Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Bahçenin gollerini Nedim ( 2 ) ıbdullah ( 2 ) ve Ogün attılar STAD: Eskışehir Atatürk SEYİRCI: 20.000 Tahmıni HASILAT: 155.000 TX.. Tahmini HAKEMLER: Mustafa Gerçeker f8\ Turan Melen (6\ Cemaletin Tunç (6ı. FENERBAHÇE: Radoviç (6) Hazım (61 Özcan '6), Numan (61 Şeref (7>, Ercan ( 6 \ Yılmaz (6) 'A. Ihsan 6 ) Ogün (6), Nedim l8\ Abdullah ( 7 \ Birol (7\ Lemiç (.5ı, Yaşar <5>. ESKİŞEHIRSPOR: Doğan (4) Hakkı (6) Muzaffer <S1 Ilhan (61, Yılmaz (6) Mahmut (1) Hasan (6) Yuksel <i\ Ruhi (6> İsmail (101, Mehmet <6> Mengü (6) Metin (51 Necdet (7), Ayhan (9> Nihat (81, Abıdin '6), Fethi (8), Kâmuran (6) Burhan ( 6 \ Yaşar (5) Ferhun <5\ FENERBAHÇE'ĞÂÜPÎTCumhuriyet ekipinden Asaf AYÇIL yazıyor ilk yarı Sarı lâcivertliler: 4 2 ikinci yarı Kırmızı "siyahlılar: 1 1 Galatasaray kultibti kurekte Istanbul Şampiyonu oldu İki çifte de diskalifiye edilen F. Bahçe birinciliği kaybetti ŞAMPİYON 4 TEK DÜMENCll,! Galatasarayı İstan bul şampiyonu yapan teknelerden biri 4 tek dümencili r ESKIŞEHİR iirk futbolunun en eski ve namlı takınıı Fenerbahçe, Türkiye liginin en yeni fakat ona rağmen şöhretli ekibi Eskişehirspor dün hakikaten alkışlanmağa futbol zevki bakımından tam not almağa lâyık ir karşılasma yaptılar. Fenerbahçe bu maçı ilk devrede altığı 4 ikinci evrede attığı 1 golle, Uk devrede yediği iki ikinci de\rede yediği bir ölle 5 3 galib bitirdi. Aslında bu maçın iki neticesi olması gerekir. Eskişehirsporun yeni Tunçer BENOKAN lemanlanndan kurulu ilk takııuına karşı, Fenerbabçenin kazandığı Fenerbabçelilerin bir hücnmu Eskişehir müdafileri taratından önlenirken. Fotoğraf: T.H.A. (Eskişehır) 2 lik galibiyet, ikinci yarıda kırmızı siyahlılann oturmuş takımuı karşısında alınan 1 1 beraberlik. stanbul kıdemliler Kürek Şam İlk devre hızlı, kontrollü gol arayan Fenerbahçe ikinci devre kendi pıyonası dün Kartal'da Yunus emposuna ayak uyduran Eskişehirspor karşısında zorlandı. Maç nıevFabrikası ile lskele arasında im başı olmasına rağmen renkli ve ze\kli idi. MAÇIN CEREYAM yapıldı. Deniz biraz çırpıntılı cl masına rağmen, iyi bir organıkırıldı. Maç için erken saatlerEskişehirspor karşısında Fenerzasyon içinde tertıplenen yarışde tribunier dolmustu. Emnıyete >ahçe ilk devrede daha ziyade i KİNGSTON (Jamaiko) lar sportmence ve mücadeleh olintıkal eden en ufak hâdıse olsontra atak denedi. Bır gün önce• ngiliz uluslar topluluğu atleıin aksine bu defa Nedim hem iyi du. Fenerbahçe takımı, ıkı çifte madı. 5 3 mağlubıyete rağmen |tizm oyunlarının ikinci gününop götürüyor, hem de suratli hareyarışında çaparizden diskalifiye seyireiler rakip Fenerbahçeyı ade, Kenyalı genç bir atlet, altı tet ediyordu. Kombine oyun olamilde Avustrlya'h dünya rekortolunca, sampiyonluğu Galatasayakta alkışladılar. ak Fenerbahçe çok iyi sayılmazdı meni Ron Clarke'ı mağlüp ederek ray'a kaptırdı. iki çifte yarışın'akat neticeye çok çabuk gidiyordu. atletizm tarihinın en büyük sürda Fenerbahçe teknesi, Galatasaprizlerinden birini jjapmıştır. 3unun sebebini biraz da Eskişehirray teknesinın önüne çıkması ve •porun bu ilk deneme maçında Kenya ordusunda asker olan 23 Kemal'ın rakip teknenin küreğılücum oynamasında aramahdır. yaşındaki Naftali Temu, yarışın ni kırması, Fenerbahçeyi şampıPenerbahçe kadar Kırmızısiyahlıilk üc milinı Clarke ile başbaşa yonluktan ettı. lar da gol kaçırdılar denilebilir. gotürdükten sonra dördüncü milin başında rakibinderı sıyrılmış ve Vural SAYGILI bildiriyor ANKARA, İki tek dümencili ve ıkı tek Maçın ilk golü Uk dakika dolmakoşuyu inanılmaz bir tempoda enis Federasyonu tarafından tertıp edilen 196667 Gençler Tedümencisizde Fenerbahçe rahat ian oldu. Numanm ileri pasmı ya1SMÂİL K I R T devam ettirerek 27 dakika 14.6 sanıs Şampiyonası Ankara Tenis Kulubü kortlarında yapılan fınal bır yanş çıkararak net galıp gelkalıyan Nedim kaleciyi çalımlıyaİyi ıdı niye ile altın madalyayı kazanmışrak kaleye uzattığı topu Ogün tadı, buna mukabil Dört tek dumusabakaları ile sona ermiş, l«tanbul takımı şampıyonada butır. Temu'nun bu derecesi yeni bir mamladı. 10. Sonra oyun dengelen mencilide Galatasaray'm milll } uk başarı kazanarak T E.D. Kulubu bır yılhk çalışmasının mıikâCommonwealth ve müsabaka redi. 20 nci dakikada Radoviç Ayhaekibi klâsını gösterdi. fatını gormüştür. korudur. nm ayaklarma yatarak muhakkak tanbul T.E.D. Kulübünde BallGenç kıymet Remzi Aydın tek Dünya rekortmeni Ron Clarke, TEKNİK NETİCELER bir golü önledi. 20 nci dakika Yılboy (top toplayan çocuk) olarak erkeklerde, Rem7i Aydm ve Temu'nun 150 metre arkasından mazın Yaşara uzattığı topu Fenerherkesm tanıdığı Remzi Aydm bir ayağı felçli olan yıldız oyanşı ikinci olarak bitirmiştir. Tek Çifte: (J) Kâzım Bayu!bahçe sol açığı hemen Nedime geyuncu Bedıi Oray çift erkeklerıçın ıdarecıler, «Geleceğm AVTUIşıklar alünda cereya eden yaken (F. B.) 6^9,2, © Vural Cın çirdi onun bu şutu ağlarda 20. İki de, Remzi Aydın ve Rossi Seppa çapında yıldızı olacaktır. Yalrış, şimdiye kadar adı bile duyul(Beykoz) 731,3. dakika sonra Nedim bir gol çıkardı. man kartşıklarda Türkiye şamnız dısarıda eğitılmesi ve dısıpmamıs olan küçük Kenya'lı atlet • 0 uncu dakikada Ayhan"ın ayağınpiyonu olmuslardır. lınlı olması sartîır. demisleridr İki Tek Dümencisiz: (T) Kemal ıçın gerçek bir zafer olmuştıır. ian Radoviç bir gol daha kurtardı. Hüseyin ÖZTUNÇ Tek kadmlarda Ankaranın ifHoşgör Günay Kalaycıoğlu Beş dakika sonra Eskişehirspor ilk tıhar ettiğı raket Lütfiye Anbar 6.51,0 (F. B.), (5) Hasan Aka Reürkiye ligıne bu yıl iddialı golünü attı. Kornerden Yaşarın ;. ine sampiyonluğu kimseye kapfik Bırge (Anadolu Hisan) 7 07 0 gırmek ıçın hazırlanan Vefa uzattığı topa Ruhi rüzgân hesaptırmamıs' ve Ankaraya bir binn(1) Özden • Ibrahim (Samatvadun kendı sahasında amator lıyarak Radoviç'i avladı. 21. Gol cilık hediye etmiştir. spor) kumeden Ramı ile bır hazırlık maçın hızını kesmedi. 36 nci dakiTEKNİK SONCÇLAR maçı yapmış ve musabakayı ıkı kada Yılmaz"ın kaleye yolladığı İki Tek Dümencili: (i) Emin, Türkiye Şampiyonasının fınal ayrı tertıpde oynıyarak 61 katopu Doğan çeldi. Top önüne düşen Kemal, Günay Kalaycıoğlu (F maçlarınm teknik sonuçları suyAbdullah bir vole ile ağlan kalzanan Yeşıl beyazhlar ilk devB.). 6,45 1, ğ) Mehmet. Atillâ. dırdı. 31. ledır : reyı 31 bitırdi, gollerin uçünu BAŞARILJ EKİP Erciyeş kayak kamp;nın başanlı genç oğTaner (Anadolu Hısarı) 719 1, de Nadim, Raminınkını ıse FaTek Erkek: Remzi Aydm (Ist.) 43 üncü dakikada Nedim tek ba(3) Nuri. Edip, Bari (G S.) 7.23.0. retmenler ekibi kampta toplu haHe ruk attı. Fevzi Onur (lzm.)i 6/4, 4/6, 9 1 şına aldığı topla dördüncü golü attı. Tek Kadınlar: Lütfiye Anbar tkincı devre Ergun, Arif, HaDört Tek Dümencisiz: fj) E(Ank.) Rossi Selpman (Ist.)'u Devrenin bitmesine bir dakika sanın golleri ile Yeşil beyazhlar min, Ahmet. Mehmet, Remzi (G. 61. 6/4 kala Ercanın geri pası rüzgârdan maçı 61 kazandılar. S.) 6.10,0, (5) Nıhat, Semıh. BedÇift Erkekler: Remzi Aydm, hızlandı, sekti Radoviç'i şaşırtaVEFA: (İlk devre) Sefer (5) ri, Turan (Samatyaspor) 6^6.0, Bedıi Oray (Ist.) Fev7i Onur. rak ağları buldu .42. Candemır (5), Çetın (5) (3) Ferruh, Bülent, Nejat, Yıldıİsmail Simitçioğlu (tzm)'i 6/4, Abdülmetın (6), Metin (7), ErİKİNCİ DEVRE ray (F. B.) 6.32 0 6/1 tuğrul (6) Erdoğan (7), NeEskişehir ikinci yarıya tamaDört Tefe Dümencili: <J) AdKarışıklar: Remzi Aydın, Rosdim (8), Mustafa (5), Nıyazi (5), men değişik as elemanlarmdan nan, Emir, Ahmet, Mehmet, si Selpman Cîst.) Lutfıye AnHılmı (5). kurulu bir takımla çıktı. KırmıKAYSE* ÖZEL Remzi (G. S.) 5.55,0, g) Emın, bar. Cahit Ateş (Ank.)'yı 6/3, (İkinci devre): Ergın (6) zı siyahlılar bu devre Fenerayak ve Kış Sporları FeKemal, Nejat, Bülent. Ferruh 3/6. 6/1 Ergun (6), tsmail (7) Savas bahçe müdafaasını çok zorladıderasyonu tarafından bu (F. B.) 6.09,2, (3) Kirkor, Nihat, TÜRKİYE ŞAMPtYONU (5), Metin (7), Cengiz (6) Ali lar. Buna rağmen tek gollermi yıl Erciyeş'de zirve altmda Semih, Bedri, Turhan (SamatKİMDİR? <5>, Şerafettm (4), Hasan (5), penaltıdan attılar. 71 nci dakika î?eytan Deresinde açılan Genç jaspor) 6.16,1. 196667 Türkiye Gençler tenis Saım (5), Arıf (5). da Necdet gole girerken A. IhKayakçılar ve tekâmül kampı şampiyonu olan Remzi Aydın, RAMİ: Raşıt (5) Mehmet san tarafmdan çelmelendi venİki Çifte: 0) Vural Ceyhan geçen yıllara nazaran çok daha T.E.D. Kulübü tarafmdan hima(5), Coşkun (4). Yılmaz (5), len penaltıyı Mehmet gole çe(Beykoz) 6.413, @ Mustafa AYDINOĞLU Cezmi Or yarışmastnda gençlerin yanısıra Me» dısiplinli ve çok daha faydalı olpiyon!ary e e d U e n v e e s k i şam Yılmaz (6), Ahmet (3) Erdmç virdı. Mehmet (G S.) muştur. Gun geçtikçe iyi bir yö lek Aydınoğlu da yüreklere biraz s\ı serpti. dan şimdi antrenör olan Nazmi (6), Doğan (5), Faruk (5), RüsBundan sonra Hazımın muhak neticı olarak belıren Doğan KırBari tarafından yetiştirilen genç tem (4), Yurdaer (3). Yılmaz (3), Sekiz Tek: (J) Edip, Emın, Tur baç'ın idare ettiği kampa yurkak golluk kurtarıslarmı seyretbir kıvmettir. Yıllardan beri IsBehçet (7), Yalçın (2). gut, Erdal, Ali, Gültekın, Gündun çeşıtlı kayak bölgelerinden tık. 80 nci dakika dolarken bır KARAGÜMRÜK 6« GALİP ay, Ahmet, Celâl (G. S ), g) Em' genç ve müstaıt elemanlar dâkorner oldu. Ogünun kornerinı Karagümrük ile hazırlık maçıvet edilmiş; genç kayak öğretrullah Selâhattin, Tahır, MusLemiç gayet ustaca kafa ile Abnı amatör kümeden Mimarsinam menlerinin kontrollerı altında tafa, Ramiz, Bayram. Turan, İsdullahuı önüne düşurdu. Bu oile yapmıs ve maçı 60 kazanbir aya yakın bir muddet çalımail, Şeref (Beykoz). yuncunun hakıkaten güzel volermstır sılmıştır. Gerek Erciyeş'in hasi maçın son golu oldu 53 .. Not: F. B., bu yarışa katılmavası, gerek kamptaki disiplin ve REKORLAR KIRILDI mıştır. gıda rejimi gençlere çok faydalı İsmail SADIK olmustur. BATANLAR Bugun y a p ı l n Fenerbahçe TFAK BtR OLAî Tek Çifte: (T) Tülin Meray (G. Eskişehirspor maçında Eskı^eKampta programı tam olarak LONDRA (a.a.) Avrupa Sam S.) 4.51,1, © Şule Aşkın (Beyhırde sevirci ve hasılat rekorlan tatbik eden Kırbaç, sporcularpiyonu Alman Karl Mildenberkoz) 5.19.0 dan birisının disiplin dışı hareger, 10 Eylül'de karsılaşacağı keti üzerine kendisini derhal Ağır Siklet Boks Şampiyonu Ikf Çifte: (î) Nur Tülin (G. «Cezmi Or» uluslararası atle hissetmişlerdır. Buna rağmeı kamptan uzaklaçtırmıştır. Clay için «Sandığım kadar yum S.) 4.35 0, (5) Şule Işık (Beytizm karşılaşmalarının ikinci gu genç atletimiz, çok guzel bir yaÜLKER Zirveye bayrağı dikeSeçkin kayakçılar kampı her ruğu kuvvetli bir boksör değilkoz) 4.54.0. ceklerin başında. nunde çekiç atmada Nurullah İ rı«tan sonra rakiplerini gerıde sabah bayrak töreni ile başlamış tnis» demiştir. Öneeki gece maçı bırakmıştır. vak yeni Türkiye rekoru kırmış antrenman, yemek, dinlenme, Dört Tek Dümencili: Hâle, 0izleyen Alman bok<=örü. Clay'ı tfr antrenman, akşam yemeği, gece Daha önce yapılan 10 bin metnal, Hülyâ, Figen, Elis (G. S.) yenmenin mümkün olduğunu eğlenceleri ile devam etmiştir. BAC atletlerinin yine başanlı re yarışında Şükrü Saban'ı mağ R14 0 (Rakipsiz) soylemistir TARIŞMA olduğu yarısmalar zevkli ve ka lup eden BAC'lı atlet, 5 bin met Kamp süresince Slalom ve B. lıteli geçmiştir. Buna rağmen, rede Hüseyin Aktaş'a mağlup olERDEK, Slalom dallarında iki de yansma pıstte çalışmaktan yoksun atlet maktan kurtulamamıştır. yapılmış Slalom'u Mehmet GökBurada, Beden Terbiye=ı Gelerımiz kuvvetli rakiplerıyle Dünkü yarışların teknik sonuç çe ile Ali Dayı, B. Slalom'u nel Müdürluğünün kampında mııcadelelı yarışlar çıkarmışlar ları şöyledir: Mehmet Gökçe kazanmıstır. dinlenen Futbol Federasyonu KİNGSTON Burada 35 ülkedır Disk atma: 1 Taha (BAC) Kayseri Bölge Müdürü BamBa'skanı Orhan Şeref Apak, kenden 1427 kadın ve erkek sporAĞRI Bılhassa gençlenn yarısları at 54 94. yacıoğlu gençleri teşvik için yadisıyle görüsen gazetecilere, cBacunun iştirâkıyle yapılmakta oFenerbahçe Boks Şubesı Kaptanı Erol Barbaros, Sarı • Lâcıvertli 400 metre engelli: 1 Mehmet letızm severleri zaman zaman Ankara Elmadağ Dağcılık Kurı«malara özel kupalar koydu. hkesiri ziyaret edıp Bahkesirlan VIII. Britanya Imparatorboks takımının yeni sezonda çok kuvvetli bir hale geleceğını belırGesas (Türk) 55 710. lübu ekıbı Ismet Ülker'in bas, hevecanlandırmıştır. 200 metre1966 • 67 mevsimine kayakçılar spor'lularla konuşma yaparak luk Oyunlarmda, havuzların hâterek, «Fenerbahçe kısa bır zamanda Avrupa'nın bellı başlı takımkanlığında güney yüzünden Ağiyi bir çalışma, daha önemlisi de îzmir Karantina'dan Bulent bu yılki olayda benim dahlim 200 metre: 1 Met» Abdnlnarıka gençleri rekorlan parçalaları ile boy ölçüşebilecek duruma gelecektir» demiştir. rı'ya çıkma hazırhğına başlamışgerekli bir disiplinle girdiler. Dumlupmar, 22,5 ile gençler Tur bi (BAC) 21.5/10. olmadığını söylemek istiyorum. maktadırlar. Yüzme müsabakaErol Barbaros boks takımram 18 ağustosta Köstence'ye gıdecelardır. Balıkesir lige girmesi gereken kiye rekorunu kırmış, ancak rüz lannın ilk gününde 4 dünya re800 metre: 1 Ali Erte (Turk) ğını belirtmiş, «Futbol takımımızın seyahatine bız de ıştırak edeceErzurum'dan şehrimize gelen bir bölge olduğuna kamim> dekoru yenilenmiştir. Kanada 4X gânn fazla esmesinden rekorıı 1 58.1/10. gız. Takımımız Türkivenin »n iyi cldivenlerinden kurulu olup hepekip baskanı ülker «Ağrıyı bir mi?tir. 110 yarda serbestte 4.10,8, Avustkabul edilmemiştir. Fakat ilgılı5000 metre: 1 Hüseyin Aktas sı mıllî boksörlerdir. Gayemız Avrupa ile devamlı temas kurup defa daha feth etmeğe gidiyoruz. ralya 4X220 yarda serbestte 7.59,5. ler, rüzgârm normal estiğmı ve (Türk) 15.11.2/10. Apakın Balıkesire seyahati memaçlar tertip ederek tecrübemizi artırmaktır. Fenerbahçe takımı Holânda'da yapılacak olan Avİlk gün güneyden çıkarak 3100 220 yarda tserbestte Avustralya'rakla beklenmektedir. rekorun sayılması icap ettığini 4X400 bayrak: 1 BAC 3.18.6/10 Tıirk boksunun hamlesmı "i7erinrte toplayacak bir ekıp olacaktır» metre yüksekte kamp kuracağız. rupa Yüzme Şampiyonasma kah Wendel Ü7,3 ve 110 yarda kuısoylemislerdir. Çekiç atma: 1 Nurullah Ivak «rklmde komışmustur. tılacak Yüzme Milli Takımımız bağalamada Avustralya'lı O'BnGeoeyı orada geçirdikten sonra Ankarada Bisiklet 800 metıe kızlar yarışında tz (Türk) 45.77 (Yeni Türkiye ReAdada kampa devam etmekte CEMAL KAMAC1 F.BAHÇE'DE en 1.08,4 İle rekorlan kırmışlarzırveye doğru çıkışa devam edemır'li Aynur Sandıkçı, iki BAC koru) ' müsaabkası ve her gün muntazaman çalısdır. 4X)10 yardadaki rekor feızMilli boksörlenmızden Türkiye şampiyonu Cemal Kamacı, Feceğız. lara aittir. lı rakıbinin arasında şahâne bir nerbahçeü idarecilerle görüştükten sonra San Lâcivertlı kulübe Disk (Kızlar). 1 Selma HaANKARA Kısa bir süre sonra Ağn'yı fet maktadır. Kendisıyle görüşen bır muhabırimize, Federasyon Basyarıs çıkarmıştır. Rakipleri San mir (BAC) 48.90. geçmiştir. Cemal Kamacı ile antrenör oyuncu olarak mukavele ya110 yarda serbestte tskoçya'lı ^ehrimizde yapılan ıkmci ve hederek zirveye şanh bayrağıkanı Fahiman Akdağ, «Avrupa riıkçı'nın birıncı gelmemesi ıçın Mc Gregor 54,0 ile galip gelmiş, pılmıstır. Fenerbahçeyi çok sevdiğini söylıyen Cemal Kamacı, «Bun800 metre (Kızlar): 1 Aynur • ı kategori bisiklet mü«amızı dıkeceğimize ınanıyoruz. Şampiyonası bize pek £ok jey Av\ıstralya1ı dickson $4,1 ile ıfavul yapmak lüzumunu bile Sandıkçı. dan sonra bütün çalışmalarım Fenerbahçeyi yükseltmek ıçın olacak'^ Ünal Akız ile KeTanrı yardımcımız olsun» demışöğreteçektir» demijtir. " kinei olmuîtuı. i tır» Eeklinde konuşmuştur. iaci olmujlardır, . ••••••••••*•••••••••••••••••••••«•• nmtHMiınım Türkiye gençler tenis şampiyonu: İstanbul T Kenya'lı bir atlet Ron Clarke'ı geçti İ Tek kadınları yine Lütfiye Anbar kazandı İlk hazırlık moçında I!\\Iİ VEFA e ı T Erciyeş kayak kampı çok başanlı gefti K 4 O.Ş. Apak Balıkesir'e gidecek Sulara gomulen rekorlar Çekiç atmada Türkiye rekoru kırıldı «Clay'm yumruğu kuvvetli değil» II. Agnya lirnıanıyor Müsabakaların ilk gününde 4 dünya rekoru yenilendi feneıbahce boks takımı Köstence'ye gidıyor Yiizme Takımı ı kampta çalısıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog