Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHTTRİYET 9 Evlul 1966 SAHtFE BEP OiRiŞ SINAVINI KAZANANLAR Baki, 20463 Keçeci Süleyman Nazif, 15887 Karahüseyinoğlu Feridun, 18016 Barlas Do»an, 13168 Sarı Mahmut, 10319 Gündoğdu Hasım 51206 Çorbacıoğlu Ibrahm, 14638 Göksal Semiha, 12521 Yaccı Zayi. 12144 Celik Ertugru:. 1(1560 Zanbak Caner, 14080 Cihan Ali, 14880 Karakullukçu Y. Erder.er, 51061 Tenik Aysel, 50457 Helvacı Ibrahim. 52563 Yılmaz Gökhan. 19457 Sanal Oğuz. 15460 Malkoç Fuat, 51452 l'te Nurhan, 10539 Altay Gülay, 10885 Pekkan Tarık, 11604 Alkan Mehmet Orhsn KİMYA LİSANSI KİMYA MÜHENDİSLİG1 BÖLÜMLERİ : 13019 Kahveci Adnan. 3185B Erı^em Ahmet Ender, 31402 Alper Azmi, 31757 Sevükten Melih, 32483 Yıldırım R. Orhan, 52412 Uneut Aziı 11613 Ercil Ceneiz. 12401 özsarfati Yasef, 31012 Pekten Hasan. 31030 Alper Hüsamettin, 17568 Alataş Canan Mehmet. 18742 Konuk Aydın, 34417 Çavköylü Süha, 10005 Becan N. Bülent. 30061 Altıner Ha?an Kuhilay, 33075 Çubukçu Fehmi, 31301 Koç Muhlis. 11048 Giray Nesil, 10068 Peker Selçuk. 26672 Unur Sabri, 35825 Ekmen Mustafa, 31474 Çorabatır Kaya, 19941 Aydemir Ertuğrul. 60012 Sancaktar Celâl, 37845 Pak Mehmet Akif. .50247 Yılmaz Halil, 32298 Er=an özgen, 34598 Civci Kerep. 1006P Alpaslan Nuri Caykun. 51388 Okay Mustafa Uğur, 30847 Kövmen Erdal. 53512 Erker Kâmil. 51991 Aytekin Ahmet, 54201 Serinan Ferit, 12049 Bekdil Oshan, 52005 Son Süleyman, 31855 Geylâni Mehmet. 23089 Kahraman Nizamettin, 11199 Aydındağ Zeynel, 17023 Pakdil Gülten, 39896 Tanverdt Cengiz, 17596 Balkan Süleyman, 51312 Tosun Oğuz, 11494 Vardar Üktem, 23266 Arsel Turhan, 10527 Baltaoğlu Hasan. 17665 Boyacıoğlu Atilâ. 26343 Erdivanlı Yavuz, 50579 öztap Kudret, 10058 Kiper Murat. 13741 D"lala Feridun. 19145 Kustarcı Adıl, 15744 Biricıkoğiu Mardıro». 52304 Azar Samuel, 10827 Kuzurular Kâni, 11186 Gülfidan Mesut, 40743 Mutlu Hasim 12004 Ciloğlu Cavit, 51396 Ba=ar Vecihi. 18676 Vatan Aziz, 13912 Genç Sukur, 30115 Aksüyek Sait. 52715 Cizmeci Yavuz, 3779S Urut Orun. 36044 Pavdas Veli, 30233 Akyarlı Adnan. 10153 öğüt Tarık 52352 Cankardes Soner, 50321 Yazgsn Kaya. 53239 Orcunus Ali Rıza. 16851 Kurt Kemal, 10251 Elhadef Davit, 41910 ölçer Mehmet, 2664i Karakaya Garabet. 43351 Sen N Î dir, 10259 Talas Attüft, 16601 Rona Nezihe, 13825 Mutlucağ Melike, 12523 Yılmaı Özdojan, 14857 Suvarierol Sait, 51572 Ihc»lı Co?kar.. 30919 Aydm Ali, 15884 Ceritoğlu Mehmet, 70763 Uysal Raşit, 35207 Gürsel Erol, 36572 Sağh Ahmet, 70335 Uyar Sadi, 46489 Aslan Erkan, 51091 Ertürk Firdevs, 50481 Yücegönül Ahmet, 41644 Keleş O'.san, 70438 Pala Mustafa, 14334 Yıldız Deha, 53926 Arat Tulay. 15748 Erturan Mehmet, 19373 Torum Osman, 15337 Alev Jak, 37568 Huryasar Ali, 30468 Surav Nabi. laç Ender, 26807 Tok Celftl, 14536 Kumr&l Bülent, 18660 Ars Al&ettta, 17380 Ozçlblr Ahmet, 50503 Ayhan Cevdet, 51272 Ertutar K. Cumhur, 43882 Ardıç Bülent, 16391 Beşkardeş ömer, 12151 Oner Çetin, 16276 Oncü Vedat, 16488 TİTyaMoglu Uran, 11972 Türk Yakup, 53665 Botsalı Selçuk, 10522 Dalak Gürkan, 19248 Şenocak Cengia, 52088 Okuturlar Aysen, 14554 tnancer ömer Tuğrul, 24793 Yaacıoğlu Sezen, 16382 Canbul Mehmet Hayrl, 11795 Taşdelen tsmet, 25401 tspahl Zeki, 11607 Konuk Galip, 13548 Cansun Oya, 14767 Bozova HÜmlye, 14340 Çeön Ahmet, Fethl, 44874 Sutuven Seylt, 12844 Peklyl Oya, 22044 TJnaner Ha san Ersln, 12815 Gürgen Faruk, 10254 Z a b a Hüseyin Hakkı, 18466 Tüzün H. Bukay, 40323 Eksiz Tır han, 24319 Canser Faruk, 44081 Röportaj: Ümlt GÜRTUNA Akdolun Erkan, 42175 özger Zekâi, 16919 Forta Hulkl. 15124 Arslan Neşet, 18922 Mercan tsmail. 37397 Sertlek Rıdvan, 24056 Enöktem tncl, 14423 Gür Güler, tstanbullu, sabah; gözlerini, so13978 Bilâloğlu Sühendan, 26812 nuna kadı.r açılmı? radyolardan Civcioğlu Orhan, 24381 Karadeniz yukselen feryatlar, seyyar satıCevza, 16257 Balcı Alâettin, 19405 cıların nârayı andıran avazeleri Clmilll Erol, 21788 Tuğrul Yeve kulak tırmaiayıcı klâkson şim, 10995 Tuncer Bilge, 13388 sesleri ile açar. Hayatın hızlanıBalay Suzan, 18829 Karlı Nurdan, şına uygun oranda artan benze12135 Aydan Özer, 17966 Akrnogri sesler arasında çalışır. Gecelu Sost, 15460 Malkoç Fuat, 11200 Esenalp Cengiz, 12318 Aktören leri de bunlara eklenen açık hava sinemaları ve eğlence yerleBilge, 22575 Uyar BUlent, 10941 Ferinden yayılan sesler arasında ner Sema, 36023 Tuncer Semirauyumaya çalışır. Uyku sırasında mis, 33661 Süel Nevin, 12532 Yılda bahçe sinemaiarından, camı maz Celâl, 25707 özyürek Halil hoparlorlerinden ve diskoteklerCengiz, 51275 Vergin Tahsin, den 5'ükselen seslerin birbirine 11555 Erdem Ahmet, 10147 Şahinkanşması ile, düşunde korkunç oğlu Medar, 33268 Özdoğu ŞükrU kâbuslar gordüğünü sanır. Gö:han, 32291 Ekşi Naci, 30214 SESLER SESLER... Akgür Teoman Mehmet, 30513 Candar Cengiz, 53874 Kuşçu Sev Modern şehirlerdekı gurultupi, 12523 Yılmaz özdoğan 36354 nun metre, kılo gıbı kendisine Civaner Kubllây, 50266 özen Adözgü «Desibet» binmiyle ölçül lan, 21677 Akdeniz Üner, 14405 duğünü çağımızda tstanbulun deAycan Remziye, 23775 ZarifoŞlu ğıl gürültüsünü tesbit etmek, Mehmet Ali, 25738 Birizkend Hüs bütün cadde ve sokakları dolnü Altan, 37605 Okutan Mehmet, duran, gozönündekı seyyar satı13386 Göktürk Zafer, 15413 Erbay cı, motörlu ve motörsuz taşıtlaHasan, 22600 Uğur Hasan Yildırın meydana getirdikleri çeşitli nm, 31539 Mutlu Havva, 11400 gürültüleri önleyıci kontro:lar Köprülü Ali, 10610 Tolbas Sevinç, dahi yapılmamaktadır. îstanbu 50265 Seke Ahmet, 50811 Gok lun yollarından arahksız akan Ahmet Emin, 14676 Akman KeÖ7.125 motorlü ve motorsuz ararim, 12800 Seyhan Abdullah, 11290 çın gurültulerı ancak gulunç Ülusoy Oya, 19236 Devrimsel Birbir para cezası ile engellenmegen. 23654 Göra! Süleyman, 18708 ye çalışılmaktadır. Oysa kadroÜnsal Saliha, 18958 Yonter Oya, sunda 373 memuru bulunan Is 16287 Baykal Orhan, 13057 Aktanbul Trafik Müdürlüğünün gün Erkök, 34990 Gökçek Melih, kendisine düşen ağır gorevler 12813 Koçoğlu tlhan, 15448 Çevik arasında, bugünkü kadro yeterBİR SEYYAR SATICI GÜRÜLTÜ YAPARAK MAL SATTrOB Mazhar, 10765 Çultu Süleyman, sizliğı içinde bir de klâkson ya15876 Tanju Erhan, 18002 Türkpağı ve ekzos gürultüsüyle gerekolayca hâdise çıkartabilmekterın üstünü örten gürültü, Istanozan Yavuz, 18331 Yılmaz Müslim | m c e uğraşmasını düsunmek idirjer. Bu da zaten yoğunlugu bullulann sağlık durumlarını Fevzi, 13259 Beygo Can, 26770 Deyimserlik olur. Bu gürültülere fazlası ile ağırlaşmı? jehirde datehdit etmektedir. Herkesin gönmirkan Ömer, 51189 Sağun Kaçılgın gençliğin susturucusuz o ha çok gürültüye sebep olmakta lunün isteğince gürültü yapabilya, 52792 Mertan Mahmur Saiih, tomobil ve motosıklet kullanırve îstanbulu yaşanmaz hale £eme yetkisine sahip olduğu için 14735 Aluçluoğlu Akın, 16909 Sön ken çıkarttıklan korkunç sesler tirmektedir. en ufak bır olay insanı sinir hasmez Ümit, 17493 Gülfidan Sabahat eklenırse ve bunların gıttikçe talığına gotürebileceği gibi, çetin, 51035 Varan Gülden, 16011 arttığı da gozönüne alınırsa, traYARIN şitli fızyolojik rahatsızlıklar da Okcun Ahmet, 51452 Ute Nurhan, fik konusunda yapılan mücade11604 Alkan Mehmet Orhan, 10093 yapabilir. Gürültü kaynakları KLÂKSON YASAĞI lenin yetersiz olduğu görülür. Mutlugil Kaya, 30812 Gunal ît> tarafından günün 24 saatinde deTARİHE KARIŞTI Öte yandan güneşin doğması rahim, 50026 Muhtar Seyitali, vamlı etkilenen Istanbullular ile birlikte sokak aralannda do24663 Topçuoğlu Ahmet Nadir, laşmaya ba$iıyan seyyar satıcı20174 Kış Mahmut, 52291 Tan Ad nan, 46269 Cinemre Hüseyin Av larm, keser, malzeme, asansör Icra Eınri İlânen Tebligat sesleri ile inşaatlann gürültüleni, 50187 Akyüz Çetin, 24885 Erri, her ilçe merkezine bağlı uç İSTANBUL 4. İCRA MEMURLUĞUNDAN: gun Halil îbrahim, 24794 Erasoğkişilik Beledıye Zabıtası ekip lu Ali, 17823 Toral Zeki, 21259 Dosya No: 966/3463 lerı tarafından kontrol edilmesi Çakıcı Yalçın, 25855 Adal Zeki, BORÇLU: Ahmet Avşar, Tekirdağ Peştamalcı Cad. Ferah ımkânsızdır. Çünkü Belediye Ge11572 Mollaoğîu Mehmet. 53869 Sokak No. 17. lırlerı Yönetmenliğinde gürültü Kırkağaçlı Ergun, 32635 Baran Hasibe Şola vekili avukat Fehmi Özhan'a 5855 lira ve masile mücadele müeyyidesiz bıra Tevfik Fikret, 25077 G. Ozanoğlu raflarınm tahsili hakkında alacaklı tarafından aleyhirdze lkAkılmış gibidir. En ağır para ceZiya Fatih, 10073 Algın îbrahim, zası bundan 25 yıl önce konmuş mc edilen icra takibinde: 30288 Şener Ahmet, 15791 Aralp olan 50 T.L. dır. Eğlence yerle Fethi Ahmet, 19266 Çaküalan ZeYukarda gösterilen adresinize çıkanlan icra emri bilft tebri kendilerine kesilecek 50 liraki, 11147 Elibol Mihrinur, 10430 liğ iade edildiği gibi rabıta marifetiyle yaptınlan tahkikat Akar Lâle, 20574 Kiliçbeyli Tun lık bir cezayı pek önemserae neticesinde dahi adresinizin tesbiti mümkün olamadığmdan mekte ve faaliyetlerine istedikcay, 31226 Kıhçkaya Selâmi, 18516 yedi günlük icra emrinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 v« lerı gibi devam etmektedirler. Yıldız Celil, 36699 Yetenç Sevim, müteakip maddelerine tevfikan kanunl süreye (15) gün üâv« Bu gürültü kaynaklarına bir 14080 Cihan Ali, 51608 Sevim Yude şehir içindeki atölye, hızar ve suf, 51673 Işık Yusuf, 23571 Eriedilmek suretiyle ilânen tebliŞine karar verümiştir. tamırhaneler ile ufak çapta da gür Necaü, 19611 Arun Sevgi, İşbu ilânın gazete ile nesri tarihinden itibaren 22 gün oîsa k: Türkiyedeki sanayiin 26499 Celikoz M. Eminittin Yasa, içinde borcu ödemeniz (vermeniz) İ.L K. nun 32 ind madâesl önemli kısmını bunlar meydana 21100 Özcan Nurcan, 23723 Bapcum gereğince bu süre içinde borcu (teminatı) ödemez, (vermez) getırir çesıtli endüstri kolunDeniz, 16695 Kanaslan Hayrettin, seniz tetkik merciinden, Yargıtaydan ve mahkemenin iadesi daki fabri'ıalanndan yayılan 34633 Öztuğ Mehmet Fehmı, makıne, çekiç, bıçkı seslerini ekyolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasuıa 33562 ö k e Mustafa Kemal, 15650 lersek Istanbulda yaşamanın hiç Ergenekon Adalet, 15344 K?'e dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icra yapılacağı, de ıç açıcı olamadığı ortaya ç;Mustafa. 12777 Saltı Eftal, 15526 yine bu müddet içinde 74. madde gereğince mal beyanmda kar. Özlu Sema, 52883 Acarbay Şaban, bulunmanız, beyanda bulunmaz veya hakikata aykın beyan14307 Etçi Oğuz, 20074 B. Kara BAŞKA ÜLKELERDE da bulunursanız 337. madde gereğince hapis ile cezalandırüaYavuz, 90214 Önalp Sinan, 22504 cağınız, Bugün modern şehırlerin yoOğuz Metin, 25235 llkdemırci neticilerinm üstünde en çok dur Engin, 26537 Erkmen Mehmet Ali B) Yukarda yazılı işi işbu icra emrinin tebliği tarihinduklan bir konu da, uçakların 26883 Göksel Ali, 13387 Berker den itibaren 22 gün içinde yapmanız, eksi halde 30. madde hava alanlarına ıniş • kalkışları Ali, 15444 Çıtakoğlu Nuri, 22666 gereğince ilân hükmünün icraen yerine getirileceği, iş yalnız sırasında çıkardıklan, kulakiarı Bergman İbrahim, 34065 Assoy tarafmızdan yapılmasına dair bu süre içir.de yapılmaması hasağır edıci gürültüyü önleyebilMehmet Ali, 36747 Kızıroğlu Nalinde 343. maddedeki cezayı gerektireceği. rr.ektedir. Uçakann, özellikle jet ci, 17830 Tengız Orhan, 22468 Salerın kulağm en yüksek tahamC) Yukarda yazılı işin 22 eün süre içinde yapılmaması; lah Eh, 25363 Ekin Zerrin, 10729 mül noktası olan 120 desıbel'in Alagol Faruk, 16186 Özenc Ünal. aksi halde 343. maddedeki cezayı gerektıreceği; üstünde ses çıkartmaları, hava 14100 Yılanhoğlu Ömer, 22492 D) Yukarda yazıh irtifak hakkını icra emrinin tebliği trafiğinin ancak gündüzleri yaTugsuz Ayhan Bahattin, 26702 tarihinden itibaren yedi gün içinde yüklenmeniz (kaldırmaruz) pılmasını gerektirmektedır. Ve Turan Faruk, 25205 Selçuk Haaksi halde ilâm hükmünün zorla yerine getirileceği ve ilâm genellikle bütün dünyada bu göluk, 20242 Alpay Birol. 51765 Sunrüş uygulanmakta, geceleyin uhükmüne muhalefetin ayrıca İc. ve tflâs K nun 343. maddegur Ali. 70555 T. Îbrahim, 18739 çakların inış ve kalkışlarına ıözyakut Gönül. 17084 Pehlivan sındeki cezayı gerektireceği ilânen icra emri tebliğ yerine zin verilmemektedir. Ufük, 22754 Çelikbaş Erol. 39381 kaim olmak üzere ihbar olunur. 21/7'966 Kutlu Zafer, 12202 Özpaçacı TevOysa nüfusuna her geçen dafık. 20344 Özkan Şener. 17667 Boz kıka iki kışı eklenen Istanbul, dağ Abidin, 11370 Erserim Sabhava alanınm bulunduğu Yeşil(Basın 5243/10526) ri, 10363 Tuncman Yıldız, 53604 köy tarafına doğru hızla büyüKaranfil Ferruh, 18020 Kasa Damektedir. Çeşitli konutlar, manvıd, 17232 Berah Türker, 17149 tar gibi görülürcesıne toprağm Sezgin Bekir, 43139 Paksoy AbTaşarona Çelik Çatı ve Atermit Kaplama üzerinde şekillennıekledir. Hal durrahman, 14727 Konuralp Yekın bu tarafa doğru aktığı dıkİşçlîiŞi Yaptırılacaktır ner, 26377 Üçkaç Sabri, 17417 TuKate ahnarak, bugün dahi bu fan Sabahattin. 15108 Karaatlı yuk bır gurültüye sebep olan u1 DENİZCİLİK BANKASI T.A.O. Camialtı Tersanesi MüCelâlettin, 54347 Kundakçı Akif, çakların gündüzleri inış kalkış dürlüğüne ait çelik çatı ve atermit kaplama imalât ve 35955 Güler M. Behzat, 2200S Tayapmaları zorunluğu kesınlikle montaj ışçilikleri açık eksiltme suretiyle 12'9'3966 parım Nur, 51155 Basmacı Ertuğuygulanması ve hava trafiğinin zartesı günü saat 10.00 da Kasımpaşa Camialtı Tersanesi rul, 13783 Kamburoğlu Hatice. şehrin buyüme yönünü» tersire Müdürlük binasuıda komisyon huzurunda yapılacaktır. 26766 Kalender Nufer, 26928 Isal verilmesi gerekmektedır. Tahsin, 52338 Şaşmaz Süzan, 25469 2 İstekliler eksiltme saatinden önce Tersane veznesine nakYaz günlerinde sıcağın yanı Ayman Cengiz. 35210 Öztelcan den 7.500 TL. sı teminat yatıracaklar ve alacakları maksıra, bir uğultu bulutu vibi sehTülin, 40572 Güitekın Necdet, buzu Komisyon Başkan'ığına tevdi edeceklerdir. 31509 Ertuğ Savaş, 20052 Kapanı 3 İhale dosyası Camialtı Tersanesinde Emanet Heyeti OfiTahir. 42731 Tümer Bekir. :0096 Eylul 9 CemazivelevTel 23 sinde iş saatleri dahilinde, görülebilir. Anadol Avniye, 24425 Alkıs îlhan, 23866 Kaptan Koray, 35274 4 Bankamız 2490 sayılı kanuna tâbi ohnayıp ihaleyi yapıp Gırit Oğuz, 13254 Ocak Ahmet yapmamakta veya diledigine vermekte serbesttir. Yaşar. 19761 Sürmelı Nezıh, 24299 DENİZCn.m BAVKASl T.A.O. Arbak Seval. 23622 Süzer MehCamialtı Tersanesi met, 54514 Küçükbaş Mahmut, V. ] 5.32| 12.1115 47 18.30 20.03 3.5! Müdürlüğü 50859 Mercimek Hasan Tuncay, E. j l l 001 5 40 9.16 12 00i 1331 9 20 (Basm 19832/10522) 13156 Baştuğ Asuman, 33921 Selvı Nevin, 13906 Alkaya Oya, 14140 Yurtseven Hamit tlker, 33902 Eulanalp Sakir, 20451 Yapılcan Meh met, 15529 Kartopu Mustafa. 15222 Ersözlü Nilgün, 11883 Büyüka • yalar Ali, 60571 Erdem Halil Cahit, 17833 Kacaroğlu Mnstafa Kemal, 21441 Demirel öner, 17617 tşin einsl Muhammen bedeli Geçlel Tem. thale tarihl Saat Demirkan Günay. 2630? Yumu • sak Birsen, 13208 Kurubacak Nu19.477 23 21.9.1966 10.00 368.180.77 1 Devrim Cad. parke lnşaatı ri. 12619 Içoz Nejat. 26384 Şen11295.17 21A1966 10.00 2Ü050333 2 Tuna Cad. parke ınşaatı furk Osman. 33189 Yıldırım Ay8466.45 215.1966 15.00 3 Kenar sokak 152.329.09 tekin. 44864 OEU^ Naci Crhl. 12674 31.044.44 21^.1966 15.00 595.888.80 4 Ayvalıder» parke ınşaatı T Toplamao51u Ha'il. 1R709 l zel M 4.550.00 23.9.1966 15.30 66.000.00 i 2000 M3 deniz fcumu alımı Yasar, 26798 An Cabbar, 14395 Keşıf ve ?artnamel«ı Belediye Fen tşlerl Müdürlüğünde gSriilebilir. tsteklılerin (5) sır» n«Gücer Mustafa Kadrı. 11 S«S Akmaralı (kum alımı hariç) ıhale gününden üç gün evvel (asgar!) tatU günlerl hariç, Fen tjlerinben Şercf. ISfun <V > F=>'ik Kıı' "<r den aiacaklan veterlüs belgelerini havl ve 2490 «ayılı kanunun 31 incı maddesln« göre hazırhya(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) cikları teklif mektuplanm en geç ihale laatinden bir » a t evveline kadar Encümen başkanhğını verme'eri ilân plunur. (Basm 19773/10509) Büyükgüçlü Belkis, 51467 Dilsiz Ahmet, 15194 Mamak Hidayet, 15075 Diler Mustafa, 50968 Bakır tbrahim. 53595 Bahar 1. Hakkı, 20807 Uzkeser Erhan, 36405 Ha?nedaroğlu Ali Rıza, 13132 öztiirk Melike. 17797 Or Oktay, 24310 Haznedar Turgut, 24505 Atakan Metin, 24314 Çağlak Faruk, 34273 Çiçek Ercan, 11592 Özgen Melkan, 23695 Sahan Mehmet. 24805 Kıyıcı Mustafa Lütfi, 14935 Başkonyalı Safure, 5440 Kolunan Gencer, 13139 Önde? Ferzan. 20864 Somuncu îbrahim. 20569 Önder Mustafa Kemal, 13832 Avmelek Doğan, 53546 Şendoğan Hatice, 24089 Sayın Emine, 12987 Kan Nilgün Nilay, 51511 özçelik Şerif, 15650 Ergenekon Adalet, 11634 Erden Seyhan, 17084 Pehlivan Ufuk. 25751 Özyaşar Tur FEN F. ASTRONOMİ FİZIK MATKMATIK BÖLÜMLERİ: 13019 Kahveci Adnan, 31757 Sevükten Melih, 11613 Ercil Cengiz, 51736 Akbulut Sclman, 13136 Önder Oğuz, 31031 Peksen Hasan, 30292 Canatan Fatih, 50669 Gülboy Semra, 34417 Çayköylü Süha, 11172 Bar la Celâl Mahmut, 11048 Girav Nesll, 13832 Herkmen Mehmet Rıdvan, 26672 Unur Sabri, 31571 Kutlucan Erdem, 19941 Aydemir Ertuğ rul. 37845 Pak Mehmet Akif. 14060 Günden Evren, 32298, Ersan Özgen, 34598 Civci Kerep, 10069 Alpaslan Nuri Çaykun, 21104 Güngör Akm, 53512 Erker Kâmil, 42700 Cerit Cev det, 23089 Kahraman Nizamettin, 51312 Tosun Oğuz, 11494 Vardar Öktem. 10527 Baltaoğlu Hasan, 17665 Tolunay Eser, 26343 Erdıvan lı Yavuz, 13741 Delâle Feridun, 32798 Basaran Sermin, 15744 Biricikoğlu Mardıros, 11186 Gülfidan Mesut, 12004 Ciloi'.u Cavit, 51396 Başar Vecihi, 36044 Paydas Veli, 50321 Yazgan. Kaya, 10251 Elhadef Davit, 26643 Karakaya Garabet, 16601 Rona Nezihe, 12523 Yılmaz Özdoğan, 14857 Suvarierol Sait, 15884 Ceritoğlu Mehmet, 41644 Keleş Osman, 14334 Yıldız Deha, 15337 Alev Jak, 12024 Yarcı Süleyman, 14323 Candoğan Ali, 22884 Saner Ahmet, 38546 Ertaş Inci, 14018 Türker Fikret, 10807 Şahin Vahit, 26748 Aslan Yalçın, 11826 Kuzucu Ahmet, 16836 Savran Sungun, 16925 Kıhç Çınar, 25716 Yalçın Erkut, 11442 Karaçavu? Yusuf, 34030 Paksoy Akın, 12231 Veyisoğlu Tulu, 13828 Gürkaynak Mehmet Ali, 19126 Orkan I. Nebil, 11484 Arzuman Rezzan, 10678 Nikolaidis Antanasios, 37762 Sarıoğlu Gürkan, 18430 Ener Aysen, 12356 Toktar Demz, 44183 Ayture Cihan, 11444 Konakçı Orhan, 18923 Müftüoğlu Ayhan. 12773 Sağmanh Murat, 17203 Kimyacıoğlu Ahmet Atilla, 19614 Aydos Mustafa, 52922 Erseıgin Süheyla, 23194 Aktiirk Çetin, 15687 Celep Zeki, 11010 Akyel Cevdet, 90216 Atabarut I. Necdet, 37790 Tazebay Haluk, 20819 Derman Sab ri, 41364 Erdemli Mehmet, 32291 Ek şi Naci, 34316 öztürk Ahmet Zafer, 52973 Altıntas Ismail, 16336 Yöndem ÎV'urat. 15796 Özgen Birgul, 13210 Akın Betül, 10733 Algan Atilla, 1"9S4 Yılmaz Îbrahim, 13168 Sarı Mahmut, 10319 Gündoğdu Hasım, 15305 Hancıyan Araks, 11348 Yusan Hasan, 10031 Aktulga Ender, 31718 Eğe Tuncay, 18383 Boyman Tahsin, 35298 Genç Payıdar, 51797 Bayırlar Filiz, 10330 Çetinler Cahit, 42500 Tan Serdar, 53911 Mersin Salâhattin, 21354 Kalenderoğlu Vahan, 10560 Zanbak Caner, 20055 Isık Bora, 26598 Izmitli Ara, 50961 Korkmaz Halil Lutfi, 19405 Cimilli Erol. 14690 Atbakan Turhan, 19457 Sanal Oğuz, 21749 Bilgen Yavuz, 19786 Ka rakaş Yunus, 43737 Sentürk Bekir, 51C76 Erant Engin, 50951 Kanat Halil Yılmaz. 30767 Karadoğan Haluk, 12747 Aksiopulos Atanas, 51633 Akkas Tamer, 25051 Mutafaoğlu Mehmet, 24122 Uyan Nihal, 12862 Durlanık Bülten, 11834 Eris Ertuğrul, 35171 Filoğlu Mıizeyyen, 10956 Başanr Refik, 11950 Bakırcı Zaven, 44138 Gencaslan Kasım, 10773 Topuzoğlu İnci, 13312 Çallıalp Fet hi. 12749 Tarcan Nükhet, 10253 Uzıyel Mose, 31117 Erciyas Yusuf, 32806 Toros Hasım, 21672 Gü zelgöz Mustafa Metin, 90016 Kurt Mehmet Ergenekon, 46462 Tanrısever Geksel, 90213 Yılmaz Ahmet Oguz. 31531 Koyunpınar Ziya Bülent. 39685 Aksu Hüseyin, 18135 Kuzn Huriye. 36189 Sun Reha, 11317 Korkmaz Üzeyir, 15488 Bolat Saıt, 10233 Sen Mehmet, 37605 Okutan Mehmet, 12221 Baysal Necnıi, 52414 Cengiz Ali, 50141 Gazioglu Sadettin. 20337 Aldıç Ali, 24597 Aksın Selçuk, 22527 Der.rr Semra, 12190 Okçu Rıza, 53664 Kırkağaç'.ı Ergun. 24905 Trsk Baris. 11074 Konyalıoğlu Erol. 19219 Görgün Ethem, 10793 Bumtlar Fehir. 14251 Gökçe Gündez, 17770 Özsoy Tulga, 14150 Nenli H. Sabri, 12975 Türkay Mus tafa, 16486 Tiryakioğlu üran, 15442 Hananel Alen, 13672 Keskin Yücel Kâmil, 10234 Bozcağa Selçuk, 18548 Gümüşlü Mürse!, 18719 Köseleci Ahmet, 51553 Büyükselçuk Zekiye, 15141 Şenkal Hüseyin Bilge, 37782 Eriş Ahmet, 20798 Ertaş Semih, 90225 Tutek Mehmet Nuri, 13133 Saygın Ömer, 11104 Acar Nivaz, 13156 Baştuğ Asuman, 31152 Senelt Ahmet Ceveiet, 12934 Celikoz Abraharn, 16555 Çiragöz Nurhan, 15671 Ungan Güzin, 18915 Tomalak Yavuz, 39892 Yaşar Mustafa. 50842 Özhan Enver, 17503 Turuğ F. Gülsün, 51957 Gezginer Fevzi, 30942 Ersanlı Ser vet, 13223 Sözüdoğru Agopik, 70381 Duru Mehmet, 22465 Saka Atilla, 16708 Ergel M. Cemal, 10455 Güvenç Ahmet Erol. 26709 Keçeli Metin, 18536 Akbaş Sezai, 30650 Göçmen Haluk. 34745 Akan Turgut, 17431 Kaplan Ali, 25120 Nokay Çiğdem. 35955 Güler M. Behzat. 12169 Berkkurt Güntekin. 16148 tlhan Osman, 26780 Munzur Naciye. 19857 Tolan Engin, 25596 Karagöz Altekbir, 17872 Akonder Baharistan, 12914 Durmuş Perıhan, 19580 Urcan MehmPt. 23275 Kahveci Ziya, 35921 özyağmuroğhı, Ç. îsmail. 12303 Yonsel NtısTet. 19213 Akdeniz Hasan, 11235 Güvenç Erol, 30896 Uygun Sürey ya, 13653 Goğdun Mustafa Semih, 11649 Yılmaz Ahmet, 26694 Akşit Ahmet Ali, 34147 Yem Mehmet, 30842 Herkmen Şükran, 15763 Erkayan Mehmet, 17726 Vardar Mahir, 12557 Eryiğit Mustafa, 33861 Değer Nuri, 13583 Canova Semih, 12861 Balcı M. An, 52603 Sentekin Osman Nuri, 52158 Horzum Erdoğan, 10859 Gürses Mustafa, 10820 Demirer Fahrettin, 21995 Odalıbaşî Salih, 11740 Ulusakarya Ahmet, 34000 Dinçer Hasan, 13234 Giz Alen, 31781 Seval Miislim, 32011 Erdem Kerim, 22038 Olcaytuğ Fethl, 14990 Ganiç Zihni, 23307 Ocak Vefahan, 70376 Çuğu Fahrettin, 52535 Dayıoğlu Haluk, 35579 Hazar Hasan, 21692 Can Sümer, 22297 Sargın Oktay, 12813 Kocaoğlu tlhan, 25404 Arseven Necdet, 12R94 Kaymaz Turan, 54215 Cidik Osman, 16408 Sanlı Ttı'.in, 50907 Gülbir Gülcan, 10273 örgül Akm, 13616 Mucaoğlu Vasıl, 90012 özcan H. Melih, 60027 Arcun Niyazi, 30820 Yıldırım Osman, 22373 Yücel Birtan, 51157 Çakıroğlu Salâhattin, 16393 Odabaş Arif 12545 Devletoğlu Niko. 15332 Oturakçıoğlu Doğan, 14800 Soyman Mubin, 31915 Kurttekin Yurdakul, 60060 Olcay Özdeniz, 45000 Ovul Mustafa. 46291 Coygun Iskender, 52162 özsaruhan Enis, 14726 Güneş Abdil, 11712 Tümer Kemal, 14244 Akçiğdem Ferdan, 13858 Açıkel Süheyl, 50924 Gürer Bahar, 70204 Henden Ismail, 15365 Erdemgüler Neclâ, 13555 Erer Metin, 17554 Atılgan Behzat, 10854 Anman Abdurrahman. 10657 Kırkıt Cemal, 13884 Aybars Gülden, 52873 Tüfekçi Mehmet, 26537 Erkmen Mehmet Ali, 18807 Bayraktar özdemir, 14139 Dafıla Kostantin, 12804 özaltay Erkal, 50084 Erdağ Kemal. 10568 Uran İsmet, 43806 Ordu Gündüz. BOTANİK ZOOLOJt BÖLÜMLERİ: 13019 Kahveci Adnan, 19941 Aydemir Ertuğrul, 26643 Karakaya Garabet, 25716 Yalçın Erkut, 13828 Gürkaynak Mehmet Ali, 10678 Nikolaidis Antanasios, 23112 özbay Burhanettin, 19614 Aydos Mustafa, 52922 Ersezgin Süheylâ, 20463 Keçeci Süleyman Nazif, 11348 Yusan Hasan, 14638 Göksal Semiha. 14880 Karakullukçu Y. Erdener, 19786 Karakaş Yunus, 12747 Aksiofulos Atanas, 11098 Sidi Viktorya, 10773 Topuzoğlu înci, 13312 Çallıalp Fethi, 17772 Kocadoru Mevhıbe, 10505 Ercan Mehmet, 52788 Kantar Mine, 52769 Özkan Aysel, 19133 Baykas Fikret, 10234 Bozcağa Selçuk, 15518 Boğosyan Süren, 40350 Selçuk Yener, 15671 Ungan Güzin, 17503 Turuğ F. Gülsün, 16708 Erge! M. Cemal, 18124 Ünsal Leylâ, 54292 Kır Akın, 10246 Tataryan Haçik, 14089 Nalbant Kazaroğlu Noyemi, 25205 Selçuk Haluk, 16393 Odabaş ; Arif, 16906 Öztep Sema, 14726 Gü j neş Abdil, 14924 Alpteker ErgUl, ; 23973 Gültoprak Ali önder, 17225 Samur Kadriye, 31913 KaragözlU M. Güngör, İ1862 Özdemir Ali ( Osman, 12808 Yücel Selma, 22432 Şener Osman, 17545 Saygın Ali, 18164 Karabulut Ergun, 14610 Kalyoncu Atülâ, 15198 Tolon Kadir, 23067 Katran Leyla. 17980 Tayanç Ali, 10752 önen Berrin, 32856 Buldam Mine, 12256 Onur Oğuz 21577 Güldede Ülker, 15563 Erdoğan Hamdı, 51845 Elraas Recai, 20870 tşçi Coşkun, 33568 Bakay Belma, 17854 Bayram Adnan. 10915 Okar Tahsin. 20371 Taşkın Hayrettin, 15729 Esendal Tekin, 15252 Bilgin Ali, 14132 înceoglu Nevin, 23571 Erifur Necati, 10750 Sanfakıoğlu Füsun, 12367 Tavman Erdal, 15931 Ortancıl îhsan. 12353 Ilgaz Ayla. 20178 Pamir Dominik. 14755 öztürk Mehmet, 11147 Elibol Mihrınur, 13600 Duyar özden, 24108 Türkent Fidan, 54033 Çetinbaş Naci, 19641 Evişen Îbrahim, 16257 Balcı Alâeddin. 15183 Akarçay Ekrem. 22872 Burçoğlu Arçmur, 42451 Turhan Varol, 21570 Uncuoğlu Cengiz, 22413 Tevruz Nihat, 13523 Eren Şefıka, 13580 Alpaslan Hadece, 26461 Serın Türkân. 10197 Işık Tulay 13541 Yavuzçetin Sehattin, 25385 Özer Seher. 37719 Ünlü Ekrem, 17927 Savaşkan Aytaç, 19806 Hrı^todulo Psleologo, 11420 Özdemir Akm, 15430 özuslu Mehmet Fehmi. 11062 Kusdoğan Nuri. 15:57 Özcan Abdülkadir. 24313 Toksöz Muallâ. 41092 Gürsoy Yılmaz. 46045 Çaldag Saadettin, 24236 Aral Müjdat, 258.35 Ertan Sungur Nadir. JEOFtZtK JEOLOJt YÜKSEK JEOLOJİ DtPLOMASI BÖLÜMÜ : 13019 Kahveci Adnan, 31757 Sevükten Melih, 17568 Alataş Canan Mehmet. 18742 Konuk Ayriın, 34417 Cankoylü Süha. 10005 Becan N. Bülent 53578 Yalçın Kaya Ismail, 23089 Kahraman Nizamettin, 10527 Baltaoğlu Hasan. 10058 Kıper Murat. 19145 Kustarcı Adil, 15744 Biricikoelu Mardiros, 52304 Azar Samuel. 12004 Ciloğlu Cavit, 51396 Başar Vecihi, 36044 Paydos Veli, 53239 Orcunus Ali Rıza, 16851 Kurt Kemal, 41910 ölçer Mehmet, 43351 Şen Nadir, 12523 Yılmaz Özdoğan, 14857 Suvarierol Sait, 19669 Öner Vedat, 46489 Aslan Erkan, 14334 Yıldız Deha. 15337 Alev Jak, 14155 Tekin Ahmet, 10807 Şahin Vahit, 51%0 înce 0=man, 25716 Yalçın Erkut, 53925 Şahin Saim, 11442 Karaçavuş Yusuf, 12231 Veyisoğlu Tulu, 53048 Yağman Güven, 51275 Vergin Tahsin 19126 Orkan İ. Nebil, 10678 Nikola.dis Antanasios. 37685 Teymur Mevlüt. 11444 Konakçı Orhan, 18923 Müftüoğlu Ayhan, 12773 Sağmanh Murat. 50142 Aytaç 1. Sıtkı, 22904 Türkoelu Faruk, 23112 özbay Burhanettin. 52922 Ersezsin Süheylâ. 12503 Ersoy Faik Ömer, 30520 Sırah Nedim, 51739 Turfan Tarık. 21502 Cılızoîlu Jale. 52303 Akın fbrahim, 20819 Derman Sabri. 31787 Birol Hasan. 16336 Yöndem Murat. 50024 Arcan Sdbahattın. 40374 Taşkıran Atilla. 15796 özgen Bir gul. 32841 Kanclara AhmPt, 11R86 Yüzügüllü Nihat, 11584 Özdemir 67.125 araca karşı on iiralık bir para cezası ile savaşılıyor HUKUK F. 11172 Barla Celâl Mabjnut, 21754 Memik Mehmet, 13019 Kah veci Adnan, 17598 Balkan Süley man, 36254 Kabay NecaU, 23811 Kaygısız H. Îbrahim, 17453 Çaylı Tuncay, 37823 Tarhan Nurhan, 1K601 Rona Nezilıe, 31664 Şahlanan Fevzi, 14018 Türker Fikret, 51040 Sen Necdet, 21104 Gtingör Alun, 13556 Akder Halis, 12118 Okyay Engin, 20055 Işık Bora, 17022 Pancuk Rafet, 41538 Sakaoğlu Saim, 50696 Olgun Ahmet Cahit, 14323 Candoğan 8Iİ, 17192 Tekin Erol, 34030 Paksoy Akın. 13706 Butezeki Erkin, 16851 Kurt Kemal, 34528 Yüoebaş Mahmut, 26643 Karakaya Garabet, 17315 Oran Mustafa, 14559 Ulgur Nur, 21903 Doğukan Ahmet, 30690 Asena Baran, 51732 tkizek Sadık, 24075 Kalfalı Çiğdem, 18589 Orcun M. Alp. 34440 Özcenk E. Nevin, 13852 Sabuncu Yavuz, 35992 Dölek Yusuf, 34092 Okuyucu Hasan. 54298 Doğan Yildınm, 16605 Sohtaoğlu Nihal, 22904 Türkoğlu Faruk, 24646 A. Çayırlıoğlu tsmail, 50312 öztürk Yüksel, 22276 Sezgin îsmail, 51100 Soğut Naci, 31134 Günay tsmail Hakkı, 31984 Aran Oğuz, 60200 Mangan Mihm^il, 12776 Akgün Yusuf Vehbi, 23722 Yiğitgi! Engin. 52370 Altekin Dürrüsehvar, 52577 Dusut Remzi, 24906 Trak Banş, 15744 Birieiko*!u Mardiros. 50831 Özb°n Sadi 15518 Boğosyan Süren, 25506 K*bar Sami. 11450 Günay Gönül. 13697 Cenez Fuat, 14057 Fırat Fuat. 50403 Akyüz Zeki, 90231 İnanç Talât. 42642 Arzık Mehmet, 45585 Ayanoğlu Eser, 14943 Özel Sabahattin, 31812 Yaşar Bekir, 53271 ülusoy Mustafa, 10198 Gür büz Hasan, 51135 Kayakçüar Edip, 52303 Akın fbrahim, 14510 Güney Nurcihan, 33791 özcan Or han, 25045 Gobülük Mehmet, 54292 Kır Akm, 30546 Yıldız llker, 53680 Küçükçakar Yalçın, 15092 Balimoğlu Barkev. 19844 Yaylalı Ya^.ız. 26778 Akbatı Hayrünnas, 30153 Saraçoğ'.u nüştü. 19306 Yo Istanbuldaki vatandaş yaşayamaz hale geldi r = ^ t, 7 3i g Hür •== versıtesı 20o4« Öresın, 17018 Erendıl, 43308 Aras. 1IACETTEPE TIP VE SAĞLIK BİLİMLERt FAKÜLTESİ 31858 Erdem. 31402 Alpor, 13136 Önder, 38359 Karapınar, 31030 Alper, 30292 Canatan, 31209 Özmutlu. 10005 Becan. 30068 Peker, 31227 Umu. 36753 Eryürekli, 35081 Aktuzlu, 37083 Akyollu. 30637 Uluer, 32698 Bıray. 51503 Arıkan, 30638 Özgören. 23266 Arseî, 31544 Hural. 50147 Boyacıoğlu, 33SO7 Oltu, 52304 Azar, 40743 Mutlu, 43351 Şen, 36473 Özden, 33763 Demokan, 31867 Koksal, 15884 Ceritoğlu, 36678 Tüzün, 14323 Car,riogan, 38546 Ertaş, 52542 Gür, 50358 Enüstekin. 70426 Sungur, 31370 Akçalar, 31187 Ertuğrul, 10639 Tüylek, 15935 Sarı, 33125 Canh, 24095 Ayanlar, 1080O Unusan, 31071 Karaaslan, 35937 Tol, 33460 Beyeü. 30396 Gündüz, 30302 Orbey, 35807 Tercan, 34045 Güngör, 30254 Canpolat, 51191 Vardarla, 33163 Ergün, 40490 De'.igönül, 45879 önder. 32998 özbek. 53406 Eğılmez. 30533 Kurtoğlu, 30520 Sırah. 37790 Tazebay, 14515 Al, 70117 Torunoğlu, 41364 Erdemli, 15317 Surujon. 3W18 Aksuyek, 12272 Kayı, 43300 Geçıt. 23709 Yeğin, 34386 öztekin, 33732 Muş, 30194 Sarı. 31840 Pirir.ç. 32619 Kocabıyıkoğlu, 30410 A>bers, 52686 Kantaroğlu. 60147 Gemici, 35115 Karababa, 53689 Uğur, 31718 Ege. 30728 Türkoğlu. 70151 Ökten, 31740 Günpay. 35298 Genç. 40398 Ayalp, 42500 Tan. 30867 Ba\ rı, 31952 Patır, 46473 Büyükdamgacı, 31521 Çelikel, 10331 Turfanda. 13089 Atlı. 16593 Abdulhayoğlu, 34071 Babak, 31984 Aran, 5323? Uyanık, 17018 Erendil, 31686 Karalom, 31358 Tor, 15784 Pışkın. 53401 Usmen, 44138 Gencaslan. 10773 Topuzoğlu. 30176 Ceyhan. 70255 Bakırtas, 35980 Yıldırım. 32621 Eron, 31335 Kılkıs, 34821 Akın, 36598 Tanyel, 31315 Safran. 42043 Soyupak. 36547 Ceyhan. 31178 Yetiskin, 24536 Göksel, 35783 Ozansoy. 31345 Özcan. 1044 Yazıcı. 51627 Özkok. 36189 Sun, 10633 Gözütok. 31703 Çoiakoğlu. 32572 Aslan. 32448 Arıkan, 40980 Nakiboğlu, 20031 Ülusoy. 34231 Yücel. 38154 Aşçıgıl 31868 Talas. 46324 Karapazar. 40396 Içli, 14044 Gülovah, 33150 Uzalp, 13224 özder, 11600 Apaydm, 24611 Meşulam, 31579 Sağıroğlu, 30933 Bor. 22772 Alptekin. 44081 Akdolun. 51719 Koç, 34185 Akat, 15886 Ula, 10359 Güner. 17681 Yılmaz, 30673 Kıhç. 30800 Türker. 37301 Salih, 3(1579 Mutdoğan. 19937 Yumuşak, 53116 Canda, 37993 Vural, 30812 Günal. KİMYA BÖLÜMÜ ."3578 Yalçınkaya, 37084 Sanver, 1H069 Alpaslan, 34504 Tez. 31544 Dural, 50147 Boyacıoğlu, 35582 Yasa. 70763 Uysal, 31592 Delen, 33317 Yoney, 36791 Hamud. 24095 Ayanlar. 33180 Evren. 33460 Beygu, 30302 Orbey, 52068 Timur. 33163 Ergun, 30533 Kurtoğlu, 33538 Strumza. 30952 Evyapan, 30194 Sarı. 31840 P rınç. 32519 Kocabıyıkoglu. 30106 Pekin. 70151 ökten, 18240 Kor?y, 31521 Çelikel. 70087 Guler, 53110 Temiz. 34479 Sakarya. 37728 Mergen. 33400 Tozan. 24122 Uyan. 43308 Ara^. 37102 Günbıılut. tNGtLİZ FİLOLOJİSt 32529 Şahin, 32998 Özbek, 43350 Fişek. 43862 Gündüz, 54540 Egeman. 44088 Mutevelli. 53161 Tunca, 35592 Gönül, 44675 Kürkçü. 44323 Kakıcı, 46509 Mühurdaroğlu, 52304 Azar, 38350 Özbilen, 37854 Alparman. 38675 Paykoç. 30407 tlgen. 33837 Sicimoğlu. 52198 Banşsever, 30744 Içgören, 41354 Pehlivanlı, 33048 Altay. 30672 Horasan. 40207 Özadalı. 32945 Yüceyalçın, 42097 Kıhç 53860 Ergün. 45582 Günday, 23462 K? rakaş, 46185 Keskin. 41617 Emre. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP ÖNCESİ PROGRAMI 50827 Turgut. 60200 Mangan, 30.933 Bor, 51095 özen. 60375 Uçaner, 60744 Kavcıoğlu. 31379 Bulut, 19408 Sağcan. 36698 Akşit. 2511 Korca, 60233 Mıt, 39992 Soylu, 45107 Akay, 44486 Arıkan, 45135 Savsı, 60337 Aras, 17007 Demırci 32150 İmer. 60728 Anaç, 10687 Sevimh, 70148 Güney. 42892 Avdoğan, 37924 Önal, 21073 Acar, 3(1808 Kent. 6(1089 Orhan, 60810 Çafilar, 60570 Terzioğlu. 16062 Özencı. 60774 Özdemir, 37348 Türkmen, 37342 Bakan, 46169 Güner, 30336 Gürpmar, 61395 Ikitimur, 61195 Hiçyılmaz. 43975 Erol, 34926 Çatalyürek, 30864 Damarkan, 60650 Kurnuç 61107 Yalçmer, 19077 Akyol. 25558 Ünver, 60158 Salar, 52305 özel. 38858 Akkoç. 452Q6 Akar. 31243 Yazar, 36488 Ceritoğlu, 31355 Otlu. * XOT: Hacettepe Tıp ve Sağlık Bıümieri Fakültesine bağlı «Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tüksek Okulu». «Hemsirelik Tüksek Okuhı». «Terael Bilimler Tüksek Okuln», «Diyetetik Bölümii», «Psikoloji Sosyolo.ji Bölümleri», «Alman Filolojisi Bölümü», «Biyoloji Tıbbî Teknoloji Bölümleri» nin tasnifleri eksik olduğu için, «Dil ve Tarih Coğrafya Fakfiltesi» nin çeşitli bölümlerini (gündüz ve gece öğrenimini) kazananlar ıîe «Ankara Sağlık İdaresi Tüksek Okuln» ve «Ankara tktisadî ve Ticarî tlim1er Akademisi» ne kabul edilenlerin adları, münderecatımı7in çokKı^u yüzünden verilememisHr. DtŞ HEKİMLİĞİ YÜKSEK OKULU 32483 Yıldırım. 52412 Ungut, 31030 Alper, 31209 özmutlu. 18167 Balta, 54291 Serinan. 30638 özgören, 50147 Boyacıoğlu, 36473 özden, 30919 Aydm, 31434 Altınbilek. 36791 Hamud. 45879 önder. 23194 Aktürk, 90006 Sökrr.en. 24304 Tozan, 30952 Evyapan. 30410 Aybers. 38817 Ünsal. 31568 Moravalı. 31740 Günpay. 38350 Özbilen, 30Rfi; Bayrı. 4P73 Büyükdamsacı 13083 Atlı. 2303!' Tokvav, 31712 Gokçe. Sağmalcılar Beiediye Başkanlığından SON
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog