüzünden Ierı bir cınayet islenmiş. İR vaşında İlyas Pekacar adında bir genç ikı kişıp öldiirmüş. biri avukat olmak üzere iki kişiyı yaralamıştır Olav kalabalık olan Adliye binasında Danik varattnıştır. Ayaşlı tlyas Pekacar adındakl genç. dün öğleden s o n n Adlıyeye gelerek kendi babasm' Bldiiren Arif Tannverdi ile Ahmet Tannvprdi'nin mahkeme >;aatinı beklemeye başlarnıştır Arif ve Ahmet eelınc* tabancasındakl kursunları bunlann üzertne bo şaltmıstır Aril ile Ahmedin vanındaki Durali Tannverdi ve a\aikat Müigân AJaoğlu varalanmışlardır Kaatil bu defa sağa sola ateş etmeye başlanuştır. O lav, tkind Agırceza Mahkemesinin öntinde cerevan etmiş. Adliye poüslerinden Yusuf Kaymaz Ikl el ateş ettikten sonra kaatill yakalamıçtır. Soysal Bundan *or)ra: Numu • »«Beyoflondalri bir oterde viski ne Hastanesıne «evkedilmıstu \ **fftrken yskaljınan sâ»»r1ratı tte arka daşı, tnterpolde suçlarmı itiraf et Hastanede varalan 'edavı »dımislerdir Eşyalan amsında vapılen Soysal'a. Hastanede 24 salan aramada birçok sahte pasaport. at kalması tavsn* ıdılmij. anAlman Hükumetine ait mühür ve cak Soyial evınde ıstırahat etkaseler. <^ıhte belgeler ele geçirii mek ıstemıştır Hastdneden çımisiir. Sanıklarm Türkiyeden Alkarken TtP Ankara Gençlık Ko manyava giderck işçilere sahte dâ lu Başkanı Attılâ tjart sendısıııe vetiyeler temin ettikleri ve sahte sembohk bır kalem hediye etpssaportlarla adam kaçırdıkları or mıs ve «Bu kalemı namussuzlataya ç;kmış<ır. ra karsı kullanraanıı amaoıvla armaian ediyoruz.* lemışiır RASBAKAN İLK IÇtSLKKl BAKANININ SOZLERİ Basbakan Süleym^n Uemfrel tzmıre uçmak üzere j;senboğaya gıtmek ıçın evımlen çıkarken tlhami Soysal'ın ddvıjlmesj o!ayı ile Ugılı olarak «unları soylemısıır • «Hâdise tahkık ıdılmektıoır. Bövle bir seyden cok ok frvkalâde üzüntü duyuyoruz.» tçışlerı Bakanı Faruk Sükan ise. «Ciddiyetle tahkikat vapılmaktadır. Gereklı oütfin tedbır ler alınmaktadır.» lemısm Basın mensuplarının «Rasına üarsı terör havası mı varatılmak ıstenmektedir?» sorusuna 'se bas bakanın vayında bulunan ^alısma Bakanı Ali Naılı Erdorn, «Bnyle bir sey düsiiniilmesı bile beni üzer.» cevahım vermıştir. BCLENT ECKVlT'tN S(JRU ÖNERGESİ Zonguldak CHP «ıllefvekilj Bülent Ecevıt ıse, Basbakan tarafından cevaplandınlmak uzere, Mıllet Meciisı Baskanlığına verdığı yazılı soru inergesiı.de «Gazeteci İlhami Soygal 11, Ankara'da güpeRöndüı kaçırılarak dövülmesi olayı, mrmleUetımızıle can tüvenliginin ne kadar sarsıldıgını göstermektedir.» demekte ve tçışlerı Bakanın.n gö revınden uzaklaştırılıp uzakiaştırılmjyacağını formaktadır. CUMHURBASKAMNA DUTL'RLLDL tlhami Soysai'ın dövülmesi olayı Ankara Gazeteciler Cen.ıyetı tarafından Genel Sekretery k a r ac:Jığıvla Cumhurbaşkanı Sunay'a duvurulmuştur. BÎLDİRİLER Basınis Yurutme Kurulu ile Siva»I Bilgiier Fatmltes, Fikir Kııiübü bir bıldırı yayınl.ya.rak olayı <id«Jetle protesto etmişlerciir Denizli Milletvekili MuzaHer Karan da Meclis Başkanhgına bir ıroktup gondererek Parlâmentonun acele o!arak toplantıva caeırılma^ını istemistir. Gazeteciler Cemiyeti de bir bildiri ile olap takbih etmiştir. Demirel ~ f B a s t a r s f t H n c i Saytoda) tzmir, Aydın, Manisa Senatör ve Milletvekillerinden bazılan ile basın mensuplan refakat etmektedir. Konak'ta hükumet önünde toplanan 5 bin kadar kalabalığa hitaben hükumet balkonundan vaptığı konuşmasına tzmir'in Kurtuluş günü olan 9 Eylül'e temasla baslamış. o günden buşiine tzmir'in ve yurdun geçirdiğî gelişmeleri anlatmış, özetle şunlan «Büyük TUrk milleti daima yap tıeının daha tvisini yapabilir Bunun için devletm güçlü. ttlbarlı. milletçe bütünlük ve beraberlık Ictnde bulunmamız iç stıihün ve süMnun paha bicllmez de»erl bulundugunun fakdırkân olmamtz lâzımdır Ülkemlzde kanun ve hukıık devietinin netices) olan meşru bir müesses nizam vardır. Milletin bür tradesine davanan sadece ondan srüc ve truvvet alan bu nizamın avakta durması. miliptimize cnk büvük faydalnr temin etmis ve çok büyük faydalar tpmin edecektir «Hür demokratik düzen Içerisinde tenkid'er olacaktır Bunlann hakhsı hakHzı ınsaflısı insafsızı. filctilüsü ölcüsüzü olaıcaktır anoak paha biçiimez değeri bulunan 1c sulhün boziılma.sına miitpvefrih her »"ürlü diişün cenir eayretin bir Ranun devletinin agır başlılıöı •nesuliveti hu dutlan içerisinde amansız bir sekilde karsısında olnıusuzdur ve olmaya devarn edeceSiz. Tenkid olacaktir Ivire 1yi kfitüye köH) denecektir Bizim ozlecliSimiz budur Ams ^narsı varatmak tçin her seve kötti herkpse koty denmesinin karsısındayız. MAHKEMELERİN R^r.ARI.ARIN* OYMAK ORRRRİR «Şerefli Türk hâkimlerinin «erefli Türk mahkemelerinın verdigi kararlar taerkes için münakaşasız babul olunmak mecburivetiodedir Kanun tatbik^sıne karşı olmak verine Tardımcı olmak lâzımdır. Kanun tatbikcisinin hiçe sayıldıgı şerefli Türk hakiminin kararlannın makbu! addedilmediği bir de\Te ancak anarşi devresidir. Şerefli Türk hakiminin kararlannın münakaşa edilebileceğini ortaya feoymak ve bunların uyulmaması gerekehileceğini iddia etmek hakkm. hukukun. adaletin ve devletin de sonudur.» Basbakan Demirel Konuşmasına devamla demokratik dlizerıın özelliklPrin) anlatmış ve: »Bonnn dısındalri bir «ristemde miiietin her fprdl icin hnrrivetlerin mevcnt olmasma imkân voktur Hür riyetler muavTen zümrelerin hattâ kisiiprin elindedir tdare eden ler »ardır tdare «•rtilpnler vardtr. Zulnm vardır işkencp rardır. rasp vardır. hiç kimse hic bir şevinden pmin rieğilrlir« demistir Demirel ayrıca şuniarı söylemıstir: «Vatandaşın knrkıısuz vasam» cmniyetini. hüırivetinı muhafaza etmek kanonların adalet ve eşit lik içinde tam aysulanraasını sağlamak titizlflde i'erinde durdugumoz bir hnsustur.» Basbakan tzmirde bazı açıhş torenlerlnde hazır bulunacaktır. Gezi 10 gün kadar sürecektir. Boğaz, yine (Baştarafı 1. sayfada) GELEN. GİDEN VASITALAR Nıtekiru. gazeteciler de Umuryeri'ne; kaışıdaki sahilden. ancak dürbünle bakabildiler. Güçlükle seyredılen sahne, şuydu: Birbiri ardına gelen ve giden askeri vasıtalar. sıhhi imdat otomobilleri .. Bunlann bir kısmı. sirenlerini çalarak. Beykoz yönüne gidiyordu. Bu srada. bir motora binmiş, sahile doğru yanaşır gibi olmuştuk. Ancak geri dönmemiz ve askeri makamların vereceği kesin sonucu beklememiz, kesinlikle bildirildi. Dondük. zira karanlığa bürünen Umuryeri'nde artık görünen hiç birşey yoktu. 4 İNFİLÂK SESI Umuryerine yakm çevre halkının belirttiğine göre, 4 patlama \oıku bulmuştu. Bunlardan ilk sâdece hafif bir top ateşinin srfsini andırıyordu. Diğer 2 patlama ise, çok şiddetli olmuş; camlar par^alanmış, askeri ambarlar yıkılrhış ve yanmış. bir hayli zarar meydana gelmişti. Saat Ol'e doğru basın mensupları yetkili makamların hiç bir can kaybı olmadığı ve sabahleyin geniş bilgi verileceği yolundaki teminatı üzenne. en çabuk vasıtalarla, ga zetelerine koşuyoıiardı İki avcı botu {Baştarafı 1 inci sahifede) Umuryerinde meydana gelen in filâkle ilgili olarak geç saatlerde, Kuzey Deniz Saha Komutanlığınca bir açıklama yapılmıştır. Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Celâl Eyicioğlu'nun imzasını taşıyan açıklamada, 2 avcı botrunun infilâk ettiği, bir erin kaybolduğu, 2 assubay ile 5 erin de yaralandığını büdirdik ten sonra. «Sahil tesislerinde Infilâkten mütn'ellit hasar vardır» denilmektedir. AL T IN Cıımhuriyet Ue$at Hamit Aziz Napoeyon 24 A.var külçe S(759590 15MO1C4MO 1150011600 ı«sooiMoe 9KM99M 1405.1408 • Fuze taşıyan (Baştarafı 1. sayfada) safı değıştırılmıs bır destıuj erdır. Amerikan donanmasında buna benzer 30 gemı bulunmaktadır. Ağırlığı 2.425 standart tondur. Tdm yüklü olduğu zaman 3^50 tondur. 40 ve 20 milimetrelik iki ağızlı topları mevcuttur Denızaitılara karsı (Hedgehog) adındakı silâhı vardır. Ashnda iGearıng) sınıfından olup dalıa sonra torpido atıcılan çıkartılmıştır. Ayrıca ana direğe üç ayaklı radar yerieştırılmıştır. Hızı 35 ı mıldir. 14 ü subay olmak üzere ' 274 kısilik mürettebatı bulunmaktadır. Corry eski bir gemi olup 1946 da denize İndirilmiştır. Gemilerin özellikleri Ani olarak meydana gelen infilâk .onunda batan AB3» ve «AB5» rumuzlu avcı botlan 1942 yılında İnsiltere'de. inşa edilmişlerdi. Ingilİ7.1erden satın alınan botlar. eski «ML» tipindedir. Ağırlığı 85 standart ton. uzunluğu 112 ayak ve eni 17.5 ayak olan botiarın, 2.20 milimetrelik uçaksavar topu, 4 adet de makineli tüfeği vardır. 12 ton yakıt almakta. 21 mil sürat yapmaktadırlar. Botların her birinin, 15 kişilik mürettebatı vardır. KAYD? Hukurpsiizdür. Pasomu kaybettim. Sııavi Fertekligil Cumhuriyet 10533 YEFAT Çok sevgilî e<=im. babami7, kay 1 npederimiz, bıiyUİcbabam 12, kar deşimjz. amcnmız ve kıymctli aile buyüğümüz , ÎSAK BAS SABAHın KAYIP Subay hüviyetiml kaybettim. Hükümsüzdür Tekin Kavakli Cumhuriyet 10539 KAYIP Besiktas Nüfus Memurluâundan «Idıjfım nüfusumu kaybettim. Yenisini «lacBeımdan eskisi hukünuutdür. Erol KrkSken 10547 vefat çttiğlni teessürîe bildiririz. Cenaze merasimi 9 Eylul 1966 tarihine rastlayan bugunkü cuma günu saat 12.30 da Büyök Herdek Neve Salom Sinagogunda icra olıınacağı ilân olunur. Kederll fşi: Dtıi Bayan RAHKL SABAH Oğlu: YAKUP SABAH bincılık: £703 10548 Amerikan Filosu Bir uçak gemisi, bir fcruvazör ve iki muhripten kurulu Amertkan filosu, dün saat 14 sıralannda Çanakkale boğazmdan Marınaraya geçmlştir. Geçiş sırasında, uçak gemisinden kalkan bır helikopter, btr süre liman Uzcrinda doİMnustır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog